You are on page 1of 4

Lesvoorbereidingsformulier

Student Willegems Vicky Vaklector


Mentor Juf Kathleen Pedagoog Judith Langenaeken
Leergebied Thema De herfst
Domein Lestype: Instructieles
Herhalingsles
Toepassingsles
Datum Leerjaar 2de leerjaar
Uur Aantal lln 24 leerlingen

Lesonderwerp: Beschrijf de centrale inhoud die in deze les worden aangebracht!

Beginsituatie

Kenmerken van de leerling of de leerlingengroep:


-
-
Situering van deze les.
-
-
Waar moet ik nog mee rekening houden?
-
-

Lesdoel:

Cognitief
Affectief-dynamisch
Psycho-motorisch

Kan je het lesdoel kaderen binnen het leerplan van deze graad? Zo ja, omschrijf het
centrale leerplandoel.

Hoe kan ik de leerlingen in deze les uitdagen?

Hoe kan ik deze les inkleden?


Geraadpleegde bronnen

Handboeken:

Internetbronnen:

Andere:

Media:

Leerkrachtmateriaal:

Leerlingenmateriaal:

Voor de mentor: Algemene bedenkingen bij de voorbereiding

Handtekening van de mentor

Voor de student: Oefendoel: Omschrijf welke vaardigheid je deze les wil oefenen en
waarom.
Tijd Leerdoelen Leerfasen Onderwijsleeractiviteiten
Wat wil ik dat did. wv. & Leerkrachtactiviteiten Leerlingactiviteiten media
de leerlingen organisatie Wat doe jij als leerkracht? Wat doen de
kunnen? leerlingen?

De juf vertelt het verhaal van zes


konijntjes die kennis maken met de
wondere wereld van het bos. Ze
beseffen dat het bos hun veel kan leren.

Juf gaat dieper in op inhoud met


kinderen.
Willen jullie ook alles te weten
komen over het bos?
Wat heeft het papa konijn allemaal
verteld aan de kinderen dat ze nog
niet wisten?
Bordschema per leerfase: Noteer hieronder per leerfase wat en waar op bord komt.
(kopieer deze pagina indien nodig)
Leerfase:

Leerfase:

Leerfase:

Leerfase:

Leerfase: