1

DREPT INTERNATIONAL PRIVAT
-NOTE DE CURS PENTRU Ì.D-

Dreptul international privat , ca disciplina de studiu, prezinta o particularitate constand din
faptul ca studiaza raporturile juridice de drept privat cu element de extraneitate.

ELEMENTUL DE EXTRANEÌTATE - este acea parte a raportului juridic aflata in strainatate
sau sub incidenta unei legi straine.
Elementul de extraneitate nu e un element nou (al patrulea dupa: subiect, continut, obiect) al
raportului juridic, el putandu-se regasi in oricare din aceste trei elemente.
Exemple:
-elementul care exista in legatura cu subiectele unui raport juridic, de exemplu pentru
persoanele fizice : cetatenia uneia/ambelor parti, domiciliul sau resedinta, religia (in anumite sisteme
de drept); iar pentru pers juridice: sediu, nationalitatea sau fondul de comert.
-elementul de extraneitate care exista in raport cu obiectul raportului juridic, de
exemplu un bun (ca obiect derivat al raportului juridic) care se afla in strainatate.
-in legatura cu continutul raportului juridic, elementul de extraneitate se poate in
materializa dupa caz in: - in ceea ce priveste un act juridic: locul incheierii actului juridic sau locul
executarii contractului; -iar in ceea ce priveste un fapt juridic: locul savarsirii delictului, locul producerii
prejudiciului;

Ìn cazul in care, intr-un raport juridic apare un element de extraneitate pentru cel care trebuie
sa solutioneze aspectele care tin de acel raport se naste o problema specifica: conflctul de legi.
Acesta e pasibil de doua definitii: -o definitie stiintifica : conflictul de legi e institutia care apare
in cazul in care intr-un raport jur exista un element de extraneitate si care consta in aceea ca acest
raport juridic devine susceptibil de a i se aplica doua sau mai multe sisteme de drept apartinand unor
state diferite.
-o definitie metaforica : conflictul de legi e acea problema care
se pune in mintea celui care urmeaza sa solutioneze un litigiu constand in intrebarea : Care sistem de
drept urmeaza a se aplica?
De exemplu, avem un contract de vanzare-cumparare incheiat intre o parte romana-vanzator
si o parte germana-cumparator. Contractul se incheie la Bucuresti, marfa urmand a se livra in
Germania. Ìntre parti apare un conflict/litigiu legat de neexecutarea obligatiei de catre partea
germana. Ìnstanta romana e sesizata . Ìntrebarea principala este : ce lege urmeaza sa aplice
aceasta?

ELEMENTELE DEFINITORII ALE CONFLICTULUI DE LEGI:

. izvorul conflictului de legi : elementul de extraneitate
2. conflictul de legi NU trebuie sa ne duca cu gandul la un conflict de suveranitate intre state.
Acest tip de conflict nu are nici o legatura cu Dreptul Ìnternational Public.
Conflicul urmeaza a fi solutionat prin prisma sistemului de drept al instantei sesizate astfel
incat se considera ca sintagma , conflictul de legi ¨(termen generic) trebuie inteleasa drept un
,concurs de legi¨(in sensul ca se pot aplica ambele sisteme de drept). Legile (aflate in concurs) pot
contine aceeasi reglementare.
Foarte important deretinut este faptul ca, desi Conflictul se numeste de legi, acest concurs
exista intre sistemele de drept ale statelor respective.


2
RAPORTURILE JURIDICE DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

Conflictul de legi poate sa apara numai in legatura cu un raport juridic de drept privat. Numai in
raporturile juridice de drept privat judecatorul national poate aplica o lege straina.
Ramurile in care pot apare conflicte de Legi:
-Dreptul comertului international
-Dreptul transporturilor
-Drept civil
-Dreptul familiei
-Drept comercial
-Dreptul muncii
-Drept procesual civil

Aceste domenii de reglementare sunt enumerate in art. din legea /2 cu privire la
reglementarea raporturile juridice de drept international privat (publicata in M.O. nr.24 din
octombrie 2).
Raporturile de drept public, exemplu cele de drept penal, procedura penala, financiar,
administrativ, NU dau nastere la conflicte de legi dar si in aceste raporturi juridice pot exista elemente
de extraneitate.

Solutionarea conflictului de legi se face cu ajutorul unei norme specifice de drept privat numita
NORMA CONFLÌCTUALA, norma juridica specifica drept international privat care solutioneaza
conflictul de legi in sensul ca ea indica care din sistemele de drept in prezenta e aplicabil cu privire la
acel raport juridic.

Normele juridice apartinand celorlalte ramuri de drept sunt norme materiale care pot fi:
norme de drept material
norme de drept procesual
Normele conflictuale, spre deosebire de normele materiale, Nu carmuiesc raportul juridic pe
fondul sau ci numai arata sistemul de drpt aplicabil.
Norma conflictuala e deci o norma de fixare sau de trimitere, spre deosebire de normele
materiale care dau solutia pe fondul litigiului.
Alta deosebire: normele conflictuale au o aplicare prealabila normelor materiale, influentand
normele materiale aplicabile. Avem o succesiune logica:
-mai intai se aplica normele conflictuale care indica sistemul de dr
aplicabil iar -apoi instanta sesizata va indica in sistemul cautat, acea norma materiala care va
solutiona litigiul pe fond.
Normele conflictuale influenteaza normele materiale deoarece dupa cum urmeaza a se aplica
un sistem de drept sau altul solutia pe fondul litigiului poate fi diferita.

$TRUCTURA NORMEI CONFLICTUALE

--norma conflictuala e o norma juridica, astfel incat, la fel ca orice norma, ea contine:
-ipoteza
-dispozitie
-sanctiune
Norma conflictuala are urmatoarele elemente: . continutul normei conflictuale
2 legatura normei conflictuale
CONTÌNUTUL normei conflictuale ÷ reprezinta ipoteza normei adica categoria de raporturi
juridice la care norma respectiva se refera.
3
LEGATURA normei conflictuale - coincide cu dispozitia unei norme juridice obisnuite si e acea
parte a normei conflictuale care indica sistemul de drept aplicabil raportului juridic ce intra in
continutul normei conflictuale.
Legatura normei conflictuale e cea care plaseaza continutul in sfera unuia sau celuilalt sistem
de drept in prezenta. Legatura se materializeaza printr-un element concret care se numeste PUNCT
DE LEGATURA.

Exemple de norme conflictuale(in legea /2):

- art : starea, capacitatea si relatiile de familie ale pers fizice sunt carmuite de legea sa
nationala afara numai daca prin dispozitiile speciale nu se prevede astfel.
Continutul acestei norme conflictuale : starea, capacitatea si relatiile de familie ale persoanei
fizice.
Legatura acestei norme conflictuale: legea nationala a acelei persoane.
Punctul de legatura/ Elementul de legatura (e dat de art 2): legea nationala e legea statului a
carui cetatenie o are persoana in cauza. Cetatenia e punctul de legatura pentru norma conflictuala.

-art 4 (pers jur)+ art 4: -art 4: statutul organic al persoanei juridice e carmuit de legea sa
nationala. Art 4: persoana juridica are nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a stabilit potrivit
actului constitutiv sediul social.
Dar norma conflictuala e art 4.
Continutul normei conflictuale : statutul organic al persoanei juridice.
Legatura: legea nationala nationala.
Punctul de legatura (ajuta la identificarea legii aplicabile) : sediul social.

-art 4- posesia, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra bunurilor inclusiv cele
de garantii reale sunt carmuite de legea locului unde acestea se afla ori sunt situate afara numai daca
prin dispozitii speciale se prevede altfel.
Continutul normei conflictuale : posesia, dreptul de proprietate ...
Legatura normei conflictuale: legea locului situarii bunurilor
Punctul de legatura: locul situarii bunului.


CARUÌ SÌSTEM DE DREPT ÌÌ APARTÌN NORMELE CONFLÌCTUALE?

Normele conflictuale apartin sistemului de drept al instantei sesizate. Sistemul de drept al
instantei sesizate poarta denumirea de LEGEA FORULUÌ (lex fori).
Aceasta regula se justifica prin urmatoarele argumente:
.(argumentul ce tine de) forta juridica a normei conflictuale, normele conflictuala fiind de
regula imperative, judecatorul trebuie sa le aplice ca atare.
2. normele conflictuale trebuie sa apartina legea forului deoarece in acest moment numai
legea instantei sesizate e cea cunoscuta in timp ce legea ce ar urma sa se aplice pe fondul litigiului
va fi identificata ulterior doar dupa aplicarea normei conflictuale.

3. argumentul/principiul ,cine alege instanta alege si dreptul¨. (qui eligit judici eligit jus)

EXCEPTÌÌ DE LA REGULA

. in cazul arbitrajului international ad hoc NU exista o lex fori astfel incat arbitrii vor aplica
legea desemnata de normele conflictuale pe care ei le vor considera potrivite in speta.
4
A NU SE CONFUNDA LEGEA APLÌCABÌLA FONDULUÌ (care poate fi aleasa de parti), si
NORMELE CONFLÌCTUALE (nu pot fi alese de parti)

2. in cazul retrimiterii de gradul Ì, atunci cand norma conflictuala romana trimite la un sistem de
drept strain, instanta romana va aplica norma conflictuala straina care retrimite la dreptul roman.


NORMELE DE APLICATIE IMEDIATA

Spre deosebire de normele conflictuale care sunt norme de trimitere ce nu dau solutia pe
fond, normele de aplicatie imediata sunt norme materiale. Ele apartin totusi Dreptului Ìnternational
Privat datorita consecintelor pe care le produc.

DEFÌNÌTÌE: Normele de aplicatie imediata sunt acele norme materiale care apartin sistemului
de drept intern al statului forului care dat fiind gradul lor inalt de imperativitate se aplica imediat unui
raport juridic cu elem de extraneitate atunci cand acel raport juridic are un anumit punct de legatura
cu tara forului excluzand in acest fel conflictul de legi si implicit aplicarea in cauza a vreunei norme
conflictuale.

Exemple de norme de aplicatie imediata : art alin -din legea /2 ÷forma incheierii
casatoriei e supusa legii statului pe teritoriul caruia se celebreaza .(Aceasta e o norma conflictuala)
DAR alin 2 e o norma de aplicatie imediata : casatoria unui cetatean roman aflat in strainatate poate fi
incheiata in fata autoritatilor locale de stat competente ori in fata agentilor diplomatici sau
functionarilor consulari, fie ai Romaniei, fie ai statului celuilalt viitor sot. (E o norma materiala pt ca se
ofera o solutie, se stabileste autoritatea competenta).
Aceasta norma reglementeaza regimul incheierii unei casatorii de catre un cetatean roman
aflat in strainatate.
Casatoria constituie un raport de drept privat , ceea ce inseamna ca, casatoriei ar trebui sa i se
aplice o norma conflictuala. Norma conflictuala ar fi trebuit sa ne indice sistemul de drept aplicabil.
Cum casatoria urmeaza sa se incheie in strainatate ar urma sa se aplice in primul rand norma
conflictuala din acel sistem de drept. Normele conflictuale din acel sistem de drept urmau sa indice
norma materiala ce va guverna forma incheierii casatoriei. Totusi legiuitorul roman a considerat
casatoria cetatenilor romani in strainatate drept o problema foarte importanta si atunci a reglementat
printr-o norma materiala directa care se aplica cu prioritate fata de Norma conflictuala .
Art al 2 legea /2 ÷impiedica casatoria confesionala .


Elementele definitorii ale normelor de aplicatie imediata sunt :
a) sunt norme materiale , per a contraro nu sunt norme conflictuale;
b) apartin sistemului de drept romanesc;
c) sunt imperative in sensul ca partile nu pot deroga;
d) ele se aplica imediat unui raport juridic cu element de extraneitate atunci cand acel raport
juridic are un punct de legatura cu tara forului;
e) norma de aplicatie imediata imediata inlatura norma conflictuala, inlaturand astfel intreg
rationamentul conflictual si se aplica imediat fara ca cineva sa isi puna problema acestui
rationament;

Comparatie intre normele conflictuale si normele de aplicatie imediata

5
Asemanari : -amandoua privesc raporturile juridice cu element de extraneitate, raporturi ce au
un punct de legatura cu tara forului;
-amandoua apartin sistemului de drept al instantei sesizate;
Deosebirea esentiala consta in faptul ca in timp ce norma conflictuala este o norma de
trimitere, norma de aplicatie imediata este o norma materiala, care da o solutie imediata, pe fondul
cauzei.PRINCIPALELE FELURI DE CONFLICTE CARE POT APAREA
IN LEGATURA CU RAPORTURILE DE DREPT PRIVAT

Dreptul international privat este un drept conflictual deoarece el este chemat sa solutioneze
mai multe tipuri de conflicte ce pot sa apara in cazul in care intr-un anumit raport juridic apare un
element de extraneitate.

Astfel avem:
. conflictul de jurisdictii. Obiectul Conflictului de jurisdictii il constituie competenta instantelor
sesizate. El se solutioneaza dupa normele de procedura ale instantei sesizate.

2. conflictul de legi aplicabil procedurii. Se solutioneaza dupa legea instantei sesizate.

3 conflicte de calificari

Normele conflictuale au in structura lor doua elemente: -continutul
-legatura
Ambele elemente sunt exprimate prin notiuni juridice de ex -continutul normelor conflictuale
poate fi exprimat prin notiuni ca : starea, capacitatea, relatiile de familie, statutul organic al pers
juridice, regimul bunurilor, cond de fond si forma ale actului juridic, ale casatoriei, mostenirii iar
-legatura poate fi exprimata prin
termeni ca cetatenia, domiciliul, sediul social, locul situarii bunului etc.

Aceste notiuni care intra in structura normei conflictuale nu au aceleasi acceptiuni in diferitele
sisteme de drept. De exemplu in dreptul anglo-saxon prescriptia e considerata o problema de
procedura, nu de fond ca in dreptul romanesc astfel incat devine necesara CALÌFÌCAREA
ÌNSTÌTUTÌEÌ JURÌDÌCE.

Aceasta calificare poate fi definita in doua moduri:
. pornindu-se de la normele conflictuale catre starea de fapt
2. pornindu-se dinspre raportul juridic inspre norma conflictuala

Avem doua tipuri de definitii:
. Calificarea e operatiunea logico-juridica de determinare a sensului exact si complet al
notiunii juridice care intra in continutul si legatura normei conflictuale, pt a vedea daca un raport
juridic, adica o situatie de fapt concreta, se include sau nu in acele notiuni.
2. Calificarea apare ca interpretarea unui raport juridic pentru a vedea in continutul sau in
legatura carei norme conflictuale intra.


6
CONFLÌCTUL DE CALÌFÌCARÌ
= e acea situatie care apare atunci cand o notiune din continutul sau din legatura normei
conflictuale are intelesuri diferite in sistemele de drept susceptibile de a se aplica acelui raport juridic.

Un exemplu privind conflictul de calificari e dat de speta lider in domeniu (data de instantele
franceze la sfarsitul secolului ) TESTAMENTUL OLANDEZULUÌ.
Un cetatean olandez a facut in Franta un testament olograf. Codul Civil Olandez din acel
moment interzicea cetatenilor olandezi sa faca testamente olografe si prevedea aceasta interdictie si
pentru testamentele intocmite in strainatate. Dupa decesul persoanei respective a aparut un litigiu
intre succesorii acestuia. Problema s-a pus in fata instantelor franceze care au avut de rezolvat in
prima faza problema calificarii notiunii de testament olograf. Ìnstantele au constatat ca dreptul
olandez si francez dadeau interpretari diferite notiunii de testament olograf. Astfel, in dreptul francez,
testamentul olograf era calificat ca o problema de forma, de exteriorizare a vointei, si fiind o problema
de forma era supus legii locului unde s-a intocmit testamentul. Ìn schimb, dreptul olandez califica
aceasta notiune ca o problema de capacitate a pers fizice, de capacitate a testatorului. Fiind o
problema de capacitate, ea urma sa fie supusa legii nationale a testatorului, in cazul nostru legea
cetateanului olandez astfel incat ar fi urmat sa se aplice legea olandeza.
De modul cum se solutiona problema calificarii depindea solutia pe fond. Astfel, daca era
calificata ca o problema de forma, conform dreptului francez, era supus legii locului incheierii
testamentului (Legea franceza) care considera testamentul valabil.
Ìn schimb, daca ar fi fost interpretata ca o problema de capacitate a cetateanului olandez
atunci ar fi fost supus legii nationale a testatorului iar dreptul olandez interzicea intocmirea
testamentului olograf chiar si in strainatate astfel incat testamentul ar fi fost declarat nul urmand a se
aplica dispozitiile mostenirii legale.

Un alt exemplu: art 4 din L /2 Statutul organic al pers juridice e supus legii sediului
acesteia insa termenul de sediu e interpretat diferit in sistemele de drept. Ìn sistemul romanesc:
sediul e cel prevazut in statut (sediul statutar).
Ìn alte sisteme de drept: sediu- cel unde pers juridic isi are sediul de control.

ÌMPORTANTA SOLUTÌONARÌÌ CONFLÌCTULUÌ DE CALÌFÌCARÌ
-e data de efectul/efectele pe care il/le produc(e). Astfel calificarea produce efecte diferite dupa
cum e vorba de continutul sau legatura normei conflictuale .
Atunci cand obiectul calificarii il constituie continutul normei conflictuale , modul de solutionare
a conflictului de calificare determina insasi norma conflictuala aplicabila, asadar determina sistemul
de drept aplicabil si implicit situatia pe fond.
Atunci cand calificarea priveste legatura normei conflictuale, modul de solutionare a conflictului
NU influenteaza norme conflictuale dar influenteaza sistemul de drept aplicabil si solutia pe fond.

LEGEA DUPA CARE SE SOLUTÌONEAZA CONFLÌCTUL DE CALÌFÌCARE

-exista o regula si anumite exceptii

REGULA: calificarea se face dupa legea instantei sesizate(lex fori).
Ìn sprijinul acestei reguli se aduc anumite argumente:
. Normele conflictuale apartin sistemului de drept al instantei sesizate. Este
firesc atunci ca notiunile normei conflictuale sa fie interpretate tot dupa acelasi sistem de drept.
Exista un principiu care spune ca : aceluia ii apartine interpretarea care a edictat normele de
drept (ejus est interpretari cujus est condenere)
7
2. Numai legea forului e cunoscuta in momentul in care urmeaza a se face
calificarea. Legea aplicabila pe fond raportului juridic(lex causae) nu e cunoscuta in acest moment ci
ea urmeaza a fi stabilita in urma calificarii si trimiterii operate de NC.

EXCEPTÌÌ:
. calificarea pin vointa partilor (calificarea conventionala)
2. calificarea legala
3. calificarea secundara - se face pe baza legii aplicabile in speta (lex causae). E calificarea
care se face dupa ce s-a determinat sistemul de drept aplicabil si se va face in temeiul acelui sistem
de drept. Ex: calificarea notiunii de cetatenie- determinarea cetateniei se face in conformitate cu legii
statului a carui cetatenie se invoca. Calificarea imobilelor (art L ): regimul real e supus legii
locului unde bunul se afla (e similara cu interpretarea din dreptul comun/intern)
4. calificarea institutiilor juridice necunoscute dreptului forului. Aceste institutii vor fi calificate
dupa sistemul de drept care le cunoaste/reglementeaza.
CONFLICTUL IN $PATIU AL NORMELOR CONFLICTUALE $I IN$TITUTIA RETRIMITERII

Exista acest tip de conflict atunci cand sistemele de drept in prezenta contin norme conflictuale
care au puncte de legatura diferite.
Se numeste conflict in spatiu deoarece normele conflictuale din sistemul de drept in prezenta
coexista in spatiu. Conflictul in spatiu al normelor conflictuale e un conflict sau pozitiv sau negativ.

Conflict POZÌTÌV exista atunci cand fiecare norma conflictuala trimite la propriul sau sistem de
drept. De exemplu se pune o problema de stare civila( varsta pt casatorie) a unui cetatean roman cu
domiciliul in Marea Britanie. Daca e sesizata instanta engleza aceasta va aplica normele conflictuale
din propriul sau sistem de drept. Ìn Marea Britanie starea civila si capacitatea pers fizice sunt
guvernate de legea domiciliului.
Daca insa este sesizata o autoritate romana aceasta va aplica norma conflictuala romana care
va trimite la legea cetateniei (norma materiala romana). Ìn acest caz fiecare norma trimite la propriul
sau sistem de drept. Conflictul pozitiv nu duce la retrimitere. Acesta se solutioneaza in principiu de
catre fiecare autoritate prin aplicarea propriului sistem de drept.


Conflict NEGATÌV de norme conflictuale exista in cazul in care nici una din normele
conflictuale in prezenta NU trimite la propriul sau sistem de drept ci fiecare trimite la dreptul celuilalt
stat sau la sistemul de drept al unui stat tert.
Astfel, prima conditie a retrimiterii e data tocmai de existenta acestui conflict negativ. Aceasta
e o conditie necesara dar nu si suficienta deoarece mai trebuie intrunita si o a doua conditie ce tine
de sensul trimiterii pe care a forului o face la un sistem de drept strain. Trimiterea pe care o face la un
sistem de drept strain poate fi in doua sensuri:
. o trimitere numai la normele materiale ale sistemului de drept strain, caz in
care se va aplica dr material strain fara a exista posibilitatea retrimiterii.
2. sensul trimiterii poate fi la intregul sistem de drept strain adica si la NC
straine. Ìn acest caz poate interveni retrimiterea.
Sensul trimiterii e stabilit de catre dreptul forului fiind in ultima instanta o problema de
calificare.
Ìn concluzie, pt a exista retrimitere trebuie intrunite doua conditii cumulative:
8
A. sa existe un conflict negativ de norme conflictuale
B. normele conflictuale ale forului sa trimita la intregul sistem de drept strain
(norme materiale+ norme conflictuale).

DEFÌNÌTÌE

RETRÌMÌTEREA este acea situatie juridica aparuta in cazul in care norma conflictuala a forului
trimite la un sistem de drept strain in intregul sau, asadar inclusiv normele sale conflictuale, ÌAR,
sistemul de drept strain prin normele sale conflictuale in materie NU primeste trimiterea si/ci fie trimite
: --inapoi la dreptul forului
--mai departe la legea unui stat tert
Retrimiterea e o operatie logico-juridica ce are loc exclusiv in mintea judecatorului sau
autoritatii. Ea NU trebuie confundata cu declinarea de competenta.

Si in materia retrimiterii avem o speta lider, Speta FORGO ÷un cetatean bavarez a trait cel mai
mult timp in Franta unde nu a dobandit insa nici cetatenia, nici domiciliul legal, avand doar un
domiciliu de fapt in Franta. La moartea sa a lasat o succesiune mobiliara importanta iar rudele
colaterale dupa mama au intentat in fata instantelor franceze a actiunii in revendicarea succesiunii.
Ìn fata instantei s-a pus problema dupa ce sistem de drept va fi solutionata succesiunea.
Potrivit normei conflictuale franceze succesiunea mobiliara era supusa legii cetateniei defunctului
astfel incat se trimitea la dreptul bavarez. Ìnstanta franceza a constatat insa ca in dreptul bavarez
exista o norma conflictuala conform careia succesiunea mobiliara era supusa legii domiciliului de fapt
al defunctului.
Cu alte cuvinte, dreptul francez a trimis la sistemul de drept strain (cel bavarez), dar acesta nu
a primit trimiterea, trimitand inapoi.
Solutia pe fond in aceasta speta: conform legii franceze sfera rudelor era mult mai restransa
ca in dreptul bavarez astfel incat rudele colaterale care introdusesera actiunea nu erau considerate
succesori , astfel incat succesiunea devenind vacanta va fi culeasa de statul pe teritoriul caruia se
aflau bunurile.

Astfel in speta de mai sus (Testamentul Olandezului) calificarea se face potrivit legii franceze
(se respecta regula).FELURÌLE RETRÌMÌTERÌÌ:

-retrimiterea de gradul Ì (retrimitere simpla sau trimitere inapoi)-intervine atunci cand norma
conflictuala trimite la dreptul forului;

-retrimitere de gradul ÌÌ (retrimitere complexa sau trimitere mai departe)- norma conflictuala
straina trimite la dreptul unui stat tert

REGÌMUL JURÌDÌC AL RETRÌMÌTERÌÌ
RETRÌMÌTEREA ÌN DRPTUL ROMAN

Retrimiterea este reglementata in art 4() L /2, care prevede ca, daca legea straina
determinata potrivit normelor conflictuale romane retrimite la dreptul roman, se aplica legea romana
afara de cazul in care se prevede in mod expres altfel. (Aceasta reprezinta de fapt retrimiterea de
gradul Ì)
9
Retrim de gradul ÌÌ NU e admisa in dreptul roman (art 4 al 2). Ratiune: exista riscul unor
trimiteri succesive. Retrimiterea facuta de legea straina la dreptul altui stat e fara efect.

Ìn cazul in care se constata ca norma conflictuala romana trimite la un sistem de drept strain
iar acesta prin norma sa conflictuala trimite mai departe la legea unui stat tert, se va aplica dreptul
material al statului la cae ro norma conflictuala romana a trimis. Cu alte cuvinte, NU se va tine seama
de trimiterea facuta de normel conflictuale straine.

ARGUMENTE pentru acceptarea retrimiterii de gradul Ì:

. trimiterea facuta de norma conflictuala romana la un sistem de drept strain e o oferta facuta
acestuia de a se aplica si nu o obligatie. Daca dreptul strain NU primeste trimiterea si trimite inapoi,
se va tine seama de aceasta solutie.

2. argumentul unitatii sistemului de drept strain. Daca norma conflictuala romana trimite la un
sistem de drept strain, acesta trebuie privit in mod unitar adica incluzand si normele sale conflictuale.
Astfel, daca avem in vedere si normele conflictuale straine, e posibila aparitia retrimiterii.

3. retrimiterea de gradul Ì asigura o coordonare intre sistemele de drept in prezenta, in sensul
ca normele conflictuale din ambele sisteme de drept sunt deopotriva aplicabile.Retrimiterea de gradul Ì NU e admisa totusi intr-o situatie de exceptie: atunci cand, intr-un
contract, partile au determinat prin vointa lor, ca aplicabil, un anumit sistem de drept. Astfel, chiar
daca partile NU au prevazut in mod expres, se prezuma ca trimiterea s-a facut numai la dreptul
material strain. Astfel, cand exista lex voluntatis NU exista retrimitere de gradul Ì
APLICAREA LEGII $TRAINE CA LEX CAU$AE

Norma conflictuala romana poate sa trimita la legea romana care se va aplica ca lex causae,
situatie in care judecatorul sau arbitrul va aplica legea romana ca si in cazul unui raport juridic fara
element de extraneitate.
Ìn schimb, atunci cand norma conflictuala romana trimite la un sistem de drept strain ce
urmeaza a se aplica fondului problemei, apar anumite probleme specifice.
Ìn acest caz, dreptul strain urmeaza a se aplica tocmai datorita faptului ca norma romana
trimite la el, neaplicarea acelui sistem insemnand de fapt o neaplicare a normei conflictuale romane.
Ìn cazul in care norma conflictuala romana trimite la un sistem strain, acel sistem de drept e
privit in totalitatea izvoarelor sale de drept si prin urmare vor trebui aplicate toate izvoarele de drept
ale acelui sistem.10
TÌTLUL CU CARE SE APLÌCA DREPTUL STRAÌN ÌN ROMANÌA

Spre deosebire de alte sisteme de drept exemplu cel francez, englez, american, unde dreptul
strain e considerat un element de fapt, in conceptia juridica romaneasca actuala dreptul strain la care
norma conflictuala romana a trimis e considerat un element de drept. Asadar dreptul strain e aplicat
in Romania cu acelasi titlu ca si dreptu national, de aici decurgand mai multe consecinte juridice
importante:
. cine poate invoca legea straina in fata autoritatilor forului?

Datorita faptului ca legea straina e considerata un element de drept, ea poate fi invocata atat
din oficiu de instanta de judecata, cat si de partea interesata. Astfel, instanta de judecata, in temeiul
rolului activ (art 2-3 CPCiv), poate invoca din oficiu si pune in discutia partilor aplicarea unei legi
straine cand norma conflictuala straina a trimis la ea.
Cand norma conflictuala romana e imperativa (regula in materia normelor conflictuale),
instanta romana e chiar obligata sa invoce dreptul strain cand norma conflictuala trimite la el. Pe de
alta parte, orice parte interesata poate invoca in fata instantei un dr strain in temeiul principiului
disponibilitatii.
Ìn sistemele de drept care considera dr strain un element de fapt, invocarea L straine in fata
instantelor forului poate fi facuta numai de partea interesata, in timp ce instanta nu are obligatia de a
aplica o norma straina.
CONCLUZÌE: Dreptul roman imbina sub aspectul invocarii legii straine, principiul rolului activ al
judecatorului cu cel al disponibilitatii partilor.
2. cui incumba sarcina probei?
Ìn sistemele de drept care privesc dr strain ca un element de fapt, sarcina probei
continutului legii straine revine in exclusivitate partii interesate.
Ìn dreptul roman, sarcina probei legii straine se imparte intre judecator si parti. Astfel, instanta
de judecata, datorita caracterului obligatoriu al aplicarii dreptului strain (cand norma conflictuala
romana trimite la el), precum si in temeiul principiului rolului activ, va trebui sa depuna toate
diligentele pentru aflarea continutului si intelesului, corecte si complete ale legii straine. Ìn acest scop
instanta poate dispune, chiar si din oficiu, administrarea tuturor mijloacelor de proba pe care le
considera adecvate. Sub acest aspect exista o mare deosebire intre dreptul strain si dreptul national,
constand in aceea ca, pt dreptul strain, NU se aplica prezumtia ca judecatorul cunoaste legea (iura
novit curia). Sarcina probei legii straine NU incumba exclusiv judecatorului ci e impartita intre acesta
si parti. Aceasta idee e exprimata in art 7 alin2 L conform caruia partea care invoca o lege straina
poate fi obligata sa faca dovada continutului ei.
Ìnterpretarea legii straine la care norma conflictuala romana a trimis se face in principiu dupa
regulile de interpretare existente in respectivul sistem de drept. (la fel cum am vazut si la calificarea
secundara)
3. Care sunt caile de atac in cazul gresitei interpretari sau aplicari a legii straine?
Ìn cazul gresitei interp/aplicari a legii straine, caile de atac sunt aceleasi aplicabile pentru
dreptul national cu o singura exceptie.
Astfel, calea de atac ordinara a apelului se poate aplica si pentru gresita aplicare a legii
straine. De aceea pot fi aplicate si caile extraordinare. (recurs, contestatie in anulare,
revizuire, recursul in interesul legii). Ìn ceea ce priveste recursul in interesul legii, care nu
e o cale de atac la indemana partilor deoarece doar Procurorul General, din oficiu sau la
11
cererea Ministrului Justitiei are dreptul dea-l formula, pentru a asigura interpretarea si
aplicarea unitara a legii, sa ceara ÌCCJ sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care
au primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti. Solutiile se pronunta
numai in interesul legii, NU au efect asupra hotararii examinate sau asupra situatiei
partilor din aceste procese.
Recursul in interesul legii nu poate fi promovat pentru gresita aplicare a legii straine pt
urmatoarele argumente: a. rolul instantei supreme e acela de a asigura interpretarea & aplicarea
unitara a legii romane pe intreg teritoriul tarii, iar nu a legii straine, a carei unitara interpretare cade in
sarcina autoritatilor competente din statul respectiv.
b. Din moment ce solutiile date de ÌCCJ NU au efect asupra hotararilor
judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din respectivele procese rezulta ca NU
exista interesul direct al partilor de a solicita promovarea acestui recurs.
Ìn schimb, recursul in interesul legii poate fi promovat pt gresita interpretare/ aplicare a normei
conflictuale romane.

MÌJLOACELE DE PROBA A LEGÌÌ STRAÌNE
Legea romana consacra libertatea instantei si a partilor in alegerea mijloacelor de proba. Ìn
acest sens, art 7 alin prevede : ,continutul legii straine se stabileste de instanta judecatoreasca prin
atestari obtinute de la organele statului care au edictat-o, prin avizul unui expert sau un alt mod
adecvat¨.
Mijloacele de proba sunt: -directe : constand din culegeri de drept si jurisprudenta
-indirecte : procurate fie de la autoritatile competente din statul
strain fie de la diferite organisme reprezentative ale acestuia, din Romania.
Astfel, ca mijloace de proba provenite de la autoritatile statului strain s-au utilizat certificate
eliberate de Ministerul Justitiei din statul strain, certificate de cutuma sau alte atestari provenite de la
notari publici, Camera de Comert etc.
Dintre sursele de documentare procurate pe plan intern pot fi date ca exemplu: certificatele
eliberate de ambasadele sau consulatele statelor respective in Romania sau informatiile de la
organizatiile de cult corespondente din Romania.
Legea nr./2 mentioneaza expres posibilitatea dovedirii legii straine prin apelarea la
expertiza. Daca se apeleaza la avizul unui expert, proba va fi dispusa si administrata conform legii
romane ca orice alta proba in fata instantelor nationale.

Forta probanta a mijloacelor de proba din strainatate.

Ìn principiu, aceste mijloace de proba trebuie asimilate celor prevazute de legea romana, adica
beneficiaza de aceeasi forta probanta.
Ìnstantele romane NU sunt abilitate in principiu sa ia legatura cu instantele statului strain sau
cu ambasadele sau alte organisme/institutii de reprezentare, ci trebuie sa ceara sprijinul Ministerului
Justitiei care va contacta aceste institutii/ organisme prin Ministerul Afacerilor Externe.
Romania e parte la Conventia Europeana in domeniul informarii asupra dreptului
strain(Londra- 7 iunie ) si la Protocolul Aditional la aceasta Conventie (Strasbourg- martie
7).
Romania a aderat in prin HG 3/.
Conventia prevede obligatia statelor membre de a-si transmite reciproc informatii privind
dreptul lor. Ìnformatiile se vor transmite printr-un organ national de legatura pe care fiecare stat si-l
desemneaza.
12
Cererea trebuie sa emane de la o instanta judecatoreasca si sa se dovedeasca existenta unui
proces pe rol. Raspunsul trebuie sa fie obiectiv si impartial urmand sa contina texte de lege dar si
lucrari doctrinare si comentarii explicite.
Statul solicitat poate refuza informatia atunci cand interesele sale sunt afectate de litigiul care
a ocazionat formularea cererii sau atunci cand considera ca raspunsul ar fi de natura sa aduca
atingere securitatii sau suveranitatii sale.
Raspunsul la cerere trebuie dat in limba statului solicitat.

CONSECÌNTELE ÌMPOSÌBÌLÌTATÌÌ DE PROBARE A LEGÌÌ STRAÌNE

Conform art 7 alin 3 legea /2, in cazul in care este imposibil a se stabili continutul legii
straine se va aplica legea romana. Ìmposibilitatea de probare a continutului legii straine trebuie sa fie
una absoluta, in sensul ca instanta trebuie sa faca dovada ca s-au depus toate diligentele pentru
identificarea continutului legii straine. O simpla dificultate de probare a legii straine generata de
departarea geografica a statului strain, de necunoasterea chiar totala a dreptului sau in Romania, de
inexistenta izvoarelor scrise, NU justifica aplicarea imediata a legii romane. Aplicarea legii romane
apare ca un subsidiar.
Ìn sprijinul caracterului subsidiar pot fi aduse urmatoarele argumente:
. litigiul nu poate ramane nejudecat, actiunea reclamantului neputand fi
respinsa deoarece nu e culpa nimanui pt faptul ca legea straina nu a putut fi probata.
2. in cazul cand legea straina nu poate fi dovedita se aplica prezumtia simpla
exprimata prin adagiul ,cine alege instanta, alege si dreptul¨(qui eligit judicem, eligit jus)

CAZURILE CARE INLATURA DE LA APLICARE LEGEA $TRAINA

Ìn cazul in care norma conflictuala romana trimite la un sistem de drept strain, in principiu
acesta urmeaza a se aplica. Exista totusi doua situatii expres prevazute de lege , cand legea straina
NU se va aplica:


. cand legea straina incalca ordinea publica de drept international privat roman.

2. atunci cand a devenit competenta prin frauda


1. ORDINEA PUBLICA DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT ROMAN

Ordinea publica de drept international privat roman e formata din ansamblul principiilor
fundamentale de drept ale statului roman aplicabile in raporturile juridice cu element de extraneitate.
Sub aspect procedural, ordinea publica de drept international privat roman se materializeaza prin/ in
exceptia de ordine publica de drept international privat.

Elemente definitorii ale ordinii publice de drept international privat roman :

-continutul notiunii il constituie principiile fundamentale de drept ale statului forului aplicabile in
rap jur de drept international privat. Acesta e un continut abstract al notiunii.
Ìn mod curent, el e stabilit in doua moduri:
. de regula, el se determina de catre instanta de judecata, in sensul ca instanta va stabili
cand o norma din sistemul de drept roman consacra un principiu juridic fundamental al statului nostru
13
astfel incat incalcarea de catre L straina competenta in speta, poate sa justifice inlaturarea ei de la
aplicare.
2. legiuitorul stabileste explicit normele juridice a caror incalcare constituie un temei de
invocare a ordinii publice de drept international privat roman si implicit de inlaturare a legii straine
contrarii.

-exceptia de ordine publica, care exprima pe plan procedural aceasta institutie, e o exceptie de
fond care poate fi invocata in principiu in limine litis de orice parte interesata sau de orice instanta din
oficiu. Ìn cazul in care exceptia e admisa, impiedica producerea pe teritoriul tarii a efectelor legii
straine.
Legea straina ca atare nu poate fi afectata de aceasta exceptie. Legea straina ale carei efecte
sunt impiedicate a se produce, ar fi fost competenta deoarece norma conflictuala romana trimisese la
ea.

COMPARATÌE ÌNTRE ORDÌNEA PUBLÌCA DE DREPT ÌNTERN SÌ CEA
DE DREPT ÌNTERNATÌONAL PRÌVAT

Cele doua institutii se aseamana prin faptul ca amandoua inlatura de la aplicare o lege, cu
precizarea ca ordinea publica de drept intern inlatura de la aplicare legea partiloriar ordinea publica
de drept intern cenzureaza actele juridice ale partilor, care constituie legea acestora. De asemenea,
ambele institutii isi au izvorul in dreptul intern al statului.

Deosebiri: -au functii diferite. Ordinea publica de drept intern, care e data de ansamblul
normelor imperative ale sistemului de drept respectiv, are ca scop impiedicarea producerii efectelor
actelor juridice care sunt contrare acestor norme, asadar exprima limitele autonomiei de vointa a
partilor in raporturile juridice interne. Ìn schimb, ordinea publica de drept international privat roman
are scopul de a impiedica aplicarea pe teritoriul statului forului a efectelor unei legi straine, normal
competente sa se aplice raportului juridic respectiv. Asadar, ea exprima limitele aplicarii legii straine
in tara forului.
-au sfere de aplicare diferite, in sensul ca, ordinea publica de drept international
privat roman are o sfera mai restransa decat ordinea publica de drept intern. Ìn consecinta NU tot ce
e ordine publica de drept intern e de ordine publica si in drept international privat. Statele
reglementeaza cu mai multa fermitate raporturile juridice de drept intern, unde se limiteaza autonomia
de vointa a partilor, decat raporturle juridice de drept international privat deoarece in acest caz
sistmul de drept al forului intra in corelatie cu un sistem de drept strain iar incompatibilitatile reciproce
trebuie pe cat posibil inlaturate.
Spre exemplu, termenele de prescriptie extinctiva, desi sunt de ordine publica in dreptul intern
(Decretul-lege 7/), NU sunt de ordine publica in dreptul international privat, astfel incat daca
norma conflictala romana inclusiv lex voluntatis trimite la un sistem de drept strain iar acesta contine
alte termene de prescriptie decat cele din dreptul roman, aceste termene se vor aplica de catre
instantele romane.

Prevederile de ordine publica de drept international privat roman pot fi cuprinse atat in acte
normative cat si in practica, astfel incat judecatorul e cel care fixeaza continutul ordinii publice de
drept international privat.
Spre ex. Legea /2 in art prevede ca pentru incheierea casatoriei este aplicabila
legea nationala a fiecaruia dintre viitorii soti. Daca legea nationala a unuia dintre viitorii soti prevede
un impediment la casatorie care potrivit dreptului roman e incompatibil cu libertatea de a incheia o
casatorie, acel impediment va fi declarat ca inaplicabil in cazul in care unul dintre viitorii soti e
cetatean roman si casatoria se incheie pe teritoriul Romaniei.
14

CARACTERELE (ESENTÌALE) ale ordinei publica de drept international privat roman:

. din punct de vedere spatial, ea are un caracter national in sensul ca, ea se interpreteaza
prin prisma sistemului de drept roman (in cazul nostru).Fiecare stat are propriile sale reglementari
imperative care formeaza ordinea publica de drept international privat roman a statului respectiv.

2. din punct de vedere temporal, ordinea publica de drept international privat roman are
intotdeauna un caracter actual in sensul ca se tine seama de ordinea publca din momentul
pronuntarii unei hotarari iar nu de ordinea pulica in momentul incheierii raportului juridic.

3.din punct de vedere material/ pe fond, ordinea publica are un caracter de exceptie de la
regula ca legea straina normal competenta trebuie sa se aplice raport juridi cu element de
extraneitate. De la acest caracter de exceptie se genereaza anumite consecinte:
a. ordinea publica e de stricta interpretare in sensul ca ea nu poate fi interpretata extensiv ci
numai restrictiv ;
b. ordinea publica de drept international privat roman impiedica producerea pe teritoriul
Romaniei numai a acelor efecte care sunt strict contrare principiilor fundamentale de drept ale forului.
Daca raportul juridic respectiv produce si alte efecte, acelea vor fi recunoscute si executate.


EFECTELE ORDÌNÌÌ PUBLÌCE DE DREPT ÌNTERNATÌONAL PRÌVAT

Doua efecte:

-unul negativ : consta in faptul ca se inlatura de la aplicare legea straina la care Norma
Conflictuala (NC) romana trimisese. Ìn acest sens: art legea /2 precizeaza ca aplicarea legii
straine se inlatura daca incalca ordinea publica de drept international privat roman.

-unul pozitiv :in acest sens, art al 2 legea /2 arata ca, in cazul inlaturarii legii straine
se va aplica legea romana

SFERA NOTÌUNÌÌ DE ORDÌNE PUBLÌCA DE DREPT ÌNTERNATÌONAL PRÌVAT ROMAN

Sferele notiunii de ordine publica difera in functie de cadrul conflictului in care se aplica. Astfel
ordinea publica poate fi invocata fie in cadrul conflictului de legi in spatiu, fie in cadrul conflictului de
legi in timp si spatiu.

Conflictul de legi in spatiu se creeaza in momentul nasterii, modificarii sau stingerii unui raport
juridic atunci cand cu privire la acel raport juridic sunt susceptibile de aplicare doua sau mai multe
sisteme de drept diferite. Acesta e conflictul la care ne-am referit pana acum (sunt susceptibile de
15
aplicare cel putin doua legi diferite). Se numeste conflict in spatiu pt ca cele doua sisteme de drept
susceptibile de aplicare coexista in spatiu.

Conflictul de legi in timp si spatiu se creeaza in cazul in care un raport juridic s-a nascut sub
incidenta unui anumit sistem de drept iar ulterior se cere ca efectul sa fie recunoscut intr-un alt stat.
Acest conflict se considera a fi in spatiu pentru ca sistemele de drept coexista in spatiu, si
este si in timp deoarece intre momentul nasterii raportului juridic si momentul in care se cer a fi
recunoscute efectele acelui raport juridic trece o anumita perioada de timp.

Sfera ordnii publice e diferita in cazul celor doua tipuri de conflicte de legi.
Astfel, conflictul de legi in spatiu are mai multe situatii de aplicare. Motivare: sfera ordinii
publice e mai larga pentru conflictul de legi in spatiu decat in cazul conflictului de legi in timp si spatiu.
Cu alte cuvinte, NU toate principiile care sunt de ordine publica atunci cand sunt invocate in cadrul
conflictului de legi in spatiu (momentul nasterii/ modificarii/ stingerii unui raport juridic) sunt de ordine
publica si atunci cand privesc drepturi deja dobandite in strainatate.

Ex. : O casatorie intre o romanca si un cetatean strain (libian) care mai e casatorit in tara sa,
NU se poate incheia in Romania chiar daca L nationala a cetateanului strain permite casatoria
poligama. Ìn acest caz conflictul de L e in spatiu. Daca insa aceleasi doua persoane s-au casatorit in
Libia iar sotia romanca solicita ulterior sa i se recunoasca in Romania efectele patrimoniale si
nepatrimoniale ale acelei casatorii, aceste efecte vor fi recunoscute. Ìn acest caz conflictul de legi era
in timp si spatiu, punandu-se problema recunoasterii drepturilor dobandite de un cetatean roman in
strainatate.

Alt ex: Efectele unei casatorii religioase incheiate in strainatate intr-un stat in care aceasta
casatorie produce efecte intre doi cetateni ai aceluiasi stat vor fi recunoscute in Romania desi o
casatorie incheiata numai religios in Romania NU produce efecte juridice.

Din cele de mai sus rezulta ca ordinea publica de drept international privat roman are 3 sfere
de cuprindere cu intinderi variabile :
. (cea mai larga) ordinea publica de drept intern
2. apoi, ordinea publica in cazul conflictului de legi in spatiu
3. ordinea publica in cazul conflictului de legi in spatiu si timp
. FRAUDAREA LEGII APLICABILE IN DREPTUL INTERNATIONAL PRIVAT

Frauda la lege in dreptul international privat exista atunci cand partile unui raport juridic
folosesc intr-un scop fraudulos sau ilicit un mijloc de drept international privat, si fac aplicabil acelui
raport juridic un alt sistem de drept decat cel normal competent sa se aplice.

Modalitatile de fraudare a legii:

De regula, sunt doua modalitati:
. intr-un raport juridic de drept intern care in mod normal NU ar trebui sa aiba un element de
extraneitate, se introduce in mod fraudulos un element nou care declanseaza artificial un conflict de
legi iar prin aplicarea normei conflictuale conflict de legi normal competente se trimite la un alt sistem
de drept decat dr intern care ar fi fost in mod firesc competent a se aplica acelui rap jur. De exemplu
16
la o societate comerciala legata in mod normal, prin elementele ei definitorii (nationalitate, sediu,
capital social) de drept roman, partile stabilesc prin actul constitutiv ca sediul sa fie situat in
strainatate in scopul de a eluda legile fiscale romaneçti.
Astfel se creeazã artificial un conflict de legi , elementul de extraneitate fiind dat de sediul
social aflat in strainatate iar prin aplicarea normei conflictuale normal competente (lex societatis- art
4 alin legea/2) se face aplicabil acelei societati comerciale deptul strain in detrimentul celui
roman care ar fi fost firesc a se aplica.

2. intr-un raport juridic care are deja un element de extraneitate deci e un raport de drept
international privat, partile schimba in mod fraudulos punctul de legatura facand aplicabil acelui raport
juridic prin intermediul normei conflictuale aplicabile pt noul punct de legatura un alt sistem de drept
decat cel normal competent conform normei conflictuale initiale.
Exemplu: un cetatean strain isi schimba cetatenia doar pt a avea efectele noii cetatenii,
fraudand astfel legea competenta.

Conditiile Fraudei la lege in dreptul international privat: (trebuie intrunite cumulativ)

. trebuie sa existe un act de vointa al partilor in sensul deplasarii punctului de legatura privitor
la un anumit raport juridic. Cu alte cuvinte, frauda la lege implica o activitate volitiva a partilor
raportului juridic, o activitate frauduloasa de schimbare a punctului de legatura.
Frauda la lege poate interveni numai in cazul raportul juridic la care sunt aplicabile norme
conflictuale cu puncte de legatura mobile sau variabile adica cu puncte de legatura ce pot fi
deplasate.
Nu toate punctele de legatura sunt mobile. Exista puncte de leg fixe.
Puncte mobile (ex:) : cetatenia si domiciliul persoanei fizice, sediul persoanei juridice, locul
producerii unui delict, locul situarii unui bun mobil

2. partile trebuie sa foloseasca un mijloc de drept international privat care prin el insusi e
licit.De exemplu operatiunea de stabilire a sediului social in strainatate e o operatiune licita prin ea
insasi, ea devenind ilicita doar datorita scopului in care e facuta.

3. scopul urmarit de parti sa fie ilicit. Frauda la lege la presupune in mod esential existenta
acestui element subiectiv (intentia frauduloasa a partilor). Scopul urmarit de parti e inlaturarea
sistemului de drept normal competent sa se aplice si atragerea ca aplicabil a unui alt sistem de drept.
Rezulta ca frauda la lege reprezinta o incalcare indirecta a normei conflictuale a forului si deci a
sistemului de drept normal competent sa se aplice raportului juridic respectiv.

4. rezultatul obtinut sa fie ilicit. Caracterul ilicit al rezultatului e dat de caracterul ilicit al
scopului. Prin ipoteza, rezultatul urmarit si realizat de catre parti trebuie sa fie mai favorabil pentru
parti decat cel care s-ar fi obtinut daca s-ar fi aplicat sistemul de drept normal competent.
SANCTÌUNEA FRAUDEÌ LA LEGE ÌN DREPTUL ÌNTERNATÌONAL PRÌVAT ROMAN

Ìn functie de obiectul fraudei avem doua situatii:
. e fraudat dreptul roman in favoarea unui drept strain
2. e fraudat dreptul strain in favoarea drept romanesc

17
Ì. E FRAUDAT DREPTUL ROMAN ÌN FAVOAREA DREPTULUÌ STRAÌN

Art din legea - aplicarea legii straine se inlatura daca a intervenit competenta prin frauda.
Ìn cazul inlaturarii legii straine se aplica legea romana.
Din acest text de lege rezulta ca sanctiunea fraudei la lege in dreptul international pivat implica
doua efecte:
-unul negativ, constand in inlaturarea legii straine devenita competenta prin frauda
-unul pozitiv, reprezentat de aplicarea in subsidiar a legii romane

Ìn mod concret, pe planul actului juridic fraudulos incheiat de parti, efectul negativ al sanctiunii
fraudei la lege se materializeaza prin doua situatii:
. inopozabilitatea actului in fata autoritatilor romane. Astfel actul juridic incheiat in strainatate
sau sub incidenta unei legi straine e considerat ca inexistent in fata autoritatilor romane. Dar actul
ramane valabil in strainatate

2. declararea nulitatii actului juridic de catre instantele judecatoresti romane. Ìn aceasta situatie
actul juridic respectiv nu va mai produce efecte nici in tara nici in strainatate.

Frauda la lege trebuie sanctionata chiar si in situatiile in care problema fraudei apare in sfera
unui contract adica acolo unde functioneaza autonomia de vointa a partilor deoarece ceea ce e
sanctionat e intentia frauduloasa (fraus omnia corrumpit) iar nu simpla incalcare a normei conflictuale
romane competente a se aplica.

ÌÌ. E FRAUDAT DREPTUL STRAÌN ÌN FAVOAREA DREPTULUÌ ROMAN

Legea /2 nu reglementeaza aceasta situatie astfel incat s-a pus problema daca se va
mai sanctiona frauda la lege.
Concluzia a fost ca frauda la lege trebuie sanctionata. Vor opera aceleasi sanctiuni.
Argumente :
-dreptul strain e considerat un element de drept si prin urmare trebuie sa beneficieze de
aceeasi protectie
-prin fraudarea drptului strain normal competent a se aplica se fraudeaza implicit norma
conflictuala romana care ar fi trimis la el
-ceea ce se sanctioneaza e Frauda

DOMENÌÌLE ÌN CARE POATE APAREA FRAUDA LA LEGE

Exista anumite domenii predilecte in care a intervenit frauda la lege.
Legea contine anumite prevederi care sa indeparteze posibilitatea fraudei la lege in
domeniile respective.
Domenii in care intervine frauda la lege:

. statutul persoanei fizice (starea civila, capacitatea si relatiile de familie ale
persoanei fizice). Frauda in acest domeniu consta de regula in faptul ca persoana fizica isi schimba in
mod fraudulos cetatenia/ domiciliul / resedinta
18
Avem o speta lider: speta Bertola. Doi soti italieni care domiciliau in Bucuresti au introdus o
actiune in divort in fata instantei romane. Aplicand norma lex patriae, instanta romana le-a respins
actiunea deoarece legea italiana la care norma conflictuala romana trimisese, nu permitea divortul. Ìn
aceasta situatie, cei doi soti italieni au indeplinit conditiile care, potrivit legii italiene, duceau la
pierderea cetateniei italiene devenind apatrizi. Ulterior, au introdus din nou actiune de divort in fata
instantelor romane care, de data aceasta, le-a fost admisa deoarece, fiind apatrizi, instanta le-a
aplicat legea romana ca lege a domiciliului lor comun, lege ce permitea divortul.
Legea a prevazut un mic remediu in art 22: daca sotii au o lege nationala comuna sau un
domiciliu comun, acea lege nationala comuna carmuieste divortul chiar in cazul in care unul dintre
soti isi schimba cetatenia sau domiciliul.

2. statutul organic al persoanei juridice. Ìn cazul acesta o societate comerciala
isi schimba sediul (punct de legatura) intr-un paradis fiscal.
Legea art 4- prevede ca in cazul in care o persoana juridica isi are sediile in mai multe
state se va lua in considerare legea sediului real (centrul principal de conducere si de gestiune).

3. regimul juridic al bunurilor mobile. Un bun din patrimoniul cultural national e
transferat fraudulos in strainatate, intr-un stat in care nu exista restrictii in legatura cu bunul respectiv.
Legea art 2- drepturile reale asupra unui bun mobil care si-a schimbat asezarea continua
sa fie carmuite de legea locului unde acesta se afla in momentul in care s-a produs faptul juridic care
a generat, modificat sau stins dreptul respectiv.

4. forma exterioara a actului juridic. Spre exemplu, in Romania donatia e act
autentic si atunci partile incheie contractul de donatie intr-o tara unde forma autentica nu e ceruta
pentru donatie.
Legea art 72 : in cazul in care legea aplicabila unui act juridic impune o forma solemna,
aceasta NU poate fi inlaturata, chiar daca actul a fost intocmit in strainatate.
COMPARATÌE ÌNTRE FRAUDA LA LEGE ÌN DREPTUL ÌNTERNATÌONAL PRÌVAT SÌ ALTE
ÌNSTÌTUTÌÌ JURÌDÌCE

. Comparatie cu frauda la lege la in dreptul intern

Exista frauda la lege in dreptul intern atunci cand partile la un anumit raport juridic fara
element de extraneitate aplica o dispozitie legala prin deturnarea ei de la scopul firesc pentru care a
fost edictata de legiuitor eludand astfel prevederile unei alte legi interne imperative, care le este insa
defavorabila.

Cele doua institutii se aseamana prin faptul ca trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii: :
-un act de vointa al partilor
-un mijloc licit
-dar un scop si un rezultat ilicit

19
Exista insa deosebiri sub urmatoarele aspecte:
. sub aspectul obiectului fraudei
Astfel, in timp ce in cazul dreptului international privat se fraudeaza un sistem de drept in
favoarea altui sistem de drept, in dreptul intern se fraudeaza o lege interna in favoarea unei alte legi
interne.
2. mecanismul fraudei / fraudarii
Ìn dreptul intern se schimba continutul faptic al raportului juridic facand astfel aplicabila o alta
norma juridica, in timp ce, in cazul dreptului international privat, se schimba continutul faptic
conflictual, ceea ce duce la aplicarea unui alt sistem de drept decat cel care ar fi fost competent.


2. Comparatie intre frauda la lege si ordinea publica de drept international privat.

Asemanarea esentiala: atat frauda la lege cat si ordinea publica de drept international privat
sunt cazuri de inlaturare de la aplicare a sistemelor de drept normal competente sa se aplice in
cauza.
Deosebiri :

-din punctul de vedere al cauzei neaplicarii legi : la ordinea publica de drept international
privat, aceasta cauza e de natura obiectiva, legea straina incalcand principiile fundamentale de drept
ale statului forului. La frauda la lege cauza e de natura subiectiva constand in activitatea frauduloasa
a partilor
-din punctul de vedere al sanctiunii aplicabile : La ordinea publica de drept international privat
sanctiunea consta in inlaturarea efectelor legii straine si aplicarea in locul ei a legii forului. La frauda
la lege sanctiunea consta in inopozabilitatea actului in fata autoritatilor romane sau, dupa caz,
nulitatea actului juridic respectiv.
-din punctul de vedere al rolului instantei judecatoresti : La ordinea publica de drept
international privat instantele judecatoresti trebuie sa cunoasca continutul legii straine pentru ca
numai in acest mod pot sa isi dea seama in ce masura legea straina incalca principiile fundamentale
ale dreptului forului, deci rolul instantei e mai important decat la frauda la lege unde nu e necesar ca
legea straina sa fie cunoscuta de instanta in continutul sau, pentru ca legea va fi inlaturata pentru ca
s-a ajuns la aplicarea sa prin frauda.

4. Comparatie intre frauda la lege si simulatie

Asemanari : ambele implica un acord de vointa al partilor. Prin acest acord, in ambele cazuri
se creeaza artificial un anumit conflict de legi. Mijloacele folosite sunt prin ele insele licite.
Deosebiri :
-frauda la lege presupune existenta unui singur act juridic respectiv a actului juridic fraudulos;
simulatia presupune doua acte juridice : un act ascuns dar real (contrainscrisul) si un act aparent dar
mincinos.
-cea mai importanta deosebire : frauda la lege implica o operatiune materiala efectiva de
deplasare a punctului de legatura de sub incidenta unui sistem de drept sub incidenta altui sistem de
drept; la simulatie operatiunea e fictiva adica este exprimata prin actul aparent dar contrazisa prin
contrainscris.
De exemplu, o societate comerciala are toate elementele sale juridice in Romania
(nationalitatea asociatilor, organele de conducere si control) dar isi fixeaza in mod efectiv sediul in alt
stat. Ìn incidenta normei conflictuale lex societatis acelei societati ii va deveni aplicabil sistemul de
drept strain, de la locul unde si-a stabilit sediul, desi in principal activitatea societatii se desfasoara in
20
Romania. Ìn aceste situatii ne aflam in fata fraudei la lege pentru ca sediul social din strainatate desi
e real, efectiv, NU e serios.
Daca o societate comerciala declara prin statutul sau ca are sediul in strainatate dar centrul
principal de conducere si gestiune a activitatii sale statutare e in Romania inseamna ca sediul din
strainatate e doar fictiv, sediul real fiind in Romania. Ìn acest caz situatia juridica este aceea a
simulatiei prin fictivitate; este suficient sa se indeparteze actul aparent dar mincinos (statutul
societatii) pentru a rezulta adevarata situatie juridica : existenta sediului real in Romania.
-la frauda la lege scopul e ilicit, la fel si rezultatul; simulatia: scopul poate fi si licit
-din punct de vedere al consecintelor pe care cele doua institutii le au: La frauda la lege -
nulitatea actului isi va produce efectele astfel incat actul respectiv nu va fi considerat valabil nici intre
parti. La simulatie: contrainscrisul e valabil intre parti si fata de succesorii lor universali si cu titlu
universal.


CONFLÌCTUL DE LEGÌ ÌN TÌMP SÌ SPATÌU
(respectarea drepturilor dobandite intr-o tara straina)

Exista conflict de legi in timp si spatiu in cazul in care efectele unui raport nascut, modificat sau
stins sub incidenta unui anumit sistem de drept se cer ulterior a fi recunoscute intr-un alt sistem de
drept.
Privit prin prisma dreptului roman, conflict de legi in timp si spatiu pune problema recunoasterii
in Romania a unor drepturi castigate intr-o alta tara.
Acest conflict e in spatiu pentru ca cele doua sisteme de drept in prezenta (cel strain sub
incidenta caruia s-au nascut drepturile si cel roman in cadrul caruia drepturile se cer a fi recunoscute)
coexista din punct de vedere spatial spatial.
Conflictul e in timp pentru ca ca intre momentul nasterii raportului juridic respectiv sub
incidenta legii straine si momentul in care efectele acelui raport juridic se cer a fi recunoscute in
Romania, se scurge o anumita perioada de timp.

Conflictul de legi in timp si spatiu se deosebeste de conflictul de legi in spatiu.

Asemanari : ambele sunt conflicte in spatiu (cele doua sisteme de drept coexista spatial).
Deosebirea consta in elementul temporal. La conflictul de legi in spatiu conflictul apare in
momentul nasterii, modificarii, stingerii raportului. Ìn cazul conflictului de legi in timp si spatiu
concursul de legi apare dupa momentul nasterii, modificarii, stingerii raportului juridic respectiv, atunci
cand drepturile dobandite in strainatate se cer a fi recunoscute in tara.
Daca un cetatean roman si un cetatean englez vor sa se casatoreasca in Romania se pune
problema ce lege se va aplica incheierii casatoriei (conflict de legi in spatiu). Daca acelasi cetatean
roman se casatorise deja cu un cetatean strain in strainatate iar sotia, cetatean roman, vine in
Romania apoi si cere pensie de intretinere de la sot (recunoasterea efectelor casatoriei) suntem in
prezenta unui conflict de legi in timp si spatiu.

21
FORMELE conflictului de legi in timp si spatiu :
. raportul juridic se naste in sistemul de drept intern al unui stat strain apoi se invoca in
Romania
2. raportul juridic are un element de extraneitate chiar din momentul nasterii sale, iar ulterior
efectele sale se invoca in Romania. Aceasta a doua forma implica doua situatii:
a. in momentul nasterii raportului juridic desi acesta era un
rap jur de drept international privat in sensul ca avea in continutul sau un element de
extraneitate, nu exista nici o legatura cu Romania
b. chiar din momentul nasterii raportlui juridic respectiv exista
un element ce facea legatura cu dreptul national/ roman

CONDÌTÌÌLE RECUNOASTERÌÌ ÌN ROMANÌA A UNUÌ DREPT DOBANDÌT ÌN STRAÌNATATE

Legea art prevede ca drepturile castigate in tara straina sunt recunoscute in Romania in
urmat conditii :

. dreptul sa fi fost corect nascut sub incidenta legii straine care ii este aplicabila (dreptul sa fie
legal nascut in strainatate). Un drept ce nu e valabil in tara unde s-a nascut nu va putea fi recunoscut
nici in Romania. Aceasta conditie implica dua consecinte:
-un drept valabil nascut in strainatate va produce in principiu in Romania
toate efectele pe care legea straina i le recunoaste. Exemplu, o casatorie religioasa valabil incheiata
in Grecia va fi recunoscuta in Romania cu toate efectele pe care legea greaca i le recunoaste
--un drept dobandit in strainatate nu poate produce in Romania mai multe
efecte decat in tara de origine. De ex : reprezentanta unei firme straine in Romania nu va putea sa
savarseasca mai multe acte juridice decat cele pe care societatea mama le poate face in tara de
sediu

2. drepturile dobandite in strainatate sa nu fie contrare ordinii publice de drept international
privat roman. Daca un drept dobandit in strainatate e contrar ordinii, efectele vor fi impiedicate a se
produce pe teritoriul Romaniei.
Legea romana este si mai drastica atunci cand raportul juridic nascut in strainatate a avut inca
din momentul nasterii sale o legatura cu dreptul roman. Drepturile dobandite in strainatate NU vor fi
recunoscute in Romania daca privesc starea civila si capacitatea unui cetatean roman caruia i s-a
aplicat alta lege decat cea romana, iar drepturile difera de cele care s-ar fi acordat conform legii
romane.
Acest text de lege se refera doar la starea civila si capacitatea unui cetatean roman. Daca
dreptul s-a nascut sub incidenta unei legi straine care nu a aplicat dreptul roman in ceea ce priveste
starea si si capacitatea persoanei fizice, acel dr NU va fi recunoscut in Romania. EXCEPTÌE:
drepturile dobandite sub incidenta unei legi straine vor fi recunoscute daca nu difera de ceea ce
insasi legea romana ar fi acordat.


22

CONFLÌCTUL MOBÌL DE LEGÌ

Exista conflict mobil de legi atunci cand un raport juridic e supus succesiv la doua sisteme de
drept diferite ca urmare a deplasarii punctului de legatura al normei conflictuale aplicabile.
Exemplu: doi cetateni straini (germani) se casatoresc in Germania in 2, traiesc in acea tara
pana in 23, isi schimba cetatenia in romana si vor trai in Romania. Efectele casatoriei lor vor fi
guvernate de legea germana sau de legea romana?

COMPARATÌE ÌNTRE CONFLÌCTUL MOBÌL SÌ ALTE ÌNSTÌTUTÌÌ

.Conflictul mobil si conflictul de legi in timp si spatiu

Asemanari : ambele presupun coexistenta in spatiu a doua sisteme de drept si incidenta
succesiva in timp a acestora cu privire la acelasi raport juridic.

Deosebiri importante : in cazul conflictului de legi in timp si spatiu nu exista o schimbare a
punctului de legatura si nici a legii aplicabile ci numai se cer a fi recunoscute efectele unui raport
juridic nascut intr-o tara straina.
La conflictul mobil are loc o deplasare a punctului de legatura ceea ce indica o schimbare a
legii aplicabile raportului juridic.
2.Conflictul mobil si conflictul in timp al legilor interne ale unui stat

Ìn ambele situatii cu privire la un anumit raport juridic se aplica succesiv doua legi.
Deosebiri: conflictul de legi din dreptul intern apare atunci cand o lege interna dispare iar
aceasta e inlocuita cu alta lege interna. La conflictul mobil se schimba sistemul de drept, cele doua
sisteme de drept continuand sa existe.


DOMENÌÌLE ÌN CARE POT ÌNTERVENÌ CONFLÌCTE MOBÌLE

Conflictul de legi nu poate interveni decat acolo unde norma conflictuala are punct de legatura
mobil. Conflictul mobil poate aparea in principal pentru urmatoarele puncte de legatura:
-in cazul cetateniei si domiciliului persoanei fizice, astfel incat conflictul mobil se poate naste in
raporturile ce privesc starea, capacitatea si relatiile de familie.
-sediul unei pers juridice
-locul situarii unui bun mobil
Conflictul mobil de legi NU poate aparea referitor la regimul juridic al imobilelor sau delictelor.

SOLUTÌONAREA CONFLÌCTULUÌ M DE LEGÌ

Legea nu contine o reglementare generala, astfel incat conflictele mobile vor fi solutionate
de la caz la caz.
Solutii: -legea veche ultraactiveaza
-legea noua retroactiveaza
23
-legea veche se aplica pana la momentul schimbarii punctului de legatura, din acel
moment intra in vigoare legea noua

Exemple:
Art 2 Legea : legea nationala comuna sau legea domiciliului comun al sotilor continua sa
reglementeze efectele casatoriei daca unul dintre ei isi schimba cetatenia sau domiciliul.
Art 2: filiatia copilului din casatorie se stabileste conform legii care la data cand acesta s-a
nascut carmuia efectele casatoriei parintilor sai
Art 2 : filiatia copilului din afara casatoriei se stabileste conform legii nationale a copilului de la
data nasterii sale.
Art punct : mostenirea este supusa in ceea ce priveste bunurile mobile legii nationale pe
care persoana decedata a avut-o la data mortii.
Art 34 punct c: legea aplicabila obligatiei de intretinere e legea nationala a creditorului
obligatiei. Ìn caz de schimbare a cetateniei creditorului, noua lui lege nationala se aplica doar
prestatiilor ulterioare schimbarii ulterioare.

Ìn anumite cazuri se aplica principiul legii mai favorabile. De exemplu, art apartenenta unei
persoane la o noua lege nationala NU aduce atingeri majoratului dobandit conform legii care ii era
anterior aplicabila.
Ìn cazul in care se pune problema filiatiei unui copil din afara casatoriei si acesta are mai multe
cetatenii, i se aplica legea cea mai favorabila.

Daca apare o situatie de conflict mobil pe care legea /2 nu o reglementeaza, se
considera ca acel conflict trebuie solutionat prin aplicarea prin analogie a dispozitiilor privind
rezolvarea conflictului de legi in timp din dreptul intern roman: pana la momentul schimbarii punctului
de legatura se va aplica legea veche, iar dupa schimbare, legea noua

24
PARTEA $PECIALA A DREPTULUI INTERNATIONAL
PRIVAT

NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND $TAREA CIVILA $I CAPACITATEA PER$OANEI
FIZICE

Regula : Starea si capacitatea persoanei fizice impreuna cu relatiile de familie formeaza
statutul persoanei fizice si sunt carmuite de legea sa nationala cu exceptia cazurilor in care prin
dispozitii speciale se prevede altfel- art legea .

Continutul acestei norme conflictuale il formeaza statutul persoanei fizice iar legatura e data
de nationalitatea pers fizice.
Notiunea de nationalitate e interpretata in art 2 care dispune : ,Legea nationala e legea
statului a carui cetatenie o are pers in cauza ¨. Aceasta lege poarta numele de lex patriae, cetatenia
fiind punctul de legatura pentru aceasta norma conflictuala.
Legea stabileste si anumite norme speciale in art 2. Se prevede astfel ca determinarea si
proba cetateniei se fac in conformitate cu legea statului a carui cetatenie se invoca. (institutia
calificarii : calificarea cetateniei se face dupa lex fori)
Art 2 al 2- legea nationala a cetateanului roman care, potrivit legii straine, e considerat ca are
si o alta cetatenie, e legea romana. Din aceasta dispozitie legala rezulta ca in cazul in care un
cetatean roman are si o alta cetatenie straina, lui i se va aplica legea romana indiferent de celelalte
cetatenii.
Ìn schimb, daca un strain are mai multe cetatenii, legea lui nationala va fi considerata legea
statului in care isi are domiciliul sau, in lipsa, resedinta.
EXCEPTÌÌ: daca o persoana nu are nici o cetatenie, instanta va aplica dupa caz lex domicilii
sau, in lipsa, legea resedintei. Aceste doua elemente se aplica numai in subsidiar, regula fiind ca
legea care va guverna starea si capacitatea va fi legea cetateniei.

DOMENÌUL DE APLÌCARE A LEGÌÌ STATUTULUÌ PERSOANEÌ FÌZÌCE

Domeniul de aplicare reprezinta stabilirea materiilor juridice care intra in continutul normei
conflictuale respective adica prin domeniul de aplicare se determina ce institutii de drept si ce raport
juridic intra in continutul acelei norme conflictuale.
Determinarea domeniului de aplicare a unei norme conflictuale e o problema de calificare a
normei conflictuale respective si ea se va face dupa legea instantei sesizate.
Legea forului ne arata materiile care se subsumeaza statutului civil al persoanei fizice.
Ìnstitutiile juridice care intra in domeniul de aplicare a legii statutului persoanei fizice sunt:
. starea civila a pers fizice este reprezentata de ansamblul elementelor personale care
izvorasc din acte si fapte de stare civila si de care legea leaga anumite efecte specifice care servesc
pentru identificarea pers fizice in familie si in societate.
Sunt supuse normei conflictuale lex patriae urmatoarele calitati care intra in continutul starii
civile:
-filiatia, si anume daca persoana are filiatia stabilita sau nu, daca e copil din casatorie sau din
afara casatoriei, tuturor acestor aspecte fiindu-le aplicabila legea nationala
--casatoria
25
--adoptia
--rudenia
--afinitatea
NU intra sub incidenta legii nationale aspectele privind intocmirea actelor si faptelor de stare
civila, aceste aspecte fiind probleme de forma a actului vor fi supuse legii locului intocmirii actului
(,locus regit actum¨).

2. capacitatea civila a persoanei fizice
--capacitatea de folosinta. Atat inceputul cat si incetarea capacitatii de folosinta sunt guvernate
de legea nationala a pers fizice.
--capacitatea de exercitiu

Ìncapacitatile de folosinta reprezinta exceptii si trebuie expres prevazute de lege.
Pentru a identifica legea ce urmeaza sa guverneze incapacitatile trebuie distins dupa mai
multe aspecte. Astfel dupa natura incapacitatilor avem :

-incapacitati cu caracter de sanctiune civila - de ex: decaderea din drepturile
parintesti. Aceasta incapacitate e supusa legii nationale a persoanei in cauza.
-incapacitati cu caracter de masuri de ocrotire. Se impart in doua
subcategorii:
-incapacitati de folosinta absolute
-incapacitati de folosinta relative

Ìncapacitatile de folosinta absolute opereaza intre persoana incapabila si toate celelalte pers
nedeterminate. Aceste incapacitati sunt supuse legii nationale a persanei incapabile deoarece ele
sunt prevazute de lege in considerarea particularitatilor incapabilului.
Ex: incapacitatea minorului sub ani de a dispune prin donatie sau testament; sau
incapacitatea minorului intre - ani de a dispune prin testament de mai mult de jumatate din ceea
ce ar fi putut dispune ca major.

Ìncapacitatile de folosinta relative opereaza intre incapabil si alte persoane determinate.
Aceste incapacitati sunt legate de un act juridic si nu de o anumita persoana si de aceea ele nu vor fi
supuse legii nationale ci legii actului jur. (Legii contractului/ actului; sau lex successionis).
Ex : incapacitatea minorului de a dispune prin testament sau donatie in favoarea tutorelui sau;
incapac medicului/ preotului / farmacistului de a primi donatii sau legate de la persoana pe care a
tratat-o de ultima boala (de care a murit).
Aceste incapacitati sunt supuse legii donatiei sau, dupa caz, legii testamentului.
Ìn materia vanzarii- cumpararii : incapacitatea sotilor de a incheia contracte de vanzare-
cumparare intre ei.

Capacitatea de exercitiu
-e supusa legii nationale a persoanei fizice. Aceasta guverneaza inceputul, continutul
capacitatii de exercitiu, incapacitatile de exercitiu si incetarea capacitatii de exercitiu.
Tot legea nationala guverneaza sanctiunea incalcarii incapacitatii de exercitiu. Ìn acest sens,
legea nationala ne arata cazurile de nulitate, felurile nulitatii, persoanele care pot invoca nulitatea si
conditiile in care poate fi invocata.26
EXCEPTÌE de la aplicarea legii personale normal competente cu privire la capacitatea pers
fizice:
TEORÌA ÌNTERESULUÌ NATÌONAL
(e reglementata in dreptul roman in art 7 din Legea /2)

S-a pornit de la o speta lider: speta LÌZARDÌ (). Un cetatean mexican care locuia la Paris
a cumparat de la un bijutier francez bijuterii de mare valoare pe care urma sa le plateasca prin mai
multe cambii pe care le-a emis cu acea ocazie. Cand la scadenta bijutierul a prezentat cambiile,
Lizardi (cetateanul mexican) a invocat nulitatea contractului de vanzare- cumparare aratand ca la
data incheierii respectivului contract, desi el era capabil potrivit legii franceze, NU era totusi capabil
potrivit legii nationale (mexicane). Ìnstantele franceze au fost sesizate cu nulitatea contractulei de
vanzare- cumparare pentru incapacitate bazata pe o lege straina. Aplicand lex patriae, instanta
franceza urma sa faca aplicarea dreptului mexican, drept care il considera pe Lizardi incapabil.
Ìnstantele franceze insa nu au facut aplicarea legii mexicane considerand ca aceasta situatie ar leza
interesele nationalului francez deoarece s-ar prejudicia un cetatean francez de buna-credinta in
momentul incheierii actului.
Ìnstantele franceze au inlaturat de la aplicare lex patriae si au aplicat dreptul francez conform
caruia cetateanul mexican avea capacitate de exercitiu, instituindu-se astfel aceasta exceptie de la
aplicarea legii personale normal competente.

Conditii pentru aplicarea teoriei interesului national
. persoana sa fie lipsita de capacitate de exercitiu potrivit legii sale nationale, lex patriae, dar
sa fie capabila potrivit legii forului
2. actul sa fie intocmit in tara forului
3. cocontractantul local sa fi fost de buna credinta. Acesta sa nu fi cunoscut si in mod rezonabil
nici sa nu fi putut cunoaste cauza de nevalabilitate, adica incapacitatea strainului.
4. anularea actului sa fie de natura a produce un prejudiciu nejustificat cocontractantului
national
Daca aceste patru conditii sunt intrunite, lex patriae va fi inlaturata si in locul ei se aplica lex
loci actus (legea locului incheierii actului).

Pentru aceasta teorie in literatura de specialitate s-au incercat mai multe explicatii:
-unii autori au incercat sa o asimileze unei situatii de ordine publica dar
consideram ca nu suntem in prezenta unei exceptii de ordine publica pentruca nu suntem in prezenta
unui efect al legii straine.
÷un alt argument porneste de la necunoasterea scuzabila a legii straine de catre
cetateanul national.
-de asemenea s-a mai incercat argumentarea acestei teorii pornind de la
ideea imbogatirii fara justa cauza a cetateanului strain
-ideea erorii comune si invincibile (error communis facit jus).
Concluzia este insa ca legea romana a avut ca scop ocrotirea bunei credinte , acesta aparand
ca temei al acestei teorii in dreptul roman.
27
NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND PER$OANELE JURIDICE

Art 4 Legea /2: statutul juridic al persoanei juridice e carmuit de egea sa nationala.
Continutul acestei norme conflictuale: statutul organic al persoanei juridice;
Legatura normei conflictuale : nationalitatea persoanei juridice respective
Legea aplicabila : legea societatii / lex societatis

Determinarea notiunii de persoana juridica: aceasta e o problema de calificare si anume o
calificare a normei onflictuale, calificare care se va face dupa lex fori (legea instantei sesizate)
Ìn cazul in care lex fori e legea romana trebuie vazute criteriile de determinare a nationalitatii
persoanei juridice conform dreptului roman.

Ìn dreptul roman exista un criteriu comun si anumite criterii speciale de determinare a
nationalitatii.
Criteriul comun: art 4 legea - pers jur are nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a
stabilit potrivit actului constitutiv sediul social , cu alte cuvinte in dreptul roman criteriul general pentru
stabilirea nationalitatii e sediul social a persoanei juridice.
Sediul social e stabilit potrivit actului constitutiv. Ìn dreptul nostru sediul social e si sediul
statutar.
Sediul social trebuie sa indeplineasca doua conditii:
. sa fie serios; per a contrario, daca nu e serios, e
fraudulos, actul constitutiv urmand a fi anulat sau lipsit de efecte juridice.
2. sa fie real, adica sa nu fie fictiv, adica sa nu existe o
simulatie prin fictivitate.
Criteriul sediului social pentru persoana juridica e validat si de cele doua acte normative
fundamentale in materia persoanelor juridice: Legea 3/ privind societatile comerciale, si OG 2/
2 privind asociatiile si fundatiile.

Ìn dreptul anglo-saxon, in ceea ce priveste stabilirea nationalitatii persoanei juridice avem
teoria incorporarii: persoanele juridice au nationalitatea statului unde s-au inregistrat.Criterii speciale pot fi stabilite prin acte normative speciale. Un exemplu ar fi determinarea
nationalitatii dupa criteriul controlului.
Ìn acest sens, se considera ca o persoana juridica are nationalitatea statului de pe al carui
teritoriu se exercita controlul asupra acelei persoane juridice.
De regula, controlul se apreciaza dupa cetatenia/ nationalitatea asociatilor, provenienta
capitalului social sau cetatenia / nationalitatea organelor de conducere.
Criteriul controlului in dreptul roman e intalnit in cazul conventiilor internationale la care
Romania e parte. Astfel de reglementari : -Conventia de la Washington din pt reglementarea
diferendelor relative la investitii intre state si persoanele altor state (Romania a aderat in 7): o
societate comerciala e considerata straina daca asupra ei se exercita un anumit control de catre
interese straine.
-Acordul dintre Romania si Ìsrael din pentru promovarea
si protejarea reciproca a investitiilor : o societate comerciala e considerata straina daca e controlata
de pe teritoriul celuilalt stat.28

Legea aplicabila persoanei juridice cu mai multe sedii, in state diferite.
Art 4 Legea /2 precizeaza ca determinant pentru identificarea nationalitatii e sediul
social real, adica locul unde se afla centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii societatii
chiar daca hotararile sunt adoptate potrivit directivelor transmise de asociati din alte state.

Legea aplicabila statutului organic al sucursalelor/ filialelor
Statutul organic al sucursalelor infiintate de o persoana juridica din alta tara e supus legii
nationale a acelei persoane juridice.Statutul organic al sucursalei e supus legii nationale a societatii
mama deoarece sucursala NU are personalitate juridica.
Ìn schimb, statutul organic al filialei e supus legii statului pe al carui teritoriu si-a stabilit propriul
sediu, independent de legea aplicabila persoanei juridice care a infiintat-o. Filiala are o proprie lege
nationala deoarece ea are o personalitate juridica distincta de societatea mama.

Legea aplicabila in cazul fuziunii unor persoane juridice de nationalitate straina.
Art 4 Legea /2 arata ca fuziunea e valabila numai daca sunt indeplinite cumulativ
conditiile prevazute de ambele legi nationale in prezenta.

Legea aplicabila in cazul schimbarii nationalitatii persoanei juridice.
Legea romana nu contine o reglementare speciala sub acest aspect. Totusi, literatura de
specialitate a considerat ca aici trebuie aplicata prin analogie reglementarea de la fuziunea
persoanelor juridice, in sensul ca trebuie respectate conditiile prevazute de ambele sisteme de drept
in prezenta.


DOMENÌUL DE APLÌCARE A LEGÌÌ STATUTULUÌ ORGANÌC AL PERSOANEÌ JURÌDÌCE

Statutul organic intereseaza capacitatea de folosinta / exercitiu.

Capacitatea de folosinta
Ìn domeniul legii statutului intra elementele constitutive ale persoanei juridice, modalitatile de
constituire, continutul capacitatii de folosinta, incapacitatile de folosinta, limitele capacitatii de
folosinta, incetarea persoanei juridice.

Ìn legatura cu capacitatea de exercitiu a persoanei juridice, intereseaza aspecte privind
constituirea si atributiile organelor de conducere, relatiile intre organele de conducere si persoana
jurdica si relatiile intre organele de conducere si terti.

Tot aspecte reglementate de legea nationala a persoanei juridice sunt:
-modul de dobandire / pierdere a calitatii de asociat;
-drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asociat;
-modul de alegere si functiile organelor de conducere;
-reprezentarea persoanei juridice prin organele proprii;
-raspunderea persoanei juridice si a organelor sale fata de terti ;
-modificarea actelor constitutive;
-aspecte ce tin de dizolvarea si lichidarea persoanei jur;
29
NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND BUNURILE


STATUTUL REAL definit ca fiind ansamblul elementelor care configureaza regimul juridic
aplicabil bunurilor e supus, de regula, legii locului situarii bunului (lex rei sitae sau lex situs).
Aceasta regula este exprimata in art 4 legea /2 conform caruia posesia, dreptul de
proprietate si celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garantii reale, sunt carmuite de
legea locului unde acestea se afla sau sunt situate, afara numai daca, prin dispozitii speciale, se
prevede altfel.
Ratiunea aplicarii legii locului situarii bunului consta in faptul ca aceasta lege asigura
realizarea a cel putin trei principii fundamentale in materie:
. principiul teritorialitatii / suveranitatii care consta in interesul statului de a guverna prin
norme proprii regimul juridic al bunurilor aflate pe teritoriul sau, avand in vedere faptul ca bunurile
reprezinta valori sociale deosebit de importante;
2. principiul generalitatii ÷ legea locului situarii bunului asigura aplicarea unui regim juridic unic
pentru toate bunurile aflate pe acelasi teritoriu;
3. principiul sigurantei circuitului civil privind bunurile fata de parti / terti

Aplicarea legii situarii bunului (lex rei sitae) e o solutie traditionala in dreptul roman. Fostul art 2
alin Cod Civ, abrogat prin legea /2, arata ca numai imobilele aflatoare pe teritoriul Romaniei
sunt supuse legii romane, chiar posedate de straini.

Normele conflictuale privind statutul real sunt, in principiu, imperative.
Exista o exceptie: art legea /2 arata ca pentru cazul mostenirii imobiliare
testamentare- testatorul poate supune transmiterea prin mostenire a bunurilor sale unei alte legi
decat cea a legii situarii bunului pentru succesiunea imobiliara.

DOMENÌUL DE APLÌCARE A LEGÌÌ STATUTULUÌ REAL

Legea statului pe teritoriul caruia se afla bunul carmuieste :

.bunurile asupra carora pot exista drepturi reale si clasificarea acestor bunuri in functie de
criteriile admise de lege;
2. drepturie reale care pot exista asupra bunurilor;
3. modurile si conditiile de constituire,transmitere si stingere a drepturilor reale. Ìn legatura cu
acestea se impune o distinctie. Modalitatile specifice/ originare de transmitere a drepturilor reale
(uzucapiunea, accesiunea, traditiunea) precum si de stingere a drepturilor reale sunt supuse legii
situarii bunurilor.
Modurile nespecifice (contract, testament) sunt supuse legii locului situarii bunului sau altor
legi dupa cum e vorba de aspectele lor reale ori de alta natura decat reala.
4. formele de publicitate privind bunurile in anumite cazuri;
Art 4 legea /2 precizeaza ca formele de publicitate realizate in orice mod referitoare la
bunuri, sunt supuse legii aplicabile la data si locul unde se indeplinesc.
Prevederile acestui articol care au un caracter de dispozitie generala NU plaseaza direct
formele de publicitate in sfera locului situarii bunului ci cea a legii locului unde acele forme se
intocmesc (locus regit actum). Totusi, practic, legea locului unde se indeplinesc formele de publicitate
coincide cu cea a locului situarii bunului unde se efectueaza publicitatea.
. continutul drepturilor reale, adica prerogativele pe care aceste drepturi le confera titularilor
lor, precum si modul de exercitare a acestor prerogative.
Sub acest aspect, lex rei sitae va guverna cel putin urmatoarele elemente:
30
-atributele/ prerogativele pe care aceste drepturi le confera
titularului lor precum si limitele acestora;
-dreptul de urmarire/ preferinta al creditorilor cu garantii
reale;
-modul de exercitare a prerogativelor pe care drepturile reale
le confera titularului sau ;
-alte aspecte privind regimul juridic al dr de proprietate;
. mijloacele de aparare a drepturilor reale (actiunile reale). Spre exemplu regimul juridic
aplicabil actiunii in revendicare.
7.posesia si actiunile posesorii;
.obligatiile propter rem (constituie un accesoriu al dreptului real);
Obliigatiile scriptae in rem sunt supuse legii situarii bunului pentru aspectele reale si legii
actului juridic din care izvorasc pt celelalte aspecte.
. modurile de urmarire si de executare silita asupra bunurilor;


EXCEPTÌÌ de la aplicarea statutului real pentru anumite categorii de bunuri

Anumite bunuri datorita naturii lor specifice sau pozitiei in care se afla, NU sunt supuse legii
locului situarii lor ci altei legi aplicabile.
. bunurile aflate in curs de transport. Regimul lor va fi supus art 3 din legea /2.
2. mijloace de transport; (art , legea /2)
3. titlurile de valoare; (art 7- legea );
4. drepturile asupra creatiei intelectuale. Aici legea /2, art -3 se refera numai la
dreptul de autor si de proprietate industriala pe care le trece la categoria generica de bunuri
necorporale
. drepturile de creanta, care din punct de vedere al clasificarii bunurilor in mobile si imobile
sunt incadrate in categoria mobilelor incorporale (art 474 C Civ), nu cunosc totusi o reglementare
expresa pe planul dreptului international privat. Se considera ca ele sunt supuse de principiu legii
izvorului lor: fie legii actului juridic (lex actus), fie legii delictului.
. bunurile apartinand unui stat, aflate pe teritoriul unui alt stat sunt supuse in principiu legii
statului caruia ii apartin ca urmare a principiului imunitatii statului si a bunurilor sale.
Acest principiu isi are izvorul in reglementari interne si internationale ale statului pe teritoriul
caruia bunul se afla, care stabileste continutul si limitele acestui principiu.
7. bunurile culturale scoase ilicit de pe teritoriul unui stat sunt supuse unui regim special
prevazut de doua conventii internationale, conventii care contin si anumite dispozitii de drept
international privat.
Astfel, Conventia asupra masurilor ce urmeaza a fi luate pentru interzicerea si impiedicarea
operatiunilor ilicite de import, export si transfer de proprietate a bunurilor culturale, adoptata de
Conferinta Generala UNESCO, la Paris la 4 nov 7 (Romania a aderat prin legea 7/3-
publicata in M.O.nr. 2/3), prevede ca statele parti la Conventie se angajeaza sa ia masuri
adecvate pentru a sechestra si restitui la cererea statului de origine, orice bun cultural furat si
importat, cu conditia ca statul reclamant sa verse o suma de bani cu titlu de despagubire pentru
persoana care a achizitionat cu buna credinta sau e proprietara de drept a acelui bun.
Statele parti la Conventie se angajeaza ca in cadrul legislatiei lor sa admita actiunea in
revendicare a bunurilor culturale furate, introdusa de proprietarul legitim sau in numele acestuia.
Conventia UNÌDROÌT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptata la Roma
la 24 iunie , ratificata de Romania prin legea nr. 4/7 (publicata in M.O. nr.7/7),
prevede ca posesorul unui bun cultural furat trebuie sa il restituie iar un bun e considerat furat daca
aceasta calificare e conforma cu legislatia statului de unde bunul provine. Rezulta ca, calificarea
31
bunului ilicit se va face potrivit legii acelui stat si nu conform legii statului unde bunul se afla in
momentul litigiului. (se impiedica astfel frauda la lege care s-ar putea realiza prin mutarea punctului
de legatura pentru a face aplicabila alta lege).

Toate informatiile de mai sus se refera la bunuri privite ut singuli/ individual.

Universalitatile de bunuri au un regim special din perspectiva dreptului international privat:
-universalitatile de bunuri mobile/ imobile apartin unei persoane fizice deoarece pot avea ca
izvor doar succesiunea, sunt supuse legii aplicabile succesiunii.
-transmiterea de bunuri in universalitatea lor (patrimoniu sau fractiune de patrimoniu) intre
persoane juridice deoarece opereaza ca efect al reorganizarii, sunt supuse legii personale a
persoanei juridice reorganizate.
NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND MO$TENIREA

Art din legea /2 precizeaza ca mostenirea e supusa unei legi diferite in functie de
obiectul ei.
Pentru bunuri mobile oriunde acestea s-ar afla, mostenirea e guvernata de legea nationala (lex
patriae) pe care persoana decedata o avea la data mortii. Ìn acest caz se face aplicarea principiului
,mobilia secundum personam¨(bunurile mobile urmeaza persoanele).
Pentru bunurile imobile, mostenirea e supusa legii locului unde fiecare imobil din masa
succesorala e situat (lex rei sitae).
Notiunea generala care desemneaza legea aplicabila mostenirii e cea de lex succesionis.

DOMENÌUL DE APLÌCARE A LEGÌÌ MOSTENÌRÌÌ

. momentul deschiderii succesiunii. E de remarcat faptul ca legea succesiunii se aplica numai
pentru momentul/ data deschiderii succesiunii, nu si pentru locul deschiderii succesiunii.
2. persoanele cu vocatie succesorala. Legea succesiunii guverneaza vocatia succesorala care
reprezinta una din conditiile esentiale pentru a putea mosteni.
3. calitatile cerute pentru a mosteni: --capacitatea succesorala
--lipsa nedemnitatilor succesorale
Capacitatea succesorala, adica existenta calitatii de subiect de drept la data deschiderii
succesiunii, e supusa legii succesiunii iar nu legii personale tocmai datorita calificarii acestei notiuni
drept o conditie esentiala pentru a mosteni.
Nedemnitatea succesorala e reglementata si ea de lex succesionis care va determina cazurile
in care exista nedemnitate succesorala, modul in care opereaza si efectele acestuia.
4. exercitarea posesiei asupra bunurilor ramase de la defunct. Sub acest aspect, art 7 lit b
legea /2 supune legii succesiunii un aspect ce tine de transmiterea activului mostenirii si
anume sezina (posesia succesiunii). Lex succesionis va determina sub acest aspect uccesorii ce au
sezina precum si efectele acesteia etc.

. dreptul de optiune succesorala cu aspecte ce tin de conditiile si de efectele acestuia;
32
Sub aspectul conditiilor intereseaza:
-cine are dreptul de optiune succesorala;
-posibilitatile pe care le au succesibilii;
-termenul de prescriptie pentru exercitarea dreptului de optiune succesorala;
-actele cu valoare de optiune succesorala;
Toate aceste aspecte sunt guvernate de legea succesiunii.

Ìn ceea ce priveste efectele optiunii succesorale intereseaza si sunt supuse legii succesiunii :
-efectele acceptarii succesiunii;
-efectele renuntarii la succesiune;

Ìn schimb, nu intra sub incidenta legii succesiunii aspectele de procedura legate de optiunea
succesorala (ex. inventarierea bunurilor succesiunii), care sunt supuse lui lex fori.

. intinderea obligatiei mostenitorilor de a suporta pasivul succesoral
Prin includerea acestui drept in domeniul legii succesiunii rezulta ca dreptul statului asupra
mostenirii vacante e calificat potrivit dreptului roman drept un drept de mostenire. Astfel, aceasta
solutie pe planul dreptului international privat concorda doua situatii:
-daca bunul e mobil, adica avem o succesiune mobiliara, se va aplica legea nationala a
defunctului de la data succesiunii.
-daca bunul e imobil, legea aplicabila va fi legea locului situarii imobilului


LEGEA APLÌCABÌLA DEVOLUTÌUNÌÌ TESTAMENTARE

Testamentul, pentru a fi valabil, trebuie sa indeplineasca anumite conditii de forma si de fond.
Aceste conditii sunt supuse unor legi diferite.

Conditii de fond:
. capacitatea de a dispune prin testament va fi supusa legii care guverneaza capacitatea (lex
personalis). Ìn ceea ce priveste incapacitatile, cele absolute sunt supuse legii personale, a
testatorului, iar cele relative legii succesiunii.
2. consimtamantul si viciile de consimtamant, precum si cauzele testamentare, vor fi supuse
legii succesiunii.
3.obiectul testamentului va fi supus tot legii succesiunii.

Ìn concluzie, legea succesiunii va guverna in principiu urmatoarele aspecte:
-conditiile de validitate a legatelor;
-rezerva si cotitatea disponibila;
-limitele de a dispune de bunurile succesiunii;
-cauzele de ineficacitate a legatului;

Conditiile de forma ale testamentului sunt reglementate de art alin 3 legea /2 si
aceste conditii vor fi analizate sub doua aspecte:

-SPATÌAL, testamentul e valabil daca indeplineste conditiile de forma ale uneia din
urmatoarele legi:
. legea nationala a testatorului (lex patriae);
2. legea domiciliului;
3. legea locului unde testamentul a fost intocmit;
33
4. legea situarii imobilului care formeaza obiectul testamentului;
. legea instantei sau a organului care indeplineste procedura de transmitere a bunurilor
mostenite (lex fori sau auctor regit actum);

Se observa prin urmare ca legea /2 contine o reglementare foarte larga in ceea ce
priveste legea aplicabila testamentului. Astfel, testamentul va fi valabil daca indeplineste conditiile a
cel putin uneia dintre cele cinci legi enumerate.

-TEMPORAL, testamentul e considerat valabil daca respecta conditiile de forma ale oricareia
din cele cinci legi enumerate, aplicabile fie la data cand testamentul a fost intocmit, fie la data
decesului testatorului.
NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND ACTELE JURIDICE

Ìn acest domeniu trebuie sa avem in vedere doua reglementari:
-pe de o parte dispozitiile legii /2 din materia actelor juridice unilaterale;
-iar pe de alta parte dispozitiile Regulamentului (CE) nr.3/2 al Parlamentului european si
al consiliului din 7 iunie 2 privind legea aplicabila obligtiilor contractuale.


Trebuie sa analizam distinct:
-legea aplicabila formei actului juridic
-legea aplicabila conditiilor de fond al actului juridic


LEGEA APLÌCABÌLA FORMEÌ ACTULUÌ JURÌDÌC

-art 7 legea /2 reglementeaza o norma conflictuala principala si mai multe norme
conflictuale subsidiare.

orma conflictuala principala e aceea conform careia conditiile de forma ale actului juridic sunt
supuse legii fondului actului juridic. Legiuitorul roman a dorit ca, in principiu, forma si fondul actului
juridic sa fie supuse aceleiasi legi. Acest principiu e valabil atat cu privire la actele juridice unilaterale
cat si cu privire la contracte.
Ìn acest sens, Regulamentul nr.3/2 in art. prevede, ca regula generala, faptul ca un
contract e valabil din punct de vedere al formei sale daca indeplineste conditiile prevazute de legea
care regelementeaza fondul contractului.

In subsidiar legea /2 prevede ca actul juridic unilateral e valabil din punct de vedere al
formei sale daca indeplineste conditiile prevazute de una din urmatoarele legi:
A. legea locului unde s-a incheiat actul. Aceasta constituie
o solutie traditionala in dreptul roman. Art 2 C. Civ (abrogat prin lege /2) stabilea ca lege
aplicabila formei actului juridic legea locului incheierii lui (locus regit actum).
O aplicare recenta a regulii ,locus regit actum¨ o gasim si in legea / privind actele de
stare civila. Astfel, art 42 din aceasta lege arata ca actele de stare civila privind pe cetateanul roman
aflat in strainatate pot fi facute intre altele si de autoritatile locale competente.
34
B. un act juridic e de asemenea valabil daca indeplineste
conditiile de forma prevazute de legea nationala (lex patriae) sau de lex domicilii a persoanei care a
consimtit la intocmirea actului respectiv.
Daca la un contract una din parti e cetatean roman si are domiciliul in Romania si indeplineste
conditiile privind forma, el va fi considerat valabil chiar daca a fost intocmit in strainatate si nu
indeplineste conditiile locului incheierii.
C. un act juridic e valabil in ceea ce priveste forma sa
daca indeplineste conditiile prevazute de legea autoritatii care a intocmit actul respectiv. Aceasta idee
e expresia principiului ,auctor regit actum¨.

Ìn materie contractuala, Regulamentul 3/2 arata ca un contract va fi valabil sub aspectul
formei si atunci cand indeplineste una din urmatoarele legi:
-atunci cand ambii semnatari se afla pe acelasi teritoriu legea locului unde se inchie contractul
respectiv ;
-cand cocontractantii sau reprezentantii acestora se afla in tari diferite, legea nationala a cel
putin unuia dintre cocontractanti sau legea legea tarii in care la data respeciva, isi are resedinta
obisnuita oricare din parti;
-in cazul unui contract care are ca obiect un drept real imobilar sau un drept de locatiune
asupra unui imobil, legea tarii in care este situat imobilul cu cnditia ca de la acele dispozitii sa nu se
poata deroga prin conventii.


DOMENÌUL DE APLÌCARE A LEGÌÌ FORMEÌ ACTULUÌ JURÌDÌC

Legea formei indiferent care ar fi ea, determina urmatoarele elemente in legatura cu forma
actului juridic:

. Forma in care trebuie exteriorizat actul juridic in sensul de negotium.
Din acest punct de vedere legea formei ne va indica:
-daca actul trebuie sau nu sa imbrace o forma scrisa;
-atunci cand este ceruta, care e caracterul acelei forme (ad validitatem / ad probationem)
-daca la contractele reale e necesara remiterea materiala a bunului;
2. Care sunt conditiile de redactare a actului juridic in sensul de inscris. Legea ne indica daca
inscrisul trebuie sa cuprinda mentiuni speciale (multiplu exemplar, mentiunea bun si aprobat)
3. Care sunt formele ce trebuie indeplinite pentru actele autentice si care sunt persoanele
competente sa dreseze(sa realizeze) un act solemn.
4.Mijloacele de proba a actelor juridice. Sub acest aspect, legea formei actului juridic
reglementeaza:
-forta probanta si admisibilitatea inscrisurilor ca mijloace de proba preconstituite.
-daca actul are putere doveditoare pana la inscrierea in fals / la proba contrara.
-care e importanta datei inscrisului sub semnatura privata/ daca inscrisul respectiv are caracter
de inceput de dovada scrisa.
.Admisibilitatea probei testimoniale;
Legea formei ne va spune, pe de o parte daca e admisa (sau nu) si in ce conditii, si pe de alta
parte daca proba cu martori e admisa peste / impotriva continutului unui inscris.
. Durata de valabilitate a unui act juridic cand e limitat in timp
7. Sanctiunea aplicabila in cazul in care se incalca o conditie de forma.
. Coditiile de forma ale conventiei asupra probelor:


35

NORMELE CONFLÌCTUALE PRÌVÌND CONDÌTÌÌLE DE FOND ALE ACTULUÌ JURÌDÌC

Legea /2 si Regulamentul 3/2 prevad ca in ce priveste conditiile de fond ale
actului juridic unilatral, respectiv contractului, se aplica mai intai legea aleasa de parti pentru a
guverna fondul actului (legea vointei partilor / lex voluntatis).
Daca partile nu au desemnat o lege aplicabila, actul juridic va fi plasat in sfera unui anumit
sistem de drept dupa anumite criterii obiective.

Exista prin urmare doua situatii:
. partile au ales legea
2. partile nu au ales legea

. LEX VOLUNTATÌS

%emeiul juridic al legii vointei partilor

Lex voluntatis e expresia pe planul dreptului international privat a principiului autonomiei de
vointa a partilor sau a principiului libertatii contractuale.
Din moment ce Codul Civil permite partilor sa determine continutul actului juridic incheiat, e
firesc ca atunci cand actul jur contine un element de extraneitate, sa se permita partilor sa aiba
aceeasi posibilitate in ce priveste alegerea legii aplicabile.
Principiul autonomiei de vointa se aplica si actelor juridice unilaterale cat si contractelor, astfel
legea /2 prevede in art : conditiile de fond ale actului juridic unilateral sunt stabilite de lgea
aleasa de catre autorul sau. Ìar art 3() din Regulamentul 3/ din materia contractelor, arata ca,
contractul e supus legii alese prin consens de catre parti.

Izvorul lui lex voluntatis

Exista o controversa daca vointa isi are izvorul in ea insasi sau izvorul vointei partilor provine
din lege. Se considera ca izvorul vointei partilor deriva din lege in sensul ca partile pot sa aleaga
legea aplicabila pentru ca un sistem de drept national le permite acest lucru.

Modalitatile de exprimare

Regulamentul pervede in ceea ce priveste modalitatea de exprimare a acordului partilor pentru
alegerea legii aplicabile in teza a doua a art.3 () la fel ca si art. 74 din legea /2 , ca alegerea
legii aplicabile contractului trebuie sa fie expresa ori sa rezulte neindoielnic din continutul acesteia
sau din imprejurarile cauzei (circumstante). Rezulta astfel ca in dreptul roman, la fel ca in dreptul
comunitar, exista doua modalitati prin care partile isi pot exprima vointa in vederea legii aplicabile.
Exista astfel o :
-alegere expresa
-alegere tacita


36
Alegerea expresa a legii se face fie prin inserarea in acel contract a unei clauze speciale de
alegere , fie printr-un acord separat pe care partile il incheie
Aceasta conventie prin care partile desemneaza expres legea aplicabila se numeste clauza de
alegere. (pactum de lege utenda/ clauza de electio iuris).
Daca clauza de alegere e cuprinsa in contractul principal se pune problema raportului dintre
aceasta clauza si contractul principal.
Raportul consta in faptul ca aceasta clauza beneficiaza de o autonomie relativa ceea ce
genereaza doua idei:
a. faptul ca exista o legatura intre clauza si contract ;
b. pentru ca e vorba de o autonomie inseamna ca sub anumite aspecte regimul juridic al
clauzei de alegere e diferit fata de cel al contractului principal;
Ambele idei prezinta anumite consecinte :
a.legatura dintre clauza si contract se exprima prin urmatoarele elemente:
. pe planul dreptului international privat, aceasta legatura reiese din faptul
ca atat clauza cat si contractul sunt supuse aceleiasi legi
2. anumite cauze de nevalabilitate pe fond ale contractului principal atrag
si nevalabilitatea clauzei.
Exemple: -daca partile au fost incapabile la incheierea contractului principal, erau implicit
incapabile si in ce priveste inserarea clauzei de alegere pentru ca in ambele situatii exista acte de
dispozitie.
-daca consimtamantul a fost viciat la contract, implicit viciul exista si asupra clauzei de
alegere. (cazuri de nulitate convergenta)

b.pe de alta parte, clauza de alegere e autonoma fata de contract ceea ce inseamna ca sub
anumite aspecte va avea un regim juridic distinct de cel al contractului principal.
Exemple: -rezolutiunea / rezilierea contr pentru neexecutare nu afecteaza valabilitatea clauzei
;
-anumite cauze de nulitate nu sunt convergente, afecteaza doar contractul nu si clauza de
alegere, de exemplu necompetenta organului care a intocmit contractul afecteaza doar contractul, nu
si clauza de alegere.
Ìnstantele judecatoresti / de arbitraj desemnate de parti sa judece un litigiu cu privire la acel
contract dupa un anumit sistem de drept vor fi competente sa pronunte rezolutiunea / nulitatea
contractului in temeiul clauzei de alegere.
Autonomia clauzei rezulta si din faptul ca exceptia de ordine publica e diferita in cazul
contractului si in cazul clauzei.

Alegerea tacita
Atunci cand partile nu au ales in mod expres legea ce va guverna fondul actului juridic, e
posibil ca judecatorul / arbitrul competent in solutionarea litigiului sa extraga vointa partilor folosindu-
se de anumite elemente subiective. Acestea pot exprima o alegere tacita a legii aplicabile.

Pot exista anumiti indici subiectivi intrinseci contractului. Exista anumite elemente care rezulta
din contract si care pot fi:
-utilizarea de catre parti a unor notiuni juridice sau a unor institutii juridice specifice numai unui
anumit sistem de drept. Acest lucru poate fi un indiciu ca partile au dorit sa localizeze respectivul
contract in respectivul sistem de drept.
-referirea partilor la o uzanta care actioneaza numai intr-o anumita tara plaseaza contractul in
acel sistem de drept.
-incheierea contractului intr-o anumita limba poate fi un indiciu, dar nu unul foarte puternic;
37
-alegerea de catre parti a instantei dintr-un anumit stat pt solutionarea litigiului e o prezumtie
slaba in ce priveste alegerea de catre parti a legii aplicabile pentru ca in dreptul international privat
exista foarte des situatia ca instantele sa aplice un sistem de drept strain.Exista si elemente extrinseci contractului care rezulta din vointa partilor exprimata ulterior
incheierii contractului. De exemplu, dupa incheierea contractului, partile incheie un act aditional in
care fac referire la legea unui anumit stat . Acesta poate fi un indiciu ca partile au inteles sa aplice
acea lege si contractului principal.


Intinderea vointei partilor

Regulamentul in art.3() teza a doua prevede ca partile pot alege legea aplicabila intregului
contract sau numai unei anumite parti a contractului. Rezulta prin urmare ca e posibil ca partile sa
aplice legi diferite pentru diferite aspecte ale aceluiasi contract.
Aceasta posibilitate trebuie utilizata cu multa prudenta pentru ca exista riscul ca acele legi sa
contina solutii diferite si diferite incompatibilitati. Astfel e de dorit ca partile sa aleaga o singura lege
care sa guverneze intregul act juridic.
Deasemenea Regulamentul ofera posibilitatea ca ulterior incheierii contractului sa hotarasca
supunerea acestuia unei alte legi decat anterioara stabilita la momentul incheierii contractului, cu
mentiunea ca legea nou aleasa nu poate aduce atingere validitatii formei contractului stabilita
conform art. din Regulament, si nu poate afecta in mod negativ drepturile tertilor.

Limitele libertatii de alegere a legii aplicabile

Atat Legea /2 cat si Regulamentul 3/2 nu prevad limite ale libertatii de alegere,
astfel incat partile pot alege ca aplicabila contractlui orice lege a oricarui stat, chiar si o lege care nu
are nici o legatura cu contractul respectiv.

Exista totusi anumite limite ale vointei partilor care rezulta din alte principii si pot fi clasificate
in:
- limite generale care sunt date de principiile generale ce rezulta din ordinea publica si frauda
la lege; Sub acest aspect este important faptul ca regulamentul face trimitere atat la ordinea publica
a statului membru cat si la dispozitiile imperative ale dreptului comunitar atunci cand legea aleasa de
parti este cea a unui alt stat nemembru.

- limite speciale care decurg din aplicarea unor alte reguli de drept.
Spre exemplu, partile au ales ca aplicabila contractului lor o lege care anuleaza contractul sau
cel putin o parte a acestuia, caz in care alegerea partilor va fi inlaturata si instanta (judecatoreasca /
arbitrala) va proceda la o localizare obiectiva a contractului in sfera unui alt sistem de drept, sistem ce
valideaza contractul respectiv. Solutia se bazeaza pe principiile generale de interpretare a actului
juridic.
O alta situatie poate sa apara atunci cand partile au trimis prin vointa lor la un sistem de drept,
iar acel sistem de drept nu contine norme juridice care sa reglementeze situatia litigioasa. Exemplu,
un contract de vanzare cumparare intre o societate comerciala romana si o societate comerciala din
Grecia, contract ce are ca obiect livrarea de catre societatea greaca a unei cantitati de masline de o
anumita calitate. Ìntre parti poate izbucni un litigiu cu privire la calibrajul maslinelor, iar partile sa fi
ales legea romana.
38

2. DETERMÌNAREA LEGÌÌ APLÌCABÌLE ACTULUÌ JURÌDÌC DUPA CRÌTERÌÌ OBÌECTÌVE

Daca partile nu au desemnat in mod expres legea aplicabila si nici nu rezulta o alegere tacita,
organul de jurisdictie va trebui sa procedeze la localizarea contractului in sfera unui sistem de drept
pe baza unor criterii obiective.
Localizarea obiectiva e intotdeauna subsidiara legii alese de parti astfel incat organul de
jurisdictie trebuie sa verifice daca partile si-au manifestat sau nu vointa.

Criterii de localizare obiectiva

Ìn ceea ce priveste localizarea obiectiva, exista o diferenta de abordare intre legea /2 si
Regulamentul 3/2 desi pe fond, consider ca solutiile sun in principiu aceleasi.

a) Astfel Conform Legii /2 exista un criteriu principal (Ì) si mai multe criterii subsidiare
(ÌÌ).

Ì. Criteriu principal
Conform art (pentru actele juridice unilaterale) si 77 (pentru contracte), criteriul principal de
localizare obiectiva a actelor juridice consta in aplicarea legii statului cu care actul juridic are
legaturile cele mai stranse.
Aceasta solutie e o solutie noua fiind o influenta a sistemului de drept anglo-saxon (in dreptul
anglo-saxon exista teoria legii proprii a contractului- proper law).
Trebuie remarcat ca nu exista criterii fixe ci are loc o localizare a contractului pe baza
legaturilor cele mai stranse.
Calificarea notiunii de legaturi cele mai stranse: un contract prezinta legaturile cele mai
stranse cu legea statului in care debitorul prestatiei caracteristice are la data incheierii contractului,
dupa caz domiciliul/ resedinta respectiv sediul statutar pentru persoane juridice sau fondul de comert
pt un comerciant.

Notiunea de legea statului cu care contractul are legaturile cele mai stranse se exprima prin
notiunea de prestatie caracteristica a debitorului.

Art 7 legea /2 defineste notiunea de prestatie caracteristica astfel: in contractele
translative de drepturi reale cu privire la bunul mobil (ex: contractul de vanzare- cumparare) prestatia
caracteristica e prestatia partii care instraineaza bunul mobil.
Astfel, aceste tipuri de contracte se vor localiza in tara vanzatorului: contractele sunt supuse
legii statului unde vanzatorul isi are domiciliul/ resedinta sau sediul social / fondul de comert.

Ìn contractele de inchiriere/ alte contracte similare prestatia caracteristica apartine partii care
pune la dispozitia unei persoane pe o perioada determinata folosinta unui bun. E vorba in principal de
contracte de locatiune si contracte de comodat.
Debitorul prestatiei caracteristice in acest contract e locatorul /comodantul pentru ca ei sunt cei
care pun la dispozitia unei alte persoane folosinta bunului. Rezulta ca, contractul de locatiune / de
comodat se localizeaza in sfera sistemului de drept unde locatorul /comodantul isi au domiciliul /
resedinta sau sediul social / fondul de comert.
39Ìn cazul contractul de mandat, depozit, antrepriza precum si in general in cazul contractului de
prestari de servicii, prestatia caracteristica e cea a mndatarului/ depozitarului/ antreprenorului, a
partilor care presteaza un serviciu, astfel incat contractul va fi localizat obiectiv in sfera sistemului de
drept unde prestatorul de servicii isi are domiciliul/ resedinta sau sediul/ fondul de comert.

Ìn contractele de garantie, de cautiune, sau alte contracte similare, prestatia caracteristica
apartine garantului astfel incat contr se va localiza obiectiv in tara acestuia.

Exista o situatie speciala in care legea califica legaturile cele mai stranse: in ce priveste
bunurile imobile art 77 (3) prevede ca ,contractele referitoare la un drept imobiliar / drept de folosinta
temporara asupra unui imobil are legaturile cele mai stranse cu legea statului unde imobilul e situat¨.


ÌÌ. Criteriu subsidiar
Legea locului incheierii contractului
Articolele alin. 2 (pentru actul juridic unilateral) respectiv art.7 (pentru contracte) din Legea
/2 prevedeau ca un act juridic care nu poate fi localizat in functie de prestatia caracteristica
va fi supus in ce priveste conditiile de fond legea locului unde actul juridic a fost intocmit. Se aplica
lex loci actus / lex loci contractus.
Legea/2 procedeaza si la o calificare a notiunii de loc in care se incheie contractul, dar
nu se refera la locul incheierii contractului intre prezenti. Ìntre absenti : daca partile se afla in state
diferite contractul se considera incheiat in tara domiciliului/ sediului partii de la care a pornit oferta
ferma de a contracta, oferta ce a fost acceptata.

Dispozitiile referitoare la actul juidic unilateral raman aplicabile ca atare.

b) Ìn schimb, Regulamentul 3/2 in art.4 () indica diferentiat, particularizand la fiecare
contract in parte, legea aplicabila in lipsa alegerii facute de parti.
Astfel, spre exemplu, contractului de vanzare cumparare de bunuri i se aplica legea tarii unde
isi are resedinta obisnuita vanzatorul; contractului de prestari de servicii, legea tarii unde isi are
resedinta obisnuita prestatorul de servicii; contractului de franciza, legea tarii unde isi are resedinta
beneficiarul francizei; contractului de distributie, legea tarii unde isi are resedinta obisnuita
distribuitorul. Doar contractului privind un drept real imobiliar i se va aplica, in mod logic, legea locului
unde bunul este situat.
Se poate constata ca desi regulamentul nu o prevede expres, legea aplicabila ne apare de
fiecare data ca fiind legea tarii unde isi are resedinta obisnuita debitorul prestatiei caracteristice.
Mai mult, chiar in alin.(2) al aceluiasi articol, Regulamentul arata expres ca in cazul in care
unui contract nu ii este aplicabil alin () sau i-ar fi aplicabile mai multe din variantele de la acel alineat,
legea aplicabila va fi intotdeauna legea tarii in care isi are resedinta obisnuita partea contractanta
care efectueaza prestatia caracteristica.
Ìn final, in alineatele (3) si (4), regulamentul vorbeste si de legea cu care contractul are
legaturile cele mai stranse ca lege aplicabila, atunci cand : fie din ansamblul circumstantelor cauzei
rezulta fara echivoc ca respectivul contract are in mod vadit o legatura mai stransa cu o alta lege
decat cea ce ar aparea ca aplicabila conform alineatelor 2 si 3; fie atunci cand legea aplicabila nu
poate fi determinata conform acelorasi dispozitii.


40DOMENÌUL DE APLÌCARE A LEGÌÌ ACTULUÌ JURÌDÌC

Daca fie s-a facut o localizare subiectiva fie una obiectiva, problema care se pune e aceea de
a afla care sunt materiile pe care legea contractului le reglementeaza / care e sfera de aplicare a legii
contractului.

.Majoritatea conditiilor de fond intra in sfera legii aplicabile.
-Capacitatea de a contracta nu e supusa legii contractului ci e supusa legii personale a
cocontractantilor.
-Consimtamantul : legea contractului va stabili care e raportul dintre vointa interna si vointa
declarata, care sunt conditiile consimtamantului, care sunt viciile, care e mecanismul formarii
consimtamantului
-Obiectul : e guvernat tot de legea contractului.
-Cauza contractului precum si modalitatile actului juridic intra tot subincidenta legii contractului

2.Ìnterpretarea contractelor si efectele contractului. Legea va stabili care sunt efectele
contractului, principiile care guverneaza efectele contratului, efectele specifice ale contractelor
sinalagmatice (exceptia de neexecutare, rezolutiunea, riscul contractului).

3.Executarea contractului poate fi supusa unor legi diferite: o parte sunt supuse legii
contractului (modalitatile de executare a contractului, executarea voluntara a contractului, durata in
timp a contractului, punerea in intarziere a debitorului/ teoria impreviziunii), alte aspecte ale executarii
contractului care tin de modul de executare sunt supuse legii locului de executare, lex loci
executiones : modalitatile si formele concrete de executare, masurile luate de creditor pentru
preintampinarea neexecutarii obligatiei de catre debitor (termen de garantie., receptia cantitativa si
calitativa a marfii).


4.Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului (actiunea pauliana, actiunea oblica/
subrogatorie, actiunea in declararea simulatiei) , masurile pt conservarea patrimoniului debitorului
sunt supuse de regula legii creantei ocrotite, iar daca creanta izvoraste dintr-un contract, legea
aplicabila este tot legea contractului.

.Raspunderea contractuala : conditiile raspunderii, consecintele neexecutarii contractului,
regimul fortei majore si a altor cauze exoneratoare de raspundere si evaluarea prejudiciului, regimul
daunelor, dobanzilor, clauze penale si conventiile asupra raspunderii sunt supuse tot legii
contractului.

.Stingerea obligatiilor contractuale : moduri de stingere, regimul lor juridic

7.Nulitatea contractului : cauzele de nulitate absoluta si relativa, sfera persoanelor care o pot
invoca, cat timp poate fi invocata nulitatea; posibilitatea acoperirii, efectele nulitatii. Toate aceste
aspecte intra sub incidenta legii contractului.
41NORMELE CONFLICTUALE PRIVIND FAPTELE JURIDICE ILICITE


Ìn acest domeniu a devenit aplicabil, odata cu aderarea Romaniei la Uniunea europeana,
Regulamentul (CE) nr. 4/27 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale (Roma ÌÌ)


Ca regula generala, art. 4 () prevede ca legea aplicabila unei obligatii rezultate dintr-un fapt
juridic ilicit este legea tarii in care s-a produs prejudiciul (lex loci laesionis), indiferent de locul in care
s-a savarsit faptul cauzator de prejudicii si indiferent de de tara sau tarile in care se manifesta
efectele indirecte ale respectivului fapt.

Daca insa victima faptului ilicit si faptuitorul isi au resedinte obisnuite in aceeasi tara, se va
aplica legea respectivei tari.

Totusi, Regulamentul prevede si o a treia posibilitate. Astfel, atunci cand din toate
circumstantele referitoare la caz rezulta ca fapta ilicita are o legatura mai stransa cu o alta tara decat
cele prevazute anterior, se va aplica respectiva lege.

Elementul de extraneitate care confera raportului juridic caracter de drept interational privat,
trebuie sa fie altul decat locul savarsirii delictului sau producerii de prejudicii si e de regula cetatenia,
domiciliul/ resedinta faptuitorului /victimei.Domeniul de aplicare a legii aplicabile faptului juridic ilicit:

Sunt supuse legii delictului urmatoarele:

-conditiile raspunderii civile delictuale

a.fapta ilicita, legea delictului stabilind : . ce fapte au / nu au caracter ilicit
2. cauzele care inlatura caracterul ilicit
3. proba faptei licite
-in ce priveste vinovatia si capacitatea delictuala legea ne va spune ce inseamna
vinovatie, problema probei acesteia, si ,sub acest aspect, daca vinovatia trebuie probata sau e
prezumata / raspunderea e obiectiva, formele si gradele vinovatiei.
-criterii pentru stabilirea vinovatiei
-capacitatea delictuala
-cazurile de limitare/ exonerare de raspundere si impartirea raspunderii intre autor si
victima

42
b.prejudiciul. Legea va stabili: -intinderea raspunderii, in ce masura e necesara existenta unui
prejudiciu ca o conditie a raspunderii;
-natura daunelor care dau loc la reparatie (doar prejudicii
materiale sau si cele morale) ;
-intinderea reparatiei (daca reparatia e integrala pentru paguba
efectiv suferita si pentru beneficiul nerealizat, sau e numai partiala). Daca se acopera numai daunele
directe sau si cele indirecte, daunele previzibile / si cele imprevizibile.

-modalitatile reparatiei : in natura sau prin echivalent;
-cauzele de limitare/ exonerare de raspundere care privesc
prejudiciul ;
-transmiterea dreptului la reparatie;
-persoanele indreptatite sa obtina reparatia;


c.Legea delictului va guverna raportul de cauzalitate, indicand conditiile raportului.

NORMELE CONFLICTUALE IN MATERIA DREPTULUI FAMILIEI

) Casatoria
2) Filiatia
3) Adoptia

Relatiile de familie ale persoanei fizice sunt supuse in principiu legii sale nationale, art
legea /2
Prin lege nationala se intelege legea cetateniei, iar daca pers nu are cetatenie se va aplica
legea domiciliului, daca nu are domiciliu, legea resedintei.


)Casatoria

Legea aplicabila casatoriei are in vedere trei importante aspece:
a. incheierea casatoriei
b. efectele casatoriei (relatiile personale si patrimoniale dintre soti)
c. divortul


a. Ìncheierea casatoriei
-conditii de fond
-conditii de forma

43
onditiile de fond cerute pentru incheierea valabila a casatoriei, sunt determinate de legea
nationala a fiecaruia dintre viitorii soti.
Exista o situatie speciala : daca legea straina a unuia dintre viitorii soti prevede un impediment
la casatorie care potrivit dreptului roman e incompatibil cu libertatea de a incheia o casatorie, acel
impediment va fi inlaturat daca unul dintre viitorii soti e cetatean roman si casatoria sa se incheie in
Romania (norme de ordine publica ÷ caracter national).onditii de forma. Forma incheierii casatoriei e supusa legii statului pe al carui teritoriu se
celebreaza (locus regit actum).
Exista o norma de aplicatie imediata: casatoria unui cetatean roman aflat in strainatate poate fi
incheiata numai in fata autoritatilor competente (nu si religioase) sau in fata agentului diplomatic /
consular fie al Romaniei fie al statului celuilalt sot.

b. Efectele casatoriei
Art 2 legea /2 : relatiile personale si patrimoniale sunt supuse urmatoarelor legi in
scara :
-legea nationala comuna a sotilor (daca exista);
-in cazul in care au cetatenie diferita se va aplica legea domiciliului lor comun;
Cele doua legi (legea nationala si legea domiciliului) continua sa reglementeze efectele
casatoriei si in cazul in care unul dintre soti isi schimba cetatenia / domiciliul.
-daca nu au nici cetatenie, nici domiciliu comun -legea resedintei comune;
-daca nu au nici resedinta comuna se va aplica legea statului cu care sotii intretin in comun
legaturile cele mai stranse (solutie preluata din dr anglo-saxon).c. Divortul
Diortul va fi guvernat de legea care e desemnata conform art 2 pentru efectele casatoriei.


2.Filiatia

a. Filiatia copilului din casatorie
b. Filiatia copilului din afara casatoriei

a. Se stabileste potrivit legii care la data nasterii copilului carmuieste efectele casatoriei
parintilor conform art 2.

Domeniul legii filiatiei copilului din casatorie :
-tagaduirea paternitatii;
-dobandirea numelui copilului din casatorie;
-raporturile dintre parinti si copil, inclusiv obligatia parintilor de a intretine si educa
copilul precum si de a-i administra bunurile personale;

b. este supusa legii nationale a copilului de la data nasterii sale
Daca copilul la data nasterii sale are mai multe cetatenii dintre care una e romana, i se va
aplica legea romana. Daca la data nasterii sale copilul are mai multe cetatenii, toate straine, i se va
aplica legea cea mai favorabila.
44

Domeniul legii filiatiei copilului din afara casatoriei:
-recunoasterea si efectele filiatiei;
-contestatia recunoasterii de filiatie;
-raportul dintre parinti si copil inclusiv obligatia acestuia de a-l intretine, educa si
administra bunurile personale.3.Adoptia
a. conditii de forma
b. conditii de fond
c. efectele
d. nulitatea

a. Se va aplica legea statului pe teritoriul caruia adoptia s-a incheiat.
b. Se va aplica cumulativ legea nationala a adoptatorului si legea nationala a pers adoptate,
cumulativ.
c. Efectele si relatiile adoptator-adoptat vor fi guvernate de legea nationala a adoptatorului.
Daca copilul e adoptat de sot efectele vor fi guvernate de legea determinata conform art 2 legea
/2.
d. E supusa pe fond legii adoptatorului si legii persoanei adoptate. Pentru nulitatea datorita
nerespectarii formei, legea aplicabila este legea locului unde adoptia s-a incheiat.

NORMELE CONFLICTUALE IN MATERIA DREPTULUI COMERCIAL

. Norme conflictuale privind subiectele
2. Norme conflictuale privind contractele comerciale internationale


.orme conflictuale privind subiectele

Legea aplicabila calitatii de comerciant
Calitatea de comerciant e determinata de legea statului unde comerciantul a obtinut autorizatia
de desfasurare a activitatii comerciale (pentru persoane fizice) sau legea statului unde a fost
inmatriculata.(pentru societati comerciale)
Ìn lipsa de autorizare/ inmatriculare se aplica legea statului unde functioneaza conducerea
activitatii economice a comerciantului.
Legea aplicabila fondului de comert
Fondul de comert este guvernat de legea locului situarii lui (lex rei sitae).
Trebuie remarcat ca pe plan conflictual fondul de comert e asemuit unui bun imobil desi in
dreptl roman fondul de comert e considerat bun mobil incorporal.
Legea aplicabila societatilor comerciale
Societatilor comerciale cu personalitate juridica li se aplica legea nationala (lex societatis).
Societatilor comerciale fara personalitate juridica li se va aplica legea statului pe teritoriul
caruia se afla centrul principal de gestiune si conducere a activitatii societatii comerciale respective.
45
Sunt societati fara personalitate juridica: -asociatiile in participatiune (din dreptul francez,
dreptul roman);
-societatile in comandita simpla (din dreptul german);
-societatile (in) partnership (din dreptul anglo-saxon);

Domeniul de aplicare a legii societatii comerciale:
-capacitatea de folosinta si exercitiu, nu si procedura de constituire (aceata procedura fiind
supusa legii instantei abilitate);
-moduri de dobandire si pierdere a calitatii de asociat;
-drepturile si obligatiile ce rezulta din contractul de societate;
-organizarea si functionarea societatii;
-dizolvarea si lichidarea societatii

Legea aplicabila falimentului

Aplicabil in acest domeniu este Regulamentul (CE) 34/2 privind insolventa.
Potrivit art. din regulament insolventei ii este aplicabila legea tarii unde s-a deschis procedura
insolventei. Aceasta lege determina toate etapele specifice procedurii insolventei: declansarea
acesteia, desfasurarea si inchiderea acesteia.

Domeniu de aplicare a legii falimentului :
-conditii pentru ca o persoana sa fie declarata in faliment ;
-criteriul de fond care justifica falimentul (incetarea in fapt a platilor);
-masurile prealabile falimentului;
-categoriile de persoane care pot cere falimentul ;
-categoriile de persoane care sunt implicate in procedura falimentului;
-efectele falimentului asupra capacitatii de exercitiu a debitorului;
-efectele falimentului asupra drepturilor creditorilor cu privire la bunurile debitorului si cu privire
la actele juridice incheiate de debitor;
-efectele lichidarii;
-raspunderea membrilor din organele de conducere ale societatii falite pentru starea de
faliment;


2.Normele conflictuale privind contractele comerciale internationale

Forma contractelor e supusa legii formei actului juridic.
Conditiile de fond ale contractelor sunt guvernate:
-de legea autonomiei de vointa (lex voluntatis)
-in lipsa lui lex voluntatis legea va fi stabilita pe baza localizarii obiective a
contractului;

46
NORMELE CONFLICTUALE APLICABILE IN MATERIA DR MUNCII

Dreptul muncii e o ramura complexa ce include aspecte de drept public dar si aspecte de ordin
privat. Din punctul de vedere al dreptului international privat ne intereseaza doar aspectele ce tin de
contractul individual de munca.

Legea aplicabila contractului de munca

Ca regula, contractul de munca va fi guvernat de legea convenita de parti (lex voluntatis).

Ìn cazul lipsei unei legi alese, art. (2) din Regulamentul nr.3/2 (dar si art. 2 din legea
/2) prevede ca, contractul individual de munca va fi supus legii statului pe al carui teritoriu
salariatul isi indeplineste in mod obisnuit munca chiar daca e detasat temporar in alt stat.
Ìn situatia in care legea aplicabila nu poate fi determinata in modul aratat mai sus, se va aplica
legea tarii in care isi are sediul unitatea angajatoare.
Alin 4 al aceluiasi art. face trimitere si la legea cu care contractul are legaturile cele mai
stranse, atunci cand din circumstantele de ansamblu ale cauzei ar rezulta ca legea apartine unui alt
sistem de drept decat cele deja aratate.

Din art. rezulta ca legea aplicabila contractului de munca printr-o localizare obiectiva difera in
functie de locul in care angajatul isi indeplineste munca dupa distinctia din text:
-in cazul in care salariatul isi indeplineste munca in mod obisnuit pe teritoriul unui singur stat
se va aplica legea statului respectiv (legea locului de exercitare/ executare a muncii- lex loci laboris);
-iar daaca salariatul isi indeplineste munca in mai multe state se aplica legea statului pe al
carui teritoriu se afla sediul intreprinderii angajatoare- lex societatis a angajatorului;
-si in ultima instanta, legea unui stat cu care contractul ar avea o legatura mai stransa.

Domeniul legii contractului de munca (contractul individual):
-efectele contractului individual de munca (drepturile si obligatiile partilor)
-felul muncii si modalitatile de realizare ;
-cuantumul si modalitatile de plata salariului;
-durata contractului;
-executarea contractului;
-suspendarea, modificarea contractului;
-raspunderea materiala a salariatilor;
-incetarea contractului;
-nulitatea contractului;

47
NORMELE DE PROCEDURA IN MATERIA DR INTERNAT PRIVAT
sau PROCE$UL CIVIL INTERNATIONAL

Procesul civil international implica urmatoarele aspecte:

. competenta jurisdictionala

2. legea aplicabila procedurii
3. condi[ia juridicå a stråinului ca parte în proces
3. recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si arbitrale straine in Romania1. Competen|a jurisdic|ionaIà a instan|eIor române
.. Regulamentul nr.44/2 privind competen[a, recunoaçterea çi executarea hotårârilor
în materie civilå çi comercialå.

Regulamentul nr. 44/2 nu se aplicå în materie fiscalå, vamalå, administrativå,
precum nici în materia arbitrajului. În ceea ce priveçte competen[a, Regulamentul stabileçte o
competen[å generalå çi derogåri de la aceasta, precum çi anumite competen[e speciale în
domenii determinate.

A. Competen[a generalå: potrivit art. 2, persoanele domiciliate sau care îçi au
reçedin[a, sediul sau fondul de comer[ pe teritoriul unui stat membru sunt ac[ionate în justi[ie,
indiferent de na[ionalitatea lor, în fa[a instan[elor statului membru în cauzå. Împotriva unui
pârât, indiferent de na[ionalitatea acestuia, se poate introduce o ac[iune pe teritoriul altui stat
decât statul în care îçi are domiciliul, reçedin[a, sediul sau fondul de comer[, în urmåtoarele
situa[ii:
a) în materie contractualå, ac[iunea poate fi introduså în fa[a instan[elor de la locul
executårii contractului. În func[ie de natura contractului, se va face o distinc[ie, dupå cum
urmeazå: în cazul vânzårii de mårfuri, locul introducerii ac[iunii va fi acela unde a fost sau ar
fi trebuit så fie livratå marfa; în cazul contractelor de preståri servicii, ac[iunea poate fi
introduså la locul unde, în temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit så fie prestate
serviciile;
48
b) în materia obliga[iei de între[inere, instan[a competentå e cea de la domiciliul
sau reçedin[a creditorului obliga[iei de intre[inere;
c) în materie delictualå çi cvasidelictualå, ac[iunea va fi introduså în fa[a instan[ei
unde s-a produs sau riscå så se producå fapta prejudiciabilå;
d) în cazul unei ac[iuni civile în despågubiri sau în restituire, nåscutå în temeiul
såvârçirii unei infrac[iuni, instan[a competentå va fi cea sesizatå cu privire la ac[iunea penalå,
în måsura în care, conform legisla[iei interne, instan[a respectivå este competentå çi în
solu[ionarea laturii civile a procesului penal;
e) în ceea ce priveçte litigiile rezultate din func[ionarea sucursalelor, agen[iilor sau
altor asemenea unitå[i, instan[a competentå e cea de la locul unde se aflå sucursala, agen[ia
sau unitatea respectivå;
f) ac[iunile reale imobiliare vor fi introduse la locul situårii bunului imobil.

B. Competen[a specialå: în materia asigurårilor, a contractelor încheiate de
consumatori çi a contractelor de muncå, Regulamentul 44 prevede o competen[å specialå.
a) astfel, în materia asigurårilor, dacå asiguratorul este pârât, competen[a apar[ine:
Fie instan[ei de la sediul asiguratorului-pârât;
Fie instan[ei de la sediul reclamantului, atunci când reclamantul este de[inåtorul
poli[ei de asigurare;
În cazul asigurårilor de råspundere civilå çi asigurårilor pentru bunuri imobile,
instan[a competentå poate fi cea de la locul producerii prejudiciului sau de la locul în care
bunul imobil de aflå;
În caz de råspundere civilå, asiguratorul poate fi ac[ionat în fa[a instan[ei la care
persoana våtåmatå a introdus ac[iunea împotriva asiguratorului.
Dacå asiguratorul este reclamant, instan[a competentå este cea de la domiciliul sau
sediul pârâtului (asigurat).
b) în materia contractelor încheiate de consumatori, în cazul în care consumatorul
este reclamant, acesta are libertatea de a alege între a sesiza instan[a de la domiciliul
pârâtului sau instan[a de la domiciliul reclamantului. Dacå consumatorul este pârât, instan[a
competentå este cea de la domiciliul såu.
c) în cazul contractului individual de muncå, atunci când angajatorul este pârât,
instan[a competentå e cea de la sediul pârâtului (angajator), dar poate fi çi instan[a de la
49
locul desfåçurårii obiçnuite a activitå[ii potrivit contractului de muncå. Dacå angajatorul este
reclamant, instan[a competentå e cea de la domiciliul pârâtului angajat.

C. Competen[a exclusivå: Regulamentul 44 prevede çi cazuri de competen[å
exclusivå, în anumite domenii:
a) ac[iunile reale imobiliare sunt de competen[a exclusivå a instan[elor de la locul
situårii imobilului;
b) litigiile privind societå[ile comerciale sunt de competen[a exclusivå a instan[ei de la
sediul societå[ii;
c) ac[iunile privind înscrierile în registrele publice sunt de competen[a exclusivå a
instan[ei statului pe teritoriul cåruia se påstreazå registrul respectiv;
d) ac[iunile referitoare la drepturile de proprietate intelectualå sunt de competen[a
instan[elor de la locul înregistrårii drepturilor respective;
e) ac[iunile privind executarea hotårârilor sunt de competen[a exclusivå a instan[ei de
la locul unde urmeazå så se execute.

Prorogarea de competen[å
Conform art. 23 din Regulamentul 44, dacå pår[ile au convenit ca o instan[å dintr-un
stat membru urmeazå så aibå competen[a în solu[ionarea unui litigiu ce a survenit sau
urmeazå så survinå, acea instan[å este competentå.
Conven[ia atributivå de competen[å se încheie:
a) în scris ori verbal cu confirmare scriså, sau
b) într-o formå conformå cu obiceiurile statornicite între pår[i, sau
c) în comer[ul interna[ional, într-o formå conformå cu uzan[a cu care pår[ile sunt sau
ar trebui sa fie la curent çi care, în cadrul acestui tip de comer[, este cunoscutå pe larg çi
respectatå cu regularitate de cåtre pår[ile la contractele de tipul pe care îl implicå domeniul
comercial respectiv.

Verificarea competen[ei de cåtre instan[å
Dacå o instan[å dintr-un stat membru este sesizatå pe cale principalå cu un litigiu
asupra cåruia instan[a din alt stat membru este exclusiv competentå, aceasta se declarå, din
oficiu, necompetentå.
50
Dacå pârâtul domiciliat pe teritoriul unui stat membru este ac[ionat în justitie înaintea
unei instan[e dintr-un alt stat membru çi nu se înfå[içeazå în fa[a acesteia, instan[a se
declarå, din oficiu, necompetentå în cazul în care competen[a sa nu rezultå din dispozi[iile
prezentului regulament.

Litispenden[a (a) çi conexitatea (b)
a) În cazul în care cereri având acelaçi obiect çi aceeaçi cauzå sunt introduse între
aceleaçi pår[i înaintea unor instan[e din state membre diferite, instan[a sesizatå ulterior
suspendå din oficiu ac[iunea pânå în momentul în care se stabileçte competen[a primei
instan[e sesizate.
Dacå se stabileçte competen[a primei instan[e sesizate, instan[a sesizatå ulterior îçi
declinå competen[a în favoarea acesteia.

b) Sunt considerate conexe acele ac[iuni care sunt atât de strâns legate între ele
încât este oportunå instrumentarea çi judecarea lor în acelaçi timp pentru a se evita riscul
pronun[årii unor hotårâri ireconciliabile în cazul judecårii separate a cauzelor.
În cazul în care ac[iuni conexe sunt pendinte inaintea unor instan[e din state membre
diferite, instan[a sesizatå ulterior poate suspenda judecata. Dacå aceste ac[iuni sunt pendinte
în prima instan[å, instan[a sesizatå ulterior poate, la cererea uneia dintre pår[i, så-çi decline
competen[a, dacå prima instan[å sesizatå are competen[a în ac[iunea în cauzå çi dacå
legisla[ia internå permite conexarea acestor ac[iuni.

.2. Legea nr. /2 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna[ional
privat

Ìnstan[ele judecãtoreçti române sunt competente sã solu[ioneze procesele dintre o
parte românã çi o parte strãinã sau numai dintre strãini, persoane fizice sau persoane
juridice.
Din punct de vedere al competen[ei rationae personae, instan[ele judecãtoreçti
române sunt competente dacã:
a) pârâtul sau unul dintre pârâ[i are domiciliul, reçedin[a sau fondul de comer[ în
România; dacã pârâtul din strãinãtate nu are domiciliul cunoscut, cererea se introduce la
instan[a domiciliului sau reçedin[ei reclamantului din [arã;
51
b) sediul pârâtului, persoanã juridicã, se aflã în România; în sensul prezentului articol,
persoana juridicã strãinã este socotitã cu sediul în România çi în cazul când are pe teritoriul
[ãrii o filialã, o sucursalã, o agen[ie sau o reprezentan[ã;
c) reclamantul din cererea de pensie de între[inere are domiciliul în România;
d) locul unde a luat naçtere sau trebuie executatã, fie chiar în parte, o obliga[ie
izvorâtã dintr-un contract, se aflã în România;
e) locul unde a intervenit un fapt juridic din care decurg obliga[ii extracontractuale sau
efectele sale se aflã în România;
f) sta[ia feroviarã sau rutierã, precum çi portul sau aeroportul de încãrcare sau
descãrcare a pasagerilor sau mãrfii transportate se aflã în România;
g) bunul asigurat sau locul unde s-a produs riscul se aflã în România;
h) ultimul domiciliu al defunctului sau bunuri rãmase de la acesta se aflã în România;
i) imobilul la care se referã cererea se aflã în România.

Potrivit competen[ei rationae materiae, instan[ele române sunt, de asemenea,
competente sã judece:
a) procese dintre persoane cu domiciliul în strãinãtate, referitoare la acte sau fapte de
stare civilã înregistrate în România, dacã cel pu[in una dintre pãr[i este cetã[ean român;
b) procese referitoare la ocrotirea minorului sau interzisului, cetã[ean român cu
domiciliul în strãinãtate;
c) declararea mor[ii prezumate a unui cetã[ean român, chiar dacã el se afla în
strãinãtate la data când a intervenit dispari[ia. Pânã la luarea unor mãsuri provizorii de cãtre
instan[a românã, rãmân valabile mãsurile provizorii luate de instan[a strãinã;
d) procese privitoare la ocrotirea în strãinãtate a proprietã[ii intelectuale a unei
persoane domiciliate în România, cetã[ean român sau strãin fãrã cetã[enie, dacã prin
conven[ia pãr[ilor nu s-a stabilit o altã competen[ã;
e) procese dintre strãini, dacã aceçtia au convenit expres astfel, iar raporturile juridice
privesc drepturi de care ei pot dispune, în legãturã cu bunuri sau interese ale persoanelor din
România;
f) procese referitoare la abordajul unor nave sau aeronave, precum çi cele
referitoare la asisten[a sau la salvarea unor persoane sau unor bunuri în marea liberã ori într-
un loc sau spa[iu nesupus suveranitã[ii vreunui stat, dacã: nava sau aeronava are
na[ionalitatea românã; locul de destina[ie sau primul port sau aeroport, unde nava sau
52
aeronava a ajuns, se gãseçte pe teritoriul României; nava sau aeronava a fost sechestratã în
România; pârâtul are domiciliul sau reçedin[a în România;
g) falimentul sau orice altã procedurã judiciarã privind încetarea plã[ilor în cazul unei
societã[i comerciale strãine cu sediul în România;
h) orice alte procese prevãzute de lege.

Legea nr. /2 reglementeaza cazurile de competen[å exclusivå a instan[elor
române. Astfel, potrivit art. , instan[ele române sunt exclusiv competente sã judece
procesele privind raporturi de drept interna[ional privat referitoare la:
a) acte de stare civilã întocmite în România çi care se referã la persoane domiciliate
în România, cetã[eni români sau strãini fãrã cetã[enie;
b) încuviin[area adop[iei, dacã cel ce urmeazã a fi adoptat are domiciliul în România
çi este cetã[ean român sau strãin fãrã cetã[enie;
c) tutela çi curatela privind ocrotirea unei persoane domiciliate în România, cetã[ean
român sau strãin fãrã cetã[enie;
d) punerea sub interdic[ie a unei persoane care are domiciliul în România;
e) desfacerea, anularea sau nulitatea cãsãtoriei, precum çi alte litigii dintre so[i, cu
excep[ia celor privind imobile situate în strãinãtate, dacã, la data cererii, ambii so[i
domiciliazã în România, iar unul dintre ei este cetã[ean român sau strãin fãrã cetã[enie;
f) moçtenirea lãsatã de o persoanã care a avut ultimul domiciliu în România;
g) imobile situate pe teritoriul României;
h) executarea silitã a unui titlu executoriu pe teritoriul României.
Dacå, potrivit Legii nr. /2, instan[ele române sunt competente çi nu se poate
stabili care anume dintre ele este îndreptã[itã sã solu[ioneze procesul, cererea va fi
îndreptatã, potrivit regulilor de competen[ã materialã, la Judecãtoria sectorului al
municipiului Bucureçti sau la Tribunalul municipiului Bucureçti.
Competen[a instan[elor române, stabilitã conform dispozitiilor de mai sus, nu este
înlãturatã prin faptul cã acelaçi proces sau un proces conex a fost dedus în fa[a unei instan[e
judecãtoreçti strãine.

. Legea apIicabiIà procedurii

53
Capacitatea procesualã a fiecãreia dintre pãr[ile în proces este cârmuitã de legea sa
na[ionalã, datoritå faptului cå aceastå capacitate procesualå este calificatå ca fiind o
problemå de stare, capacitate çi rela[ii de familie, iar nu ca o problemå de procedurå.
În procesele privind raporturi de drept interna[ional privat instan[ele române aplicã
legea proceduralã românã, dacã nu s-a dispus altfel în mod expres. Rezultå cå procedura
este guvernatå de legea forului (lex fori).
Din punct de vedere probatoriu, mijloacele de probã pentru dovedirea unui act juridic
çi puterea doveditoare a înscrisului care îl constatã, sunt cele prevãzute de legea locului
încheierii actului juridic sau de legea aleasã de pãr[i, dacã ele aveau dreptul sã o
aleagã. Administrarea probelor înså, se face potrivit legii române.
În ceea ce priveçte supralegalizarea, în acest domeniu existå reglementåri atât în
Conven[ia de la Haga din cu privire la suprimarea cerin[ei supralegalizårii actelor
oficiale strãine, cât çi în Legea nr. /2 cu privire la reglementarea raporturilor de drept
interna[ional privat.
Sunt considerate acte oficiale, în sensul Conven[iei de la Haga:
a) documentele care emanã de la o autoritate sau de la un func[ionar al unei jurisdic[ii
a statului, inclusiv cele care emanã de la ministerul public, de la un grefier sau de la un
executor judecãtoresc;
b) documentele administrative;
c) actele notariale;
d) declara[iile oficiale, cum ar fi: cele privind men[iuni de înregistrare, viza de învestire
cu datã certã çi legalizãri de semnãturã, depuse pe un act sub semnãturã privatã.
Fiecare stat contractant scuteçte de supralegalizare actele cãrora li se aplicã aceastã
conven[ie çi care urmeazã sã fie prezentate pe teritoriul sãu. Supralegalizarea are în vedere
numai formalitatea prin care agen[ii diplomatici sau consulari ai [ãrii pe teritoriul cãreia actul
urmeazã sã fie prezentat atestã veridicitatea semnãturii, calitatea în care a ac[ionat
semnatarul actului sau, dupã caz, identitatea sigiliului çi a çtampilei de pe acest act. Singura
formalitate care ar putea fi cerutã pentru a atesta veridicitatea semnãturii, calitatea în care a
ac[ionat semnatarul actului sau, dupã caz, identitatea sigiliului sau a çtampilei de pe acest
act, este aplicarea apostilei eliberatã de cãtre autoritatea competentã a statului din care
emanã documentul.
Autoritã[ile române competente sã aplice apostila sunt: cur[ile de apel, pentru actele
oficiale prevãzute la lit. a), c) çi d), çi prefecturile, pentru actele oficiale prevãzute la lit. b).
54
Potrivit dispozi[iilor Legii nr. /2, actele oficiale întocmite sau legalizate de cãtre
o autoritate strãinã pot fi folosite în fa[a instan[elor române numai dacã sunt supralegalizate,
pe cale administrativã ierarhicã çi în continuare de misiunile diplomatice sau oficiile consulare
ale României, spre a li se garanta astfel autenticitatea semnãturilor çi sigiliului.
Supralegalizarea pe cale administrativã este supusã procedurii stabilite de statul de origine al
actului, urmatã de supralegalizarea efectuatã fie de cãtre misiunea diplomaticã sau oficiul
consular român din statul de origine, fie de cãtre misiunea diplomaticã sau oficiul consular al
statului de origine în România çi, în continuare, în ambele situa[ii, de cãtre Ministerul
Afacerilor Externe.
Scutirea de supralegalizare este permisã în temeiul legii, al unei în[elegeri
interna[ionale la care este parte România sau pe bazã de reciprocitate.
Supralegalizarea actelor întocmite sau legalizate de instan[ele române se face, din
partea autoritã[ilor române, de cãtre Ministerul Justi[iei çi Ministerul Afacerilor Externe, în
aceastã ordine.

. Condi|ia juridicà a stràinuIui ca parte în proces

Potrivit Legii nr. /2 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna[ional
privat, strãinii, persoane fizice çi persoane juridice au, în condi[iile legii, în fa[a instan[elor
române, aceleaçi drepturi çi aceleaçi obliga[ii procedurale ca çi persoanele fizice de cetã[enie
românã çi persoanele juridice române. Cetã[enii strãini beneficiazã în fa[a instan[elor
române, în procesele privind raporturile de drept interna[ional privat, de scutiri sau reduceri
de taxe çi alte cheltuieli de procedurã, precum çi de asisten[ã juridicã gratuitã, în aceeaçi
mãsurã çi în aceleaçi condi[ii ca çi cetã[enii români, sub condi[ia reciprocitã[ii cu statul de
cetã[enie sau de domiciliu al solicitan[ilor.
Sub aceeaçi condi[ie a reciprocitã[ii, reclamantul de cetã[enie strãinã nu poate fi
obligat sã depunã cau[iune ori vreo altã garan[ie, pentru motivul cã este strãin sau cã nu are
domiciliul ori sediul în România.
Conform Conven[iei privind notificarea çi comunicarea în strãinãtate a actelor judiciare
çi extrajudiciare în materie civilã sau comercialã, adoptatã la Haga la noiembrie , la
care România a aderat prin Legea nr. 24/23, actele juridice se pot comunica în stråinåtate
astfel:
55
a) prin autoritatea centralå (Ministerul Justitiei). Actul juridic se transmite potrivit legii
statului solicitat, în limba acestuia, cåtre autoritå[ile centrale destinatare. Transmitere
urmeazå a fi probatå printr-o dovadå de comunicare;
b) prin agentul diplomatic sau consular român din stråinåtate;
c) prin poçtå (direct) cu condi[ia ca statul de destina[ie så nu fi fåcut rezerve în acest
sens.
Potrivit Acordului european asupra transmiterii cererilor de asisten[ã judiciarã, adoptat
la Strasbourg la 27 ianuarie 77, ratificat de România prin Legea nr. 3/2, orice
persoanã având reçedin[a obiçnuitã pe teritoriul uneia dintre pãr[ile contractante, care
doreçte sã solicite asisten[ã judiciarã în materie civilã, comercialã sau administrativã pe
teritoriul unei alte pãr[i contractante, poate prezenta cererea sa în statul reçedin[ei sale
obiçnuite. Acest stat este obligat sã transmitã cererea celuilalt stat.
Fiecare parte contractantã desemneazã una sau mai multe autoritã[i expeditoare care
sã transmitã direct cererile de asisten[ã judiciarã autoritã[ii strãine desemnate si o autoritate
centralã primitoare, însãrcinatã sã primeascã cereri de asisten[ã judiciarã provenind de la o
altã parte contractantã çi sã le dea curs. România a desemnat Ministerul Justi[iei ca
autoritate centralã expeditoare çi autoritate centralã primitoare.

. Recunoaçterea çi executarea în România a hotàrâriIor judecàtoreçti pronun|ate
în stràinàtate
4.. Regulamentul nr. 44/2 privind competen[a, recunoaçterea çi executarea
hotårârilor în materie civilå çi comercialå.

A. Recunoaçterea
Pentru ca o hotårâre judecåtoreascå stråinå så aibå autoritate de lucru judecat pe
teritoriul României, e necesar ca acea hotårâre så fie recunoscutå în România.
Recunoaçterea poate fi solicitatå pe cale principalå sau pe cale incidentalå.
Recunoaçterea hotårârii judecåtoreçti stråine poate fi refuzatå în cazul constatårii de
impedimente la recunoaçtere. Acestea pot fi de douå tipuri: impedimente de procedurå
propriu-ziså çi de fond çi impedimente de competen[å.
Reprezintå impedimente propriu-zise çi de fond:
a) recunoaçterea este vådit contrarå ordinii publice a statului membru solicitat;
56
b) s-a încålcat dreptul la apårare prin faptul cå actul de sesizare a instan[ei sau un alt
act echivalent nu a fost comunicat sau notificat pârâtului care nu s-a înfå[içat în timp util çi
într-o manierå care så-i permitå acestuia så-çi pregåteascå apårarea, dacå pârâtul nu a
introdus o ac[iune împotriva hotårârii atunci când a avut posibilitatea så o facå;
c) dacå aceasta este ireconciliabilå cu o hotårâre pronun[atå într-un litigiu între
aceleaçi pår[i în statul membru solicitat;
d) hotårârea este ireconciliabilå cu o hotårâre pronun[atå anterior într-un alt stat
membru sau într-un stat ter[ între aceleaçi par[i într-o cauzå având acelaçi obiect çi aceeaçi
cauzå, cu condi[ia ca hotårârea pronun[atå anterior så întruneascå condi[iile necesare pentru
a fi recunoscutå în statul membru solicitat.
Reprezintå impedimente de competen[å:
a) încålcarea competen[ei exclusive a instan[elor statului unde se cere
recunoaçterea;
b) încålcarea regulilor de competen[å în materia asigurårilor, a protec[iei
consumatorilor sau a contractelor de muncå.
Hotårârea stråinå nu poate face în nicio situa[ie obiectul unei revizuiri pe fond.

B. Executarea hotårârii judecåtoreçti stråine (for[a executorie a hotårârii)
O hotårâre pronun[atå într-un stat membru çi care este executorie în statul în cauzå
este puså în executare într-un alt stat membru atunci când, la cererea oricåreia dintre par[ile
interesate, a fost declaratå executorie în statul respectiv. Cererea se depune la instan[a sau
la autoritatea competentå indicatå de fiecare stat membru. Potrivit Legii nr. /27, cererile
pentru încuviin[area executãrii silite pe teritoriul României a hotãrârilor în materie civilã çi
comercialã, pronun[ate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în condi[iile prevederilor
Regulamentului nr. 44/2, sunt de competen[a tribunalului.
Partea care solicitå încuviin[area executårii unei hotårâri trebuie så prezinte o copie a
hotårârii care så întruneascå condi[iile necesare în vederea stabilirii autenticitå[ii acesteia.
Ìnstan[a sau autoritatea competentå din statul membru în care s-a pronun[at hotårârea
elibereazå, la cererea oricåreia dintre pår[ile interesate, un certificat cuprinzând: instan[a
emitentå, pår[ile, caracterul definitiv çi executoriu, semnåtura agentului care îl intocmeçte,
etc.

57
Hotãrârea pronun[atã de Tribunal în baza cererii de executare, poate fi atacatã numai
cu recurs. Termenul de recurs este de o lunå dacå partea are domiciliul în statul de
executare çi de 3 luni dacå domiciliazå în alt stat membru. În judecarea recursului se
analizeazå impedimentele la încuviin[area executårii, hotårârea stråinå neputând fi revizuitå
pe fond.

4.2. Legea nr. /2 (art. -7)

A. Recunoaçterea
Recunoaçterea hotårârii stråine este supuså unor condi[ii pozitive çi negative.
Condi[ii pozitive:
a) hotãrârea este definitivã, potrivit legii statului unde a fost pronun[atã;
b) instan[a care a pronun[at-o a avut, potrivit legii men[ionate, competen[a sã judece
procesul;
c) existã reciprocitate în ceea ce priveçte efectele hotãrârilor strãine între România çi
statul instan[ei care a pronun[at hotãrârea;
d) dacã hotãrârea a fost pronun[atã în lipsa pãr[ii care a pierdut procesul, trebuie sã
se constate, de asemenea, cã i-a fost înmânatã în timp util cita[ia pentru termenul de
dezbateri în fond, cât çi actul de sesizare a instan[ei çi cã i s-a dat posibilitatea de a se apãra
çi de a exercita calea de atac împotriva hotãrârii.
Condi[ii negative:
a) hotãrârea este rezultatul unei fraude comise în procedura urmatã în strãinãtate;
b) hotãrârea încalcã ordinea publicã de drept interna[ional privat român; constituie un
asemenea temei de refuz al recunoaçterii încãlcarea dispozi[iilor art. privitoare la
competen[a exclusivã a jurisdic[iei române;
c) procesul a fost solu[ionat între aceleaçi pãr[i printr-o hotãrâre, chiar nedefinitivã, a
instan[elor române sau se aflå în curs de judecare în fa[a acestora la data sesizãrii instan[ei
strãine.
Ìnstan[a românã nu poate proceda la examinarea în fond a hotãrârii strãine çi nici la
modificarea ei.
Cererea de recunoaçtere se rezolvã pe cale principalã de tribunalul jude[ean în
circumscrip[ia cãruia îçi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoaçterea hotãrârii
strãine. Cererea de recunoaçtere poate fi, de asemenea, rezolvatã pe cale incidentalå, de
58
cãtre instan[a sesizatã cu un proces având un alt obiect, în cadrul cãruia se ridicã excep[ia
puterii lucrului judecat, întemeiatã pe hotãrârea strãinã.
Cererea de recunoaçtere a hotãrârii strãine se întocmeçte potrivit cerin[elor prevãzute
de legea proceduralã românã çi va fi înso[itã de urmãtoarele acte:
a) copia hotãrârii strãine;
b) dovada caracterului definitiv al acesteia;
c) copia dovezii de înmânare a cita[iei çi actului de sesizare, comunicate pãr[ii care a fost
lipsã în instan[a strãinã sau orice alt act oficial care sã ateste cã cita[ia çi actul de sesizare au
fost cunoscute, în timp util, de cãtre partea împotriva cãreia s-a dat hotãrârea;
d) orice alt act, de naturã sã probeze, în completare, cã hotãrârea strãinã îndeplineçte
celelalte condi[ii prevãzute pentru recunoaçtere.

B. Executarea
Executarea hotãrârii strãine se încuviin[eazã cu respectarea condi[iilor prevãzute la
recunoaçtere, cât çi a celor ce urmeazã:
a) hotãrârea este executorie potrivit legii instan[ei care a pronun[at-o;
b) dreptul de a cere executarea silitã nu este prescris potrivit legii române.
Hotãrârile strãine, care nu sunt aduse la îndeplinire de bunãvoie de cãtre cei obliga[i a
le executa, pot fi puse în executare pe teritoriul României, pe baza încuviin[ãrii date, la
cererea persoanei interesate, de cãtre tribunalul jude[ean în circumscrip[ia cãruia urmeazã sã
se efectueze executarea. Pe baza hotãrârii definitive de încuviin[are a executãrii se emite
titlul executoriu, în condi[iile legii române, men[ionându-se în titlu çi hotãrârea de încuviin[are.

59

,2-0475,79 /42.:8,:7080/39, 70, 3,3:290889020 /0/7059 ,750397:5078:7/.080/: 3,943,9,90,8,:143/:/0.42079 
002039: /0 097,309,90 .,70 089, 3 7,5479 .: 4-0.9: 7,5479:: :7/. /0 0025::3-:3 .,4-0.9/07;,9,7,5479:::7/. .,7080,1,3897,3,9,90  
3 0,9:7, .: .4393:9: 7,5479:: :7/. 002039: /0 097,309,90 80 54,90 3 2,907,,/:5,.,3 
3.00,.057;0890:3,.9:7/.4.:3.007,.9:::7/.8,:4.: 00.:9,7.4397,.9:: 
,73.00,.057;0890:31,59:7/.4.:8,;,787/0.9:: 4.:574/:.07 570:/.:: 3.,:3.,70 397
:37,5479:7/.,5,70:3002039/0097,309,9050397:.0.,70970-:0 8,84:94300,850.900.,7093/0,.07,5479803,8904574-02,850.1.,.431.9:/00 .089,05,8-/0/4:,/0139
4/0139089391.,.431.9:/0003899:9,.,70,5,70 3.,:3.,70397
:37,5479:7089,:3002039/0097,309,908.,70.4389,3,.00,.,,.089 7,5479:7/./0;308:8.059-/0,80,5.,/4:,8,:2,2:90889020/0/7059,5,793,3/:347 89,90/10790 
4/01390209,147.,.431.9:/000,.0,574-02,.,70 805:3032390,.0:.,70:720,,8,84:94300:39:.4389,3/33970-,70,,7088902/0 /7059:720,,,80,5., 00025: ,;02:3.4397,.9/0;,3,70
.:25,7,703.0,9397045,790742,3,
;,3,947 8 4 5,790 072,3,
.:25,7,947 4397,.9: 80 3.00 , :.:7089 2,71, :72,3/ , 80 ;7, 3 072,3, 3970 5,79 ,5,70 :3 .431.9

9: 0,9 /0 3000.:9,70, 4-,90 /0 .,970 5,790, 072,3, 389,39, 742,3, 0 808,9,  3970-,70, 573.5,, 0890 .0 00 :720,, 8, ,5.0 ,.0,89, %% # %&&  ;47:.431.9::/00002039:/0097,309,90 .431.9:/00&970-:08,30/:.,.:,3/:,:3.431.9/08:;07,39,90397089,90 .08995/0.431.93:,703.40,9:7,.:7059:39073,943,!:-. 431.: :720,, , 1 84:943,9 573 5782, 88902:: /0 /7059 , 389,390 808,90 ,8910 3.,9 80 .438/07, ., 839,2, .431.9: /0 0 907203 0307. 970-:0 3900,8, /7059 :3 .43.:78/00 38038:.,80549,5.,,2-00889020/0/7059 00 ,1,903.43.:78 549 .43930,.00,87002039,70 4,790 25479,39 /07093:9 0890 1,59: ., /08 431.9: 80 3:20890 /0 0 ,.089 .43.:78 089,39708890200/0/7059,089,904770850.9;0  

#!%%#% !#'%

 

#! #%&#&##!%%#% !#'% 431.9:/0054,908,,5,7,3:2,30,9:7,.::37,5479:7/./0/705957;,9 :2,3 7,5479:70:7/.0/0/705957;,9:/0.,947:3,943,54,90,5.,400897,3, #,2:703.,70549,5,70.431.90/00 
7059:.42079::39073,943, 
7059:97,385479:747 
7059.; 
7059:1,20 
7059.4207., 
7059:2:3. 
7059574.08:,.; .0890 /4203 /0 7002039,70 8:39 03:207,90 3 ,79 /3 00, 

 .: 57;70 , 7002039,70, 7,5479:70 :7/.0 /0 /7059 39073,943, 57;,9 5:-.,9, 3  37 /3 4.942-70 #,5479:70 /0 /7059 5:-. 0025: .00 /0 /7059 503, 574.0/:7, 503,, 13,3.,7 ,/23897,9; &/,:3,89070,.431.90/00/,783,.08907,5479:7:7/.0549089,0020390 /0097,309,90  $4:943,70,.431.9::/00801,.0.:,:947::3034720850.1.0/0/705957;,93:29, # %&  3472, :7/., 850.1., /7059 39073,943, 57;,9 .,70 84:9430,, .431.9:/0038038:.,0,3/.,.,70/38890200/0/70593570039,0,5.,-.:57;70, ,.07,5479:7/.  47200:7/.0,5,793,3/.047,907,2:7/0/70598:39347202,907,0.,705491 34720/0/70592,907, 34720/0/7059574.08:, 47200 .431.9:,0 8570 /0480-70 /0 347200 2,907,0 : .,72:08. 7,5479: :7/. 50 143/:8,:.3:2,,7,9,88902:/0/759,5.,- 472, .431.9:,, 0 /0. 4 3472, /0 1,70 8,: /0 9729070 8570 /0480-70 /0 347200 2,907,0.,70/,:84:9,50143/:9:: 9, /0480-70 347200 .431.9:,0 ,: 4 ,5.,70 570,,-, 3472047 2,907,0 31:039,3/ 3472002,907,0,5.,-0 ;0248:..08:304., 
2, 39, 80 ,5., 347200 .431.9:,0 .,70 3/., 88902: /0 /7 ,5.,- ,7
,54 389,39, 808,9, ;, 3/., 3 88902: .,:9,9 ,.0, 3472, 2,907,, .,70 ;, 84:943,9:50143/ 47200.431.9:,031:0390,,3472002,907,0/04,70.0/:5,.:2:720,,,80,5., :388902/0/70598,:,9:84:9,50143/:9::54,901/1079,  $%#&%&# # %& 

3472,.431.9:,,043472,:7/., ,89103.,9 ,10.,47.03472, 0,.43930 
5490, 
/85490 
8,3.9:30 472,.431.9:,,,70:72,94,7000020390 .4393:9:34720.431.9:,0 0,9:7,34720.431.9:,0 %&%& 34720 .431.9:,0 7057039, 5490, 34720 ,/., .,9047, /0 7,5479:7 :7/.0,.,703472,70850.9;,8070107, 

.5..57397 :3002039.431..8. .0.431..790 .709.705.00.907. 5.9:.9:7..9:.:/8549. 34720 .- 7.0 397.:3034720:7/.0 300. 88902: /0 /7059 ..80.43.431.9:.4393:9:38107.04-83:9080.70 3/.0 .70803:20890!&% %&#  0250/034720....5479:: :7/. %&#34720.0 0.9:7.0:.:3:.431..:.0. 0.0 .9:.431.9:./0.43. 3 .988902 /0/70593570039.0.802.34720. .4393:9:34720.

9./.1..7.0 8:39 . 8 70.3:2.573/85490850.5..0 50784.03:80570..431...20.9.9:7.0 5078 1.8910 4393:9:.5.70.9:7..72:90 /0 00.9:.30 !:3..0050784.20 ...0 0..90.90.  . 3.79  89.9:.943.943.70...431..90 /0 1..0 89. ..30 1.9:/00..000.0890 34720 . ..90 /0 1.0/0.3. 8 70. 8.089034720.

00.50397:3472.5.7. 389. /7059:/05745709.72:9 /0 00...0..80:891.8. !:3.50784..9:7.89.390 808.73472..0. 89.80.9:7. .3925..79 89.90304.947:970-:08. .::89:. 34720 .5.3.910 4393:9:34720.5.0.431. .-0 80/:84.3.0 :/0.7050784.478:3989:.7:20390 .94. 00. /7059:/05745709...431..943.000.3.9:7.0 930 /0 1479. .3970. 89.80/:84..000.9:. 13/ /0 70:.. 147:: /04..9:.79 4393:9:34720.0 3 .3.0. 79 50784. 573/8549850.:348.573:72.9054.9:9: 47.9:.70  347200 .8:57.700.9:.-:3:7473.:9.1.. 00.0. .34720.0 970-:0 8..1.9::.9:..5.90/7059:770.:::3/0..9:./03:270.  .09.79 00.943.089.00 /0. 09. 8.0  .431.:8.80.4. 3.7..9:: 50 .089 242039 3:2.7:72.7/:5...72:90/000.5.390808.431.79 54808.431.0.9:/00.9.0 0.34720.30:7/. :7/.89.02039:/00...9:.9..943..9/0...4...054808.7:2039: .793.:.431.9 .30 :7/.9:/00.5.1/0391.7-:3::  #&$$%#!%!#% # %& 47200 .9:7.90 $8902: /0 /7059 .3...90.431.9:7.0 .4./..431.9:.70.79 . .7-:3:747 !:3.:9.0.70.7:2039:.943.:89:.0 347200 .389.0.431. 389.9.79.9:9:47.2507.0 0 .3. 0/. .431..79 5078 :7 ..7: 907947: 8 .900. :7/..9.70 3.080570./0391.7:.903..9:7.943.3..08:39.9::.:90747/4.43899:9.90 0.-9 5497.9:/00.3.000.05:3.908.90./0 #&& 0147 . 50784.050143/:9:: .9:.0890..793 88902:: /0 /7059 .  .70.9:.3:2.390808.0/0....70:.00. .

 & 089.. 00.431.9.5.8910 3.47..39.:: 39073.438/07.9:./0347200.050. .00389.5: .573.943. .9 .7-97 ...008/7059: 6:09:/.30.7000.: .47 .9038509./08023./ 4.5497..09:8  !%#&  3 .7-97. 4 0 147 .

9:3: 7.70:3.5...:70972907/07.9080.9479.793 949:8 7059:: 39073.5..97290..9: /00 825.9.9 .5....90.5.9:. ..: 84:9.431..70:30 34720 .742.431.5479:7/. 8:39 34720 2.:388902/0 /7059897.:......0 0 .707097290.70.8:39.9..742.9:.4380.90 20/.9.9:.39..0 3: /. 147:: 0.309.0.9.9/02507.20/.3:295:3..3../: .431.:.3 /3 00....3.79  3.3904750.5.79388902:: /0/705939073.7.70 8:39 34720 /0 9729070 .90 1..:002/0097.07. 3 ../:473.0. !7.431..700574/:.3 389.9/.3/3472.  %47200/0.3472.8. 50 143/ 347200 /0 .5.. .70.: 9.9:7.9::147::./7059:742..943.0  0250 /0 34720 /0 .9:3.89.0 .5.5479:7/.70 54.3/3 ..907.79 ..913/7.9.9/00.9:.3/.897.90 20/.431. .080/05.9020/..79 8 # %& 3:5491.9:3. .70/.. /0 5.3   #!%% $570 /0480-70 /0 347200 .00347202.5.  & $ & ! && ..089 10 ..907.3...

 702: 3.7970-:8.9::50907947:.8.007 .431.9:.947849 43472.970 :3 . 8.8.907.39.. 80 3. :720.0380.484:90 8089.9../0472.088902/0/7059 47200..9 .0/3. 80 .3.9..00-70.9.8.431.3 . 1472.9:3.3..947.59.3..947008:5:8.5.9.8. .0 88902: /0 /7059 . 1472..0. 3472.2..3..:9479.3/ 3472.42509039.90.09..431.:57479.8.2..0 3 572: 7.1.947..9470.947. 70020390.7080. 79.073.7:.0 . #..9:...90..43899:0:37.. 3 1. 3.089.33897.8.89.9 . :...7002039..0. 8..80.8.747.79025479.9054.:8.5..425090390 47 3 1.3742.9 57397 43472.- :2 .90 ..0 /0 89. ..9:...89.3.947 /0 .09.9::.947. .1..907.00.9.007 ..431. .947 4.89./0. 30 3/.9 .3/. 3.8.. .7 :72.9:.00. .9.: 1:3.907.438:.09.9470 %49:8 0:947: 742.438/07.088902/0/7059:72. .#42..7 1 970-:9 8.9. 472.23.9.0 3472.943.93897.0:.3 .14.9:.. ..03947 /542.901 3.-0890..00 3 897..901.007 :30 .9..90.5479/0/705957.9..0.:9479.8. ..5./70. 8.9:.90/70594574-02..7 10./3.90347742.9.9020/.0 4 3472..3 742. .431.. 2.3043472.80 4107.30 10.431.9. .93897.5.043472..90 .:3:.80 .5.. .

:9. .4397. 8:392507.9:.8910 3970 7. /0 .9 1.5.9.4310843.5.5479 :7/. 8 5:3..8..2039: .089: 7.3/ .9:7.20/.431.. .2039 425.7.431..9. 3.947.9.08347200/0. / 0080. 8 80 .7.9020/...0 .903970347200..431. 20/.5.038038:..431. .. 250/. 3.3/..9:3:7.943. 3472.5.7903:549/074... ..8:39 . .9/00.70:35:3..9.9:3. 8.943... 574-02..5.5479:7/..308.03472047/0.:002039/0097.79388902::/0/7059742..9:.5.90.147:: 0 3472.  0203900/013947.9020/.. 20/. .07.309.7..9:7. 8:39347202.0 507.9:7.30.743:8:3934720.90 20/.9. .5.9:.9:..907.

..7034720.59 54733/: 80/385707.943. 2.0 54.9:/0:78/.5479:70:7/..431.4393:9: 0..03:.9:.95:7/0/0139  .431.90 0480-70.5.43.43899:0.0/0.9:7. ...:9... 3 1.9:.-574. :3: 7.9.0020390 . /0 /090723.907.00. 57.431. 3 /7059: 742.1.9 /0.7.0 702:-:3:747 .7 .90..9:.0.34720.:3897:..385703472. 0890 43472.431.90 8084:9430.7.90 1 0572.  .9:431.7 0.9470 2489037./:5.431.70 :3 002039/0097.9:7..90/0..0/0.147:: .70 397 :3 . ..39047 808./:5.308. 3 925 .438/07.:89:.2.. 4. 4.1.5.5. . . 0 .9:7.30 30.  .43//0143/81472.00.9.9 0890 :3 /7059 .5479 :7/.70 .9::/0:78/. . 3 . 349:3 :7/.90 7.0 59 .42509039.0.47/4:.0 0 0890 .4 :7/.759.3/4:.: 3 ...389. 8038:: 0.0890349:3.08. 803. /0 574.3:29 7.431.0/:7.: 80/:84.431.2.4393:9: 3472047 ..9:.347200/0574...7.70 /. 39075709.8. 4 84:9020/.0/:7.3/4:.431.02/4:.4393:9: 8 0.0..: 3 0.0397..9:7.0.70. /04..0389..34 8.309. 50397: ..08.:3:3.5479 :7/.90 573 349:3 :7/.431.5479 :7/.1.9:7.9:.5.90 20/..90 1 0572...70397. 3: /0 143/ ..59: ./.70..059:33/107900 889020 /0 /7059 0 0025: 3 /7059: . 0890 4 3472.3..9:/00. . /0 9729070 3472.9:.9:.:0   !#!&# %#! %!# %&#&#! #%&##!%!#'% 7059: 39073.431.57.70. 89.9/00..9 8..5479::7/.0 3472.90  .90  .20 89.4393:9: 8..390808. 5078 :7/.0.7 47200.9.5479:7..309..90 .0.5.70 397..:/08. 2-00 0020390 8:39 0572. .:.709.02...5. 34720 ..9:7.9:.7-:3::09.42509 . 84:94300 2.7054. /0 ..70..8.9 573 349:3 .9 -0.0.9:7. :3 7.70. 573 907203.:002039/0097. 0 4507.90 /0 1.5..9:. 70.59.431.90  8910.389.3. 4 574-02.390808.7.389. .. . 08039.903.0 .90/01..97089.0/:7 $084:9430. /./01. 3 .: :35:3.390808. 3 .. . 802...43 5708.347200.8910 3.901/0139. .. /42.00349:3  . .24/:7 54733/: 80/0. .70.. # $%%&%&#  .431.1..70 .4389.9:30.9.0 /0 0 .02 . 2:90 95:7 /0 .3897:.0 549 8.431..89. 50 143/: .9. . 54.9.3/4:.79388902::/0/7059.9:9: 47.09.9 8 .9:::7/.489:..

 .: 34897: 00.947:: .1 8910 3/7059:17. 9089.. ..98. /0 .9.3907/.9. 07..5.0.3/0 3907..711489/0.. /.09.90 :5. . .108570.9:7..0 9089.80...2039447.89103.9 .5. 9089.90 .9..7 1 1489 39075709. . .1..783897.30 70850.438/07. /7059: 4.7 /7059: 4..93::72.9 3 572. 1. 8. .4389.70 .3900 ..:2 80 84:943. 8:5:8 0 4. :72.1.81.3:: 4.3/0817.3.9.0. 394.0847 .9.2039 447.. 574-02..0  &3 . . /0 . /0 1472.29 9089.943. 4 574-02. 84:9..9.3.79  /3  .2039: 3 8.90.000.5...4:: %$%%& && &3 . 34720 .270.3/0.7:9 :3 9: 3970 8:.2039::447..431..70 .89103.5.9. 89:..9089. 07.9 0025: .. .2039:447.908 50397: 9089. !74-02.0/0.9.2.. .89. 4 574-02.90 0.70.3/ 4 349:30 /3 .09..... /0 1472.08: 50784.09.90 .:9 /0 704.059-0/0.:: 3..0 2420393907.3..107.71:72../0389.3/0 /3 .3 4..9:3.3/0 .89.1 4/: .90 .9.4390 813/4574-02./0. 4 574-02.943.: /3 0..0.9..0 .7.1 389.1.:39075709..3::4..5..9.. .0 .90.3. 8 .0:7.1. 5:8 3 1.2039:.3... 349:30 . . :3 9089.1.:: :3/0 8 ..7 0/.: .4393:9: 8.70.9:.3/ .0/..3/08.3/0 ...:9 3 7./073 /4203: /..7039008:7/1079038890200/0/70598:8. 0 3. 9089.9.3.17.90 . /0 .99089. 1.3/0..789:80. 50 143/ 8910 /.3/0 .9:3..0 07. .90.431.00.203900 394..0 . 394.2..947:: 3/ 4 574-02.3900 17.7/10790349:3/09089..00 . 5078 1.39. .2039:: 00. .4574-02...5. 0 24/: .80 .9:/0 .1.. /7059: 4..: .39047 17.1.0.7 /053/0.290 3 897.1.80.90..0.9 /0 8509.3/.3..4..  &3 0025: 57.0.2039:. 10 8:5:8. 389./01472.7 349:3 /0 9089. 9089../8549024890370.903474..431472 /7059:: 17.3.9.7 1 1489 8:5:8 0 3.09.007 9089.2039 447..5.089:..947:: 3 . /0090747.5479:7/. /0.9089. 574-02.- 3 8.5.5.9.  %&# 0 .70 .0. 8:5:8 0 4.20390447.0 /0 ..

 80/:0.7080/:/0. .9:9 80/:89.9.9:. 907203: /0 80/: 0 39075709.0:3/05078:7/. $9.7 3.0 0 8:5:8 0 80/:: .9 /1079 3 8890200 /0 /7059 3 88902: 742.0890. 5078 :7/.308./0010.9:9: 47.3.9:9.:9389...43974  ! #%%$ &% # %&&# 0/.90889020/0/705980/: .0570. 38.8.

90050.70.010..

08900. . ..7...57.5.431.43899:0.431..0 24/:/084:943.70.90 0147 38573:.1.9:7.0574/:.0 .9:.....431.431.70.5.9:.1.90 890 1708.0 24/:/084:943.:0..9:.5. ..9.1039075709.089070:80.34720.50143/  &!#$$ &% %&# 089.0/:5.8.989:.9347200/0 /7059 0:808939075709.1.793039075709.08..70.731:0390.0 9:3.00.390 808.431.3:2900.801.0.70.431..88902:/0/7059.-825.9:3.47-....5.34720.0/..9:.1.431.4393:9:8..470:. 38.43/03070 ..389.-.70...9:: &31:0390.70 ./0.:20.5:.:3573..3/4-0.3:290.34720.0010.3/.. 0 8910.9:.9...431..9:..8 3472. ...390808.9:7..349:3034720.-884:9..793 88902:: /0/7059 .70 /090723.5..431.1./:..8.50143/ 9:3. .70..389.9:: /0 .90/10790/:5.9:.7 /090723.888902/0/7059 89.9:..7:20390  47200 .0/.4393:9:34720.059 #&.7.0:. 88902: /0/7059.90949/:5.574/:.::8089../..7085:30.

1...5.1.:9. .1.7947 ..70801.-..53.09....:0 89.1...09.0 50 -..90..7: .9030801.70 :720.:720. 00.70.-03 8509.  ../090723.:348.:3/..  .5.09.1./3/7059:..:39075709.:8..0.70. 0.:::3/0-:3:80..70.0 . 80 1.0:88902 /0/7059 .0 .039020:.4..9030 80 3.9:: . ..70...789729074507. 0 .42:3.-9..79    702: 70. .3:72..-880. 3 242039: 3 .1..1.70..9030 /090723...03943.1.5.1. 80..:9.70.1...90/0  !% . 24-047 .7...5479:::7/.349:3/0.50143/7..70.70. 082...43. 0 8:5:8 0 4..988902:/0/7059.0/:5.70.5. .1...08 . 00.189. 147:: 0 ...0 3:0. 80 1...7.  :2.:348.439.03.. 0.3...:8.70..089242039.0  .4314729..

0890 3899:9 ..1.47 1 .:90 /7059:: 147:: .1.0 30..39073  .700.90 /:5.:348..890.70.:34... 3899:947 :7/.88902:/0/7059.

:3:.9..9:.903907.    %&$!%& # # %&$$%%&%#%#%# 89. /0 .89.9..147::41.089:..70 ./7059:..: 88902 /0 /7059 431./4:.70..8038:7 497290703:2....9030 3472.02.90742.43/90.43/9...9: 431..:.:30.5.3...2.0890808.70.709729070 .0 8:39 :.3 573.90.54.030...5.7080.70...3/8890200/0/70593570039.0 ..9:.9: 549.38.970-:0397:39.431. 389.0 /3 57457: 8.703472...:2:.97290.9:3. 04.:388902/0/7059897..3472.  431.98.:549. 3. 8 ..97010.789.439334720.00.9:..73:88:1..0347200.431.431.073.90/000.9 89..&97290.30 3.84...:88902/0/7059....431.3 .70020390..3....431.089.907..7..088902::/0/7059897.. $038: 972907 0 89.39... 3 .97290.9:385.089.9:.99079 8910 572..5..3/10.30 89.:3:89. 3: /:.4089.897.57457: 8.50.9.: /42. :3.0930 /08038:97290750.0:.9:7.43/90.907.3 .347200.9.3472002.0.: 3 .0.0../72.3 .90573. .970 /7059: 147:: 13/ 3 :92...97290.9.:3 88902/0/7059897.30 ..1.431.9:..3742.703472.9385.90 1 . 5078 1.5.57457::88902/0/7059  431. .70972907  8038: 972907 54.431.9:.:9479. 897.03570039.431.79.9.9:.089.548-9.0 089..8.431.5. 8 .8.709729070970-:0397:390/4:.89..9:3.88902:/0/7059../42.90.70..:0 59.385. 79.389.70.:5:3..089.70.0.9 %' /0 34720 .7.907.3472047.039.7041.70 3..57457:8. 4 574-02.431. 80 84:9430..709729070/.930..59./0089039.70 3.09..09. /3 347200 .:88902/0 /7059 00025:805:304574-02.89..354./04.: 88902 /0 /7059 3 .57457:8.9:.0..10.9./089.0 .0/388902:/0/70593570039.9470 .39.90. .3.70..:9479.9:/04.0808....94.08995/0..3.9:.03709729070.43....4.:: .0.2.089......70./10790 $03:20890.-9 /0 .9! %'089.. ..431.90/00.:3.3 %729070.9013/4:. 3970: 88902 /0 /7059 897.08.742.70.98.70../.742.43/9030./.7097290..10.31.00:3..5: /0 ..0 .431.9.

  8.5.:8..0890:3..9:.431..0 . 9729.0  % #%#%#0890.:3.431.9..032.9:.431..0  347200 .0 # 88902:/0/7059897.9070&57208909729070.703472.9:.431.8./. 347200 8.3 347202.: .3. .930.431. 3970: 88902 /0 /7059 897.3 3 3970: 8..0.431. :3 88902 /0 /7059 897.431.0./034720.7 3.7:9.9:.0 147:: 8.0 .9:.8..907..0 34720.35733472008.147:: 97290 .9:.89:.90:7/.

 . 897. 8509. .3904717. .9.70 4.2.97290.9.9:..0.9.02.54 $4:9..7..7:/047 07.9.00 8070850.7 7:/00 . 3: 07.. 5:8 574-02. 389. 24.9030 /01:3. /0.70 .431.. .08:30.:8. 8:5:8.0 ./02.. 3 2390.390 /7059:17..38.90 4.9:. 3.::/01. .70.9.431472.8910 3.4250.00 8:. .. /0 89.05497.3 .3: .54.39. 2:9 2.:/0.9.0 17..3.431.9 .: 0.43472.790. . 80 .1097290 3.: ..9 4 8:.1.: /0 1.0847 .99079 #09729070. /42.. .. /05./05.08:30 24-. 8. 0890 7002039.39.431:3/./0./7059:147:: 2.. 9729.9:: :.:39039.431.4..57299729070.9: 50 907947: . ..8910 3.947:: 8.4389.39.9017.97.8910 3.08:30..3. 3 /7059:-. /4-. 17.70.3-..801.9:3..: .70..00.. 2:9 925 3 7.59 3 7.97:/00 . .3/ 3472.8.90..1. 3.08:30.08:3 3 1.. 25479..08:30.703974/:80807.3.2.0248509.3/3.390 8 ..24-..033/ ..903. ..3/ /4.39.2039: . /0 7.:3:89. 07.9:.39.3. 8.70 089.0.8:. !497.../07 $509.09.9728.389.4.00.59 .30 .70:.70 389.4 :7/...0 .7.438/07. 8.70972907. . 1 84:943.7:. . 8:./7059:147:: 709729070 /0 7. .9 38..:.70.9. 3 /7059: -.9:.97290.03/.8:8 %089.8:.88902:/0/7059897.9:: ..:-:3:70  891038509.90.&970-:0..089.907...   &##%#%# 709729070.. # :3..9 80 97290...79   .3/9 38.3.8:5:8.70.54 3907.0./: 709729070 . :3/0 3: . 1 .  $32.790..790 3472.: 9729070 2.7 :3 /42.: 9729070 3...907. /7059: -. 24-.3.0/:5.89. .00 8107..42509039.0-.9:30.431.9 34720 .3.07.3/0:: ./01:3. ..9.09.../7059::3:89.. /:5.:9479.9 8:.0 88902 /0 /7059 . 0. 0 4 4507.09. .99079 #&&##%#%# #%#%##!%&#  #09729070.9:3370..8.. 0 .90 8:.70 /.431472 017./:  709729070 825. 50 143/ 3 .:0. :/0. 3 .931.. ..7..907.3.7.70897.0/42. .

431.742..: 3 .9:.5497.307097290.0742.70 80 570. 897... .1.5. /090723.9. ./7059:742.0/0 . 00.0/0 3 24/ 05708 ..00.910 .89.3 80.7. /. /0 1.93472047. /0 7.3... /0 ./: ..70 570.0. 7057039.59 709729070.3.

4..... . 38038: ..742.2-00889020/0/70598:39/045497..9:3.9094.897...0897.83:44-.9324/:39.:9.. 47 . /09729070.9.. .742..5.0 3 .9:89..-0   #09729070. 00..790 & ./7059:897.:3.1.. 742..5.0:8890238023.1..089 .431.7 /. /7059: 897.059. /7059: 2.9:. 8.7..907.2.5.0897.7-97: .0590 .70. 1..3/089.742. :3: 89.9..  #. .0.901.3 .3.9:./034720. :3 88902 897. /7059: 2. 1. 742./: & 0 .3:290574-020850.3.:8.5.00.59430.3472...54.897. /05..3 .90. 3472.3 .431.. 972902..00.0 8910 /.. .0:88902   .9:.. 8 3 .90 .908.3.9 5....89..3//01.9:... #0972 /0 7.. ...023.9:.30 0548-. .0/3...742..2.3472.:3 .. 80 ....431./28.5.970-:057.3 8910 .0.70.: /090723./:     !#$%#&$ 472.5.4:39.1.:388902/0/7059897. .010..9728 :.34720. 3 /7059: 742.3 .79..4389.907.1.5.0 :720..7.89.:9 3:2.7:2039::39..70..742..9 573 .47970-:.30441079. :3 88902 /0 /7059 897.3.3.08.431./..70 3472..7.4.79 .: :347 9729078:..9729..9:.80. 78.390 &80..5.2.7 ..0.70972907/07.5.97290.347200.143/::574-020 . 8 .93949...7080...9:.9  3.4397.30 3 .431.70.709729070/07.5.3.:.742.:9.84:90  . 1.90 3 8.9:30 089..447/43.:9 3 24/ 05708 80 570:2..7080.2./28.0742...93080..700/0/7059 . .8:7.431.742. .439./03472.431./07.59:: ..9::.9:.3.5.0 #09729070. 97290 ..3/ 3472.0.3..:3 88902/0/7059897.790..70478.98&089.573 3472.90.. 97290..3/83472008.3.93080..:.9:3. 742.5./7059:. 949:8 397 4 89:.089:..431.5479 :7/..70 :/0.9479..3&57208909729070.3.3 ...90.1.90 /0 0. 9729070.30  #&%50397:./0. . /...309.3.: :3: 7./:.947: 8.9:../000.0 89:.. 94..790 .9 9079 80 . .3 :720.97290.../0.9:.:9. 97290. /0 7.9:.: 570.54 80..0743472. .3:29 88902 /0 /7059 8910 .:9.0.. 5.431.431.:.089..7.7039708890200/0/70593570039..988902::/0/7059897.3./:  9729070.0/0/70598573:72...903 .0 30. . 002039/0097.431.431....- :3 . ..:388902/0/7059897..0/0708347200..4.089..9:.8972903.80.431...3/ 397 :3 .5.3 .0 88902 /0 /7059 0 57..70972907  709729070.9:./: & 0 .

7903970:/0..78..9089.3.400897..59::..89..30&3.3.947: ..39.30. ...3 & 80 ..5:: 74:: .0../.3. 54.3...42.2.70 3472.4.905..7. 3 1..0 !0/0 .4.790.00.. .390 .9:.438/07.. 5.9011.3.39.9.9 38890200/0/7059.1.3 . :/0.5.438/07..431. .:/0389..:....:98.70.3:.9:.0. 34..8:-. 742.700890390370850..10. /0 .9.03573.70 0 .79 8910 389.390708.:7/.047 /0 574-.7..7 8 /3 41..4380.39.943.907:: 4-.97290..3.: .3/3472...897./0000572.79  !.9..5:74::..9.8 99: ..9. 50 .45 389.390708.9.9.5. 54.. 5.70.. :300 897.70..9:.39.70/0480-703970/7059:897..43472.9:.438/07.38/7059:3..9728.7. 2:90 .5.98/05.9.3970.4.431.574-00897.703472.5.5.. .30.850.4389./7897. :/0...3070.39....:9.59 8..:3002039/0/7059 0.8.9.9.4.4393:9::0897.9728801.703.3/3. /05:3.79390708.742..9479..32-3..390 :3 /7 897.00.0 030 .3 :3/0/7059: 897.:7089039075..43.7947 .0.425090./4..5:: /8543-9.0897...9.5.9:3.947::.90 /85:30 . 570:29.9.0.90 $:-. 389.4...3.59 3...70 57.90 /0390050397:.7/7059:897.8.4393:9::839008:: ./341.897.9. 85. 742.:34.:2-..7.9 /341. 0 570.:8. ./.:7089039075709..5..3.5:/:5.7.  &7059:742.. 3925.574-00897.790 47.7.:7.7:..431./05./0.70.7947  .9.9. 70:.9.9:.025.30 3. $.9.:88902/0/7059 .742.3. /7 897. 9:9:747 24.3.:3/.30 573. 3472047 .90889020/0/70590025:..4.9:.0..30. :3 002039 /0 1.3.0 389.54.0 25479.3. /. ..0 5. 8910 389.. 3 2. .74-..7 /7059:: 897..207.431472.  %%&&#$!#!%&$%##  $570/0480-70/0.39047147::54... ..:9.3/ 2. 39020: 74:: ..3/3472. 389.907.431.943.089.8.438/07. :7.70897.9:3002039/01.. 94.70.70.9:3002039/0/7059 8.4..059.59 3.3:3002039/01../0..  .3.3.30..9014-.3:2..431.9.3 .. /0.70.3/ 3472.3 3 9020: 573.9.30 3.390 :7/.. 8 /7059: 3. .3.742. .95.:.431.3.3. 970-: 8.:8.:2.947::.00897.:2 8 3 9020: 573.308025.908.3.708:39.017..0389.742.3.9:.39.08.9:.90 3. 54./8543-9.:2-.1.7.. 59/7059: 897..0/0.9.8. 70:0/039075709...: .947: .9.3.3031.:/0.089..9013.0.:3.3030.9479..90 3/7059:742.1.1.9..790.94785.897. .9 3 #42.../23897.90 3.850.790.97280./7059:897.. 80.470.438/07.799.3/ 3472..897.0898..574-0 3 8890200 /0 /7059 .0/7059:897.0897.704-.4393:9::0 39075709. /0 :/0..3 8.3 . .: 8 5:303 /8./0:/0.79.790 390708. 0 2507.:7. 97290 . .0..30.431.9.79 . 574-0 .9.89000.. 54./0:/0.

3/02.:78:3390708:0 .00.00..30 0 .0/4.057..00.90 3 .30 .9..5.70.90.0/0..3.943.5.897.47/3..90 8 ..-050397: /7059:3.850397:7089.:9479...903./0.0590 8910 .7947/04.8:39.:.439089..47/3.7.70.7!74.70 70.:8.70 70.703: 04...9.00.:747:0307.0..5...3054..3:.9..:78 .0 097. /341.:70 70.7..0.:483:7.:78:3390708:0 3...0/0...8.50::8054. 549 1 .4..31.9.0897.  ..5.947147:: .089070.5.0 897.3..5.

: .8:57. /3 5.3. 39075709.390708:/70.:78:3390708:054.8:57.70 /1079.9 50397: 7089..080 #0.0.. 49.90157424. ..7 0. .. 89:.: 57.70 . 89:. . & 089.0897.70. - 3 242039 .90 8.425090390/389.70.... 1472:.70.70 ./03 8.700 . . .73:.9. 3897:: :8990 .8:7.7.5. 8 .: 010.23.8.30503970907947:9. 0 897.70 .0742.8:7.947089 0.: 010. 39075709...30 59 :72...7.080 70:9.57424.. 389.:78: 3 390708: 0 3: 54.7947 /3 70850.7.:39..5.90 8 3.90 1 57424.90 5.7947/0. 3:2.94...947089 $4:90 80 5743:39.5.00 574.9.747 :/0.:78 38.70.790.70 /7059: /0.90 /0 & .23.8:57. 74: 389.7947/3.089:347/0/7059. 49.. 5.0 84:90 /.9.30 .8:57.9.39075709.7.7 .805743:390. 3 390708: 0 & .70:39.70.947.9:70850.2.. 50397: .70.07070.089:70.0.0890574...7:20390 .0 8.5.39047 :/0.84.390 8:57020 0 . :39.9 .. /0 .7.7..70..9.:9479.7.9 .: 5729 4 84:943.39075709.9597089.70. . .

. 24..90 .90 89.0 3 #42.9 4..2-.90 /0 .438:.9 4 573 .089:.3570..:9:2.900 89.8.390 8 ..3.0898038 .: :9.:.0 /0 574-.79. 8910 .:/0. -079.34720 ...3./04207909.: 31472. 389..90/0.:9479.:7.90.3.0742..300 89.39.0390/0.9.: 0/.90 50 5.-0890/0389. 349.7574.3. .:9.9:: .30  !# $%# 00.438.5.3..90 0-07.90 10 /0 .75:-. .70 574.90 . 8.90 574. 47.9089.9047 70850.8:39 /70.0070.. 3970 8:7800 /0 /4..0. 3/70.3//3.90 /0 .9 24/ .9:: 897.. 742... 574.310/0.425090390 /3 89.0791.0/0 . 24. 37 ./1079047.90/0.4708543/0390/3#42.70.9. 5.0791. ..: :3: 05079 8.0.3 39073 549 1 /.9: 897.9:..8.7.00/0574-.9.:007/0/70598:7857:/039.8.70 .382070570039.:7. 3 .900 0-07.: ./0.573 . /3#42.3 8 .308089. 0025: .:9479. . 47.0390 /0 .90/038907::8990/389.9470.4389.9 .90.9:897..:2039.207./00 8. 00..: :3 .047 /0 574-.90.9089.0791.4393:9:0897.431.7947 3 .3 .7 4-93:90 /0 .

00.431472 0 742.903573.5:8. 1 /85:8. .3.574-.. 05708 548-9. 80 . /4.047/0574-..0/7 0 897.81479..90.30 573 .82./. . -0301. . 2039430.:. .: .8. .574-...31./23897.9. .742.3900742..9047.047570.390089..3.90  3573.0.2-..30&8:39.70..38.. ./008.: :3: 05079 574-. 05079.9..390473..50.39.-9.:.500../0...0  479.943..39.574-.9.9.3820.:389. 389..9::897..9:7.90.0.970-:0.24.0/0574-.:90/000. 8 .389./3897.30.47.089024.5: .

..70 .7.970-:08.3899:9/070570039.70..0.439....8573:38907:: :8990.9..08903899:9.

 :30  8 .8-4:7 2. .3.790 .3. 3 /4203: 31472.89.3 43/7. 0 5.8:57.074790730 #42.039...0.790  #42./07.382057338907:1.7 .3.0390 $97.47.4: /943. /7059:: 897.. 43. :7450.. 43. . !7494.93573.

 43.9 8 /080230.9:7.9 57. 89. 8 97. .9047 202-70 /0 ./00.90 80 .574..0/0 4-..70 89.3/ /7059:47 31472.47 97.943.039.38290 70. 31472.38290 57397 :3 47.9.70 10. 570.3 3..50 .

 .8.70. .705..80/4.954..7/4.39.90 $9..9:7.7.9:84.932-.9::84.90701:.10..:3: 574.9.43.89.9307080.07070970-:0/.4389.9 1472:.: .31472.02.3/390708008.08 50 74 #.300.39.0/0.07. 4.85:38: 970-:0 8. :72..98.9. 10 4-0.08:39.9:3.7 8 :. .42039.9.85:38: .:/0.4393.90/09:. 8 25..79.9  $%! $%%!# #$%# 431472.:79. 07070..:8:.8.9470.438/07.. 9090 /0 00 /.85:38:..0 #. . ./:.708. 8. 7.970-:08.9:3.30/0.9...70 .089039.973.3/ 8.79.88.. .0707 8.9.98.7 1 /0 3. .3/ .

..70..850.5... 70.089..57.47/30.943.39:: 305:9.0 742..9.2-: 573.02 09:8  &##%&#!#$%# 3 .. 742.825.70 3472.547 1:3/.70..780 & :891.:9.80.5. 1. /3 .:720.30...3 /030../.9 .9.00.047. 57.4393:9::0897.30970-:08...3  .9::742.70. :3 88902 /0 /7059 897.00.3:54...7949.1.:3.-037..9574.5479:70:7/..30 30:/0.7047 8..30  825.  3. 0572.-.3.32.3.39.5:-.9742.700.0.94.57317.3/00.-84:9.70.309..905708570.70./0574-../0/705939073.90 $:-..008/7059: 6:09:/..901/4.. 0 742...4.:.3/.:5.5: .943..3.89:.742./7059::8..: 3 .59:.431.9 742.2039..79. .39.30 0307....8089.: /05:8 94.5.80..570:29./0/705939073.38..90 /0 574-.90 /03900 50397: /0391.3/00..   #!&#!%%#% !#'%#  7/30.943.3.3 0 1472. 3. /1./04.89070..949:8/4:. ..: .9:3. .4393:9:: 0 897.897.. 5:-.3.9742.70 ..:90/000 ..0/0/7059.7:20390  9: 3: 54.573.75491. .03:0.5...3 3 573.5:9:91574-..0. 8 .5. .039.7.5:-.. 20/..9. 0 897.2.:002039/0097.3802.:38:-8/..3.9.. /0 3089039.70. 47/30.. &80. 3 8038: .897..9.9:30.5.897. 2548-9./0.89.0/9..3.3:.0/:7./..  .. 97290 ..30 .089.907::8:-8/.3/ 1 708538.3/00.7008902548-.. 389.30  5..:34..7 38573:.5.00389.897. .70.90. /0 /05./:80:72.9:.. .:/.10 :3.3.3:591.57.4393:9:0 897. /0 /7059 39073.90 7.2. /4.573.3.42509039.907.3080.:3#42.9::897.. 89. 970-:0 8.

5:7/0/705939073.047/35:-.4393:9.970 389.943.24/:7  /0 70:.9::34897: ..7.57. 3 8038: . 0 80 /090723.57..943.1:3/.:3573. /0 :/0.5.. 89.89.9 .2039.43899:0573.:7039 0089. 389./388902:/0/7059742..3 0.-93/4:.2039.3 ...39.9.0/0/7059.-897.943.349:3 324/...57. /0 .- ..9::147::.438.9  020390/013947.5::7/.0:3./047/305:-.3..9. .-03 7.089./0/705939073.059.39.501:3/.9742.0/0/705939073..3/43472...089.4393:9:349:3.

 :891. /0 /7059 39073 ..70 4 00 .70.147::397...59: .70 0.5479:::7/.0. 5.10729. 3 8509. .45: /0 .439.07 010.7  0.703:54.9:7.07.89.03472..0.. /0 /7059 39073 0 /0 47/30 5:-. /088:39/047/305:-.9:7.7 0.30 3472. .0..9.70 0 /. 57.: 570.943.9. 5:-.47/30.9. 010.439.9:: 147:: . 47/30..574.70.70850..2.747/30. 47/3 5:-.9. .. /0 /7059 39073.. 50 907947: 9.08947... 2900 .73. /0 .147::  . 57.9047 .70 .70.901./.3 .0 .0572..2-003899:98.9013. 47/30.30 00.907.505.90 $5700025: 90720300/05708.42509039.47:3/7059:39073.2..089 . .2900.9 742.. /0/705939073.. 8892:/0/7059.9 /04. 250/.7 ..4380.70 .3..10.9-9./28.7947.5:-. 3899:9 80 .:2..90.&949.3 8 25.70.0590/0 143/..70.943.943.38.0 . 57.70010.4... /0 ...9:.05. .70.7054.89.802030.747 3. .070.0 .89103. 010.897.70 8:39 .059...4397.. 573 1.970 897.5. .08947 34720 .9047 0 897. 0 897.90 8:39250/. 57..93..0/:7.-0890 05.943..9047 :30 0 897.431..42509039..9070.470.::388902/0/7059897./047/305:-.7590093.4.2.39.70 .790390708.5:-.9..7 0572.30 . 250/.38.0.4250903908..0 /0 /7059 39073. .30 39./.5.5479:70:7/.9.0389.70 8. 8.90 8. 8 3 /7059 39073.. 5.059.897.0/0/705939073 :3/080290.3...5. ..80.:...03.0 970-:050.7000.: 1:3.... 0..700572.9:7.8...70 ...9 347200 :7/.711489..5.. ..0 0 47/30 5:-..9 $9.80.: 3 .:94342.0590 00.5..5479:70 :7/../0/705939073 3. /0 .3.3574.9 7.900:7/.7947 3 7..9 742..9::  0480-7 .2:9.900 70020390.5.3.7048107.9.. 0 .70.9728080./0/7059390733.05..5:-.. .3/7059:39073 0.9.2-: 34720472507./0.0 /0 /7059 39073.5.947/30.5479:70 :7/.. /0 /7059 39073..742.:/047.3.5.8.9:7.7947 .:943420 /0 ./0. 0. ..0.  !#% %# # !& #!% %# $ #!%%#% !#'% 00 /4:..9:7..709: 00. 574/:.3.. 57.39..574/:.3.70 .3.9742.70897.70. 5:-.0 .0 88902:: /0 /7059 70850.5:323098/047.7947 /0. 50 907947: 89.4397./0.943./3 41.70  0:947: 89. 8. 0 /0..3899:90 040.425..7.9.70 /10790 3 8038: .9 /10790 7/30./04.45250/.70897.2..9 /0 3. .9548-3.43899:0 :3 9020 /0 3. /0 .90.80574/:.0 390730 3 8.89. 5:-. 54...43899:000..: 3 ..03:70.9047 :7/...: 81070 /0 ..9.3/4:.3573. 3.0 3 ..

 /0 .3.947: 0 ..3.9 742..9 :/0.47 .943..89103..9897290.9 .943.3900742..9..742.4:39..9 3 .3.00 /3 /7059: 742.0.089...9.90 3472. .4393:9: 47/3 5:-.90 9072030 /0 5708.7.5.9 .3 549 1 ...0 /0 /705939073. 3472.. ..:8. & 8:39/0 47/30 5:-...3 ...9 $570 0 00.43930 .57.3 /7059:39073..970 389.9 /.0 .9 8 3 57....431.9. .0890 9072030 80 ..7590 /0.9. 57.0/070 /0 47/30 5:-.30  !70. 57.943.8910 3.:57380 . /0 /7059 39073.:388902/0/7059897..0 .70 10..

. .38.8...90. 3..0/0 ...9- .947849 .947849570.7:.9 ./3970.-.: -079.943.0050907947:#42.79 570.:3:.3.5.8.3742.. .8..- 3 .0070.803..70 :3: /3970 ..0/0 :3 250/2039 .947.3....9 /7059:: 742.: 3 ..0 250/2039 ...09...943.00.7.. 00.9470 . 3 .30 . 50397: 3.. 1 /0./3970.0. /0 .8.425.9470 .9470 0890 .90.3 0 3.70 5497.947 849 0 . 4 ..10.5. 3.

. 5:-.9742.. 0. /3 242039: 5743:39. 57.9 /0 ..9 /0 . 80 930 80..70 :3 . 88902:: /0 /7059 742..7 2507.7. /0 /7059 39073.5:.5479:::7/...70 3949/0. 80 390757090..3  /3 5:3.0.9.943. 5:-. 573 5782..0/070 85.047/305:-..89...70 89.943... /0 47/30..73:/047/30. 0.9:.943.907.9.:3.9742.0/070 902547.3242039:3.0077.7. 47/30.3..907 .. .9 742..2..9.0 7002039.9 /0 .7.907 3.7.   /3 5:3.7014720..7:3049. :3 .3 3 .0/070 2.9 . 3 8038: ..: 34897: 0. 3 8038: .943.57.3 ./0/705939073.47/30.5:-.  #%# $% .  /3 5:3.57.70 574570 8./0/705939073.9::70850.

 .. 50 143/ 47/30. . 970-:0 8.7038038:..0 7.. .089.9.3.9:7..70573..05908003070. 5:-.9.0147:: .303:2.70850.390 ..3:290. 80 . 47/30.09038. /0 /7059 39073.010.: 002039 /0 097...90      % #!&#!%%#% !#'% 4:.708:39897. 57.3. 897..90. .9.943.00.0/0/7059. 70:.90139075709..5. 50 907947: #42. .0.9728080 3.5..08.47170. 742..4389.70 :3 . 431.0590 /0 ..3 250/..9...70 00.5479 :7/ ..047010. 897.309..39075709.907/00.9. /0 .7900.:348.0898038.0/0897.90010.3.9..2039. 5:-.5471:3/.90 0.70897. 00..5479::7/. 3 1.070.. 574/:.90 :3: 30.5:-..4380.59: . - 47/30.:90800.70 472. 3:2.7.....574/:..907 /0 0..3:54. 3472. .90 .4397..9:. .42509039.7. 80 3.9 742.:9. .7.

..0 897.47/30..9:7..9742.57.5:-.00../.3.70..30803.3..3  :3:549...0.../0/705939073..5. .570.79.943..0898038 .

9: .9:/00385./7:..9:3.089.54.7080.70 30 .78.8907 24/1.9::/00385.. 0 .31:3.70897..059-0 /0 .9:80..9::/0 03925885.:3. . 8:39 8:8..3/ .103.431.5:-.9013.9:  431..70 .. 8910 47/30..70 /4:.5./107.742.:2 8:39 8:8./7:....431. ...: 57.5479 :7/. $# %& #!&#!%%#% !#'%#  $10700349:3/047/305:-.30 80.9.3242039:3.4..: 2. 3. 8.00.9::3.059-0 /0 ..9./7:. .700.2 701079 5.7.5...431..431..9:7... .9: 103.5..90/0.:89307:3:7.3.0 7. 2:90 889020 /0 /7059 /10790 .3.5479 :7/. .

390 & 94./0925  $107..3:29.9:8. 47/3 5:-.9: : .970.5.95:7/0.90/00 8910 .9 /0 ..:98:- 3..00/1079.9 .5.8907 7.0 5:93/4:..07 ...9::/00385.9:/00385.700.:.70 8107.8.3.089 .9: 8 0890 8 3 925 /04..989.431. 2:90 89:..3. 3 85.002.431.0 /10790 $0 3:20890 .:.93.5074.70..:3.9:/003925885. 1 70.:348.385.47/35:-.9: .7..5.:3:.90573.9:  431.70 80 .070.047/4:. 8 242039: 3 .50 . ...93 85.90 .70.50397:.010.70 8:39 /0 47/30 5:-.9:3.. .9::/003925885.5479:7/.:90010.059-0/0.00 /4:.:9397 :3.431.438/07.8907./.70 .0:7..7:9074780.9:80... .:.9: 242039:3. 889020 /0 /7059 8:8.9: /0 0 3 85.5479:7/.8 ..900.0 3970 242039: 3.9 80 .:348.5479:: :7/. 1 3 85.70 2. .3.4089.1070. 8890200 /0 /7059 ...9: 59 .431.9: 50397: .9:/0.431.4.431.431.90 3 .4089.70:37..70 49.04..3/ 8:393.3:2988902/0/7059./7: ./039..

24/1.7..

9 81....0..0./0/705939073.90 3 897..790 :3: 7.:/..7081070 /0.90 3.8.9/003472.9.0.5.5:7 00025: ..97243.0 8 305.8..47/30.3:: 897.5479:7/.9 .3..3.9:324.:/:488.9:..89.90   .9::/00385. .90:7/.9.:3../0/705939073 .8.0.80.9:/00385.3/903897.7.97243.94793 -.. .0.431. 8:39/047/30 5:-.9/739073..90/017.89307:3:7.3.47170..70.425090398./0/705939073..9:8925    #&#!#!%&%#% !#'% 7. 144808.8.4517.397 :38..4250903908097290.70..3. 84. 3 #42.7573.:348.50784./7059:7/0.702.5.:/:48:300203934:.0  3.....9: .8:870:9.8. ..5.. .7..9.9::/00385.3.90...947939.988902/0/7059/0.9.&.431.0:7. . /08 4 .8.943.3 . 70.9/0 0.9: 47/30.8/4:.. 47/30....24/.:.3...:34.900 5.:.8 89.9:/0007.3.947 .0  4/.2.3897.3.:3002039/0 097.90  9 0 10.34720..7 /....9:3.57.90 803974/:.5:-..0.0: 7.8. :90747 8.:90 3 #42.3:2.8./0/705939073.431.3.988902 /0/7059/0. 742./4-..90.90 397 :3 89.09. .0324/17.90 3970 /4 .3/ 5...3.08.0010.:3.9470 574/:.2. & 80 54.3 -..00/02.:573/070. 3..:348.8.900 :30 ..089...-.431.308 .0..9.3/57.0.8907 /7059:747 /4-.:. 80 70.0.70483#42.903 .7 849.9 397 :37.80 3..943.47 1 70.5479 :7/..70.3 3 897..8. 3 925 8 85.94703.9742.5:-..5. 00 3 /7059: 39073.380.0890010. 010.947039704742. 54. 3. 8:39/4:.03472.-0  .5479:7/.54 47/30. ...42509039..3 507290 .9: 5:3..00.09.70/0.:.943.8:3.:34.947 704..3 742.-.70324/3472.9..3.5479:7/. .7970-:8.... 57.0 070:.:393/07..431.5:-.711489324/1708.57.943. 3 #42.431.791.5:-.3.3/: 80 574-02.0 010.:90 3.:3..90.3/90 /0 :3 .0:..9 3 .80.309..9:3.7..8.09.09.:/.947.9.&574/:.70 .431..00..089.90.9.38..9 089... .

 0.0018.5. .790 89. /0 /7059 742...79 ..9. 4 84.-08. .09. ..30 9 8910 80 . 80/: 8. 573 . 10 89:.9.9.90 13/ /. :3 .4207.431.9 3 897.431.9 /0 80/: 84.45:/0.9 /0 0 002039: /0 097.3.09. 573 00203900 0 /013947 3.9038.791.90 .70.93897.0742.03472.9.943.0:/.59.90 80/: .425090390 084..g ... 3 24/ 3472.700.3 5.300...9: .9:.90.. 84.98 .309..7573.1..3.43899:9.34720.

.708 .:/.900/00.: 5:3.988902:/0/70593472...7947 $.5. 70:9.57.988902/0/7059 /0.90 . 17.905:3.3..9.0890:3.9:7../4. .:/:485:3..89:.9.794738038:/05./.039. 00 .9:.9:7.   397 :3 7.:/:4..9.9:7..0:7.0..90 24-0 0  .9.431.9:.70850./08.:/. 4 .5. 010.2-.70 3/70.9 970-:0397:390..:3:.5. 3 .439.-0 .:/0.:89:.9 .9.7908. /4. 5.7 59 .9:. 14480..9. .  970-:08.331...70 573 0 38:8 0 .90..0 549 1 /05. 88902::/0/70593472.5.09.0084.5.-..: 5:3.80. 8.9.:/. 00 7057039.3:29 7.714-93:9/. . 801.3 8 8.089: 002039 8:-0.03472..47.7947 7.5479 /0 /7059 39073.90 :94. 8 /42.5479: :7/. 4.9/7059:897.5479 :7/.9 . . 10 .70.988902/0/7059 #0:9.79 0 3.5479 :7/.9/00.3/.4.9::/00.:/0.: .  43/907.5479:::7/. .9/7059:742.943...9 017.0: 742.42509039. :3 24..9:7.907: .:3.30 :7/.8.79 970-:0 8.:2:.. 70:9.5.9:7. 80/:: 84.8 0.7/.7001..:.003/7059:39073.-05934:5:3.02/4:. 089039. .0.. 7.42509039..7.9 /0 .43147234720.9 . 88902::/0/70593472.9. 0 :3 7.331.. . 00 25./7059742.79/0.9: 4-93:9 8.324/17. . :3 002039 /0 097.: 574/:.07:3:/0...79 /0 5. .:/..309..90 .3 897..8.4207.5. 573 0.425090398.70.0 80/: 50784.4.9. 00 54.:/.943.45: :72.7.9:/00.:9.45::3.0/059:897.03 3:2. 147:: 8 /0.9::/00. .5.90 /0.9 /0 .70 .7.903 17.-.2-.33/0972039:.8 .09..900 34 .7:3:-:324-  5.. 10 2.431.9 0 0025: 4507.9:30. 17.790 970-:0 8.425090398.90 /0 0.. 1...9479.0 4.033/..891000.0..79 8.9. : ..5479 :7/.9.09...-0 34720 .90/04-0.97... 10 .75:3.070.8..9017.42509039   $%&#&#!%&%#% !#'%#  31:3.903.:/:4.90 /0 0.09.943.9: :72. 39039.3/.9/0.:3:/7059897..431.9:: 0 /... 38.79 /0 5.8.30 1.573390720/:34720. 24-0 8.57.9:7.90/0010 !:3.: 50784.9 4.07.9.49...7114891708.5.907: . 57.0 .8:3924-0 89..:/.3.903./0.9:7.: 7. .8.390 17.90 0 4 4507. . ....08.70 8:39 ..9 .70.71.   70:9. .9.970 5. ...-70 .5:3.9:.-.- 50397: 5. 4 3.947 .79 8 70. 5. 5708:5:30 3 24/ 08039. 34720 .   8.5479:::7/.1.70 /0.0.308..57.09.45:: !73 5490..2-.0 025: :3 ..9:30.0 .70.:/.80..9 7.45: :72. ..431.8. . :3 .9. /0 /7059 39073.3 017.5.5:3. . /0 89.9 5.80.9:17.70...3 897.90 3907.9:7..

.70574-02.3.573/4:. /0 .8.089909/00070:9.903.  #&%#!%&# ' ##!%&&$%# 79/300.9::31.0742. 70570039..9/0..9: 7.. 3089039 3 1.9..943.57317.9/05.30 324/. 3.89.9:30.947089742.90 8.3080.00.43. 0 897.70. .9:30...9:7.: 8:- 3.93897./.0 0 8.73:825. 573 17.9.42509039.:94342.78389:.9..    #&%#!%&$%#' ##!%&&#  00.5./039. . .947742..89:.70.9./.44 :3/0 1:3.003/7059:39073. :3:549.:/.9.30 .:/:483.943.3/ 3 3. .7038107.9039039..903.943.3.30..39.17.3..3907.17.:/0.3.30 3.:/.9:3 17.5.5... . /4:.9 3454.3.70897.0.9:::7/.039.3.5.9.5.9::7/. .30 /0.3:9.477:259 .17.742.9:::7/.0010.89:.42509039.3897.0.9 .709 505.7..0897.9 ....0 742.:9479.3.70.90. ..9.7.. :30 0 897.70.439.34720.90  7.90  /0..80.4397.3.17.970389.2.:/0. .7.7947 /04.574/:.00970-:08..3.438/07./0. :3: ..0 .90 .425090390.039.79 010.:/.30803. ..3900:/0. 5.907.9430.0.70.:8423.. 3.-9....010.3:.925..431.0.3:.3.30 0 .-3897.9.:/0. 17...70850.4389...9::7/.:/:4...9.....947 742..70.00802.8.:3.9:7..90 :3: 30..7 ..3.:9479.9:.9:7.30 8910.5.00.30.2.8.9.38:-8/.

70.:/.42509039 .0 42033.3017.9:9: 50784.3. '474507.88.3.../. -0301.8.:/:48. 2..0/07 .431.9.943.301..438/07.:/.3.89:.3907.0 ..703907. 80 17.00..:/.88. 17.09. .59:.00.9 3472.:/0 .00 43..0.  .0 50784.20 . 8 70.943.07.3:290/4203570/0. 80 .00 /0 .00 00.:/0.903..5:8574-02.43930 .98 .90.:/..90 573 17.. 25.3.31.70 8.30 1.3:70020390.70 970-:0 8....089/4203:.17...5.70.  #! %!##& 89.0 89.0 7.3.80.00  89.90...1489..857490.. .00970-:08. .5..03917.70..3 24/17..3:290 570.. .70. /759:: 897.89103.3.3.1.9.:/..17.4389.9:3 7:20390 /7059: 897.719728.:/..50784..2-.00.0808..90.:./070:. 00 3 /4203070850.89..742...3 3472..9:..7900 548-9.9430...9. 3/05.903.90 /0 1.:/.3 0 .9 :3 002039 /0 /7059 8 573 :72.

:./42.

7080/39. .

. . 742.79 3 ..4393:..9. . .0.: .7.030 /0..9:7.3.50397:.849.3.7 3 .033/ .7020/:3.:9:32..2-.90 00.79 /7059:7070.5731.0/0.574/:81.8. 708538 .:17.9:3.8..8:57.0.:-:3:70850. 0 5.80/: 5:3.293897./42.-.9. 0 .4/854900.. 1.42:3.30 5.: 3 .30 .72:90/000.:3974/:8 4 .70 /0 /.97.:/. 88. 4 8499.9.42:3 00....9:30 3 /. ..3.:3974/:8 /3 34: .70 .4207.0/070:30.9.8.3242039:3..70 /42.59::7/. $570 0025: 3 #42.5.2.47.43/9 :3..97 &90747 .:9:7. -:3:74724-0 &3 -:3 /3 5.9:..79 570.9 .79/.0 13/ .: .07:9.5. .02 4 8509. .0507290.45:1708. .8.9. ./0. :3/0 1472.0.90 397 4 9..9: /0 /43.:.943..3.3.43/:.9:.9..00.89..9.&54.390 742.70.42:3 .8. 3: 0 ...90 ./. 8.9 24/1.0307..3.9.10..::47.5.0 .39..:8938/7059:70850. 0 .708 .9728080 3:507290. 17.. .573/09:73. /04. :3 ..9:30 /0 /.:/.7080/032.9/00. /43.8.:3 .::3 /42.9:7. 00 3. 0 .9:3.8910570.9.:3.3899:980.. 09074.479: 00.900.  . 1489 . .0 3..70897...3:29 7.7.70 5497.97 389..70..458:370:9.7000./818.90 397 :389.9080..3.97243: .9 ..1.479 3 1..790 .943.3. . .703:089.9 0 9..09..:4003. .7.309.9..708 .80.903.03 .50784.9003907302507.4397.98.930.39. 0 .742..3.09.9..479: .. /01.3. .3/...9013.9.. :3: . 397 :35.:9039.742.5.90.0..030 /:.80.0708/0089:30   702: :7/.: 3/0539 . /07 8509.2-./...:7/.: ...431.5.:3 :.7947 :324. 4 84.7000.5479 :7/.25:30 4 1472.00 .. 507/070..90      !#%%##&#!%&%#% !#'%$% $%%&%&#  425..7:38.70.2-.00.39047 742.439.30 :7/. 00  3 /7059: 39073 .3/ 5.80/::70. .9.9030 9... .. . .00.9:7. 389.4. 14890/. 5.0..9:: :7/.089..89.943. 50397:/43.:7089 ..03 .5. ..72:0890 /.9.:   89..970-:08. 002039/0097.1489394.9 /.   1472.:::3/0..59:.3/ 3472.0.089.9.7/.3.43/90 .. 00.917.703472./00:9470:/.0 97..7..0 /4 849 9.479 3 1. 84023...:/42..3.9:30.70.9/0.9 :7/.790 3. 2:90 89.0397:573...:3:-:324-. .479: 3 .5..42:3./28..70 :3: /3970 84988.90.. 0794.93.700089038.... 389. 3.70450784.89. 00.0/0.38107..-.. 89:./04.80.7.0 389. 8 ..570.90 .:/:483897.  00/4:.09.000...3/0530.:9039.70.438/07.3/7059:39073 89.9:9: 47.8.

70. :3 88902 /0 /7059 3 1.4.9:4-0.31.4.40039073.700.9::17.:/0.. 89. 57.90 8:-.../0480-78:-:72.70.: /7059:: 39073.943..9 80 17.900 390730  20..:/0.382:17.850.94.9:88902/0/7059 3/7059:390738017.850.0 3 ..:/0 8910 3 925 ..:30.38..:/0.

 . 0480-7  /3 5:3.907..70 94.5:-.80/:3.9:7.10.4397. 3:9.3/..9 8:39 .: 50397:.5:3.17..70850.0.9:7.7947 /35:3.9:7. 00...980/081.39002.38....9.8.3. 5:-. 5:-.9:: 3 1.5.9:::7/.4207.943..70 ..3.3.70 /0 .70...70..0/070 .: /7059:: 39073.947 742.7039/...... 0 1.00.59.:/:48 82:.39.57.9:30.:7 /0 3.5. 08039.:/.50397:.5.9.:3.:.9.59.9.:/:4.:9. ..8.943.90.43/:.5..3..3 .9: .5479:::7/.8./039.9.:3:.4393:9: 0 897.4..9  802.89. .5..7947 !73.. 3472.39/0.7 3/7059:39073808...3 /0./039. 4 4507.348 .:/. /0 /7059 39073.8:-0..78 0 0025: 4 84.5.: /:5. ...9.947089 970-:0 8.2-00.0/03.7 .17...4389.9.90 00203900 8.9:30.501:3/. 3 925 .8./08:-3.17..-9..- 88902: /0 /7059897.7. . 74:: 389..9:7/.  /3 5:3.90.42509039   425.:.711489.3.:348.:7 80..0/:.   425..90 0480-7 17. 010.:0 30.9 89. /0 /7059 39073..0/070.0. 2.943. .0/0/7059 .84.9:3..89..2-.9. /0.2-..005708:5:30089039.0 3 .-..70850....9/00 4.943.5.9:7.770.70.. .7.573.:/. 573 .0/03.00:3/03:030.439./.30 8.897..::3/08 . 57.501:3/.9::/00. . ...90:7/.. 82:. 57.84.9 ../0/705939073.39.74:389..09. 00 25...9.4393:9:1. .4389.988902/0/7059/0..90470897.09..9:.:/.001448908:39573003800.33.25479.4397. 3 3454..791..425090390 8.8:7.7.17.5. /0480-70 17.00 ...9:7.4393:9: 1.:.9: /0 . 573 .8.:0..0 3 #42..80.70.70..:/.. 00 8.90397017...9:88902/0 /7059 .0 .9:7..3.09.:34.9 80 8. :7/. 34720 .9..0 0 84. 25479..47//0.-980/: /083573.90 ....3. .3/3.9. 00.0/070 ..02.8. .7810. 0890 0572.4389. /0 /7059 39073.8.17.9.:/.3.5.0/7059::147:: /0.90.9::147:: .47/30.7..08.2-0025.9: /0 . . . .84.9 8 47/30.5.7.3.3900 :/0.03 .9:30.947 47.300/0.0708. /0 /05.9.:3:88902/0/70598:-3.90397017.3..9:::7/.947089 .57317.:38.8910.8.9.943..5:-.431. 88902047 /0 /7059 3472.43974 /.7 0 .:38/..2039.943. 47/30.9.90 802.9.010.9.2.70.1..5.0147:: .0 :7/.089.:3:83:7.700...3.78: 8:3.9.431..47/ 3.:/.9 8.0..57.4. 8 .:/.089.30 50397: .3..70.00847/30.5708:5:30/4:..13...897.431.38... 3..9:..08924/5498.9..3.0:3.4397.90 4507. 80 .897..0. ./039.9.00 84.17.5. 57.90.3/573.:/..390 :/0.. .308./0389.324/010.. .09..00. 5:-.. 57.9:30 2.90.9 ..00.9 3 3.8/0.943..:3./0/705939073.9 17..... .5. 47/30.4-0.:/.4393:9:8.9.0 3 .9:/0.2039.34.5. 3:2.00882:.-0.7.7039 /..98 .9..:9479.3..7 23.9 389.3:29.00..

3:29 88902 /0 /7059 80 .54 8 ...:/0.90 0890 8:1.90/08 070.7039 /.:348.9: .438/07.89103.8.9:5:30574-02. 849 70. .9.5.3 #42.98.79 8 1..:348.9: .3.9: 0 3 925 50397: .089 .1.0 89. 80/: 70. 80 3/05.70:9.3 .5./7059::742.3.0: 7.574/:../039.7.90.431.00/4:.170. 3899:9 0 .90..900:3:7. 82:.900.7 1.:704.90:7/. :7/..7 893077.3.. :3:.:348.78: 0 .70850.3.07. .90.90385.9.4389.9:/00385..54793. 4 84.80/::70.9: .431..80/:84.39047 50 .3... .17.5479:: :7/..7:. .07 :90747 .70...7 89307 7.9.:90 3 #42.70 .:9039. 3970 242039: 3. &080748 ...9.7 23.3.9..3 8:- 3.3:.30 3 #42./35:3.9:70850.9:3.1.9.70/:5.47 8.:34. 80 . .9/003925885.79 .930. .9 88902 /0 /7059 !7...90 .9.9: .94780 /0.: .4380.9:3.8..9:  802..9 .89:.17.431.078.8.431.4089.90 .7. /0 .:34.0 897./0925  431.9..9: .- 3970 5. .. 010. .:/.9:: /0 0 3 925 8 85.70 3 242039: 3. 80/: /3 897./039./.9 /0 ..9.3..070 50380 /0 397093070 /0 .9470 8:3902 3 570039.. 573 89..3 742.8907 3#42.089089:.3.0. /0.5479:::7/.9.3/90397 49..90. 170.9.3/903897.5./039.90 .. ..4207. 82:.8.7.9.:90397 :3..431.0050397:.8.3.3./7059:7080.9:/003925885.7 849..4397.431.8.9:9.7.9.90.9..9:9: 84.:347/7059:7.0397: 573.089039.. 808.348 89.43.00 /4:.3. 889020 /0 /7059 3 570039.9/0.9470 .8907 24/1.70 0 3 #42. .00080.90397 4.9080.09..9. .9: . .9: /0 0 3 85. 00 3:9...9. 80 5:30 574-02.09. .70 010.9:80/0480-0890/0.0/070 .85.9. 431. :3 .431.30 8 242039: 3 .0742.23.070 8 089:30 .-3.4089.09.3 80 .. 17. .3.:/.09.90.3 8 :3 .9 50397:.2-008:39.9 0 3 85.9...07./7059:747/4-...85..9:82:.:3.8907 7. 3.90 0 /4.. /0 8:.00.09.3.9.3 3 897.:78:/00..90 573 1. 0480-70..33../3897. 010..70..431. .09.897.431. 80 .3 742.:9/7059:708.170..:348.3.0847 47 :3.078.. 3 002039: 902547.9.9:  . 3 .7:.45:0.008.43/:. 8:- 3. 1 70.: 99: :3.9/003925885.3970 5.7.89070.0/07085.       %&%!$$!%& 70850.0010..039 8../7:. 13/ 3 #42. .9::8.38.09. .  89.9018.5479:: 3 .9.70 80/: 3 897.5074.: . . 0890 .9: 50397: .. 89:.70010.9.8.3#42.07 .431. 0 897.3.9:9: 8.3 030 ./0.3 742.3:29.3 897.95735782..9 /3 5:3.9047 .90 /.7..3.5..3 .8 .:3.:9 24/1.7900 .5479 :7/.:90 .242039:3. .7 ..007.9470.. .9.10870:9..8..900 .231. 380.00 /4:.3//7059:70/4-.9. 8 ..  #42.89.089 . 70850.9.: :3 .: 8938 8:-3.5..: .:3:.9 8.8.8907 24/1.9/003925885.9/00385.889020/0/7059.9...45:54.9..

089.9:7.:/7059:3. :3 7.7 :90747 010..0803.90 3:089.431.89:.3#42..7/3 242039: 3.89.9 .90 .309. /08 ..9 897.0.9:7.3 .70850. :3002039.8907 8.0.943..3.: :3 002039 /0 097. 3 242039: 3.5479:: :7/.  7.0 .54 80 3.9 3 8038: . :3: 89. 3 .5479: :7/.9008.9.3.3.01. 07.. .7/3242039:3.5479: :7/.89077.  #.1472..890 3 88902: /0 /7059 39073 . 3 #42.0...:#42.25.943.0.5 :7 /0 /7059 39073.8907 7./4:.... 57. - ...40./4:. .4.. 80 3.309..70 :3002039 /0 097.3.5479::7/.4.4393:9: 8.9:  7.9::/003925885.089.

9.90050.0 3 9.3.39.3..90&.089 909 /0 00 80 70107.800.. .43/9  /7059:8.90 .3#42. 8 ..:93. 8.7000.5.30 .70.742.3.900...00.3 7059:70/4-.471250/.. 3: 10 .90010.. 574/:.00 50 . .3. /0 80/:  /7059:70 /4-.3 742... /7059:8 . 2.070.:348. 370.0 /0 /7059 39073.703:.470.89078. 2.:348.3:.5.3.70 47/3 5:-.8.43/9025.0 /0.70 8 .90 1.5:90.. 2.040. .3/903897..471 70.3..:90 /.900...9 ..0..90 3: 54.30..3.9470704.9 .08.7000.90..897.0 .09.00.:9.47/...:301720897. :3: .0.0 /7 & .0897.47/.9742.9 .. 0 54... 50784..5: 3 #42. ./:.747/3 010.3.8:3970.2..30 00.:9 3.70..8.:94..4397.-3.3.:9 3 897.3/7.3..30 1.:34.5.3/90 3 897.:93897.3.390 :3 /7059 .9  ..9039.050907947:#42.90...9. !% /7059:70 /4-.303#42..90./7.0/0.9..5:90..7. /7059:8.780..9/7059:742..7.:9 3 #42./039.89..:348..9.. 89.170.3 742./04730 0070570039.8.9 .3.3 .7 1 .:90 3 #42.90050. 94.742.3....-39. 742. :3: .3#42..90.90..9.70.3/93897.4380./039.7. 8 .:93897.:348.8.3. .89. :30 0 897.. /3242039:3.9.:3/08 .4397.943.79570.:903#42. 2:90 010.170.890 :3 /7059 /4-.3.30.7..00 .-.09. 57.:/7059:742.90..3/90 8:- 3.- 3.3.9..03:0.90.8.3 .33..3.5.3      %#& $%## &&#!% %$%#%% 00.3. .9.057.10 0.9:7..3 :72.897.0 3 573.9. /0 .:98:-3..5479::7/..3..9:3.:34.9.90 :7/..089082.70 84.939.90010.9.71..3.:348..700890.. 8 .7 .5.8.70...3.742.3.8..431472 0 742..47 1 70. 00 /0. /0 .8.3. /.:300897.89.9.90 574/:.3...0 38.90..0 3 #42. 57..30 ..0890 89.:93:. 2:90 .. 8 8 . /4. 3: /107..3/9 3 897..5.93.7:.80 574/:.90 8.890 025: 4.7 /7059:70 /107.3 .:348.070.8./7059:70..../039. 89.90/0. 1 70..0.9.09.90 &3/7059.:3/7059/4-.8..:98:-3. ..11489.

09.89103.70. 3.90/00. 3  8 8.3...34720..47184:943.3.9:: /0 0..431.5.:3.08947.0..9:24-8054.70 ..9:3925.9/00...3:297.3/ 4 00 39073. /85.4393:.431..0. .705:3. $4:9 00./039. 3 742.2-. 4 8.:9.. 80 ..3.9:7.89.9:3.:9397 49. ..3..    431.8.90 /0..:90 010.08.9.431.9:/003:54.5479 :7/. 0..301.3 97..903.90024-0. .0 4.431.08. 889020 /0 /7059 8 3.889020/0 /7059/10790. 8 3.9047  $ &% # %&& 00.:57.390 3 .742.870.9:7.5.08..9:24-8.3.9:7.5.3..44:3/03472./4:. .057.3/8. /4:...3.0.70 ...0:97.70 .8903 7.-07..5.9::/00.08:5:88:.5479:70.5.8. .  0480-7 25479.431.90. 889020/0/7059.9.5479:::7/.897..70974.0890   #! %%#' %  431.70 .90/01.7:3:-:324- 431.70 .9.9: 3: 089.8.  %&  89.9:24-54.7.9. 3 85.:. 8 .8.047390730.70..3573.8:.:72.903897.08..70107947.9:: /00.2-..:348.431.3..903. 5:3. . 5:3. . 3 #42.:. 24- 431.4089039.70.5. 3:.24-0478.5479:7/.431.3/:37.-0 025:/4.:/000..2-0089:.89.:89:.0039073.: .9:/003925885.704..431.3072. 00.5479:7/.9:24-808..8.94708..80./4:..00.9.0. 1 70.9:7. 0 ...03/.47 1 :.9.0:3:89.9:24-8.924-/00.87. .09.034.3.5479:7/.70.90/000..3 80.9: 24-.07 .0..70.3 072..9:.08. 4 8.7005:3. .50397::72.7 .9:3.  !#%%# %& $%$%%&%  431.5.2-.09.5.431.7.9: /0 0 /3 /7059: 39073 ..:/0.9: 802.431.3.0..9470 47 .70.431.. 4/05.900 :3: 7.903907.20 80/::305078:7/.702::7/.9:24-/00&54.9: .0../05.2-00 5708:5:3 .9:: /0 0 3 925 8 85..::50784.700307.90308/42..5..2-.-0 .0 0480-7 . 10.900 .47 97.8.4393047002039.9 3.073.75:3.3925..03/0.:57. 5. 3:2.34:.00/4:..94.89103.90.88902:/0/7059 ...9.7 . ..9. .90.9.0 . 8:.072.9:.9:7..

42:3.0890-:3:7024-003..72:.943..0 795:3.2-. 0250 79 00.9.9..  00.573..90 /0 .3. .89078.8.42:3.7.8.94708089. /4. .708.45:: /3 . 00./..7 57089... 00. 8 . /.9.4.7:9074.:00.3/ .5..5.-. & .: 79 1..5.9.70 .943..90 /0 397093070 0 00.. /3 .08908:5:8.8.8.. . .9470/.8.90:3:.9:: /0 0..70  3.2-.:9 4..:9.43147203.90 3 .5:02.2-.1.431..089.057..7.45/3.94705..431472 0 .70805:30574-02.7050784..9 24- 50 .1.1..70/947:: 34:.70 07...09.0 .70 00. 3.0 242039397..3.943.34:./:.09. 4-.. 700203900010. 4 34:.431472 0 .70/947:: 4-...9 .0.3:290. .0 80 .3.-0 00025: .9470 80 89.-.4393:.9.9:: /4-.050 .9.3..94708.0/. 791.903 80.47.9307 2.-0890.1.:3:/3970088.84947. ..947:9074.7903039. 00 3.  .943..70 4 89:. ..0.2..2479 79 5:3.702.00. 5.:30 50784. 80 .089.390747.900.:780.7 5:3.-..:/42..09..739478.3.79.:3... /0 8.8.8. .45::/3..0. 3. . 242039: 8. : 00 3.9:7.9030 .70 .30 .7000.2:90 .. 3.943.924890370.8...5. .47./42.5.::..5...45::/0..3/9 .900./0.2-.1.00. /.010.5.943.8.. .5.47.-0890 .3.903...

.         .35.7/:5.40 .2-. 573 .438/07..34:.80..70.0 ..75:3.0..70.3/ 704.9:7..0 .9 970-:0 84:943.3.431. /854947 57.5..9:: /00. .431.242039:8.9::/003925/3/7059:39073742....9 573 . .. 80 .3.2-.8.00.5.70 00. 3: 4 70020390.

 0020390 80 .70 7057039.8.. : 3.0 1.7084.9030897. 3.. /. /:5. 89.8.:. 5078 1...3:200/005..5. .3. .:3: /. 742.4393:9:.0 0890 70570039. /0 .8 574-.70808:-8:20.4393:9: 89..90.30 1.7050783.0/:5.7:.431..4. /85490 0.09.$9.9081.943.014720..1.89.20 14720.  3899:9.70 8 4 ..031.09.. 3 ..0054.590/089. :30 34720 ...-70.3:20/.0/0.0.3.9030  &!#$%%&%&&!#$  4203: /0 ..50784.9.059.3:290010.7. /0 .9..0..4314729.080.09.0/:5.397.70 3.9:..: 358.8.9. 89.5.5.08:39  89.30 1.438/07..1.70.00.301. . 4 50784..3/4203:/0.3.94.3.9..7: ....431.. 89...3742. !% /.0/..89. /03. 0 00.903 00.80.45/3.701.9. . 3 .431.9.89....79 .700 .3. . 7080/390 ..47.9:.0 0 4 574-02... 8.3.1.943..438/07.9070.09.1.: 70.943.100.9.0.:747 3 .. 50397:/0391.50397:..9:9:50784. 00.90.2..7.9:9: 50784.943... .-08908... .9:.50781.9013/: 0.70.073. 3 8:-8/...1.. 3 ..03. .00.0 3899:90:7/..: 0.9.903.7.9:.0.5479 :7/.70 2..72:90 /0 00.. /0 3.9030 389.389.. 70:9..9:9::./3.:/3 .0 090723.910 .9.70. .9 .70.-...5.8.0 .431.70 . .09..09.. 2.90 0 39075709.09. 3 .7 .. 00. 7080/39.90747 :7/.79..9:.. !#% $! #!%&& %#% !#'%    # %& !#' $%# ' $ !%% !#$  #0:.9:9::50784...08947.9.8910.0 8 8:39 .38.30 0.90 00.9:7..70.3.70397.90.70 573 /8549850.5.0...9030801.03899:9/0/70598..7080/090723. 3:2..90. 3: . ..5.9.0 49:30. 13/ .:.94708..97.070850.  4393:9:.89..9030 0 00.5..90897.09.09.7 70:.4393:9: 34720 .09.:8.09.943..9.08..70/42.089.: 3 58.00.0.3 .708.0034720..70 .90..07.3::742.947.70 .70.9..9:: ..8.1.8. 34720.3.50781. 1 .0/0.: 00.431.50784.70 397.. .90 /0 1.50784.. 3./.0 0 5..9:..147::30. :3 897..70 5497./090723. 8.742.943..3:29034720850.3/107039/0.0..5. 00.573/4203:/0.. 3 . :80. .070850.9::.7000.9..09.903 3 8.70.9:.90850.0 .943.390808. 3 .. 4 .00..0147 79...9:/00. 13/5:3. 00.. 2:90 .0 .0890 /4:.09..3472.90 $:39 8:5:80 34720 .8/0..89.79 $0570.431.89.0 /42.70.: 3 . 89. 00.39.70 :3 ..90304.9030 80 1.9470 9:9:747.9:7.9.89.0 2570:3..0 :72.8.5.70.. /4203:: /0 .3.431...70807.2.9....0.2-: 002039047 507843..09. .9030 80 3.. .70 397..90 .90 ..70.9::3.9..301.301.208384.3..70 /85:30 00.. 8.850.089034720.70.97. . 89.7900.5. .-9.080570... 89.0.

70.9..739089 .00.74970 $0 25.9.-.00. .9..9008:5:8.79.5. 8:-.5.947..9.-0 /04.5./039. 3970 3..9:::7 0.27 .5..9..5.0.471 8:5:8003. 00.907/08..0890 3..5.2347::3970 .47 1 8:5:80 0 4..90 .90 /0 144839.9.9:7..90 13/ 574-020 /0 1472.30 3. 7:/03.0.  3.9::.:8709.4397.0 45070.3.0 3..83:/04. ..850..: ./0007.:90/000 !0397: .5..438/07.9:2  .9:30.5. 9... /00/0.30 /090723.70.47  3.003:.9:7/..9.303..07300 3.8:7 /0 4.05:9:.7.301...79 3 /4:. 70.9/0144839.00.3.70 ..98:390.9.03.3. 3970 50784.3 /0 . 2347:: 8:- .3./85:305739089. .943. .5.90......02  3..0 :720.90/0144839.0890 ....50781.:. 2.9.9.90...50784.9. /0391.073.0.... :.9 8:39 8:5:80 0 3.9:: .:..50784.270..59047 /0 89..90 970-:0 /8938 /:5..5.09.5.5..3...850.90/3. 2:90.2039/02.5.715:9:9/85:30.: 3.5. /85:30 573 /43.7057039.0.0 00 8:39570..90 50784.90..0 ..50784.9.70.2:9/0:2. 8:-3.: 9089.5.9 .90 ..9: 3....9473.-84:90 45070.8/0.93.9.9047 3.70. 8 94..983.90057..9/0144839.5.90.. .3/0.943.5.. 8...90/0:3.3.5..9. .5.3:29.9.90..9.- 8 ..5.0 ..943.943.:90/0003.....90 5078 30/090723.79. ..5.5.-84:90    3.0../459.2.0598970-:005708570.5.8:39:.90 8910/:5./070.943..90 /000.:.08903..907 /0 2.9:: 4..9047 8 1.2039 8... .9...9. 5078./0144839.9.90 8.3...90.9..:: 394.-::  3.139.7.0.9/0144839.0. .90 /0 144839.. & 397.850.0 ./3/7059:70 5.3/394.9.0 3.89..3.90 .9.

. 20/...90./85:305739089...20398.70.5.:/43.: 3.088438 3.9:9470:8.2347::/0.9..9031.9::8.:08:..::..4.5.

 57049:: .

9.2039:: 3 2. 50 .089 8038 00. 50784. 3..9.9/0007.5.7. 3.5.72...7 .8 ..4.3.7.:70/03:9.300..09.7.5.4397.: 0.0730.0...3.9 4/0:92.9..0730. 3..5.9.. .9:30... 50784.30 1.. .9. 84947 /0 ...9:83.:25.0 . 0 3.5.90/0007..4. :...70 ..90 10:703:9.08903.05:9: .0 .3.70.3:9.4393:9: . /0.. :.9: 3..90. 572 /43.3.9/0007.98:398:5:800/43.7 3.705493.   .0..90..7054.90 /0 ..943. 8.9: %4900..908.30.9..943.9.90...9 50784..-4.2:79 .73.9..5..:25.9.5. 1..943.3.7039700  ..70 .43/903..89:: /0 .9: 3 . 09089../0007. 97..89.9 /0007.70.9.9 8.: /:5.907.3.9013.90 /0 .9: 0 8:5:8..

0 % #%#$&&% 07002039.0 3472..: 57.90.5.70. .33.9.9.70 . .. 0 507843.3/7059:742. ..79/300.5.425090390 . . 5078 1. !% /0 .

 :72. .2:9005..70:72. 30....3::  .0 4..: 1489 808.9.9:8 43.: 30:891.0 :3 570:/.147:: .  $ ...70.3:8:39023570039.90.09..9:: 8. 8.74970. .3.:1.97.9 3:9.5.:300. 17.0. 10 /0 3..- 3. 3.:9./0..00770850.971. 574/:.5.- 389..90 .2.970 ..9.9::  !0397:.# &3.09.908..3/.0590 /0 .08.09.3.0507843..!.9 .9:7.3 ..9....70/390 .890.97: .:. /.- 5497..3.9.8..7.09.00 .089038.09. 3 242039:3.5.904703907.5.4397.70/39.42:3083.8.3..7 570:/..9.438/07.90470390708::3.3. 50 4 00 897.5..2939.70 .007.90 .39.3/ 0 5.9:7.0890 9047 54733/ /0 ..0-:907/02.97.90.39:: 3.3:8:39023570039.:.8.425090390  43/950397:.10589.-...:89. 2:90 ...00 & 07..:.802030..-9..- 5497.30 /0 . :3:010. /7059:: 20..943.9 .9.3:.0. .943.089.90147:: ...89.3.9:7.9/7059:17.. -:907: ./0850.-0 07747.70 50397: 3.8910 .92..9.70.70.70..0 /0 -:3.70 .39:4. 2.54739/0.10.03472.2- 50 .48509.97../039.70/39..00....90.90 /0 007..7.4.943.438/07..0.908 ..2-0 ..943.3.454.90... .943.4.4397.5.943..3:15:9:9.3:3.:.7.0 05.7/ .:..:3.3:.90..0...3:1. 8. 570039.9/0.3: 20.8.089090473/7059:742..9.3.7:2039 54730890 /0 . 4.9:8 00. . /00..0.4397.431472 .9 .:947 .:25.320. 3.70.30...3.90.5..09.07.3/ .:9.90.05.0 . ..9:: /0 .9 /08 007.3: 20.3..0 /04.. :3 ..70.. .7.: 3:9.9:8.11489/0-:3.  /0 .97.43/9 8:39397:390 0 5.9 :3 ..9 0 3.8...3. 949:8 ...5. 5.3..390017.5497....3.007.3/ .07.9.90. 8.::3.3 .7 .3.438/07. 0 897.4.2-4...5. .5.:98324/7043. 4 ....9:: 389..7.-:30.10394.3900 17..:25.:3.. 8 .9. 39070800 3.9:5497. . .90.0890 5.4.7/ 3..704.00.5.7:2039.3/ ..9:0 /0 ./078509.0 /.50397:.3     .89...3 17.9 8..5..70 0 .5.0038. 834.89070.:34.. . 0.0897.4397.3. 13.:3-:90717.5732.70... .70 ..03.5.0.3 /00...30  :3 .:: 17.:25.7 8.422:381.7:.9.7050..4397.9 .0 389..: 0 80 .89:.07.5. .7.90.0 .3.:348. 50 .020. 028 .:./030.90 -.089.:: .78 ./.7005.9: 3899:3/: 80 .3::897.3.0 20. /..30 389.059/047/305:-..4.9020.90 17.70.90.7.0.. .89... 1...9:7.9.5. 50784.897.70 . .9/0.: 3.0 8 .742.3 /7059 ...9.: .70.:34.0747..8.9 /0 47/30 5:-.8. ..390017.3.-.8200 :30 89:.90/0007..

  # %&!#'!#$ &# 7900. .

84..03.0 00.089..9:9::7/.9.9.09.9:7.8.431.34720.943.00.30:7/.9.9:.9:...50784.089034720.9:9:47.89.070850.3.3.30:7/. 4393:9:..431..943.50784.00.-.50784.0 0.30:7/..5.72:9/000.90.

.0147 00.0.3 089.0/:5.:.9 8 /0 ..032.000.  5078 :7 .0  8.79  00. . :7/./. 3.1.1.98.389.90.:3.30:7/..7907: .9::.9.70. 0 4 574-02. .42:3 ...:.390808.9./.3/. .70.34720431... .8..3047:7/. 50397: 50784.4397...-70.9:9.70 .0 /0 /090723.-95497. ...1.70.43899:9.43/9  8.3.9.943.9. .. 3: 0 80748 0 17.9 7907: .9:: .09.30:7/.3.90:7/.970-:0. :3 .. 89..7 $0/:84.43899:9.7907:0307..80/:84. 89.:72.7080.431472/7059::742.9.8..9:.9 50784.905731.50784.89...3:08904 82:...3:..3903/7059:742...084.7: 907947: 8 .70..50397: 89.943.90 3. .3.943.70 3.2039.0..3:290 .. 0 89./.1070..90 7907: 80/:: 84.. :7/.943.3:101.9:...3:20 4 .9080/:84.1..9. 0 .3.9.70 8 .43899:9. 10 80748 507 .74 /.:/:48 .0 1:3/./4:.742.3.3  3 /7059: 742.700147000.9. 349:3 /0 50784.:589/0010.907.79070/0/090723..98 090723. 0 8 80/: 89.970-:08.50784.1.90 3472.3.0 $0/: 84.:90.90..9..0 .8.9:: 50 .00 /4:.9 . /0 .7907 850.42:3 8 .3/0530..-9 5497. 3 /7059: 34897: 80/: 84.

 57..0 8 .90.3/84.4207.09.

90. .9.943.570.0..7 1 /090723.3/. .9.943.0 57.70.9.3..47547..300:7/..943.7907:.90 3472.84.0890 89.. .:370897. 3.903.34 8.9:: /0 50 . /:5.7: 907947:80007..30:7/..9   7907 850. . 57.089 8038 80 ...89..0050784.0 0 70:. 4 50784.. .9.9 50784.750784..0 549 1 89.02 9047. .9/:5.70 3.43974: 80 .-70.0 . 89.30 :7/.90.90  3 /7059: .43974:: 3 .0 &3 0025: .9.943.9:::3/08 .9.. 3..9081:3/.-90 573 ..09.0 850.3.:3.43974:. :7/.00.8:57.438/07.43 3 .

.903.8.::84.84..09.59. 3..:.943.947 574.90.9. ..03039. .

 /10703/047 70.90 .9.3047/0..0. .70.989.09. :3 ...438/07.4207..0:.09. 3.3. . .300 .3./07..7 43.30  .: .3:29 .897.8:57.. 8 87.3.943.943. 0 ..83943 /3 59 7002039.43974.4207.9.70. 0 5.9.947 89.0 .9 3  4 84.47.. /0 . /050907947:. .43974 /0 .43/:.3. 0 80 007.43.90.9.3..39 3 .70. .070 7907: .3 0 39.70 #42.0899 3970 89..9.790 8910 /0 7002039.9   .574.0 .90..438/07.089947484.0.3.970 3907080897.47/: /3970 #42../.90 8 50784..039.70.0 /3 50397: 57424. /. 897.43974:: 3 /7059: 742.90 #42.03947 39073. 857490.3..9.

2:9080/ 389..:2. .-.30:7/.  00.0.90/10790 79  00..5.50784.

0708/0089:30.708:39.9 0 80/: 84.9./.7/.39 50397: /0391...3.905497.9/70.1.38280/0.9.-.84.70.047.49.5.90  00..9 .0397:573.70.. 570.9089.0..9/3../459. /090723../0.89.943.::3/080.5. 3... .. .9..9..4.43/:..8:.9:9::47.04797.:78...984.09.7.

943..2.0/03.943.1..704507843..7:907947:8 .9 2./04..:78..90897.-.09.70.047 3139. 38./893..70.9::50.90 /0 4 50784.008:5:803.3.0 $9.08:.0050784. 9.89.89.008:5:8089.. 0 8:5:8 0 3.3139..943.30:7/.943.70.7.&.0.3.-.9:9:47.9 4 .30:7/./04.3.:78.0...9.30:7/...9.:78.9.84.00.90:7/./084. . 8:..  00.9. /3 .:1::3:34750784.70507843.90.09..2..50784...5.70457457000 3.1.8:.9:9: 47. 79 00.-957457: 80/: 3/0503/039/000.90:7/.2.5.047 $9.3..2. .9.3..0. :7/..3.9:9:47.

9:7.3.70. 970-:0 .5. 8:39 3/05390 .089 ... /. 3: . 0 . .9 %49:8 907.  00..03570039... 50784.43930 4 7002039. 1::30.7. ..30:7/.0 38038:.5.9..850.9.9..9. 742.9:9:47.   &!#$%%&%&& #!#$ &# $9.43/90570.9.3907080./0144839.3047:7/. 8:- . . /0 850..9.2-00889020/0/7059 3570039.438/07.943.3.-.9....2-0003..943..-.2-. 3:2. 1::30.3.0 00.90.43/90570.:90/0..3. 573 ..9 .970-:070850. .... /0 .:8.5.90 . .:2:..73..950784...70 850.:90/0.90.40 7002039.

.90.30 :7/.3/70.. 3.5.50784.5..070 8 50784.5./0144839.9.90 3970 47.9 /0 144839.9.0 3907080.09.90 57.070 70.08:39 24/:/0/4-..9. /0 007.43899:9.300/0.4393:9: . 00203900 . 8 .9..90 /0 144839.43/:.9:7.5. 3..943..07089079  %49.9:9::397.30 :7/.30:7/.9. .70.0  3 0.43/:. .0 .50784.43/:.5.870.300 /0 .90/000.97-:90 47..007..: . :7/.43899:70 .9:  .850...3047 /0 .0 24/. 50784. 3 /4203:0 89.30:7/.907002039.90.9: ..43899:70.3.90 /0 .90397047.0 50784.850..3.3/ .9 /0 144839.9. 2900 .

9047.08.30:7/.90.007081:3.9047.9 24/:/0.30:7   .093/0/4./0..:7/3..70.50784.90./.30:7/.47.50784.30478.90.50784..3047/0.30057457 7.01..9/0.9.70.70.850.9 /7059:7084-.057347.43/:.9.507/070.70.85:3/070.84.0/0..43899:9.....8.0 .9./09079 24/1.84.070 70570039.

 .2-: 002039047 . 70:.0.70 .7-:3:: 07089.38..5.08..   # %&!#'&&#  $%%&%& # /0139 . 702: :7/.::89:.9. 0890 0572... 04. 13/ .89.--:3:74708:5:8 /070:. 3 . .:089:8 .79 00.431:70.

9..70.0/0.3970.9070  573.0890..2039.90/7059:770..4389.. .8:57.9 .. 00 .: 8:39 89:.. 3:2. 3 1.7 -:3:: ..:8.9:30. 80 .0 80 570.72:90/0 00.1.90 .908.51:3/.910 #. /.5.89.:: 89:. /7059: /0 5745709.7 0 4..0 8:39..032..0. 8.431472 .7.00/0..8:7.5: 907947.1. 70. 54808.7:.:: :3/0 .. . .7.59: ..00.-:3:747 3. 573 /8549 850.0. 4.05:93970573.

. 8:.::89:.7..3/-:3:701.90-:3:70.9:: /0 .0/070 1.390... 573 34720 57457 702: :7/.0/0480-9/025479.07.79.5:0307.8907947: 573...3/ 3 . . 50397:94.5. -:3:70 7057039.4.390 573.. :.:9::.5:8:7.70 .9 00..59: .9.: . -:3:747 .0.:3:702:7/.4389. 3 390708: 89.90 50 907947: 8.9.70..39..57.4784.9050.9 .7-:3::.8:7.:3./05..1.1.073.

0 0484:9097./943.70.089:.9079 5.34/.. .79 .-74..957300.3 489:.7-:3:: 07089.3/7059:742. .

79 00.9:9:70.057.94.9:. . 4 0.0590 .3/89.9.1.9..431.3:2.75480/. .30 8:398:5:800742.8:39 3573.30 .3  47200.7050907947:#42.0 89.24-00..7.90/0897.5: 2507..

 -:3:747 8..0 :30 .70549089.0 30.0 8 .. 549 089.089:./280/000 /7059:7070.7...43/90/0.-:3:747 24/:708. ..8:57.38290708893070.90 0 /0.. .1..7-:3::50397:8:.9.9:7.0..8:57.. ..70.24-.81.7:.0890.70 9089.: 2489037 24-.90 4/.947: 54.90 850..08:30..80.  &!#$%%&%&&# 00. 50397: .43899:70 97.79070.08947 -:3:7 3 1:3.1.70 9089.747.90 8:5:30 97. . 80 25:30 4 /893.: .3829070.. /7059:7 70.89.9.2039.0.90 /0 .0.9.7.9::50907947:. 573 24890370 ../7059:74770..-:3:.72:0890  -:3:70 .

. 97.047/0.9. /7059:747 70.3829070 .3/-:3:703. /7059:747 70.4397.7-:3:747 4/:70 30850.3:290.1.9004770..:20.: .. .0 .9. ./0.0 8:39 8:5:80 0 89:./0..970.2039 8:39 8:5:80 0 4..850.:: 89:. 570.9:7.47-.:7 7900.70 /0 97.5:30.9 9089..7 -:3:: 8./9:30.08:30...0 ::.:2 8 /0 893070 . 473.3.947 0/:5.9057.  147200/05:-.

70 .089..9..::89:. 57074.:: 89:. 00.0890/7059:7 0 .147200/05:-.70 .9./0..9070.9.7-:3:::3/080010.4 ...747 47 570.0 $:-.7..850.:..9.073.208.-0..0.5:-.4393:9:/7059:747 70.43107..9:2 %49:8 57.9..70.0...5.84..:8709.9:0.024/7010794..70.0.0 . . -:3:7 8:398:5:800.9.0894757074.79.00 14720 80 394.147200/05:-. 4.90.05:93:72.4.9.907 /0 /85490 0307. & 5./..9.4.7 -:3:: ..089: .80.: :3 .:2824/:/0007. ..94.90 3 8107. /70.:: :3/0 .. 4.:::3/0803/05308. 99:.90 ..43.570.90347./.  .7000020390 ..:.9...9 07089.. !70.0..00 50 .0/070 .::3/0803/05308.9 147200 /0 5:-. 0 4.

  .97-:900.

0890 /7059:7 0 . 57074.7::47570. /7059: /0 :72..9.770.43107.:282900..08947..00 50 . 99:.70 .

7 -:3:: 50397: ..90 8. 3..9:30 70.70.: .9:305480847 4-.. . /7059:747 70.43899:0:3.70 80 .:78/097.18:5:8.1.747.04750.9.900.:9..385479 #02:47.00 /0 .90. & 8:39 8:5:800 4.0  $570 0025: 702: :7/...5.-0  -:3:70. -.7708/000.8.90  24/:70/0:72./7/05745709.39 70.90  24.0 8.0 0.1.70/94747 .0 8 0 .7089.9057.9:::7/.50397:./3.850.903.70..59. .79/300.8:57..1.900 70.90.70..8. .7.47.3:290...7::8.5.7.0 .: .759.5..850.-:3:747  !%/0...9:9::70.43107.905745907702 .5.9:3370.0 24/:/0007..0847:. 57010739.9047/0-:3:7 3:290 -:3:7 /.9:747 850.70 ..89.70  54808.03/.57074.9479.: 5490 3 .3/702::7/.850.00.. .-.9.0 3 702 8:39 8:5:80 0 89:.::89:.70/7059:7070./7059::70...99:..

79 00.385479 . .  24..0/097.

 .   /7059:70 . .  99:70/0.90 3900.8:57.70.9:.79 00. 00.70 .4.0 ..

793.1..39.089:573. ..943. 3: .:947 8 /0 5745709.57.-:3:80.90 3/:897..7:.9 8:39 8:5:80 :3: 702 850.47: 3 7002039..9 8910 43.90 /0 25479 05479 8 97.9:347 ..3/ :3: 89.70 0 970.9::.989.-:3:7478.90 50397: 3907.80 . . 50 .5: 8 .:9:7. 8 250/.9 $0 . .43.5.90 .039 ... 0307.70...7089. .. 570.7 390730 8 39073.9:::7/.47::47100../07.8:747 .9::8..0 .793..70.9 .81.4393:9:82900.  #42./7. &$ .943.70.4393 8 .3: /7059:: 39073..:9 /0 /4:.9 /0 .:9:7. 3:2.039.47547.9047.9.79  80 70107.5:  -:3:70 .070.0 .943.90 50 907947: :3: .3. /0 4310739. 949:8 4 7002039.47547.. 1 :. . !. 0307.089 573.0/070 .. 2.9 573 00..70 /3 5:3. 4507.0 89..7 -:3:7473 24-0 8 24-0 8:39 3. . -:3:747 .3:290 /8549 /0 /7059 39073.5. 24-047 3.0 .70 .9 /0 50 907947: :3: 89.38107 /0 5745709.5: 0 89.9047.9 8:39 8:5:80 3 573.7:.1.0 :720. 0. .0 .90 3 .-0890. 57.9::  -:3:70 .. .79  .70 05708. ./459. /0 -:3:7 30.:72..0 .4..573. . /7059: /0 ..70 .9 89.:348. 50 5.0 8.. 00 8:39 8:5:80 /0 573.438/07.. .9:: 50 907947: .943.0  /7059:70 /0 .5: 0 ...43. .8:57.78 . .5::2:39. 34.039 39073.0 .9:8 100/0.

 5:-. 3 37 .9..

039. /0 -.43/9.943. 570. 80..07070.91.90 47 8.9:30. .9. 89...7.79 ...0.70.:9:7.9:: /0 4730 47. .8:7 ..900. &# % 57.0 -:3 ...900 5.. .9 8 25479.0:-:3 $9.70.:-70 50397: 50784./7: 08. 8 70899: .3. 43.0390 80 . .. .:33:200.3/ -:3:70 .: . /0 #42..39 8..-:3:747.:05745709.90 3974/:8. . 89.3 .0390 80 .01:7.7:0928..:-:3. :30  7.9 .. 43..089:.9: 70.:9:7.90 50397: . 37 . . 3 . 2.8.0780 4 8:2.0897.2.:9:7.0. ./459. 3 70./0/7059. #42.3.../29.900 5.9.90 8.: 05479.0 1:7...9.79 . 1:7. .3.: 99: /0 /085. 89./05745709.. 573 00. 8./0.0/0 ..3.70/39. 43.03/.

 3  37 . 5:-..9.

 .1.30 #0:9.7:3-:30..1:7.. 570.:9:7.438/07.9.. 89.1.: 08. .9/.70 0 . .89..0..9970-:08.5480847::3:-:3.. .70899:0..431472.70.9:: /0 :3/0 -:3: 574..91:7. .0/0.. .

.:/...9.90/02.9:: :3/0 -:3: 80 .. -:3:: .5732:9.00  %4...50397:.9 80 . 1.5:3.9031472.1..9 0 .-:3:757.8:88070107..00.891017.431472 0 89..5.-.1.9:7.0...708 .. 3 242039:9:: 80250/.75:90.70.9 8 3: .0 5497.0: 89.90:983:.70.9:: /00.

/3507850.9.9.078.::3702850.90/0-:3:7./7059::39073.  &3./:..943.90 /0 -:3:7 24-0..9 :3..3/.57.078.9.

70..0 /04. /0 -:3:7 3 :3... 50784...078. .0 .30:7/. 7047.07047.9 . .0 /04..9.: 17.5.-08:.0 549 . 24-0 . 47 5.08:3 97.78:. .9:30 /0 5..0.90    # %&!#' $%# 79 /300.30 :7/.3829070.97243: 3970 50784.97243: 8.70.5.47/4. 010..0 45070. .3.90.793 :30 50784. 8:398:5:800.08:30.3.7 8:39 8:5:80 0 507843.30 1.

24890370..0/. 570../008:.70.943.3. 24890370.08:3 /0702.00.90 /0 4-0. :300 /107903 1:3..8 .7.9..073./078:.97.3:2..0.300 !0397: -:3:70 24-0 24890370.0307.9.2 -:3:7024-0:720.08438  &!# $%#  242039:/08.9./000.7.089.801.0847.. 50397:242039:.50784.8:.70/080230.8.7050784.3.0:..59:.4.08:380.0 50. 0 8:5:8.573..5. 0 5.-.0 49:30....5.00. . 0 8:5:8....9:0 !0397:-:3:724-047:3/0... 8:.0..91.:3/:2507843.0890.0.80..0.2479 3.70 24- /3 2..5:: 24-./0./... 24890370.5...9 07089.:: :3/0 10....1..089:. 0 4.

:/08. 00..30/0239..... .1.90.43/9008039.. /.8010..050397:.08:.0847.248903 0/0239..0890349:3 /70594./08..79 9 - 00...8:.70 7057039.9.30/0239.90./. /08.094.90...5..80 /0 . .9 $:- ..90...089:.73:0507843.9 ./...4.2.300..908:.. 089039.9.9 /0 /7059 ..70089..43/9008039.0847. -:3:747 7. 24/:3....8:57.850.80./008:../3.9478:.9..9..:70 3.. ...0847.9./078:.07002039.9.5:90.0847.  007...7045070.089 .. 548080 .908:..0847.9../090723..08:3..70.5.8:.9479.8:.08:3 3:850397:4./07 8:.0847..248903  .0730. 8:.248903 .900.2././078:.4.9 /0 8:-0.08438.50397:.08:3  50784..:3.0847.8:.70.07:9050397:..08:3 08:5:8.:.9..7.0 .08:3:. /01:3.. 58.9..

.8:.   ..3:20803..850.08:3 :3 .0.90..9 .0890.08:3 08:..9.089:.: 803.0 930 /0 97.  /7059:/0459:308:.570. ./090723..08438.:28010..:: 2489037 8 .43/908/0010.09.9:.850. 54808.3829070. 8:5:30 0 8:.093/0.089...900.0847.0847....900.8:-.:.850.

:00/0301.:. .:/070.0847.8.9:: . .47 1 8:5:80 08:..08:3 . ..9.43.0/:7./..70/0459:308:.43/9/01472.90 /0 459:30.0890010...18:5:8...7..0 .. 8:...00.9.0730.5.79 .39: 8 .- 970-:08.3 00.1. .9..../4:.. 3.3/0530.90.8:57.90/000. 80 .0 57.900.90.5.. 0 8:..5.5.900 /0 574./.900..39 570.70.:8:.2039:: 8:39 7002039.. 9089.5.9050. /7059:: /0 459:30 8:. 0 3.073.2.900459:38:.0.7. -:3: 0 24- .9 /7059:: 742.00 .057..8...08- 907203: /0 5708.8:.08:3 /.43/90/0.08:3  4-0...30./039.9:9089..00....039./0.08:3 010.08:30 3 8.008:...../85:305739089.943.43.908:39:....8.70 . ..499.9.:8:.94..947:: ./9.70/7059:/0459:308:...08:30 24-..08:3 .850.89..:00 9089..08:3  3.0890.03907080.9 /.0070.9 5497...-84:90 8:39 8:5:80 0 507843.8 3 .. %4..0. . ...3:/7059::39073. 0 507843. 00.08:3  3. 2900/0.0847. $:-.943..:2 8 .90 .9.850.2039.0890.90.0847.43/9473907080.9::/0.4.0 9089.850.0./85:30/0-:3:708:.8/0143/ .5.4-.08:3 70:9....8:.08:3  ...9024890394747/0..9. .0 /0 ..43/98:398:5:80:3470/10790  43/9/0143/ .700..8:..700.7590 50397: 007.0847...0847...9.08:3 .5::72.43829.90.4. /01:3..059.7.:..02 4 8:.8:.0890 3.43829.900703:39..2039. 84:90505.1.9:: 43/90 /0 1472.0847. !73 3.0.2.073.7070....:0 00.90.57. /7059: 89.850.88:398:5:8008:. .9...2039::.3573.70:.8:5479. ../8543-.47/.9047 7007..089: /7059 3 /4203: 0 8:.90 /0 .724-::  !' &%&%$%%# %089.390 0 .08:3 010..-.9:.-:3:024- 00. 548-9.08:3.78:.90.100...::89:. 2489037 .-:3:7478:.2039: 50397:..3 /7059 :3 /7059 /0 24890370 8910 ..0..89:..708:398:5:80:0147  393/070.3:290.18:5:894908:. 8:-3.90 .2.. 3:397.

0 :30.908:-/4:..29 .1489394.9089.43/9..90 $!% 9089. 3/0530890 ..0890.. 8 .943.3.2039:.0  00.:::3/09089..7000 00.850.471.43/90 /0 1472..- /.97.4.94./42.947:: 05. /3 :72..3.:: 00. .2039: 0 ...

 -:3:747 24890390 01478.: . 573 :72.70 .947709.4-0.9:2  $0 4-807.2039::  00.:. 47.. 389....0/:7..3:: .89:.:.724-::.390 8. /0 97.7014720..9:9089.  00.70 3/0530890 574. 00. .3829070 .

.-0 10 ...70.43/90.2039:.3. .70850.05:93:30.947::    # %&!#'%&# 3 ...089/4203:970-:08..9.3. /.9089.-.3/ 9089.43930 4 7002039..0 57.-/.. .. 3 .023.7002039..3/0530890.047.0/070/4:.9.00.7 50/045....08::9089.9.9..7.90  %! # 9089.790 . /3 .790/854900 .1.-/.00 ./3970. 1489 394.5..29 10 ..438/07.. .00.90 . /.003:207.2039:: 8910 9089.089000.2039: .2039:0. 0 03:207.. . /0.43/90/01472..5.70 14.

.907.5.790/85490#0:.907.9047:7/.9..2039:: 37 .0:3./32.750/0.0 .

-. 00.2039::0:7450.43/947/0143/.4-947....4397..5..38 .3/00. ..!...7.9:.  ! #%&&&#  ..9 00.9:::7/.-..79 00...0  %70-:08.14720.-.5.5. ..438::/3:30 57.3..9:::7/.2/893.

 2:90 34720 ..8:39 8:5:800 143/:: .. .8.907.43/90/01472.. 4 3472..0:3.9:: :7/....573..3 .5. 8 143/: .. 573.:57..5:0. 0:947: 742.70.089 8038 #0:..9.70.98.08:-8/. 3 573.80 .70..0 ..:57..-.9:.4397.431472.9.00.431.. 70020390..9:::7/...9:....431.00.5.9:.5: 1472.70  472.9:: :7/. /479 . 8 2.0.2039: 37 .900:7/.108:5:80..431.089573.0..90 3 ..

70700020390..90.:90/000.3/0530890. :3 ..-/35:3. 3. .79 570.9/0...0/070. 70:...4397.0/0 ....59: .. 0307. .4397..0/.700..143/:.147208.9::  38:-8/. 1.43/90570.

0../943.3/0530890.0/0...94.-74..3. 147208.3 79  .570.89.-/35:3... 3 /7059: 742.. .:::3/08 ..4.:3./3:72.9: .9.9/0.0/.43/90570..0/070.7000 00.:90/0:3.43899:0 4 84:90 97.0..9::7/..0.9 573 00 .907.

7070..828300.00.70: 4..5.9:::7/. 89.007: 4.::3. .039.4.:8709..5.:8709.-.-0. 00 .9:2 ......9:2 4.14720.

..900/089...900/0 89.9.3:742.9008/0.70.0.904.93897.3/.00.:903970.57.0..09. 8910 ....3.425090390 .9.3 ...70.3/50.9054911..:9479..1.90.57.79/3.7.89.

..- 3 .394.83/0530890 .7 /.. ....9:7/.00./35.:3.50784.573.438299.97.43/90 57..9:70850.9 :7/.3/0530890.4397.0 8.-/..70.9.:90/000.394..0.9:2  32.9::70850.70.007  :3 .43/90/01472.438/07..3..802030.9..947709.0 57. 1 ..43/90570. .30.9:.:..3.89. 1489 394.38.:3#42. #0:...9 .3742. .943.90 8 3: 3/0530890.2039:.  :3...:90/000.09.0890 1472.29.0/0.70/42..270..9.4397..3/ 1472.90.5:: . ..- .29 3 897.790. /..9.570..9070.::3.. ... 0 ....3...:/00/42..:9479. 0 . 8.3/0530890 . 05.43/904..9:3./00 005708.

.850.700 0020390 3 0. .4397. 9..07:9.9:7.0895:3./074./3:72.70 .924-:..9:3.9 ...9:3.: 70570039. /.7 1 0.1472030...39 8.700.: :3 /7059 /0 4.:::3/0803./.7000 .3/0890.9.39 8.4397.: :3: .7 3 .39 .... :72.70 .0.3/3/0530890:3.9/0. 14720 3/107039 .:3:8. 80 .7 8.9: 70850.2-7.8:57.0.9..4.. /3970 . 4-83:9.4397...9: 147208.1..9. /.0 5:93 :3:..-8:-./0.9..3/.3/ .8907947:00..94..47.:3.. .9.1.. /090723.73.8.4397.943..041472....43.902.9./9. 3 9.9. 4-0.:3:24- 00.9.70970-:0090747.:..79 3 .4.3/..9 :3 /7059 70..4.3/9.70089089:..2-8023.50.9...70/35.907:.. . .573..: 00.9:970-:08.9:::7/.9::7/..7....94..9.9:30 .039   &!# #%&&&# 00.3:80 54.7. 70850.  472. ...00/85498.780.. 00.9:3..1..70 7080/39..70 .0/07000.70 .7 /10790 00. . 24-...78. . 8 ..08947. 3.0014720 ..3.: 1472.4397.38038:/03049:2 3.. ..

.9.570.089 .2..00 /0 574-..31.907..3.9047 :7/..0 2:95:0025..850../28-9..43/90/070/..0 970-:0 3/05390 50397: .38.9 00.8.00 :3.43899:90 /.4250903908.900 .39.78 00.08.0 8 . 38.2039:3850..8. .94302 /.574-.0/0574-.90070..7029070.38038:/038.0 $:- .9:...90..9:::7/...300 .9:: :7/..574-.70 8:39 147200 ..-:38.303/..7070..0030.0/94./70800 8...70.4397. 1479.9  ./574-. 70020390.78:747...:573/.705:9070/4.708:39..7..:9039../.7 2039:30. .-:3:: ..24.38.70 8:39 50784.705.. 14720 .78:970-:08.70..984023  4..

574-.78::8:-8023../.9:7.39....70025479.57.7.9.4397.9038. .

574-09089243.907 /03.50890.43/9 850/0.:2./28..:3: 83.70..9...79470..38.0.78./28.  /28-9.574-.7.85:30 50/045.../.9./..8.05:9/0/4.0...0 00.90.1472030.. 5.78:70850.790/.790/. 8..

4393:9:::3:38.93925 $.-..0.:3:.574-047  ./0...5.9:30.25497..-9.43/90/01472..4...78  :7...:3.43.8:57.70803.90..9.3..9:7/...3.  4/90/01472...3/029.0390.

    # %&!#' % %&&&# 00. .

 8 #0:.2039: .

 :3.0 57.. 2./ .43905.. ...0 .0890 .... 00. 570. 70850. /0 5.9:: :7/.073.5.9.8. 3 . 39.79 50397: .0. :. .7947.97.4397.143/:.9:: 00.43/90 /0 143/ .9:: 80 .

9047:7/.0.7947 8. .4397.0 3 242039 . .-. :3: .98..-0 !73..0  89.903.8910 00..9 5.0.89:. . 80 50729.. .907.573.5.439.9 .9047 .7903:..0.0800..7947 8.:943420 /0 ..9: :7 .5:. . . 5.5:: .4:39. 50 5. 507290 5.3:290.790 3: .8.7947 0 .9 3 8107.98 .. .5..43905. 5..9: :7/.9:3..43930 :3 002039 /0 097.9..70/4:.:943420/0.. 1 5.79074-0.3:29 88902/0/7059/:5.5::-079.8.057.:.0800.. .9 4 00 .4:39.943.573:72.0.9.0890. 3.: /08023..:.98 0 05708.9 0 1708.:.9:: :7/.3: /7059:: 39073..4393:9: .5..00.3/ ..790.80.309.9:. /0907230 .5. 57.4397.0.8548-9.. 5.0070.0:3.79478. 573.-.90 8..439.0 4/: .  ' &%%$ %020::7/.

0..:947:8.0/03.8:3989.79.: .8. .2039:.9:::7/.970./0..79 /3#0:.-90/00.7.570.907.0.:3.43/90/0143/.

.10.7:  4/. .439.9..4397..794750397: . 5.43974.9.0070..0..47:.7947 /07.057.7947574.70 #0:..88.9047 .47:30.90.943.9:08:5:80..5.30 /3 00 $0 .....9705..90/00572.98 89./00572.47::0.2039:507.79  .-.0. .79 /300..7.... /3 00 3 8038: .. /32./4:.8.:.. .-0390....0/03.38. .00.080573.43905. 00../.438038/0.4.4390 5.438/07.790 549 8.0507290.79  .078.5..9.47/::5.4397.4:39.70.907..8.50397:. .089024/.:388902/0/70593.47: ..70.089:.

 /3 .9:: 970-:0 8.8910 .3 ...70 5.7.-0 89.70 ..9 573 .42:39. 3 /7059: 742. 3 /7059: . .439.4397.. . 10 05708.  .:0 . 0 .0890.7908549 0572. ..0.. /4:.: /3 2570:7.007005708.89104 ..5.:289. 47 8. 24/.7 089. 3 . 10 .4393:9: .00709.9..5.0070.9.-0 . 70:90 303/403.. ..0/070..390 #0:9. 8..

.-.0.705..0105733807..790/080230.7.950.803:20890..5.0070 5.705.47/805.0801.0390573..05708..9....3. 0070./0 ...9:2/000:903/..:..89..0070 1057397 :3.00 .7903.0/0 .70.:30.0.0570800.:0850.4397..43.

:.4397. 1489 ..0.0070 0 .: 1489 3../0./893.59: .89.2-00 89:..8:- .4397. /0 .0380.4397...0070 ..9.:0 /0 ...:../0 .0 03070..9 25.59: ... .:..3:290..-0 .0.5.23.5479: . #..3:290..23. .9: 573.4380. 830.0. /0 4 .47-.0.59:.. 3 1...:.98.90...3:290.00.90 702: :7/.4389.00700.1..94:78 .: 25..790 .3:290 .07039. ....:.57. 8 .0.4397..9::573..40.3:/7059::39073. .9 .0..9/0.80 .:0/0.:0 /0 ..8. .089. 5...9 .. 0..850.00..5...:.43829.:5738.5.-0 8 3 .:7/03:9.850. 3 . 7..9.9::573.5479:: /3970 . 8:- . 0 . ./3970./0.8..9 089..5.9:7.9.89..9:8:398:5:80...89.:0/030.: 089.:0 0250 /.0 57.94...0070 50397: . /0 4 ...00700/10791... ..9 3.4397...9. 2-00/057039.2.573:72..9.:943420 380.5.. 80 5:30 574-02.9 .9. 3.9:7..:943420 70.9:7.9::573..790 . ..3970..5..90..97.5..  - 50/0.390 .4397.4397.:3702:7/..90.0./4:.43..:.9:573.0.-9.70080/31.00. 3 .943. 1.9:: 573.9. 07..0070...70.9050143/.4397. .:94342.4397.8:57. .39: ..:.. . ..7000020390 505.4397. .8. 0250 704:9:30. ./0.90 /0 /85490  /...9800572..-9./000.0890 3807.9 - 50397: .5. -0301.5.4397..

:9.4397.3900 :/0./4.90.:.703:.42509039....947089 ..3:290 ./0..10.90.43..10.29.47..070390 .:.90 3: 8:39 ..439750397:3000..90..9:..-9.4397.9: 3: 8.. /0 .7 .9: 3: 8 ..3::.4397. /4.:0 /0 3:9.:0  .70070.7...70.10..0070 /00025:30.0070 389..90.394.

3:29 88902 /0 /7059 .0 :39: . /0 .70 . /08023.. 5743:390 704:9:30.47 1 ..90 /0 5. :/0. :3 .425090390 8.: 57.79 8.9 /:5.7-97.4397. . .0 .

0070 :94342.9::39020:..0 .790 3: . . 3:9..9. 9:3.. 0 /1079.59: . /0 47/30 5:-. 3 .:.. 0. 143/: ..9::83. :..: .. ..9. 8 /3 1. .947:.:0 70:9..9:: :7/.: .:0  0070.073.:/0..3/ 5.4397.. ...08 3 24/ 05708 00.059.4397..90..:0/0. 0 548-.

0 .9::8...9:: 89.70.: ...9705.7070:9..39.397 4.4397.70.9::397 4.:3473899:9:7/.4397... 5.0850..: /...790 .9.73::3:14....901:33/.3:29 88902 /0 /7059 ..3:29.4397. /3.9.397380.5490572.7: 54.5...80.3:29000203908:-0.:3: ..5. 4.:347349:3:7/.4397.097..79.5.3:29.9.705491 :9.9430.: /479 8.2-.0890.088902/0/7059 3.03:2..08.00709..9.3:293/.1.5.42509039384:943..439..4397.0.98.9.794714483/: 80/0.9:3 .00 70850.:88902/0/7059 7010770..7905:9073.4:. .089 :..70.7-97:..4.8:-0.9370850.7.90 1 :3 3/.-0  !49089.54.:.: ..0070.3:2900020390.9../0.3:2.7947.

 242039: 3.: .9 .78.8.390/397 :3.9 89100/0/479.790 .00/1079050397:/10790.:.9.89.3 /7059:39073.9705./:..9::573. . 89...089. 5.9..50397:.9:: 5.90 0 /0.4397.7947 #0:.0070.:39008 8.-. :30 .10.790 8.5.79  90.0 .00 .00.9 .4397...425.90 .70 70:9. 8 0020390 097380.39074.0070. 54.79 .790 549 .0..   393/070...0.0890 .5.4397.9:: .4397.2039: 4107.: 2039:30. 5.0:. 3970:: . . . :90747 3.39008. .5... #0:. 5.-0 50397: .84:9/107908/107903. ....9 .79. :3: .0..0 .8. :90747 3.089:.70 .9::04570:290 8.9 14720 ...5.0/0 ..0070. 0. .439. :30 . 0 548- .5. 548-9.3 .389..4393.:.007 .. .850.00 :3 ..3:29 89...0 57..93070 .548-9.00 00.4397.9.7947 0572.70.9:: 0 0025: /:5.790 3...9/0./0..3:2989.7.9:: 89..389.431472.9 089.57:/039.8.790/0889:. .-0 9.9:7/.943. . 00.-9.007 .: 3:2. 49.900.324/30. 57.802030. 8:5:3070..90970-:0:9.90..4397.0. 570. 5. /4:..4397...:2:9. 0 .43905.90. 7010770.089. /3 ..008.073003970:.0.79 /3#0:.9:: .79 . ...9:: #0:9..9./9.2039 83:54.0.95984:943. . . /0 .0008.-9. ..-.5.3   89.708....7. 573 :72.90.9-9..4397.3:290 5.483:7.5.9:: 8.4397..0:388902/0/7059897.0070.007 ./943.2039: 3 .14.4397.9.9 8. 3: 54. 34: .90 1 :33/..7908./7059:70907947  2900-079.5.970 5... .70 1. 3. 3 .. .9 .

.98#0:..2039:.

0-079../3..850.790..9.47/30.70.708:39/.:/.5..:7/3.9::202-7:.5:-.089.05:9345.47..3:290290.: ...391.9 ..-./854902507...9.7:89.59:.4397.7.9:7.9:47.9/0.500307. ./290.790549.90/0573.089:...70:.39...949:8..3/00.930202-7:  290850.89.5...:.703: .4397.000..0. 3:570..2039:1.13..5./0 5..90573.0/7059::.3.43905.9:8.09729070.9089025479.7070:9..703.9.:3:.00.0....9:3.5.790.790890. ..0......8.-.:.0070.8389..3:0...4397..0.7947.4397.817.70.0.  89.98.0070 .9.8..5:-. :/0...40..08.90 3 2900307./347/30..989.9:70850.. .00$:-.7947..0..585491.42:39.70/0..9470.95.89103.0.9070:/0/7059 $5700025: 5.78400.9:7.070:9.:347.9.9::47400.70...81.

 ..3..9.70...4397.. $4:9. ...574.7.7.70 . .0.90.50 0307.9..8484.704-0.439.9. .7.: 2.9.0/.0 /0 39075709.70.790.90 3970 5..9.742.4393034720:7/.:3:. .94.-7.4397.3.:388902/0/7059 .70..9.70...3 :3 9: .0.70020390089:.9/0.09.... .. 80 -.0.09.90...988902/0/7059 88902.4207.9: 70850.0800.5.97084..3/5..7.7-97. 025: :3.4397....90 -:.90./0.9054.399....830/04 .703970484.9.908.9/02.09.7 5.4397.708.:30.742.790 8.0 .8.:9728573.47.: 57..:25. ..4-0..83047 .  .44. 1 ..3:29./3 70.9:3..088902/0/70593:. 50 573../0.89:.9::38107. ..3..9:: :7/.79 54...4207.70 .

4.080 /0 5.9 47.5. 8:-8/.98...00709.8910 3.70... .3:70:9..31089. 3.:/08023.9..5.79 .4-0.9.-47/..071..3: /0 :78/.0/00..70397000. 47.7908 .704-0.0 4. 089.5.:347.4397.574...4/107039...4. 4-0...970-:8.-.9324/0570800.:3:.:3.9..7903:.:3:88902/0/7059 50-.70.9.    %##!%&&&#&!#%# %' .:2...00.79074-0./0. 0 .08904.7.3:/0:78/.83.  7907/04.057.90.9......439. 0 3949/0.9::38107.0/.90970-:08...70.

8 #0:.2039:.

8  ..438/07.00.84:908:33573.5:.. /0850143/ . 89104314720 .

.5.0 .70 /0-947: 57089. ..907.: .70   7907:573.0 . 3 .43 3/7059: .9 57039..70.70 4-0.. .9:747.4397.89.9:70 .9047..00 2.. 89.0:3.380 ..900:7/.4397..9:: 50 -.84:900484:9034:.7907:573../42.7907 10 .5.007 ..13/431:039.. 4 4. 0. 0 89. 897....1.057457.7907:573.:3.90 .5. .9:70. 349:3 /0 0...9: :7/..380 :3 .9:: /:5.79 50397:.70 0.9.79078:-8/.002.0. /.9:7 .089.70 4.70 .9.70.7.: 00.43089.5.7.897.... %70-:0 702./0 4. 3: 089.:..380 .002.9 . . .00 2.. 2:90.9047 :7/.34 8. 0.9:: 574507.9::3 ..380 .4397.70..4397.90 . .0 8 50397:..3. 431472.4397.4389.88902::/0/7059.70 .90789. 897.34 8.897..9:: . 82.

7080/39..9:70 .. 897.90789. 573 349:30.90. 89.80/:89. /0 00../057089..9:9.9:: .9: .70850.9..:143/:/0.7.4397.70 .: .380 80 0572.39  49:30.00 2.42079 59:3. ..4207.30:7/.08.750397:50784../0-947::  79 00.70 0.

.70...79..38.057089.703897..70 .5.900 97...9:::3/0.9....70/42.0890 95:7 /0 ..9.0.70 57089..3.-:3:24- 0.:25.4397. .4397.8910 3 .4397.90 ..90 80 ..-:3:24- 8910 .7.7.:57. .3 9.7.947:: .30.:.90789. /0130890 349:30..474.90789. /0 57089.7.900 8:39 8:5:80 089.0/0/7059:770.947:8. .4397....3.9.3.9:/0.

7080/39..:80/:84.8..

7070.900 /03.143/:/0..42079  3 .4397.

70 5:30.3573.9.47-./.90789.089. .9...70 57089.90789.:3050784.5....4397.424/./0 ....90 82.90 .90..4397..144839.03.9 0-947:57089..5.305045074.:3:-:3 .904.7930 5.79...7./8549. .9:308.90/0.7.4397.90/04..4397./090723.947:.

..90 50784.0 .9:30 .424/.. ..30 144839.08:39..9: /0 4. .4397. :30 .70 5:3 ..39:50397:. /8549. -:3:: #0:9.

. /0 .424/.0...947: . 88902:: /0 /7059 :3/0 4.9 80 4. 3 8107.

424/.: ..39: 8 .: /42.

.8.:80/:84. 7080/39..

42079 .143/:/0.

570.3/.4397..:2830307. .9::/0 57089. 57089.397057.7::.0.:.. 0 ...7. 23/.:.9 /0549 .   3.4397.9.90789.7 /0 807.9:/02.... .3..9.

7::. /0549.

88902::/0 /7059:3/057089.8..89103.94-0.70570890.9.70/42.9.3970570347:: .4397.7947..14...:.947:/0807.:3807.. ..9:.. 5.: ...38107.

7080/39.8.:80/:.

...39.90 82.90 .0 57..0/0.4397.7.9.7930.70 00.42079  3 .7..:3/705924-.79 570.0890 -:3:7024-0.900 /0 ..9:70 .4397.39::.4-0.5.....:9:30 8.90 850.. 3 . ...390 /0 .089:..00 2. .1..7.4.9.4397.7..  89.90789.9007010794. . 0. .70.9. 4 89:.143/:/0.. 897.70 57089.439780.7...89103.380 3 .: .

4397.9:70.::3..7 00.9:: 79..9::7/.89. .:3.400.4397.:00.9   7907:8:-8/.700.897. 70850..002.:3:24-.380. 902547.3 50397:.8:57..79 50397:.90 /300.7.007.4.9.907./7059/0144839.9:::3/024-:089:..

9..9:7/. .570.9014...0/0..43/90/0143/00..931:3.18:5:83.90/057089.703:54..0890.29 $0.1489394.:3.:..7.....9:8.. 04.:::3/0..5..90789..9::7/.4..057.

04.. ..9:8 00.4397.

1.4397. .438/07.7 3: 80 70107..8.9: /.9: 80 .:3..00. /42.::.70803. 3 89.3..0/0.70.4.4397... 3.4397.1..-8039 /. 5..9 3 9..574.90 /10790 .7..4.349:3/04.007 .9::3970 570039 3970 .0.790 80 .

.70 . .9..9::/.9.-0..70  .2.. 80/:: 5.5.7. 3 8.2039:.9.79 /0 .1489.2. 41079....059. #0:.3. 1072.  854907010794.70..0. 54739 41079.4397...907../0.:3.

/0-947:57089.. .9. .9.7 /0 807.7. ...7.4-83:9. 9.39.79.-. 3: 54.:289.9 .9::/0..9 00.7 3 .947: .30.7 :3/08 . ..7.70 7080/39. 05708 .4.70 7080/39.9:: /0 /897-:90 00.3..0071.70 ..9.. 00 /0. /107039.30...: ... 4-83:9..9.0/0 05708 00. 3 ..5. 2:9 .707080/39..: 3 .4.4 #0:.5.935. .3/:3/705970.7.3900/0..790 00.57089..4397. ..9 5..9...7..790...4397.2:90/3..5.002. /08 70:.38.780. .70/0-:3:780. 3 . 00.3/10/3.7.70 8 .7 :3/0 8 ...0:..3.70 7080/39.24-. 3 13.7: 17..431472.:25. ..00.70.30.0... . 4-83:9. .-02.:.5.8 .2039: .39047.70 3 24/ . 5...9....2039: 3: 4 570.9: .4397.70010.9.: .9:7.. /897-:947: 4. 9. 00.93:0890.90789.7 :3/0 8 .380. 3 ..3 8.4397.5.71.0.9 . .9047 8 10 .79.2039: .70 0.9...7:3/08.:90/05.3  .4397.9:: /0 17.70 ...: 4 ..90 .-.3.901/090723.9:3.:3.9::57.-.:0 70:9. .9:3.38.0 .0 .9:70.70 7080/39.4397.. .9.7 .4397.00.-.13/00. 2. 1.3/ 00.3/.. 897.7....70/.. .5. 9.947: /0 807.70 :3:.70 /0 10.4389.90.:: :3/0-:3:089089:.900  8  70:.3... 70850.10.79  3/.4397.9:0. 0.-. 9.4397.7. ..897.358. .: .9:: /0 57089.79 8910 85700025: ./9 4 0...-.9.. 00.431472 .5.. -0301..4397.-. ..2-:.7:3/0 8 .9 $0 54.5. . 30 .7 3 .. 4-83:9.5.4-83:9. 00.90789..5..7..5.47-0890 8 /0 00.8/8549  .0 .57089. 1 3949/0. .5....70.. 324/4..047.70 7080/39.

9::070020390...4397...9..708:392.9.907050.4-0.. 574-02.108 ..../0 ..70805:300..00..1...:944..    &!#%&&&# ..708:-0.1..10:3.7000..

4397../0. 0 8:5:8.439.. 3 925.:9. 010.059.70 .4397.4397..4397.9:: ..9.4397.7008107. 3: 0 8:5:8. 39073..9.4397...43/947/0143/397.70.39:: .. 78.9:: 5:3070.1.479.382: 1472.:9. .339.. 0 507843. 89.0 . ..4397.:2824/.7 .38107......9::570.790 8:39 8:5:80 0 .70.0 .900 .43/90 .9::  0. ./039.9047 83. ./0-947::. 0 .39: 00.9.4:39..0 ..9..:..43829..90 1 8:5:8.- . . .439.9.2.0730. /0. ...70..70 :.9498:-3.900 850.- .90 /0 00.9:: ..7070.5..4397.70 8:39 .39:: -0.4397. .4397.9:: 54.4397..073.5479: /3970 . 8 ./03000.4397.5.7.0..3947 43829.4397...4397...9. .0 .9:: 573.:9...90.4397.90.2.70 0 20.90.9:::7/..9. :347 0 /10790 4 5.:.70 0 7.9:: 24/.2.70 8:39 010.0 .9::  . /0 . ..0 0.4397..9.9:: 00.4397.70 8:39 .-0 .4397.9:: 010. .9047 8 010.9:: .50 .2..5.43829.4.9:: /:7.9:: 00..70.397.900 . 89..0.7.:9..900 .9:0:.4397.9::  39075709..70 704:9:30.9949/000.

9:30.9:30.9.90 /0 .90..:9.. 5.74-.:9.7090 /0 00.:9.:94308 24/.9:: .2570.70 0 4.70 2.390 70.7 ..4397. 00.253.:3 .399.970/0-947 907203/0.90/0.71   7059:70 .90.43..059.70. .3.9..97243:: /0-947:: .:9.9..000.3000. 4-.8 . 5.8:70 :..:9..70/947 50397: 57039.70/94747 ..:: /0 00.70 8:39 8:5:80 0 4.:..7.8:57..9047.90 8 147200 .2.70 93 /0 24/: /0 00.850.9.

.90..9470 .3900 3000.  :9.. .70.:0 503.85:3/07 8:39 8:5:80 949 0 .:. 5.-84:9.45077 010..9 00.4397.85:3/07 .4708...4.:: 702: /.90.7 /.4397.50784..4397.4.39. 3:9.:00/03:9.90  2.:3047 /4-..4397..9 %4.890 /397 :3 .9:30.90397. .74990 .947..94.47.0890 .90.90 ..390 4..9::  #..4397. 82:. .70..-.9. 0 .85:3/070..8:70 59 .9:: 702:147902..85:3/07080..570:/./039.870. 8:-74. 548-9.70..0390 .:004307.9:.9.90.8:57.4397... .43..9::  $93070.70/07.7.850..0. 3 /0. 7. .0 8 .3047...9:.:9.70.43/90 7.089094900.43807..90 1 3.900 3:9..5.97243:: /0-947:: 8:39 8:5:80 /0 70:..4380. 8107.70.9::   .4397.347 . .9 925 54.947.4397.7 ... .704549 3.8:-3.9::.024/:7/0893070 702:47:7/.4-.

089 /4203: .30 . &3:30..3.039 .: . 0:7450.5. .2039: 37 . /0.9.70.   # %&!#'!%&#%  3 . #0:.. #42./07.- 4/.

80/070:.: 04.: 7080/390 4-83:90 3 .9 8 1.9.9:7.90/397 :31..09.903.59.07/0570:/..5.94.9.7  %49:8 #0:. 80 ..90 8910 .38. 57.7.2.7040..970:9.0/0.59:947: 8 ..70 ..3/00...9.90 .10..070850.390747 80.9.. .897.309.:.59 :7/.:.94730.. 38.7...9089000.9:3.59  .70 80 2. .  ...907 /0 /7059 3907.4-.39007010794.43107.787/0.7.. 8 3/107039 /0 /0 9.59:: .:304-. ..8 9.943. .92.73..70..947 /0 570:/..708 .9:.. 57. 8.00  02039: /0 097.70850.::1..: 9..9 .00.70:9..574/:8570:/. 548-9.3/ /3 94.5. 970..31089.90 .70 3 .5.:4.90. 1..:3..79  570.9.0307.9::8.59: ..:90../0.09..7..9:/0..9003/70.70 8 ..4397.0/0 8 4 .9. .5479:: :7/.. 010.70850. 7. 8.:289.00570.2039: 570.9..00.08438 3/107039/04.0 #42.1....:8..:574/:. /42..7.-....00.5.70:.-.789 1.9 970-:08.

7080/39.59:947::.1.

..85:3/07.920   4203:/0.9::89.9:...5.-01.59.9 $:398:5:800/0.:.-3/ .5.59:::7/.0.0/0.. 00.01..0 ./0.43/907.70. 1.9:::72.590.9.700 ..94.

9 574-.9 /.703.9. 8 . 8 8:- ..:..590.. /0.34..34.90 574-02.:00.90..907..0890.90 3 ....7..: 0 570:2.. 8..9.0 57. 30 .0 380.. 574-0 . 00. .3:.089 ..9:7. 85:30 ..34.9:.. .9 ..7..5.9.9.907:.1.0890 .9.23.. 970-:0 574-.850.

90 .790750397:89.9../00.7.5....-70. .90  ...04-0.9:..34.85:3/070.34.90..70.:70 /0 29./0.9. 14720087.

85:3/07 3970 .85:3/070 8 25. 7.:947 8 ..7970.92.   .70 /0 7. 04307.

.:03:2.00247..:-.9.: 4.08.907.030.:.0  393/070.:300 /70.90 /. 705. 2.:8. 705.85:3/07 3..7.7.3:2.7.08..089039.:3070.90 /.90 /4.80.:3: 570:/./.4507.908.9 8..8:1079.02.7..43/90.5..89.: 00.:3047 .-0.7..79.7 570:/... 705. 0 3907.850397:-0301.9. .9:7.4. 010.- 393/070. ..:300570.7. /. - 570:/.003/70.85:3/07 3. 50397: 5.:8.70 /.8:7..

:00 /0 29.:5730.7..-0  24/.002570.70.8.9.9:7.9033...039 .8.90705.

947.3003/7059.90 3/.0 8:39 8:5:80 3 573..5: 0 8.0 .7./0.:..0 3. 570:/.  . #0.9908.4-93.3/.  /459.43/907.9.7. 04307..85:3/070 .3829070.70 /0 7.705.943.0 50784.705.: 97.9.90 50784.70 57.20 .08.  .073. 00.8.9../7059::.9::.:.79 00.5479::      # %&%##!%&&  .7. .30 1.90 /0 1.5479:/0.

7080/390   .70/42. .: 00.9030 .9030 80 .. 00.5.085. 3.43/9/01472.90507843.43/9/0143/ .947..-.0070.3:.09. . !73 00 3...943. ..703..:: /. 5078 3: .390..900.97243.9470 70..8.0/07097025479.850.0 .. 00..9470 ./42.8. /..0070.9470 - 010.70 . 80 39000 00. 3..7 /.8..09..8..479:  .9470.5..8.0/3970849 .

3..0.947.8.8.9:7. 43/90 /0 143/ .425090390 3: 8 704.8.0070.80 8.9.09.9:2 89.947849570. 3:2.-..7:.93897.947849 89..9073. .7: 907947: 80 .803.897. ..3..947.947 .:3:.09. ..3.9/.9- .: 3 1.9... 0 89./3970.9478490.9470 .:9479./.003 #42.8.0.9054.9:: 50 .9 /7059:: 742.0 250/2039.1.. .8.901 3.489:.90850.0/0:3250/2039 .13..10..90../0..00-70.425.90 /0 00.. 4.70 5497.90.. .3.007 .5. 3../3970. 4 ..9.00..:3:.9470 .9020/.3742.. ..90.:8709..3742.43472.039:: /542.8.... /0 . .943.8.9.38. ..9. 3.3 0 3..:3:/3970. 472. ..: -079.943.. 3.9470 8:39 /090723.9470 0 8:5:8.7.9.   43/9 /0 1472. 34720/047/305:-. 3 1..07:90 50397: 3.

8.710.. .#42. .3010.9470 79  00.9849  - 10.900.438:.0:.89.9::.

.8..94.947083.84947 /. /42..903. 8.9030/1079..:.4393:. 700203900 010.943.00. 3.0 8:39 8:5:80 :72.09.900 ..70:3:/397084988..80.:3.::47..70..3.42:3 00 /4:.:: . 00..0 8 5.2-. 70..97243.:3....7. 8 00..089. 3..90 507843...5. 0 00.09.943.7047 0 3 8./42.42:3.

.0 .. 3. . 7080/39.431472.9 /4-.9/000.90897.34 8.3/70..903 94.. ./23897..-0890 5497..1.943.9470 5.3..00.0..9470 - .45::/3. 89./.03.: 3.90739..45:: .3:20:. .897.. 3970930 8 0/:..5.45::/0. 3: .9470 9.742.09.7. . .73947.0.89078.9.47.2.9 0 .45: ..9.79  4203:01.45:570.90. /.45 3. 3..8../3/7.8. 0 742.8.45::/3.0 - 08908:5:8.5.:3.9470   ..8907 .72:0890 010..073.. 5.70 :3.00..9.8907 8.1. ..431472.. .3:.5. .45::/3.:8. ...00..  80 ..9.702.700/08023.739 8 ./.8.1:.9030 3.: .9470 7.89078...73947 /0 .43   .79 50397:010... /.09.479: 479:.09. 80 .0. $0 89../42.:.5.. .-:3:70507843.9.9.380 84:90570:.9.9.2:90.3.5479:70 /3970 5.-.45::/3..70 2.70 .:28/0.7080/390.30 80.9470 . .42:3.002..3.45:.903 /3970 .8...42:30 /. 2:90 .9.3..9. 4-.70 849 3970933 ..9:70.8.: /. .42:3 00..900 .42:3 0.0 ..900./:70./42.9:: .

8907/01.739 8 .947 .073.47 1 :. /0 ./459.1...9..900 / 3:9. 3.47 1 :.00..943./459.  4203:01.9 . /090723. - .9.9.7.90 /0 00.90 . .-:3:70507843.90 7. 3.8 .:34.900 8 70. 010.3.43/9/01472.5.45: 0 .:8.943.90 /0 00.:2:.70.0../23897.431472 ./459./459. .9.073.. 3.... .9 - $0 .943.439089.8..89.79  00.00.9470 70.90 .90.0   /459.:34.9. .5479: /3970 5..90 . 10. .5.. ./459.. ..7:. $0.45::/3.900 .947:: .8010./459. 4-. .947:: 800.43/9/0143/ . .. .9 /0 849 010. . 8 . . 3970930 0/:.9::50907947:..9001.45 3. 5078 .89070.:2:..089:.90./459. . .

90 !0397: 3:9. /0 ./000.9    # %&%##!%&& #  4720.3/8:-0.-.:::3/0.5.4207.0 3 58../0.9.5.3.30 1.. 50 143/ 0 ..431.97.4207.9. 89.9:./459.9479.9...9/0.039073..431. /0 /081.8 ..0.89.:947.9:. /.9.8:7.9.39:./459.9:.057.90.9:::3/0.: 00.390/090723.9.39 .4207.714720 00.70 . /  8:5:8.:. .4207.900..0 50397: 50784.089000./459.:947.431.4207. 1489 32.0 8.900  4720.9.4397.900 00.943..9.3/8:-0.4.947:: 8 0 50784.9 .0  4720.4207..30 .3/.90.9.70..057..4-93:9.057.9:: :3/0 .09..-. 50397:84.. 3070850.

9.7..4207.073.9.9-:324-3. 89.143/::/0.0 1.80.7: 07089.4207....070.0 %70-:0 702.4.98 $4..70 80 . 89..5.420790890:.47547.070..070850. 084. 00.42079 43/:/0.-.9:: 50 907947: . 143/: /0 .1.-.90:7/..9.09.5.97. ..9.9430..5.::89:.802:9 :3: -:3 24- /08 3 /7059742.84.0 .42079 0 .4207. 507843.0../0089:308.3 .4207.. . 80 .0 $4..9.. 32.09.5.947.984.943. 00.09.0397:573.4207..9:: :3/0 1:3.9:.80.09...43/:.3.43/:.420790.0...9/000. 50 5.431.:507843. 00.9.90.438/07.39:: 00.9 ....7.947 .09.3143/:/0.947.5.. .:.9...90 :7/.5.9.7:.4342.00.

3/9.3.9: 3: 8 574. $:39 84.81:3..09.09.09.943.70.9.9.4207.0389.9. 507843.79...5.9 /4. /0 .09. 13/ 8:5:8.4397.90 3 5.3  84.0 .70..3/708507/070.84.....70.7930785 /3/7059:.070:9.90.70.9 /7059:7084-.903. ..5.09.84.8.90. /3/7059:072...43899:70 .-. /0 144839.09.84.3  84..90 :7/.9 1.089/4203:0890#0:.42.3.0 /7059:742..70.9/0./.9.0.2039:: 5.09.9 00./3.0/:7.-3.1.084.90 24/:7/0/4-.5.-9.7.2039: . 8 007.9..9:/084.43    4203:/0. 574.9:30 /3 /7059: 17.825.34 8..90 3 5.0/:7.390..5.84.90 47.

.0 472.8:70570.-.8574..900:7/...039073. 94./7059:747.9.9/0007.900..0.0 574. /081.31.7:3/08 .500 850.90/0/0-947 010.:57. .450784.7 4-0..903574.0/:7.0 84. 4. 0. : 0 .5.8:57.2039::.90 09.943.1.2039:: ....9:::7/... 50 -..30..4207.70/94747.90 /000.2039  47200.90 50397: 89.4397.8.2039384.8:57..70:891.2039::. 202-747 /3 47.70..89.2039: 3.  4203:/0..01.83.9.79 /370:.708:3925.0..:57./08.3/.43/950397:.30.31.439. 00 /090723...70.9:...2039:: 010.9.2039:: .4:39.057. .9001.039..-9.0890.9:.073.70.9::   .../0-947:: 010.03...09.70 .4397.85:3/070.-:3:70/0-947::8.59.4:39.03900890.90478:39:.9. ./.1.9.0.9 1..0/:7 384.09.4397.70. 43/90/0143/.0/:7.2039 ..2039: .7907:/0143/. /0 1.4397.10/0.070 ./070.7 7.0890.70.-01.5..7.70.1.5..8:7.. !497.300 /0 . 384.90470/050784.947 2.0390 .3/384.0701.0 . 1 89.904708:5:8.00.3.90470/050784.98  3 58..5..0390 /0.38.431.014720.70549.43/:.98 00. 57.900.9001.:943420/0.

4397..90/047/3 57.03.4397.70:.      # %&!%##& 7059:2:3....080 .850.9 35:3.4:39.850./02:3.57.093/0 .039....90/0/70595:-.9:/0..900..1:. .43.78.9/000../4./:.....943.4397.5.4250.9::/02:3.850.047.:580:300.9303907080.0/070./7059::39073..98  3.:/0. ./.79  /3#0:..073.-.9:3/.2039:37 .79 0..  00.2:7./05..7.9:/02:3.

 .79 /300.78. /.

 570.0..708.7/. 00...9902547..9::/02:3..73.94.70 3 .79  1.9.7000..989..0 9729070 8 ..9 80.9:83/0530890324/4-83:92:3..5.708.. /0 2:3.9. ..70 0..324/4-83:950907947::3:83:789.380 . 897..0/09.-.8:8 80...9.90  3.7.92.: .7930:3:./3909 3..9:83/05308902:3.9:: 50 ..9.4.9..8.3.38.89.../107.:0..0:.8 .90/04. 00.9.00.7..3//3.70.9: .704-0.9.3.7.57397 44.90..3 1:3... 1 8:5:8 0 89.::/0007..4397.9. 00./:...70 .4397..9 389:..00/0.-.7080/::39..5.7..5. .9: 3/.9......9:3..79 70:9.0/0 .7.4397.70.5.. .770:9.00...00 2.00.:289..73.3900/0..324/:.901/090723.7: 907947: 8..9 88902/0/7059/0. ..9..3:54./893..9:70 .9::70850..../:5.:3..2-:.  .9:83/05308902:3..5.:3.3.

.907...:3:89..70...3.7.. 00.. 04.7:: /:7.824/..4397.947:: 83:92.70 084. 89.90.7:907947:80.80/:3970573/07...9.85:3/070.9.4397.7.39. 3 2..9:7.70./:.9::3/.. 00..9:: 00.:9.09.. .8.90/05..9:: 3:9.905.00.4397.  4203:0.40.09.7.90 80 ..0.4397.....70.1.8.2... 010..:.:..4397.....9...389.98.900.9:.9:: 50 .9::/02:3.9:3/.90/070.9:: 7.9: 8 3/0530890 2:3.70. 8. 2:90 89.:9.94.9::   ..4397.4397. /7059:7084-.947 3./02:3.9.7947 10:2:3.-478 .2.4397.. .4397.39:2:824/.70..3.38.9:: 8:8503/.70.2:3.7 /. 24/1..897.70 ./:.5.9.

747:/0.   4250903x.89070.49.574.:9.0/:7 ..2039:37 ..42509039.08 70.70...94.9470898.:78/..43/x.3.389.700..7-97.25.5.:7/.:72.5..-.39073.7.:34.800.:!# $&'%#%  !74.0897.790L3574.850.:78/.90  .  00.943.    #!# &#%##%#%!#'% 8.08:.303#42..x43.8973::..3x04774230  #0:.943.

:9.4207.4250903x. .2039: 37 .9070.3/. 9070.497747 L32... 70.70.:34. 57.  #0:. 00.

4. /0747 /0 .7..9 2.x0 /0 3..4250903x.90   4250903x. ..:97 . ..9:: 202-7: L3 . 8054..90 8.: 1489 8.9.x43.. 54.3x047 89.14898.:3/0.4397...9202-7:8:39.4207x L3:7294.389. .: 25497.9013974/:8L31.5. L3 2.9047 /0 570897 807.70 L . 0307. 80/:8.07.x . 570...4250903x 0307..3:290 .: .: 70 0/3x.. #0:.04.9:7.x43.54. .: 00.x0 /:5 .:143/:/0.700 89:.4397.9:: .2.71.0.7-97.2039:89. L32.057..:2 :720..0 .989.: 70 0/3x.79  50784.4397.-0 904 ..7 1 970-:9 8 10 57089.9.9070..9:: 80 . 389..903974/:..4250903x0 850. .x:3.: :3/0 L3 9020: .x:30.9:L3.3x047/0.70L .0.90 1 3974/:8 .L3...90L3:89x0 3/107039 /0 3..9 .. :3: 579 3/107039/03.89.9070 18..0 4 /893.x..9:./23897..:143/:/0.9 /0.70/42.7 1 970-:9 8 10 .9:89.:: 3.: .4397.0 L3 /4203/090723.:.9:: 3 1:3..x:30.x:3050907947:.300 /42. 5497. 4.907. L3 .9.x.: . 1.90.90 807..:23.x43.L32.37/0271:7 4..:.1.00.:2 .. . 570..90.4397. 80/:8.0 90. 47 L3 1.:3974/:. 3: 80 .4207x50907947::3:89..089:.

9047 L3.947:54. /42. .2.. ..90/31:3.. .90..574/:88. 389.70 . /0 .00 L3970 .431472 08.8/0.70 50784.9.1..18:.x0 /0 L3970x3070 389.4.x.: 574/:..9.4250903x850.1.907.9047/02:3.:39x 389.13974/:8L31.0.9:3. .42509039 0 .8:7.1 3.:78.3x..024-...947: 0890 579 389../42...3x.70/947::4-.. . /0 .. .901.42509039 L3 84:x43.9:3.70. .: L3 .9:7.9.08::503.4250903x.438:2.:70 0/3x.x43.3x.70.0.:389.3x0 :3/08 .570:/.: 579::8.3..: L3 . .42509039 54.39 .047 .2.92...70 -079. ..x0/03970x3070 .. . L3 28:7.2.: .03x. 0 L3.39 389..0. ..x:3 .947 L3 .389.x. /0 . /0 .. 808..0/04.438:2..574.0. /0 .8:7747 /.. /0 ..2. 70850.: ..0 909070:9.947.3x. /0 2:3. . /42.4397..8:7.8:7.8:7.x0 390730 389.3.3x...:70. 8.. L3 .70. .42509039 0890 .947: 0890 70. L32.39:: .90 /0 . 1 .4397.8:7747 /0 785:3/070 .425090390890.L25497.947:0890579 .0./:.x:3070.x:3 389.8:7747 50397: -:3:7 24-0 389.947: 0890 70..0.5.9:. ..90 /0 .90 1 .. #0:..7 54. L3 .0.947 /.9070/0..907.089.::39.4713974/:80.907.808.:8: ./0.42509039.4397. /0 . 80/: 579:: ..3x...x:30.80/:. .8:. L3 2.0 L3 /085:-7 8.3x.880574/:.8:7.947:0890579 389.3x0/0.503.3.057... L3 2. . 0890 .: 8.3/ .389.:78.: 80/:579:: .. 4-.90 1 389.70 3 .39:: .7x30 0389..:89:7-:3::24-   4250903x. .70 .70850. .07 570:/...03x478.::3/080... L3 2.9L31. ..947 ..- / L3 .9:.3x. /42..802030.425090390.0..59. .0.: L3 70899:70 38.907..4.438:2.9047 L3. 4.947:: .:9 L3 9020: 8.8:7.x:30.3x. 850.x43.2039:570. 4..3x..3x.: 8.: :30 .438:2.3x0/0.:78.9./42.70.8910 L32./0785:3/070.90.2.: /0 .42509039 0 .9:: 3/.:: 8. .9 .7 7:30317.80/:70..3974/:8./0.8:7747 .70 -:3:24-/0..0.4397.:57. .x:30.39:0890/0x3947: 54x0/0....8:7.: .3x0..3/70./0.947:: 579 0389.00.

 /7059:70 /0 5745709.8:57. L3 84:x43.7:.0/0 .89.07-./42.. #0:.389.90L397057x 8..:8.9473.0.:..: 89:724-:: ..8058970.3x /397 :3 89..: .9 . 389. 4..4250903x.x:30 7010794. :3: 9: .3x047/0. ./0.425090390..09x0. 9057.79.4250903x 431472 .9 202-7: :720.3x089.5.9202-7:08900..x:30 57. 0.x43. .2039: 570. .970389.: :720.947:0890 70.0..3/ L38.7 970-: 8. .70./3.900 /0 95: 50 .:4-.7057x08:398.7 /3 41. 8:7.4397..0:7089.0 .9::50907947:.0 8:39 /0 .3x.4250903x0/0.7847.4207.:8.88000.9.3/00. L3.3x.: :3 9: . 0.70..0 24-.0.43172.9x 5497.4977478:39/0.0.9 50 .79  /3 #0:.:8.09x .7:.2039: /.90 /0 . .4250903x .97-:9..08:39/0.43..9 . 8 ..70 .: 70:.42509039 ..039 8.. 4389.4207x:39073.089: 95 /0 .3x0890.7070 L3 7089700 5:-.970 57x0. L397 41472.389.4207x 0890 .: ...: 30.x:30 70.78 8..80/0.90 3900.4250903x.:9 50 . .4250903x.389..3 ..3x .3x047 /0 .70897:70850.3.00 .70.70850.03x.x:3057..389./0.:8.9   4250903x.4.42509039 0.- ..42509039  43...: ..3/84.708..:L3708977/7059:74770850...:7 /0 ./7: .9 202-7: 0890 808.:7039 .7 70850.: .431472.::.::3/0:720. 8:39 /0 .3x0/0.9:: /0 2:3.0 0 .:8.4250903x.4..70 L3 .88:7. .:8.9. / .3:290/4203 .:579::. .:348. /4203: ..  '071. 389. 389..9. 4 389.039 . L38.431472.9.3x0/0 .9:.4207.. L3.989.2.4397.9.:9.3x.:90  !7474. 4.0.4250903x.70.0 573. L397 41472.:8.:.: /081 :77 4- 3:90 . 80/:84. 0.39 389. 10 .4250903x80L3.3..3x /397 :3 89.57x0 ..70 8:39 /0 ../0. .70 L25..4250903x.

 80 0.. 80 /0.08947.390.: L3 ..90 L3970 00 L3.:30.90. 5720 389.9 202-7: 3: 80 L31x 0..70 80 89..00. . 808.90  . 78. 389.:347389. $:39 .. 572.00.438/07.3x 389.:L3.9 ..9202-7:0890.808.390.: 30.3x.90 202-70 /10790 389..70.3x..9 .x. . 08.x:30. :347 389.  .. 3 .0890.3x 808.x..3x0808..9:9074754.9.:047  3.4300 .0890.x:30.4250903x./397057x 8 /0.70 8:39 ..90202-70 /10790 389.x:3 . 389.-0 90 .90 .70 .9L3:8990L3.579:/42. :30 389.3x0/389..: /..3/ .950907947::3:89.43008:39503/3903.2039  98503/03x..x:3   00.70. /.7 /3 41. 4-0.4250903x. 925 50397: .90.x:3.... ..43. L3 .3x.. .0.70 .90 .7.-0L3.390.430.....99 /0 89738 0.. L3 1.. 57x L3....4250903x.3x.: L3 ..9 0890 45479:3 3897:2039. ..3x0 /3 89.:/0.4250903x.808.42509039 L3 . 47 L3 .908:8503/..7805. 37  .::/0..00 . L3 ..3x0 /397 :3 ..x43.0707 .x:38:39503/390 L3572.70 .. ..9:9074754.4309. 53 L3 242039: L3 ..389.: 5743:3x7:347497770.30 .39073507290.: .9 :90747 8:8503/ /3 41.07070.9.0.: 8:39 3974/:80 L3970 ...70. ..9 89. 3: 70:9 /3 /854x0 570039::70:. :/0. 8.70.

: 3:2.70 /42.4250903x0 7..70.4250903x.: 57. 389.30 1.70.x43.70 .g 579: /3 897g3g9.L31.0 8./42..-0 90 .:70 0/3x070.3x00 :/0.: 50784.3x0 808.4.: 70 0/3x.::8.0800 /3970 4 5.0/070 .30 :7/.:348..7g .0 3 5:3. 7002039.g9470 9 742308:39.2.: . /.9 :90747 L /0.0890.g9470 9 74230 8:39 . 579: 8. 8.943.425090390/. 80 89. 808..790 897g3g 8.: 143/: /0 ..3. 5720 389..790 7423g 4 5.07070.0 389.g .: :3: /3970 57x . .70 /42.3x.39::/3x.9 /0 .4250903x.90 389. ..4207x L3 #423.:9 . 80 3974/:.3x00 :/0..0 507843. 57.3x. /3970 897g3 50784.5479:747 /0 /7059 39073.425090390 8g 84:x4300 574. 7.90 3: .9 389.0 . .

/050380/0L3970x3070.708070107g.: . 4.3 7423 8.7 /.70/42.: .:470570039.0 389. 2347:: 8. 1074.03905708.089..gL370897.-47/.. 574.050784.80.g 573 .4397.7.5479:70:7/.: 897g3 1g7g .07478.1gL3#423. /.g7. 8.0 57.90. / 4.59:7/..47/0..499g.700549/85:30 L30g9:7g./01:3.0 9.. 9070 8.9g 10 .39:/3.8910 .79.0745479: /0 L3.05:x3:3.70.:.: 572: 5479 8.574/:878.1gL3#423.x.  -:3:.:9.70. 5745709gx 3900..g897g3g089084. L3 897g3g9.70.88903x.2.943..90 L3 #423.37423 .: 85.9 /.80.09gx0.080/397050784.3 7423 .4 50784.L38038:570039::.3x.70..8.308./3.:7/..790 4 4-.4397.7g 8.: 010.:78.3/.907./7059:7/0.::347-:3:7L32.00 7010794.9:.4250903x0 7.03x08./39705g7x0890.9..70:3: 89. .g 0 80 .  24-:.:.:/42.3907.30.:-:3:78. 8....43..: 39078:: .7050907947: xg741.-94.1gL3#423.90. 80/:579:: 50784..x0 .0 ..g 4.9::8.9 3.080 57.908.9:.x097..90 7010794.039:31.3x.g7..9 . 1 574.8.43.0 8.47:.0743.39gx . 4..1gL3#423.g.x: 308:5:8 8:.:L3897g3g9.70.74970.70 .5.: 970-:0 00.:4.080.3907.479g/397 :3.080 7010794.039/85.: 7:907g 570.080/3970897g3 /..802030. :30 50784.0745479 :3/0 3.385479.3g:7/.1gL3#423.08. /0.70 .:2g7197.... .90L3#423. 1 89..5g7x473:8 .: /0 /0893.70.03x.9008.9 80.9g.-07g47L397 :3 4.4250903xg 0 574.70 8./. 574.77.. .:80.09gx0.1.  !497.g 3..x43.0 570.:1..:74-.: /08.590/0 89.94.:-:3:77g2.0743.g 48:.:2 5479: 8. !3g.::3/08 .:2 .1gL3#423.::3/0.. 247x 570:2.30 /42. :3: ..g 80.8.: .3x00 74230 8:39 /0 .:3472g8:7574.09gx0.70/0..07070.07070.x0 8. 7423g 4..70. 0 4.70 3.7x.:34750784..3/.9080.80/0..3..7 L3 5.70 .89.09gx0..4250903908g:/0.:3907080.  :92:/42.90/0389.:L3897g3g9.8:7. 70.:L3#423.9... .0 2.3 7423 .0 ..:80/:L3#423. 8.7423g 7g23.1gL3#423.98..3xg .: .08.g970 389. .897g3g / 574.080 7010794..74970.90 .3047/3 #423..90 . L3 897g3g9.: :3/0 .70.:.-02g8:70574. :..:. L3.90 .: /42.07.:.g.09gx030 /.: .: :347 3.

 .:47.0743.70..:38 80g80 9050907947:#42303.g:90/000  00.8..09.9g574.0.7g57.2039:8.L3#423..9gL3 #423.0/:7g:/..0897..148980.90574..:70 0/3x.080570...:80/:L3#423.3/L3.0897g30.:.  47.4207.  1.5gx47L3.579:.0743.::30 84...0.. 37  .70/42.:8.09gx..

 .9050907947:#4230  00.90 9 /3970 84x .: 0. .57.:8.4250903x 0.425090390 8g :/0.070. ..7:3:/397000890.. 70020390.:9.09gx0374238..05x.70.: 3:9.:2 .09gx0.:3050784..g .:897g31g7g..0:720. L3.374238.90. .:L3#423.g.5479:7/0/705939073.90 L3 897g3g9.290L3#423.0.3x00 74230 8:39 0.:L3#423.:947:50907947:#4230  . . 5497.. 8.70. 9:90.09gx030 .30/42...09gx0. .080057.3x047 74230 8910 5497.g8g9470 570.9 0 37  .97010794. .3x.70.70.047 57.374238.:9:92:/42.. 0890..2- 84x /42. .57. .x0..:. 0 /081.3g.:3050784.70.74970.70/42./45x0 /.:897g31g7g.9g/0450784..30/42.708070107g.90 /. .3 74238.90/089.gL3#423. .gL394..:L3#423. .9 .g.70/42.09gx030 .:70 /0 ..:897g31g7g.:3:99:00.:897g31g7g.g8.90L3#423.50784.8:-3907/. . .89g.3/4.70.:8.09gx030 / 5:3070.  24-089:.9..90 L3#423.09gx030 1 24 90370.0 574..30.3:.79  389..90. 389.0707 .70.09gx0.3/ 24-0 89:.3/7. /.1.9./459.:7..x43.

90 89...0/:7 .:30389.::3574.3:20 /3970 00 0890 L3/7059gx9g 8g 84:x4300 574.59:.088.9g 5497.g .08.g947.3x047 74230 89. 574. 389.-9g .5:::.:70 9  4250903x.:70 98.947:: .9 70:47 /0 . :/0.431472 /854947 /0 2.-574.5:::. 1 L3/7059.70 .907.4250903xg 2.430. 80.g.x.%7-:3. 2:3.:2:3..:. 8:8 3: 0890 L3g9:7.g9470 9897g30   00..07070.. 389. .9g5731.5.08: .3x0 :/0.425090390 3: 80 54.0.3x00 74230 8:39 .1489/0/:8L31.- .

073. 5:9070..7 .0/:7. 3.0 57.5.90 70.0..g /23897.20 .:: L3.9:7/. .08:.007 .0/:7 3 574.. .70. 4.: /7059: 8g 4 .9:: :7/.5..0.70 .073x0 8:57..4389.947: 24.9.0/70.08 0890 .x43...9 L300. 0890:.0/:7...9 389.90 574.. /4.089 /4203: 089 70020397 .89 .: /0 00.x43.0.9.70.. 8:572.g:90 /0 00.g 7423g /.0.90. L38..10..70.70 ..x/01.g 3: 8 . 574.147:: 0147 35:3.910 L3 24/ 05708 #0:9 .37 .574-047L38 801. 57..9047 41.5. L3 .g 00.5479:7 /0 /7059 39073.0 90 8:57.4574-02/0574. .3/ 7. 574.:3:..8g /0 5g7x /. 13/ 4 574-02/089.05497.g /.9074230 3 .0.59:: .03x..78:: .3x00 74230 .9479 1.1. 8..08:.. /85:8 . /3 .9/0.: 57.0/070574-.0/94.9. .0800 57. 0890 .70 .g70. . .9/000.0897g30 .0.72:9g /000.. /39705g7x0 L3574..70 L . /0 .g .9 . 8..5..00/0574-g50397:/4.00 570. 574.00.9g 8:39 .73:.99 L3 43..g 00 .

0.03x0/0.43.g7/08023g9:7g /05:8050:3. L3 .07/.70.0/070 3:2.90. ..0570.90.9089. . 8023g9:7 .8023g9:7 .g..9 $3:7.:2039:  :9479gx0 74230 .5. .:..9:: 8.x43.079g 0.98:-8023g9:7g57.g747.90.9g  0.70.250/050.:203900.70 02..908..0 .:7x0 /0 .90.: /:5g.7.250 /0 50 .9:: /3 .9 8023. /4.9.57.70 02.3g/0.g8g10570039.7:.9./0L3..42509039g .80...9041.. /0399.. 1472..70:720..:8...0057.90..54890 0-07.x43...5479:747/0/7059 39073.x43. :3 70107 8..7002039..1...g:90.9 0890 .:203900.70 .3/203x:3/0L370897.7..00 ..L3.3g/4.9:: 3.: .4397.0 .9089g .70L3.:/0.9. /0399. 8:: 8.7.08970 .70.0 .9.03x0 ..g70..7: .0 L38038:43. 9..07:9g50397:.9 . 8:39 .x43..5489.9g.g94708.9::8.9.x041.:2...89g .g 8g 10 570039.: /:5g .7.438:.. . .70.90.:9479. 89.xg750907947:.5.0.70 .9.90...425090390 8g .:90 90/08:57.9: :720.089.. :3 00..0 / /0.900 41. .9./23897.3g /0 .900.438/07.07/..03x/542.g970 . 238907: 5:-.. / 57010. .70.50 50397: .9. 9..9.71.70. 89.75:90... /4.. ..9.7002.7.8:: ..9:70 50397:.8.90041.:30:78/.9g /0 .9.4..9050907947:8g: $:57..900349.90.:947:/0.70. /0 .0570. ..0.:31:3.9.398..x .90.573.70.:9479.5.g:90..1472.: /0 .9 $:39.089 .9 8023.:57. .:/.9 .9 .90..7089.

  !497.9/854x47037 .

9.0747 90730 L3 .g97028:30..9047 L394.90/0.9:/04730 10/0.8910 .x /0 .:7/.70/028:30/542.5.90 /0 389.g08908:5:8g574.0/:789.70 0890 50728g L3 9020: 0 .790.438:.790#423. .g8:398:57.9. 80 .438:.2-00 89:..0.89g47/30   43/x.389.70.0./23897..70 L3 . /0 8:57..-90/089.:9039.39.50.0. .g L3.4393:.: 41..9..574.g07.: .0.x43..:41...4393:.70 .7./. /542.:0.8..9.9g /0 8:57.9:: /0 4730 L3 #423.90041.9.77423/389.9037 .:.:9479gx47 74230 /0 ...8973::.. 89.9g 10 /0 . 8023g9:747 8:: $:57.9. 010.0.2908. .70..g970 4. .290 8.:50-.9..7.0L394.  L3 .0.3x047742303:2.70.790L3574..g970 28:30.0 /3 39073.:970. :30 L3x0007 $:57...7.08 !497.08.90.x.438:.0.: 0.90 50.0 #4230 8570 .074790730  $.:9479..g970 38907: :89x0 38907: 1.9:/04730.9:: :72.:41.0.g8.90 5. .0..g 8.3x00 74230 80 1..0./23897.g/070./542.g970 38907: 1.7008905.90897g3g5491144890L31..9:.

4207..3x0 50397:249.90.3x47 $:- . . 50784.3x047 74230 L3 574.90 .7.9 /0 8.00.9070.03x057.84.9 897g3 50784... 4-..g8.43/x0 0 L3 1.L3897g3g9.0.9g.3001.x43..g L3 1.957300..:.30 1.09gx03 7423 8:- .3/7.5479:747/0/705939073.:/0/42.300 :7/.9gx 70.0800 57..: L3 .574.g3:.70...:.x...7002039.:57.70#423.42:3.43/x .70 /42..88903xg :7/.x574.g 7..: 89. 389.9g.09gx030 897g3g 3: 54.g .70 097.0 . /7059:7 .00.09gx030 7423g 50784..0 74230 09gx03 897g3 -0301.90 1 4-.:.0/0./07..9..574. . .0 .39: /0 .43/x. 70.9:9g L3 ..0/:7.9: /0 .704..30 :7/..43/x0 .5479:70 /0 /705939073....x43.9047:/.7. .98g/05:3g.:.:4780/:L3#423./459.3x047 74230 ..3/3491.:x:3047.00.:97 8. 2g8:7g L3 .g0890897g38.09:0 /0 574.07 /0 9. 57.: 70/:.3402-70 ...0/:7g 570.70L32.00.70... 70. .0 50784. 57.:/.70.2.37 .70. 389.9gx .:2 /0 .09gx0308.x. 43147243.00.

8910 .900:7/.42:3. .L389739..90 ..080549.

957397 4/4..0397. 573.77423/389739.90.382907.8:57.9.:..89.97. $97.089:.:.3.. .70 %7.:97007.47/::0:7450. .0L3.70  7. 38907::8990 .039:/542.3829070 :720.438:.9.//0.7g .8097.9 .9 . .43/x.089 8038  !497..0 /0893. 573 00.9::7/..9:: 84.070747/0.9.3:.. 573.8..9:/0/0893. 37 .90 .. .90 89./459.88903xg:/.x083:11.42:3.70 .1574-..91.9 /0 #423.9 L3 2-.:9479..0397.9. 57354 9 /70.970 .:9479x0 .382905497.8-4:7 .

0:.2039: 37 ..g .9g 5.4 .70 L38g7.0707/0. L3 #423.90.989..2:90.3.70..39g/080230.g57294.07070/0.90.7g L3 2.....g:3.88903xg :/.98g97..70.g 8. 8. . /3970 5g7x0 .3829g/70.:9479gx050/94.88903xg:/.790.0 4- 3:90 ..9.3g . 9070.0397.390 .39g 8g 0 /0.0 50784.9470 9 5743:3x.07070.70 .70   #0.8.705.4397.:9479gx897g30/08023..9084.g57294.9.8. .9070 .9 38907: :89x0 .88903xg:/.90 L389739.908904-. .9 0.g050/94./23897.90 .:9.4397.  47.4397..4397..90 .:78 #423.90 570039.390 54.9.:2.9.3829g.033//0.0397.g 50 907947: :30 . 497747 :/0.70 /470 90 8g 84.:9479.07070.9: 70 0/3x0 8. 4- 3:9g 50 907947: :30.70 8g97.: .:34.790 . 00.9g8g5720.0397.g.7g.08989.9. L3 89.7g574.3/ 70 0/3x.90 5g7x ..4207.. /08023.:9479.. .:9479.9. .90  #0:.

:34.4250903x.9 50 907947: #4230 0 30.. 9070.:9. 70..0.9::202-7:84.:348. 549 1 /0 /4: 95:7 250/20390 /0 574.3/ .9470.:9 L3 #423..9470 9 89730 54.9 00.4397.97 /0 250/20390 .0573.0890.:9479. 49770 8 10 70.4389.950.90184. 57.4207. .0/:7 57457: 8 /0143/ 250/20390/0.:34.90 /0 :. 4977 :/0..  #0.90 1 701:.- . 4 49770 :/0.747/35:-.9. 8973 8 . 9070.. 9070. !0397: .:34.89.08.9 L3 .7 .:34.. 497747L32./9. 9070.5.. 70.8.9.70. 70.7: :/0. .03. 9070. .:50.4250903x  #057039250/2039057457: 80 /0143/ . 9070 . #0.: .:34.54.:34.0..9070.8./039.   #0..0890.

70.3/.390747 L397 :3 ..9:202-7:84.438:2./39705..:9479.900..:..907.: 3491.42:3...3x047 89. 3974/:84.00.- . ..9 .0 ..0..9/010.00.70. /..59:.705731.43/x.. .3x08.9 L3 925 :9 L397 4 2....::3.9202-7: !497.9 8. 8 57090..9:/0808.9 L397 :3 9: L3970 .9.:9.9 579:: ..:.7x0 390708. .07070.80/05:30..90 .4977:/0.   0.9202-7:..47.7.425090393/..9 / 49770.9.57.70 0890 00.9047/02:3.89..x:30L25497.08. L31x .070 70.70.90.:34. 0890 70.9:70850. L3..... 9070. L3.9:: :3/0 80 .:.5743:3x.- .8:7747 . 8 .. 70:47 /0 . .7xL397 4.9 .9 L397 :3 89.9:3..989.3907478L397:30.7089. /...:9.:348.49770.0..: 4 49770 5743:3x.947478. 4-0.9 89..70L397 :3.1489/0..8.00.9 202-7:8.: 08905:8L300.00..4250903x L3 2.43..9907xL3970.307 .4250903x0 0.:9470 L3 89.:L397 :389.089:.8..:9L389.4977.3/.:8. .: 4 49770 5743:3x.9.:9470.x0 .841.9470 989730 147x.9 .9037 .9  #057039250/20390/0.3/ .4250903x ..7050397: .8.9 202-7: . 57490.:9548-9. .L3.: .3x.70..70 3: 8 .389..9 0.4977  49770 5743:3x.... .9/7059:.57.70.9: L3 .:9470L389.90..389.4397. 1489 . 07070. 5.9.9:202-7:84..9:3.039 3: .: .. .43/x030.. 389... 579: 3: . 57xL389.. 0890 70.70 8 50729 ..170.43..70.

3x.:9g7 890 50 907947: #4230 .989..9202-7:.07070 50397: L3.43/x0570.. .g .90L397 :3.9070 . 49g7747 L3 2.70. 00.g 5743:3x.:.2039::37 .0/0747 #0:.&3:3:745030 L3.4207.

 .9: 202-7: L3 .89733:54.  49770.90 :3 . .:9479.:750143/ ..790.70. 8.0/070..90.901.0L33. 89. 47...:97:304977970-:085703904.3x.70 8 L397:30. 5743:3x.:9039.x04-0..00.97-:3. 389.450.70 L 394..489:.. 8:39/0.-7 .3x.0890.20 90 09. .9 .4250903x.70 L3 .70. /3970 57x0 390708..7084.07070. 029039 57x0 .:5733/ 389.42509039 /3 89.9::3070.:947: 80239:7. .7..039:: .8. 00.907: /0139.:: !.9x .:.08. 4977 .43/x0 30. 0-070.70 8 .: ..9 49770. .0791.9L3.3x.

: L3 89.250/203900.70.5743:3x..0.:78 0890 /0 4 :3 /. L3.:.9g3:2. 49g770. .901.. L3 .0707/000.:9.:78:: 80 .70 /42.:78 %07203: /0 70.9. 70. 5. .:9..70 54..:9 50143/   00..L3-. 00.70.790. /42..9: /0 00.:97 49770.: 70.37 .9 202-7: 3 :/0.9g/0%7-:3.3x. 8973 305:93/ 1 70.70 /0 :3 /...3.9 89.

5g7x57397 449g770 .730/0139..5./.g /0 97-:3.80..:34.3x0 897g30 389.:72.g . 49g77 897g30 07070.g/0/705939073...08: 970-:08g 80 .0 90010.90.x074230 . 389. 9070 54.4389.90L3.90049g7747897g30L3970#423.49g77  43/x30.43899:0:3 .9089.9:389.0/.0890/0139..802030.70.5743:3x. 389..9g .9:/0808.3x..90 1 /0 .:78/./039.90 . 9020 /0 701: .9 70.L25497.9g L3 925 :9 .:9 5497.L3. 9070 80 704. . .802030.70 /42.3x047742308. /854x47 .9 .x.: 80/: .9.:34.90203x43. 9070. #0..057.. 574.9.70.:78/0:/0.g 5497. /0 . 704.0 573..g47/30.3x.:80.g.9::3017.007.089070:9.97423.9548-9.4250903x.9.574.:8..00.0.9:::3/0.3 L3 . 24/1.3x0. /0.: :/0x0.g8 .x.79  57.g./.1L3. 49g770.949g770..9gL3897g3g9.70.0 3.:34.49778973008908:5:8:347.0.70.:34. 9070.0 .5:-. 50397: 907203: /0 /0-.0.0 30. 70.0 .9..0 .79     #0.57.389.8g:/0. 907 L3. 089g70.75x.:28. 49g77 897g30 3.9L3970.08947.0 574...4250903x.70./0..5743:3x.90 574. 49g770.507/:9574.14895743:3x.70.00. 9070.90 . / /.148984:x43.907L3143/ .70 .23.4280L3574.:/0.9gL358. 89.5g7x.g 50 .94..43/x549.08: ..9..g .. ..... 701:.9 4.7.808g7389..9g 50 .9. L3 143/ . .3x0 .x43.14895743:3x./0.70.802030. L .70 .0 43/x549.. /0 70.:34.90 /0 .0/:7.g49g770. 1489 L323.5g7.9..g7:..70L31.:34. /0 70..08:...0  07070.: 8. 49g770. 7423g 3: 54.

g70..75x.897g3g8..703:8:39.3x.:34.L25497.g:9050397:70.9 /0 3...: 1489.70.3x0.9g ..790.90.x0 ..9:7g 8g 574-00 L3 . .g8g 80 010.70.g7:.50784.9. 808.:9g7 80 0290 99:00.49g77897g3080L394.:9..04-. 00.:947: L3..:. .708g.90389.5743:3x. 80 7/.3/:3 .3xg7 /.3x.7.... .:9.00.:.45.70.0:720. 49g770.9...g 0.:9.:720. 0 00../070..7:::/0.g:90 .90890.9 L39020.70 .30390708.L3/05370/0-:3g.:9.70 . 49g77 897g30 80 L3. .3x.905g7x.x.:47.g7:.7./4.g:90 /000. 897g3g L3/0530 90 .g970.42509.949g770.g.073x047570.941.05x..07000.08 ..90 .047.0 ../.9.9 L3 .43/x0074230 203x433/: 80L399: 49g770...897g3g  07070..g 49g770. 5:907:..089000. 9070 .1L384x9g/0:72g94.: 70850./4..43/x47 570.20 905497. 49g77 /0139..: :3 574. .:94705497.70.:9.70.:. !0 -.94-0.43/x570.g7423g .9 .g97097-:3.:.3x.8 ./..:90 L3925:9 /0.x.g9705. L3.9:00 00.70. 0..40/0.907::/0139.:28.90 /0./7: ./0L3.3L3.0890.9.9g5049g770.:9.9 4 .g .0.700.45.0/0L323.g .70          .89g3:08905708.::/0x0.9074230  49g770897g30 .70. / 47.g970389.9 ..9::/0808.70. 70..07070.70 50 907947: #4230 50 -./:80.. 9070   0./7059:/0.70.574.9:/0808.0 /0 L3. .90 .0/:7.3x0.. . 9070.49g77897g30 .1489 58gL3389..42:3.9.:34. 549 1 5:80 L3 00.785497.:34.70 .:348.

  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful