ORDIN nr.

48 din 8 martie 2010
pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2010
EMITENT:
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 22 martie 2010
Data intrarii in vigoare : 22 septembrie 2010
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea
Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului
nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul
standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii
informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu
modificările ulterioare,
în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,
directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2010,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I:
1. categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare care nu figurează în anexa la prezentul ordin nu
se mai supun controlului metrologic legal, chiar dacă sunt prevăzute în anexa la Ordinul directorului general
al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 27/2004 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare
supuse controlului metrologic legal L.O. - 2004, cu modificările ulterioare;
2. cu excepţia situaţiilor evidenţiate în coloana 5 a tabelului 1 din anexa la prezentul ordin prin una
sau două dintre abrevierile AM, VI, VI^3) sau VI^4), categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare care
figurează atât în anexa la prezentul ordin, cât şi în anexa la Ordinul directorului general al Biroului Român
de Metrologie Legală nr. 27/2004, cu modificările ulterioare, nu se mai supun controlului metrologic legal
prin aprobare de model (AM), verificare metrologică iniţială (VI) sau aviz metrologic (AV).
ART. 3
Fără a aduce atingere prevederilor art. 2, prezentul ordin intră în vigoare la 6 luni de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 4
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Biroului Român
de Metrologie Legală nr. 27/2004 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal L.O. - 2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2
martie 2004, cu modificările ulterioare.
Directorul general al
Biroului Român de Metrologie Legală,
Fănel Iacobescu

Tabelul 1 . cu modificările şi completările ulterioare. Toate aceste detalii sunt prevăzute în tabelul 1.│ │ │ţia │ │ţia │ │ │tate│ │ │ │ │ │ │ │(ani│ │ │ │ │ │ │ │ *1)│ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │1 │L7 │Măsuri materializate│L7-1 │Rigle gradate pentru măsurarea lungimii│VI*3)/VI-CEE*3). VP │ 2 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │3 │L15 │Aparate pentru măsu-│L15-1 │Aparate pentru măsurarea nivelului de │ │ │ │ │ │rarea nivelului │ │lichid în rezervoare fixe de stocare │VI. 20/1992 privind activitatea de metrologie. categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal. 1 Prezentul document stabileşte.Categorii şi sortimente de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal *T* *Font 8* ┌───┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────┐ │Nr. VP │ 2 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L14-3 │Aparate de măsurat multidimensional │VI*3). precum şi intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive. VP │ 2 │ │ │ │rări dimensionale*2)├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L14-2 │Aparate de măsurat arii │VI*3). VP │ 2 │ . Nr.│ │ │ │ │ │crt│ Categorii │ Sortimente │ Modalităţi de │Peri│ │ ├────┬────────────────────┼──────┬───────────────────────────────────────┤ control │odi │ │ │Pozi│ Denumirea │Pozi. ANEXĂ LISTA OFICIALĂ a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O.VP│ 2 │ │ │ │ │ │nivelului în rezervoare │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L7-3 │Rulete şi panglici de măsurare │VI*3)/VI-CEE*3). în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.│ Denimirea │ │ci. 8 martie 2010.VP│ 2 │ │ │ │de lungime*2) │ │ţesăturilor │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L7-2 │Rigle gradate pentru măsurarea │VI*3)/VI-CEE*3). 48. aprobată cu modificări prin Legea nr.2010 ART. modalităţile de control metrologic care trebuie să fie aplicate fiecărui sortiment. . 11/1994.VP│ 2 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │2 │L14 │Aparate pentru măsu-│L14-1 │Aparate de măsurat lungimi │VI*3).Bucureşti.

sisteme de măsurare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ realimentarea avioanelor │ │ │ │ │ │ │ │.VP│ 3 │ │ │ │continuă şi dinamică│ │lichide. │ │ │ │ │ │ │ │ cisternelor auto şi/sau cisternelor │ │ │ │ │ │ │ │ de cale ferată │ │ │ │ │ │ │ │.sisteme de măsurare instalate pe │ │ │ │ │ │ │ │ cisterne auto │ │ │ │ │ │ │ │.sisteme de măsurare pentru gaze │ │ │ │ │ │ │ │ combustibile lichefiate │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L30-2 │Contoare pentru lichide.sisteme de măsurare utilizate la │ │ │ │ │ │ │ │ încărcarea/descărcarea navelor.sisteme de măsurare instalate pe │ │ │ │ │ │ecât apa*2).│ │ │lichidelor │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │4 │L21 │Măsuri de volum │L21-2 │Măsuri de volum utilizate în vânzări │ │ │ │ │ │pentru lichide*2) │ │directe de lichide │VI*3). │VI*4).sisteme de măsurare pentru lapte │ │ │ │ │ │ │ │. altele │ │. VP*4) │ 12 │ │ │ │navelor fluviale şi │ │coastă │ │ │ │ │ │de coastă │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │7 │L28 │Rezervoare de │L28-1 │Rezervoare de stocare pentru lichide. VP*4) │ 12 │ │ │ │stocare pentru │altele│decât cele pentru gaze lichefiate │ │ │ │ │ │lichide │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │8 │L30 │Sisteme de măsurare │L30-1 │Sisteme de măsurare a cantităţilor de │VI*3)/VI-CEE*3). VP*4) │ 6 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L25-2 │Cisterne de cale ferată │VI*4).*5) │ │ conductă │ │ │ │ │ │ │ │.VP│ 3 │ │ │ │ │ │apa. până la DN 400 mm │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L30-3 │Calculatoare (de debit) pentru sisteme │VI*3)/VP │ 3 │ │ │ │ │ │de măsurare a cantităţilor de lichide. VP*4) │ 6 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │6 │L27 │Rezervoare ale │L27-1 │Rezervoare ale navelor fluviale şi de │VI/VI-CEE. VP*7) │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │5 │L25 │Cisterne │L25-1 │Cisterne auto │VI*4). altele decât │VI*3)/VI-CEE*3). altele decât apa. │ │ │ │ │ │ │ │altele decât apa │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ . până la │ │ │ │ │ │a cantităţilor de │ │DN 400 mm: │ │ │ │ │ │lichide.

până la │VI*3)/VI-CEE*3). │ │ │ │ │ │ │ │altele decât apa │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L30-8 │Calculatoare electronice pentru │VI*3) │ . până la │VI*3)/VI-CEE*3).VI. VP │ 2 │ │ │ │continuă şi dinamică│ │dinamică a cantităţilor de gaz │ │ │ │ │ │a cantităţilor de │ │(de volum şi de masă) │ │ │ │ │ │gaz combustibil*5) ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L37-4 │Calculatoare (de debit) pentru sisteme │VI. curată.│ │ │ │ │ │distribuitoare de combustibil pentru │ │ │ │ │ │ │ │autovehicule │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │9 │L32 │Contoare de apă*2) │L32-1 │Contoare de apă rece.VP│ 5 │ │ │ │ │ │DN 200 mm │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L32-2 │Contoare de apă caldă. VP │ 2 │ . │ │ │ │ │ │ │ │altele decât apa │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L30-6 │Traductoare de temperatură (termorezis-│VI*3)/VP │ 3 │ │ │ │ │ │tenţe)/adaptoare de temperatură pentru │ │ │ │ │ │ │ │sisteme de măsurare a cantităţilor de │ │ │ │ │ │ │ │lichide.VP│ 4 │ │ │ │ │ │DN 200 mm │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │10 │L33 │Contoare de gaz*2) │L33-1 │Contoare de gaz cu pereţi deformabili │VI*3)/VI-CEE*3). VP │ 8 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │11 │L37 │Sisteme de măsurare │L37-2 │Sisteme de măsurare continuă şi │AM.VP│ 1 │ │ │ │ │ │autovehicule (altele decât cele pentru │ │ │ │ │ │ │ │gaze lichefiate) │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L30-5 │Traductoare de presiune pentru sisteme │VI*3)/VP │ 3 │ │ │ │ │ │de măsurare a cantităţilor de lichide. altele decât apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L30-7 │Traductoare de debit pentru sisteme de │VI*3)/VP │ 3 │ │ │ │ │ │măsurare a cantităţilor de lichide.VP│ 8 │ │ │ │cu debitul maxim de ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │2. curată.500 mc/h │L33-2 │Contoare de gaz cu pistoane rotative │VI*3)/VI-CEE*3).VP│ 8 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L33-4 │Contoare de gaz cu ultrasunete │VI*3).VP│ 8 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L33-3 │Contoare de gaz cu turbină │VI*3)/VI-CEE*3). VP │ 8 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L33-5 │Dispozitive de conversie a volumului │VI*3).│ │ │ │L30-4 │Distribuitoare de combustibil pentru │VI*3)/VI-CEE*3).

M1. VP │ 1 │ │ │ │rarea masei │ │ │ │ │ │ │ │hectolitrice a │ │ │ │ │ │ │ │cerealelor │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │17 │L52 │Aparate de cântărit │L52-1 │Aparate de cântărit cu funcţionare │VP │ 1 │ │ │ │cu funcţionare │ │neautomată │ │ │ │ │ │neautomată*6) │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │18 │L53 │Aparate de cântărit │L53-1 │Aparate pentru sortare-etichetare cu │VI*3)/VI-CEE*3).VP│ 1 │ │ │ │cu funcţionare │ │funcţionare automată │ │ │ .│L45-1 │Instalaţii de măsurare a vitezei la │VP │ 1 │ │ │ │rare a vitezei la │ │locomotive şi rame de metrou │ │ │ │ │ │locomotive şi rame │ │ │ │ │ │ │ │de metrou │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │14 │L48 │Taximetre*2) │L48-1 │Taximetre electronice │VI*3). F2. VP │ 1 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │15 │L49 │Greutăţi de lucru │L49-1 │Greutăţi clasă E2.1│Aparate pentru măsurarea vitezei de │AM. F1. VP │ 1 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │16 │L51 │Aparate pentru măsu-│L51-2 │Balanţe de cereale de 1 l │VI. VP │ 2 │ │ │ │ │ │de măsurare a cantităţilor de gaz (de │ │ │ │ │ │ │ │volum şi de masă) │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L37-7 │Traductoare de temperatură │VI. VP │ 2 │ │ │ │ │ │(termorezistenţe)/Adaptoare de │ │ │ │ │ │ │ │temperatură pentru sisteme de │ │ │ │ │ │ │ │măsurare a cantităţilor de gaz │ │ │ │ │ │ │ │(de volum şi de masă) │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L37-8 │Traductoare de debit pentru sisteme de │VI.│ │(cinemometre) │ │ │ │ │ │vehiculelor │ │ │ │ │ │ │ │(cinemometre) │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │13 │L45 │Instalaţii de măsu. VP │ 2 │ │ │ │ │ │măsurare a cantităţilor de gaz │ │ │ │ │ │ │ │(de volum şi de masă) │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │12 │L44 │Aparate pentru măsu-│L44. VP │ 1 │ │ │ │rarea vitezei de │ │circulaţie a autovehiculelor │ │ │ │ │ │circulaţie a auto. VI. M3 │VI/VI-CEE. M2.│ │ │ │ │de măsurare a cantităţilor de gaz (de │ │ │ │ │ │ │ │volum şi de masă) │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L37-6 │Traductoare de presiune pentru sisteme │VI.

VP │ 1 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │22 │L73 │Contoare de energie │L73-1 │Contoare de energie termică până la │VI3). VP │ 1 │ │ │ │verificarea sistemu-│ │de frânare a vehiculelor rutiere │ │ │ │ │ │lui de frânare a │ │ │ │ │ │ │ │vehiculelor rutiere │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │21 │L62 │Manometre │L62-3 │Manometre pentru măsurarea presiunii │AM/AM-CEE.│ │ │ │pentru măsurare │ │măsurare │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L79-2 │Transformatoare de tensiune pentru │VI │ .*5) │ │DN 200 mm │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L73-2 │Calculatoare pentru contoare de │VI*3). │ │ │ │ │ │ │în pneurile autovehiculelor │VI/VI-CEE. VP │ 4 │ │ │ │ │ │contoare de energie termică │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L73-4 │Traductoare de debit pentru contoare de│VI*3). VP │ 1 │ │ │ │ │ │automată │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L53-5 │Bascule-pod feroviare cu funcţionare │VI*3).│ │ │utomată*2) ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L53-2 │Aparate totalizatoare continue │VI*3)/VI-CEE*3). VP │ 1 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L53-4 │Dozatoare gravimetrice cu funcţionare │VI*3).│ │ │ │ │ │măsurare │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │24 │L81 │Contoare de energie │L81-1 │Contoare de energie electrică activă │VI*3)/VI-CEE*3).VP│ 8 │ │ │ │electrică activă*2) │ │ │ │ │ . VP │ 4 │ │ │ │termică*2). VP │ 4 │ │ │ │ │ │energie termică │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L73-3 │Perechi de termorezistenţe pentru │VI*3). VI.VP│ 1 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L53-3 │Aparate totalizatoare discontinue │VI*3). VP │ 4 │ │ │ │ │ │energie termică │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │23 │L79 │Transformatoare │L79-1 │Transformatoare de curent pentru │VI │ . VP │ 1 │ │ │ │ │ │automată │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │19 │L55 │Instalaţii de cântă-│L55-1 │Instalaţii de cântărire în mers pentru │AM. VP │ 1 │ │ │ │rire în mers pentru │ │vehicule rutiere │ │ │ │ │ │vehicule rutiere │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │20 │L59 │Standuri pentru │L59-1 │Standuri pentru verificarea sistemului │AM. VI.

VP │ 1 │ │ │ │ │ │concentraţiei de zahăr │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │28 │L108│Alcoolmetre │L108-1│Alcoolmetre │AM/AM-CEE. VP │ 1 │ │ │ │utilizate în ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │măsurări privind │L92-5 │Expozimetre sonore individuale │VI. VP │ 1 │ │ │ │a nivelului de ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │presiune acustică │L92-4 │Dozimetre de zgomot │VI. VP │ 1 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │26 │L92 │Mijloace de măsurare│L92-2 │Sonometre │VI.VP │ 1 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │32 │L124│Contaminometre │L124-1│Contaminometre │VI. VP │ 1 │ │ │ │polarimetre pentru │ │concentraţiei de zahăr │ │ │ │ │ │determinarea concen-├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │traţiei de zahăr │L106-2│Polarimetre pentru determinarea │VI.VP │ 3 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │33 │L125│Dozimetre/debitmetre│L125-1│Dozimetre pentru radiaţii │VI. │ │ │ │ │ │ │ │VI/VI-CEE.VP │ 1 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │30 │L117│Analizoare de │L117-1│Analizoare de gaze de eşapament │VI*3).VI.VP │ 1 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L125-3│Expozimetre pentru radiaţii │VI.├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │25 │L88 │Opacimetre │L88-1 │Opacimetre │AM. VI. VP │ 1 │ │ │ │protecţia muncii şi │ │ │ │ │ │ │ │protecţia mediului │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │27 │L106│Refractometre şi │L106-1│Refractometre pentru determinarea │VI.VP │ 1 │ │ │ │pentru radiaţii ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L125-2│Debitmetre pentru radiaţii │VI.VP │ 2 │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │29 │L112│Umidimetre │L112-1│Umidimetre pentru grăunţe de cereale şi│ │ │ │ │ │ │ │seminţe oleaginoase │VI.VP │ 1 │ │ │ │gaze*2) │ │ │ │ │ ├───┼────┼────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │31 │L121│Etilometre │L121-1│Etilometre │AM.VP │ 1 │ └───┴────┴────────────────────┴──────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────┴────┘ *ST* ______________ .VP │ 1 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L112-3│Umidimetre pentru tutun │VI.VP │ 1 │ │ │ │ ├──────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────┼────┤ │ │ │ │L112-2│Umidimetre pentru eşantioane de lemn │VI.

. mijloacele de măsurare din acelaşi sortiment sunt supuse controlului metrologic legal pe baza aceleiaşi proceduri de încercare/verificare sau pe baza unor proceduri de încercare/verificare similare.aprobarea de model (AM). ART. numai dacă norma de metrologie legală specifică le evidenţiază explicit şi prevede pentru ele cerinţe metrologice şi tehnice distincte. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată. În general. 264/2006. *3)Modalităţile de control se aplică numai la mijloacele de măsurare introduse pe piaţă conform prevederilor art. conform coloanei 5 a tabelului 1: . 2 În sensul prezentului document. se referă la intervalele maxime admise între două verificări metrologice succesive. asociate pe baza similitudinii principiilor de funcţionare. condiţiilor de funcţionare şi/sau domeniilor/intervalelor de măsurare. *7) Măsurile de volum din sticlă nu se supun verificării metrologice periodice (VP). cu modificările şi completările ulterioare.inspecţia şi testarea inopinate.verificarea metrologică iniţială (VI). precum şi prin prezentul document. cu modificările şi completările ulterioare. . exprimată în ani. următorii termeni sunt definiţi astfel: a) categorie de mijloace de măsurare . b) aplicabile într-o manieră diferenţiată fiecărui sortiment.grupul de mijloace de măsurare aparţinând aceleiaşi categorii de mijloace de măsurare. . *5)Controlul metrologic legal se exercită şi asupra subansamblurilor componente. . 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare. unei categorii de mijloace de măsurare îi corespunde o singură normă de metrologie legală specifică. b) sortiment de mijloace de măsurare .grupul de mijloace de măsurare cărora li se impun. în condiţiile stabilite prin instrucţiuni şi norme de metrologie legală. *2) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare din categoria respectivă se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. prin una sau mai multe reglementări de metrologie legală. *6) Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare din categoria respectivă se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. cu modificările ulterioare. ART. domeniilor de utilizare.aprobarea de model CEE (AM-CEE). *4) Cu ocazia verificării metrologice iniţiale sau periodice se emite în mod obligatoriu şi certificat de calibrare. În general. soluţiilor constructive.verificarea metrologică după reparare sau modificare. .verificarea iniţială CEE (VI-CEE). următoarele modalităţi de control: a) aplicabile tuturor sortimentelor de mijloace de măsurare: .*1) Periodicitatea. . republicată.supravegherea metrologică a utilizării. 3 Asupra mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal se exercită. menţionate ca sortimente în coloana 4. aceleaşi cerinţe metrologice şi tehnice.

eşantioanelor de lemn sau de tutun. c) măsurări efectuate în scopul asigurării protecţiei mediului: . . în scopul certificării stării tehnice a acestora.măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru transportul de persoane şi mărfuri. d) măsurări efectuate în scopul asigurării securităţii sociale: .. .măsurări efectuate în scopul determinării concentraţiei alcoolice a băuturilor.măsurări efectuate în scopul fabricării preambalatelor.măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate. dar numai în situaţii şi pentru perioade de timp stabilite explicit în ordinele de aprobare a normelor de metrologie legală. 4 Mijloacele de măsurare din categoriile şi sortimentele specificate în tabelul 1 se supun controlului metrologic legal dacă sunt utilizate în următoarele măsurări de interes public: a) măsurări efectuate în scopul asigurării eficacităţii supravegherii fiscale: . . .măsurări efectuate de agenţii de circulaţie în scopul aplicării reglementărilor privind circulaţia pe drumurile publice. ART.măsurări efectuate cu prilejul inspecţiilor tehnice ale autovehiculelor. după caz.măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate. b) măsurări efectuate în scopul asigurării corectitudinii tranzacţiilor comerciale şi a protecţiei consumatorilor: .măsurări efectuate în scopul stabilirii sumelor de plată pentru trimiterile poştale.măsurări efectuate în cadrul activităţilor de comercializare directă a produselor şi mărfurilor către populaţie. .măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice competente. ART. 6 Pentru verificările metrologice ale mijloacelor de măsurare pot fi utilizate şi alte documente de referinţă decât cele prevăzute la art. în activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru protecţia mediului.măsurări efectuate în scopul determinării umidităţii grăunţelor de cereale. . taxe.cântăriri efectuate în scopul preparării medicamentelor. . . seminţelor oleaginoase.măsurări efectuate de personalul din cadrul instituţiilor publice şi organismelor abilitate.verificarea metrologică periodică (VP). 5 Mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal. pentru stabilirea unor impozite. . . . penalizări sau a altor tipuri similare de plată. . amenzi. în normele de metrologie legală CEE. 5. în activităţi de supraveghere a unor mărimi importante pentru protecţia muncii.măsurări efectuate în scopul asigurării condiţiilor de siguranţă în transporturile auto.măsurări efectuate în transferurile de utilităţi publice. în activităţi de constatare a contravenţiilor şi infracţiunilor la legislaţia privind protecţia mediului.măsurări efectuate de personalul din cadrul organismelor abilitate pentru protecţia drumurilor publice. precum şi măsurările de interes public concrete în care se utilizează acestea sunt delimitate în normele de metrologie legală sau. . ART. pe cale ferată sau metrou.măsurări efectuate în scopul determinării concentraţiei de zahăr în sucuri şi siropuri. .

ART. ale Hotărârii Guvernului nr. republicată. calculat începând cu data punerii în funcţiune a mijlocului de măsurare respectiv. prima verificare metrologică periodică trebuie să se efectueze în intervalul maxim de timp prevăzut în coloana 6 a tabelului 1. solicitantul verificării metrologice periodice poate opta fie pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor din norma de metrologie legală CEE. 1. oricare ar fi acestea (verificarea metrologică iniţială. ART. ART. 8 Periodicitatea prevăzută în coloana 6 a tabelului 1 reprezintă intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive. sau ale directivelor europene corespondente. şi ale Hotărârii Guvernului nr. controlul metrologic legal se exercită separat pentru fiecare funcţie de măsurare. cu modificările şi completările ulterioare. 9 La mijloacele de măsurare introduse pe piaţă şi puse în funcţiune conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 7 În cazul mijloacelor de măsurare cu aprobare de model CEE aflate în utilizare. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată. verificarea iniţială CEE. 10 În cazul unor echipamente care îndeplinesc funcţiile mai multor mijloace de măsurare prevăzute în tabelul 1. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare. fie pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor din norma de metrologie legală naţională similară. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. verificarea metrologică periodică sau verificarea metrologică după reparare ori modificare). ___________ . ART.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.