You are on page 1of 4

GRONDBALANS BESTEK

Bestekspost Benaming gem. z naar : grond naar : zand naar : leem naar : veen naar : naar :

1 - 0 Sloot l.
2 - 0 Sloot l.
3 - 0 Sloot r.
4 - 0 Sloot r.
5 - 0 Cunet O
6 - 0 Cunet N
7 - 0 Cunet T
8 - 0 Cunet G
9 - 0 Cunet R
10 - 0 Cunet A
11 - 0 Cunet V
12 - 0 Cunet E
13 - 0 Ophoging N
14 - 0 Ophoging
15 - 0 Berm links
16 - 0 Berm rechts
17 - 0 Bekleding links
18 0 Bekleding rechts

TOTAAL 0 SUB TOTAAL 0 0 0 0 0 0

Bestekspost Benaming gem. z van: grond van: zand van: leem van: veen van: zand L van:
19 0 - Cunet
20 0 - Cunet
21 0 - Cunet
22 0 - Cunet
23 0 - Aanv. overhoek V
24 0 - Aanv. overhoek E
25 0 - Aanv. overhoek R
26 0 - Berm links W
27 0 - Berm links E
28 0 - Berm rechts R
29 0 - Berm rechts K
30 0 - Bekleding E
31 0 - Bekleding N
32 0 - Dempen sloot
33 0 - Dempen sloot
34 0 - Depot
35 0 - Depot
36 0 - Aanv. verharding
37 0 - Aanv. verharding
38 0 - Aanv. verharding
39 0 - Aanv. verharding

40 0 VERVOEREN
41 0 AFVOEREN
42 0 LEVEREN

TOTAAL 0 - SUB TOTAAL 0 0 0 0 0 0