You are on page 1of 1

Notícies inerculturals

S’ha acabat el Ramadà

Eldia 1 d’octubre de 2008 s’ha donat per acabat el mes del


Ramadà.

El ramadà és el novè mes del calendari musulmà i mes del dejuni


(sawm, siyâm) obligatori de l'islam. És el quart dels cinc pilars de
l'islam. Es du a terme tots els dies d'aquest mes, des que el Sol és a
punt de sortir fins que es pon. Es recomana el dejuni en altres
moments de l'any, però durant el ramadà, és estrictament obligatori
per a tothom qui el pugui fer. Aquesta obligació constitueix un dels
pilars sobre els que es basa l'Islam.

El calendari musulmà és un calendari lunar. Es basa en cicles


lunars de 30 anys (360 llunacions, de tradició sumèria). Els 30 anys
del cicle es divideixen en 19 anys de 354 dies i 11 anys de 355 dies.
Els anys de 354 dies s'anomenen anys simples i es divideixen en
sis mesos de 30 dies i altres sis mesos de 29 dies. Els anys de 355
dies s'anomenen intercalares i es divideixen en set mesos de 30
dies i altres cinc de 29 dies. Anys i mesos van alternant-se. És a dir,
cada 33 anys musulmans equivalen a 32 anys cristians. Les
intercalacions es fan afegint un dia al final del mes de du-l-hijà en
els anys 2n, 5è, 7è, 10è, 13è, 16è, 18è, 21è, 24è, 26è i 29è de cada
cicle de 30 anys.