i doipfiu uiiuiuMpiinu

)UBIj!Ji| siuei|« 1 1 ™ '

mi
*eZ
H M I >,,nv.

aq|EA!|sai-G}nidmmni

*

yMJOllWÍ ' " I " ' '

r1 media-art

Tim K

Giant W h i t e Glove (IE. 31-10101-11]

Giant White Glove is lim Knapens bijdrage aan net mondiale internetproject White Glove Tracking: een collectief tracking/visualisatie roiect dat op poten uierd gezet door ban Goth en Gen Enqehreth. enfraal in net project Staat Glichael Jacksons overoekenda televiGieperfarinance 11J d e n o Rlotown 25: Yesterday. loday and Forever Dp de tonen van Gillie Jean krijgt de wereld voor het eerst de mnoniualk te zien. Interessanter nog mas de mitte handschoen die Jackson die dag droeq en die nit het anderuierp vormt van lim Knapens project Giant "White Glove, torn op Pluto festival ontdekken mat Tim ermee uitspooktel

H e a t s EBE. 31-ID 8 01-11]

,u Seats is de installatie die curator Pieterjan Ginckels zelf zal aas teilen. Het is een composite van uitgeleande audio'apparatuur. van »•••««ID MWt I« M M WWMIUUU1IIW TUM U < • U I. I U U 1 I • UUUII W 1 ID IOIIBIIBISI a. I C I a l e i nut a. m u h t : i ciia. menu itjiieicu. ... hifiketens, ! atenspelers. versterkars.Vogel maakte mengpanelen. icchnoproducar Christian vocr de installatie een vinyl' plaat met daarop een loop ven I secunde. De verschwende platen'

r1 intra
Gp vrijdag 31 oltoher en zaterdag I november 20GB presentaren ilijdrop en de provincie Vlaams'Srabant in het kader van Artefact het eerste PllllO'testival. PIUTO staat voor een mix van elektronische muziek en mediakunst. Pluto vermijst naar da God van de Homeinse ondermereld. Zijn rijk atrekt zieh uit onder de sarde, ander de mereld van de lavenae menaen. [kan het beter in het Allerheiligen weekend?]. Rade draad door het programma is de (ictieve merelif die artiesten met hun merk meten te crearen Een eigen mereld met een eigen realitelt.

r1 music
¡

3IH0

Aman Tabin [BflO
DraziliBanse samplekunstanaar en e ektronica g r o o t m e e s t a r .

Little Dragon [ 8 1 . ]
5oul'jazreÍBitronic Oieuusti ziaiidse eipart na Jos! Gomales l itii I n i l i .

Bass Clef [UK.]
Eclectic dubstep. live een e n a r i n g met oa trombone t theremln.

QunZerD [BE.]
Geste belgisch dubstep s x p o r t p r o d u c t . Brussels fenomeen

Yuko [BE.]
V dors telling debuutalbum [productie Uliiell van deze jonge beloften.

ZHTCHORG Q | —11

Or Lektroluv [BE.]
De groene dokter van disco tot disco met hitsige e l e c t r o .

flutnkratz

[UK.]

Iroonopvolgers van fllSIflKGEI op ultrahippe franse Kitsune

IDntek [BE.]
P o s t r o c k e r s met audiovisuele inslag en s t a r k e live r e p u t a t i e .

Dijf Sanders [IE.]
Rlsaf Ian Ulaits. Squirepusher en ID lies Ojtls hit op em Jammen hsbbin gg.'et

P a d d e d Cell Hlchird Senn dj-SBt [ U K . ]
Duivelse disco van deze new lids on the UK block.

KongGCortez [BE.]
N a c h t m a h r s van Ilijdrop en huisdj s van FÍÍI Brüssel.

spelers la de installatie speien allen gezamenlijk de vinylplaat at en vormen met hun eigen karakterlstieken Esnelheid. equalisation l volume] zn een intrigerend nrkest van tonen en geluiden. De loop als minimale basis ninrdf tot een beklijvend geheel gehoumen. Gedurende het festival zullen entele performances met djs bij kaarslicht morden gehooden.

Golan Levin - Reface us. 31-iD i oi-iii

Reface van Golan levin is een surreele video mash'up die eindeloze combinaties cDmpnseert van de gezichten van de Pluto bezoekers. Gebaseerd op het Victonaanse Cauavre Exguis neemt deze installatie repen beeld van monden, ogen en voorhoofden en meist deze tot bijzonder remites. Ooit al net voorhoufd van j e beste vriend. de lippen van j e lief of de agen van een onbekende millen hebten?

lim Strunk - Clown tot. 31-101 OI-III

Ü I i±
Gemapend met een kettingzaaq maakt Tim Gtrunk gekostumeerde sculupturen uit arate noutformaties gedurende enkele live-performances, fflediakunst revisitedl

r1 praktisch
Gluziekcentrum Ooortstraat 1

Q

1715 Qpuiijk
info@niidrop.be

Q5e/356l65
DJ I F i IIDI ti birtiti truit Iniitl. flilu EM dir MM dt, la turnáis ¡tat .. . ED > ííl'5:fl i m ¿i II? fiiiiüj htKirfiB Tit ürfilfiftin Itji t i r fDwfclia is lila eidita it pijSti lit ItuiJt Sij hti kiiniirljdin un Ip&iji ncfcli na ffcif. ricefiger i » nurii la nctfi im iinfi licit» ' FrLsí «irliit lilil Hi it Iil::riiliiii [Dnn lim Irotu Ilitithvu] lall »ifdir tu Stiirnl in litrujtm WH !ps(jl fi'j «¡uijl ait/tn, Ht rué put I m Ui ritlri Ivicirdtirl ruititj inrtb«) i j u i f t,-jrir.il « rljd ncntíiir in raijiaat tat in nlgtsdi h b tu ¡i llaki, B e • IfUfUUiEf iirliit UiíttBmit tu Siitiilhi ti rija* ¿tar liabiki nur feuijk EiJ hit bliEtirlJus Hi Ifjijk na tiriti jrttt Iruipjit Uli. richtisq ciitrun Ipsuji (irtifjiii hit r;-.: uit. nia !di ritiM [viihldaur] rithtiei tpnrriil fiiiur iptrthil in tiji MCfiiiW tat unit k m - ii IIAAI

vrijdag 31 oktober 2QÖB: 15 EURO ,VK / IG - 20
Ni.n. IS.ll)

TICKETS

zaterdag Gl november 20GB 15 EURO 1(1 / IH - ED
Unna Heil)

TICKET PlüTO ffSTKBl: 25 EURO VVJf / PB - 30
l!l/IJ I Dl/Hl

[MC - CMBifi i n - nimm
mm?

m -

• niJDRDP BE - PLUTO-FESTIVRL.BE

101EM TOT DE FOYER Ell DE inSlflUñlIflllilílHÍ [ Í M 0 I H R I 1 IS OlfillS

%*=*

*T~\

^3 '*'<.•-.«•' fW\

r1 media'art lassen IHarkov " Belgian loam [ab
[IMMIIIH

lassen Iflarkov is architect en imagineer'avonturier. Zijn zoektocht leidt ons naar interpixelalre ruimten: net als iotercellulaire eipedities. zoekt hij naar de materie die tussen de kleinste deeltjes zau moeten bestaan. LUelkom in zijn Belgian Zoom Labi Gereid j e aok voor op enkele nachtelijke performances van de Oulgaarse man zelf.

eöoy - Blockbob tot ano 101-111

eGoy is Steffen Sauerteig. Svend Smital and Kai Vermehr. Ule create re-usable pixel objects and take them to build complex and extensible artmerk. And me make toys, Zo omschnjven de pixelgnden zichzelf. Gun laatste toy Blockbob mordt voor Pluto tot duivelse dimensies uitvergroot. ulteen gerukt. en verspreid over de ruimte. De romp, het stel henen en het hoofd heten je melkoml

Boutique Vizique " illodus Hiatus EBE. 31-101ii-m

ITIodus Olotus is een nieume interactieve installatie van Hendrik Le per en Stiin Schiffeleers. Voor ilit project zocht het Boutique Vizique duo mspiralia bij het merk Penoulum FFlusic van componist en minimalist Steve Reich. Gan het concept en de uitvoering mordt veertig jaar na datum een stevige zmier gegeven gebruik makend van hedendaagse technolog Hin. Het resultaat is een innsmende Installatie maarin de bemeging van verschiffende pendele reglstreerd en vertaald mordt naar een auditieve en visuele compositie. licht en geluid morden rechtstre eks beinvloed door de interactie van de toeschoumers. Zij morden de bespelers van een constant veranderende. ruimtelijke ervaring

Stiiuart Smith " Jed s Other Poem
I TRV tO SING It'S IT FUMMY L I K t BIO • BUT BRINGING HE

[ S 31-10 1 CHI] U

!
Jed's Other Poem is de officiele video voor het gelijknamige nummer van Grandaddy. Get nummer ¡5 een lofrede vaor Jedoy'3. een menselijk rohot geboumd uit reserve'onderdelen. Steuert Smith proQrammeerde de video vallediq in Bpplesoft Basic op een vintage 197n Bpple ] [ * met slechts 1GK fiflíG en zander harde schijf of muís.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful