Oana Catalina Bucur

I

':lclinl~tinU:lltfi3irc (f tI'·lt~tRlltn~, 2006

1

hlOdQrin ta,ee:ri refuliI"i ;adumbr;n~ fI!~ima '.s-e:aciIC@ ti eade-n .SU!i! .~'fi'MI ~j..~va fl' 'f109rt~ al"lm ~ de pelin pn~:$:lr-a $i. strivU. t.

CaHmb:a.rl:i.~up(:.ldDd·

f3. rite n&p.ti ~gl(!t.Jutfdntl b .. ba udi'i "

Zij'ne-,iele .:;adpli.ngind

~"ite-aad cum. susplni ~,ite fr~ng tn Z.~ln:,am atl
• _, ,',.'. .• 1

devasta tit .de slmttre nlir'O$ind a norl de p,t€li
Praf'ul\ijj{Ue

e'am

as-repMnd-

10.~:l,9i~i lHcem ~elll,mopfii'e-crtato;f ()mll.l e .1J:H'itiJt(~r

'~iin 'Doi·gAlgaie suspin.e·

linoarte-n s(t:s.u~r;ivii.

alhe

·f:rnnzete tot dol' r~o.Ue=nli cUIi~unl;g[e~,nole.
~ripn~"nliil1iw~r $i-mi tot c~dI'll j,OS1)1u] -su~.

$i n).i-e. J'I~atr.!\,Do.r !.

5
,

N icioda!~fU~p'oI'ltfala

de ·:!l.alc§lU

Nid0dali 'e>II-s;tnl}chin'fnflorit!
vaDt.u~,: Ntl,pl:o'Oiful',nma :!

~etre~ur~

i~i nt.@wte: :m.11pili

mtgi·~l ml pier~i

s;a"a~terne'cUl1una;.,cu ramuri dafu:i Ztlpa.d;__a, os-.e:stinge ~i to. itt frihwianp
I . ~ I

~i.~d'on'D~ in ~nd .

I t'i eiorul j'~i plf.n:l}i··~,i eU$

,a tasft~ug,

I
I

Int-Hltd

dp!jtiul·sHbpam~lt
Di.n. n0i -se va:- n,a~~e 'cnvillt .~ iarba. va (l u:rg~ l~ ~h~J~ r

7

C{Hlo:~itjde vfs: ornbrit.e thi' tinE'! ado 1 m . .
0

rel:ax:at. MiJ flirt rilil~.iPJ:ll'·r.alll~d\u:'i ll9'fi (re M:ol.eom ll:l:ar.ecnd tntru nenseas

Up~~~~,c~dil~:r,,~:pai11'l . e. 's~ta~

N:eco:.n:CJ~e~te:ri d.o:r·eitre.:&p:ate:. m~

Utnhrele mele dorm.Llpsese.Mi-eera
.

:aee:mna Hpsi·re

diHitr-~"c';d£tenta ~j?~t,~,

Y·:lzulm~ ururle, NUlnai. ·CI}[J)t~in(es.c ur~itllrile.. ~ijtr""1~IUlilh~~Jl'l!c,unda·p.Qti:r¢$I!:dta. $':~ ~u:d.. d~ pie tine. ,siln,~r t!fl a.ud..

fUr ':Y'idUirile l:ngerilor··tepo,~!lll::re~teitu,£,opil.
$l1ntca'l1eu'f1iri •
hn,n,tIW'rup'idi
Un. vid.p>ft1:-ardmzatin

:ca:~.e:nf.l1ir·i !¥i~uh.i. ale
JlUi'ng,'@f\e

viu., Este ~(ftul'o

a formti'6r-Q

depa~lre_ a,fiJr:1nelo:r'teci, ~·e~j ft zb;:~~'a t zleere,

Njm'i~ nurse J!iwte <tprl 9;~i. lh'tJlI se .p,r,eu lubJ::l tns"J1 re, .• ~i i~lge'"rU litl 'fUn ft n::slPira cllvhilite ~din,~pre el 'fhi 's~nete 5~~uhu:'iza,ntel.

9
FiintflttTp, ..

rin flum ~

, t'u~huhl't Cl!I feb.rHU:!lI!teprin

eamera

::.l,putspr-ilOf'

~il.-ai

mli

put~;tr-evC'ni, la, ~Ibpl natv al

de cavinte

h'

n pierrtut

in vesnlclaeepaeulul
,

?

i~i"f~t~ pre'~ re~.!i prea dus in uman pentru a':",~i mai putea pri.nde t:St.nt~

MiNe pare ci",:iIprea l~pn fum ~._i tu 1ll'1 nuti p oli giiisi

m
• ~ ••

~l

ma' ult pe mine in tlne tntr-o'Zi$if~ttd
., •• ,.
IlIl

vaiJ1J!:::eta a "mai 'ft iluzie

1111 I !II!!!

Ii iii I ill I

it

ill I'!!

!I

"'!!!

~l ••

"

il!1Ii

i ..

I\:'l,a d:oa r'~ dUfl¥r'eJ! ~ Umpld tot eere ~ II hu II'uI ? t l'hnlU'!1 nu.;~ipnate- refuza pli,ce'vea'o'r.goliuIUi de: 3 fi Untp

'III

~1'l1lfin1

III U',I.· '01"

II
TlJ

Th U10lti i)IJ[i1eear,e f'runzi pe care uu 0 Dl ~ i po:ti' :DJllV.

Ti e ·,i-::~··s;c.oJtb"unll:gi~!uhHnarand ii.
Tie .~i-e mo'artealanHiie
II"IC:S

&'idu~ m:et·i];lq.ii:

trhfilt.a. iitcii

de pl€'I'-E';~li tr.an~II!JI·c:izj ·~U. pab~'rllltui tu nill. ~m:nicid :md.:a rte :QPri In rabut,t:$~a(J ad;uhueca eu' tlinghi~iem.!i!$;e'· de p~.a IJllldtii 1ndi1).iall~riJa:§"(la~i .
.'fi(t nu 'ti-~erJ~(i,le :firtd e de iatb~ -~.tri:vtitt'. a.loc1!IYi diE pJi.:ndofi prefl inalko/ ..... Prea ina he· pentra ale {nat Im babjma, eu
ZU!IUzet~de cre~'ft'wi: fes.t!i>ua<t.e

a.virl\nilt- eQ:~a'~ftor ~oj. J 'fte fig,S, '0~fi:ii IC.ire'ai!il.a' c~ant.a·· . , " . -:r :JiE al"isto-emti!

13
EV
Une~lr.i••• p'el;elli lui se c·npa,~tatund

pot mni'n!usi b;ralele: C:0paeU9l'

Alteu:ri nta observ cum zmul:g penleJe1e: ~'i.,tu~Notj,-mi!i pOt ~:lbur;~, ~c~
Cl1nd am, ,s,~n19r1mi' ver ereste p'f'tailfe tdbe ',de flori

in loc de Pliini"§i iHe,re m~voOrurea la leer i flre de tarb ji, v:erd~,
,< -

~i atune] ••. Bam,eniipo'ate cli '\for oJta
('lIn1 DU a111mal purltut L'I'L'S~

l"gEii-.

sa ma

~ m mtne,

..

1~ shnf.e~in fierbinre p,ii"n~~a-terminatiile d(ji~telor •~ greh:reau n.(l·p~jli13 :adorme~nl in p:almele 'plopt,h:ur met P~"e'Sifftt,~ fb rlU,qUe Q1 j},cGpe,rilld,U,'-ndi. en. l,otUtti

15

,i

u j'I)I)erj~urilede DHli::d aveau Iu:~~feri'dn:a, de I ~l'metamorfoza'ts miroswide santa]..,. I k' mi pnp:os,e!!l!Ip,e erestet
IlhillUi

petale dl! nlliflrga-r'tar ptin palme umerl,i mi se ,riit:Ieeau pr:intre !ilirn1ir1 $:H~:e nod. de

,i

~u ~1liseam t'atic'j;rea prfn existent1ii L II 11'I'l.iuvo'lturn utU,plerii pl:'I:handld en apl rece pri n
j

.1..

, luna -a.ugP~t
i

i mai,amint~~d) i' pc ditmp,le in jo's. in$.PIJ~ gat 11 ,I~ lUll e:xi1;t~nta'.s,e'cal;oarli in jos I fUI, L ~ ~'l~on'p~tl'l;~nt. in
~ "III' nu S,l'OP I
I ,,~

'U' '1IIUl'l!dph~ede

fl4Ytri

11 ulliroSe;l, [liel.ea

ape:'J.te'f'ol cn pe rctU
~ U 1,11'1111':1\

n-evtliindJi a.S·OlU'Ie l'm'l thwrete~ d.~ pahoa.' ~tang;i
III' ~ hli'i l!"lyulide '('hIlllZe:

d~ snn!

de tr:a:nd:~fir:j

IJf

un drum

Azt...- nm adonnit !

I

h~hhlUh1

i d,e lobulure.chii'

'11~' lumd'e

~'3!'tfti.riledeg,~te;I,~r tale

j,

iIIl ~
'II
t,

dl!

~im~liIriaJe auzulul

dur' de sutiene.cu burete negru

~om'ri IH"Ute.ctOfl$~ ;uhll me'canzi a dilli rere II h Iliu"n tifslliritulriEor!d~ SOJlft ~~-nd ·~:t'Queini:
~ 1111,

l.·iiru~j,s{l;m!l9mbu~'~.

'

111'1:

e frunze de art:n'}
U'

il! Hnlp'

plopii sunt'mai

anatem'izati ca nlcio(hi'ti!

19

•loaf dind ploua mllli pot IHdp:llr(n;:isten,Oll ('t'sti ~aloo:ari 'in rest
Ilollrcilnd

,louim-af·sig(fta

in fiill'Ta ~litama~idtfe~'in rest

('and pltUl,a'inli aud p:iitul a tipit de pe.s¢ih·u, ~iimi se usn~a yo:rbde

• 'H".d pimta"'inlj $.imt ceaps,ele''a urme d.e CQP.atCi ~ mi "e' tes;pki in fliiJi!i

I

ud se cad in·s·ns,cHlorite p,l.ontr.anslucind a tine tn~ ''Vlil:a~ strjVit~ 'd~Jlotii im~hei.;turil!o:r' tale
ud ~e tad in 'sus ttdorUe ploU mifrosind aenergh~: . .

·

I

nd, transfo,rm in pi"imde\"5iup;:ett. din univers

,t II urberele

I

-~.

d:e~·sa"Utalilil, r'Qdi.ic'oapte m~ !<;irnt' r.zi.n.d a ~f.tiHllulnepunQlei mele, a fruutea templn sfint de siUdi f'tmdo,site auzi .~QptiDdlluner'W de cri:st~.1 li:t.m- ~i('(~,es,e fro'yorj'w nQa:pt,e~
'Iluc..,copac·:absuiT(1

.
altil;lP~re~U tale:.,

III ,~ tnf'ilm-n~.reme:nn'i]:ntr""ofIJ

1'1' dur masajele U!ita~f~ lefael ~i

.~~D.ori de fQmadorm
I' • I ,11,,,,,· runllte UII
j

inbitei indolente in ~anie~ tl~~mJlfld~

m' (!sle serum pal'fllmnl

U J~!1pl an in pal.nI'a ,stil.uga 'ce ·wt! fa .-'evini d:iu. dent. ~~tu~nj!'I1i~ hustuhii arzind·a nOl~.lJl[e!r,e,rerbfreaza a:b.surd 'in zllele cu ~le31t~~

~

I

II

nil nasul

lin

m,eta.firit: t1i dli n i-mi lalri ing_anda p:illea ta ~'~II lOt e versol verde de alb9$tru Cd ~:i .~pirit"·1 nd-e d~.spe d05i. :

23

I

',tli

'III nt' viata fulg de,p,I~~.b €a~~ml fu ~Ibld IlJetruUJ;1tei•..• u ud(, vi:).'n dvorba, q;eagri. ,i te--m hh~ la p,elhud fh'il h lUI (loti d~1h d. tael., 'vorbtt prea mult ~p~eiadapieh;~lor din dne •
i

neant nu~i: mal a'umstul., Nhuh' rm-t,j e pi! phu~,·t~(lt'!rite
I ~II~ U'~~

•t "Ill ddenlc-n

Ubll
I

WUII SIC

plnd~. pltOaiaripJl-indin. geamlll mat

uUr'I~ ~m·inte aduse-n real, •• .~l"
,III •

I • ~omn de mi",e,~f tie uit ca ~i pevantil1

c'e~poate·doar a ,'terge m~~le
I' .1 I

'I.t ••I{ ee pacat ~a .emeste ,sihg_ulIl -c.;~r'e-'~ip·o.ate permlre ·

oS~. folo.se:a,s.c~ dfimaehiant).

I ,H dmn' III n h,o:rog p:ierdut in real !

~ ~U t.~ .'1111. '•• desti·nt,tl1Jttie$te

ale:aht~:iu ~chtar .$-i tu te v~ei:!.~.leaitQrlu"•• '

}'/(Jgicii

~In S'paitiu restrius -,C'UI pri.¥~ri f,UrmigeD:e~ I(' ..~.,i dol"mit intl'c...o c.awHliu,a S'P·a:s;1llOJdh~;a ri:u:ta.re a ~Ilnhlan~·a 'i:~IurU. d:iJilJfrm1i., (t~i1i demi eli; de fmoi(!if'~Ji

I'li t11!l1t! ltJ uill apnf(lM ~lIvin~e1tlbe 11rbIJr¢. rr'a:pamr.i 'devii):rbe ti'i~;lI:it€fplm tru a amp Ie ~II'!" ii -dureres de; relile.. r..n InhH~i.a :pftnu:1li1'xliri pal'f
,J
I

A 1';,' i 11 ritJ1n~:o.jUerupf¥ ri

de cQrp a·crmc·r·i.J1cl.\lnca,ti.

", se P rive" s;per:i lui !iii'afle,

~I~ ~~~Iind~ne.3.:gl·a-a fihlt,ehrr:'~periat:e de ele

I h~mi. b:e-~i p:e!l1l1trU9.-f:~:'~(Hnlg~li a'-in urmJG t

I" H uzi '!;~'danul nflorit i

'initretlUat in. m;i'ini de p ri~iri u~cat<e.
'no ,I,m'1i,.••..••..••• palpezi -'a)6ul.lne<ci ·t:;u !II!lttt • td~"lhde.." thll_p Ie pr~n.ti dip zbol' h nm~n,i uimU. ! Ir~sdrapt lj sph'ih'l s... I!l'jhd '

I·~.~' ..• COiDd d b~lca mal eral neeoncrescot,
'1\ UIf.I 'J mG(!

!

~trill.Cu ~iii'jjlu uitati 'prig S'Jn!l'ill.Aii. IAI!~rimi ur:cftnde la t~t'(rprbipliQi lu:,l'§,nde alorential. N~'ci'til'~ .m,.,a.li.nj.Nl~i ui~h:-~·Ii'p$.a la,. c~l~'tiinda~ . M.:a~td"rcc sil1~llr.jj de llrintre' crengii de fo,U' copad a.i met i"nto~ ll,l. 'miRe. rse ' "

A It! .otil ~dt Zli Q .sc~ri.tr,alls;ludd~ 'pe: dn~m. ~~ luat... eu a n U ~'I!tot timpnl,. {caia.i ~ia:tl!!lne:i ndti~put se ~v~rp 01"1 ~t"'i\';Hde cir~&lulp~dorul1JJi Ine,u stittg).

e.i

Oil i[!j e.

Al'lJItn ii.oat' ~U.' $.i pUlilIc:tul tUour-fria me:a

.a-

I'll Ie ,~~J'i epiu·:te. d
~I~I. ('Ie-,st.lsu;nt pIin d~epirt$r~~~ijrL Nui no :e~j~tihn.Vo:i Vlt:f:in ~:~tsdilld eumva.
~!~ ~(!

I,

'!\lor Il [i"'.istat ciiJl1(il'a: to 11r.rea,iRi~. mea .. ,
]. m-n.umide)):· ilnb.itrailiit.

~s-au atrofi~t vede,b;!rebe.. i·-a m.llrit. Pentni ~
,., Inl IU:1'i

dipeliltrl!l atum

l:toj:tte

descrie? ..

A ici ...... h,iminil.epu!s-eazira ftcnu m€'u, th.·p;j~H p4nJ\ ,i·vi6r~~i~.~~u'Vfhdul tI'ansp13l~in.,tr..o~hninJ~ veehe, lDurda-liit
Ni tl'utnl se e$;f..e,. tn.ai.1Jre~us,de' ~unta~~Le;(i~fen;t~ .. D~.arttl. 1.'u Ilude 'le e.,ti ?

110; dllse-n culori:
'fu~ thl1~r n;1"~und'1 tu

, .

2'9.-'
,

.

'

r I-Iun b~tl!Jt hLU$~ fi:ti..:n,oRpte ,in'li-~!i raB]llUlls.pri'nt r-n uii:!Jlu"a.
en

Ri'bll!11J ta'U! e l':itmul '-e:i ?

!$opt~~~ pauze azl .. Sunth~tr-I!I~ umM~tdie,.za]Jada .d.~Dtrecut, i .1'I,mhJir prin iii_sip ;i~~t~~.act.

Te '\101 ,lei .de foi, ~~) trd 1(:·tui do r im ac:ul!l!te~ll rUm ull:il de '~uIOl;i' p

'If Iltlll 'e."'cen zm9iI:~de-aur alb I,III hn; 1n fit:ul galben de m5Hl.~e
~lllIpml:~.
I

.

hl~ \!AjtHe

'prll111toj~

noi .1mfhldo·E, "~~ te-al dus duiee mire-ad." ~i-a:·tn rallla:s¢i!:l donJiI de dL,lllcfil;-ata·~~ut(:e-...albas:t:r~.
~ iI'
~I

I. r~ in flnri C:p~~ni:lld.fj'i. 1.~~lj
1111

~dhmilnl de tulori

1 N~~mlHln d pe noi, ploi' in tl0r.ii dpi rf~~~Iill=-S:PJ~ins dnleevts !
x sparb.,

'I ~~I "-Ud ~ r Iu,~rl. n ,~u·IJ1!a. e p:asar.e

~Ull

~ ~"111lt' 11- U'Im-II voi1 blarnd'e eu lori 1l1li1"lib ":UI '(:ulb~l.!!! ;1111 k~st~:rruj de pl'iii m ~.ite-el dus verde- n !'1ire dl~ i!JeliLn clJiaTh~dr1ll! ~epeUn intr-o' ~.papt~.de aHn. d~'Sopre-' soart"~i des.tin. ~fS~~!lli;fle sommll Un !

f.

SI

tin cad ran -sp.'u'~in rr-un ,colt~mi Ii"~).$hul~ .durer~ Cad 'in t·Y-lUi!. arc de e ere.~.im~ 'c~s-trQi'e's,c' intlt ..o~~e:na~tet':~ ,(::ddfa~pmls:1hlda, ~.1!11~:t"~tilipsitwxa A I'd bitr-o. frln:lilttlfi'i dt;n'jsip sparta-in ·mine ..

deju!I1Iel' liJl:.sa de 'spa'tiu ceneret IU' lh:l dinc'o'o de,arip'i ;~lbe. t\1 ires ~3un e.goism -,ab.stract.j Impl~ntat
It' n

in

lu'ma' de'timp $lerp'"

~e.:,ml'l aspa.~i.anzatI denlgrate .. e pjdoru~el(} d ~m'l,e-'~H' a,l~sc.altn>el~.r'pe ClU'~; stan, 11:f!ll~sfhjere.a-mil!'te_fiei moarte .u t';~re Ina yid Wl rW::ip:iii~nl: e~rjz.~tillJ,. ~ ~mi l!) II~ (fe' de'pM-ft ~'iib:r,Q~i~;fe deui{~ta'te lh- par'(icip'fi,dle tad:.vrului hI.'pul~sa:re:{i. (lxtcriorului in to. care uu-mi maj sMnt. m nl,pt. i'mi surrt d·estinata Ia a nl~ nmll iun prlntr-e lumede v:is~

Cal'f('Sll!.nt"

lui ':>J,unrlfl'fi·~'i\·~I~ ~:tfac'~~' e1ii's:b~ni:tt~ ]le'd·e·d,'upli. :pJ.o:dc •...•
iUll·de tCJfu~ ·SEl"[:ace nll'-ml resptro lia Ulll'iS!oill ..

1ar·upus{U1.· • b'" I ,,"d imtplooa
ininl3.-:il. uitare ~f ra'murile dor ... mi-adsrm pl'in pJopi de frunze m03vte tu maini zl'latmndUl-s·ei'1n verbe mate ~i-o,c1l'ii-mhi1:l11$.!:!i i~ rti,~ ..·ud:~. .r
"j" ~

,-

Coljftde·Slli~_dese JieriDd'~-n eaveuel strrde ~, .... i ,. d e d' t ",I nnma "mi 'a!'l;'1f: urere
~-au:l,l,lJl V,f,rlleloJ·caruntie.

Sa t~ci Iu.bi,tle"'tIi neapte It;k i o,chi:i,-li sunt' d,e: IDfl:~II,afr~nta..b~ t~]:Jdde,.p~;e~rlI$i,lo;1J'
'!lIzi 'de ph)~ I!a- or belor v
u

ma ru ute" •

M,..,abm;ga i'n nit-area noptUO:I'" ti\c.erea verbelor di'o noj
~,i

hl~ il1.bUu.lll1e'!iI

zac'§n,d tn plo;;11e, $.pte cer,

mi-ai ftiut cqpa{::ii-n1;iiini

;Inti(mte in- respiro !

35

ie~I'iLi'1l .spatiu. IC'vita '11l1'trulilf.~eviJare" iU I.i,cero slium ~·hli d,(d;ilEIJe,ola:chhlf de nezlcere ..
A,1n'tel'idl"~:a

Pur

f\.h piU,nmd

in rmitzihlli.e.

I)XI<ftes,c·apr.~We zi~nk la.zd
~IIotida a zisuJui dinfinU.
IIn'[~ m:~h9SC sa·

it'U n ci n al'ea'dennitiv:l

.e~m~tjent: dfmineal·a,

I\H nt.il[C pc:-whud~ediaf pe de dlipi !l"elP'ull:s~a "'3rundiitii prbl lume',. 1\ l'nllC:~'re~ s,evt,ea v~b!ldi,..-.11e·voitld·ii

( 'II: '.11 C. • t.eflni

sun t rran s.1 ~Icit_le•• • 'TF'd1ilisluddul respirl:di mele insoare, azi; ·dlf_minj~3 ]umh1liiJJ~riklr P,1!U·i-.

I

II 1111 n tClt " E! el[ln~:r:li·ri'i ncit am uIt'at $fi mit mai dO.a:ri~ i

RA~ ! ~Gbid -gt-kito-iU"e~. mea ~ Ce SiC Iloafif' oane 1nHl;nlpta eu un unit aec~p'tat ~i iubit '? C~,p,o-ate i),1ltte:,:tilijtj un pa r'inte ra~a:de nul .si\u nah . ~izbllrdalnie'.c.a:l'e i~ ,a.tat delns:el"jos mkUe'mari

iIll'll tes

dill. trulYp·~ntnia.siln(,i

asemeur a~stld pH·rinte.

mea ',e-xis:ti prl n sim~"
.b:incoio ,chtar die mine ..•

87
. C· .uvtntf-rt(m .

.Abs,nrb umbra d.in jur. Suut lil1h~;irea~p~tii]or di." ur,ma, ~t:a.
A~teJlIt ·rt7:q.,j,:ra !i;iit r,6.n ~~,ii u I sauda in m~ne~ f~~l' a 'p g:alben JlAlqg de 'C~d0r.i/im,i re>amintes,e fUu·tllRa di.nt'I/"-Qh'!ilmn.1il trecuta c,n iigrmnlil-e·a..,'d

can apea, caifElaua J a pic'ioare '~i-n pu I~t!I exi~,ten t,ei
f~'lrb~vaJait vlbrane em!rgizant

diviJi:aJtol'iu-totui

rna 'iil,c,on.i ura tn muriel

(lulci~tabJouri vii~~o;-p,adudfiud in tine vi II-d inn(l p ro i: dQ',rcalde ~u1oti iU h),;!Im11a ploilor -J'u rtu n i.

m ~i "limr"lII1:a urlu CURl aud ·~i' ntul t (' Hit, ~ilua uit in lipl!ia tormelor' II.. v!int~~m ",alIt de f::.dd~i dulc¢ •
rndii=dodi_i.-dulce

i.. [oaiia ee p

t'li!liipi fa

.~viu

i:ar nrireasma JPrJ:oilnr di~to'al~ga I'rudl'~oli de:. vii flllrrtllroj diq visul ee UI l-uru fostli lim~v'O:i n.
\'~h\

39

~b' . I'" 1:11 l.lps..U. tao .·o.seflj,.a "',.
I

Am urme dJ~~iflge 1=\ml£.here.tlJti Tran:!illi~T~' n tim,p Qb'~sit·intr-J), lips'i' u

de;adje¢tiv,~.

Poezta hOfeiie - 'ortnele sellntre,taie en aducert aminte, N~Uni,tea pare ,abstrac.~"'. ~U"t frag.;mcnte de stidili lml'ta irifipte in' "tuJPI s(ilar. M.:lt u rm.a re~te r,{IIPQ~j.I',ea:in§:p,a~ele c'n.vint:ehu" d ~i;,:,mi i-eiim:r l1·eplldn~a.

t ~ni 'SY n t tllii cadran de: eeas.mort;

fara 'strucruri

de tngeri travestiti in lI!ffl~:mi.

SUI" rupti'i de min~; 'Obosih! ruat~lbJ'ftin Ups~ de fO",t:l':e~te:ri m"c,alf1de. Un DaU ~'~orojit m~ htrpl':f~Oara; un menrhd lll,fipt ture-ai, 1iiU"'i tl1l!C!er ca, im.p.in.;, ~.nl~ Illo:artea n:lortrlor W1~i ~ c u'vi ute le st! \1(1,1' ti1cu ff: pa hllrU e di nspr,e:fiord ..
·:·CUI
1

in

·41
Ndnt

ana
.~_i

f'nt1t-un atIlftlgam

in si. mi dezic de ele, ( 'u seopul de ::i.r. !

pentru

deafeete . a nu didea i'ntr-o leta'l".gie- apo;:l:s.ij

f II 0 [ I fI

Din n,Ol. acest "a .tV"mj, ·tr~b-lituje ·fuL]g,oral1t. zi.ecre to sasul :S;C1'nt~IRen<telor.

·Sunt·dil:ubi jn sp:·aJiu. spa'~:iu inv·-()tbut~ot~ un s:pa1iu ',al pulsap;ei.

Retac

SID

puzzte.

Unul al..~xi·stentel ele"cSt d·emult ma man.andi m pnhmt·.a zice i 0 exis-tenta·apoasi'i .. ~) fo rnla UUlQrijf !

h~l. IJ1a,ces.a fiu f~·.~ie'" am ah1ldihlJrliei <Jel).~lrtea :m,e~.
". dj.!bt in the' mldd.h~ of Ulucsion. I IIli sunf d.·e.igustat1i de rih'n-aceh~

Ce pI~cer e. s§ gmha.i

iured'€! rihntif'i meledioase :ale·.~-;.poezi,ei'\

I'j,I , 'h,eanhJ ~i siUnt, l'mii :mlllt .dezgus.t.ata· ~.e h!lfe~t.el,eTitmu"ti ale po;:~~lel. Strig -:SlFIerj,ur !Un. spe:rjlU' see ~I fiin~ei.
I' I~ t I'm-tam-tarn-ta ~ll"
,A II'U U1a -tiU'at

rata m. ,J uz~ -S'e~.velnlh~ntat€, s·.~hgede om ·viu. in

de vorbete impletite dhtspt<e tnortL f9i totul e in

11,1l!.

I

$'PATl1~
A 11~91!lize,~' forme '1:1 QI."C@]}u.t'ln ,1Ii:ltHti~tr~tih~re lorilur;, ! ,tr""9' atu Re-spiral,bt 'rniii IllEt ~a £r.Ull7.i~, de anari'$ucombati $i' Hit l;i a~ m1ti triU~ 'c.afndv3.L tNt:r-!!In nit .S'IiI".ajf:iu.
. ~ -.:<J ~ ,~'

y.

:I.

t in~ttit-se: c(mc reti~ea.ii'.i;· 6r.me d~ 'e(irp'P. ri p~m;:t.nJe f ell I idfi riri''S'O-MIUl.mhuHee d'e!i1ej~tiii.la v~rlirliri~ p.oU·tlee Cn"int~l~ ~~'~un~§'c:" viid ~i:~(:~ltr~stec~, s'!e, (':~iis,taflre de p.~r rupteintt"o'.iRcerean~ de mClmoa~,tere a iHfI,tei;e~t~· po:ti, 'fifiilrii a.n13i ·tI,p:,el~bl)p1rhlf,i.

I"m A

Ai pu~e.a :siU1phl-fo;:ilr~e f.ihnplu :si eauti .eulollr.ea.Q.e:acg.ii·djjll Ju:r: ~t··p'l;;rnn.: .. '. um a.~. pj~.~aa.L':Je, 'J,.. +"" 'I C" - . , ~ 'I+'.r I :.', tl"On~tiilitavaiJori~ su b.Sl1m.ate. intr~' f5i ugo ri, t1i.nt~
,*,;",

t:ilIl·~ int'l:lj~~c. ell

e.~i:i _if!!.

"I~m,ule'~db 'd.eJpur ihfr'-(f'biblfofe~~ Ilmd,e, ~ti.ndurilepotz:1J'H!rra j'll 'f§,~dillih. in hi ~U~tlM.iJ~ru,ij~·i ,:pl~tli~e n "se:inU'ep;a,tru 0"'", 8 u

~~reshut r'U~jUv. A Ib ~II dhr:z':!tl'e ~,Cefurm~, c,iU:l~ij I(~a !SlU1o:e Ii' U I'll Ita te."ai 's'allu rat de furn ul ma,iinUo t,
~ I~·b ~JrduciUuriieMr;,

.~lInlleulori PQ$fi'llal~'Tnjut;, Ce '~hnp,h' Beppate siInti !

45

And ctltlc'e:t.

deto~ma.t~'a; cnviuieIQr

ce s.ey~)r rai1ria:tllte pe lifrrtte ~i... ulit t:"eg:ph<.ari·a m~
,,(JJ!!

uri cadr;'pliI!

.f:U~~e;t:s ~e;nafl:.r;i,e;

irni

agoEI,iie;!,!z~ spirltul

re§im f,jnd ""g@ii~~

A ~~s~t:l t ;Hdttt'frint~ p:!lhare,le' de ,c:fistal ~3i

c,eo~eSP'';;U3f! in
h d d·f111 Sl!IIrd-

p'r~~jnuiJ, mea

1>IU Qtphffdut~ln!1@:pHtin'ta

t1! lisiJi ci'rU (Qul1'retuh.L
Am fas~ de .c,u,·1indre,pud.i:alia de -c;ad~nr're~im-a··durut jl~!!' .cl!J!nll inJl:itJituJ S,~ ::rlu.ndi Sl)il) g}h~·lUtllitea. ()HodiO:X'ism1l;lhli ~ p

n' ~aM:~lpie~~e'tg hie m ('I!.' in'loUiie: ! Am 'fn.g:hi'~it'IB] vi'e[(me~!C>om~"c:rc:t'
? ise !1r~*tt.~1i1i1, g~ mi

!

47

·roll·lle,~ipililtele,,::nJ! 'tendinta
Nicii

mii:car>eu nU-fIJIimal am te:ncH:nt3!de a·trM pi~ling,ii mine

de ,ar, Q.ri in ju.r'UIr:n~u m

..

1\ln .sllntit cum tni se fring buze,me in u=o irt~'el'"¢a'fiqrU'J~~tiJ: e :Ii' tl'flflSmilf l-!~rlf~: d
11,:111 (i 'indH~l'~nta ~r:~sJiJ. A hu rese em j,s;fer,1,4e..ti mpleto:r ~~n.dif:lhn fntr~o tH~;(lIf!.Il.tli1ta l~:!icala

in~urgit'ezPiiHtliea eea

d,~'itlate ·z:·i lete

Ih'

a.t"at~stat

In pTe~jma m-el>l?

, '~~ !lltii Illf) r n.1 ~~i.c. ,601( ~l'es"lra,jj~ I) la
~!P
M

eonstruiesc metereze in Jurul,

t !III1

en ii :pr-'€~;q.p (J~!!';1.

lCiW.

ttjJiesc~

~"I~ IWlo"Jo;lIpun

!ria ei: se j0i:l!:c~lde~~l via~a..
'CO

1',11Ii il'I'eS"t-lpllfs l,::Ktidvi d 'seman
i~,i t:it b

'V(:errnea liganUor
i~~t]~-Ilmtim.p abstrad

eta pre~l)p_u:s;,a.hm·d
pielea :a··o h~d1.e0"ar-b"~ 1i

'i'III~~ -.;11-11111 mif'tlnSe

mati

Nu uud h. nu
• I:

e~i.~tj

c1 :itr~u.c~lji.$a. ptes"Ui!'lIlIi," fd~IIten tn ,sh~gtl¥te 'hl.dre,pti' in1Spre ·ab~rdjlatei~, tjeeri.lot' mele pIllbla:nde~

49
in fapt
l"e-spi:r:·carhJ ... 3. dtn',ere an;demi~'nt:i,
a !:I'an~c\imb;aLs.ihllaJ de nl~Uni cri!lp,a,h~in ,ur-m~ f·dgu~ui.
Zlll;re;t
s,

Au SUc,oJnb at 'eu"fo~~s ele din m
AtelJt: · .. n.t vl .. ~l1 VIe llli
I;._'

zll. rnot.

eulpa.obil'ize'l:lipsa p~sc~ru~ilor albi.

. .. preaJllla t~a .• Adlttet.ea·ta amint,n' rna lu\,je·Hn. 'arbonlzez eld6rf~e 'mtr-~ s,tr1i¢turci, de priviri ii)l~e:i(li:a~t~. Niniic nu m"l 'I ,htt9r:a~ l"ire dell'ilr' abs:rr:~.ct~zate, rnlp.nidrurUI. unej tJga.ri t'ul!rult!c' prea rapid, ~I fl fel de: ~pe.rrj{ir·allucrdr'Uo.r ior!obitoc:Ue in lumea:-sensiIbW'I.. (''jubtvrelie s:uilt dep.arf.et,mtdt :flIrc:~dep,a.rte de mlue,
\111
,.
I

aiun~ Sa. m:a iue:tailllorf~iet in, ceva qira

SeI'lU1C'.,

Metafore .s~e:~ eeneret iu '1'1 rli.":r.u)m·ennH! pwl:s<ar,e a. sa 'in mlne. I'nJ'~iihd:~. u.tU" Res.pir vin! m

5.1

,NOAPTEA iliA p'Hiug I~d m,iria. ca~l~inspre. rniine. 'Fac v~·fd~. Ca "i 'ca.nd numai verdele imi duc-~·d(}rul.

o dUrere

- s()m'Dduke.

Po~zl:a,se 'Var.si d tiD: t F-'Im pahar denl Qsof. Cu o·('am:h:~aTe:muUi se nasoii)Hps1Iri pie' foi imp re-gnate-~'I'I:culo r~ ·asp.3itia ~izat~( ml-s), ('uvinte ce cad
din'fl"-Un

purn

VallI'" ra t prin di.vin.,

53

PUncl :$; de Ia capl1t
Fusesem plans,5- de un Dloment absent: Mi pnmmblam p.~·lll.m.9rgiAI?~1 I.mlversului~ intr-·ulI Nh:b.itar~cund. Au sasH ,()ap,t~le de dup:'i mh~'e e;t'~j d.Dd d~dria mil m-a .auzit.§hm nu mi"'3!'mmurit. N-aln rjt~til"eiJ pe ple:b~.p~ .

am ra.laeiri zv§e·lllind iJ!ltr~o ~u·.ipa'st§ngi eu rodendO:narU,e :Cllvi'u t~[~r' tamtu'at~ de IUnli aspa.1ializa,te.
Fulgl!lir~ m~rnili,llIttJlu.i :vj,Q tritr-o fiintii',a r:Ad,i,c'inUor ,e:lll:ruizaie pdp ,S'path1.

Sunt: zbaten;8i r:espirindi ~ 'Ilr,m~lo:r din urma Tt'ii.ese in universul ce-ml -5!!11ot ..pur uud firu. de par Uxalt tut'r-UUl f;adiru" , ,

hi~~ p~

Mirtle.

niH,colo, de .1)ioi~~:iistenta.1 i.... o"i.~didni ... de :st,eJal+ speriate, ('10 uii de-.mdoaselea, V.livers«1 din. vts pluM -de..~'tndoase.ea. In 'f!tp,t; -reve-Iaf~a dru:muhd meul

55
Lip~iU
n.~·p~:rcarip:s.a·up poate..fi traDsforfnat~jn forru..i- . lmuUicolod.l Mi n:ead iut ....!U.n cor(~rit d,e v:iu
niil1til~ nu mai zace;,JD·9.I'b. Ad U,t a .. ~rrbe·g;oaf:ev

P"iU•••d mli d!or palm1ele inilp'teintr-Rtl ealror.lfer- Iterbint~ fl d lum€.a pu.1s~zain f•. sa 'fil. p
M? l~n:gr3~en ;eal'l.doatf pe:t"i ee trece s]ibesc-dinspre s;iri't ·C.JD~taBt,!!U t!l)p~dri d,e Ips,a d~ verde

intr ... d;Pli"tQ de apatle g,e:net·aia, o ~i pe·ntru·a mic'inv'es-e:lHmt suRn Ila.s:n'~ debordJant(din diri(J:

:me

in cinq).

F~:ti·s·al"'tea.um~ tra,es.ciDttgl(il co1:c:ai1ittri . (;J·e liiui' de ·p.u!OO~e.,
.:

s·un,t·"S~nvda sub oepuQ'ntit,
• . !II :, ~,r ,,," .,'

••

A td ca.ncrenOlt'!· Trmpul see'f~gnienf:e'~z:J
tlle n.eputinl~~ol".

in re'Pditii.aB'Os·te-.

CQ}oti.t d.e taeere zicit1JJdi tl1lfiioo,s.u.ri
D,~Zip'~lU p"P1ed'e'~

~i d.-sciimtr"'o 2i ~tin eu, se va pIOII.Hlp:r1)tl gri1liz~ .¢l.eta~Ja silrkli""nluta.~. vOl rSdle"iIl dodii··rodU
"f~l

....:i".p5;l'O:.~11,d'·'~_'....,,:9_ -,·si.....,f"~tI~a ...
"~~~MI .• ~ 1.·~jI!!!L U _ _l!!Il~!c."!tI!!~_ • _

Jirrelilf d:e-:Do.ri.
~.zj -

P1iH;g,'~III~Jeat ind"-o' :E ar~ d e V[S.~

e.-der:izori.e

~,b3j.l!Ir 'de P~lu.zf,lD. ftn'Ma.

ne:~gner:e.,~elle,,~

U re itJ.;$'V~ -a
~j_

,niilnic

,lUI

rna ru,pep·e rna. lUll] raee

·miiJl.e de fi!ine c-a~hi:. in,eepld.
C9t'e

Chilli It SURf p~;oai:ll ~llrj]i !

bate·pringThlzi.

M;a' ·u'suc.prUI

faced IIIlnbre

de tJ~e:lri

"pas IDod.ic~;lId ~t.eri: a ndn teo de~es·pir.ih·i.

Intr'"un ~tult:'u :8:~c.:mJ1 Rud,'tulblllif',e.,
Lip~€lsC C"~I'trr~lef(lirmt>h1il",. m.ifllIl'51ul. S-e!' tat:ti en c.ad·~·t'r~un 1,O't~. III in:a·ltime:. nriat SUldJI d<iu,a vengJ dintr'~un lan~ d~ dllirtr:iJ Sunt ·V~ dga u.mans tn fi p ijt brrlil.t:;d In;tlr-uu 'S!p'a~iiJ.l.:;al fl"Um'elor~

·m.i

Sunt ne:ziqereaf:(Jf"me"lor

,.

li m3 dor i.nb,.un n:'9Ei~5;eM~

in _fif):Care dipa ':d~ lIIita'I!'"¢-n cerneala

rlp§petitait!llfU din Rline ~i tim plerd taceritep:lo;puhri ,ef'Vers-ititti a man-e.

tmi '~,~Ji"fecund ,t§;ta fHnt;are ,J" de'
n:~;U,(j}1it$·tUitf..a· :

(!IIOiElede fnJn~E'Hli sus..'i~i I'tviltdcsc din

. i'll MinoGol"-

Tc \'oig;a~1 SJJJ{uf.i.nd fl~ de rnrb,i~~dbi-n Min.o~~F~h~lop!lJ~~le ...~lupoleJieau lJr~~ut
S~h

in.g~._a

fibseut~ ltUzubd' .

EJ i~if:ri'imanti neputifl~a, l!imentll1l i~.i D.rM t~~1;¢~ ~.:il!h-,d.~fe ji'~firi(as;c~J, masa: t9'se! a..:;.tita fantomatiei ,J0.:l1!i!i:l
d,e cUri.nte.

ilium ti'~eu~e!•••tnnd~·.s~Il!Jl du.s euvint;t.le p lamse de p,reamul.ti iluHferenfa :in

... 1l1.llUu 1L........~1~.. , rO',"~I ,.. ·~+~:>::~··9

61

Serino

£11

degetel~ ingnetate,m cl,a:Ud de ~ing'!f.

pe pietre d:c: paf"~e:do ~ reri.

t:n

:Qp1ll8.J_l1

b;irttet

ma ,ierd

e:a ~]ipe aeea frimUura d.e.~n;rne.c~ se in~api~an~e,3:Z~ ~i tile:m JColtul ,~- m;ele.toec;ate'iu v:inal erud de bun. O'I)lrii

.

~t to en fl.r~de·.~'r8€ in pri;vi.ri1,·euparld. tat':it1ne:-maho,g Vlina lfiti ;prin~e d~Je·tele :frimaut;$le
eu . .. " ~ -. 'm. ,-lit .I!:-a]'I..· . prea - ilL p~lOdh·.'..'U.

fr··

M Iseprell nge 'fUnfa .1 du~ul, d e.¥i~tii e a p

eare

m~' ~hl,igaii.

s'a.-l :fa'czUnie, 'ti niii ~inU "PKif~ "~ ur~tif~\ N~r~tid eli m;~ blig~tj,~i't~b Dip £I
II

fa ill eu:vin.thl'~noal'te!

'Seriu. tniCld!Rati~nW,."f.! c~v~de"b!J\bi ])~ipitlid.. Ard. Ail1np'~lp area 'dureHj dus:a'-n v~s.:l!.f'e~i~.
~h'i.d fhdp ~·j'1tJiba1rtri..;ritr~0' ~uipj.'r~pta,

mi..e~ stdlettd~gol
'~igoUeiuh,ea .mi-e viidll~n ea.lfQUri s:firi:d¢nte. I'tlHl lfIUJ~ I.. a:rnm t'i ropb,u da~a~i:p:;\'rid dm
f1]utisllI:d

n a\lU!Zu~un'elplJor ttrdbur'l. ~e

'Iltld.
atlZp es1ie
1

Sma nins i11tr-o ploaieviole:nta-u.

mine a:z·i.

PaJ.pez ~. coa,$i de p~cior,ihd1i.fekot
La :lgO<m0tu I mU~imu'luj :meD. ..Ad~pt Iri~S uri :d:ti'It'geniec: DIll -n~l!U'U 'In h+-u n pat bw,t, .~i"·~p.a;rg sun~ljC' rillp'ahwe. p lL:ihcra t'null ~XpdnlL~l:'if.e9j UUnl!il!e:l.i~1J'! hd
Sc U ullPUl me~J(~~bt-t~-tl:!il:U:.'!. tam .•.t:nn. ••

65
A:$ .n put~t 'inm.on:n.finta p'etaJe' lie illllll~:lrial:b~~.ttl ill.spre ~Jj t,jmp~e':te:rl]; Af J1 .pnhl't $;~lbIDtic1c.(~tidl~~ul~t!:l~ f:~t;ln:Ul:i.d,e,· mij~Ji~ . ~i m:i...;a~.fI.·.p;!Jdut .Da~te bU.'SUlOiC pe' ·tie dupa URc])e

die' In: i~l(heie.l~t"i,l fa.
'no • .:

l.1~r l!11!Ht c~,~u~ nlJlS "P-mita'1:"jjSc9.~~~,d,e mos'IC;'Oib~$it~ t~rs;' d~
a,

+

t·· ,. I" I 1 u;:'~m"u int·r~o·.gezna" 'ut: pU..:...1'llb
..I;

.

.,

'[uc-'!M-a and lnitr-ll.D $i ·~pb· $;atj].dui •
. • •• .."

"N~·'8'S-a
• '

dc.-tac.
.c

.Am obo§:it verde-de mh~<

~ m.a.Jlnilihtr~.o:-i;3pa de ~Ib~

SunU ifttr-un' sin d.E'. D::una.St: indoliat: _. ~ . l'$i m=~lUd li. u$e~t
.

.~E~,nfn~:f;~soroirl.e d
Ulllmnn:nd

Am reee de ·caJd ii'.UU-UD 'a.eralb

usc~t. '

Ce ·:m.a urui fa ferea,s:tr,a~

eu vers ul pe ma-;.iii ~ spudia_ Ja· c1eafi i

I.~l'lod tfia:s a'.

l'i.-ai lUai 3tV-l1lt :v.Roda,ta, .iwima t1!t ~airgmI'.l9.t.Hd'~,lip,sa :l1i)ft~i. ·d~9.lb
in.tr-'l!lu
UIIIVef.''S'
-

sbstraet
-:-

:de loo'jh~'i'ririviJ.lburaE· ~ .. .-

s,n

ml pHl.ng .hftr..i(; :foaie d~._'vill~·-~j"i. pUi.p!ind" -

6'
ASlfla:r:a:ml~lnll uitat n umele, Am ill~~'Put·sa !pid~z p~reJjj itagin:a.ri h ~J~~~~m ip,l;i:~Dg. umelrnai~i. imi and fa;ce:rea eum u:rrlli 10. ce]'...;.t-ang.e~ti,9t Ml1 i.ngtop' f,tr.-un 1ii.~ldii:t d.e ftUllJZ,eMCafe~ palpezllievedebra:ri die ease 1:1latt.':in tr-un aU.spa:t1u. ,~a'~it01ul ml~-estrih', SUfi d mlba-stru. c.elei d.in·fata $i Ina i~t(irtill ¥~ nil in.
•• • ~". ~ :=

tIjliC'3

Cad' urme' de p'.loi-loi..;ude oo.lo~ti tn-spre gleme mut~oMb~t'oo.loira'te c~ se-::;I,~l'enil,lta.S! "e-un pie:rv,jl7.;,
t-'.'

.. inu ''pli;1!l1!g·.nhilli'l'llue verzt
.~!l' , ~;. ,~

a

~j ml Ie ra'Ctfst,pe 'de dupiti "lpI'e en [Uljt~rodii uS'e~tte, fl'~n~,de l~etildiie~

len mi-auv~rbit ~¢aii. s:puneau safug de co.tioa ne,
.s,ji'vht hI e,M s,i~i'mji.l~gai p'e e~,::t:rn~
iS,a zbO'rltn~ ;ftIIC2.li" C&I.tt''& m'iliiie ee- m~ 'SUDt, oar)l"j aj;IiISPte~lori pict3t~. li s,j'j.ridi p1iim'i'tntu!~, "3' .' X<t " cl;!, c .... ,.;1· I ':h' :'S" .r.pa-nlm ..'. d'_ill. .. v:~:l)...,111'I 't· Ill,~
~j

-ill p~t,dll.prin ploi ..azimi.;.:s eaili -a.lbi-trop,m.e: p.,itm3~tu..n fa.la :me~. '] ~,.IIl·"'dilf"-_.. P I~'d, P (II. ~. l' ~ ~~ '~P61 .. In ,e '1''Cu..JJII se ·d~UJC..llora dilUlfJre .sus tn jos[ ei
I _. ~,

$a lac ap0i

tonne albeJQ)'"£u1~ri~

,A1j slnlJtorina.,to3l1'ceiii.I!.U!mi. fi'@f de \'ht~. mOipii :t6i11ttnui si c:adi int,£w![ln sus'3ilb~tl!~a ndne

Destram pcloi: eao Penilop5 ll!lihll:t~,de mit-in, (:01i~f,em(1lor.a.n UrlnE!~ecad a licere' ·~i isu[ m'Fe- ~pa:rt" ;it.bl'u-ptd e ~iPa,rt in eoncret. r
r

pj'alr;!l"(l:¢~nellutin"t~.·ee:-mi_sru.il.f •. 1\ if - ~ ~1'I.a uitrO're l.n:splre.-·~utea see d e' a_.,.;.e; a ... 1t.. a su nand.~ nml~.c.
A

~UD:g]'!.:!till}'

• ,._.

Zruul:'g Sfe€fre tnlllS'luei~i:·d~n:tlr.;.ml'~I)~tiu hip..erboi":ee~o ~,i le .. :tri'\'.esc: In,sJ'Jii_rbil ct!I.U~pl:lp~dorul:u.i. s :$~.§rlg.!VIii '2ud pdn pie.te d u,i' m'anI!!3'T~ ~,i u.:t;:tIJ.i. <'l> Jl~bunie ~tt;atp:~. .IU3 b,nrentet: in fwc;~j ma· fru:nl ..d1)1F ~,i tnt n.z:eles~. ~l$U:C-atn urma. m~~,. 'liN iaud trup.ul Ii n i~tindlhnd-s~pri ,3.t_~(o~i nh'~
.~j Ol.a

~nt1g :Jub.'p:all]im;f lahgJistlniI. ~1"a s~,ud.eu Ifli~g~' fiint~f~{C':l'erep~~.iltuj ri,

HplSiu.dI a s-finrten!:e
~~pblsez priil a·H.

Via1;a nri-e 'u n n~,pj roO-profun d §!~.fjililS:C
::une.~"i e v:lint tnfilIi,cJi:r:Il( d un!;'Qltmj. ~tri~~t .. i.ncs:p.n:!'m me 811nl "",l~i\~.. e "Viata: t{uni d pli:~I;:dba~'~ru air ::dl;!p.l;in toli f~hd de gfipf~.plfstU

~i"'"1iadol'lu ,

su r4z.and.(p

Ills.and)'.

U i:illt)tJ" i.hi· ~\u(J t. fiid)~ti1Iiiiid ~ C(~p~H:~n v~lb~ ir.~t i li nii··j'n:dtc:a.tre vreun are de.aer IIlJID"tI;gnrit Ilp'1Q!i im,i 'a~'€'.l'€:f;en gHe p,es:i~ fr uni:e ,i-m t infl·lFIil. 'N~rgldeJodIi.c e-.ml is'unt.~ M i-amI!lJUllsl'C:~Hiia. ;;;ii ee d ep:a;j',telmi siUnk- de ".;\(.3"S3".

Ni!:f'i~ no mai ritmea~a'.pt:~n m:tne~

n:tiJrlile-wi,<s!l;;ril:1i ·h-a~·Um::d,.te 'tuti'-UD :alt u11lv:er:!Ii~n~ uUmai "prOfQ~lJil, •• • de. :res:,iro al~z:bd d.e tlicuit SUI~t·O respinl ~i:e:atiill de Ii·ni~tit'a ilt~;.§'t· ;-J 1'0 g~:s.i.tlihn ttl f:1l urrl~a d is-partfltei 'titmul~t·~,. Dt"..co Iiit~nnitati v ~ihl'l9it,ionale-. i'odia ~ nlu.dt. l1r-ii::jI"SciPOIi!,z.i:aJ
r,

·,7.·r.WI·...: ... · ~·.· ,.
"I.

[.nt}aut-a'~ie·! .P'lIId iJ!tei!linia~ie.

Fnn:re_tii: ·C'.~liU;::retllilt:h jUfllll m.el!) d.f:llul:.:i>uu Hmp .put;.
Start ~Albl :st.fll:'~. ·Vi-gd:e,c.aI"ilf;e d!ln::ed"n~nd {(lit ~e.flle~~ri
lPeritolul dea -nu- mai .ri • .". ..
.'"

(l ami,os. .

..

lJucereav.e:ps·:ulurilitr~lUI! ~ornot. d~' '(lOt htUmr.e. Ap'(ji §pa]~~~re ~. ve.r~nleil:pri:m1l d.Uip'!Ii ~xpl'im~ ~=e. N~m~~. (O t.H;;lra'~ee Ii.arui;e~t~ dul.ce~~pe'St:eflorl'\), .
AUI Intere inspre. .1JllI.~lil~'~i tatul urdCi ConliiuH3.' mi-e:'spairg¢ rea .de g.irndu 1I''i,.

Di.sp.lilld ·Vel:rlc·pnl.
N imi·c.." Nici mic:u" ,eth Und.oe.v.a 1P'l'intr€!: nurrmintc'

vri.ie~c. D:eP1IH'I! ~3d~:vre de flo-ri lP'e~\tt~ nHI:r~i
~'i~~jvi et!it iElSc,.

75
Mi a U:d en u mbre,
r-e-splr\!'~mg':lr in u.rm·~ e,elei .c~ ~Jn 'ws,I~$f-m~ ,jiind!u!ief:!c fi'iCtirea~sp,atiu.
Mis,," 'I!!l mpluts'patiul: de aer e-ald~ rnd iiillUllgJIrese tr:t!1pul' 'e,u tp min~~ .~i-m j: plluh~st:~ u effr~-poe1Ue... inll'
_" ....;.-• 'F

IdeUe: see;rup dbli t~... unul n¢~

S.Q

~iiwi resim tin tr,..-o s:F~'~i,ef:'ie

f1et pHt:p!llld

M·a aud

1n.lllllsatU vihr,it~d1'
"!! • ,_-:!, .... ~ .•.•

tl.p 8.urd dup:a ceea e~~:a foslt~,i-m[JIilTuij m !to tr_o;potru n£

.Ml-au nlurit: sehijele de ,adlpl1'i ~ll ~h:l"ri 1lDli pUin:g Jn~ n .othi· dea,p~, spa.rt 'eo a~b~s'frll r'"lU ~]..;'~ ~·ardto·tr U eon ereitep3"Jp·ari.
',.

.:'!;une.teh~se S:fi~;,edi ntr-un biod IU, ve:}tejil l ~i cad lao s;~lpwfif'll~aU(ll;if!'i :mat~ ~'Ii!~iti~.iIli-a':t~ei~

71
s:mr~e~cpfi1ill.~m'lj mtoarc.e silnvt011la.ti,ed.e~3i lungul u,nbt~l€!'f:"~el.D ili1nstttts:Cj;

AI·diH1pal'~_3irile
'tU
I}

Sll netf-l~u' t.i:m:o'rdlall~· ,

€ijndlHIN

'Printre iu:fin:ite·zidUl'l Iich:'€tfii1~e.
:im:nugu rese :sufednfe florale

de SuUej Deiz;bavlt

i'n ·p,r.ej:uudrt 'de Hirof:e atli':ofi:atf' '101[c).its-a maite e1!!JUlfPU tbl ~e l
de Etl1pmi :hdlipsi;t~;.
C'angreJHlrea
.

l.ipsurilor tale: du£a.'1h _. to"lu.!l~i.de .- '_.. --" net"ulor.i ". -'

.,

'.

.

..

Ve:rs IIri d.e1ililJ Jtc ·a:ta~a nd n
JlrinfJl'l)Jlf~

v:er'~, p~.;;at~~

Atac.~.:rj n«:onc.retb;Bte~
·zbat.e:.d
de

:Sf~-$ietn~fe.~taeurll"'IDecou~ret~zate~
da:~h!itoa.re·'=uaeuri H!o!H:;on.~l'eliiza~e,

P~ih'i§!l1'e. tn. d~riv.9!caut.ind~~te" Asmu Ulldu-~,iool~H in.:s:pre tillli,e;., S_~a~§re:rid~·£a~rn.~lri u~at.e in pr~<j mu~t )1g~. d :~~eg~'u. om.,eoe~t;t· prea omenes~ -pe.mtl'u flil.mugu.ti.ti' de. .fibl t:e fl.ojilJ"le. . ' ..

$i

ttl -

f@rmjjiidie.~ira :pen it'u un I}m,eUeN·e'in d eriVil 'Si.m:tU.rilO[f.

Shnwri p IIIl'f~ I'b',,;l,t~,(J rtn ~)atiinecOJu:r~"k~n t;eJ~~~l' . prln .~ip$urUeraele,

c.~nd

·~ln1~. (ri(tlfta tm.p

p,l~lIg - am 0 rm,e d.:eal b pe..o.b razul !!lt~:n~~ ~'Qa'p:tele'mJl and "tange:nlpal

in p,teu.ml"iiri:ruiu ·a'S;tr:lIi.
P"etine· spirit b F~nd T:C~9!I!Il.pe·,ariJ!'<\'In~t:ina·~-"~ '.Hi:: rl1I€1t-anlo<rt:oz$.,t ~:,t a nd' II~~,t~t:SU nt prin ~H~o~i"":a.r~loci~ c in;·erisme- ieIHll:p'iri.
A En aj

die .;(:'J lid C"D,-a;ripUe 'sii pulses In l'I!I1 i$!Hl ell vi}) ra:~nl!tpdm::e ~.Ie.£jin t~iQ.e"'rni
IIlli):Ii:

S;~Dt'

p,ilii' ~ ~t!e QiY,!;l:r~urr. :U; C.ioYndztimll,e~,t m iLiillcJd ~~j ~p i!lcllil'la I'll! rrn ~UJltprimrisf;.e;t"~c:epuls.eai:3 in vi d.. ,
s<unhllbul n"an:sln~id·;.alexigtfnJeli()~ t"fllte ce dt@zi. '~r~iJ:g: ~ferie fns u.s" Fleeare pet-ala din fiiD'~t·ce.;s:~nt

relpilit rltUI:'IU:~nm:,~'ibna~t intr .... spa-tiu. de jine S'.ta.titor. pQ ~ m.a ;31 udt:nm p~t"ord~it~tra tl,o'ri p1:incspn1ii pUlMl.tOl·i~: tSJii c,ind Du tmneZ"Elfl a'famt ing~rii p enfru 4l' fustillt Mete,(IIe .hUf:dna
il:litr-o l}ont:iiiCl.ljanp nftji1e. a.~p.:;t,pji~erre~];e,.

r"'a.m.i z~ ~e So i'f~ltY~rt:n~·defZidi:~fil!l.'ib:tep,rin ..Un'1.ln'e~f·tale, ZbOt:lH'iI~'vii su~t ·.in,sp.t-'e:lM~J'ide ir-ipi_ ~i p:I"U~' dlH' pe"'f;l"~ rID!> dil!p'ic:il?:.r.
Pilu:u:h~,sun t h'lill-gc,llfi9ila. N~::lIiU2:j~tin'e"Ud{e: i dreptu:r'tle. ~ M iii de 'c:-u I~Y'~ p.e..:qn flr de pijr

u~or' printre sa ~ibede. .c.uio.rj" Sa rulail'itre"!flult ru1b,9~:r~~. AtiUn·~]C"A'E~id re:f:i!pir{i"i!l~'o;ane:. ·s~

Atinge~i:,
A-ting,ef"i d~l pJh Imi adore::.ua auaul,
I'll t3:cit DinMlo de' tine S(j,l;-<Mt ,onpt'e, T~ i;1l S.O t~~c .din u mbT:1'. Al!,dplal!geril'e tide. L~lC:Timille"tal~ ma i~lS0i~eS(l'in 'pe.lm+~naje.

Suia.- tadt··p€ntru. Iieeare ~iOaJlij
ce te u.rnie~aii absent;·
Taftg.ql,lti de ptoi sunt oehiif~. itl s~mt i1Ilbu~ verde din. 5t-n'd t~."ii~d~p.inihrd C u n(fri Ete 11riD Iert en m rnA ninge pe c res set,
Ot1

-

tlne sunt alb~:. Ning,e furtun] pritl ianuar ~i ct:'tg fulgU in sus ~a mar~ad,tat. lEusunia-1M'- Cl'I ~oapb~·d.spre t:ili~

ml-au .albit pi'nit ~i eoapsele .. :~1 n.1l.~i'i. ieat 'h'!

Sut;!:t.'in u~lb:fa,IumiQiI ,ce te ~tiIl.g(ldTn urltla. .' Ce pri'Sos.iJllita., F'Hl:1IJV'erd:enramintiri ce'r-e:s~pka ,rin ~intp de;spl'e mtne, . .
Tu 'C:il:d. Uhl Ull~i e mi De.: ~~ illlig'eri.~te-au ui.t'Olit d ..

.~ev..a:, . .Snilllt ••,• feeu.. nditlftea aibunfhd etern

injfr-ul~:~ arboref9.ri1

Cupitri

~epiCi:Jra,..;1iiste-leh:'.n.o~s;h~e
a ro;uamldti¢o·tora vibiSnd iIl1jfU'jj ~uit~eeac~ stiJ~',em

1i1~ e!t-erD-eter,,'

e~;~er;e~pj r1 dl!fP:~U":t:. .

Du ~ci.,}n(;oJg'r~.te~ in~~:r(l;i~teI ead~R(t~h~u.nete ~,·tan_gDOripure. s ulbe, 'in mlresmate,

Ta n e0Url.

l'u1l.ct pri ffl6t'dial.' U ndevauade j nt'erd.i.ct'iile 1lUI,uril@[ ·.frO$stre.:·~,$~liI~t;~in r~~. dc' fii':;):relor
$1 ernul d:inp0veste
d(u lee nl~:i 1:r~i~~)',~

;';:1mtrsasma dg lee-dill peveste~-j

'01d'e'Va.rg,.i;HfJ~e iu V~rs dI~IbaAai:'0tetlt-spre tine este,

A tfh>gel'i de a;lb (1(Hm~ ~d'Ot'e~tZa~ uiil!ll. Tu ta~i '! Din'co<ill!lde title s,eltid ~Qapte ,i:::eb~in$Mest: ..din Utl!dJr.a. .•, ~.
ADd plfrngffile·ta:I~. L~crj u'liile t.alt TOl'iinso ~~,e.1t! H~-h~:rinQJe: J
ee .te.ur J:m),NEla j1jI)Sienl:.
TiliUgOUfl

Iii$ittit aU,ul d1n ~er~
-~i-mi tadi :SU~pilll~JiI!d

deplo.t sunt ochi;imi

cu nur~ plip iet'i d~ cum mal1lin~~;l' pe e-r:e~te€.

ell nne 5t!"lll;dui.
Nhlge fm'iulli pri.h hU:liU,iiU" ~i ~1!I1'.gfulgjj. in ~Q~- a _mi'rg~r'i'tfl]\ En sunt -a~bi - !?icn atit,e{t :~~:al'~te.depe hHh",~ JiIj i~:au.:if;bH-p~in i '~i 'I,!:oifl psele;
~i

ru

1'111

rna ve:zj.

Un{l'{ll1~rimiard.dopotf}le Ia tie-ala, :au:d: ~:uln t~ni in tHu_gUlfei$C" flo:ri" p~t:();,a.ps~ ,i~m i ~unl!rd I) i\ :toatil., J

lmiplauign,l,asUnU ~a tneheio€tll r;i1J
,~:i' u-l.u~i lli 'l'Ila~pO~' au:d. Vih r,ez .iltteri. aIdormltt~'pe .:sfir;~iturilc nliuri lel1; , c¢,,,mi ¢I',au ,c~nd~~,Jle 'jUl.(1~'v~~" pr.~nt~-urn ~hlir
"

urme de nor;
$i .acnm tae-tie, tiicereaver:iurilor mele, c'eriici cind
lJU-SPlI;lltU·U

a.'-sfl':UIl~;:ei {tdti~~)Nl;s.pt-e~a

fl,

AuZli?
D'ae~ fllllil

in ,clfIl~,ri- £..fi;~fnj_S.;Rui pc de' dnpa ureche,

A:uzi1'
Boi~C'a)Uli?i nrn;.eie):b,!ThlllrUOr mnde -)i~ Vii .Si.,;~i"S:.unu

ingeris11:le: p'riu ·p'ahnc;, ~j Ir:!iUt-e::re:l;l-i e~~tai~tug:.e'rii-mjplang" ],a (erea~tr'a • .,~. UC..t3c~~"ipot ·apr:i.nd,~in;ll;,~~j"il·fiqi.lt~ntir.i,e~d ·

Oe-m~

gUDE

rr.un:z-e di~'ma:S"~iEI in vi'di.

'-'! S.. ..,

U'!il'!!"IIi •

Sl'i

nil Sc_uJdlldim

trupuiU~ ,t'dc,nuArte in apa 'Viedeizvore pritnordi:ale

Sa ne

t'cs:pil'a in lumiu,li pure de Fe~i9'are Sfintii. (:::,~i .dud n~.maE pletrele au mal ra:.n-$S~q]pa,pentrrurmi. ,

as..:,.dta. :Si!.lfletel~ cum •

',j

Sa ue jmlu''iiU~iilnpaJin-ele ca_$i scad.
Ia eer ,j-s'a ne fllQ 'v:erd~'de [lIi,sliD

Lin. Dlneolo de ptclili.

A1U

aflnge r:iJe pu se \('3 ::s:eml'l! e' 'im:p~,ta,r~ d 'I!U

"eSefir~i:ttJe mete neUl'lri~ti~ Suut iritr-Im sp.JJlhnl~neputh:rtd09r ee u rnfi 'in vid, 'rncootin II II.
Mil

~~n:zuril'2 d,c p'Ye:t ntQl~, cient:'a;'llrr
il\lp!i~ajm.~IiIH~R.

hiJonJgj_nJi

TailJ~$.ibd,u,~utliJet~ [.I~ hnp1''e~!l1ate in aerul ,zidu rilot:' j~,$Ul!lit1'n fi.ee;ar,re euv;ijnt inl~J.o,rt""llIl pe care ai u'itat sa mi-l spui~ ea ~i cum a~ n d~al' :~~lr'U~ pUfr re~ph'lilbi,1 pr,ellj nUlt;a. in
A!1u:U Cilm se<iHrp'regh'ea~a

s pafi Hl;ll:!JS1!:a:te~ tmi.t-3,r,i [eresp~ ra,mat" mele' ~ri -pteu mb tah~~e prtn Ull,]v:enUlrim ute,
M'ul' <:~

ht ~~bpl·iviR tale -p:rillC0"tlo'a l)I!~e min fa ~i nm 111s-i ~gl1rezpe parenrs, 'ea Uf~rege' ce-si pier,de v;as'alii
prin jee,

-.' ' 9.~
-,
.

Tr.editorul
Ad teo 'fludi eum respi ri.·A, 'viu. 'Tn., P'I~j_h~ curg ldin-¢ol:~ de tifl~. t~d¢: Ins,irt. ;~;ful~erelej~l iiI,ud "inspiratla. j n trec~te ~]oves;~ramifh::a,iUeDl

ai nUo-rM.h~·

·ziduri mvizib~te~ Prea multe a~pre zId1UJ'i'ct te dol" pe ~i tet'5n~,d. Cru-r--g,e 8a~lgetraIliSJudd dhl$Pr,~
.r;jl.. lt ..

ra :atingere

tm~

·c4n.d·sJel'ete~zifd~ri 1ln:his'C ~ neg:.... u se s;p,aUi,. in·)9.s. Adio'tie mUJ'·itO'ru.,e de randi. Nama:stc- tie, ii1ll'i.,e<torule!

Ora.~[li ti-e liJli,~tedoar prln m.ijto.cul p.loii1

d,t: .,-.,;-

Albu.l t.illl·de aripu staiigii...

Tu, lao ri.ndlid till), oSt,and 'in pre0jma ~.ripU i,ale stalil'gl

te-ai traIl donna tt1l rr-o :plo-ait!: d-e vaN., AUngem pam'lili1Jhd en rt:'sturile:,3'I'.ipi:lo:r "Hl~!i:tr-e ~ 'iln urma n'pasb"a, .St.t'lffliloca, 'u.rolCie. in va:z-d,ub.

Pa~.ii sunt'l}3nseaz:~ a viu prin' Vib:duh. Noi sunrem, Umbre ale aripilor noastre ,~#higi ~,i dud He ;",tin-:gern cu un ':iui!l·el1peutru:g 'Cfipiiaripa, 1;(1'lIstatim eu stUP08t¥i c-ii sIUltem.ditiet~lo de vial~_\r·ii. (p:S,. -~i i-u.1 t\ alb. AIl! d-e aripl itil~~icum numui tu p~tt tl) v

91
$:t credo i~ fru'Hzel>€, eare t:m~ ~optes.c~des,r:e·q;bJ}f'u,l. -inbniiit 'in h:i'Dl;i lila oeh jlorti~~ in. :~zurilill- be .iiRl)-insaRieJt,"iafiin~~~ ta in albel te:ne $ttnt~m1-. in. t'e~lir3tter .

$:1. 1m mai, aud
~'urom.oar'tu ne dir§~. lh lnoi co m ::s;ulle·tu~nf.se lIII:S~uca ,C'um.nc nUJ.1" oo,pmuenli,SJtl!.l~j l.nc;i~ C'lHUn e uillinl pe ;Ioi -fitr'ftp.Jiot
~j

cum

hJbuu;i m -ii:r,a

~

[l'ud alllzt

Inimn

Jlle:9I ,~. l1mbitri.ldt

$'i ea 5ing:uri m-ij lrrr.1ipoa:te $Ii i. did verd de al inhidie.

Cat despre ,~zie·'H.... Nm:ri.a'~e!l- d.et.I1lonulalb p(i;ilffe"fi!~ $i cela~aU se·!It'.ldamer'fozeaz·ii tn tu, eel al h~t111ti.

99

Secu.ntln ,din ,,!mlliin
"1;' ,.

·:i.rn~ f'ran;~ 1p]<elungiriEe- 'fiin,tei de ,sparta ri te· p-eretilor l'l~,ei· AlIId surd :s.p~J! >ti'im, l"~;r,~.dee diJ1)colode mine ..
§i

tacmat, R.e.neg .[Plll!!::lItorin lipSfi .hili a fi. bH to z;a.f'~3
111,; n e ~j

de. dh.lc~1(Ii de [\lUi
~,!l _

rid

~e:c;mi~'t

fe:g~.ses,~' ¢h~·-,<l,I!dacum~ intr-n.:n ~rm:gi\tde vie 9
-c) '"
_II '."" ii, iii ~,-

uUF~a U!U:'fUSl[UJ. :i! dm1a:7...e.~1de a'm~ lntr~'

hps~ de ce~~al,.,
..' ~, .~~ "

Su.ut"I~es.pi:ralld'li·· prj n d:j~'p:1ri.t.mzum'zje!'1i~ i sttrp u di ru,pr~'c~i~$ltl.

Mil .sunt pe minrpdn net1induril~ril;Q~sUe a,ici"dlnspre. ce~h't·IU. Ce:ihdfi nU'ln:a 1l1al dnr! Sunt pUi~s.u~i~ pt-'"~yp.riC;li me-le niritei:o t:one-n~t,. urnit,lll! ",!,ibraul di.n'coIQ de fitm
n po:e,zie~r[tm~HdU-:irep.rin S.iltlt

I:tdnh'-un

nsfl fI!~i_Uu rh-fifldfiin ~e In~~n-sirup la Uniwti'r~. flit' ~ se fi ,ixistand 'c'@as:firi11t)'"
Rl'f.lU! aii pUl'lelurile p,o\f~ti]o .. c:u t}ine,~ totu~ij ~ni1mat &t.!Illt fnc~''in' cBntempt!lb';an.

1,01

'T'""U9.~.i!;11 J')k>i!\ .. -iii ~

A~u un m'iro~ de l.allgoUl"i pe de dDf'I~"Ureche_ _ dira'mra b'l:iai te eclijtiilli:ra in doi ~p~rinh·-o <1nge.n~:in~da ng~nti~]~ :.1. '!IouaSe» ttete . t sfa~tde 11 impalpari.

SUl!ll~r~._.du~e la

e:~J.r,e;m

d ~Jil.Sl'lride p ~oai,eadul mee ate ~esp~'iIl 01. _ e uvlncte p l:i'fllnr

in dol]

dafis!!iri de trupllri .fat;:t1te'serum: ,(turer:i"u it:,iodatii.'l~nlpart;i\~th.~" jru.r prj"
C:tlI.

n,9'~ _ploai,e deeu h);ri. do.i

$u:fle;te ~J~:uU~_pi~ri, 'm1tj~$t:re' WJi!luid.e ~n_g:erj_ ~e¥':nt.ri de s,~;nge lmni d'~~p'ir"t~te _ ip~Jtii di,e'p.lo~j;e _'alb,astl!'e ..

"" •. -'

~~

...

',' "",.
_. '.

.

Co- • ~:.
;::

~

f,~

~SIJ)nt"fl¢rFile:~~l:splltilll tui de'ca'l!U~in reId. R~hllmeu ..

Am 'Sima fat femJn~:~ e in d
.p~nf.rlJ

ine~istent~·
'SIHmtin spatiu]' :sb;eIH~j din ·:copmt.rlc ..
litl, lo~u' 'C'iiin!-ia, am !p.ul!iil~ 'S:unt itr'lllpu,lviu .~lp:O:\1'e'~'lil(')i , ad0rm~:n.d(f""~e~H. ~ne'

a.ma

mtraeu fi.et:3H' S:~·",il:!J~.{j

Sn,ot piinfr~, .. a.-ndl1p~!f,ilj,~ier~
pee tC{Hllia vidl ~p-e tTn ea 'a'll' s:a fillS renlll!s£' ~jll!i.ll,t~ltt~, Yin. A ini

:

!J)~.' '
~'

:. _.

ana la .n;esp,arfiu eu m~ine_ ~l·nlj ,rel~:rb in'f1i,int~l ~gletgUi itale v DtetiH:,tHw~ezQ rme de 'plesdl'u~i in firi(le, sa,tr~;li~fih~ df 'p,;J~jn&cu:lilostu ~i.
LU~'If~Z' Jll

Am viZiunt8 ev'~n~'Si,Cen:f~j fi11~~ei ll'l}r-u.nrfocar ttlfall de. Uni~te o~rba.

Milt shi11tSJl;l!jio~s.1i~b~ lfrma: t~~Jdi t.lcSpai'tuhd
Iud pot ka~ inte,r'iift'r tn tlll(li p~l:idutl~ 'as'c,ce;ti,z:ata •
,-

.

ImI pO't :h:Uo:arc.~dm' QOUi un:n,e~dlerodJi tn,~pl'e mhu:'

~

And

~Ivicari

die ga ~h~"nIH~;.

:~i.ri;J SpiQ,aril ~i ma resimt cnlo:n tl!1'if·terna ill unui hdl.n Et:iil.s~!ld;tb'!I.

AI ~g p'a~i nruri ce ]1Iulsta~a tn sJ'IM'fl de deuupn fU'vl1rn:telor
~i'};':es'pir'n~F",ulll-ll'islo's i jj:'¢ .. m:i p]'iOp~ ~j~h~,fi inta.

S'U'NT !....

1171

[ltd .~~tiaJba:st.r.u ell petal~de,z.~6.dil: ~i p.'lilpi 'ce-~i e:ad.in ctil~. V~d ••.verde d~ p'~lh~- Il]3: tn·thin ·'I;":U· :Sj)~'lj de rum'arin jjn·dodji.;r"'Od~i. ~esp:e·rj u.r~fec:UIJJd

P-'e}terim·ate dc,!;:tllloti duse-n depa:r:tar.i"
YefAde eril!ld~ ce-mi l1~hl)~i in·alb de 't19ri.

Te

d.eHse-:1'ntec de,.a In)~'~~tj-.veS!hea:li~ba-, esp'r-etiq,e d
0

Ka.rma· dtrtuhd de deuca~~I ventrea frttJ'",l)"fJQ-a.i~c'iU

mie [Ie ;Jtet-~IiC..

Unde.,.mj e~d,. ~Jb, dc' ftrt:n_.IJ1;I, :a.m!U~t. n·ebllUl o powe.st,e· despretlne, deveulre,

V({I~ hilve"!'i,.ued'! OaJmas~;.~Eu- tQadi ]}rilil c'~IIQ'ri ~eu<~ri

atb'i., TIll -

'ferne

de n:.tma:~c.-

J;:it1o'gtlrivagJ

Dl'I.ca"s~n puStiLli vrajra. verhulal :~facel M 5i':"W,l pre:so:r' 4e -n£l.t'i ,.j";jjj;nl-S~l"aUru l il~o.tl9.::f:'"dh'l Uo;ti f:aC Ili1I a.r(m t; (WI ~tfll!&I'Jl.iJ;OJ, \i.etibri I ~'eifd~~n'li.st~i,p>Eiumir Si m:~ d filet:!)l~-srl~ ,

_.

Th..Lip~aY.oel'bul:ui
i!t;pi

'lit "dltc;, Albu.~

uliinilor a tjn;geri

Sunt ,gl'~l'ntiC l~~3, I~,

~;.Es.iretf~ din p'QyestJ!} ~

"1
CUPRI'NS,

Uescan.te.c

inlauntru

I
~;

Nidodati 5 [nge'l'H(~e HU Sp'UR) 7' lFii"tal'fl, prio fum '9"
Tn Eu

n

13
"C~)turUo,r,!>lirrdepj,rta I

rn.iTIitk·, 15
Rf'pr~d l.!ice~ejut ur-itivi: a

O~'bec~lhi prine:te-rniJtlite.3' dipt,. M,etai1ztcaiJuliJirii -2.1 Mii p,lon,a va,ntnl 23' Hog,irci .25 Paeea eare-mi sunt 1.:7 Phd (hlse.-n 'Cuf(i;ri 19, At:a'si, vb~n d:n h.Tba.ll>uls.ilil~iJ 33 Aadante in. 'res:pi:m .15 C~IYillite-rihl1 37' Obose,a~a'in Upsa' tao 3,9

1.9:

te ·dlirn tr ..o t1:inf:1t I "I '

{gpATH 43
De 'p,e nmrgjne... 45 i\:brlflp:t .....:iliJ ~IP p+o,za ndlinlei re .t{HI~Uen:-UI.ar:r.e 4'9NOAPTEA.51 P'un.ct ~i de la capit.. 53
Up:sa! -55

mele ":47

$~IU ••,. Itt

.57
1

VOUA~ S9 ., $1 f\o~w~i relml{tl~ vnrb t16L 'Up;sd'de ew.v;im.te.Adiugifi
!nf~hl!tu.~ri 6~.

6~:

"<I

l~pic~.f!e 67 [nventa riere Mt

Ceuul d~ alb ocJJi. 7~
Pun«,(f3m·~.

n\d~.;vu.

ntci

·'Ul

r~n:s ap"lli HiJ) 73 ~

71}.

Dez,u.f'&I:r:e 77 D~IIIt.(4)o,lp dr,t. 79 AJilitg,tui 8;] Tt:UI smllJltari 83 .Fro
D'lle,

A.p tll,a.lle. de' tine . $5
.d:e- Hl'asHn 81
1

S&l..u '8;9 in pp.e:aJma ta ~l Trt(llit~rl1,1 1>:3 Alb!!lltiH!I. de'arip:a ~iing1i ~S
Diu'nll!lu 97 Sf'.¢:U n d:~~bl $"p;atiI;t 99'

Tango [0:1

Zb3Jt'e"'re lOe?'
Fove:s!t:e 1'0'9

Rein ~,~):ar.~ct"e, hi

P'r~fi=!J rare 1fI.1

m ml~llnut

[05,

Scruronlh:1il.1l rtmti prin im:l!I[ija.ri sau prln nUiti St'tmlnd e:tismpri:n Cr,BS ee'scri-e. C-aricet!l' ee seri~ 1~,Ste'. Citindu~t; llIezillf-,. ~u (!Fed cii it~3lI!lII, infc!Init ~,Stm. p lli,tr-(ll imuf m:care genmzbd a ae~{enitpa1~k., fn ai Tl?llIpt S',a.I·~ni. i,utr~ eri ill Ufe :~aiita snfltmlui! a.fnstmgrop3ltil" J\II'-ai ug~t s~p r NIi ai DE!Yoiie!
S~rill 0

p"tfat5.la ~reasti carte,
'

to" a'~ r'fll~itsa-i d:ai vifll~ii.,

.Poez-ih~'tat'" \Iorb~c- §ingiltre'::'~laro-l s;e prflumbia' ilfsp:t-e "•• §i m_gerii 1111 pa· rtspir-a ~te:; •• Aeffm mri~ liPllfllmldfn ul'ltltJ m.tJI ... ,Nimi'£ nUI8t~:(Jpri uz4 Clind am wt" 'vorcrf4k peJule al6e

si'

um

IR Inc de mAini Ji pleU iii m1' U'I'ttI11J ~
, $llIl1mci •.• {Jgm,~'i.'(iUl£~

4qJll!ri,

}ire de 14I'w velde.

Mjr.t~ 1I1l,.flit M·11M mt Clese.ger. "

v.of will

Cu sunetul, Cbris, Sifiiou:
ISB.N(lO) 97,l-cf174U ..s~ . 7
ISBN (13) 9i'8~;-Y3-·g7411-5-7