USM Stock Exchange

Kursus Sahsiah Diri

Arahan • Pilih Pengarah Urusan • Pilih Bendahari Syarikat .

Round 1 4X 1X3Y 2X2Y 3X1Y 4Y X 1000 -5000 2000 -1000 Y -1000 -2000 -2000 1000 .

Round 2 4X 1X3Y 2X2Y 3X1Y 4Y X 2000 5000 -2000 -1000 Y 1000 2000 12.000 1000 .

000 -2000 1000 Y -1000 8000 -2000 -5000 .Round 3 4X 1X3Y 2X2Y 3X1Y 4Y X -10.000 15.

000 50.000 -2000 1000 Y -10.000 -1000 .000 20.000 10.Round 4 4X 1X3Y 2X2Y 3X1Y 4Y X -10.

Round 5 4X 1X3Y 2X2Y 3X1Y 4Y X -45.000 2000 -5000 .000 -5000 -2000 10.000 Y -1000 -25.

000 -50.Round 6 4X 1X3Y 2X2Y 3X1Y 4Y X 5.000 20.000 -5000 .000 Y -1000 -25.000 -2000 10.

Berita Terkini The Economist USM • Papan Round 7 jatuh merudum • CEO diingatkan untuk merancang pelaburan dari sekarang • Gunakan teknik PIES yang baik untuk membawa kejayaan .

000 -200.000 -70.000 -200.000 200.000 -100.Round 7 4X 1X3Y 2X2Y 3X1Y 4Y X Y -160.000 .000 -80.000 100.

Diskusi • Siapakah yang berjaya ? • Apakah yang berlaku ketika tidak boleh berkomunikasi ? • Apakah yang berlaku ketika boleh berbincang? • Setelah dikenali ada yang belot ? • Apakah maksud berjaya yang sebenar PIES? • Bagaimana memastikan kejayaan berlaku? .

• PIE suka menerima • S suka memberi .

000 -200.000 100.000 -20.000 .000 -80.000 20.Round Bonus 4X 1X3Y 2X2Y 3X1Y 4Y X Y -160.000 -10.000 -70.

GROUP DISCUSSION Al-Jaami’ .

Cadangan untuk STAR Group • • • • • • • • • • Booth Facebook Blogspot/ web Bahan Bacaan (majalah.buletin) Mengadakan kem STAR Group Produk jualan Ceramah Pertukaran pelajar Menampal iklan Konsert Amal .

Kemahiran Komunikasi • Postur stabil • Tahu tak? Faham tak ? • Susun isi .

P I E .

Tuliskan • Nama • Facebook • Email • No Tel • Apa yang anda rasa dan dapat dari program ini • Pandai menulis novel/ akademik/ artikel/ lukis kartun/ desain/ videografi / bakat lain? (Sila nyatakan) .

net .• Teruskan kejayaan • Facebook: Fazrul Ismail (fazrul.com)/ Total Success • Web: http://total-success.ismail@gmail.

./02..

790. .

79:3.:8 .

3./08.

/047..1 .

9..-.. 3.3 $.3 .9 .

 ...3 0.3 W .42 ..7: 82.W %07:8.2.7: 82. 1.0-44.

088 W 0-995..%49. $:.

.

088 309 . 8:.949..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful