АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ

ТАВАНИЦЕ
• деле објекат на спратове (најчешће и
на пожарне секторе)
• примају корисно оптерећење и преносе
га на зидове (код масивних система)
или на греде (код скелетних система)
• укрућују конструктивни склоп у
хоризонталном правцу

ДЕЛОВИ ТАВАНИЦЕ:
• под са подлогом и изолацијама
• конструкција (таваница у ужем смислу –
међуспратна конструкција)
• плафон

• преноси оптерећење на своје ослонце (конструктивне зидове или греде) . намештаја .. покретно) • од преградних зидова • од људи.МЕЂУСПРАТНА КОНСТРУКЦИЈА • прима целокупно оптерећење – стално • од сопствене тежине конструктивног дела • од тежине пода и плафона – корисно (повремено..

Материјали за израду међуспратне конструкције: • • • • • армирани-бетон челик дрво опекарски производи комбинација свих или неких од њих .

топлотна.ЗАХТЕВИ ПРИ КОНСТРУИСАЊУ ТАВАНИЦЕ • што мања сопствена тежина – смањује се оптерећење на ослонце чиме се утиче и на смањење њихових димензија – смањује се укупна тежина објекта. паро и противпожарна заштита • што брже и једноставније извођење . хидро. а тиме и оптерећење тла • што мања дебљина (висина) – смањује се укупна висина објекта и сопствена тежина • звучна.

ПОДЕЛА МЕЂУСПРАТНИХ КОНСТРУКЦИЈА • у обликовно-конструктивном смислу: – плочасте (пуна АБ плоча) • са ослањањем у једном правцу • са ослањањем у два правца (крстата плоча) • печуркасте – ребрасте • плоча ојачана ребрима (ребраста таваница) • ситноребраста таваница – касетиране • са ребрима у два правца .

монтирају се на лицу места.ПОДЕЛА МЕЂУСПРАТНИХ КОНСТРУКЦИЈА • према начину извођења: – ливене на лицу места • изводе се тамо где трајно остају – полумонтажне • неки делови (најчешће ребра) изводе се на градилишту у посебном погону или ван градилишта. а остали делови се лију – монтажне .

ПУНА АРМИРАНО-БЕТОНСКА ПЛОЧА • изводи се на лицу места • неопходна је пуна оплата • НЕДОСТАЦИ – велика сопствена тежина – статички неекономична (само1/3 дебљине бетона прима притисак) – економична само на малим распонима • ПРЕДНОСТИ – једноставна оплата – једноставна арматура – раван плафон .

а у супротном – подеона могући су препусти у правцу ослањања распон – lx = 3.ОСЛОЊЕНА У ЈЕДНОМ ПРАВЦУ статички систем: проста греда или континуални носач главна арматура у правцу ослањања.0 m dp lx • • • •  lx l  x 25 35 .0 – 5.

ОСЛОЊЕНА У ДВА ПРАВЦА (КРСТАТА ПЛОЧА) крстато армирана (главна арматура у оба правца) од lx = ly (најповољније) до lвеће : lмање < 1.0 – 8.0 m ly dp lx • • •  l manje 25 .25 распон lx (ly ) = 4.

2 распон lx (ly ) = 4.0 m c ly ly by bx  lmanje 25 ширина ослоначких трака bx = 0.5 lx by = 0.5 ly димензије капитела h = 3 dp c = 0.0 – 8.4 l .ПЕЧУРКАСТА • h dp • • крстато армирана (главна арматура у оба правца) са скривеним гредама од lx = ly (најповољније) до lвеће : lмање < 1.

РЕБРАСТА ТАВАНИЦА • • састоје се од носача (ребра) и плоче који раде као “Т”-пресек најекономичније искоришћење бетона и челика b dp притиснути бетон dr веза између притиснуте и затегнуте зоне елиминисани бетон br затегнута арматура .

.

СИТНОРЕБРАСТА ТАВАНИЦА .

.

5 раде се и као ребрасте и као ситноребрасте компликованија и скупља оплата него код ребрастих ако се ребра поставе под углом (45О или 60О). греде су само у једном правцу и нема ограничења у односу распона .КАСЕТИРАНЕ ТАВАНИЦЕ • • • • • • ребра. као и греде које их прихватају.0 – 15. пружају се у оба правца (унакрсно) распони: 8.0 m однос распона: од lx : ly = 1 : 1 до lx : ly = 1 : 1.

КАСЕТИРАНЕ ТАВАНИЦЕ СА ВИДЉИВИМ ГРЕДАМА СА СКРИВЕНИМ ГРЕДАМА .

СА РЕБРИМА ПОД УГЛОМ ОД 45о lx dp ly dr dp dr КАСЕТИРАНА ТАВАНИЦА .

..ПОЛУМОНТАЖНЕ АРМИРАНО-БЕТОНСКЕ ТАВАНИЦЕ • ситноребрасте – са префабрикованим ребрима и ливеном плочом • “ХЕРБСТ”.. “АВРАМЕНКО”. “ФЕРТ” ... – са шупљим телима • “ТМ”.

ХЕРБСТ префабрикована АБ ребра и ливена плоча на челичној оплати .

АВРАМЕНКО префабрикована АБ ребра и ливена плоча на дрвеној оплати .

ТМ (МОНТА) ситноребраста опекарски блокови као изгубљена оплата минимална дрвена оплата префабрикација на градилишту .

ЛМТ (лака монтажна таваница) или Ферт таваница ситноребраста опекарски блокови као изгубљена оплата минимална дрвена оплата префабрикација гредица ван градилишта .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful