You are on page 1of 1

Starovek

Spoločné znaky: základy práva(babilónska ríša), rímska ríša, kultúry(umenie,


najme divadelné, literatúra, výtvarné umenie, školstvo, hudobné umenie...),
ústavy, jazyka(latinský jazyk), písmo(klinové, hieroglify, latinka, grécke
písmo)hierarchia spoločnosti(delenie ľudí podľa majetku a postavenia),základy
techniky.

Staro orientálne štáty

Sumerské mestké štáty: