P. 1
ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN

|Views: 116|Likes:
Published by Muhamad Faris

More info:

Published by: Muhamad Faris on Sep 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2012

pdf

text

original

ISI KANDUNGAN BIL KANDUNGAN M/S

1.

PENGENALAN

2-3

2.

KONSEP KECERDASAN EMOSI

4-8

3.

ANALISIS KELEMAHAN EN ZAKARIA

9-13

4.

NILAI-NILAI MURNI YANG SEPATUTNYA DIMILIKI OLEH GURU

14-19

5.

KEMAHIRAN EQ YANG PERLU DIKUASAI OLEH GURU

20-27

6.

REFLEKSI TERHADAP TAHAP KEMPETENSI EQ SEORANG GURU DAN CARA MENGURUSKAN EMOSI

28-30

7.

PENUTUP

31

8.

BIBLIOGRAFI

32

9.

LAMPIRAN

33

1

PENGENALAN Kecerdasan merujuk kepada kebolehan kognitif individu yang dipelajari dari pengalaman untuk membolehkannya membuat penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ‖kecerdasan‖ mula diperkenalkan oleh Sir Francis Galton. Beliau meyakini bahawa kebolehan intelek seseorang adalah bersifat penurunan. Mengikut Kamus Dewan (1986 hlm.99) cerdas ditakrifkan sebagai sempurna akal (untuk berfikir, mengerti dan lain-lain), cerdik, pintar dan sempurna pertumbuhan (perkembangan) badannya. Mengikut takrifan Wechsler (1975) kecerdasan itu ialah kebolehan seseorang individu memahami alam sekitarnya, dirinya dan kepakaran yang ada padanya yang boleh menolong ia menghadapi cabaran hidup. Fischer (1985) menekankan bahawa kecerdasan berkait rapat dengan keadaan sedar dan aksi seseorang individu. Seseorang yang cerdas harus berupaya menyesuaikan segala tingkah lakunya dalam apa-apa bentuk alam persekitaran dalam keadaan sedar.

2

EMOSI Emosi atau dalam bahasa latin „motus anima‟ adalah fikiran tentang sesuatu situasi di mana manusia itu menemui diri mereka dan ia lahir daripada perlakuanpelakuan fisiologi, iaitu tindak balas badaniah yang dikawal oleh otak. Emosi berasal dari perkataan Greek „emovere‟ yang membawa maksud untuk keluar. Emosi biasanya ditonjolkan keluar untuk dipuaskan oleh setiap manusia. Secara amnya, emosi adalah satu keadaan yang dialami oleh manusia iaitu beberapa perubahan pada proses fisiologi, diri dan psikologi akan berlaku. Bruno (1984) mendefinisikan emosi sebagai satu keadaan bangkitan yang mengganggu garis dasar homeostasis. Beliau melihat emosi dari perspektif ini kerana apabila seseorang mengalami emosi, hampir keseluruhan keadaan homeostasisnya terganggu dengan pelbagai perubahan fisiologi yang berlaku dalam tubuhnya. Pandangan yang diutarakan oleh Chaplin (1985) sebaliknya cuba

membezakan emosi dan perasaan. Mengikut beliau, emosi adalah satu keadaan bangkitan „arousal‟ yang dialami oleh organisma yang melibatkan beberapa perubahan pada viseral, kesedaran dan tingkah lakunya manakala perasaan pula adalah pengalaman-pengalaman sedar yang diaktivasikan oleh sama ada rangsangan luaran ataupun beberapa keadaan badan yang berbeza-beza. Perkataan emosi distilah sebagai keadaan subjektif seperti cinta, takut, benci dan rasa jijik. Dari aspek psikologi emosi didefinisikan sebagai tindak balas subjektif (perasaan), yang biasanya disertai oleh perubahan fisiologi. Emosi adalah keadaan motivasi yang ditandai oleh pertumbuhan fisiologi, tingkah laku ekspresif dan pengalaman dan penilaian mental (Maarof dan Haslinda, 2001). English dan English (1961) pula mentakrifkan emosi sebagai satu set tindak balas automatik, viseral dan tingkah laku lampau serta komunikasi emosi seperti ekspresi muka, isyarat, perkataan dan lain-lain yang dipaparkan oleh seseorang itu. Crow dan Crow (1983) menyatakan bahawa emosi ialah statu pengalaman yang penuh perasaan, yang melibatkan unsur-unsur dalaman secara amnya dan keadaan mental dan fisologi yang bergerak di dalam diri individu, dan yang menunjukkan dirinya pada tingkah laku yang nyata. Emosi juga digambarkan

3

keperluan pelindungan dan kebajikan individu.sebagai proses penyesuaian dalaman yang dinamis yang ditunjukkan melalui kepuasan. 4 .

KONSEP KECERDASAN EMOSI 5 .

Menurut mereka. kecerdasan emosi telah mendapat perhatian yang menggalakkan dari pelbagai pihak. kecerdasan emosi juga merujuk kepada kebolehan seseorang untuk memantau perasaan dan emosi sendiri dan orang lain. kecerdasan emosi merujuk kepada : Emotional intelligence is the ability to perceive. to access and generate emotions so as to assist thought. Menurut mereka.1990) Mayer dan Salovey (1993) seterusnya menyatakan bahawa kecerdasan emosi membenarkan kita berfikir lebih kreatif dan menggunakan emosi bagi menyelesaikan masalah. Ia kerana ia didapati penting dalam mengenalpasti dan menjangka prestasi individu di tempat kerja (Kiersted. menagtur suasana hati dan menjaga supaya beban tekanan tidak melumpuhkan kemampuan berfikir bagi membaca perasaan dalaman orang lain dan berdoa untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya. to understand emotions and emotional knowledge. 1999). untuk membezakan setiap emosi yang dirasai dan untuk menggunakan maklumat yang diperolehi dalam pemikiran dan tindakan. Ahli psikologi yang terawal merungkai makna kecerdasan emosi secara spesifik ialah Mayer dan Salovey (1990). ( Mayer dan Salovey. kemampuan untuk menyelesaikan konflik serta untuk memimpin. 6 . kesanggupan mengendalikan dorongan hati dan emosi. and to relectively regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth. 2004) Definisi Kecerdasan Emosi Kebelakangan ini. Pelbagai definisi telah dibuat oleh ahli psikologi terhadap terma kecerdasan emosi.KONSEP KECERDASAN EMOSI KECERDASAN EMOSI Kecerdasan emosi mencakupi pengendalian diri. tidak melebih-lebihkan kesenangan. semangat dan ketekunan serta kemampuan memotivasikan diri sendiri dan bertahan menghadapi kegagalan. ( Azhar.

Perubahan tingkah laku berlaku setelah emosi diransang di mana akal akan bertindak secara logik dan hasil yang diharapkan bergantung pada situasi. Cabang ketiga pula merujuk kepada Memahami Emosi (Understanding Emotion). Ia melibatkan kebolehan mengaitkan emosi dengan sensasi mental lain seperti rasa dan warna. Kecerdasan emosi merujuk kepada kemampuan minda berfungsi secara semulajadi dalam keadaan-keadaan yang dipengaruhi oleh kognisi. (1993). Ia melibatkan kebolehan seperti mengenal pasti emosi melalui mimik muka. muzik.Neely (1997) mendefinisikan kecerdasan emosi secara saintifik sebagai satu rangkaian kebolehan yang melibatkan dua proses berlaku serentak secara tidak langsung iaitu tindakbalas otak dan tindakbalas emosi. kecerdasan emosi membolehkan kita berfikir dengan lebih kreatif dan memudahkan proses penyelesaian masalah. keupayaan dan kecekapan yang mempengaruhi kebolehan seseorang untuk menghadapi cabaran persekitaran. perasaan dan emosi pada diri mereka. Hein (2004) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai : The mental ability we are born with which gives us our emotional sensitivity and our potential for emotional learning management skills which can help us maximize our long. Konsep Kecerdasan Emosi Kecerdasan emosi merupakan kebolehan seseorang individu menggunakan emosi dalam kehidupan dan pekerjaan mereka seharian. dan menggunakan emosi dalam menaakul dan menyelesaikan masalah. Ia juga bagi membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta berfungsi secara afektif. Menurut Mayer dan Salovey. Cabang kedua merujuk kepada Memudahkan Perhatian Terhadap Emosi (Emotional Facilitating of Thought). happiness and survival.term health. di mana ia melibatkan kebolehan menyelesaikan masalah emosi seperti mengetahui emosi mana yang serupa atau 7 . Cabang yang pertama merujuk kepada Persepsi Emosi (Emotional Perception). Sekiranya tingkah laku serta keputusan yang dibuat melibatkan elemen akal dan perasaan maka hasilnya boleh dijangka dan ianya lebih baik. cerita atau sebagainya. Mereka telah membahagikan kepntaran emosi seseorang individu kepada empat cabang kebolehan.

Cabang keempat merujuk kepada Pengurusan Emosi (Emotional Management). ELEMEN KECERDASAN EMOSI Enam domain EQ yang dikategorikan oleh Mayer dan Solovey KESEDARAN KENDIRI MENGENDALIKAN EMOSI EMPATI BERHUBUNG KERJASAMA MENYELESAIKAN KONFLIK 8 . Ia melibatkan pemahaman terhadap implikasi perbuatan sosial dalam emosi dan pengawalan emosi dalam diri orang lain. dan mengenal pasti apakah perkaitan yang wujud antara emosi terbabit.bertentangan.

Lima Domain EQ oleh Goleman (1996) MENGENALI EMOSI SENDIRI MENGURUS EMOSI SENDIRI MEMOTIVASIKAN EMOSI NEGATIF MENGENALI EMOSI ORANG LAIN MENGENDALIKAN PERHUBUNGAN 9 .

ANALISIS KELEMAHAN EN ZAKARIA 10 .

di sini kita dapat lihat beberapa kelemahan yang terdapat pada En Zakaria dari sudut kompetensi kecerdasan emosi. Walaubagaimanapun. Dia juga sering melakukan banyak masalah di sekolah. En Zakaria ini hanya goyang kaki semasa di sekolah kerana guru lain terpaksa menyiapkan tugasnya. Ini dapat dilihat semasa dia memungut wang daripada murid-murid tanpa kebenaran mereka. dan apa yang dilakukannya hanya untuk kepentingannya semata-mata. ZAKARIA BERKAITAN EQ Berdasarkan daripada keterangan mengenai En Zakaria b Hamid. Selain itu. Dia tidak mempunyai pengurusan kendiri iaitu kebolehpercayaan (trustworthiness) atau pun sifat amanah dan boleh dipercayai. Dia juga mengambil kesempata keatas murid-murid tanpa mengira mereka miskin atau pun tidak. En Zakaria juga mempunyai sifat yang berlawanan dengan guru iaitu dia seorang yang tidak amanah dalam menjalankan tanggungjawab dan pekerjaannya. Inilah salah sat kelemahan yang dapat dilihat melalui perwatakan En Zakaria iaitu tidak jujur. Melalui pemerhatian yang dibuat En Zakaria adalah seorang yang tidak bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Sebagai buktinya dapat dilihat. Dalam erti kata lain dia adalah seorang yang tidak pernah jujur dan menyalahgunakan kuasanya semasa menjalan tugasnya itu. Duit yang dikutipnya itu tidak digunakan kearah pendidikan semata-mata. kita dapat simpulkan bahawa En Zakaria seperti „talam dua muka‟ kerana dia berpura-pura baik dan bersopan santun tetapi sifat asalnya dia adalah jahat dan suka mengambil kesempatan ke atas orang lain. ketika En Zakaria menyuruh rakan-rakannya menyiapkan tugasnya walaupun tugas itu sebenarnya mesti disiapkan olehnya sendiri. Dia hanya mempergunakan murid-murid dengan memungut wang untuk kepentingandirinya sahaja.ANALISIS KELEMAHAN EN. Inilah perwatakan yang tidak mencerminkan ciri-ciri seorang guru malahan memalukan lagi nama baik guru itu sendiri. Dari sudut kecerdasan emosi En Zakaria ini tidak mempunyai pengurusan kendiri iaitu ketekunan kerana dalam dirinya tidak terdapat rasa bertanggungjawab atas tugasnya dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa En Zakaria ini tidak dapat mengurus kendirinya dengan bijak dan menyebabkan dia didorong oleh emosinya untuk berbuat demikian. Hal ini akan menyebabkan masyarakat sekeliling tidak akan 11 .

mempercayainya lagi kerana mereka tahu dalam diri En Zakaria ini tidak terdapat unsur amanah dan tidak boleh dipercayai. Inilah sebenarnya tugas guru. Gejala ini berlaku adalah disebabkan guru tiada kesedaran dan kemahiran sosial dalam membangunkan inidividu lain.inilah adalah kerana manusia ini dicipta sebaik-baik kejadian daripada tuhannya. jelas menunjukkan dia seorang yang tidak menghormati dirinya. dia juga tidak masuk ke dalam kelasnya pada waktu mengajarnya dalam erti kata lain dia selalu ponteng kelas. mungkir janji dan sering berfoya-foya bersama beberapa orang wanita. En Zakaria ini mempunyai kelemahan dalam membangunkan individu lain. Guruguru ini tidak sedar akan keperluan mereka iaitu membangunkan individu lain dan membantu untuk peningkatan mereka. hormat dan menerima diri kita seadanya. pembohong. Sebagai seorang menusia kita perlu sayang. memperdayakan mereka dan menindas mereka dengan cara memungut wang. Dengan perilaku ini akan merosakkan dirinya sendiri. Ini akan memburukkan keadaan dirinya yang tidak mempunyai rasa sayang dan hormat akan dirinya. Inilah masalah yang sering berlaku dalam kalangan guru iaitu ponteng kelas. Ini sememangnya kan member kesan yang mendalam kepada murid-murid kerana mereka tidak menerima pengajaran pada waktu yang sepatutnya. terutamanya melakukan perkara yang haram di sisi agamanya. Inilah sebenarnya kelemahan yang dmiliki oleh En Zakaria iaitu kelemahan dalam membangunkan individu lain. Dalam pada itu. Tetapi dia mengambil kesempatan keatas mereka. minum arak. Di samping itu. Ini dibuktikan lagi dengan sikapnya yang merosakkan imej dan dirinya sendiri iaitu dia selalu berjudi. Banyak sukatan-sukatan yang tertinggal disebabkan sikap En Zakaria yang suka ponteng kelas. penipu. Oleh sebab itu kita mestilah hormat dan menghargai diri kita dengan menjaganya dengan teratur. jika dilihat kepada masalah yang dihadapi En Zakaria ini. Ini jelas menunjukkan bahawa En Zakaria ini tidak mengambil peduli akan dirinya dan sayang akan dirinya. Iaitu En Zakaria tidak mempunyai kesedaran kendiri iaitu penghormatan. Walau bagaimanapun En Zakaria ini tidak melakukan apa yang sapatutnya guru lakukan. Penghormatan ini adalah 12 . membangunkan individu lain dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Walaubagaimanapun. Ini bermula daripada emosinya yang tidak terkawal dan mengawal dirinya. Sebagai seorang guru En Zakaria mestilah member pengajaran dan tunjuk ajar kepada murid agar mereka memporoleh ilmu semasa di sekolah.

Guru yang mempunyai nilai ini akan sentiasa perihatin akan kebajikan anak muridnya bukan memikirkan cara untuk menindas mereka. Tambahan itu. Dia berasa tidak bahagia dengan kehidupannya sebelum ini. En Zakaria ini tidak mempunyai nilai empati dalam dirinya iaitu perasaan sedar akan perasaan dan keperluan orang lain serta mengambil berat. Perkara ini sama berlaku kepada En Zakaria yang juga mengalami tekamam dalam hidupnya.En Zakaria mahukan lebih dari apa yang dia miliki. Ini asalnya bermula daripada sifat ketidakpuashatian dalam dirinya terhadap kehidupannya. Jelas dapat dilihat apabila dia memungut wang daripada murid-murid tetapi bukan bertujuan untuk pendidikan. Mengalami tekanan hidup ini merupakan sesuatu yang bahaya kerana ia boleh mengundang kepada bunuh diri.murid-murid yang tidak mengetahui apa-apa terpaksa memberikan wang itu kepanya. Kesannya dia kehilangan rakan-rakan sekerjanya kerana mereka tidak mempercayainya lagi. Oleh sebab itulah En Zakaria melakukan perkara-perkara yang merosakkan dirinya tetapi dia menganggap itu adalah betul kerana semua ini bermula daripada emosinya yang tidak terkawal. oleh itu dia mengambil jalan untuk memperdayakan murid-murid dan guru agar apa yang dikehendakinya akan dapat dan memperoleh kesenangan hidup. Kemudian dia berasa sunyi dan malu dan terpaksa hidup menyendiri. 13 . antara kelemahan yang terdapat pada En Zakaria adalah dia mempunyai tekanan dalam diri dan hidupnya. Inilah tekanan yang dia hadapi akibat perbuatannya itu. Dia lebih suka menindas orang-orang yang lemah untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini bermula daripada sikapnya yang suka memperdayakan dan mengambil kesempatan terhadap orang lain. menerima dan menghormati diri nya sendiri. Sifatnya yang suka menindas orang lain akhirnya memakan dirinya sendiri. Jika dilihat dari sudut emosi pula. En Zakaria ini tidak mempunyai nilai empati dalam dirinya dan membuatkan dia bertindak demikian. Inilah kelemahan yang dimiliki olehnya iaitu tidak berpuas hati dengan kehidupannya dan membuatkan dia berbuat demikian. En Zakaria ini tidak mempunyai nilai kesejahteraan dalam dirinya iaitu berpuas hati dengan kehidupannya sendiri dan menikmati kehidupan ini bersama orang lain dengan cara mempamerkan emosi yang positif.keupayaan dan kesedaran untuk memahami. Jika dilihat daripada sikap dan tindakan yang dilakukan oleh En Zakaria ini jelas menunjukkan bahawa dia seorang yang tidak mempunyai belas kasihan dalam dirinya.

14 . En Zakaria sering mengabaikan tugasnya sebagai guru dan tidak melaksanakan dengan dedikasi. guru-guru baru sering dibuli olehnya kerana mereka tidak mempunyai pengalaman lagi. Dalam sudut kemahiran sosial semangat ini akan mendorang ke arah pembinaan semangat berpasukan dan bekerjasama kea rah nilai dan matlamat yang sama. Inilah antara kelemahan-kelemahan yang En Zakaria miliki yang berkaitan dengan kompetensi kecerdasan emosi. Penguasaan dalam menguruskan emosi adalah perkara yang peling penting bagi melahirkan insan yang cemerlang. Selain itu. Masalah ini sepatutnya tidak akan berlaku sekiranya semua guru di sekolah itu termasuk En Zakaria mempunyai semangat kerjasama antara satu sama lain dan kebolehan memimpin individu yang lain. Inilah ciri-ciri yang buruk yang ditunjukkan oleh En Zakaria selaku seorang guru. En Zakaria gagal mengawal emosinya dan menyebabkan emosinya mengambil alih segala perbuatannya dan hal ini yang menyebabkan dia bertindak demikan. Guru-guru lain seharusnya memimpin En Zakaria kearah yang benar dengan menasihatinya mengenai apa yang dia lakukan adalah salah dan tidak sesuai sebagai seorang guru yang dianggap role model.Antara kelemahan lain yang terdapat pada En Zakaria adalah tiada kerjasama antara guru dan tiada sifat kepimpinan. Mereka disuruh mengambil segala tugasnya di sekolah. Mereka seharusnya mempunyai semangat kerja secara berpasukan dan kerjasama. Inilah salah satu elemen berkaitan emosi yang harus En Zakaria kuasai agar dia tidak akan menindas guruguru yang lain dan mengambil kesempatan terhadap mereka lagi. Rakan-rakannya yang terpaksa melakukan semua kerjanya yang tertangguh. Ini secara tidak lansung akan membawa kesan negative terhadap dirinya dan masyarakat sekeliling.

NILAI-NILAI MURNI YANG SEPATUTNYA DIMILIKI OLEH SEORANG GURU YANG MEMPUNYAI EQ 15 .

Sebagai seorang yang bergelar pendidik nilai-nilai murni ini akan semula jadi lahir dalam diri mereka agar pekerjaan yang mereka lakukan akan menjadi berkat. guru-guru hendaklah menjalankan segala tugasnya dengan dedikasi dan penuh dengan akauntabiliti tanpa cuai dan penyelewengan. Guru yang dapat mengawal emosi dengan bijak adalah guru yang mempunyai nilainilai murni di dalam dirinya. Kadang-kadang perkara ini akan menguji kesabaran dan tahap emosi para guru. guru yang amanah adalah guru yang setia dan jujur dalam organasinya walau apa pun terjadi tanpa penyalahgunaan kuasa dan kedudukan mereka dalam suatu organisasi. Nilai ini yang akan membantu mereka dalam mengurus emosi mereka dan menghalang mereka daripada melakukan perkara negatif. Selain itu juga. Sebagai contoh sekiranya berlaku sesuatu penyelewengan dan rasuah di sekolah atau pun di mana-mana guru yang amanah ini akan segera melaporkan kepada pihak yang terlibat dan mengambil tindakan segera tanpa kompromi. Sebagai seorang dan pendidik dalam mereka mestilah mempunyai mereka sifat tanpa bertanggungjawab amanah menjalankan tugas menyalahgunakan kuasa dan kedudukan mereka. Begitu juga dalam profession perguruan. Inilah 16 . Dalam pada itu guru juga perlu sentiasa berdisiplin dan mengawal diri agar tidak melakukan kerja yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sekeliling terhadap mereka.NILAI-NILAI MURNI YANG SEPATUTNYA DIMILIKI OLEH SEORANG GURU YANG MEMPUNYAI EQ Dalam semua bidang pekerjaan pengurusan emosi adalah elemen yang sangat penting dalam memastikan pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Bidang ini sangat memerlukan kebijaksanaan dalam mengurus emosi kerana para pendidik terpaksa melayan pelbagai karenah murid-murid semasa berada di dalam kelas. Guru adalah insan yang mudah dipercayai dalam masyarakat kerana mereka terkenal dengan sifat jujur dan amanah. AMANAH Antara nilai-nilai tersebut adalah bersifat amanah. Justeru itu. Sebagai contoh guru yang amanah ini akan menyiapkan segala tugasan yang diberi dalam tempoh yang ditetapkan tanpa sebarang rungutan dan akan memasuki kelas tepat pada waktunya serta tidak menggunakan waktu mengajarnya melakukan aktiviti peribadi.

Selain itu. guru yang amanah ini adalah pemangkin perubahan (change catalyst) pada masa hadapan agar tiada lagi masalah-masalah berkaitan isu amanah inni berlaku. Inilah yang harus diamalkan oleh guru-guru agar anak didiknya tidak berasa kecil hati dan terkilan di atas sikap guru itu. guru seharusnya tidak bersikap angkuh dan sombong. Segalanya bermula daripada kompetensi kecerdasan emosi iaitu kebijaksanaan dalam pengurusan kendiri (self management) dan kemahiran mereka bersosial (social competence). Guru ini seharusnya berkongsi segala pengalaman. Contohnya apabila seorang guru itu ingin melakukan kelas tambahan atau seminar pada hujung minggu. Jika dilihat dari sudut kompetensi kecerdasan emosi. BERCAKAP BENAR Guru yang mempunyai EQ juga akan sentiasa bercakap benar dalam apa jua keadaan. guru yang amanah ini adalah seorang yang bijak dalam pengurusan kendirinya (self management) iaitu dalam aspek kebolehan (trustworthiness). Hal ini kerana. 17 . Nilai inilah yang akan mencerminkan sama ada guru tersebut boleh dipercayai atau tidak. Guru tidak boleh merungut atau mengharapkan balasan daripada apa yang mereka lakukan. Dalam konteks memberi teguran dan nasihat kepada murid-murid.yang dikatakan dengan sifat amanah yang harus ada dalam diri setiap diri guru. seorang guru juga mesti memberi dan menerima arahan yang tepat dan tidak mengelirukan orang lain. Dalam masa yang sama kecerdasan emosi juga penting untuk guru agar pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berjalan lancar. ilmu dan kepakaran mereka dalam usaha mendidik anak murid agar menjadi insan yang berguna. Di samping itu. Jika dilihat dalam aspek kompetensi kecerdasan emosi ini guru seharusnya mengamal win-win situation bermaksud menjaga hati kedua-dua pihak. ini akan membuatkan murid-murid berasa kecil hati. Mereka adalah orang yang boleh dipercayai dan amanah dalam melakukan tugas. guru mestilah bercakap benar dan menepati janji mereka. Guru seharusnya mempunyai sifat empati (empathy) iaitu sedar akan perasaan dan keperluan orang lain serta mengambil berat terhadap masalahnya. Guru tersebut hendaklah melakukannya dengan penuh ikhlas dan berniat hanya untuk mengajar semata-mata bukannya untuk mendapatkan balasan daripada usahanya itu. Seorang guru mestilah mempunyai niat dan perbuatan yang ikhlas serta benar. Tambahan itu.

18 . Guru yang bijak mengawalnya akan dapat mengawal seluruh bilik darjahnya. Di samping itu guru mestilah berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti tinggi serta sentiasa mempertingkatkan ilmu. sebagai contoh apabila berlaku perbalahan pendapat antara murid dan guru. guru harus mempunyai fiikiran yang rasional dan adil dalam menyelesaikan masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi dalaman. Guru harus percaya pada diri mereka sendiri bahawa mereka mampu dan mempunyai keupayaan diri yang tinggi. Oleh sebab itu guru harus bijaksana dalam melakukan sesuatu kerana ia akan memberi kesan kepada komuniti yang lain terutamnya di sekolah. keupayaan dan kepakaran dalam melaksanakan sesuatu perkara tanpa mengambil jalan mudah dan singkat.Hal ini disebabkan emosi akan mempengaruhi pengajaran. Hal ini dapat dikaitkan dengan kecerdasan emosi iaitu keyakinan kendiri (self confidence) dan penghormatan (self regard). kepakaran dan profesionalismenya . Kesannya ini akan menjaga hubungan baik sesama manusia agar tidak bermasam muka akibat masalah kecil yang timbul. guru tersebut seharusnya menerima kesemua pendapat mereka kerana kita mesti menghormati pendapat orang lain walau apa cara sekali pun. Kedua-dua ini saling berkaitan antara satu sama lain dalam membina guru yang berpotensi tinggi dan berkualiti. BIJAKSANA Nilai yang seterusnya adalah guru perlu bijaksana dalam menjalankan tugasnya semasa atau di luar sekolah. Guru hendaklah memikir tentang perasaan orang sekeliling jika mereka bertindak mengikut emosi. Seiring dengan itu. Dalam membuat sesuatu keputusan guru seharusnya memikirkan kesan dan akibatnya. Guru mestilah menggunakan pemikiran dan kebijaksanaannya dan tindakan yang sesuai mengikut masa dan keadaan. Dalam menjayakan sesuatu guru seharusnya menggunakan seluruh potensi.

Dalam erti kata lain guru hendaklah mempunyai perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterimanya. Justeru itu. Disamping itu. bukannya mempunyai sikap buruk sangkal kepada muridmurid tersebut. 19 . Nilai ini penting dalam menjaga hubungan baik sesame guru tanpa menimbulkan prasangka buruk dari guru-guru yang lain. guru hendaklah menghargai nikmat dan pemberian yang diterimanya tanpa menganggap sebagai hak dirinya. Guru seharusnya mendorong lagi agar bilangan orang yang mendapat keputusan cemerlang bertambah. Ia seharusnya berpuas hati dengan nikmat yang diperolehinya seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Inilah yang dikatakan nilai bersyukur atas apa yang diperolehi semasa berada di sekolah. guru juga perlu mempunyai nilai bersyukur dalam menjalankan tugasnya. kegagalan dalam ujian serta tidak boleh berputus asa. Jika dilihat dari sudut kecerdasan emosi guru tersebut mempunyai kesedaran kendiri iaitu mempunyai nilai kesejahteraan (happiness) iaitu berpuas hati dengan kehidupan sendiri dan menikmati kehidupan ini bersama-sama orang lain serta bergembira dengan cara mempamerkan emosi yang positif. Guru perlu bersyukur atas apa yang diterimanya dan perlu sentiasa berusaha lagi agar prestasinya sentiasa terbaik. seorang pendidik mestilah bersedia memberi pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. Sebagai contoh apabila muridmurid mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan penting. guru hendaklah bersyukur dan mengangap bahawa keputusan ini adalah kesan daripada kerjasama antara guru dan murid bukan usahanya sendiri sahaja.BERSYUKUR Kemudian. dendam atau menabur fitnah. Seorang guru juga harus mempunyai sifat yang tenang dalam menghadapi masalah serta redha menerima ketetapan.

tidak cuai atau merungut dalam menjalankan tugas. Guru yang malas dan tidak mempunyai prinsip dalam pengajarannya akan sentiasa mencari helah dan sebab agar mereka tidak masuk untuk mengajar di dalam kelas. Inilah nilai yang sepatutnya ada pada guru yang mempunyai EQ yang tinggi iaitu guru yang berdedikasi.BERDEDIKASI Guru yang terbaik adalah guru yang berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Jika dilihat dari sudut kecerdasan emosi guru tersebut tidak mempunyai kesedaran sosial iaitu berorientasi perkhidmatan iaitu guru tersebut tidak mengenalpasti dan memberi keperluan kepada individu atau pun murid. Denagn cara inilah yang akan melahirkan guru yang hasil kerjanya berkualiti tinggi dan menghasilkan impak yang terbaik pada sesuatu organisasi atau pun sekolah. dengan itu guru seharusnya bekerja dengan gigih tanpa berasa bosan serta sedia melakukan tugan tanpa mencari sebarang alasan dan helah. Oleh itu guru yang berdedikasi adalah guru yang berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Kesannya proses penyampaian ilmu tidak dapat dijalankan di dalam kelas. guru mestilah seorang yang sabar bertanggungjawab.semua ini bergantung pada kompetensi guru tersebut tentang bagaimana cara menguruskan diri mereka agar mereka dapat member komitmen seratus peratus semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P) berlaku di sekolah. Justeru itu. tekun. Seiring dengan kecerdasan emosi guru yang berdedikasi adalah guru yang mempunyai ketepatan kendiri (accurate self awareness) iaitu mereka mampu mengetahui kekuatan diri mereka dan tahu akan batasan serta kelebihan diri mereka. 20 . Mereka juga akan mengetahui minat mereka pada sesuatu benda. Seseorang guru juga sanggup berkorban demi kepentingan perkhidmatan. Maka. rajin dan bersikap positif dalam melaksanakan tugas dengan mendapat hasil yang berkualiti. teliti. ceria.

KEMAHIRAN EQ YANG PERLU DIKUASAI OLEH GURU 21 .

Iaitu tahap-tahap emosi mereka.KEMAHIRAN EQ YANG PERLU DIKUASAI OLEH GURU Kompetensi kecerdasan emosi merupakan elemen yang penting untuk semua manusia dalam menjalankan kehidupan seharian dengan lebih baik. jadi guru perlulah menyedari akan emosi mereka dan bersiap sedia untuk mengatasinya. mereka yang mempunyai kecerdasan emosi bukan sahaja sedar tetapi juga dapat menguasai emosi mereka ketika menghadapi tekanan. 22 . Oleh sebab itu guru perlu menguasai kompetensi personal (kesedaran kendiri dan pengurusan kendiri) dan sosial (kesedaran sosial dan kemahiran sosial) mereka agar dapat membantu mereka ketika berada di dalam kelas. kerana murid-murid akan sering melakukan masalah dan konflik semasa berada di dalam kelas. Justeru itu. Hal ini kerana mereka ini akan bertindak dengan waras dan berhati-hati dalam setiap tindakan yang mereka buat. Mereka lah orang yang memerlukan kebijaksanaan dalam mengurus emosi mereka kerana guru terpaksa berhadapan dengan pelbagai jenis murid yang mempunyai ragam mereka masing-masing. Ia sedikit sebanyak akan memberi tekanandan menguji tahap emosi guru tersebut. kenapa ia berlaku dan bagaimana cara mengatasinya. Manusia yang dapat mengawal emosinya adalah manusia yang paling bijak. Ini bererti. guru-guru mestilah bijak dalam menyedari dan memahami dirinya yang sebenar. Guru-guru sedar bahawa emosi sedang menguasainya tetapi sukar untuk mengawalnya atau keluar daripada penguasaan emosi itu. Dengan adanya kesedaran kendiri ini maka guru itu dapat menguasai emosi dan fikiran tentang emosi itu. Pertama adalah kesedaran emosi kendiri. guru mestilah mengetahui akan emosinya sendiri. Begitu juga dengan seorang guru yang mengajar di sekolah. KESEDARAN EMOSI KENDIRI Jika dilihat dari sudut kesedaran kendiri dahulu. Hal ini penting semasa proses pembelajaran.

ini akan menyebabkan murid-murid tidak menerima apa yang dipelajari dan memporoleh keputusan yang tercorot. Ini juga akan meningkatkan lagi tahap efektif guru itu mengajar dan murid-murid akan lebih memahami tentang apa yang diajar. Guru yang tertekan adalah guru yang yang tidak cinta akan pekerjaannya dan menganggap pekerjaannya adalah satu bebanan baginya. 23 . KESEJAHTERAAN Seiring dengan itu guru juga perlu perlu mempunyai sifat kendiri iaitu kesejahteraan (happiness). Ini bermula daripada emosi seorang guru yang menganggap pekerjaannya adalah bebanan dan tekanan bagi dirinya. Kesejahteraan ini membawa maksud guru tersebut berpuas hati dengan kehidupan sebagai guru. dan menikmati kehidupan ini bersama orang lain dengan cara mempamerkan emosi yang positif. Tanpa keyakinan diri yang kuat guru-guru tidak akan mampu mengajar dengan baik dan murid akan mendapat kesukaran dalam penerimaan ilmu. yang menjadi mangsanya adalah murid-murid sendiri. Guru yang mempunyai keyakinan diri ini akan sentiasa yakin akan cara penyampaiannya. Keyakinan Kendiri ini bermaksud kepercayaan yang tinggi terhadap keupayaan dan kebolehan diri mereka. Jadi guru mestilah sentiasa bahagia dan berpuas hati akan pekerjaannya dan berusaha sehabis baik demi profession perguruan ini kerana orang yang mencintai pekerjaannya akan lebih berjaya dari orang yang membenci akan pekerjaanya. Inilah yang sering berlaku pada guru masa sekarang. Dengan berkeyakinan ini guru akan berusaha melakukan sesuatu yang baru demi melahirkan murid yang berkualiti tinggi.KEYAKINAN KENDIRI Selepas mempunyai kesedaran emosi kendiri guru juga perlu mempunyai keyakinan kendiri pada diri mereka. Ciri guru seperti inilah yang diperlukan oleh masyarakat kerana mereka mempunyai prinsip dan kebolehan dalam apa jua bidang. Selain itu guru berkeyakinan ini akan lebih berketerampilan. fakta yang diberi dan nasihat dan teguran yang diberi. Hal ini kerana guru tersebut tidak mengajar dengan penuh komitmen dan hanya „melepaskan batuk di tepi tangga‟. berani menyuarakan pandangan dan membuat keputusan mereka.

mereka akan lebih kepada pemberontakan semata-mata. Justeru itu guru perlulah mempunyai kebolehsuaian dalam diri 24 . Inilah yang dikatakan kebolehan guru dalam mengadaptasi sesuatu yang baru. guru juga perlu mempunyai kebolehsuaian (adaptability) iaitu keupayaan atau kebolehan dalam menangani sesuatu perubahan yang berlaku di sekeliling. Ini kerana semasa di dalam kelah terdapat pelbagai ragam dan sikap pelajar yang kadang-kadang akan menguji tahap kesabaran guru ini. Hal ini akan menimbulkan lebih banyak masalah lagi apabila ibu bapa murid tersebut mengambil tindakan kepada guru dan sekolah tersebut. Justeru ini pengawalan emosi bagi guru adalah amat penting. Oleh itu guru berlulah menunjukkan menunjukkan kepada ibu bapa bahawa mereka dapat menjaga dan mengajar anak mereka dengan lebih baik melalui cara mengawal emosi dengan betul dan berkesan. Jika seseorang guru tersebut tidak dapat mengawal emosinya sendiri bagaimana mereka hendak mengawal murid?.KAWALAN EMOSI KENDIRI Jika dilihat dari sudut pengurusan kendiri pula. Guru terpaksa melakukan banyak pembacaan dari segi penukaran bahasa ini. Guru yang tidak dapat mengawal emosinya akan menggunakan kekuatan dirinya sebagai cara penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Inilah yang dikatakan guru yang berfikiran sempit atau dalam erti kata lain guru ini hanya mahukan jalan yang mudah berbanding cabaran. KEBOLEHSUAIAN Tambahan itu. Dalam sudut ini guru perlu mempunyai kawalan emosi kendiri yang membawa maksud guru dapat mengawal emosinya dalam apa jua keadaan sekalipun. Inilah yang dibimbangkan oleh masyarakat kerana risau akan keselamatan anak-anaknya di sekolah. Contoh yang dapat dilihat adalah perubahan matapelajaran sains dan matematik yang ditukarkan kepada bahasa inggeris. Ini juga adalah penting untuk guru kerana pendidikan ini akan sentiasa berubah0ubah mengikut peredaran zaman serta kemajuan teknologi. Tiada inisiatif yang diambil oleh mereka untuk mengatasi perubahan ini. Bagi guru yang tidak mempunyai sifat ini. Ini sedikit sebanyak member masalah kepada guru yang kurang mahir akan penggunaan bahasa inggeris kerana istilah-istilah matapelajaran ini adalah berbeza daripada maksud asalnya.

Guru yang mempunyai kemahiran ini juga akan sentiasa menjaga tingkah laku dan percakapan mereka semasa berada di dalam dan luar sekolah.mereka agar sebarang perubahan yang berlaku akan menjadi mudah bagi mereka untuk menanganinya. Bukan itu sahaja. Kedua dua ini adalah sangat penting dalam menjaga hubunya baik dengan orang lain. Kemahiran ini merupakan sesuatu yang wajib bagi semua guru-guru kerana kemahiran ini yang akan melatih guru agar segala perbuatan mahupun percakapan yang disampaikan oleh guru akan di pandang mulia disisi orang lain. Jika dilihat dari sudut kesedaran sosial guru haruslah mempunyai sifat empati (empathy) iaitu guru itu sedar akan perasaan dan keperluan orang lain di samping mengambil berat terhadap masalah orang lain. Di sekolah. Itu lah tugas mereka di samping mengajar mereka tentang 25 . oleh sebab itu perilaku guru haruslah dijaga agar murid dapat mencontohi mereka. Selain itu. guru juga harus mempunyai sifat ketekunan (conscientiousness) iaitu sifat berhati-hati. EMPATI Selain daripada kompetensi personal guru juga perlu menguasai kompetensi sosial iaitu dapat dibahagi kepada dua iaitu kesedaran sosial (social awareness) dan kemahiran sosial (social competence). Segala percakapan dan tingkah laku mereka akan diikuti oleh murid-murid. guru yang memiliki sifat ini akan dihormati oleh masyarakat kerana mereka mempunyai budi pekerti yang baik dan mampu memberi ajaran yang betul kepada anak mereka di sekolah. guru seperti inilah yang akan sentiasa mengambil berat akan anak-anak didiknya dalam konteks pendidikan. Inilah impak yang baik sekiranya guru tersebut mempunyai ketekunan dalam diri mereka. guru mestilah pandai menilai dan mengetahu latar belakang pelajar dan masalah mereka hadapi. cermat dan bertanggungjawab dalam pekerjaan nya. KETEKUNAN Sejurus dengan itu. Mereka akan menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi agar mutu hasil kerja mereka adalah yang terbaik dan berkualiti. Hal ini kerana guru ini adalah role model untuk murid-murid si sekolah.

guru perlu mempunyai kesedaran membangunkan individu lain (developing others) iaitu kemahiran akan kesedaran keperluan pembangunan individu lain dan membantu untuk peningkatannya.ilmu pengetahuan. 26 . Itulah penting sifat empati ini bagi guru-guru agar mereka dapat menyelasaikan masalah yang berlaku dalam kalangan anak didik mereka. Tugas guru adalah mengenal pasti masalah-masalah yang mereka hadapi dan memikirkan cara yang terbaik untuk membantu mereka agar dapat meningkatkan mutu pelajar tersebut. Sebagai contoh terdapat pelajar yang dilihat seperti bermasalah di dalam kelas. Jadi kemahiran ini adalah penting unuk guru-guru dalam usaha melahirkan pelajar yang cemerlang dalam semua aspek. Ini adalah penting untuk pembangunan mereka sebagai insan seimbang. Guru-guru perlu sedar akan kelemahan anak didiknya dan kelebihan mereka. Gurulah yang perlu mangambil tindakan dengan memberi bantuan kepadanya dari apa segi sekalipun sama ada bentuan kewangan ataupun keunseling. MEMBANGUNKAN INDIVIDU LAIN Kemudian. Guru yang mempunyai sifat empati ini akan meletakkan dirinya sama seperti murid yang mempunyai masalah itu. Segala kerja rumah yang diberi tidak dibuat dan keputusan peperiksaannya sering merosot. Dengan cara ini guru tersebut akan merasai bagaimana masalah yang dihadapi oleh murid tersebut dan ini akan menjadi lebih mudah untuk guru itu mencari jalan penyelesaian bagi membantu murid yang dalam masalah itu.

jadi guru perlu berkemahiran dalam berkomunikasi ini. Oleh itu kesedaran ini penting bagi guru agar mereka sedar bahawa mereka harus melakukan yang terbaik untuk murid-murid seiring dengan kehendak ibu bapa mereka yang juga mahukan yang terbaik untuk mereka. KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI Jika dilihat dari sudut kemahiran sosial pula guru seharusnya mempunyai kemahiran berkomunikasi yang bagus. Mereka inginkan anak mereka diberikan pendidikan yang secukupnya dan berharap agar guru-guru dapat menjaga anak mereka dengan cara yang terbaik. Ibu bapa dan murid adalah pelanggan kepada guru semasa di sekolah. guru juga perlu mempunyai kesedaran iaitu orientasi perkhidmatan organisasi (service orientation). inilah yang dikatakan guru sebagai role model. 27 . Inilah yang yang guru harus sedar akan mengapa ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah dan guru harus mengenalpasti dan merancang akan apa yang akan dilakukan untuk mendidik anakanak bangsa ini agar seiring dengan kehendak ibu bapa mereka. Oleh itu guru perlulah menguasai akan kemahiran ini agar dapat membantu dan member kesan yang positif semasa pengajaran mereka berlaku.selalunya murid-murid akan mengikut apa yand dikatakan dan dilakukan oleh gurunya. Guru seharusnya tahu bahawa guru perlu bercakap secara lembut. apa yang dikatakan dan diajarkan oleh guru mestilah berasaskan fakta dan huraian yang dapat menyokong dan menyakinkan tentang apa yang dikatakan oleh guru itu. Hal ini kerana ia akan mempengaruhi murid mereka sendiri. Iaitu guru mahir dalam menyampaikan maklumat yang jelas serta menyakinkan orang. cermat dan sopan. Kemahiran ini akan dilatih kepada guru semasa guru-guru berada di pusat latihan guru (IPG). Apa yang paling penting adalah cara berkomunikasi itu. Iaitu guru boleh menjangka. Selain itu. mereka akan diajar cara bagaimana berkomunikasi yang betul semasa berada di sekolah dan di luar sekolah. mengenalpasti dan memenuhi kehendak individu dan pelanggan (murid). Guru-guru hendaklah sedar akan kehendak yang murid-murid terutamanya ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah. Inilah yang dikatakan memenuhi dan mengenalpasti kehendak pelanggan.ORIENTASI PERHIDMATAN ORGANISASI Di samping itu.

guru haruslah bekerjasama dan melakukan kerja secara berpasukan agar hasil kerja yang diperolehi akan lebih berkualiti. Perasaan inilah yang akan mengakibatkan berlakunya isu-isu seperti guru pukul guru dan guru saman guru. 28 . Justeru itu perasaan ini haruslah dibuang da memupuk perasaan kerjasama agar berjuang bersama-sama untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang. Dalam erti kata lain guru harus membina semangat berpasukan dan bekerjasama ke arah nilai dan matlamat yang sama iaitu sebagai seorang guru. Oleh itu. guru mestilah bekerjasama dan mengembleng tenaga serta berkongsi pendapat tentang perangcangan mereka untuk mendidik murid-murid agar apa yang diajar akan difahami oleh murid-murid. guru-guru perlulah mempunyai sifat tidak pentingkan diri sendiri dan tolong menolong antara satu sama lain. Hasil kerja berpasukan ini adalah lebih baik berbanding hasil kerja individu. Sebagai seorang pendidik. Selain itu. Secara tidak lansung ini akan menjejaskan imej profession perguruan dan menjatuhkan martabat sebagai seorang guru. guru mestilah selalu mengadakan mesyuarat menbincang cara yang terbaik dalam usaha memajukan sekolah mereka. guru harus membuang perasaan hasad dengki dan tikam belakang sesama guru. Inilah kemahiran yang harus dimiliki oleh guru juga iaitu kerja sepasukan dan kerjasama sesama guru.KERJA SEPASUKAN DAN KERJASAMA Bukan kemahiran menjaga hubungan dengan murid sahaja yang penting tetapi hubungan sesama guru juga penting . Dalam membina ikatan yang kukuh sesama guru ini.

REFLEKSI TERHADAP TAHAP KOMPETENSI EQ SEORANG GURU DAN CARA MENGURUSKAN EMOSI DALAMM SITUASI MENCABAR 29 .

Wajar kah muris dirotan?. benarlah bahawa merotan dan memukul serta mendera bukanlah jalan penyelesaian yang sebenar untuk menangani masalah pelajar nakal atau samseng di sekolah. Ada yang baik dan ada yang selalu melakukan masalah dan kesalahan. Merotan ini sememang dibenarkan oleh guru untuk merotan pelajar yang sering kali melakukan kesalahan.ini akan mengelakkan mereka daripada mendera pelajar terbabit dengan teruk. Justeru itu. Oleh itu guru perlu bijak dalam menilai dan manghukum mereka tanpa mengambil jalan pintas iaitu merotan atau memukul. Oleh itu pegurusan kecerdasan emosi ini penting bagi guru dalam manangani masalah ini. Di sekolah. Dalam hal ini guru perlu mengawal emosinya dengan bijak agar tidak melakukan perkara-perkara yang akan memberi kesan ke atas kehidupannya. Tetapi kebebasan ini telah disalahgunakan oleh segelintir guru yang menganggap merotan murid ini adalah perkara biasa dan semua murid harus merasainya. Ini semuanya berpunca daripada guru tersebut yang tidak dapat menahan emosi mereka dan melepaskan kepada murid-murid. Jika kita lihat di sekolah banyak murid-murid yang melakukan masalah atau kesalahan tidak kira kecil atau pun besar ia akan menguji tahap emosi seseorang guru itu untuk menyelesaikannya. Dalam erti kata lain adalah mendera. Guru juga perlulah mempnyai sifat empati kepada murid-murid. yakni sifat sedar akan perasaan dan keperluan orang lain serta mengambil berat. Melalui ini guru akan tahu emosinya yang sendiri dan thu akan impak atau kesan yang akan berlaku apabila mereka bertindak mengikut hawa nafsu. guru terpaksa menghadapi pelbagai ragam dan perangai murid. Oleh itu bagi menangani murid bermasalah ini kawalan emosi guru adalah penting. Guru seharusnya tahu akan kesedaran emosi kendirinya. Contohnya seperti apa yang berlaku di Kuala Terangganu guru itu merotan pelajar tahun empat di bahagian belakang murid tersebut sehingga menyebabkan budak terbabt trauma hendak pergi ke sekolah dan terkencing semasa berada di dalam kelas kerana menahan kesakitan. 30 .REFLEKSI TERHADAP TAHAP KOMPETENSI EQ SEORANG GURU DAN CARA MENGURUSKAN EMOSI DALAMM SITUASI MENCABAR Acap kali kita dengar isu guru memukul dan merotan murid ini sering kali berlaku di merata-rata sekolah. Merotan ini di benarkan kerana ia bertujuan untuk memberi pengajaran kepada pelajar agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama.

Di dalam kenakalan mereka terkumpul pelbagai masalah yang mendorang mereka bertindak agresif. Contohnya seperti peristiwa yang berlaku di Kangar. kewangan dan masalah peribadi.Jika kita selami kepada pelajar-plajar bermasalah ini kita akan tahu bahawa mereka sebenarnya mempunyai banyak masalah berbanding kita. Inilah guru yang dapat mengawal emosinya dengan terurus dan bijaksana. Dengan cara ini guru dapat berunding dan menyelesaikan perselisihan paham yang berlaku serta menanamkan dan mengekalkan ikatan jaringan perhubungan melalui konsep dan semangat kekitaan. Dari sini barulah guru akan sedar bahawa mengapa mereka melakukan masalah-masalah ini. Mendalami perasaan dan hati mereka. Bukanlah dengan cara membuta tuli merotan. Oleh itu guru yang empati ini akan berfikir panjang dan mengenal murid yang bermasalah ini dengan cara melakukan sesi kaunseling. Guru juga perlu bijak dalam pengurusan konflik yang berlaku di sekolah. apabila murid tersebut dipukul sehingga meninggal dunia akibat mencuri duit rakannya (rujuk lampiran). Guru yang mempunyai sifat ini akan sentiasa berfikir secara rasional dan mendalami masalah-masalah yang dihadapi oleh muridmurid. memukul dan mendera mereka. dan inilah yang akan mengakibatkan kes-kes penderaan dan kematian kanak-kanak. Mereka akan mampu menyelasaikan masalah ini tanpa sebarang “body contact” atau pun cara kekerasan. 31 . meletakkan diri mereka seperti berada dalam keadaan pelajar tersebut. Kadang-kadang masalah inilah yang menyebabkan mereka menjadi nakal. Inilah kesan guru yang tidak dapat mengurus emosinya dengan bijak dengan cara mengambil jalan memukul sebagai cara penyelesaian. Kerana kanak-kanak lebih suka dibelai daripada didera. Masalah keluarga. memukul dan mendera murid demi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan disiplin murid. Dengan cara ini guru tidak perlulah menggunakan cara kekerasan seperti merotan. Kerana ketika guru melakukan ini mereka tidak akan sedar kerana emosi telah mengawal diri mereka. Inilah yang dikatakan empati.

pembinaan dan peningkatan keyakinan dan semangat kerjasama. Goleman ( 1995. Dengan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. kecerdasan emosi merupakan salah satu perkara yang penting dalam mencapai kejayaan. dapat dibuktikan bahawa kecerdasan emosi penting dalam aspek kepimpinan. Menurut Gardner dan Stough ( 1983 ). pendidikan serta kepimpinan. pengurus tersebut tahu untuk mengawal emosinya dan tidak membawa masalah peribadinya ke tempat kerja dan tidak melepaskan kemarahannya kepada orang bawahannya. Melalui pendapat daripada beberapa orang tokoh. dengan adanya kecerdasan emosi. dia akan mampu mengawal keadaan dirinya secara positif dengan memotivasikan dirinya sendiri serta menganalisis kelemahan dirinya sendiri. kecerdasan emosi dapat mengembangkan matlamat kolektif. Selain itu. kecerdasan emosi memainkan peranan penting bukan sahaja dalam proses penglibatan bahkan juga dalam proses kepimpinan. seorang pengurus di tempat kerja perlu memiliki ciri kepimpinan yang boleh membantunya mengawal pekerja di bawahnya. Dengan memiliki kemampuan untuk mengawal emosi. kecerdasan emosi penting bagi membolehkan hubungan sosial di antara seseorang individu dengan individu yang lain boleh berlaku dengan baik. apabila 32 . Sebagai contoh.Dari aspek sosial. sekolah atau pun tempat kerja. Dari aspek pendidikan pula. 1998 ) mengatakan bahawa kecerdasan emosi mampu membawa kepada kejayaan sama ada di rumah. Memiliki kecerdasan emosi yang tinggi membantu individu untuk mengawal emosinya serta membantu mengurus perasaan negatif yang menghalangnya daripada menjalinkan persahabatan dengan orang lain. pengurus tersebut akan tahu bagaimana untuk mengurus dan mengawal perasaannya dan juga orang lain yang bekerja bersamanya di samping memberikan dorongan positif ke arah mewujudkan satu perhubungan yang mampu membawa kepada kejayaan dalam mencapai matlamat pekerjaan.PENUTUP Kepentingan kecerdasan emosi boleh dibahagikan kepada kepentingan dari aspek sosial. penerapan idea dalam pemikiran secara perlahan-lahan. apabila seorang pelajar mengalami kegagalan dalam pelajaran. Selain itu. Kecerdasan emosi juga amat penting dalam aspek kepimpinan. Menurut George pula.

pelajar memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. kecerdasan emosi penting dari aspek sosial. Dengan memiliki kecerdasan emosi. Ini kerana. Ia penting bagi membantu seseorang individu mencapai kejayaan serta memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Sebagai kesimpulan. dia akan mampu untuk mengasingkan masalah peribadi yang dihadapinya denga pelajaran. melalui apa yang dapat dilihat pada masa kini. 33 . terdapat pelajar yang memiliki masalah keluarga sehingga masalah tersebut mempengaruhi pelajarannya sehingga membawa kepada kegagalan. ia dapat membantu pelajar tersebut untuk mengawal emosinya serta pelajarannya tidak terpengaruh dengan masalah yang dihadapi. kepimpinan serta pendidikan.

Aplikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Pelangi Publishing Group Bhd. Kuala Lumpur: PTS Profesional. Pendidikan Moral. Salhah Abdullah. (2008).BIBLIOGRAFI Cotady. Micheal. (2006). Mohd. Tay. K. Azhar Abdul Hamid. (2006). A. Kopetensi kecerdasan emosi. J. J. Shah Alam: Kumpulan Budiman Snd. K. 34 . Bhd. Understanding emotional EQ. (2002). Kuala Lumpur: PTS Profesional. Delhi: Pustaka Mahal. Kecerdasan Pelbagai . EQ: panduan meningkatkan kecerdasan emosi. (2009).

Ketua Polis Daerah Arau. Alor Setar. menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 8 pagi selepas mengalami pendarahan dalaman di kepala dan komplikasi jantung berikutan kejadian di bilik asrama sekolah agama berkenaan.com. Difahamkan.my ZIARAH.. akan disambung untuk tujuan siasatan. Kangar. Mangsa yang sudah kematian ibu. apatah lagi ia menjadi bertambah serius kerana membabitkan kematian. ketika mengesahkan perkara itu berkata.. murid tahun satu sebuah sekolah agama persendirian di Arau. murid terbabit disahkan meninggal dunia dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh yang boleh membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. mangsa dipukul dengan teruk kerana didakwa mencuri wang milik rakan sekelasnya. selepas koma sejak tiga hari lalu akibat parah dibelasah gurunya. guru serta kenalan keluarga mengusung jenazah Saiful di Masjid Ar-Rahman di Jejawi Dalam. “Kita akan menjalankan siasatan menyeluruh kejadian itu. dekat sini. petang semalam. Saiful Syazani Saiful Sopfidee. Hospital Sultanah Bahiyah (HSB). “Perintah reman terhadap suspek berusia 26 tahun yang juga guru mangsa yang berakhir esok (hari ini). Khamis lalu. Khamis lalu. 35 . Semua pihak berkaitan di sekolah agama itu akan dipanggil untuk siasatan. pagi semalam. Metro Ahad semalam melaporkan Saiful Syazani dibelasah dengan kejam oleh gurunya yang juga warden asrama dalam keadaan kedua-dua tangannya terikat pada tingkap asrama sehingga menyebabkan mangsa koma dalam kejadian pada kira-kira jam 7 malam. KANGAR: Hanya kerana wang RM7. Superintendan Mohd Nadzri Hussain. 7.” katanya enggan mengulas lanjut kes itu. meninggal dunia di Unit Rawatan Rapi (ICU).LAMPIRAN Cikgu ambil nyawa Oleh Shamsul Munir Safini shamsulmunir@hmetro.

Saiful Sopfidee berkata. jenazah anak tunggalnya hasil perkongsian hidup dengan arwah isterinya. Jahiyah Che Amat. Yaakub Abu Soman berkata.Mangsa dikatakan berjaya membuka ikatan tangannya untuk melarikan diri sehingga menimbulkan kemarahan guru terbabit yang kemudian memukulnya tanpa belas kasihan. Sementara itu. selepas bapa mangsa. Pengarah Pelajaran negeri. Suspek yang mungkin menyedari kesalahannya dan menyesal dikatakan sempat bersolat hajat sejurus dimaklumkan doktor bahawa mangsa dalam keadaan kritikal sebelum bergegas ke Alor Setar dengan menaiki motosikal untuk melihat keadaan murid terbabit. Jumaat lalu. dikebumikan di Tanah Perkuburan Tok Paduka di sini. suspek dikatakan `naik hantu' dan menggoncang badan mangsa serta menolaknya dengan kuat ke dinding yang dipercayai punca utama murid itu mengalami pendarahan dalam kepala dan komplikasi jantung. Dia juga berharap guru terbabit dikenakan tindakan tegas mengikut peruntukan undang-undang kerana perbuatannya yang tidak berperikemanusiaan itu. pihaknya tidak akan membuat sebarang ulasan berhubung kejadian itu yang membabitkan guru dan murid sekolahnya atas arahan polis. Selepas memukul kepala. “Kami akan mengadakan sidang akhbar selepas tempoh reman terhadap suspek tamat nanti. pada jam 8 malam hari kejadian. pengetua sekolah agama terbabit. Mansor Lat. “Kita tidak mahu campur tangan dalam kes ini dan menyerahkan kepada pihak polis untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang terbabit. 34. ia di luar bidang kuasa guru dan tidak sepatutnya berlaku. membuat laporan di Balai Polis Alor Setar. “Kami amat sedih dan dukacita di atas kejadian ini dan jika benar perbuatan guru memukul hingga menyebabkan kematian murdnya. 36 . Dalam pada itu. ketika dihubungi berkata. pihaknya menyerahkan kes itu kepada pihak polis kerana sekolah itu milik persendirian dan bukannya di bawah seliaan jabatan berkenaan.” katanya. Guru terbabit menyerah diri di Balai Polis Arau. Bapa mangsa. petang semalam.” katanya. Saiful Sopfidee Marzuki.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->