INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG BINTANGOR, SARAWAK KERJA KURSUS PENDEK (TAHUN 2011) MENGHASILKAN RANCANGAN PENGAJARAN

HARIAN (RPH) DAN BAHAN SUMBER PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)

NAMA YUNUS

: MOHD YUSRI BIN MOHAMAD

: MOHD SAIFFUL BIN KAMIL NO. KAD PENGENALAN : 9I0408-13-6757 : 910129-13-5903 KUMPULAN : PISMP AMBILAN JANUARI PENGKHUSUSAN : BAHASA MELAYU/PJ/PSK KOD MATAPELAJARAN : BMM 3117 KAEDAH PENGAJARAN HARIAN SEKOLAH RENDAH

PENSYARAH PEMBIMBING : EN. AMIR BIN JUHARI TARIKH SERAHAN : 4 APRIL 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful