NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY NATIONAL INSITUTE OF EDUCATION ASIAN LANGUAGES AND CULTURES

BACHELOR OF ARTS (EDUCATION) MALAY SPECIALIZATION (SECONDARY) YEAR 2/3 SEMESTER 1 2011

AAF201 (3 AUs)
CRITICAL THEORY TEORI KRITIKAN

Focuses on modern and post-modern literature theories to enable the student teacher to master the subject and enable them to carry our practical criticism on literary texts. The effects and influences of the theories towards the development of creative writing and Malay literature will also be discussed. This proposed course will prepare student teachers to be knowledgeable and competent literature teachers.

Pensyarah/Tutor: Puan Kartini Anwar

Objektif Modul    Mengenali beberapa teori kritikan, pelopor serta dasar pembinaannya . Mengaplikan teori-teori kritikan dan menghasilkan kritikan sastera terhadap teksteks pilihan. membuat penilaian ke atas teks-teks sastera dan melihat kesesuaian teks-teks tersebut dalam konteks pendidikan.

Penilaian: Peperiksaan Tugasan Individu* Tutorial Keseluruhan 60% (Rabu, 23 Nov 11 @ 1300-1530) 20% (Esei) 20% (Pembentangan) 100%

*Tarikh penghantaran tugasan: pada Minggu 12.

AAF201 kartini.anwar@nie.edu.sg DID 6790 3528

BILIK: NIE3-03-44

1

08.edu.08. tuntutan dan kerangka kursus Definisi dan konsep.08. Teori Moral & Teori Sejarah Pendekatan Moral Tugasan on-line. Fungsi teori kritikan dan kritikan sastera.sg DID 6790 3528 BILIK: NIE3-03-44 2 .11 Cuti Umum Hari Raya 5 Pmbtgn 1 05.11 06.09.09.09.11 Kuliah 4 Teori Sosiologi 30. pendekatan dan kritikan.11 Kuliah 2 Prbncangn Umum 16.08.11 Kuliah 3 23.11 Kuliah 5 Tutoran 4 Teori Semiotik Aplikasikan pendekatan sejarah atau pendekatan sosiologi ke atas sebuah teks pilihan. 6 12.11 Kuliah 6 Teori Intertekstualiti AAF201 kartini.08. 3 Prbncangn On-line 22.AAF201 – CRITICAL THEORY KERANGKA KULIAH / TUTORAN SEMESTER 1 – 2011 KULIAH : ISNIN (0830-1020 TR42) TUTORIAL: SELASA ([TG1] 1330-1420 TR27A / [TG2] 1630-1720 TR30) MINGGU TARIKH TOPIK KULIAH / TUTORAN 1 08.anwar@nie.08. Hari Kebangsaan 09. Pertumbuhan dan perkembangan teori sastera.08.08.11 Kuliah 1 Pengenalan Kursus Matlamat.11 Tutoran 2 4 29.11 Tutoran 1 Russian Formalism dan New Criticism Kritikan Berorientasikan Pembaca Kritikan Psikoanalitik Teori Formalistk/Struktural Mengenalpasti bentuk-bentuk teks sastera dan aspek-aspek sastera.11 Cuti Umum 2 15.

Aplikasikannya ke atas sebuah teks pilihan.09.10.11.09. Dengan menggunakan beberapa prinsip yang terkandung dalam teori tersebut.11 25.10.11 Kuliah 11 Tutoran 10 13 31.09 – 04.11 18.10.11 Kuliah 10 Tutoran 9 12 Pmbtgn 7 24. new meaning’ melalui pendekatan historisisme baru.10.11 Kuliah 12 Tutoran 11 AAF201 kartini.09.anwar@nie.10. Ulang kaji Perbincangan Umum 10 Pmbtgn 5 10.edu.10. Teori Historisisme Baru Sebuah karya yang baik adalah apabila unsur kejiwaannya baik.11 20.11 11. Analisis sebuah teks dan perlihatkan kuatan teks tersebut melalui salah satu prinsip tersebut.sg DID 6790 3528 BILIK: NIE3-03-44 3 . analisis sebuah teks. Rumusan dan penghantaran tugasan Huraikan prinsip-prinsip teori teksdealisme.10. Huraikan prinsip-prinsip pendekatan semiotik. Teori Teksdealisme Perjelaskan apa yang dimaksudkan dengan ‘past event.10. Kritikan Feminisme Huraikan dengan tuntas teori intertekstualiti.11 04. Sejauh mana kritikan feminisme dapat membantu anda memahami pengarangnya. Aplikasikan pandangan tersebut terhadap sebuah teks.11 1. Buktikan melalui analisis sebuah teks pilihan.10. Pilih mana-mana teks dan analisis dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis.11 Kuliah 7 Tutoran 6 8 9 03.09) 7 Pmbtgn 3 19.09. RECESS (26.11 Tutoran 5 Perjelaskan pembinaan Teori Semiotik dan pengasasnya.Pmbtgn 2 13.10.11 Kuliah 9 Tutoran 8 11 Pmbtgn 6 17.11 Pmbtgn 4 Kuliah 8 Tutoran 7 Pendekatan Psikoanalisis Huraikan kritikan feminisme.

Toeri dan Kritikan Sastera Pascamodenisme.anwar@nie. Selangor: Pustaka Karya. New Jersey: Pearson Prentice Hall. New York: Oxford University Press. Missouri: Southern Illinois University Press. United Kingdom: Pearson Longman. 1988..edu. 1993. Teori Sastera Teksdealisme. A & Nocholas. London: Routledge. T. 2006.. 15 minit untuk sesi soal jawab. Rossenblatt. 1998. A Handbok of Critical Approaches to Literature.  Peserta kursus dituntut untuk membaca bahan bacaan lain sebagai pengukuhan. Toeri Kesusasteraan : Satu Pengenalan. 1994. The Reader. Criticism and Theory. Tidak melebihi 25 minit. The Transactional Theory of the Literary Work. Kritikan Sastera Moden: Teori dan Pendekatan. Bennett. The Text. The Poem.h. Wilfred L (et al). M. Mana Sikana. Booker. Selangor: Fajar Bakti Mana Sikana. An Introduction to Literature.sg DID 6790 3528 4 ... Bressler. Agar dapat memberi ruang dan peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman terhadap teori/penddkatan dan mengaplikasikannya ke atas teks-teks sastera. 2006. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. M.Rujukan Umum Abrahm. 2009. Kelakonan individu sebagai anggota kumpulan. 2007. M. A Glossary of Literary Terms. juga akan dinilai. R. New York: Longman Eagleton. BILIK: NIE3-03-44 AAF201 kartini. 1999. Selangor: Pustaka Karya. Keith. Setiap ahli kumpulan harus memainkan peranan. Mana Sikana. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.      Pembentangan secara berpasangan/berkumpulan. Louise. Kritikan Sastera Melayu Moden. Kumpulan akan dinilai melalui ketrampilan pembentangan dan kedinamikan kumpulan. 1996. 1988. Guerin. 1998 (trjmn). Pembentangan Tutorial (20%) – Berpandukan rubrik penilaian yang disediakan Objektif: Agar setiap peserta kursus dapat berinteraksi secara dialogik untuk mengutarakan pandangan dan pemahaman mereka dengan yakin. Charles E. A Practical Introduction to Literary Theory and Criticism. Selangor : Fajar Bakti Mana Sikana.

Kesimpulan dibuat dengan bersandarkan hujah-hujah dan bukti yang dirujuk dalam esei. Teknik penulisan esei dilakukan dengan padat. Esei anda harus menjelaskan penilaian kritis anda terhadap teks yang anda pilih itu.sg DID 6790 3528 BILIK: NIE3-03-44 5 . Bahagian ini akan menjelaskan pengetahuan asas anda terhadap topik/teks yang dipilih. Ditaip dengan fon Times New Roman. saiz 12 dan langkau 2 baris. huraian. Soalan esei: Pilih mana-mana teori atau pendekatan. Huraikan secara tuntas teori yang anda pilih itu pada separuh bahagian esei anda. Lengkapkan esei tersebut dengan aplikasi teori atau pendekatan tersebut ke atas sebuah teks. Harus ada keseimbangan di antara hujahan. Anda harus mengenalpasti persoalan-persoalan utama mengenai topik/teks dan mengajukan perhatian terhadap isu-isu pokok. Bagaimana topik perbincangan diperkenalkan.anwar@nie. Dapat menunjukkan kerencaman kosa kata yang kaya dan sesuai. Ini menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu yang relevan.      AAF201 kartini.Esei Individu: (20%) – Berpandukan rubrik penilaian yang disediakan Objektif: Agar peserta kursus dapat menghuraikan pemahaman mereka ke atas teks yang dianalisis dalam bentuk wacana yang bersifat akademik. segar dan berkesan. Mempunyai senarai rujukan dengan menggunakan sistem APA. analisis dan sintesis. Penggunaan bahasa standard dengan sistem ejaan yang tepat dipentingkan. Pilih mana-mana teks yang anda gunakan dalam kursus AAF202. Hujahan yang relevan dikembangkan untuk mencapai satu analisis dan sintesis yang berpatutan.edu. Kandungan esei harus menjelaskan pendekatan yang anda gunakan – melalui sorotan literatur ataupun pendekatan teori. Kepanjangan tidak melebihi 20 muka surat. Bahagian ini akhirnya akan menjelaskan kedudukan atau pendirian anda dengan cara yang meyakinkan.Aplikasi teori tersebut ke atas teks (40%) Bagaimana anda memulakan esei pada bahagian Pedahuluan – bahagian ini harus menjelaskan kerangka esei secara keseluruhan. Idea-idea harus dikembangkan dan disokong dengan bukti-bukti yang sesuai daripada teks.Huraian tentang teori yang dipilih (60%) . Esei anda akan dinilai melalui kriteria berikut:      Esei harus mempunyai kandungan seperti ini: . Menggunakan rujukan yang relevan untuk menguatkan hujahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful