ROMANIKA

ARHITEKTURA FRANCUSKA
(DAVOR ŠIFTAR PRODUCTION)

Razvoj romanike:
jača kult svetaca razvoj hodočasničkih putova i crkava promjene na koru i glavnom brodu grobnica sveca stavlja se najčešće ispod oltara od sr. 9. st. rade se pravokutni ophodi koji vode oko svečeva groba smještenog u kripti (Auxerre) česte su kružne ili osmerokutne kapele posvećene Bogorodici, uključene u ophod, nalaze se iza bočnog pristupa CLUNY I. (915 – 927.) - jednobrodna crkva na temeljima rimske vile CLUNY II. (981.) - 3 brodna bazilika s transeptom, deambulatorijem i prvi put stupnjevito postavljenim kapelama echelon (2 izdvojena kora, jedan je za laike) TOURNUS (2/2 10 st.) - deambulatorij s radijalno postavljenim pravokutnim kapelama S. MARTIN Tours 1000. - po prvi put kor s radijalno postavljenim polukružnim kapelama S. GERMAIN kod Auxerrea i S. PHILIBERT de Grandlieu (9. st.) imaju apside echelon.

BURGUNDIJA
SAINT BENIGNE Dijon, 1001 - 1018.
William iz Volpiana zamjenjuje merovinšku baziliku iz 6. st. koja je bila iznad groba S. Benignea. Nova bazilika ima 5 brodova, transept i kor s 5 radijalnih kapela echelon. Centralna apsida zamijenjena je rotondom posvećenom Mariji i podijeljena je u 3 zone: glavni brod, bočni brod i 2 deambulatorija. U vanjskom ophodu bačvsti svod nije kontinuiran, nego svaki treći travej ima križno bačvasti svod. Glavni brod - 3 zone: arkade na kvadratnim stubovima, galerije i prozori.

SAINT PHILIBERT Tournus, 950 - 1120.
Jedno od prvih remek-djela romaničke arhitekture. Crkva je započeta 950. g., zasvođena tijekom 11. st. i završena oko 1120. godine. Sadržavala

1

je kriptu s ostacima Sv. Philiberta i počasno mjesto za grob Sv. Valerijana u središnjoj kapeli okruženoj ambulatorijem. Ovaj plan s 5 radijalnih kapela pravokutnog oblika ponovljen je na razini crkve. Kripta je posvećena 979. g., a iznad nje je gradnja iz 10. st. koja se proteže preko transepta do masivnog trodijelnog narteksa. Svodovi nad gornjim ambulatorijem su iz kasnijeg razdoblja (1008). Između 1020 i 1030. g. izgrađeni su novi glavni i bočni brodovi. Postojeći široki glavni brod s ravnim stropom zamijenjen je užim brodom i bačvastim svodom s poprečnim lukovima. U bočnim brodovima korišteni su četvrt kružni bačvasti svodovi.

SAINT MARTIN Chapaize, iza 1030.
3 broda s različitim travejima: u glavnim brodu pravokutni, u bočnim brodovima kvadratni, svod je križno bačvasti. u 12. st. bačvasti svod glavnog broda zamijenjen je šiljasto bačvastim.

PAYERNE oko 1040 /50.
Crkva je građena istodobno kad i glavni brod u Tournusu. U 11. st. podignuti su kvadratni stubovi glavnog broda kojima su dodani pilastri koji se protežu do zone završetka arkada i spajaju se s dijagonalnim lukovima. Kvadratno križište, visoki transept, radijalne kapele.

Uzori za Cluny III.
SAINTE-CROIX-NOTRE-DAME
La Charite-sur-Loire, 1056 - 1101. Dokumenti iz 12. st. potvrđuju da je crkva građena po uzoru na Cluny II. 5 brodna bazilika, radijalne kapele, deambulatorij i bačvasti svod. Glavni brod je imao 3 zone: arkade, slijepi triforij, prozori.

SAINT- ETIENNE Nevers, 1063 - 1097.
Tri broda, transept, kvadratno križište, polukružna apsida, deambulatorij s 3 kapele. Tri zone: niske arkade, galerija, prozori. Stubovi glavnog broda su križni, uza zid glavnog broda visoki polukružni stupovi idu do zone prozora, gdje se spajaju s dijagonalnim lukovima bačvastog svoda. U bočnim brodovima su križno bačvasti svodovi. Kor ima 3 zone: arkade, galerije (zamijenjene visokim slijepim arkadama), prozori. S. Etienne je svojim galerijama utjecao na

2

mnoge crkve, ali se opat Hugo ipak odlučio za slijepi triforij (taj element nije utjecao na Cluny III.). SAINT BENOIT-SUR-LOIRE (1080 - 12. st.) Osnovana u 7. st. na relikvijama S. Benedikta iz Montecasina. Deambulatorij s 2 reda kapela i duboki prostor predkora. Transept ima 2 apside na istočnom zidu. Kupola je na trompama. Kao i S. Etienne, apsida ima 3 zone: arkade, slijepi triforij i prozori sa stupovima (pod bačvastim svodom).

CLUNY III. (1089 – 1131.)
Gradnju započinje opat Hugo, papa Urban II. posvećuje glavni oltar 1095., konačna posveta 1131. 5 brodna crkva, 3 brodni narteks ispred kojeg su 2 ogromna tornja, 5 brodni kor, deambulatorij s 5 radijalnih zrakastih kapela, 2 transepta od kojih niži ima po 2 apside na istoku. Tri zone: arkade sa šiljatim lukovima, slijepi triforij, prozori. 3 prozora imaju širinu jednog traveja. Crkva je duga 181 m.

Nasljednici Clunyja III.
Nema mnogo nasljednika Clunyja III. jer: - javljaju se cisterciti koji grade jednostavne građevine - počinju se graditi crkve s križno rebrastim svodovima - prodire gotika: prije posvećenja Clunyja sagrađen je savršen 6 dijelni svod u Caenu, a opat Suger stvara prvu gotičku građevinu – Saint Denis

NOTRE DAME Paray-le-Mondial
Minijaturna verzija Clunyja III., 3 broda s transeptom, predkorom, deambulatorijem s radijalnim kapelama i križnim travejem iznad kojeg je kupola na trompama. Izgradio opat Hugo.

SAINT LAZARE (Autun, početak 1120.)
To je 3 apsidalni plan Clunyja II. s elevacijom Clunyja III. Crkva ima 3 broda, narteks i transept. Za razliku od Clunyja nema deambulatorij niti apside na istočnoj strani transepta. Jedan prozor ima širinu jednog traveja.

3

SAINT MARTIN (Autun)
Tlocrt slijedi Cluny II: 3 broda, transept, potkovasta glavna apsida. Elevacija predstavlja napredak: na sve četiri strane stubova nalaze se polustupovi koji nose arkade. SAINTE MADELEINE Vezelay, 1120. 3 brodna crkva, 13 traveja, 3 brodni narteks, križni stubovi s polustupovima nose arkade i dijagonalne lukove glavnog i bočnih brodova, na kojima su križni svodovi. 1 brodni transept, romanički je u donjoj zoni, a deambulatorij i gornja zona su gotički.

ANTIKLINIJEVSKI POKRET 1112.
Nastaje pod vodstvom Bernarda iz Clairvauxa koji se vraća izvornim pravilima Sv. Benedikta: "ora et labora", uperen je protiv raskoši i bilo kakve dekoracije. U Burgundiji on osniva samostane:

CITAUX, samostan gdje su osnovani cisterciti FONTENAY utemeljen 1118.
Jedina sačuvana crkva, 3 broda, transept s 4 kapele, pravokutan kor. Kvadratni stubovi s prislonjenim polustupovima podupiru arkade šiljatih lukova. Svod je bačvasto šiljat, uz istočni zid je klaustar.

SJEVEROISTOCNA FRANCUSKA
Nema svođenja i većina građevina iz ½ 11 st. ima ravan strop. Do kraja 11. st. nad glavnim brodovima grade se bačvasti svodovi. Glavni brodovi su veliki i široki, s velikim prozorima.

ST. GERMAIN DES PRES Pariz, 1163.
3 broda, svetište s deambulatorijem i zrakastim kapelama, izvana s kontraforama.

SAINT REMI Rheims, započeta 1005.
Hodočasnička crkva - 3 broda, transept, 5 radijalnih kapela, ravan strop, a bočni su brodovi s galerijama. U 12. st. inkorporiran je gotički stil.
SAINT REMI

4

NORMANDIJA I BRETAGNA
NOTRE DAME Bernay, oko 1051.
Najstarija normanska crkva - 3 broda, svod je samo u istočnom dijelu, glavni brod ga nema, iznad križišta je toranj, 3 zone: arkade, bifore (izmjena bifora i slijepog luka), prozori. NOTRE DAME Jumieges, 1040 – 1067. 3 broda, na pročelju 2 tornja; prvi put je travej korišten za proporcije: 1 travej glavnog broda obuhvaća 2 traveja bočnih brodova, prvi put izmjena nosača: stup - kvadratni stub s 4 polustupa; izmjena u gornjoj zoni: trifora – stub; prolaz u zoni prozora: građevina s 2 zida - to dovodi do napuštanja svođenja kora i sloma kontinuiteta zida do visokih prozora.

MONT-SAINT-MICHEL Manche, 1035.
Poligonalni deambulatorij nad velikom podzemnom kriptom, ali bez kapela zbog neravnog terena. Elevacija kao Jumieges, ali nema izmjene nosača, traveji su izduženi.

SAVRŠENSTVO NORMANSKIH IDEJA:
Nekoliko godina nakon Jumiegesa i Mont-Saint-Michela grade se dvije opatijske crkve čije rivalstvo dovodi do savršenstva normanskog stila, obje u Caenu, započete 1060 – 1065:

SAINT-ETIENNE Caen, 1120.
3 broda, galerije, 1 brodni transept, radijalne kapele, 6 dijelni svod, 2 tornja na pročelju

SAINTE-TRINITE Caen, 1120.
3 broda, 2 pročelna tornja, slijepi triforiji, 3-etažna elevacija, transepti bez bočnih brodova; ove su crkve uzor za:

SAINT-VIGOR Cerisy-la-Foret, 1080 - 1085. 5

(Manche) 3 katna elevacija u glavnom brodu i predkoru; nema svoda, postoji izmjena nosača; prolaz u zoni prozora.

UZOR ZA GOTIKU
KATEDRALA u TORNAIJU Belgija, 1130.

SAINT VIGOR

Normanski utjecaj – križni stub s 4 polustupa. Prvi primjer gotičke elevacije – arkade, galerija, triforij, prozori.

JUGOZAPADNA FRANCUSKA Hodočasničke crkve
.

Spoj Clunyja III. i planova crkava Saint Remi (Reims) i Saint Croix (Orleans). Građene su na putu za Santiago de Compostela 1. S. Martin Tours 2. S. Martial Limoges 3. S. Foy Conques 4. S. Sernin Toulouse 5. S. Jakov Santiago da Compostela – najvažnija

SAINT MARTIN Tours, posv. 1000.
najstarija od ovih pet crkava, s njom je ustanovljen prototip 5 brodne crkve s 3 brodnim transeptom; najraniji potpuno razvijeni tip deambulatorija sa zrakastim kapelama.

SAINTE FOY Conques, 1050 – 1130.
3 broda, 3 brodni transept, deambulatorij s 3 zrakaste kapele, toranj nad križištem, 2 etažna elevacija: arkade, galerije (bifore) zlatan kip S. Fidesa (1000.) jedan od najranijih primjera monumentalne skulpture

SAINT SERNIN Toulouse, 1080.
5 brodova, 3 brodni transept, bačvasti svod, deambulatorij s 5 zrakastih kapela, u križištu jaki stubovi nose 5 katni toranj, 3 etažni kor: arkade, galerije, prozori, 2 etažna elevacija: arkade, galerije.

6

SAINT MARTIAL Limoges, 1062.
3 broda, 3 brodni transept, bačvasti svod, deambulatorij s 5 zrakastih kapela.

AUVERGNE
Skupina samostanskih crkava od kasnog 11. st. po uzoru na hodočasničke crkve i crkvu Saint Etienne u Neversu: 1. Saint-Nectaire (Issoire, 1080) 2. Notre-Dame-du-Port (Clermont-Ferrano, 1100.) 3. Saint-Austremoine (Orcival) 4. Saint-Paul (Issoire, 1130.) ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE: niski deambulatorij sa zrakastim kapelama prozorska zona iznad arkada svetišta gornji dio kora artikuliran 3 strukom arkadom 1 brodni transept iz 5 dijelova i apsida na istoku 2 etažna elevacija: arkade i galerije

ZAPADNA FRANCUSKA
Dvoranske i kupolne crkve

DVORANSKE CRKVE (Hallenkirche)
.

Brodovi približno jednake visine, zajednički dvostrešni krov, pročelje poprečnog presjeka, različito oblikovan prostor prezbiterija, brodovi međusobno odvojeni snažnim stubovima, svjetlo ulazi kroz visoko postavljene prozore.

SAINT SAVIN-SUR-GARTEMPE
Najstarija dvoranska crkva kor: 1060 – 1085., glavni brod: 1095 – 1115.

NOTRE-DAME-LA-GRANDE
(Poitiers, 1120 - 1145.) 3 broda, deambulatorij s 3 kapele, u glavnom brodu bačvasti svod, u bočnima križno

bačvasti, jako bogata dekoracija pročelja.

7

KUPOLNE CRKVE
.

.

Javljaju se početkom 12. st, a ideja je potekla iz Venecije, gdje se od 1063. gradi San Marco. Najpoznatije samostanske kupolne crkve:

FONTEVRAULT (Maine-et-Loire, 1110.)
1 brod, 4 traveja 5 dijelni transept s 2 apside na istoku deambulatorij s 3 kapele, kupola na pandantivima.

KATEDRALA u ANGOULEMEU 1120 - 1130.
nema deambulatorija 8 kutna kupola na tamburu pročelje slično kao Notre-Dame u Poitiersu (potpuno prekriveno dekorativnim elementima)

KAREDRALA u PERIGUEUXU 1120.
utjecaj Venecije (San Marco) tlocrt u obliku grčkog križa s 5 kupola na pandantivima

PROVANSA Malo se gradilo prije 12. st, a preferira se križno bačvasti svod.
8

KATEDRALA Aix-en-Provance, 1108.
1 brod bez svoda a nakon 1200. g. dobiva rebra

S.-MARTIN-de-LONDRES
1 brod, križno bačvasti svod, u bočnim zidovima su kružne niše CRKVE IZ 2 /2 12. st. S KRIŽNO BAČVASTIM SVODOVIMA:

ST. TROPHIME ST. HONARAT ST. VICTOR KATEDRALA

Arles Arles Marseille Vaison-la-Romaine

KAPELA S. GABRIJELA 1200.
1 brod, najznačajnija romanička građevina u Provansi.

KRIPTA (Montmajour-Saint-Gilles)
1 brod, prostor nije omogućavao dodavanje deambulatorija s kapelama.

JUŽNA FRANCUSKA

Centralne građevine .

KAPELA SV. KRIŽA (Montmajour, 12. st.) 4 lisna grobna kapela

JUŽNA FRANCUSKA

Cistercitske crkve .

Građene su u 2/2 12. st, jednostavne, iz kamena, nalaze se u prirodi.

SENAQUE (1150.) 9

Istočni dio ima ravan završetak. Pravokutno svetište kasnije je zamijenjeno polukružnom apsidom širokom kao i glavni brod. Bočne kapele su pravokutne. Glavni brod i trasept imaju bačvasti svod. Iznad križišta je kupola.

FONTEFROIDE (kraj 11. st.)
Višebrodna bazilika s transeptom. Glavna apsida je poligonalna, 2 bočne apside i 2 kapele. Glavni brod ima šiljati bačvasti svod. U 2/2 13. st izgrađeni su klaustar i dormitorij. Kao kod svih cistercitskih crkava apsida je niža od glavnog broda.

Le THORONET (1160 – 1200.)
Širok glavni i uski bočni brodovi, u glavnom brodu nema prozora, a svjetlo dolazi kroz glavnu apsidu.

SVJETOVNA ARHITEKTURA
.

.

1. Tvrđava Doue-La-Fontaine (Maine-et-Loire, 950.) 2. Tvrđava Fulk Nerra (Langeais, 1017.) 3. Houdan (jedan od najjačih fortifikacijskih sustava)

1 0