Folketingets Lovsekretariat (lov@ft.dk) Per Ørum Jørgensen (Per.Jorgensen@ft.

dk)

Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Dokument nr.:78296/11 Dato: 2. september 2011

Kirkeminister Per Stig Møller svar på MF Per Ørum Jørgensens spørgsmål af 22. august 2011 (Spørgsmål S 2044). Spørgsmål S 2044: ”Er ministeren enig med ligestillingsministeren i, at ”Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan få lov til at kalde homoseksuelle for ægtepar. Det må vi lave om.”, jf. ministerens udtalelser til Ritzau herom?” Svar: Da der er udskrevet valg til Folketinget, finder jeg det rigtigst at være tilbageholdende med som minister at besvare folketingsspørgsmål om min politiske holdning. Jeg finder i overensstemmelse hermed, at det er rigtigst ikke at besvare spørgsmålet.

Per Stig Møller

/Pernille Esdahl