P. 1
GARISPANDUANLDP

GARISPANDUANLDP

|Views: 230|Likes:
Published by leolinux

More info:

Published by: leolinux on Sep 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • PRAKATA
 • 1. PENDAHULUAN
 • 2. LATAR BELAKANG
 • 3. OBJEKTIF LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
 • 4.2 KAJIAN KEPERLUAN
 • 4.4 TEMPOH LATIHAN
 • 4.5 KAD PELAPORAN LATIHAN
 • 4.6 PROFIL PESERTA
 • 4.7 PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH
 • 4.10 PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
 • 4.11 PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN
 • 4.12 KAWALAN KUALITI
 • 4.15 PELAPORAN PELAKSANAAN KURSUS

GARIS PANDUAN

PENGOPERASIAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2009
BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 0

JAWATANKUASA PENYEDIAAN GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Penasihat Datin Asariah bt Mior Shaharuddin Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Pengerusi Dato’ Misrah Bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Timbalan Pengerusi En. Abdul Halim Bin Abdul Razak Penyelaras Dr. Zainab Bt. Hussin Ahli Jawatankuasa           

Bahagian Pendidikan Guru Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Bahagian Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Khas Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kluster Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Lembaga Peperiksaan Bahagian Pembangunan Kurikulum 1

                    

Bahagian Buku Teks Bahagian Pelajaran Swasta Lembaga Peperiksaan Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jabatan Pelajaran Negeri Perlis Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang Jabatan Pelajaran Negeri Perak Jabatan Pelajaran Negeri Selangor Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Jabatan Pelajaran Negeri Johor Jabatan Pelajaran Negeri Pahang Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan Jabatan Pelajaran Negeri Sabah Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Putrajaya Jabatan Pelajaran Negeri Wilayah Persekutuan Labuan

2

ISI KANDUNGAN

Prakata Pendahuluan Latar Belakang Objektif Latihan Dalam Perkhidmatan Panduan Pengoperasian Latihan 1. JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 2. 3. KAJIAN KEPERLUAN BIDANG LATIHAN DAN KANDUNGAN KURSUS 4. 5. 6. 7. 8. TEMPOH LATIHAN KAD PELAPORAN LATIHAN PROFIL PESERTA PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH PREMIS/ PUSAT KURSUS DAN KEMUDAHAN KURSUS 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PERUNTUKAN KEWANGAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN AKREDITASI KAWALAN KUALITI PROMOSI PERMUAFAKATAN PELAPORAN PELAKSANAAN KURSUS

5 6 7 7 8

8 14

17 29 29 29 30

31 32 45 60 61 62 62 63 63 64

17. Penutup 18. Lampiran

3

Format Cadangan Kursus Melibatkan Guru Sekolah Anjuran Bahagian KPM / JPN Lampiran 2 – Format Cadangan Latihan Perkembangan Staf Peringkat Sekolah 65 66 Lampiran 3 _ Soal Selidik Analisis Keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan Lampiran 4 – Kad Pelaporan Latihan KPM Lampiran 5 – Borang Profil Peserta Lampiran 6 – Borang Profil Penceramah/Fasilitator Lampiran 7 – Senarai Semak Kemudahan di Sekolah Lampiran 8 – Model Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan 67 73 76 78 79 80 4 .Lampiran 1 .

amalan pedagogi (pedagogical skills). Garis Panduan Pengoperasian LDP dan Garis Panduan Prosedur Agihan dan Pelaporan Kewangan LDP adalah diperlukan. Manakala garis panduan prosedur agihan dan pelaporan kewangan LDP diperlukan untuk menyelaras agihan peruntukan dan perancangan masa depan. kemahiran dan kecekapan guru terlatih secara berterusan untuk membangunkan diri menghadapi perubahan dalam pendidikan.PRAKATA Selaras dengan hasrat yang terkandung dalam Teras 5 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan iaitu Memartabatan Profesion Keguruan dan matlamat Rancangan Malaysia Ke-9 yang memberi tumpuan kepada pembinaan Modal Insan. Ia merujuk kepada usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru-guru yang berkualiti tinggi iaitu guru-guru yang benar-benar kompetent dalam bidang ilmu pengetahuan (content knowledge). Sesuai dengan fungsi Bahagian Pendidikan Guru sebagai urus setia LDP yang menguruskan latihan dan mengagihkan peruntukan kewangan LDP kepada semua Bahagian dan JPN/PPD dan Sekolah. Garis panduan Pengoperasian LDP KPM diperlukan untuk menyelaraskan pengisian program. Bersesuaian dengan prinsip perkembangan profesional berterusan (CPD). pentaksiran dan pelaksanaan program. usaha lebih berkesan melalui Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) perlu digembleng bagi meningkatkan pengetahuan. soft-skills dan memahami matlamat pendidikan negara serta dapat mempraktikkan best classroom practices dalam pengajaran dan pembelajaran melalui pemantapan latihan perguruan. 5 . kurikulum. Sehubungan itu adalah wajar penyelarasan dan pelaksanaan LDP di semua peringkat KPM dimantapkan.

2. PENDAHULUAN 1. 1. Majlis Mesyuarat Profesional Khas KPM bertarikh 22 Ogos 2007 memutuskan BPG sebagai penyelaras pelaksanaan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) KPM. 1. KPM dengan memberi penekanan pengoperasiannya secara „school-based‟ selaras dengan konsep “let manager manage” dan amalan LDP guru-guru luar negara yang menunjukkan fokus latihan guru masa kini adalah kepada latihan berasaskan sekolah.3.1. 7/2007 bertarikh 21 November 2007 telah meluluskan kertas cadangan Konsep Pengoperasian Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. adalah menjadi tanggungjawab Ketua Setiausaha Kementerian / Ketua Jabatan untuk memastikan anggota masing-masing di semua peringkat mengikuti kursus sekurangkurangnya tujuh hari setahun. 6/2005. Mesyuarat Profesional KPM Bil.GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2009 1. 6 . Berdasarkan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Mendedahkan guru-guru kepada inovasi terkini dalam bidang pendidikan.2. 7 .1 Pelaksanaan LDP di peringkat Bahagian-Bahagian dan JPN bertindan tindih. OBJEKTIF LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Latihan Dalam Perkhidmatan yang dijalankan bertujuan untuk mencapai objektif yang berikut: 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan secara berterusan.3 Meningkatkan profesionalisme keguruan.4 2. 2.2 3. 3. Sebahagian pelaksanaan LDP kurang efektif dan menepati keperluan sebenar. JPN. PPD dan sekolah mengikut keperluan masing-masing. Keadaan ini mengakibatkan berlakunya isu-isu berikut : 2.5 Pengurusan kewangan (agihan dan kawalan peruntukan) kurang kemas. 2.1 3.4 Mewujudkan dan memantapkan nilai dan amalan profesional keguruan di kalangan warga pendidik.5 Memartabatkan profesion keguruan. 3.2 Kekerapan guru-guru meninggalkan sekolah bagi mengikuti kursus yang dikendalikan oleh pelbagai pihak di KPM. LATAR BELAKANG Latihan Dalam Perkhidmatan bagi PPP telah dilaksanakan oleh pelbagai pihak di Bahagian KPM. 3.3 Data PPP hadir kursus tidak selaras dan tiada pangkalan data yang tepat dari satu sumber maklumat. 2.

JAWATANKUASA LDP : JABATAN PELAJARAN NEGERI Pengerusi : Timbalan Pengerusi: Setiausaha: Jawatankuasa: Pengarah Timbalan Pengarah Pegawai Unit Latihan Pengarah IPG Ketua-Ketua Sektor Pegawai Pelajaran Daerah KPP Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pegawai Kewangan Pegawai Kaunseling dan Keutuhan Ketua Unit ICT / maklumat ** Bagi Labuan dan Putrajaya ( Pengerusi : Timbalan Pengarah ) B. PANDUAN PENGOPERASIAN LATIHAN PERINGKAT SEKOLAH JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) 4. JAWATANKUASA LDP : PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi: Setiausaha : Jawatankuasa: Pegawai Pelajaran Daerah Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah PPPD Akademik PPPD Menengah PPPD Rendah YDP PKPSM YDP MGB Pegawai Kaunselor Daerah Pegawai Tadbir Eksekutif Penyelia ICT Penyelaras PKG Penolong Akauntan 8 .1 JAWATANKUASA (LDP) A.4.1.

C. JAWATANKUASA LDP : SEKOLAH 1. SEKOLAH MENENGAH Pengerusi: Timbalan Pengerusi: Setiausaha LDP: Jawatankuasa Pengetua Penolong Kanan Akademik Guru Kanan Mata Pelajaran Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Guru Cemerlang Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Data Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan Guru Media 2. SEKOLAH RENDAH Pengerusi: Timbalan Pengerusi: Setiausaha LDP: Jawatankuasa: Guru Besar Guru Penolong Kanan Akademik Ketua Panitia Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Ketua-Ketua Panitia Guru Data Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan Guru Bimbingan ** Bagi SKM mengikut kesesuaiansekolah 9 .

Peningkatan Akademik. TUGAS JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN JABATAN PELAJARAN NEGERI Merancang. 10 . Kutipan. Pelan operasi latihan jangka panjang dan pendek. menilai dan melapor. Pemantauan Perjalanan Kursus yang dilaksanakan 9. menyediakan.1. 10. Pendokumentasian Laporan-laporan Program. melaksana. Anggaran Belanja Mengurus Tahunan 5. Penyimpanan. Pengelolaan Kursus 6. 3. 11. Perlantikan fasilitator LDP 7. 2. Perjalanan Penilaian Program. Pemprosesan dan Penganalisisan Data 8. Program Pengurusan. Pembudayaan Penyelidikan dan Program Keperluan Perkhidmatan semasa (”ad hoc”).2 SPESIFIKASI TUGAS A. 4. Program Latihan Pedagogi.4. Cadangan serta Tindakan Susulan. Pengagihan Peruntukan LDP yang disalurkan oleh BPG dan lain-lain Peruntukan berkaitan. 1.

12. 14. 15. 13. Tugasan Pegawai “Resos” LDP. 16. Penjalanan Tugas-tugas lain dan Tugas-tugas Khas yang diarah dari semasa ke semasa. Kajian-kajian Keperluan dan Keberkesanan Program 11 . Penglibatan Pegawai Pengantara JPN dengan bahagian-bahagian KPM dan agensi luar KPM. Penyediaan Laporan Kewangan.

5. Penyediaan maklumat/data PPP yang mengikuti kursus di peringkat PPD 7. Pelaporan prestasi perbelanjaan sekolah bukan PTJ kepada pihak JPN untuk maklumat Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD dan menyebarluaskan maklumat kepada PPP di sekolah. mengurus dan melaksana perkara-perkara berikut. Pelaporan LDP dan cadangan penambahbaikan 12 . perbelanjaan dan pembayaran sekolah bukan PTJ yang disalurkan melalui JPN. 12. SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH /GABUNGAN Merancang. kursus dalaman (in house traning) di peringkat PPD bagi sekolah Pedalaman. 10. 1. Penyediaan surat rasmi Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD dan sekolah-sekolah di bawah tadbiran PPD 2. Mencadangkan keperluan dan kepentingan kursus untuk PPP di sekolah pedalaman.B. Fail LDP dan mengemaskini dari semasa ke semasa. Peruntukan kewangan. 6. Mengadakan mesyuarat JK LDP peringkat PPD. 13. Penyediaan maklumat kursus/latihan /bengkel yang diadakan di peringkat PPD. Memantau pelaksanakan hari professional peringkat sekolah. Memberikan kerjasama kepada unit LDP JPN / JK LDP Sekolah berhubung dengan program LDP sekiranya diminta. Menghadiri mesyuarat JK LDP peringkat sekolah/JPN sekiranya dipanggil. 11. 4. 3. 8. 9.

9. Mencadangkan keperluan dan kepentingan kursus untuk PPP di Sekolah. 1. Menyimpan borang permohonan berkaitan dengan kursus dan latihan dari BPG KPM dan bahagian-Bahagian lain. 4. 3. Maklumat Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD dan menyebarluaskan maklumat kepada PPP di sekolah. 11. 17. Merancang dan melaksanakan kursus dalaman (in house traning) di peringkat sekolah. Mengadakan mesyuarat JK LDP peringkat sekolah. 13. Kajian keperluan kursus di kalangan PPP di peringkat sekolah. 2. 18. Peruntukan kewangan dan perbelanjaan yang disalurkan melalui JPN. Pengemaskinian maklumat/data PPP berkaitan LDP di sekolah. 15. SPESIFIKASI TUGAS JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SEKOLAH Merancang. 16.C. 12. 8. Kad Pelaporan Latihan. Mencadangkan kursus berasaskan keperluan sekolah kepada JPN . Memberikan kerjasama kepada unit LDP JPN/PPD berhubung dengan program LDP sekiranya diminta. Melaksanakan hari professional peringkat sekolah. 13 . 6. Menyediakan pelaporan LDP dan cadangan penambahbaikan. 14. Penyediaan maklumat kursus/latihan /bengkel yang diadakan diperingkat sekolah. Menghadiri mesyuarat JK LDP peringkat PPD/JPN sekiranya dipanggil. Penyediaan surat rasmi Unit LDP JPN dan Penyelaras LDP PPD. di dalam pengkalan data dan setiap kali kursus dijalankan dan dihantar ke PPD apabila diminta. Fail LDP dan mengemaskini dari semasa ke semasa. 5. mengurus dan melaksana perkara-perkara berikut. 10. Pelaporan prestasi perbelanjaan kepada pihak PPD / Bahagian Iktisas setiap hujung bulan. 7.

b. Pengetahuan dan Profesionalisme a. Cadangan Bidang / Skop: 1. Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran/ Bidang Pengkhususan b. Objektif Pelaksanaan Analisis Keperluan . Kemahiran Profesionalisme a. f. Kejurulatihan Penulisan Ilmiah Kajian dan Penyelidikan Akademik Kepimpinan Pengurusan Kewangan Pengurusan Strategik 3. c.2. e. d.4. 2. d. c. Kandungan dan Kaedah Pedagogi Pengurusan Kurikulum Kreativiti dan Inovasi Pedagogi 2.2 KAJIAN KEPERLUAN 4. Mengenalpasti keperluan kursus guru-guru mengikut keutamaan Mengenalpasti keperluan kursus guru-guru mengikut keperluan (what courses are needed by which target groups) B. Nilai dan amalan Profesionalisme a. 1. b. Nilai dan Etika Komunikasi Berkesan 14 .1 Garis Panduan Pelaksanaan Analisis Keperluan Latihan dalam Perkhidmatan A.

Pengkaji: Pensyarah IPG. Pengumpulan Data Analisis Keperluan Menggunakan Borang Soal Selidik Analisis Keperluan LDP (LAMPIRAN 3) a. Data dianalisis menggunakan mean dan peratusan. 1972. Analisis data menggunakan perisian SPSS. a. c. Respondent: 10% (Fraenkle & Wallen. Pegawai JPN dan Pegawai Bahagian. Pelan Tindakan Pelaksanaan Kutipan Data Untuk Analisis Keperluan Kursus (CARTA ALIR 1) 1. 2. c. d. 2000) atau mengikut jadual Kreajie & Morgan. Analisis data bagi kajian Keperluan Kursus.C. JPN dan pegawai Bahagian). Population Kajian: Semua guru-guru sekolah kerajaan (339. Sampling method : Two-tier Cluster random sampling method (mengikut zon) atau random sampling method (mengikut 15 JPN) d. b. Pelaporan (BPG) 15 . 882 Orang berkuatkuasa dari Januari 2008) b. Di analisis oleh pengkaji (BPG.

CARTA ALIR 1: ANALISIS KEPERLUAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN ‘Need Analysis’ ‘Short listing’ ‘Short listing’ ‘Need Analysis’ Jabatan/Bahagian KPM BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Jabatan Pelajaran Negeri Pejabat Pelajaran Daerah SEKOLAH PETUNJUK: Pelaksanaan Analisis Keperluan 16 .

Memantapkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum melalui peningkatan kemahiran kejurulatihan 5.1 BIDANG LATIHAN Fokus Latihan Dalam Perkhihmatan adalah bagi meningkatkan kualiti pendidikan melalui program peningkatan profesionalisme guru khususnya dalam : A. Mempertingkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran 6. 2. Kemahiran Profesional ( 20% ) 1. Prasekolah dan Pendidikan Khas. Memperluaskan program peningkatan akademik melalui program pensiswazahan guru dan pensarjanaan pensyarah IPG.3 BIDANG LATIHAN DAN KANDUNGAN KURSUS 4. B.3. Mempertingkat lagi latihan Pengajaran dan pembelajaran Sekolah Pedalaman 3. Mempertingkat program-program peningkatan profesionalisme guru melalui kursus-kursus jangka panjang dan jangka pendek. 17 .4. Pengetahuan Profesional ( 60% ) 1. Memperluaskan pengintegrasian ICT dalam pembelajaran pengajaran dan 2. Memantapkan pelaksanaan program pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (EteMS) 4. Mempertingkatkan pelaksanaan Kemahiran 3M.

Memantapkankan amalan Pendidikan Penyayang sahsiah dan amalan-amalan profesional 18 . Nilai dan Amalan Profesional Keguruan ( 20% ) 1. Mempertingkatkan Komunikasi berkesan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Soft Skill dan patriotisme.7. Kemahiran pembelajaran mengendalikan pelajar bermasalah dalam C. Mempertingkatan program-program yang berkaitan dengan peningkatan jati diri. Memantapkan keguruan 3. Mempertingkatkan kemahiran penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran. 8. 9. Mempertingkatkan kreativiti melalui inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran 10. Emotional Spritual Quotient (ESQ). 2.

Berasaskan Projek 19 . pengetahuan dalam pendidikan dan bidang mata  Menggabung jalin pelajaran pengetahuan dalam pelbagai situasi  Mengetahui dan  Program memahami ilmu Perkongsian Ilmu pengetahuan yang dalam bidang berkaitan pengkhususan pendidikan dan mata pelajaran  Kursus kepakaran atau Peningkatan dan bidang Aplikasi Ilmu pengkhususan secara mendalam  Pembelajaran dan meluas.4. PENGETAHUAN Ilmu PROFESIONALISME Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran/ Bidang Pengkhususan  Meningkatkan pengetahuan dalam pendidikan dan bidang mata pelajaran sejajar dengan perkembangan pendidikan semasa  Mengaplikasi pengetahuan yang diperoleh dalam  Menjana amalan P& P pengetahuan untuk mempertingkatkan  Meningkatkan keberkesanan korpus P&P.3.2 KANDUNGAN KURSUS FOKUS SKOP LATIHAN OBJEKTIF KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN TEMPOH KUMPULAN SASAR Guru Mata Pelajaran Berkaitan A.

FOKUS SKOP LATIHAN Kandungan dan  Kaedah Pedagogi (Pedagogical Content Knowledge)  OBJEKTIF KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN  Kursus Aplikasi Pedagogi Terkini mengikut tahap Kecerdasan Murid  Perkongsian Ilmu : Amalan terbaik Pedagogi Pendidikan  Aplikasi ICT dalam p&p TEMPOH KUMPULAN SASAR Guru Mata Pelajaan Berkaitan Menyesuaikan kaedah pedagogi dengan keperluan pelajar Memahami dan peka teori dan amalan terkini berkaitan dengan P&P  Menggunakan pelbagai strategi pengajaran bersesuaian dengan gaya pembelajaran pelajar  Mengintegrasikan teknologi pengajaran terkini  Mengaplikasi  Menghubung pengetahuan dan kaitkan amalan kemahiran dengan teori-teori mengikut konteks P&P dalam pembelajaran  Mengaplikasikan teori-teori P&P dalam konteks pengajaran 20 .

analisis item Pengurusan Panitia .FOKUS SKOP LATIHAN Pengurusan Kurikulum  OBJEKTIF KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN  TEMPOH KUMPULAN SASAR Guru Mata Pelajaran Berkaitan Merancang proses pembelajaran yang sempurna mengikut tahap pencapaian pelajar Berkemahiran menganalisis pencapaian pelajar Menentukan tindakan intervensi mengikut keperluan pelajar  Kemahiran mengurus kurikulum Kemahiran membina item penilaian dan peperiksaan Menguasai kemahiran menganalisi dan menginterpretasi data Menentu dan melaksanakan kaedah intervensi yang sesuai  Penilaian dan Pentaksiran .head-count      21 .pembinaan item .Pelan strategik .

FOKUS SKOP LATIHAN Kreativiti dan Inovasi Pedagogi  OBJEKTIF KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN  TEMPOH KUMPULAN SASAR Guru Mata Pelajaran Berkaitan Memahami konsep inovasi pedagogi dalam pendidikan Menginterpretasi dan mengaplikasikan konsep inovasi pedagogi dalam amalan P&P Merefleksi inovasi pedagogi dalam pendidikan  Menguasai konsep inovasi pedagogi dalam pendidikan Mempraktik inovasi pedagogi dalam amalan P&P Berkongsi inovasi pedagogi dalam pendidikan Kursus Pedagogi Berkesan Bagi Guru Cemerlang Kursus Strategi Pemulihan dan Masalah Pembelajaran      22 .

Kejurulatihan .Kemahiran asas .FOKUS SKOP LATIHAN  OBJEKTIF KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN  Kursus –kursus : . KEMAHIRAN Kejurulatihan PROFESIONALISME Menyediakan  .Kejurulatihan .Kepegawaian  dan Kepengadilan .Kepengelolaan program .Kemahiran asas .Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan teori andragogi Berkeyakinan mengendalikan kursus dengan mengintegrasika n teori andragogi  Mengaplikasi dan melatih pelajar dalam bidang kemahiran berkaitan Mengamalkan prinsip andragogi dalam pemilihan strategi latihan dan pengisian kursus mengikut kumpulan sasar Mengubahsuai kaedah dan isi penyampaian mengikut keperluan Kebolehan berinteraksi dan berkomukasi dengan peserta     23 .Kepengelolaan program .Kepegawaian dan Kepengadilan Kursus Mentoring dan Coaching Kursus Team Building TEMPOH KUMPULAN SASAR B.

artikal .Modul P & P TEMPOH KUMPULAN SASAR Semua Guru  Membudayakan amalan pendokumentasia n amalan pedagogi dan pendidikan terbaik  Berkongsi dan menyebarkan amalan pedagogi dan pendidikan terbaik  Berkemahiran menghasilkan pelbagai bentuk penulisan ilmiah  Menguasai kemahiran penulisan ilmiah Menghasilkan pelbagai jenis penulisan ilmiah  Kajian dan Penyelidikan Akademik  Mengenal pasti isu kajian Berkemahiran menjalankan kajian Mempertingkatka n kepekaan terhadap perkembangan   Menguasai kemahiran menjalankan kajian Mempunyai kemahiran mengakses kepada pelbagai sumber elektronik dan     Kursus Analisis Data Kursus JenisJenis Kajian Kursus Kajian Tindakan Kursus Reka Bentuk Kajian Semua Guru   24 .jurnal .FOKUS SKOP LATIHAN Penulisan Ilmiah OBJEKTIF KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN  Kursus Kaedah Penulisan Ilmiah .

FOKUS SKOP LATIHAN OBJEKTIF terkini dalam bidang pendidikan  Berkemahiran membuat analisis dapatan kajian Mengenal pasti isu kajian Berkemahiran menjalankan kajian Mempertingkatka n kepekaan terhadap perkembangan terkini dalam bidang pendidikan Berkemahiran membuat analisis dapatan kajian Memahami dan menghayati ilmu dan teori kepimpinan   KOMPETENSI bukan elektronik  Berkongsi dapatan kajian dalam pelbagai forum     LATIHAN YANG DIPERLUKAN TEMPOH KUMPULAN SASAR Kajian dan Penyelidikan Akademik   Menguasai kemahiran menjalankan kajian Mempunyai kemahiran mengakses kepada pelbagai sumber elektronik dan bukan elektronik Berkongsi dapatan kajian dalam pelbagai forum Menguasai ilmu dan teori kepimpinan Kursus Analisis Data Kursus JenisJenis Kajian Kursus Kajian Tindakan Kursus Reka Bentuk Kajian Semua Guru     Kepimpinan   Kursus Kepimpinan Berkesan .Kepimpinan Semua Guru 25 .

Kepimpinan Futuristik  Kursus Asas Kewangan TEMPOH KUMPULAN SASAR Ketua Panatia Pengurusan Kewangan  Memahami prosedur kewangan mengikut Peraturan Perbendaharaan semasa Menyediakan kertas konsep bajet tahunan Memahami konsep penilaian impak   Menguasai kemahiran prosedur kewangan mengikut Peraturan Penbendaharaan semasa  Berkebolehan menyediakan kertas konsep bajet tahunan  Berkebolehan menganalisis keberkesanan kos  Menguasai kemahiran menyediakan perancangan strategik Menjana strategi Semua Guru  Pengurusan Strategik  Memahami konsep pengurusan strategic Menterjemah  Kursus Pengurusan Strategik Semua Guru   26 .Kepimpinan Islam .FOKUS SKOP LATIHAN  OBJEKTIF Mengaplikasikan ilmu dan teori kepimpinan secara berkesan  KOMPETENSI Berkebolehan memimpin secara berkesan LATIHAN YANG DIPERLUKAN Pengajaran .

FOKUS SKOP LATIHAN OBJEKTIF konsep pengurusan strategik dalam amalan pengurusan makro dan mikro KOMPETENSI yang bersesuaian dengan keperluan  LATIHAN YANG DIPERLUKAN TEMPOH KUMPULAN SASAR Merancang dan melaksanakan tindakan susuklan mengikut keperluan Memahami dan mengetahui nilai dan etika Perkhidmatan Awam dan Etika Guru Mengamalkan prinsip-prinsip utama Nilai dan Etika Mempunyai kemahiran menerapkan prinsip Nilai dan Etika murni di kalangan rakan sejawat  Kursus Membangun Sahsiah Cemerlang Semua Guru Nilai dan Etika C. NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME  Meningkatkan pengetahuan mengenai Etika Perkhidmatan Awam dan Etika Guru Menghayati prinsip-prinsip utama Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam dan Etika Guru Berkemahiran menerapkan prinsip Nilai dan Etika murni untuk         Kursus Pengurusan Tingkah Laku Dalam Kurikulum Kursus Pengurusan Tekanan / Pengurusan Krisis Kursus Peningkatan Integriti dan Budaya Kerja 27 .

FOKUS SKOP LATIHAN OBJEKTIF rakan sejawat KOMPETENSI LATIHAN YANG DIPERLUKAN   Cemerlang Kursus Pembelajaran Organisasi (LO) Protokol dan Etiket Kursus Komunikasi Berkesan Kursus Pengucapan Awam Kursus Kemahiran Perundingan TEMPOH KUMPULAN SASAR Komunikasi Berkesan  Meningkatkan pengetahuan mengenai komunikasi berkesan Berkemahiran membuat komunikasi berkesan  Memahami dan mengetahui prinsip-prinsip utama komunikasi berkesan Mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan berkesan Menguasai konsep Kemahiran Halus Mempraktik Kemahiran Halus dalam amalan P&P  Semua Guru      Soft Skill Menguasai dan mengaplikasi kemahiran Halus     Kursus Soft Skill KursusStrategi Penerapan Soft Skill Dalam P & P 28 .

30 .4.3 Kursus Jangka Pendek 12 Minggu Enam Minggu Dua Minggu Satu Minggu Tiga Hari 4.4 TEMPOH LATIHAN 4.4.5 KAD PELAPORAN LATIHAN Bagi memenuhi keperluan kehadiran kursus tujuh hari setahun aktiviti yang diambilkira untuk tujuan pengisian Kad Pelaporan Latihan (LAMPIRAN 4) adalah seperti berikut:       Kursus Bengkel Taklimat Profesional Seminar Input in house Hari Profesional Aktiviti professional yang melibatkan jangkamasa sekurang-kurangnya 6 jam terkumpul dianggap sebagai 1 hari berkursus.6 PROFIL PESERTA Borang Profil Peserta (LAMPIRAN 5) perlu diisi oleh peserta setiap kali mengikuti kursus.4.1 Kursus Jangka Panjang Satu Tahun 14 Minggu 4.4.2 Kursus Jangka Sederhana 4. 4.

Guru Cemerlang  Di sekolah  Bidang kepakaran khusus 2. Pensyarah/ Pesara Kerajaan KGSK Sekolah Institusi Cth:    Cth:    Kepakaran GC Matematik Men Rekreasi matematik Teknik Cepat Membaca Bidang Mata Pelajaran Ko-Kurikulum ICT 3. Jurulatih Sekolah Daerah Negeri Cth:   Cth: Sukan Permainan Bulan Sabit Merah 4. Perunding/Konsultan Agensi 30 .1 Sumber Kepakaran PENCERAMAH/FASILITATOR/ JURULATIH 1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Jabatan/ Bahagian JPN PPD Cth:     Cth: Inovasi Pedagogi Pengurusan Tingkah laku Pengurusan Tekanan Motivasi Kecemerlangan 6.4. Pensyarah IPG IAB IPTA INTAN IPTS dll        Kepimpinan Pendidikan Bidang Mata Pelajaran ICT Prasekolah Pemulihan Pengurusan Perubahan Pengurusan Bilik Darjah.7.7 PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH 4. dll 5.

 Bagi sekolah-sekolah di kawasan pendalaman kursus-kursus di urus dan dikendalikan oleh PPD/JPN. Untuk memastikan premis/pusat kursus dapat dimanfaatkan ke tahap maksima maka pihak sekolah. PKG.8 PREMIS/ PUSAT KURSUS DAN KEMUDAHAN KURSUS  Selaras dengan fokus kursus berasaskan sekolah/setempat. PPD. pusat kursus adalah dalam lingkungan 25 KM. Guru Berpakaran Khas Sekolah CTH:    Penyelidikan Inovatif Amalan Terbaik  Setiap penceramah yang telah dijemput untuk mengendalikan kursus dikehendaki mengisi Borang Profil Penceramah/Fasilitator/Jurulatih (LAMPIRAN 6)  Borang Profil Penceramah/Fasilitator/Jurulatih hendaklah disimpan oleh urus setia sebagai rekod di pusat kursus. ( Kecuali sekolah di kawasan pedalaman dan kemudahan infrastruktur tidak mencukupi). Sekolah-sekolah pendalaman adalah lebih menjimatkan diurus dan dikendalikan secara pakej sama ada di premis swasta atau kerajaan. 31 . JPN. dan Institusi berkaitan perlu mengisi Senarai Semak Kemudahan Sekolah (LAMPIRAN 7) sebelum melaksanakan kursus.Kerajaan NGO     Kemahiran Belajar ESQ dan Solf Skill Jurulatih Silat Jurulatih Renang 7. 4.

Membantu PTJ melaksanakan kursus-kursus dalam perkhidmatan dengan lebih cekap dan profesional iii. Memberi pendedahan dan kemahiran kepada penyelaras kursus akan pengurusan kewangan LDP. teratur serta mencapai matlamat yang dihasratkan. Memaklumkan kepada semua Pusat Tanggungjawab yang menerima peruntukan Latihan Dalam Perkhiidmatan dari Bahagian Pendidikan Guru (BPG) akan tanggungjawab menguruskan peruntukan tersebut. Memudahkan perancangan perbelanjaan dan kawalan peruntukan.9 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERUNTUKAN LDP 4. 32 . ii. Menjelaskan beberapa perkara berkaitan penggunaan peruntukan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) yang dianjurkan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi melaksanakan kursus-kursus dalam perkhidmatan.2. 4.9. iii.9. Adalah diharapkan dengan adanya panduan ini Kursus-kursus dalam perkhidmatan akan dapat dilaksanakan dengan lebih lancar.1 Garis Panduan ini bertujuan untuk : i.4. OBJEKTIF i. Menyeragamkan aktiviti perbelanjaan oleh PTJ selaras dengan peraturan kewangan sedia ada ii.

lawatan sembil belajar. ii. Kemudahan dan Bayaran Bagi PegawaiPegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi) iii Ibu Pejabat Ibu Pejabat bermakna diri untuk tempat biasa seseorang pegawai jarak melaporkan bertugas dan lingkungan pentadbirannya ialah : (a) 25 km jika boleh dihubungi oleh jalanraya. Kursus : Kursus bermakna sebarang kursus atau latihan yang berupa akademik atau praktik. Kemudahan dan Bayaran Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus ) Jenis Kursus (a) Kursus Panjang Bermakna sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya adalah melebihi 3 bulan termasuk hari hujung minggu dan kelepasan am. (b) Kursus Pendek Bermakna sebarang kursus sepenuh masa yang tempohnya 3 bulan atau kurang termasuk hari hujung minggu dan kelepasan am.4. 33 .9.3. DEFINISI KURSUS/TUGAS RASMI i. seminar dan bengkel yang bercorak latihan untuk meningkakan kemahiran anggota perkhidmatan awam selaras dengan Pekeliling Perbendaharaaan Bil 3 Tahun 2005 ( KadarKadar dan Syarat –Syarat Tuntutan Elaun . Tugas Rasmi Tugas Rasmi bermakna tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat sebagaimana terkandung dalam Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 2005 ( Kadar-Kadar dan Syarat –Syarat Tuntutan Elaun .

Pusat Pengajian adalah ditakrifkan sebagai Ibu Pejabat. dan (c) iv.(b) 16 km jika boleh dihubungi oleh jalan tanah yang boleh dilalui oleh kenderaan bermotor.9. 4 Tahun 2002. Pegawai Bermakna seseorang pegawai tetap / sementara di dalam perkhidmatan awam. 4. vi. Kajian Luar Bermakna sebarang aktiviti yang diarahkan oleh Pusat Pengajian semasa berkursus di luar pusat pengajian samada untuk membuat penyelidikan ataupun disangkutkan disesuatu jabatan termasuk lawatan yang diadakan dalam tempoh berkursus.4 PUNCA KUASA i. Peraturan Kewangan* Punca kuasa kepada penggunaan peruntukan ini adalah dengan merujuk kepada : (a) Arahan Perbendaharaan (AP) 34 . v. Gred 8 km jika boleh dihubungi oleh jalan basikal atau sungai Gred Gaji di bawah Sistem saraan Malaysia mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bi. Vii Penganjur Bermakna badan yang membiayai sebahagian besar perbelanjaan. Viii Pusat Pengajian Bermakna tempat yang sebahagian besar sesuatu kursus itu dijalankan dan bagi tempoh kursus itu.

l 3/2005 PP Bil. Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). KPM.(b) Pekeliling Perbendaharaan (PP) (i) (ii) (iii) (iv) PP Bil. 35 .  Arahan Pegawai Pengawal Bil. Penekanan Penggunaan Peruntukan LDP Garis panduan penggunaan peruntukan LDP menekankan aspek berikut :  Dasar berjimat cermat dan perbelanjaan berhemah selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2003 PP Bi. 2/2005 (c) (d) (e) (f) (g) (h) Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Surat Pekeling Kementerian Pelajaran (SPKPM) Surat Kelulusan Khas Perbendaharaan Surat Kelulusan Khas KPM Kelulusan Mesyuarat Tertinggi KPM Surat Kelulusan Bahagian Pendidikan Guru *Sebarang bentuk keraguan / kekaburan perlu merujuk kepada perkara (a) – (h) yang dapat menghuraikan dengan lebih terperinci. 5 Tahun 1999 (Garis Panduan untuk mengawal perbelanjaan) dan. 2/2003 PP Bil. Bahagian Ikhtisas. ii. PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) Pusat Tanggungjawab yang menerima peruntukan ini adalah: (a) (b) (c) Institut Pendidikan Guru (IPG) & ELTC. 1/2008 KPM Peruntukan Belanja Mengurus (KPM) bertarikh 4 Januari 2008 iii.

iv. v.Yuran Pensiswazahan Bahagian Biasiswa . 36 . ii. Pengurus Pedagogi . ● ● ● Institut Pendidikan Guru (IPG) Pejabat Pelajaran Gabungan/ Daerah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri ( BTPN ) Pusat Kegiatan Guru (PKG) Sekolah Premis-premis Kerajaan seperti : Pusat Kegiatan Ko-Kurikulum (PKK) Dewan Masyarakat Bilik Serbaguna.Yuran Pensiswazahan iv. TANGGUNGJAWAB PTJ Setiap PTJ adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan perkara berikut : a. iii. vi. Premis Swasta (Jika Perlu) Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan ( PLGDP ) vii. Pegawai/Kakitangan yang terlibat secara langsung dengan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah b. viii.(d) Sekolah PTJ dan Pejabat Pelajaran Daerah – bagi Sekolah bukan PTJ (e) (f) Institut Aminuddin Baki . Fokus Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran yang mengikuti kursus ini adalah :    Guru Bilik Darjah. Premis Kursus Pelaksanaan kursus-kursus perlu dijalankan di premis berikut : i.

Diadakan pada hujung minggu di sekolah atau pusatpusat berhampiran pada hari Sabtu secara berperingkat (Hari Profesional). Sehubungan itu pengeluaran waran peruntukan kepada semua PTJ yang terlibat adalah berasaskan konsep tersebut serta memberi peluang PTJ melaksakan konsep ’Lets managers manage’. (ii) (iii) Cuti Semester persekolahan. Kursus di premis luar yang memerlukan interaksi lebih dari 3 hari perlu bermula pada Rabu hingga Sabtu iaitu menggunakan satu hari cuti hujung minggu supaya hari Ahad/Isnin guru akan berada di sekolah (Kaedah secara pakej bergantung kepada keperluan dan logistik dan tidak digalakkan) 4.c. Mode dan Tempoh / Masa Kursus Penekanan pelaksanaan kursus mulai tahun 2008 adalah seperti berikut : (i) Pelaksanaan kursus secara school based.  Program-program utama yang diputuskan oleh KPM  Bilangan guru mengikut negeri  Prestasi perbelanjaan tahun sebelumnya  Keadaan geografi sesebuah negeri  Fungsi atau tugas PTJ dari segi latihan untuk guru d. 37 . Agihan Peruntukan LDP Faktor-faktor berikut diambil kira dalam mengagihkan peruntukan LDP untuk tahun 2008.5 PROSES AGIHAN WARAN Strategi pengoperasian LDP adalah secara ’school-based’.9.

Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster 38 .Bhg. Khas . Pengurusan Sek. Pend. Teknik & Vokasional . Pihak Urus setia (BPG) akan melaksanakan agihan peruntukan berdasarkan prinsip 70% pengeluaran waran dan 30% bagi waran kedua.Bhg. Ikhtisas JPN IPG/ELTC Bhg. Pengeluaran Waran a.i. Proses pengeluaran waran adalah seperti berikut Sila Rujuk Jadual 1: JADUAL 1 PENGELUARAN WARAN BPG Bhg. Biasiswa IAB PPG/PPD (SEK. BUKAN PTJ) SEKOLAH PTJ Sekolah-sekolah di bawah kawalan : .Bhg.JAPIM .

h. Waran Tambahan tidak akan dikeluarkan kecuali mendapat kelulusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia selaku Pengerusi LDP atau diturunkan kuasa kepada Pengarah BPG. Ikhtisas dan JPN Kelolaan BPG-JPN (EteMS dan berkaitan) Kelolaan BPG-JPN (Kokurikulum/Sukan) Kelolaan BPG-JPN (Integrasi ICT) Waran Sekolah PTJ /PPG/PPD bagi sekolah Bukan PTJ (40%). 39 .Pengeluaran baki tersebut juga bergantung kepada prestasi perbelanjaan 70% peruntukan yang telah dikeluarkan. Pengeluaran baki waran (30%) akan dikeluarkan pada Julai 2008 (tertakluk tarikh menerima waran Induk dari Bahagian Kewangan). f. Penghantaran waran perlu di SEGERAKAN ke PTJ. Waran ke Bahagian Ikhtisas. Waran akan dikeluarkan ke JPN mengandungi 2 waran iaitu: (i)      (ii)   c. Data agihan peruntukan perlu dihantar satu salinan ke Bahagian Pendidikan Guru e.b. In-House sekolah (60%) Menghadiri kursus anjuran JPN/IPG (40%) bertanggungjawab mengeluarkan dan merekod pengeluaran waran kecil ke PPG/PPD (sekolah bukan PTJ) dan Sekolah PTJ. JPN Waran Pembangunan Staf (15%) mengandungi : Kursus Kelolaan JPN (staf JPN & PPD) Kelolaan B. d. Waran ke Institut Pendidikan Guru akan dihantar terus ke IPG mengikut kemasukan Program dan bilangan pelajar. g. Bahagian Biasiswa dan Institut Aminuddin Baki akan dihantar terus ke PTJ berkenaan.

40% meliputi : (a) (b) (c) Tambang Perjalanan guru (aktiviti P & P sahaja) Bahan Kursus Perkhidmatan makanan bermasak. atau  Menggabungkan peruntukan sekolah-sekolah untuk mengadakan pakej.9. atau  Menggunakan peruntukan untuk tujuan selain dari kursus Pengajaran dan Pembelajaran.6 PENGGUNAAN PERUNTUKAN MENGIKUT OBJEK SEBAGAI (OS) i. iii. Penggunaan peruntukan Institut Pendidikan Guru (Kursus jangka Panjang dan Pendek ) . Penggunaan peruntukan Bahagian Ikhtisas (Pembangunan Staf ) 5% meliputi : (a) (b) (c) Tambang Perjalanan Bahan Kursus dan Perkhidmatan makanan bermasak/Pakej makan dan penginapan (mengikut keperluan) v.4.40% meliputi : (a) Tambang Perjalanan 40 . Penggunaan peruntukan PPG/PPD PTJ atau Sekolah PTJ (Pembangunan Staf ) . Penggunaan peruntukan JPN (Pembangunan Staf ) -15% meliputi : (a) (b) (c) Tambang Perjalanan Bahan Kursus dan Perkhidmatan makanan bermasak/Pakej makan dan penginapan (mengikut keperluan) ii. Pihak Sekolah PTJ adalah TIDAK DIGALAKKAN menggunakan peruntukan ini untuk tujuan:  Pakej makan dan penginapan di premis swasta.

kemudahan dan alat kelengkapan. Tuntutan tambang termurah iii. bangunan. penginapan. 5 tahun 2004 – Penjenisan Kod Bagi hasil dan Perbelanjaan (b) Bagi tujuan pelaksanaan kursus. Berkongsi kereta  OS24000 : Bayaran untuk menyewa atau memajak tanah. bot). Bahan Kursus dan Perkhidmatan makanan bermasak Penggunaan Objek Sebagai (OS) (a) Penggunaan Objek Sebagai (OS) adalah tertakluk kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. makanan dan minuman dan bayaranbayaran lain seperti tol.kapal terbang.(b) (c) vi. Pelaksanaanya khususnya Sekolah PTJ: i.  OS27000 : 41 . OS27000 dan OS29000 (c) Penggunaannya adalah seperti berikut :  OS21000 : Bayaran perjalanan dan sara hidup kakitangan meliputi bayaran tambang (bas teksi. bayaran lapangan terbang dan bayaran meletak kereta. Pembiayaan tambang bagi kursus anjuran IPGKursus Pendek kelolaan IPG (KPKI) dan anjuran Bahagian/Daerah ii. OS24000. penggunaan OS yang terlibat adalah OS21000.

makanan dan minuman dan sebagainya. Cetakan. 4. Antaranya Bayaran syarahan. Sekolah yang peruntukan LDP dibawah Bahagian Ikhtisas perlu menghantar ke bahagian berkenaan sebelum 30hb setiap bulan.7 PELAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN PTJ i. Tindakan akan diambil jika mana-mana PTJ menyalahgunakan atau menyeleweng peruntukan tersebut. PTJ adalah diminta mematuhi peraturan tersebut dan di LARANG sama sekali membuat bayaran mengikut budi bicara atau sebagainya. Bekalan Am. Pelaporan Prestasi Perbelanjaan Sumber peruntukan adalah di bawah peruntukan Latihan Dalam Perkhidmatan (Aktiviti : 040102).00 – setiap satu atau tidak dijeniskan sebagai harta modal di bawah Kod 34000 dan Kod 35000.9. Bahagian Pendidikan Guru   seterusnya bertanggungjawab melaporkan prestasi perbelanjaan ke Bahagian Kewangan (Sila lihat Jadual 2) Semua sekolah PTJ menghantar laporan prestasi ke JPN sebelum 30hb setiap bulan. 42 . vi. Bahan Fotografi  OS29000 : Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan lain yang dibeli dan Hospitaliti.Perbelanjaan bagi pembelian semua bekalan dan bahanbahan termasuk pembelian barang tak luak yang berharga kurang daripada RM500. Bekalan Riadah. Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian. BPG. Antaranya Bekalan Pejabat. Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan.

Laporan dihantar secara berasingan. BIASISWA IAB BPG 43 . JADUAL 2 PELAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN Sekolah peruntukan LDP di bawah Bhg Ikhtisas PPD/ PPG ( sek bukan PTJ ) Sekolah PTJ Bahagian Ikhtisas JPN IPG / ELTC BHG.Program Pembangunan Staf . Laporan prestasi perbelanjaan sekolah PTJ perlu disediakan secara komposit. Unit Pembangunan.PPD (Bukan Sekolah PTJ)/Sekolah PTJ.P. Sila rujuk Lampiran 1 dan Lampiran 2 ii. Bekalan dan Kewangan)  JPN bertanggungjawab melaporkan prestasi perbelanjaan seperti berikut : . Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Aras 2-6 Blok E13. Kompleks kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA (U. Semua JPN dan Bahagian Ikhtisas menghantar ke BPG sebelum 3hb setiap bulan. Laporan terperinci setiap Sekolah PTJ bagi setiap bulan disimpan oleh JPN .

Mana-mana PTJ yang gagal menyelenggara Daftar Bil seperti ditetapkan akan dikenakan tindakan surcaj selaras dengan perkara 18(e). arahan Ketua  Menyelenggara Daftar Bil. Pengurusan Pembayaran dan Laporan Bulanan  Memastikan semua bil tuntutan pembayaran oleh pembekal dibayar dengan segera iaitu tidak lewat 14 hari dari tarikh bil-bil tersebut diterima selaras dengan Setiausaha Negara. Akta Prosedur Kewangan 1952.vii. 44 .

Bahagian Pendidikan Guru.4. Pemantauan adalah satu sistem untuk:    Mendokumentasikan pelaksanaan semua aktiviti program yang telah dirancang Memproses data mentah Mengukur sejauhmana kursus/program yang dirancang memenuhi keperluan peserta dan memenuhi perancangan yang dibuat  Menyampaikan maklumat yang diperolehi kepada pihak berkepentingan.10. Konsep Pemantauan Pemantauan adalah satu tanggung jawab pengurusan yang dilakukan secara berterusan semasa pelaksanaan sesuatu kursus atau program Latihan Dalam Perkhidmatan.10 PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 4. perlu 1. Pemantau memberi perhatian kepada perjalanan sesuatu program yang sedang dilaksanakan.1 GARIS PANDUAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Pemantauan dan penilaian kursus/program Latihan Dalam Perkhidmatan membabitkan semua pihak termasuk BPG. A. Bahagian atau Jabatan Negeri dan sekolah. 45 . mengukur dan melapor tentang kemajuan program berkenaan. 2. Bahagian dan Jabatan Pendidikan Negeri melaksanakan pemantauan kursus/program.

Namun begitu. menganalisis dan mentafsir data untuk membuat keputusan mengenai keberkesanan program. Penilaian program Latihan Dalam Perkhidmatan merupakan satu proses sistematik mengumpul. 3. Bahagian/JPN dan pihak sekolah. Penilaian program akan dilakukan oleh Bahagian Pendidikan Guru selaku urusetia LDP. Secara khusus pemantauan adalah untuk :    Memastikan setiap aktiviti perancangan Menyedarkan pihak yang dilaksanakan mengikut berkenaan terhadap sebarang masalah dan keperluan program semasa Mengambil tindakan segera/serta merta semasa kursus sedang berjalan memperbaiki dikenal pasti sebarang secara sistematik bagi kekurangan yang telah B. penilaian kursus akan dilaksanakan oleh semua pusat tanggungjawab iaitu BPG. penilaian dilaksanakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan program bagi tujuan perancangan masa depan. Penilaian dilaksanakan untuk melihat keberkesanan dan manfaat program bagi menentukan sama ada program diteruskan atau tidak. Konsep Penilaian 1.3. Selain itu. Secara khusus objektif penilaian adalah untuk:  Mengenal pasti kesesuaian program 46 . 2.

2. Langkah-langkah Pelaksanaan Pemantauan/Penilaian Pelaksanaan pemantauan/penilaian kursus dan program latihan dalam perkhidmatan membabitkan langkah-langkah seperti Rajah 2 berikut : 47 . J. Penilaian pula dilaksanakan setelah kursus tamat atau hampir selesai dilaksanakan (lihat Rajah 1). Tugas utama pemantau adalah untuk mengumpul data dan maklumat yang boleh digunakan untuk membaiki program semasa pelaksanaan. I. Tempoh Pemantauan dan Penilaian Dijalankan 1. Pemantauan dijalankan sepanjang pelaksanaan kursus. Personel Pemantau dan Penilai Pemantau program LDP sebaik-baiknya terdiri dari perancang dan pelaksana kursus LDP.   Mengenal pasti sejauhmana faktor mempengaruhi kesesuaian program Mengenalpasti keberkesanan program dan faktor mempengaruhi Mengenalpasti kecekapan pelaksanaan program C.

CARTA ALIR 2 LANGKAH PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN Sediakan carta/pelan Mengenal pasti maklumat /aspek hendak dinilai Menentukan teknik pemantauan/penilaian Memilih dan menyediakan instrumen yang membekalkan maklumat Melaksanakan pemantauan/penilaian program Menganalisis data Menyediakan laporan Mengambil tindakan penambahbaikan /ubahsuai program 48 .

3. satu pelan yang disediakan dengan baik boleh membantu melicinkan pelaksanaan pemantauan dan penilaian. Reaksi peserta terhadap isi kandungan. 7. 5. Menentukan maklumat yang diperlukan dalam penilaian Mengenalpasti sumber-sumber maklumat Membina instrumen pengumpulan data yang sesuai Merangka pelan pengumpulan dan analisis data Menyediakan jadual bagi setiap tugasan penilaian Menentukan teknik menganalisis data Menyediakan rangka laporan Menyediakan laporan G.F. Pelan Pemantauan/Penilaian Dalam melaksanakan pemantauan/penilaian program LDP. 6. stail penyampaian. 4. 8. bahan dan kemudahan 49 . Menentukan objektif/isu yang hendak dinilai membabitkan      Hasil pembelajaran Kecekapan fasilitator Pengurusan program Penyediaan bahan bantu Suasana pembelajaran 2. Fokus Pemantauan dan Penilaian Pemantauan dan penilaian yang dibuat adalah bertujuan untuk mengesan perkara-perkara berikut: 1. Antara langkah-langkah penyediaan pelan penilaian adalah seperti berikut: 1. 9.

akhir kursus dan penilaian selepas kursus. semasa kursus. H. Semua instrumen dikumpulkan mengikut responden. Instrumen boleh digunakan sebelum/pra kursus. Menentukan teknik pemantauan/penilaian Antara teknik yang boleh digunakan bagi pengumpulan data adalah pemerhatian. Perubahan tingkah laku Hasil – membabitkan penggunaan pengetahuan dan kemahiran di tempat kerja dan implikasi kepada organisasi dan perubahan di tempat kerja. ujian pra dan ujian pasca. Pengumpulan data menggunakan instrumen seperti berikut:        Soal Selidik Senarai Semak Temubual Berstruktur Pemerhatian Berstruktur Ujian Analisis Rekod Kehadiran Laporan Fasilitator Melaksanakan pemantauan dan penilaian program perlu menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai. 50 . soal selidik. Pembelajaran – pengetahuan yang dipelajari dan kemahiran yang dikuasai 3. analisis dokumen. I. mematuhi masa yang ditetapkan dan menentukan semua item atau soalan dijawab.2. 4. ujian pencapaian. Perlu juga diambil perhatian tentang maklumat berbentuk lisan dan perlakuan non verbal. bertulis. dan sebagainya. temu bual.

dan kekerapan) untuk disampaikan kepada pihak atasan untuk tindakan lanjutan. Data yang diproses seharusnya diterjemahkan dalam bentuk yang mudah difahami (angka. Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan pelbagai instrumen. 2. data mentah tersebut diproses menjadi maklumat yang bermakna kepada pihak yang memerlukannya. Data mentah yang diperolehi perlu diproses bagi memberi gambaran sebenar untuk membantu dalam membuat keputusan bagi program yang sedang berjalan atau telah dilaksanakan. Penyediaan Laporan Laporan pemantauan/penilaian dan dihantar akan ke disediakan BPG. oleh pusat tanggungjawab Laporan tersebut membabitkan beberapa perkara seperti berikut:         Tajuk Tempoh/masa Kumpulan sasaran Kaedah Instrumen Dapatan Rumusan Cadangan 51 . Menganalisis Data 1.J. peratusan. Pihak pusat tanggungjawab akan membuat analisis data pemantauan dan penilaian bagi kursus atau program masing-masing. K.

Proses Kerja Pengoperasian Pemantauan Kursus/Program Bil Proses Kerja Tindakan 1 Penentuan pelan.PPD/JPN/BHG 6 PPD menghantar laporan ke JPN dan menghantar laporan ke BPG 7 Penambahbaikan kursus/program di peringkat PPD dan JPN/BHG Menganalisis laporan – BP 8 9 Membentang laporan ke pengurusan KPM 52 .penyelarasan oleh BPG bersama pegawai latihan pusat tanggungjawab Mentadbir instrumen/pelaksanaan pemantauan – PPD/JPN/BHG 2 3 Menganalisis data .L. dan pembinaan instrumen .PPD/JPN/BHG Membuat laporan pemantauan/kajian – PPD/JPN/BHG 4 5 Menyelaras laporan akhir. mengenalpasti maklumat. menentukan teknik. Pusat tanggung jawab mengambil tindakan serta merta mengikut keperluan berdasarkan laporan .

PPD menghantar laporan ke JPN dan JPN menghantar laporan ke BPG 7. Pembinaan instrument .Carta Aliran 2 Pengoperasian Pemantauan Kursus/Program 1.PPD/JPN/BHG 4. Penambahbaikan kursus/program di peringkat PPD dan JPN/BHG 8. Menganalisis data. BPG menganalisis laporan 9.BPG 2. Menyelaras laporan akhir. Membentang laporan ke pengurusan KPM 53 . Mentadbir instrumen/pelaksanaan pemantauan – PPD/JPN/BHG 3. Membuat laporan pemantauan/kajian – PPD/JPN/BHG 5.PPD/JPN/BHG Pusat tanggung jawab mengambil tindakan serta merta mengikut keperluan berdasarkan laporan 6.

M. mengenalpasti maklumat. Proses Kerja Pengoperasian Penilaian Kursus/Program Bil Proses Kerja Tindakan 1 Penentuan pelan.BPG 9 Membentang laporan ke pengurusan KPM 54 . dan pembinaan instrumen .PPD/JPN/BHG Membuat laporan pemantauan/kajian – PPD/JPN/BHG 4 5 Penyelarasan laporan akhir dibuat oleh pusat tanggung jawab dengan mengambil tindakan serta merta mengikut keperluan berdasarkan laporan daripada PPD/JPN/BHG 6 PPD menghantar laporan ke JPN dan menghantar laporan ke BPG 7 Penambahbaikan kursus/program di peringkat PPD dan JPN/BHG 8 Menganalisis laporan . menentukan teknik.penyelarasan oleh BPG bersama pegawai latihan pusat tanggungjawab Mentadbir instrumen/pelaksanaan pemantauan – PPD/JPN/BHG 2 3 Menganalisis data .

Penambahbaikan kursus/program di peringkat PPD dan JPN/BHG 8.Carta Aliran 3 Pengoperasian Penilaian Kursus/Program 1. BPG menganalisis laporan 9.BPG 2. Mentadbir instrumen/pelaksanaan pemantauan – PPD/JPN/BHG 3. Membuat laporan pemantauan/kajian – PPD/JPN/BHG 5. PPD menghantar laporan ke JPN dan JPN menghantar laporan ke BPG 7. Menyelaras laporan akhir.PPD/JPN/BHG Pusat tanggung jawab mengambil tindakan serta merta mengikut keperluan berdasarkan laporan 6. Pembinaan instrument . Membentang laporan ke pengurusan KPM 55 . Menganalisis data.PPD/JPN/BHG 4.

IPG .PKG PUS.BTPN kendalian JPN/sekolah SEKOLAH .PLGDP -PSPN BHG – IP Pemantauan dan pelaporan program/kursus kendalian Bahagian masing-masing G Pemantauan Dan pelaporan (program/kursus BPG sahaja) PETUNJUK: BTPN IPG PKG PLGDP Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Institut Pendidikan Guru Pusat Kegiatan Guru Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan 56 . LATH .PENGOPERASIAN PEMANTAUAN PROGRAM DAN KURSUS LATIHAN PERKHIDMATAN Pelaporan Kursus/program BPG sahaja SEKOLAH B JPN P BHG Laporan Pemantauan PUSAT Pemantauan dan pelaporan LATIHAN .

BPG melaporkan rumusan pemantauan ke peringkat pengurusan KPM. Manakala BPG melaksanakan pemantauan dan pelaporan bagi program/kursus di Jabatan Pelajaran Negeri bawah kelolaan BPG di IPG dan pusat latihan yang lain. JPN dan Bahagian mengambil tindakan penambahbaikan serta merta bagi pelaksanaan kursus sekiranya perlu.Catatan: JPN melaksanakan pemantauan program dan kursus di sekolah dan di pusat bagi latihan dalam perkhidmatan kendalian JPN. Laporan akhir pemantauan program dan kursus dihantar ke BPG oleh Bahagian dan JPN. Bahagian-bahagian KPM juga melaksanakan pemantauan bagi program/kursus dan dikendalikan oleh Bahagian masing-masing. PENGOPERASIAN PENILAIAN PROGRAM DAN KURSUS LATIHAN PERKHIDMATAN Penilaian dan Pelaporan Program B JPN P BHG Penilaian dan Pelaporan Kursus Penilaian Kursus SEKOLAH PUSAT LATIHAN BTPN IPG PKG PLGDP G Penilaian dan Pelaporan Program 57 .

PETUNJUK: BTPN IPG PKG PLGDP Catatan : oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Institut Pendidikan Guru Pusat Kegiatan Guru Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan Penilaian dan pelaporan program LDP dilaksanakan sepenuhnya Pendidikan Guru sebagai urus setia LDP. Pihak Bahagian sekolah/JPN/Bahagian dan pusat latihan akan melaksanakan sendiri penilaian kursus masing-masing dan laporan penilaian kursus perlu dihantar ke JPN/BHG. Laporan akhir penilaian kursus dihantar oleh JPN/Bahagian ke Bahagian Pendidikan Guru untuk dilaporkan ke peringkat atasan KPM. 58 .

masa dan tenaga Jenis kursus. peserta PEMBELAJARAN PERLAKUAN HASIL 59 .pandangan terhadap program .hasil dijangkakan . bil peserta Fasilitator.Tindakan yang perlu dilakukan tentang program sejauhmana dapat memanfaatk an kursus dari segi kewangan.CONTOH PELAN PEMANTAUAN/PENILAIAN BIDANG DINILAI OBJEKTIF PENILAIAN MAKLUMAT PENTING STRATEGI PEMANTAUAN /PENILAIAN SUMBER BERDATA INSTRUMEN PEMANTAUAN /PENILAI JADUAL PENGUMPULAN DATA ANALISIS DATA REAKSI .

Institut Pendidikan Guru c. Untuk tujuan pensijilan dan kredit tambah satu sistem penilaian pra dan post kursus perlu disediakan dengan menggunakan item penilaian yang standard bagi semua aras yang dapat menilai keberkesanan kursus. Sijil Kemahiran / Kecekapan ( Dinilai oleh Badan Pefesional) b. No Kad Pengenalan Peserta) 3. Sijil Kehadiran (Perlu ada No Siri. 2.    Kehadiran Pemerhatian Ujian kertas pensil b. Bentuk Penilaian   Formatif Sumatif 5. Sijil Pencapaian (Minimum 15 jam melayakkan diberi sijil pencapaian) c. Antara item yang perlu dinilai. Syarat-syarat dan terma penganugerahan sijil a. Badan Profesional seperti Malaysia Quality Agency (MQA) dan INTAN 4. Jenis-Jenis Sijil a.4.11 PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN 1. Kementerian Pelajaran Malaysia b. Agensi Menganugerah Sijil a. Rekod Kehadiran/Pengesahan Kesesuaian Kursus dan Penganugerahan sijil 60 .

61 . C. Kad pelaporan kursus boleh dijadikan bukti kehadiran peserta kursus jika diperlukan untuk tujuan perkhidmatan 4. Kriteria Pemberian Kredit 1. b. Kehadiran kursus akan direkodkan dalam kad pelaporan kursus. c. muzik dan bengkel) B. Mode Kursus yang akan dijalankan mengikut kesesuaian: Contoh: 1. Kredit akan dinyatakan dalam transkrip yang akan disediakan oleh Setia Usaha Peperiksaan (SUP) Bahagian/JPN/IPG. Ketua Jabatan/ Pengetua / Guru Besar boleh membuat pengesahan bidang kursus yang PPP hadir sesuai dengan bidang tugas hakiki. 15 jam interaksi diberi satu kredit (Contoh: Semua bentuk kuliah) 2. Sijil kehadiran kursus yang ditandatangani oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia akan dikeluarkan di akhir tahun setelah PPP menghadiri kursuskursus bagi tahun tersebut. Kursus dijalankan selama tiga hari secara berterusan (satu hari sekurang-kurangnya 6 jam) 2.12 AKREDITASI A.a. praktikal. padang. Kursus dijalankan secara bersiri atau berfasa. 45 jam amali diberi satu kredit (Contoh: Kegiatan makmal.

Syarat pemberian kredit perlu memenuhi semua komponen yang ditetapkan dalam penganugerahan sijil. 4. JPN dan Bahagian-bahagian Ikhtisas mempromosikan latihan yang dilaksanakan melalui: A.12 KAWALAN KUALITI A. Penyebaran maklumat senarai kursus yang dijalankan secara online melalui laman web. 4. Bagi kursus yang kurang 15 jam perlu mendapat kelulusan daripada pihak institut/jabatan yang berkenaan untuk melaksanakannya. 62 . Penyediaan brosur bagi setiap kursus dengan maklumat terperinci dan disebarkan ke sekolah. B.13 PROMOSI Pihak BPG. struktur dan bentuk penilaian kursus hendaklah dihantar ke BPG (untuk perhatian Unit Peperiksaan dan Penilaian) untuk kelulusan pelaksanaan. Untuk menjamin kualiti bagi kursus yang akan diberikan satu kredit. B.

kepakaran. C. Pegawai Bahagian KPN. Mesyuarat penyelarasan yang dikendalikan oleh BPG bersama Bahagian KPM.14 PERMUAFAKATAN Faktor kritikal yang menjamin keberkesanan pelaksanaan Latihan KPM di semua peringkat adalah permuafakatan dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi latihan. JPN dan PPD. dan lain-lain agensi kerajaan serta agensi pensyarah IPTA/IPTS bukan kerajaan (NGO). 63 . JPN. Penganjur kursus boleh mendapatkan khidmat dan kepakaran pensyarah IPG. Pengurusan sekolah boleh menjalin kerjasama lebih erat dengan PIBG. Kerjasama di antara BPG dan JPN diperkukuhkan melalui mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Negeri (LDP). D. 4. Permuafakatan boleh mengembleng pelbagai sokongan seperti sumber tenaga. B. A. Dokumen ini penting untuk menjadi rujukan pihakpihak yang berkaitan bagi melihat prestasi dan mengukur setakat mana matlamat kursus atau program telah dicapai. komuniti dan agensi swasta dalam mengendalikan kursus.15 PELAPORAN PELAKSANAAN KURSUS Pelaporan pelaksanaan kursus perlu disediakan oleh pihak pelaksana kursus atau program.4. Guru. kemudahan peralatan kewangan. Usaha-usaha penambahbaikan boleh dibuat berasaskan pelaporan yang disediakan. kemudahan tempat kursus dan infostruktur dan infrastruktur. PPD.

5. 8. 2. 7. 4. Oleh itu perkembangan berterusan profesionalisme keguruan perlu terus disegarkan supaya guru terus cemerlang dan kekal cemerlang dalam profesion keguruan.Sekolah/Penganjur kursus hendaklah membuat pelaporan lengkap meliputi aspek-aspek berikut: 1. 3. Post mortem Cadangan penambahbaikan 4.17 PENUTUP Faktor kritikal yang menjamin kejayaan penyelarasan pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia adalah kesediaan semua pihak menerima perubahan ke arah fokus latihan yang berasaskan sekolah. 9. Kefahaman terhadap prinsip pembangunan profesionalisme guru sebagai komponen teras kepada sebarang perubahan dalam pendidikan amatlah penting khususnya dalam usaha meningkatkan prestasi sekolah dalam semua aspek. 6. 64 . Analisis penilaian peserta kursus terhadap kursus secara keseluruhan 11 12. Tajuk Kursus/Program Tarikh Masa Tempat pelaksanaan kursus Matlamat Kursus/Program Objektif Kursus/Program Jadual Kursus/Program Butiran kewangan Analisis penilaian peserta kursus terhadap penceramah/fasilitator/jurulatih 10.

.LAMPIRAN 1 Pengarah Bahagian Pendidikan Guru CADANGAN KURSUS MELIBATKAN GURU SEKOLAH ANJURAN BAHGIAN/JPN:________________________ TEMPOH BIL 1 NAMA KURSUS BIDANG* KURSUS BIL PESERTA SASARAN TEMPAT PENCERAMAH/ FASILITAOR KOS OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: 2 3 4 .* Bidang Kursus 01 Pengetahuan Profesional 02 Kemahiran Profesional 03 Nilai dan Amalan Profesional Keguruan Pengerusi JK Perkembangan Staf Bahagian/JPN TandaTangan :____________________ Tarikh : _______________________________ Cop Rasmi : 65 ..

..* Bidang Kursus 01 Pengetahuan Profesional 02 Kemahiran Profesional 03 Nilai dan Amalan Profesional Keguruan Pengerusi JK Perkembangan Staf Sekolah_____________________ TandaTangan :____________________ Tarikh Cop Rasmi : : 66 .LAMPIRAN 2 Format Cadangan Kursus Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri _______________________ CADANGAN LATIHAN PERKEMBANGAN STAF PERINGKAT SEKOLAH TEMPOH BIL 1 NAMA KURSUS BIDANG* KURSUS BIL PESERTA SASARAN TEMPAT PENCERAMAH/ FASILITAOR KOS OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: 2 3 4 .

Bahagian C adalah soalan berbentuk terbuka untuk memberi peluang kepada anda menyatakan kursus-kursus lain yang anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam senarai kursus yang dicadangkan. Bahagian B adalah senarai kursus dalam perkhidmatan yang dicadangkan. Soal selidik ini juga mempunyai tiga bahagian. Bahagian A adalah mengenai maklumat diri dan latarbelakang anda sebagai seorang guru.SIRI PPT/PPW KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SOAL SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) (RESPONDEN: PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN ) Bahagian Pendidikan Guru akan menjalankan beberapa siri kursus latihan dalam perkhidmatan bagi meningkatkan profesionalisme guru-guru. 67 .LAMPIRAN 3 NO. Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang keperluan anda terhadap kursus yang melibatkan kerjaya anda sebagai guru.

Kerjasama dan bantuan yang pihak tuan/puan dalam perkara ini adalah amat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih. 68 . Segala maklumat yang anda berikan akan membantu pihak kami melaksanakan kursus yang sesuai dengan keperluan anda dan dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan anda di dalam tugas sebagai guru.Sila beri maklum balas tuan/puan bagi kesemua seksyen.

.. 20 – 24 tahun 4. 15 – 19 tahun 5.. Lokasi tempat berkhidmat 2. 1..... Perempuan 1. Status 1.. DG41 2....... Pedalaman P3 69 ......... Tarikh disahkan (nyatakan) ... Bujang 2. Tempoh berkhidmat 1.... 1 – 5 tahun 11.. 6 – 9 tahun 12............BAHGIAN A: PROFIL RESPONDEN 1.. Duda / Janda 10. Pedalaman P1 4..... Tarikh dilantik: (nyatakan) ... Cina 3.tahun (contoh: 38 tahun) 8.. Opsyen semasa mengikuti program Diploma/Sijil Perguruan 13... DG34 3.. Gred Jawatan 1.... Kahwin 3.... Lelaki 5. Lain-lain 6... Bangsa 3.... Lain-lain 2. 4.. Pedalaman P2 5.. Jantina 2. Mata pelajaran yang diajar di sekolah 1..... Luar bandar 3.. DG29 5. DG32 4............. 25 tahun ke atas 3........ Bumiputera Sabah / Sarawak 7.. 10 – 14 tahun 6........ India 4.. Umur (nyatakan) ... Bandar 18. Melayu 2 ..

Pengurusan Panatia: Pelan Strategik. Aplikasi ICT dalam PLP SP P KP TP STP P KP TP STP Pengurusan kurikulum 7. Kursus Aplikasi pedagogi Terkini mengikut kecerdasan murid 5.BAHAGIAN B: Bahagian ini mengandungi cadangan kursus yang mungkin anda perlukan untuk meningkatkan profesionalisme anda sebagai guru. head count SP P KP TP STP Kreativiti dan inoivasi pedagogi 9. Sila gunakan skala di bawah untuk menyatakan keperluan anda kepada kursus yang dinyatakan: 5 4 3 2 1 : Sangat Perlu (SP) : Perlu (P) : Kurang Perlu (KP) : Tidak Perlu (TP) : Sangat Tidak Perlu (STP) A. Kursus Strategi pemulihan dan masalah pembelajaran SP P KP TP STP 70 . Program perkongsian ilmu dalam bidang pengkhususan 2. Kursus Pembelajaran Berasaskan projek (Project based learning) Kandungan dan kaedah pedagogi matapelajaran 4. Kursus Pedagogi berkesan bagi guru 10. Perkongsian ilmu amalan terbaik pedagogi (the best practices) pendidikan peringkat antarabangsa 6. Pengetahuan Profesionalisme Ilmu pengetahuan & pendidikan dan matapelajaran atau SP bidang pengkhususan 1. Penilaian dan Pentaksiran : pembinaan item dan analisis item 8. Kursus peningkatan dan aplikasi ilmu 3.

B. Kemahiran Profesionalisme Kejurulatihan (Training of Trainers) 11. Kursus Mentoring dan Coaching 12. Kursus Team building Kejurulatihan dan Pentauliahan Kokurikulum 13. Kursus Kemahiran Asas  Unit Beruniform  Kelab dan Persatuan  Sukan Permainan 14. Kursus Kejurulatihan  Unit Beruniform  Kelab dan Persatuan  Sukan Permainan 15. Kursus Kepegelolaan dan Pentadbiran  Unit Beruniform  Kelab dan Persatuan  Sukan Permainan 16.Kursus Kepegawaian dan Pengadilan  Unit Beruniform  Kelab dan Persatuan  Sukan Permainan Penulisan Ilmiah 17. Kursus Kaedah Penulisan ilmiah : artikel, jurnal, modul P&P Kajian dan penyelidikan Akademik 18. Kursus Analisis data 19. Kursus Jenis-jenis Kajian 20. Kursus Kajian Tindakan 21. Kursus Reka bentuk kajian Kepimpinan 22. Kursus kepimpinan berkesan 23. Kepimpinan pengajaran (Instructional leadership) 24. Kepimpinan Islam SP P KP TP STP SP P KP TP STP SP P KP TP STP

SP

P

KP TP STP

SP

P

KP TP STP

71

25. Kepimpinan futuristik Pengurusan Kewangan 26. Kursus asas kewangan Pengurusan Strategik 27. Kursus Pengurusan strategik 28. Kursus Pengurusan Perubahan SP P KP TP STP SP P KP TP STP

C. Nilai dan Amalan Profesionalisme Nilai dan Etika 29. Kursus membangun sahsiah cemerlang 30. Kursus pengurusan tingkah laku dalam kurikulum 31. Kursus pengurusan tekanan atau pengurusan krisis 32. Kursus Peningkatan integriti dan budaya kerja cemerlang 33. Kursus pembelajaran organisasi (learning organization) 34. Kursus protokol dan etiket. Komunikasi berkesan 35. Kursus komunikasi berkesan 36. Kursus pengucapan awam 37. Kursus kemahiran perundingan SP P KP TP STP SP P KP TP STP

BAHAGIAN C Sila nyatakan kursus-kursus lain yang anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam senarai kursus yang dicadangkan.

72

LAMPIRAN 4

KAD PELAPORAN LATIHAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN ______________

NAMA:

KAD PENGENALAN:

JAWATAN:

BAHAGIAN/JABATAN:

ALAMAT TEMPAT BERTUGAS:

No Tel Pejabat / Mobile:

73

Penggunaan Kad Pelaporan Latihan, KPM

1. Dapatkan kebenaran mengikuti kursus daripada Ketua Jabatan masingmasing

2. Selepas berkursus,minta pengesahan daripada Ketua Jabatan/ Penyelia Kursus menggunakan kad ini

3. Hantar Kad ini ke Unit Pentadbiran untuk direkodkan dalam BRP

4. Pastikan setiap salinan turut dikemukakan bersama (sekiranya latihan yang dihadiri bersijil) Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 – Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam

"Pegawai Perkhidmatan Awam hendaklah mengikuti latihan sekurangkurangnya tujuh (7) hari setahun"

Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1-5,Blok E12 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 W.P. PUTRAJAYA (u.p. Bahagian Sumber Manusia) Tel No: 03-8884 7231 / 7885 / 7970 / 7985 Fax No: 03 - 8884 7925

74

75 .KAD PELAPORAN LATIHAN BILANGAN HARI/ JUMLAH JAM PENGESAHAN KETUA JABATAN/PENYELIA KURSUS BIL NAMA KURSUS ANJURAN/TAJAAN TEMPAT KURSUS TARIKH KURSUS Seminar/Ceramah/Bengkel/ Latihan yang diadakan berdasarkan jam boleh dikira bilangan hari berdasarkan pengiraan berikut: 6 jam seminar/ ceramah/ bengkel/ latihan = 1 hari kursus.

.................... Bangsa : Melayu Cina India Bumiputera Sabah / Sarawak Lain-lain 11. Tarikh disahkan : (nyatakan) ....... 8....... 4............... Kad Pengenalan : Jawatan : (nyatakan) ... Umur : ..................... Maklumat Nama : No....LAMPIRAN 5 BORANG PROFIL PESERTA Nama Kursus:______________________ Kod Kursus:________________ Tempat Kursus:___________________________ Bil 1.......... 2.............. 6.......... Fail Jabatan : (nyatakan) ... 3........................................................... Gred Jawatan : (nyatakan) ...... 5.... Tarikh dilantik : (nyatakan) ....... 7.. Nama Sekolah/ Pejabat : Jantina : Lelaki Perempuan 10..... No........tahun Nyatakan: .......................... 9......................

......... 15.... 16....... Status Perkahwinan : Sudah Belum 13... Nama dan alamat waris : No..... Opsyen semasa mengikuti Program : Ijazah/Diploma/KPLI/ Sijil Perguruan (nyatakan) . Mata pelajaran yang diajar di sekolah (nyatakan) ... Tempoh berkhidmat : 1-5 tahun 6-9 tahun 10-14 tahun 15-19 tahun 20-24 tahun 25 tahun keatas 14....12............... Telefon : Rumah/Bimbit E-mail TandaTangan : Tarikh : 77 ....................... Telefon : Rumah Bimbit E-mail 18..... Alamat surat menyurat : No...................... 17.

Kad Pengenalan : Jawatan : Gred Jawatan : Jabatan/ Pejabat : Kelayakan Akademik: Kelayakan Profesional: Bidang Kepakaran: Pengalaman Dalam Bidang Kepakaran 1-5 tahun 6-9 tahun 10-14 tahun 15-19 tahun 20 tahun ke atas 10 Penyelidikan/Penerbitan 11 Umur : 12 Alamat surat menyurat : 13 No.LAMPIRAN 6 PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama : Maklumat Nyatakan: No. Telefon : Rumah Bimbit E-mail 14 TandaTangan : Tarikh : 78 .

Dewan Besar Gimnisium Gelanggang Padang Dataran Kejat/Padang Kawat Pusat Pendidikan luar/Pusat Koko Bengkel 79 . 5. 6. Bilik Darjah Makmal      Komputer Sains KH Muzik Bahasa 3. 7. 9. Dewan Kuliah    Kapasiti 70 ke atas Kapasiti 40-70 Kapasiti 40 ke bawah Pendingin hawa Kerusi/Meja LCD Sistem Audio/Visual Kemudahan PC/Notebook Akses Internet Lain-lain peralatan yang sesuai dengan kursus 2.LAMPIRAN 7 SENARAI SEMAK KEMUDAHAN DI SEKOLAH SEKOLAH Bilangan Kemudahan/ Kelengkapan Tanda √ diruang berkaitan: 1. 8. 4.

Unjuran  Pelaksanaan .Penilaian PUSAT LATIHAN PLGDP IPG PSPN PKG Sekolah Premis Swasta Kepakaran Luar  Jurulatih  Fasilitator  Penceramah  Kewangan  Pangkalan Data Penempatan Peserta Pelaporan / Data .Kandungan Bhgn KPM JPN Maklumat Keperluan Bidang Latihan Pencalonan Peserta Pemantauan Kursus .Ambilan .LAMPIRAN 8 Model Pengoperasian Latihan Dalam Perkhidmatan CARTA PENGOPERASIAN LDP Pemantauan Dasar LDP B P G  Analisis keperluan .Bidang .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->