You are on page 1of 1

Inbjudan till grundkurs i

Hållbar utveckling
1 dags utbildning

www.bryggare.se
Ur innehållet Myten om människan
Ny teknik kräver Nya tankar
MÄNNISKAN ÄR NATUR
Inre ledarskap
Holistisk människosyn
Vetenskap och Intuition
Det kompetenta barnet
Ett evolutionsbiologiskt sätt att se på kompetens
Den självstyrande människan
Vägen till Hållbart beteende

Syfte Från kursen kommer Du att ha med Dig kunskap om


grunderna i att skapa Hållbar utveckling - en Helhetssyn
på Människan och Planeten.

Kurstillfällen Onsdag 8 oktober 2008, kl. 8:30-16:30.


Onsdag 29 oktober 2008, kl. 8:30-16:30.

Plats Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B i Stockholm.


T-bana: Slussen, promenad 200 m eller buss 2, 3, 53 eller
76 till Tjärhovsplan.

Pris 2.500 kr exkl. moms.


Småföretagare och privatpersoner betalar reducerat pris.
I priset ingår kurslitteratur, lunch på restaurang Hermans samt
förmiddags- och eftermiddagsfika.

Anmälan & Varmt välkommen att höra av Dig till någon av oss:
mer info Karin Bryggare, 08-258921, 070-625 8920, info@bryggare.se
Siv Maria Rabnor, 08-722 0012, 070-664 74 61, info@rabnor.se