Formular pentru Proiectul de admitere la programul de masterat interdisciplinar Spectacol, Multimedia, Societate

I. Titlul proiectului II. Rezumatul (aprox. 1/2 pag.) III. Prezentare: III.1. Relaţia proiectului cu subiectul lucrării de licenţă (unde e cazul)- ½ pag. III.2. Metodologii de cercetare şi metode de lucru, propuse pentru proiect- 2 pag. III.3. Descrierea proiectului (temă, subiect, problemă identificată, ipoteze de lucru, obiective, stadiul cercetării problemei, soluţii personale de cercetare)- 7 pag. III.4. Anexe, materiale vizuale ataşate IV. Bibliografie orientativă. Norme obligatorii de (tehno)redactare: • Min. 10 pagini, font TNR, font size 12, justify, la 1 rând • Note de subsol: font TNR, font size 10, justify, la 1 rând • Bibliografie: ordinea alfabetică a autorilor, grupaje (cărţi tipărite: ediţii critice, bibliografie ştiinţifică; articole ştiinţifice, resurse on-line etc.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful