Hunyo - Hulyo

Hunyo 1, 2009 Hulyo 1, 2009

I. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. - Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.

I. Nagagamit nanga wasto ang mga diksyunaryo.

pamatnubay na salita sa

Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita.

II. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan

II.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo

Sanggunian: PELC p. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. (Wika) p. 2- 7

Sang. PELC p.38-41 Pagdiriwang ng Wikang Filipino-Wika

Pagpapahalaga: Katapatan

p. 19-27 Hiyas sa Pagbasa p. 21-22

III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa

1. Balik – Aral Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita?

Pag-aaral

III. Pamamaraan A. Bago-Bumasa 1. Balik-Aral Ano ang tambalang-Salita?

2. Pagganyak Magbigay ng mga halimbawa nito. Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan? 2.Pagganyak B. Panlinang na Gawain 3. Paglalahad a. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit) a. b. c. 3. Paghahawan ng Balakid Ibigay ang kasingkahulugan ng sumusunod na salita. daloy malikhain bokabularyo Ano ang diksyunaryo? Bakit tayo nagdadala nito palagi?

4. Pagtatalakayan C. Pangwakas na Gawain 4. Paglalahat Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging sa ibang panig ng daigdig. Ito ay may iba’t-ibang sangkap. (ano, sino, kailan, saan, paano, bakit)

d. e.

wala akong panama nalilinang

4. Pagbuo ng Pagganyak na Tanong Paano natin mahahanap nang madali ang mga salita sa diksyunaryo?

5. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. (Gawain 1 pah. 5)

B. Habang-Bumabasa 1. Pakikinig sa Kwento ( Pagdiriwang..p. 19-21) 2. Pagsasagot sa tanong Pagganyak

6. Malayang Pagsasanay 3. Pagtalakay sa mahahalagang detalye Pakinggan ang balita na babasahin ko. Isulat itong muli sa klase taglay ang anim na sangkap ng balita. (Gawain 2 pah. 6) Sa kwento. 4. Pagpapaunlad ng Kasanayan a. Ibat-ibang Impormasyong Ibininigay ng diksyunaryo : 7. Paglalapat -wastong bigkas Pakinggan ang sumusunod na balita. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga

Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. patag Ano ang magaganp sa Hunyo 13. 5. Sagutin ang mga tanong ukol dito. -wastong baybay -bahagi ng pananalita (Gawain 4 pah. 3. Paghahanap ng mga salita sa Diksyunaryo sa tulong ng pamatnubay na salita. 2. 2009? Sino ang inaasahang dadalo ditto? patalim Kailan ang Homeroom PTA meeting? Saan gaganapin ang pagpupulong? patang-pata Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga patatas magulang? payak piling payapa piitan pilas pilay piliin .sumusunod. 7) -iba’t-ibang kahulugan 1. Red Cross Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol sa Indonesia Oplan Balik Eskwela b. 3. 4. 2. paspasan IV. 4. paspasan pasukan 1.

1.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng balitang napakinggan.V. (ang leskyon ay di naituro dahil sa maunting bilang ng mga bata) 5. kawanggawa 2. 2. Pangwakas na Gawain 1. II. Paglalahat ( the lesson was not carried out due to the few Number of pupils) 2. nagwalis (Pagdiriwang. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. . Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. C. Pagtatalakayan sa wastong paggamit ng salita sa diksyunaryo. Gawain 3 p. 27) 3. I. Malayang Pagsasanay Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Ang pamatnubay na salita ay ginagamit upang matukoy kung saang bahagi ng dikyunaryo makikita ang isang salita. gatong 3. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita.. Pinatnubayang Pagsasanay Hunyo 2. 2009 Basahin ang salita sa bawat bilang.. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita. .

bukid ____2. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. perlas-pila B Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B. .Balitang Napakinggan Mga Entri Sanggunian: PELC p.7 ____1. pasal a. mata-mura d. (Wika) p. Balik – Aral A Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita na dapat mabatid ng mga tagapakinig? ____1. pagkain a. saksi Anu-ano ang mga katanungan sinasagot ng isang balita? ____3. Panimulang Gawain: 1.22) Pagpapahalaga: Katapatan 4. moog ____4. sinag-siwang c. Paglalapat III. balat-kayo-bao Pamatnubay na Salita ( Hiyas sa Wika p. basa-bakuran b. 2. Pamamaraan: A.

. bakit) V. paano. bakit) A. (ano. lasa-mata IV. Paglalahat Ang balita ay pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran at maging sa ibang panig ng daigdig. Pagganyak Ano ang mga paraang makapagpapakita ng katapatan? ____5. gapos-guho 4. kailan. Ito ay may iba’t-ibang sangkap. Pagtataya B.daan-dakila B. Pangwakas na Gawain 4. saan. Pakikinig sa Balita (Babasahin ng Guro) B. sino. Takdang-Aralin Palaging magbasa at magdala ng diksyunaryo. Panlinang na Gawain 3. E.2. Paglalahad a. saan. dusa-dutsa D. Pagtatalakayan C. paano. lilom e. kailan. dikit-dipa C. (ano. sino. Pagtalakay sa nilalaman ng balita. ginto-gising Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita.

38-41 Pagdiriwang ng Wikang Filipino-Wika p.Hulyo 2. PELC p. 6) Natutukoy kung saang pamatnubay na salita makikitaang isang salita. Red Cross 6. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. (Gawain 2 pah. 7) 5.Paggamit ng Pamatnubay na Salita sa Diksyunaryo 7. (Gawain 4 pah. Oplan Balik Eskwela IV. Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggan mabuti ang balita at sagutin ang mga tanong ukol dito. 6. Nagagamit nanga wasto ang mga diksyunaryo. 19-27 Hiyas sa Pagbasa p. pamatnubay na salita sa Nagagamit ang diksyunaryo sa paghahanap ng impormasyon. 2009 5. II. Isulat itong muli sa klase taglay ang anim na sangkap ng balita. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. 21-22 Pagpapahalaga: Kasipagan/ Disiplina sa . Pagtataya Sang. (Gawain 1 pah. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol saIndonesia 7. 5) I. Malayang Pagsasanay Pakinggan ang balita na babasahin ko.

Sagutin ang mga tanong ukol dito. Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang salita sa bawat bilang. Nagagamit nang may ganap na kahusayan ang mga batayang kasanayan sa pakikinig. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. Pag-aaral III. Sino ang inaasahang dadalo ditto? A. Hunyo 3. . Ano ang magaganp sa Hunyo 11.nagwalis I.Nakakasagot /Naibibigay ang detalye ng . Bago-Bumasa 8.Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. 2009 ( pagpapatuloy ng Aralin kahapon) 7.gatong c. Saan gaganapin ang pagpupulong? 1. C. Hanapin kung saang pamatnubay na salita iti makikita. 2009? 7. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 9. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita.kawanggawa b. a. Balik-Aral 10. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga Anu-ano ang mga gamit ng diksyunaryo? Paano madaling magulang? makikita ang mga salita sa diksyunaryo? V. Pamamaraan 6.

balitang napakinggan. Balik – Aral Anu-ano ang mahahalagang sangkap ng balita? Lagyan ng / kung ang salita sa hanay A ay makikita sa mga pamatnuby na salita sa Hanay B. (Wika) p. tingnan B .. a.7 Mga Entri Pagpapahalaga: Katapatan ____1. (Pagdiriwang. pagkain III. balat-kayo-bao ( Hiyas sa Wika p. Pakikinig at Pagbibigay ng Detalye ng Balitang Napakinggan 8. 35 Pagdiriwang ng Wikang Fil. Sanggunian: PELC p. 2.22) Pamatnubay na Salita A ( pagpapatuloy ng aralin kahapon. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 9. 27) II. Gawain 3 p. Malayang Pagsasanay Isulat kung ang titik ng pamatnubay na salita ng bawat entring salita.Paglalapat 1..

basa-bakuran b. mata-mura d. 7. Tukuyin kung saang pamatnubay na salita matatagpuan ang sumusunod na salita. C. sinag-siwang c. Sino ang inaasahang dadalo ditto? 13. ____2. Red Cross 9. bukid C.daan-dakila 11. dusa-dutsa D. lasa-mata A. gapos-guho . 7) 8. Anung tanong o sangkap ang sumasagot ng mga sumusunod. pasal ____5. Oplan Balik Eskwela IV. Paglalapat Pakinggan ang sumusunod na balita. Sagutin ang mga tanong ukol dito. Pagtataya Pakinggan ang mga balitang ibibigay ng gueo. moog ____4.7) ____1. Mga Kababayan Nating Biktima ng Lindol saIndonesia 10.Sa III. dikit-dipa C. (Gawain 4 pah. saksi ____3. Ano ang magaganp sa Hunyo 11. Saan gaganapin ang pagpupulong? 15. Kailan ang Homeroom PTA meeting? 14. lilom a. 2009? 12. Pagtataya IV. perlas-pila e. Paano magkakaroon ng pagkakaisa at kaayusan ang samahan ng guro at mga magulang? B.

Takdang-Aralin Palaging magbasa at magdala ng diksyunaryo.35-36 . 1. 2009 I. 2009 Hulyo 6. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap karaniwan at di-karaniwan. Pamamaraan: II. ginto-gising V. Ispeling 2. Balik aral sa ilang paksa. PELC p. Pagpapahalaga: Katapatan III. (Pangngalan. V. Pagtukoy sa Kalakasan at Kahinaan ng Mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic Test . Hunyo 4. Takdang Aralin: Makinig ng balita sa radio o tv. Ayos ng Pangungusap. Sang. II.E. Isulat itong muli sa klase taglay ang mga wastong sangkap ng balita.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos A.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at dikaraniwang ayos ng pangungusap. Nakasasagot nang wasto sa Diagnostic Test I.

Natutukoy ang kalakasan at kahinaan ng mga mag-aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic Test.Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? aaral sa Pamamagitan ng Diagnostic test. Pagsusulit. 34-47 Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pagtatanim Ng mga puno IV.ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Magbigay ng halimbawa ng bawat isa. II. Pandiwa etc. 11-14 Pagdiriwang ng Wikang Filipino-Wika B. Pagwawasto at pagtatalakay ng sagot. Anu. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan. p. D. 42-47 Binhi V p.Panghalip. C. Balik-Aral I. Pamamaraan A.) Hiyas sa Wika p. Pagpapahalaga: Katapatan 1. Panimulang Gawain Hunyo 5. Pagganyak . Pagtukoy sa kalakasan at kahinaan ng Mag. 2009 1. Pagtatala ng Resulta. III.

Ako ay dating water vapor. (Hiyas sa Wika p.Tula pamantayan. Ispeling Bakit nagkakaroon ngayon ng sobrang init o El Niño? Paano maiiwasan ang kalamidad na dala ng El Niño at malakihang pagbaha? 2. Paglalahad. Balik aral sa ilang paksa. Pamamaraan: A.III. Pagsusulit a. -Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. 1. b. Pagtatala ng Resulta b. 2009 a. Kasunduan Ugaliing mag-aral tuwina. Sama-sama kami sa kaitaasan. Hunyo 9. 4. Nakikilala ang iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Panlinang na Gawain B. Pagkilala sa 2 ayos ng pangungusap sa tulong ng mga pangungusap hango sa tula. Pagtalakay sa mensahe ng Tula Pagwawasto at pagtalakay sa sagot. Talakayin Natin p. B. -Alin ang simuno sa pangungusap? Alin ang panaguri? . c. Pagbibigay ng aral na napulot sa tula V. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng 3. D. 12 IV. I. Natutunaw kami. 11-12) C.

20 Pag. Panimulang Gawain: 1. 6.ang Karaniwan at di-Karaniwang . 15. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit Sangunian: . Ng Wikang Filipino (wika) p.Ipatukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at dikaraniwang ayos ng pangungusap. Natutunaw kami. 2. Ang Di-Karaniwang ayos ay nauuna ang simuno kaysa panaguri. 29-33 5. Pagtatalakayan Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan III.Pangwakas na Gawain . Paglalahat C. 1. 35 Hiyas sa Wika p. (Hiyas p. Ayos. Ginagamitan ito ng panandang ay. Ako ay dating water vapor. Sama sama kami sa kaitaasan. Ang Karaniwang ayos ng pangungusap ay nauuna ang panaguri kaysa sa simuno. 3.Ano ang dalawang ayos ng pangungusap? PELC p.Ano ang napansin nyo sa ayos ng simuno at panaguri sa bawat pangungusap? .Pamamaraan A.II. 12-13) May 2 ayos ang pangungusap. Balik Aral: Ano ang dalawang bahagi ng pangungusap? Tukuyin ang simuno at panaguri sa pangungusap.

(Hiyas p. Malayang PagsasanayI 3.Anong aral ang natutuhan niya sa mga langgam? ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. 13) 8. 47) 9.2. A. 14) (Sa Pamayanan ng Langgam p. B. Pagbasa ng Kwento Isulat kung karaniwan o di-karaniwan ang ayos ng mga pangungusap. Pinatnubayang Pagsasanay Magtulungan kayo ng katabi mo sa upuan. Hiyas p. Salitan kayo sa pagbibigay ng mga pangungusap na karaniwan at di-karaniwan. P. Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos. Pagtalakay -Anong Nakita ni Abby sa daigdig ng mga Langgam? -Bakit siya ipinahuli ng kapitan? . Panlinang na Gawain (Sabihin. 15-16) a. Isulat ang ayos ng pangungusap. Pagganyak Anong magandang ugali mayroon ang mga langgam? 7. si Patak-Tubig! . Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri. Inyong Lingkod. Paglalapat Basahing mabuti ang pangungusap.

Diniligan ni Ana ang kinulang damit.Paturol .Pautos/Pakiusap . 4. 5. pautos o pakiusap.Padamdam _____________2. Pagtataya Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasaKaraniwang Ayos at x kung nasa Di Karaniwang Ayos.Patanong IV.Gumamit ng mga pangungusap na nasa Karaniwan at DiKraniwang Ayos. _____________4.Takdang Aralin Gumawa ng maikling dayalogo tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya.B. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata. Pinatnubayang Pagsasanay . Matalino ang batang iyan. Pagsusuri sa mga uri ng pangungusap ______________ a. (pahina 16 – 17) _____________3. Paglalahat May apat na uri ng pangungusap ayon sa gamit. _____________1. Pangwakas na Gawain _____________5. V. Ito ay ang pangungusap na paturol o pasalaysay. C. . patanong at padamdam. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing -Pasalaysay .

Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. Gamitin ang angkop na pangungusap. Sabihin ang uri nito.35-36 Hiyas sa Wika p.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan sa larawan. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang ayos ng pangungusap karaniwan at di-karaniwan. PELC p. 18) II.Karaniwan o Di-Karaniwang Ayos/Tuwid o Kabalikang Ayos _____!. 17) Hulyo 7. Hiyas. . Pagtataya . 6.Natutukoy ang posisyon ng simuno at panaguri sa karaniwan at dikaraniwang ayos ng pangungusap. Malayang Pagsasanay Isulat sa papel ang uri ng pangungusap. 42-47 Binhi V p. Ano ang sasabihin mo sa iyong katabi. 34-47 IV. p. (Hiyas sa Wika. ( Gawain A. Ayos ng Pangungusap. Saan kaya nila dadalhin iyon? Sang. 2009 I. 11-14 Pagdiriwang ng Wikang Filipino-Wika p. pah. Gawain C. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina 20. 7.

Pagpapahalaga: Kahalagahan ng Pagtatanim Ng mga puno ________1. Ako ay isang batang Pilipino. Pangwakas na Gawain Ano ang 2 ayos ng pangungusap? Ano ang posisyon ng simuno at panaguri sa bawat ayos? Magbigay ng halimbawa nito. Isulat ang sagot sa patlang. Malayang Pagsasanay Isulat kung karaniwan o di-karaniwan ang ayos ng mga C. Naku! Kayganda nga pala ng A. Panimulang Gawain Alamat ng Unang Lalaki at 1. Pamamaraan ________3. 8. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino. ________2. Balik-Aral Babae sa Lipunan. ________4. Sino ang pinagmulan ng ating lahi. ________5. Mabuhay ang Kalayaan! ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) V. .Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. III. Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan Gamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit.

Ang mga puno ay kinitil ninyo. Pagkatapos ay isulat itong muli sa iba namang ayos. Mga uri ng Pangungusap Ayon sa Gamit f. Hiyas sa Wika p. Kayo. Isulat ang ayos ng pangungusap. b. g. d. Paglalapat Pagpapahalaga: Pakikiisa at Pagtutulungan Basahing mabuti ang pangungusap. Babalik kami sa lupa sa anyo ng ulan. Nakikilala ang iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. Sangunian: h. c. 35 i. si Patak-Tubig! Kami ay nagiging water vapor. PELC p. mga tao ang may kasalanan. Sobra ang init ng mundo. e. Bumabalik kami sa lupa sa anyo ng ulan. Inyong Lingkod. -Nagagamit sa pagpapahayag/pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa gamit. Salungguhitan ng minsan ang simuno at makalawa ang panaguri. a. Ito ang aming papel sa daigdig. II.Hunyo 10. 29-33 9. Ang bahang dala namin ay maiiwasan.20 Pag. 15. 14) I. 2009 pangungusap. (Hiyas p. Ng Wikang Filipino (wika) p. .

Gamitin ang angkop na pangungusap. Balik Aral: Anu-ano ang iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit? Magbigay ng mga halimbawa nito. _______________j. Ang balot ay isa sa tanging pagkaing 1. Pinatnubayang Pagsasanay Basahin ang sitwasyon sa pahina 17. Higit itong mayaman sa kalsiyum kaysa karaniwang itlog. BUhat noon.5) _______________e. Panimulang Gawain ______________ a. Ang balot ay iminumungkhi ng doktor sa mga nagdadalng-tao. Tinikman niya ang isa. _______________c. ang bayan ng Pateros ay nakilala bilang bayan ng balut.Pangwakas na Gawain _______________g. Ano ang sasabihin mo sa iyong katabi. Ang protinang taglay ng balot ay madalini tunawin. 47) A. . _______________d. ( ipagpatuloy ang aralin kahapon. p. P.III. (Hiyas sa Wika. Di sinasadya ang pagkakatuklas ng balot ng isang taga-Pateros. 5. Ang balut ay masustansiya. C. _______________f. _______________b. _______________i. III. Panimulang Gawain: ( Pagdiriwang ng Wikang Fil. C. Hindi malaman ng may-ari ang gagawin sa maraming itlog ng pato. 17) _______________h. Ang itlog ay naisipan niyang ilaga.

_____________1. 18) IV. _____________4. ( Gawain A. . Diniligan ni Ana ang kinulang damit. _____________5. pah. _____!.Takdang Aralin IV. Matalino ang batang iyan. Kilalanin ang uri ng pangungusap ayon sa gamit nito. Pagtataya Gumawa ng maikling dayalogo tungkol sa masisipag at masisigasig na mag-aaral. 7. Sabihin ang uri nito. Hiyas. Ang gatas ay mabuting inumin ng mga bata. Ang likod ng bata ay nilagyan niya ng twalya. Paglalapat Pagmasdan ang larawan sa pahina 20. V. Malayang Pagsasanay Isulat sa papel ang uri ng pangungusap. Gawain C.Gumamit ng mga pangungusap na nasa Karaniwan at DiKaraniwang Ayos. _____________3.6.Isulat ang angkop na pangungusap na dapat sabihin ng tauhan sa larawan. Isulat ang sagot sa patlang. Pagtataya Lagyan ng / kung ang pangungusap ay nasaKaraniwang Ayos at x kung nasa Di Karaniwang Ayos. Saan kaya nila dadalhin iyon? _____________2. Ang matuling tumakbo ang nanalo sa laro.

July 8, 2009 ________1. Ako ay isang batang Pilipino. ________2. Sino ang pinagmulan ng ating lahi. I. Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita. ________3. Naku! Kayganda nga pala ng - Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. Alamat ng Unang Lalaki at - Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita. Babae sa Lipunan. ________4. Pahiram nga ng aklat tungkol sa Bayaning Pilipino. ________5. Mabuhay ang Kalayaan! Sang. V. Takdang Aralin Sumulat ng isang maikling dula-dulaan Gamit ang iba’t ibang uri ng pangungusap ayon sa gamit. PELC p. 37 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. 13-18 Manwal p. 27-30 Hiyas sa Pagbasa p. 147-148 Hunyo 15, 2009 II. Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan

I. Natutukoy ang salitang –ugat at panlaping gamit sa salita.

Pagpapahalaga: Pagtutulungan

- Nakabubuo ng iba’t-ibang mahabang salita sa tulong ng panlapi. III. Pamamaraan A. Bago-Bumasa II. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping Gamit sa Salita Pagbuo ng Mahabang Salita 1. Balik-Aral Ano ang mga salitang payak, maylapi, at tambalan? Magbigay ng halimbawa ng bawat isa. 2. Pagganyak Sang. PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. 2-5 -kahindik-hindik -pahuni-huni Pagpapahalaga: Pakikiisa -kaaya-aya -yumanig III. Pamamaraan: - taimtim Saang bayan matatagpuan ang Mt. Pinatubo? Ilarawan ito. 3. Paghahawan ng Balakid Gamitin sa pangungusap ang sumusunod na salita at ibigay ang kahulugan nito.

4. Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong A. Bago Bumasa: “ Bakit kahindik-hindik ang Biyernes na iyon sa pamilya Dichoso?”

1. Balik – Aral Ano ang salitang ugat ng salitang: PINANGALAGAAN

B. Habang-Bumabasa

1. Pakikinig sa kwento, Pagdiriwang ng Wikang Fi. P. 13-14 2. Pagsagot sa Tanong Pagganyak

Paano tayo makakabuo ng iba’t ibang salita mula sa salitang ugat?

3. Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Sagitin Natin p. 16 4. Pagpapaunlad ng Kasanayan

2. Pagganyak -.Ipabasa ang mga salita. Pansinin ang pagkakaayos nito. Mahalaga ba ang punungkahoy? Bakit?

3. Pagpapaunlad ng Talasalitaan a. -Kakila-kilabot - Nakakatakot Troso kawani - Kabigla-bigla

Ang paggamit ng clining o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita ay pagpapangkat ng kahulugan ng salita ayon sa digri ng kahulugan nito. Pangwakas na Gawain 5.umaawit -humihimig 4.umuusal -bumubulong Ano ang napansin nyo sa mga salita? B.Tangi Masaya nakaligtaan pagsapit . P.Kagulat-gulaT b. Habang – Bumabasa Paano sila napapangkat? 1. Paglalahat 2. 2 – 6) C. Pagtatakda ng Layunin “Bakit bumaba na sa bundok ang magkaibigan?” . . May mga salitang magkakapangkat subalit nagkakaiba lamang sa digri ng kaantasan. Pagtalakay sa mensahe at diwa ng kwento. .Pagbasa sa kwento “Ang Bundok Tralala” (Pang. Pagtatalakayan sa paggamit ng cline o paghahati ng intensidad ng kahulugan ng salita. Ng W. Paglalahad . Fil.

b. ngawa. . Pagbasa sa mga salitang hango sa kwento. hindik inis. sigaw 7.dumating b. lungkot. hagikhik pasigaw. tawa.tinuloy c. ___________ tikim .magkasama . _________ nguya . sindak.mabuti a. 6. . halakhak. hikbi takot. gimbal. dabog.pagkaubos d. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito.Paano tayo makabubuo ng iba’t – ibang salita sa tulong ng mg panlapi? ` _________ _____ 2. Pagsasanay kagat namnam Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan. pasabi.Kagubatan bukirin . e. galit. . Pagpapaunlad ng Kasanayan a. . paatungal iyak. Pangwakas na Gawain (tsart) 1. ngiti. paanas. Paglalahat 1. Pinatnubayang Pagsasanay Basahing mabuti ang mga salita. Tukuyin ang mga salitang ugat at panlaping ginamit ditto. Malayang Pagsasanay C.3.

putol d. Pagtataya g. torso h. 5) 1. Paglalapat Sa tulong ng panlapi. gamit e. 8. yamot IV. gubat 1. akyat IV. . bumuo ng iba’t – ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat. sunog 3____________ paso 2_____________init 1_____________ lapnos a. 4_________ 3. ubos j. Pagtataya inis 2. bukid i. kasama c. mabagal 2. Paglalapat (Gawain 2 p.Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat. bundok f. lumalaki lumalala Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan. kaibigan b. nasugatan Isulat ang wastong pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan.

liko . 2. Maasikaso at may kusang loob din siya. Magandang pagmas\dan ang kanilang daplis pinaglinisan.galit Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap. Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. 5. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang galos mga labada niya. 2. 2009 lumigaya I. hiwa V. 3. napangiti naaliw sumaya Hunyo 16. Natutukoy ang salitang –ugat at panlaping 4. saksak 3. 4. Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. Ikahon ang salitang-ugat. Takdang Aralin: Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. poot lumalapad dumarami 1.

lihis .Naaayos ang pangkat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan ng salita. 2-5 Hulyo 9.Nakabubuo ng iba’t-ibang mahabang salita sa daplis tulong ng panlapi. . Nagagamit ang clining o paghahati-hati ng intensidad ng kahulugn ng salita. sala II. Sang. 2009 I.gamit sa salita. Pagtukoy sa Salitang Ugat at Panlaping Gamit sa Salita Pagbuo ng Mahabang Salitas V. Takdang Aralin Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan. Pamamaraan: .Naipapaliwanag ang kahulugan ng salita ayon sa intensidad. . Pagpapahalaga: Pakikiisa II. PELC Hiyas sa Pagbasa pahina 42 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino (Pagbasa) p. Pagsusunud-sunod ng Salita Ayon sa Intensidad ng Kahulugan III.

5) 3. Ano ang clining? Paano napapangkat ang mga salita sa paraang ito? (Gawain 2 p. Pang wakas na Gawain III. mabagal 4. 13-18 Manwal p. 37 1. nasugatan (pagpapatuloy ng aralin kahapon) .A. 27-30 Hiyas sa Pagbasa p. Pamamaraan A. Balik-Aral Salungguhitan ang mga panlaping ginamit at kulungin ng kahon ang salitang ugat. 147-148 ( ipagpapatuloy ang aralin kahapon) Pagpapahalaga: Pagtutulungan C. Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. Pagsasanay 1. PELC p. Bago Bumasa: Sang. Bago-Bumasa 2. Balik – Aral Ano ang mga panlapi? Paano tayo makakabuo ng mga salita sa tulong nito? Magbigay ng mga salitang may panlapi.

sigaw takot. Pinatnubayang Pagsasanay 3.6. Paglalapat Sa tulong ng panlapi. ubos 7. Pagtataya Sipiin sa papel ang mga salitang ugat na maylapi sa pangungusap. lungkot. kaibigan b. ngiti. galit. Ikahon ang salitang-ugat. bukid i. hagikhik pasigaw. g. kasama c. paatungal iyak. akyat d. gimbal. Pagsunud-sunudin ayon sa intensidad ng kahulugan nito. h. bumuo ng iba’t – ibang mahabang salita sa sumusunod na salitang ugat. torso e.C. halakhak. ngawa. a. sindak. hikbi . gamit e. (tsart) IV. bundok f. 1. ___________ kagat tikim _________ nguya inis. c. a. gubat Ayusin ang mga salita ayon sa intensidad ng kahulugan. paanas. Malayang Pagsasanay j. pasabi. _________ namnam __________ 1. dabog. Basahing mabuti ang mga salita. hindik tawa. Maasikaso at may kusang loob din siya. putol d. b.

2_____________ 1_____________ IV.Maaari kang manalamin sa kanilang makintab na sahig. Nakasisilaw sa kaputian at kalinisan ang mga labada niya. 4_________ 3____________ sunog paso init lapnos V. Takdang Aralin: Sumulat ng mga 10 salitang gumagamit ng mga panlapi. Nakasasagot sa mga tanong tungkol sa detalye ng ulat na napakinggan. Isulat ang wastong pagkakasulat ng salita ayon sa intensidad ng kahulugan. Lohikal na napagsusunud-sunod ang 1. yamot inis 2. Paglalapat 3. 8. Lahat ng kanilang damit ay pinaplantsa. 4. Naibibigay ng maliwanag ang mga detalye sa ulat na napakinggan. Magandang pagmas\dan ang kanilang pinaglinisan. 5. Pagtataya Hunyo 17.2. lumalaki lumalala . I. 2009 Ayusin ang mga sumusunod na salita ayon sa intensidad ng kahulugan.

napangiti naaliw Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa sumaya Punung-kahoy lumigaya III.35 daplis Pagdiriwang ng Wikang Filipino hiwa (Wika) p. Pamamaraan 5. galit poot lumalapad dumarami II. liko .mga ideya sa ulat na napakinggan. saksak Sang. galos PELC p. 8-14 Sanayang Aklat p. Paglalahad ng Ulat Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan 3. 121 4.

. Pagtalakay sa nilalaman ng ulat (Sagutin Natin p.9) C. Pangwakas na Gawain 4.A. Takdang Aralin Anu-ano ang mga pakinabang natin sa puno ng niyog? B. Pakikinig sa Ulat “ Niyog Puno ng Buhay” (aklat p.Panimulang Gawain 1. Paglalahat Paano natin maibibigay ng Magtala ng 5 salitang nakaayos ayon sa intensidad ng kahulugan.Panlinang na Gawain 3. 8-9) b. Pagganyak lihis daplis sala V. Balik-Aral Paano mo maibabahagi o maiiulat na muli ang balitang napakinggan? 2. Paglalahad a.

Pinatnubayang Pagsasanay Pakinggang mabuti ang pag-uulat at pagkatapos. (Gawain 3 p. Paggiling ng buto upang maging pulbos. 6. 13) 7. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento.4) _____a. IV. ibigay ang wastong pagkakasunud-sunod ng mga ideya dito.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunudsunod.wasto ang mga ideya sa isang ulat? 5. Paglalapat Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito. (Gawain 2 p. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang .

_______5. Pumasok siya sa loob ng bahay Upang tingnan kung gising na Ang ina. ______3. Lagyan ng bilang 1-5. Natanaw na lamang niya ang . (Talata.mga pangyayari ayon sa lohikal na pagkakasunud-sunod. 121) ______1. ______2. Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. _______4.Sanayang Aklat p. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa.

. Paglalahad ng Ulat Pagsusunu-sunod ng mga Ideya sa Ulat na Napakinggan Sang. Iulat itong muli sa klase.dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa. Takdang Aralin Makinig ng isang balita. Lohikal na napagsusunud-sunod ang mga ideya sa ulat na napakinggan. 2009 I. II. Hunyo 18. V.

8-14 Sanayang Aklat p. Pamamaraan A. Balik-Aral Paano natin maibibigay ng wasto ang mga ideya sa isang ulat? (pagpapatuloy ng aralin kahapon) .PELC p.35 Pagdiriwang ng Wikang Filipino (Wika) p. 121 Pagpapahalaga: Pagpapahalaga sa Punung-kahoy III.Panimulang Gawain 1.

IV. Malayang Pagsasanay Basahin ang kwento. Paggiling ng buto upang maging pulbos. Lagyan ng bilang 1-5. 13) 7. 121) .6.C. (Gawain 3 p. (Talata.Sanayang Aklat p.Isulat ang ideyang ibinibigay nito ayon sa wastong pagkakasunudsunod. (Gawain 2 p. Pagtataya Pakinggan ang maikling ulat at tandaan ang mga pangyayari ayon sa lohikal na pagkakasunud-sunod.4) _____a. Paglalapat Pakinggan ang ulat at tandaan ang mga lohikal na pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari dito.

______1. ______3. _______5. . ______2. Nang bumalik siya sa kusina laking gulat niya ng makita ang bangus na nasa ibabaw ng mesa. Natanaw na lamang niya ang dulo ng buntot ng pusa na nasa Ilalim ng mesa. Inilagay niya ito sa isang plato at ipinatong sa ibabaw ng mesa. _______4. Nagprito ng bangus si Marta para sa kanyang almusal. Pumasok siya sa loob ng bahay Upang tingnan kung gising na Ang ina.

II. PELC p. Hunyo 19.37 DM-Sanayang Aklat p. 31 “ Mga Katutubo” . 2009 I. palugit at wastong pasok sa pagsulat ng talata. Takdang Aralin Makinig ng isang balita. malaking titik. Pagsulat ng Talata Buwanang Tudla. Nagagamit nang wasto ang mga bantas.V. Iulat itong muli sa klase.Hunyo Sang.

talata. Paglalahad Talata DIwang Makabansa-Sanayang Aklat p. IV. Pamamaraan Pagganyak Sinu-sino ang mga katutubo sa Pilipinas? Saan sila matatagpuan? B. A. Pagtalakay sa Talata Pagsulat nang wasto sa talat.Pagpapahalaga: Pagkakapantay-pantay III. 31 2. 1. Pagwawasto Pagkuha ng indeks sa pagsulat ng . V. C.

Hunyo 22. II. PELC p. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p. Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling napakinggan. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. 2009 I. 23-26 .36 Hiyas sa Wika p. Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang.

Malinis. Maupo at maghintay tawagin ang Iyong numero. 1. Balik-Aral Ano ang tagubilin? .Pagpapahalaga: Pagiging magalang. Saan karaniwang makikita ang tagubiling ito. A. masunurin. Pamamaraan Panimulang Gawain Pagganyak Magpakita ng Tagubilin. 2. masikap at Maagap III. matapat.

P. Panlinang na Gawain 3. Paglalahad 2 Tagubilin at Direksyon (Hiyas sa Wika p. b.Tula Magagawa Mo Ba? a.B. Pagbasa sa Tula ng Isahan Pagbasa sa Tula ng Maramihan Pagtalakay sa Tula Pagtalakay sa mensa he ng Tula. Sagutin Natin. c. 24 Pag-iisa-isa sa mga tagubilin. Paglalahad 1. 4. ipabigay ang kahalagahan ng wastong pagsunod dito. 154) -Bakit mahalaga ang mga tagubilin sa paaralan? Ano ang mangyayari kung walang .

Sagutin ang mga tanong ukol dito.Pagtatalakayan C. Pangwakas na Gawain 6. 7.Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin. Ang pagsunod sa tagubilin ay nagbubunga ng maayos na gawain. . Paglalahat Ang tagubilin ay mensahe o pahayag na kinakailangang sundin upang makatulong sa katuparan ng minimithing layunin.ganitong tagubilin? 5.

27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin.Gawin ang tagubilin. b. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan.(Gawain 1 p. . 1. Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa bawat sitwasyon. 9.Gawain A & B p.28) IV. Ano ang tagubilin ni Gng. Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na tagubilin. 9. (Gawain 3 p. Cruz sa mga tuyong dahon sa sampayan? 8. 26-29) a. Malayang pagsasanay a.

Hunyo 23.1.Ipaskil ito angkop paglagyan nito. 3.Naisasagawa nang wasto ang mga tagubiling . Hintuan ng Bus. Makinig nang mataman. 2004 I. 2. Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan. 4. No “U” Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo V. 5.

Wastong Pagsasagawa ng Tagubilin o Panuto Sang. masikap at Maagap .36 Hiyas sa Wika p. Malinis. masunurin. 23-26 Pagpapahalaga: Pagiging magalang. matapat. Naisasagawa nagng wasto ang nabasang panuto. II.napakinggan. PELC p. Naiuulat ang mga tagubiling napakinggan sa sariling pangungusap. 151-156 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Wika p.

7. Cruz sa mga tuyong .1. Balik-Aral Ano ang tagubilin? Bakit kailangan ang mga tagubilin? Mahalaga ba ang pagsunod dito? Bakit? 2 . (Gawain 1 p. Sagutin ang mga tanong ukol dito.Pinatnubayang Gawain Pakinggan ang dayalogo at pag-ukulan ng pansin ang mga tagubilin.Pagganyak Anong tagubilin ang kailangan sa paaralan? Paano ito makakatulong? ating ( pagpapatuloy ng aralin kahapon) C. 26-29) Ano ang tagubilin ni Gng. Pamamaraan A.III.

27 Ipaliwanag kung ano ang ipinagagawa sa bawat tagubilin.dahon sa sampayan? 8.Malayang pagsasanay a. bawat A. 9.28) IV. Nagpatawag ang punung-guro ng pulong ng mga magulang at guro na gaganapin sa liwasan ng paaralan.Gawain A & B p. (Gawain 3 p. Pagtataya Isulat ang kahulugan ng sumusunod na .Gawin ang tagubilin.Paglalapat Itala ang detalye ng tagubilin sa sitwasyon. b.

tagubilin. 3. Takdang Aralin Gumawa ng isang Tagubilin na sa palagay mo ay kailangan sa ating paaralan. 4. No “U” Turn Maghintay ng Pagkakataon Huwag tapakan ang Damo V. Makinig nang mataman. 5. Hintuan ng Bus. 1. 2. Hunyo 24.Ipaskil ito angkop paglagyan nito. Natutukoy ang kahulugan ng tambalang . 2009 I.

Nagagamit sa pangungusap ang tambalang salita.Nakabubuo ng mga bagong tambalang salita.salita.Tambalang Salita Sang. II. 35 Pagdiriwang ng Wikang Pilipino Pagbasa p. . PELC p. 7-12 Hiyas sa Pagbasa p. . 40-42 Pagpapahalaga: Pagtanaw ng Utang Na Loob III. Pamamaraan .

Bago Bumasa 1. Paghahawan ng Balakid .A. -mabagal -nasugatan nadaanan dumating masama 2. Balik-Aral Ipabasa ang mga salitang maylapi. Ipatukoy ang salitang-ugat at mga panlaping ginamit dito. Pagganyak Marunong bang tumanaw ng utang na loob ang isang alagang hayop? Paano kaya ito mapapatunayan? 3.

40-41 6. 3.Pagbibigay kahulugan sa mga Salita 3. 2.Habang Bumabasa 5. 1. Pagbasa sa Kwento. Hiyas sa Pagbasa p. Pagsagot sa Tanong Pagganyak “ Iniligtas sina Ruth sa posibleng sunog ng . 4. kaginsa-ginsa’y nakabaluktot mamasigla mapula patang-pata 4. Pagbubuo ng Pagganyak na Tanong “Paano tumanaw ng utang na loob ang alaga ni Ruth?” B. 5.

Pangwakas na Gawain 10.43 8. Pagtalakay sa Konsepto ng tambalang-salita.42) 9.Pagpapaunlad ng Kasanayan Ipabasa ang mga salitang hango sa Kwento. Ipabigay ang kahulugan nito. (Hiyas sa Pagbasa p. C. Paglalahat Ang tambalang-salita ay dalawang salitangugat na pinagsama. Nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang nabuong tambalang salita. Pagtalakay sa Detalye ng Kwento Unawain at Sagutin p.kanyang alagang aso.” 7. .

2. Talagang bukas-palad ang mag-asawang iyan. Tiklop-tuhod sa paghingi ng tawad ang may kasalanan. Pusong-bakal na ang iyong kalooban. 12) 1. 5. 4.Kaygandang pagmasdan sa kalangitan ng bahag-hari. 3. Pagsasanay Piliin sa kahon ang kahulugan ng tambalangsalitang may salungguhit.11. Gawain 2 pah. matigas nagmamakaawa matulungin . Bakit ka umiiyak? Balat-sibuyas ka na pala ngayon. (Pagdiriwang sa Wikang Pilipino.

12) A B 1. lakad a. pagong . Gawain 3. Paglalapat Hanapin sa kanan ang isa pang salitang-ugat upang makabuo ng tambalang salita. Ibigay ang kahulugan nito. (Pagdiriwang ng Wikang Pilipino. p. kamyas 5. nagmumurang c. nagmumurang b. naniningalang e.rainbow maramdamin 12. yaman 3. alamang 4. ingat d. pugad 2.

3. isip 8.Tanghaling-tapat na ng makaluto ang ina. bata g.6. taingang f. Pagtataya Pakinggang mabuti ang bawat pangungusap. buhay 7.Lakad-pagong pala ang ginawa niya kaya nainip sila sa kahihintay. Nagtaingang-kawali ang ina sa pag-iyak ng anak. marami IV.Pamasak-butas lang naman ako sa kanilang koponan. 1.Laging bumabagsak ang batang iyan Sapagkat siya’y utak-ipis 5. Isulat ang tambalang-salita at ibigay ang kahulugan nito. 2. alat h. 4.kawali i. .

2009 I. Pamamaraan 1. II. Balik-Aral Mahahalagang konsepto 2. Ibigay ang kahulugan nito at gamitin ito sa pangungusap. 26. Pagganyak . Takdang-Aralin Magtala ng limang tambalang salita.V. Hunyo. A. Nakasasagot ng wasto sa Sumatibong Pagsusulit. Sumatibong Pagsusulit Pagpapahalaga: Katapatan III.

-Nakapagbubuo ng mga pangungusap na . tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak. C. 2009 I.Handa na ba kayo sa pagsusulit? B. Pagbibigay at pagpapaliwanag ng pamantayan. IV. D. V. Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak. Pagsusulit Pagwawasto at Pagtalakay sa sagot. Hunyo 29. Pagtatala Kasunduan Mag-aral tuwina. tambalan at hugnayan.

Kayarian ng Pangungusap (Payak. tambalan at hugnayan.payak. Balik-Aral . PELC Pagdiriwang ng Wikang Filipino-Wika p. Pamamaraan A. II. 21-31 Pagpapahalaga: Pagsisikap III. Tambalan at Hugnayan) Sang. 34-41 Hiyas sa Wika p. Panimulang Gawain 1.

Pagsusuri sa mga pangungusap hango sa kwento at pagtukoy sa kayarian nito. 2. Pangungusap na Payak 2. Mga bahagi ng pangungusap. Pangunusap na Tambalan 3. Panlinang na Gawain 3. 34-35 . 22-28) .Uri ng pangungusap ayon sa gamit.Pagtalakay sa mensahe ng kwento 4. PagganyakNakarating na ba kayo sa Baguio? Ano ang pangarap mo sa buhay? B. Pangungusap na hugnayan (Hiyas sa Wika p.“Nabuong Pangarap” p. Paglalahad Kwento. 1.

Paglalahat Ang pangungusap na payak ay pangungusap ng iisang ideya lamang. (Hiyas Gawin A p. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao. Pangwakas na Gawain 6.5. 23) 1. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa. Tambalan ang pangungusap kung dalawang ideya o diwa ang ipinahahayag. Pinatnubayang Pagsasanay A. 7. Pagtatalakayan C. Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap. Hugnayan naman ang pangungusap kung nagpapahayan ng isang buong diwa at isng parirala o di buo ang diwa. Sa mga sumusunod na hugnayang . B.

Aalis na sila ngayon at iyon ay alam . 29) 1. 8. Paglalapat Isulat ang P. salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay. Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa. (Pagdiriwang ng Wikang Fil p. a. 39-40) a. kung ang pangungusap ay payak. Malayang Pagsasanay Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. Tkung tambalan at H kung hugnayan. (Hiyas Gawin A p. 9. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan.pangungusap.

Lalo akong natakot nang marinig ko ang kwento niya. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. .nating lahat. IV. ______5. _____2. tambalan o hugnayan. Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. _____1. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki. 2. _____3. ______4. Walang maniwala sa kanyang sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa.

tambalan at hugnayan. tambalan at hugnayan -Nakapagbibigay ng mga pangungusap na payak.V. 2009 I. -Nakapagbubuo ng mga pangungusap na payak. Tambalan at Hugnayan) Sang. . Nakikilala at nagagamit sa pagsasalaysay ang mga uri ng pangungusap ayon sa payak. tambalan at hugnayan. II. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap. Hunyo 30. Kayarian ng Pangungusap (Payak.

( pagpapatuloy ng aralin kahapon) .ano ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian? Ilarawan ang pangungusap na payak. 21-31 Pagpapahalaga: Pagsisikap III. Balik-Aral Anu. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Magbigay ng mga pangungusap sa bawat isa. 34-41 Hiyas sa Wika p. tambalan at gugnayan.PELC Pagdiriwang ng Wikang Filipino-Wika p.

Malayang Pagsasanay Suriin ang kayarian ng mga sumusunod na pangungusap. Pinatnubayang Pagsasanay A. B. (Hiyas Gawin A p. Sa mga sumusunod na hugnayang pangungusap. ito ang pangunahing pagkain ng mga tao. 8. (Hiyas Gawin A p. Indikasyon ito na hindi makayang palamigin ng mga bagong tanim na puno ang mga nabanggit na bansa. Sa Rusya ay pangalawang tinapay ang patatas at sa maraming bansa. 23) 1. 29) 1. Sabihin kung payak o tambalan ang mga pangungusap. salungguhitan ng isang beses ang malayang sugnay at dalawang beses ang di-malayang sugnay. 7. .C.

Bibili sila ng damit at sapatos sa pamilihan. kung ang pangungusap ay payak. Nagluluto ako at siya naman ang naglilinis ng bahay. Lalo akong natakot nang marinig ko . T kung tambalan at H kung hugnayan. _____2. Madilim ang gabi subalit maliwanag naman ang buwan. Pagtataya Kilalanin ang kayarian ng pangungusap kung payak. Paglalapat Isulat ang P. _____3.(Pagdiriwang ng Wikang Fil p. IV. _____1. 39-40) a. 9. tambalan o hugnayan. Aalis na sila ngayon at iyon ay alam nating lahat. a.

V. Takdang-Aralin Sumulat ng tig-dadalawang pangungusap sa bawat kayarian ng pangungusap .ang kwento niya. Walang maniwala sa kanyang sinabi sapagkat wala namang nakakita kahit isa. Umiiyak ang babae samantalang galit na galit naman ang lalaki. ______5. ______4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful