You are on page 1of 41

‫הרי אילת נחל שלמה‬

‫מפרץ אילת‬

‫דקלי דום עין עברונה‬

‫מצדה‬

‫מצדה‬

‫בקעת הירח‬

‫ים המלח‬

‫ים המלח‬

‫מי תהום‬

‫ים המלח‬

‫ים המלח‬

‫ים המלח‬

‫ים המלח‬

‫ים המלח‬

‫נחל ערוד‬

‫נחל צין‬

‫נחל צין‬

‫נחל מרזבה‬

‫עין גדי‬

‫שלולית נתניה דרום‬

‫נחל חימר‬

‫נחל חימר‬

‫תחנת החשמל חדרה‬

‫אכזיב‬

‫בהאים חיפה‬

‫בהאים עכו‬

‫קיסריה‬

‫קיסריה‬

‫קיסריה‬

‫הבריכה בארמון הורדוס קיסריה‬

‫הר הבית‬

‫עיו גב‬

‫הקניון הלבן‬

‫נחל ערוגות‬

‫נחל פאראן‬

‫נחל פאראן‬

‫נשרים מכתש רמון‬