You are on page 1of 36

SOMMERSTED

Kirkebladet – se midtersiderne
AKTIV
4
1
. å
r
g
a
n
g
August · septem
ber · novem
ber 2011
N
r. 3
Foto: Storegade - juli 2011. Kommunens anliggende – eller dit? (læs side 3)
HUSK!

»En hyggelig aften«
på Sommersted hotel
og Banehuset

Tilmelding til vinterens aktiviteter
2
Indhold
Side 2: Indholdsfortegnelse, næste deadline mm.
Side 3: Fra redaktionen
Side 4: Sommersjov i Sommersted blev en god oplevelse
Side 5: Sankt Hansfesten på Damager – en ny tradition i SIF?
Side 6: Svømning for alle!
Side 11: Nyt fra håndbold Ungdom, Badminton og Krocket
Side 12-15: Fodboldafdelingens aktiviteter afviklede og kommende
Side 16: Gymnastikafdelingen næsten klar til den ny sæson
Side 17: KFUM-spejderne Sommersted/Nustrup
Side 18: Sommersted Efterskole
Midtersiderne - Kirkebladet
Side 19: Nyt fra Børnehaven Troldemarken
Side 20-21: Nyt fra Sommersted Skole
Side 22-23: En hyggelig efterårsfest
Side 24-25: Banehusets program i efteråret
Side 26: Danmarks hurtigste festival
Side 31-32: Nyt fra SIF’s Bestyrelse + Zumba
Side 33: Sommersted lokalhistorisk forening
Side 34: Aktivitetskalender
Materialer til Aktiv Sommersted modtages
gerne. Kontakt mig på sidestående tlf.nr.
eller skriv et stykke direkte til montering på
A5, skrifttype arial, str.11.
Det skrevne må højst fylde 12X18 cm. Pr.
side. Vedlæg gerne en diskette eller
send allerhelst pr. E-mail (Word program og
fotos, som kan åbnes i Word program).
Næste blad udkommer uge 45 2011.
Sidste frist for aflevering af stof hertil:
fredag den 14.oktober 2011 til:
Stinne P. Carstensen, Storegade 52.
Prøv! At overholde tidsfristen. Det
skal jeg også overfor trykkeriet og di-
stributør, hvis bladet skal ud til tiden.
Modtager du ikke Aktiv Sommersted???
- henvend dig til ansvarshavende redaktør.
Ansvarshavende
redaktør
Sommersted IF
Stinne P. Carstensen
Storegade 52
Tlf: 74 50 40 12
E-mail:
stc@danskkabeltv.dk
Kirkebladet
Peter Kiel Nielsen
Tlf: 74 50 41 58
E-mail: PKNI@km.dk
Udgivelse/distribution
af Aktiv Sommersted
dækkes af Sommersted
IF – med støtte fra di-
verse foreninger, institu-
tioner i byen + andre
frivillige.
For Kirkebladets ved-
kommende af Sommer-
sted/Oksenvad sogne.
Bladet postomdeles i
postnr. 6560-distriktet
3
Fra redaktionen
Du siger det er kommunens anliggende –
men hiv dog selv skidtet op!!!
På forsiden af bladet og på denne side kan du se, hvordan snavset
hober sig op og ukrudtet gror langs Storegade i Sommersted. Desu-
den er cykelsti og fortov i en miserabel forfatning.
- Og det er ikke et særsyn. De fleste af Haderslev kommunes offentli-
ge veje er ligeså forsømte. Er du også en af dem, der bliver sur og
forarges over denne mistrivsel???
Med hensyn til skidt og møg vil jeg gerne give dig et godt råd. I stedet
for at surmule og kritisere kommunen – så buk dig dog ned og hiv
skidtet op. Skulle der ”gå nogle skår af dig” hvis du skulle gøre en
lille indsats for at holde din by ren?
Nej vel! I disse krisetider, hvor og-
så kommunen fattes penge, må vi
alle gøre vores til at der ser pænt
ud, hvor vi færdes.
Det gælder også Maskinstation
og landmænd der kører igennem
byen med deres store maskiner,
der efterlader sig bunker af jord og sten, når de har været i marken
eller på byggepladser.
Prøv at gå eller cykle en tur ned ad Storegade og se hvor grimt der er
mange steder. Mange siger nok – Det er ikke min skyld!
Og så siger jeg bare: Hvis vi alle tænker sådan,
ville Sommersted være så overdynget af skidt og
møg og ukrudt, at der ikke var til at være her.
Heldigvis er der rigtig mange, der tager fortovet
med, når de alligevel arbejder i haven. Tænk hvis
vi alle tog det ansvar – også dem, der bare går
en lille tur. Vi er ca. 1.100 mennesker i byen.
Hvis alle bare samler et stykke papir eller et
stykke ukrudt op hver dag, ville det blive til 15.400 styk i løbet af 14
dage – og så var problemet løst. – og så kunne det jo være, at kom-
munen havde penge og tid til at ordne hullerne i fortov og cykelsti!!!!!!
Jeg glæder mig til at se hvor mange der følger min opfordring!
Stinne Prinds Carstensen
4
S
Så er Sommerfesten den 17., 18. og 19. juni vel overstået.
På trods af rigtig dårlig vejr var der en fantastisk opbakning til vores
Sommerfest i år.
Fredag bød på Oldboys fodbold hvor værterne fra Sommersted var så
beskedne at tage pokalen.
Lørdag formiddag var der børnefodbold på programmet. Her deltog
vores egne børnehold og ikke mindre end 12 udenbys hold. Et rigtig
godt stævne uden tabere eller vindere, da alle fik en is for at deltage.
Lørdag klokken 12.45 indviede vi vores nye boldbane. Det foregik ved
at snoren blev klippet og der blev sluppet ca.60 balloner løs fra midten
af banen.
Vores serie 5 hold spillede herefter mod Hammelev. Det blev en fod-
boldkamp om liv eller død i serie 5. Sommersted vandt hele 8-0.
Stort til lykke til vores brave fodboldherrer!
Programmet bød også på en løbetur med Sommersted Runners –
og der kunne vælges mellem 3, 5 eller 8 km.
Der var også mulighed for at komme på en cykeltur med familien.
Så blev klokken 16 og gaderundbolden blev skudt i gang. Hele 10
hold deltog. Vinder blev holdet fra Mølby.
Herefter kunne man købe en grillmenu til 60 kr. Ca. 100 personer
valgte at spise på pladsen.
Hele dagen var der aktiviteter for børnene i hallen - og Wii-turnering.
Søndag var der regionsfinale i damefodbold. Her blev vore da-
mer nr. 2 efter forlænget spilletid og straffespark.
Stort tillykke herfra til damerne for en flot præstation.
Alt i alt en rigtig god weekend med stor opbakning, vejret taget i be-
tragtning.
En stor tak til alle hjælpere og sponsorer.
Vi vender tilbage i 2012 med mere sommerfest efter samme koncept.
Overskuddet af arrangementet kendes ikke i skrivende stund.
Hanne Holm
5
Sankt Hans 2011
Også i år blev Sankt Hans aften afholdt ved mosen på
Damager – en aften med sådan typisk dansk sommervejr,
men dog med tørvejr.
Det var dejligt, at også i år havde mange mennesker fundet vej til by-
ens Sankt Hans bål, som brændte fint under Knud Erik Hansens tale.
I år var KFUM spejderne Gabøl – Nustrup – Sommersted blevet med-
arrangør sammen med os i Sommersted Idrætsforening.
Spejderne sørgede for snobrødsbagning til børnene og for grillpølser
og drikkevarer til de voksne.
Tak til: Sommersted Bageri og Blomstertanken for sponsorat af
snobrødsdej m.v.
Tak til Lisbeth og Ryon fordi vi må låne jeres mark til arrangementet.
Tak til Lars Krogh som var ”ildmester” og til Sommersted Tømrer og
Snedker for lån af materialer til bænke.
Tak til Knud Erik Hansen for båltalen.
I 2012 falder Sankt Hans aften på en lørdag aften – vi må så overveje
om vi i den anledning vil udvide arrangementet lidt med mulighed for
musik og lidt mere hyggeligt samvær efter bålet.
Sommersted IF
Hanne Holm

6
Svømning for alle
Vojens Svømmehal sæson 2011/12
Tid: hver torsdag kl. 18:00-20:00
Start: Torsdag den 8.september
I samarbejde med Simmersted IF og Vedsted UIF tilbyder vi
svømning i Vojens Svømmehal.
Svømning for alle er motion, leg og hyggeligt samvær. Der er
ingen instruktør til stede, så der vil ikke blive undervist i svøm-
ning. Derimod er der 2 livreddere til stede. Alle aldersgrupper er
velkomne.
Inkluderet i prisen er muligheden for at benytte:
Sauna, dampbad, spabad, rutsjebaner, legeredskaber, boblefelter, mas-
sagestråler og vipper.
Det store varmtvandbassin kan vi benytte fra kl. 19-20.
Resten af svømmehallen fra kl. 18-20.
Pris for 26 torsdage: Voksne 300 kr. Børn 250 kr.
Ved offentlig svømning koster det 40 kr. for voksne og 20 kr. for
børn, så du sparer mange penge ved at svømme hos Sommersted IF
Ingen svømning: Den 20.oktober, 22.+29.december og 16.februar.
Sidste gang: torsdag den 29.marts 2012.
Tilmelding: foregår efter først-til-mølle-princippet – til:
Uffe Monrad, Kirkevej 19
E-mail uffemonrad@sol.dk eller 7450 4349.
Har du spørgsmål er du også velkommen til at ringe eller E-maile!
7
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
FOLK MØDES
DINNER TRANSPORTABLE
v/Annalise
Ringgade 16
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99
Mariannas Salon
Marianna Witt Jensen
Storegade 73
6560 Sommersted
8
Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen
Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245
Køb * salg * bytte
Import * Eksport
Special- og engros’ biler
Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193
Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk
Storegade 52-54 · Haderslev · Tlf. 74 522 522
www.stiftsbogtrykkeriet.dk
HADE R S L E V
S T I F T S B OGT RY K K E R I
... når det gælder om
at sætte sort på hvidt
S VANEMÆRKEDE TRYKS AGER
LYNTRYK · I NTERNET
Storegade 105
6560 Sommersted
Tlf. 73 54 11 04
www.sommersted-hotel.dk
9


AnnoncerNår det gælder KØREKORT
så ring til
KØRESKOLEN
74 50 61 05
Finn Thomasen
www.styrekort.dk
Elmegården Elmegården Elmegården Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård

V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk


Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
eller efter nærmere aftale
Gårdmejeri
HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00
jp@hc-sport.dk
MI DT PÅ GÅGADEN
S Ø N D E R J Y S K Ø L - T R A D I T I O N S I D E N 1 8 6 5
Flydende
sønderjysk
www. f ugl sang. dk
Bispegade 15-17 - Haderslev - Tlf. 74 52 04 00
10

TORBEN RAFN & CO. A/S
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 48
TØMRERMESTER
Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69
ALT I TRÆ
Grønnevang 27
6500 Sommersted
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TornboSvejs

www.tornbosvejs.dk
Lindholmvej 26
DK-6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 8440
• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
• Højttaleranlæg
• Forhandler alle kendte
fabrikater
www.tornbosvejs.dk
TornboSvejs
|
Lindholmvej 18B
|
DK-6710 Esbjerg V
|
Tlf. 7515 8440
Professionelt skære- og svejseudstyr
11
Håndbold ungdom
Vi vil i år prøve om vi kan få startet håndbold op for
børn fra 0. til 2. klasse.
Lone Villadsen vil gerne være træner, men hun mangler voksne hjæl-
pere, så hvis du har et barn i denne aldersklasse og/eller interesserer
dig for håndbold, så meld dig som hjælper på tlf. 2164 6135
Vi vil også rigtig gerne tilbyde håndbold til de lidt ældre børn, men
mangler trænere.
Hvis du har et barn der gerne vil spille håndbold og du er villig til at
give en hånd med - som træner eller holdleder - så kom ud af busken
og finder vi på noget.
Kontakt Hanne Holm på tlf. 2164 6135.
Badminton seniorafdelingen
Tilmelding til vintersæsonens seniorbadminton
er tirsdag den 6. september kl. 19.00 til 19.30 i hallen.
Priser for en bane i Sommerstedhallen:
Tirsdag kl. 19 - 21 1.800kr. pr. bane for en hel sæson.
Mandag/tirsdag kl. 21 - 22 1.200kr. pr. bane for en hel sæson.
Fredag kl. 15 - 16 1.200kr. pr. bane for en hel sæson.
Der må spilles på banerne samme aften - efter tilmeldingen.
Badmintonudvalget
Sonja Kjær Christensen
Telefon 74 50 49 84 / 21 75 09 08

Krocket i Sommersted
Nærmere oplysninger ved
Anne Margrethe og Jacob
Telefon 7450 4975
12
Fodbold – ungdom
Så ruller fodbolden igen for piger og
drenge
Træningstid Start Årgang Trænere
Mandage
kl. 16.45-17.30
15.08.11 2006
2007
Hanne Holm, Alberte, Nikoline og
Mads
Mandage
kl. 17.00-18.00
15.08.11
2003-05
(0.-2.kl.)
Lene Petersen, Morten Holm,
Rasmus Dall, Christian Ry
Tirsdage
kl. 17.30-19.00
16.08.11 2002
(3.kl.)
Tommy Erbs og Lars Adsbøl
Tirsdage
kl. 17.30-19.00
16.08.11 2001
(4.kl.)
Jacob Fuchs og Mette Petersen
Tirs- + torsdage
kl.
1997
1998
Peter Aagaard og
Christian Henriksen
Kontingent for både forår og efterår 2011: 250 kr. for årg. 2005 og
2006, alle øvrige 400 kr. –
Starter dit barn først efter sommerferien er kontingentet hhv. 125 kr.
og 200 kr.
Udendørstræningen slutter ultimo september.
Træningen vil blive tilrettelagt, således at børnene laver øvelser på
tværs af alder, dvs. dit barn kommer til at møde flere trænere. Vi prio-
riterer at børnene bliver udfordret på deres lyst og evner til fodbold på
det niveau hvor de er, uanset alder.
Har dit barn ikke lyst til at ”spille fodbold”, men gerne vil være med til
alt det andet sjove vi laver, så er han/hun også meget velkommen
Har du spørgsmål, så ring til Randi Nielsen, tlf. 7450 4949 (efter kl.
18.00) – eller SMS på 26657450.
Randi Nielsen
13
Fodboldskole 2011
For 4. gang var Sommersted IF i uge 27 vært for en DGI fodboldskole.
44 børn deltog + 4 dygtige trænere fra DGI. I år var fodboldskolen
henlagt til boldbanerne ved hallen. En god ide idet vi så kunne trække
indenfor i hallen om fredagen hvor det regnede hele formiddagen.
Alle de øvrige dage var det perfekt fodboldvejr og fuld gang i bolden
fra kl. 09.00 – 15.00. DGI sørgede for at alle børn fik fodboldbluse,
shorts, strømper og en fodbold.
Afslutningen om fredagen blev også meget meget våd. Der var i hvert
fald stor vandkamp mellem trænerne og børnene, godt hjulpet på vej
af en masse vand fra Sommersted Frivillige Brandværn. Tak for det.
Sommersted Ifs primusmotor i fodboldskolen var Hanne Holm, som i
ugens løb sørgede for frugt, slik, plaster, trøstende ord og styr på
madpakker, drikkedunke, tøj og børn.
Det er vores indtryk at børnene virkelig nød ugen i en god kombinati-
on af fodbold og leg.
Vi fra Sommersted IF er glade for den store opbakning til fodboldsko-
len og forventer at vende tilbage med mere fodboldskole i 2. uge af
sommerferien i 2012.
Sommersted IF
Peter Henningsen
14
Superliga kamp mellem SønderjyskE og Brøndby.
Søndag den 25.maj spillede SønderjyskE sin sidste hjemmekamp i
foråret - og den tog alle børnefodboldspillere fra Sommersted IF og
deres forældre ind på Haderslev Idrætscenter for at se.
Vi kørte samlet fra Sommersted stadion med kurs mod Haderslev.
Alle med forventning om at Brøndby skulle have ”bank”.
Humøret var i top - og der blev drukket sodavand og spist
”stadion platte” (grillpølse med brød).
Der blev sunget med på SønderjyskE`s slagsang, men lige lidt hjalp
det. Vi måtte erkende at Brøndby var bedst denne søndag. Sønderjy-
skE blev slået 2-0.
Efter kampen så vi overrækkelsen af bronzemedaljerne til Brøndby,
så det var vel ok at tabe til dem. Tak til forældre og spillere for en rig-
tig hyggelig tur. (Foto: Børn og forældre fra SIF på tilskuerpladserne)
På fodboldudvalgets vegne
Hanne Holm


Store trænerdag i Parken.
Søndag den 4. maj tog 14 forventningsfulde fodboldtrænere fra Som-
mersted Idrætsforening af sted fra Kolding banegård med kurs mod
København, nærmere bestemt Parken.
Her skulle vi sammen på fodboldtrænerkursus.
Trænerne var ingen ringere end selveste Ebbe Sand og landstræner
Morten Olsen.
Godt kursus hvor der var fokus på angreb og skud.
15
Efter endt kursus overværede vi pokalfinalekampen i Parken mellem
FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Nordsjælland vandt 3-2
Klokken 01.00 var vi atter i Kolding - en stor oplevelse rigere.
På turen frem og tilbage mellem København og Kolding var der dømt
hygge - og der blev hygget. Der var flere gange at der blev grinet så
vandet stod ud af øjnene på folk.
Tak for en super tur til de deltagende trænere. Tak til fodboldudvalget,
der prioriterer trænerne så højt.
Ungdomstræner Morten Holm
Mere fodbold - Oldboys:
Efter en knap så god forårssæson med en del nederlag
sluttede vi foråret af med en lille miniturnering fredag
den 17.juni i forbindelse med sommerfesten.
Oksenvad & Nustrup/Øster Lindet var de to andre hold, og efter 2
sejre på hver 2-1 tog Sommersted IF selv pokalen i denne nye Fugl-
sang Cup. Vi var de første spillere på den nye bane ved hallen - og
det er en rigtig god bane. Vi håber at den også fremover kan være i
samme stand og give nogle gode kampe.
Ved udgivelsen af dette ”Aktiv Sommersted” er efterårssæsonen star-
tet (10. august) og vi håber på bedre resultater. Afslutningsfesten hol-
des i år i Øster Lindet - lørdag den 24. september.
Hvis du vil vide mere eller se vores kampprogram kan det findes på
www.sommersted-if.dk.
Sommersted IF’s Oldboys
Gert Madsen
Vigtig meddelelse til alle fodboldspillere !
Når vi starter efter sommerferien – så husk
at det fremover foregår på banerne ved skolen.

Omklædningen foregår i omklædningsrummene i hallen –
og du skal gå ind fra P-pladsen.

Vi glæder os til at se dig på de nye baner.
Fodboldudvalget
16
Nyt fra gymnastikudvalget
I gymnastikudvalget er vi godt i gang med at planlægge
vintersæsonen 2011/12.
I skrivende stund (midt juli) mangler vi endnu at få de sidste
brikker til at falde på plads, men vi forventer at tilbyde følgende hold:
Voksen/barn gymnastik for de 0 – 2årige
Krudtugler for de 3-4årige
Springlopper for de 5-6årige
Turbo kids for 1. – 3. klasse
Pige gymnastik, rytme og noget spring for piger 4. – 7. klasse
Vi kan endnu ikke sige noget om hvilke ugedage de forskellige hold
kommer til at træne. I stedet vil SIF lave en samlet information for
vintersæsonen. Denne vil blive annonceret på vores hjemmeside, i
børnehaverne, dagplejer og skole intra.
Desuden arbejder vi stadig på at oprette et hold for voksne med idræt
på tværs af forskellige sportsgrene. Mere om dette hvis det lykkes at
skaffe instruktører.
På side 32 kan du læse om Zumba sæsonen 2011/12.
Venlig hilsen
Gymnastikudvalget
Gymnastikudvalget:
Grete Bloch Sørensen Revsø Mark Vej 10 tlf. 2559 6344
Anne Vejnholdt Schøler Tingbjergvej 2 tlf. 2991 7946
Anne Lise Silberbauer Parkvej 8 tlf. 2067 3635
Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos ”Bolander, Din Tøjmand” i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker
idræt i Sommersted IF. Så sponsorerer ”Bolander, Din tøjmand” et
beløb svarende til 5 % - af det du køber for - til Sommersted IF.
Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig mange penge til foreningen.
17
KFUM-spejderne
På den lidt kølige men vellykkede Skt.Hans aften på
Elmegårdens eng på Damager, kunne flere af de
fremmødte se, at der var børn og voksne i grønne
skjorter og gule tørklæder.
Spørgsmålet var:
Er der spejdere i Sommersted endnu? Svaret er Ja!
Der er KFUM-spejdere. De holder blot deres møder i Nustrup, da Æ´
Hyt er flyttet til Gabøl-Nustrups spejdergruppe og lokalt hører til der-
ude nu. Hytten ligger for enden af Tingvadvej lige før Nustrup Krydset.
Da spejderne den 31.12.2008 måtte lukke i Sommersted pga. for få
medlemmer, var der nogen, der gerne ville fortsætte - og valget faldt
på Gabøl-Nustrup Gruppen, da den ligger tættest på Sommersted.
Der er en herlig flok af børn, unge og voksne, der hver uge holder
deres møder. Ca.60 medlemmer i alt.
Så har du lyst til at prøve at være spejder, skal du ikke tøve med at
kontakte os, for det er gratis at komme 3 gange og se, hvad der sker.
Vi har kørselsordning fra Sommersted og hjem igen.
Kontakt: Grupperådsformand Ryan Christensen tlf. 2567 9002 eller
Forældrerådsmedlem Karin Mølbak tlf 7450 4111 (bedst efter kl.18.00)
Se også Nustrup Ungdomsforenings hjemmeside på
http://www.spejdernet.dk/
Som noget nyt er der også oprettet en gruppe for interesserede og
gamle spejdere der hedder 18+, hvor vi har en masse interessante
møder. Her er du som voksen velkommen til at deltage, blot du først
melder dig til hos ovenstående.
Vi glæder os rigtig meget til at se dig!
KFUM-spejderne - Karin Mølbak
Annoncetegning!
Har du interesse i at tegne en annonce i ”Aktiv Sommersted” kan
dette ske ved henvendelse til Stinne P. Carstensen, tlf. 7450 4012.
Alle henvendelser vil blive modtaget med glæde.
18
Livlig aktivitet på efterskolen - også i sommerferien.
Bedst som efterskolens elever var blevet sendt hjem efter et livsforan-
drende år på Sommersted Efterskole, og skolens medarbejdere så småt
begyndte at gå på ferie, blev skolen fyldt på ny. Uge 26 lagde eftersko-
len rammer til et nyt initiativ. Ideen var at tilbyde juniorere i alderen
10-14 år et uges ophold på skolen, samtidig med at man kombinerer en
traditionel sommerlejr og en uges håndbold- eller fodboldskole. Projek-
tet fik navnet JuniorSportsCamp, og tilmeldingerne strømmede ind, og
på blot fem uger blev lejren fyldt op. 133 deltagere, 26 ledere, heraf tre
fra skolen og skolens køkkenpersonale fik sammen en fantastisk uge,
med masser af sport, hygge og solskin.
Måske så du nogle af de friske unge mennesker? Så mange deltagere
der skal dyrke sport på en gang, er der ikke plads til udelukkende på ef-
terskolen. Derfor blev SIF’s boldbane ved rundkørslen og Sommersted
Hallen også lånt til lejligheden, og torsdag aften stod der gudstjeneste i
Sommersted kirke på programmet.
Tak til alle i Sommersted der beredvilligt hjalp til at dette arr. kunne
blive en succes - vi regner med at gentage den igen næste sommer.
Sportsefterskolen Sommersted
Bestyrelsen for Sommersted Efterskole og skolekredsen har vedtaget
at ændre efterskolens profil, så den i fremtiden bliver en kristen sport-
sefterskole. Dette skal ske fra skoleåret 2012/13. Kommende elever skal
kunne vælge mellem tre linjer: fodbold, håndbold og rytmisk gymastik/
dans, foruden andre almindelige valgfag som musik og design og den
obligatoriske undervisning.
Dette sker for at blive endnu tydligere om skolens profil og på den bag-
grund at kunne tiltrække en større og mere homogen elevgruppe, end
det er tilfældet pt. Desuden har projektet omkring JuniorSportsCamp
og de mange deltagere vist, at dette måske er vejen at gå for Sommer-
sted Efterskole i fremtiden.
Skolens nye navn bliver: Sportsefterskolen Sommersted og det konkre-
te indhold af det nye tilbud præsenteres til sep. til Efterskolernes Dag.
19
Børnehaven Troldemarken
Så blev det sommer med alt hvad det nu bringer med
sig.
Her i børnehaven gav det liv og glade dage på Store-
gade, da vi var samlet i et hus.
Men sommeren betød også at noget ændrede sig fysisk. Vi gik fra at
have 4 huse til nu kun at være i 2 huse. Det gav en masse flytterod,
for nu skulle vi flytte sammen. Jubii!
Kasser blev fyldt med gamle minder og bragt videre til et nyt hus hvor
de nu skal fyldes op med nye minder. Der blev lagt på hylder og i
skabe og i skuret kom der nye seje cykler. Jo! så der skete en masse.
Nye børn og voksne skulle finde sig tilrette for mere end bare en
sommerperiode. Men det ser ud til at det bare går super godt. Vi er så
glade for at have jer her.
Nu kan vi så se frem til at de 2 huse med tiden kun bliver til 1 hus.
- Men som i alle eventyre så begynder det altid med: ”Der var en-
gang ……” og slutter med…”og så fik de lige det de ønskede sig og
levede lykkelige til deres dages ende”.
Sommeren har også været tiden hvor vi har sagt far-
vel til vores Stortrolde, kommende skolebørn. Det er
hver gang helt utroligt som tiden bare flyver af sted, 3
år er gået og nu skal de så i skole. Vi ønsker jer alle
det bedste i Jeres skole. Vi håber at I vil huske til-
bage på den tid I har været i børnehaven. Også på
vores koloni som vi var så heldige lige at have. Vej-
ret var jo heldigvis med os de 3 dage vi var af sted. Dejligt. Vi fik gået
mange lange ture ved stranden, brændt heksen af til sank hans og
knyttet nye venskaber på kryds og tværs.
Nu ser vi fremad og får åbnet op for nye spændende projekter.
Vi ses derude!
Susanne Kjær

20
Sommersted skole juli 2011
Af Skolebestyrelsesformand: Anders Mølbak Jensen
Jeg har nu siddet i Skolebestyrelsen på Som-
mersted skole i fem år, og den 1.august starter
den nye Fællesskolen Nustrup Sommersted.
Skolebestyrelsen består herefter af den gamle
Nustrup og Sommersted skoles skolebestyrel-
ser.
Vi har nu praktiseret samarbejdet i nogle måneder, og det fungerer
fint. Vi er allerede godt i gang med at skabe et meget tæt samarbejde
imellem de to skolebestyrelser, skoleledelsen samt lærere og SFO.
Det vil således være en velfungerende Fællesskole Nustrup Som-
mersted, som starter op efter sommerferien. Faktisk har vi allerede
truffet ømtålelige beslutninger for at skabe bedre økonomi ved at flytte
9.klasse fra Nustrup til Sommersted.
Er det ikke noget med at 7.-9.klasse stopper på Sommersted sko-
le efter sommerferien 2012?
Jo! – Det er de politiske realiteter, selvom vi synes, der er rigtig man-
ge argumenter for at fortsætte med 7.-9.klasse på Fællesskolen Nu-
strup Sommersted. Men foreløbig skal vi sørge for et rigtig godt år
for de kommende 0.-9.klasser og SFO - og det er jeg ikke i tvivl om, at
det vil blive.
Hvad så efter sommerferien 2012?
Ja! – hvad så? Der er et helt år til. Jeg er sikker på, at Fællesskolen
Nustrup Sommersted vil få det til at fungere rigtig godt fra 0.-
6.klasse og SFO.
Omkring 7.-9.klasse så er der nok ikke nogen i Haderslev Kommune,
der i detaljen har overblikket omkring de store rokader, der skal til at
ske – Det er først noget, der skal til at planlægges nærmere i løbet af
næste skoleår – men jeg forventer, at der løbende vil blive informatio-
ner omkring Ungeuniverserne, lærerflytninger osv.
Det er jo en voldsom stor omlægning af skolesystemer, der kommer til
at ske her i Haderslev Kommune. Skrækscenariet er selvfølgelig, at
engagementet hos lærere og andet personale falder i en sådan situa-
tion – og dette vil jo påvirke undervisningen i sidste ende.
21
Selvfølgelig vil der blive lagt et stort arbejde i at få tingene til at funge-
re på de skoler, der skal have Ungeuniverserne. Samtidig bliver der
helt sikkert et eller andet samarbejde imellem de skoler med elever fra
0.-6.klasse og skoler med Ungeuniverserne.
Til de forældre der satser på frit skolevalg i Haderslev kommune vil
jeg formode, at de høje klassekvotienter i praksis vil sætte det frie
skolevalg ud af kraft, da skolerne skal reservere plads til tilflyttere i
eget skoledistrikt. Povlsbjergskolen afsætter selvfølgelig plads til nye
7.-9.klasse elever fra Sommersted skole, men ellers er det mig be-
kendt kun Jels skole der vil have viljen til at indsætte nye klasser, hvis
der flyttes mange elever til fra Sommersted skoledistrikt– men Jels
skole hører jo ikke med til Haderslev Kommune.
Jeg bliver selv en af dem, der bliver påvirket af at 7.-9.klasse nedlæg-
ges på Sommersted skole.
Efter sommerferien 2012 vil jeg derfor ikke længere være i skolebe-
styrelsen, da jeg til den tid ingen børn har på skolen. Men med ud-
gangen af skoleåret 2011 vil jeg være den sidste skolebestyrelses-
formand på den gamle Sommersted skole. Jeg har været glad for
samarbejdet med skolebestyrelserne, skoleledelsen, lærerne, SFO og
resten af skolens personale. Jeg har samtidig været glad for mine
børns skoleforløb på Sommersted skole og ser frem til det sidste år
med Fællesskolen Nustrup Sommersted, før børnene flyttes til an-
dre skoler.
Dimissionsfesten den 22.juni 2011
Det var også en fornøjelse som den sidste skolebestyrelsesformand
at være med til dimissionsfesten for det sidste hold Sommersted sko-
les 9.klasses elever.
Rent eksamensmæssigt var det nok en af de bedste årgange nogen
sinde. Jeg bemærkede mig en far, der smilede lidt anstrengt efter han
havde lovet sin datter 100 kr. for hvert 12 tal, og hun viste sit af-
gangsbevis med 7 styk.
Med sådanne resultater bliver man lidt vemodig over at 7.-9.klasse
stopper på Sommersted skole om et år, men det er den politiske vir-
kelighed her - som i så mange andre skoler i Haderslev kommune.
Venlig hilsen
Anders Mølbak
22
Sommersted IF – 75 år
Hen over året 2011 har vi fejret Sommersted IF´s
75 års jubilæum - og fejringen fortsætter.
I et godt samarbejde med Sommersted Hotel og Banehuset har vi
arrangeret en hyggelig aften. Alle er velkommen uanset tilknytning til
Sommersted Idrætsforening.
Se program på næste side!
Billetsalget starter den 15.august. Du kan købe billetter ved at ringe/
SMS til Hanne Holm, mobil 21 64 61 35, Peter Henningsen, mobil 23
43 61 82 eller på e-mail: sif@sommersted-if.dk
Der sælges max. 120 billetter efter først til mølle princippet.
Du skal være fyldt 18 år for at kunne deltage i festen.
Vi håber på en god opbakning til dette arrangement, og glæder os til
en hyggelig aften.
På bestyrelsens vegne
Peter Henningsen
Foto: Danseorkestret Short-Cut som spiller til en hyggelig aften.
23

En hyggelig aften
lørdag den 1. oktober 2011:
Kl. 18.30: Buffet på Sommersted Hotel:
med flere slags kød, kartofler, salat, flutes etc.
Desuden dessert.

Kl. 21.00: Vi går om på Banehuset
Banehuset har hyret gruppen Short-Cut
til at stå for musikken.
Short-Cut beskriver sig selv således:
”Vi spiller de største dansehits, dem du absolut må danse
til og synge med på, og det gøres med en energi
og stemning så du ønsker festen aldrig stopper.
Vi indtager scenen med et festfyrværkeri af lyd,
lys og energi samt en masse overraskelser”
Se mere på www.short-cut.dk
Musikken slutter ca. kl. 01.00.
Pris pr. person:
kun 225 kr. for mad og entre på Hotellet og Banehuset.
Drikkevarer er ikke med i prisen.
Meld dig til i tide – der er kun 120 billetter!

24

Så er sommerferien slut, og vi skal i gang med efterårets program i
Banehuset. Det foreløbige program ser således ud:
Dirty Guns 9. September
Dette band behøver vist næsten ingen nærmere præsentation længe-
re – vores helt egen husorkester kan vi nærmest kalde dem. De er
klar til endnu en gang at banke en fest på benene med en masse vel-
kendte numre, som lige er til at skråle med på.
Short-cut 1. Oktober
Som en del af SIF’s 75 års jubilæum har foreningen valgt at afholde
en koncert med Short-cut i samarbejde med Banehuset. Bandet spil-
ler de største dansehits - alle dem du absolut må danse til og synge
med på. Repertoiret spænder vidt og leveres med en energi, der kick-
starter en fest du ønsker aldrig vil stoppe. Short-Cut sørger for at du
er nødt til at vride skjorten og sætte nye strenge på luftguitaren, når
du kommer hjem, og anbefaler i øvrigt efterfølgende strækøvelser, for
at undgå alt for ømme muskler.
Mike Tramp 21. Oktober
Hvis nu Mike Tramp var en træstamme, og du savede ham omkuld,
ville du kunne læse mere end 30 års rockhistorie i hans ringe. Han
står bl.a. bag bandene Mabel, White Lion og Freak of Nature, og så
har han varmet op for både AC/DC, Kiss, Aerosmith og Ozzy. Han har
også prøvet kræfter med en solo karriere og været korleder i TV2´s
musikprogram All-Stars, men som det nyeste turnerer han med sit
The Rock 'n' Roll Circuz.
Kings of Rock 12. November
Kings Of Rock leverer absolut den fedeste fest.
Det kan jo ikke undgås med disse musikere – med over 1.000 jobs på
alle Danmarks spillesteder og festivaler + adskillige ture til vore solda-
ter i Irak, Afghanistan og Kosovo - ved man altså hvad man taler om.
Musikerne i Kings Of Rock har spillet i bands som Mercyful Fate, Cor-
nerstone, Zauce, og Blink og har turneret verden over med Metallica
og Nickelback – helt over til Jerry Lee Lewis -
for at det ikke skal være løgn……
Julerock 25. december
25
Kom og ønsk alle vennerne go jul og hør noget godt musik.
Billetbestilling finder som sædvanligt sted på www.banehuset.dk og
det er også her, samt dagspressen og plakatopslag, du skal holde øje
med kommende arrangementer.
Mangler du et sted at øve?
Vi har ledige tider, hvis du har et band men ingen steder at øve!
Vi kan tilbyde et unikt sted hvor du/I kan prøve kræfter med den musi-
kalske verden – I får lov til at spille på scenen og bruge Banehusets
PA anlæg, det eneste I skal medbringe er instrumenter, guitar- og
basforstærker og lille tromme, stortrommepedal og bækkener.
Har det interesse, så ring til Roland Nielsen på 51902403 for mere
info angående ledige tider, priser osv.
V Vi i s se es s i i B Ba an ne eh hu us se et t! !
På bestyrelsens vegne
Malene Reinhardt

Nyt fra Dagplejen Krudtuglen
Dagplejen er blevet til en Natur dagpleje. På et ”Tag børn med i Natu-
ren” kursus blev jeg inspireret til at forene motorik
og indlæring med naturen.
Vi kan sikkert alle huske oplevelser vi har haft i
naturen da vi var børn, og børn i dag bliver også
draget af naturen. Så hvorfor ikke bruge denne
fascination. Naturen får dem til at skærpe sanserne
og motorikken bliver udfordret. De sociale færdig-
heder trænes samtidig med at nysgerrigheden bli-
ver vagt og fantasien får frit spil.
I naturdagplejen bruges naturen i hverdagen. Vi er ude hver dag…
uanset vejret og på den måde opleves årstidernes skiften. Vi tager på
natur udflugt minimum en gang i uge, året rundt. Vi planter, sår og
høster og på den måde opleves madens vej fra jord til bord. Alt dette
tilrettelægges i en1 års naturaktivitets plan som er udarbejdet ud fra
pædagogiske overvejelser. Børnene er vilde med det!
Dagplejen Krudtuglen v. Mette Møldrup Hansen
26
Sommersted festival
Når du læser denne artikel, er Sommersted Fe-
stival netop afholdt. Det var den 21. gang, så det
er en stor glæde at vi stadig kan finde musik der
falder i publikumssmag.
Vi vil gerne takke alle vores frivillige hjælper og
alle gæster på festivaldagen. Uden alle jer var
der jo ingen festival.
Nu kan planlægning af festivalen 2012, så småt gå i gang, så det bli-
ver spændende at se hvad musik der kommer.
Festivalen takker alle vores sponsorer:
A.M.J. Consult, Anderup Maskinudlejning, Blomstertanken /
Nærkøb Sommersted, Bolander Din Tøjmand, Breeders of
Denmark, Brille Centret, Brugt og Billigt, BS Design ApS, Bæk
Plantecenter, Børnefonden, Tømrermester Chr. F. Dahl, Colo-
rama, Dagplejen Krudtuglen, Damgårds Vinkartoner, Dansk Ka-
bel TV, Discotheque Moonlight / Mølby Kro, Dyrlægeteamet
Sydvest A/S, Elmegaard, Erling Jessen, F.G. Autoservice, Fri-
sør Grodt, GMS, Hair Style, Henning Krogh, Hennings Hvideva-
reservice, HM Byg, Holmberg/Stine, Hotel Vojens, J.P. Biler,
Jels Biler, Jels Blikkenslagerfirma, Jels Sko, Lindab, Mariannas
Salon, Maugstrup Kirkekro, Mekaniker Karl Hansen, Moseholm
Entreprenør, Mølby Diner, Mølby Malerforretning, ND Revision,
Elinstallatørfirmaet Niels Nielsens eftf, Quick Sol, Postgården,
Rationel Tagdækning, Salon Hänel, Skrydstrup El-service, Slag-
ter Lampe, Soka Spedition ApS, Sommersted Autoservice,
Sommersted Bageri, Sommersted Hotel, Sommersted Maskin-
station, Sommersted Tømrer & Snedker, Sommersted Pizza,
Spar, Stofsalg, Svend Petersen ApS, Sørens Bilhandel, Tekst &
Design, Tjæreborg Industri, Torben Rafn & Co, Tuborg, Tønder
Bank, Vingrotten, Vojens Data, Vojens Maskinforretning og Vo-
jens Radio.
På festivalens vegne
Ulla S. Jensen
27
Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62
Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.
iilian vollstcdt
/, ,4 ,, 81
Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos
»Bolander, Din Tøjmand« i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste, du skal i butikken, er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker idræt
i Sommersted IF, så sponsorerer
»Bolander, Din tøjmand«
et beløb svarende til 5% af det, du køber for, til Sommersted IF.
Husk det! Det kan det blive rigtig mange penge til foreningen.
28
29
”Brød der smager
kommer fra din bager”
SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk
Sommersted-Jels Dyrlæger ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen ,
Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat
og Nils Hansen.
Konsultation efter aftale mandag – fredag kl 8-17 Konsultation efter aftale mandag fredag kl. 8 17.
30


Hans Christian Carstensen
Afdelingsleder
Storegade 52
6560 Sommersted

Tlf. 74 50 47 60
E-mail: hc@danskkabeltv.dk
Web: http://www.danskkabeltv.dk


www.vingrotten.dk


Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201
Din GraĮske Totalleverandør
- til tiden
Murermester
Peter Lund
Grønnevang 11
6560 Sommersted
Tlf. 25 72 74 90
Jeg fokuserer på “MOTORISK” udvikling og “INDLÆRING”.
Vil du vide mere om dagplejen, der er lidt udover det sædvanlige
så kontakt
DAGPLEJEN
KRU
DTU
G
LEN
B
EM
Æ
R
K
:
Jeg har en FAST
TILKALDEVIKAR
tilknyttet.
Mette Møldrup Hansen
Sommerstedvej 18 - 6560 Sommersted - tlf. 28 51 48 69
www.dagplejenkrudtuglen.dk
LIDT UDOVER DET SÆDVANLIGE
31
Nyt fra bestyrelsen i Sommersted IF
Boldbaner:
Her efter sommerferien flytter vi op til hallen, således at alt boldspil nu
foregår på banerne der.
Det vil sige at vi så siger farvel til banerne på Storegade.
Anlægget ved hallen har hen over sommeren fået en gang service af
boldbanerne, ligesom kommunen har været i gang med at fjerne be-
plantningen ved hallen og lægge fliser til en terrasse.
Sommersted IF har været i fuld gang med at indrette boldrum, måle
og kridte banerne op, få udleveret nye nøgler og alle de andre ting der
skal gøres for at komme helt på plads.
Ligeledes har vi købt 2 nye udskiftningsbokse som et hold frivillige er i
gang med at sætte op.
Med hensyn til de gamle boldbaner på Storegade så håber vi at kun-
ne få en dialog med kommunen om at de forbliver som et rekreativt
område i den vestlige ende af byen. Vi håber at en snak imellem bor-
gerforeningen, efterskolen og kommunen kan være med til at finde en
løsning.
Ny vintersæson:
Da dette nummer af Aktiv Sommersted gik i trykken lige midt i som-
merferien, har vi ikke haft mulighed for at få hele vores samlede pro-
gram til den kommende vintersæson med her i bladet.
Enkelte aktiviteter kan du læse nærmere om i bladet. Derudover vil vi i
begyndelsen af september sørge for at der kommer en folder på Sko-
leintra og rundt i børnehaverne. Ligeledes vil aktiviteter for voksne
være at finde ved opslag og annoncer i ugeavisen.
De forskellige udvalg arbejder hårdt på at få så mange forskellige ak-
tiviteter som muligt op at stå.
Svømning:
I rigtig mange år har vi kunnet tilbyde svømning i Vojens Svømmehal.
Men hen over foråret vedtog kommunen et nyt regelsæt som gjorde at
man som forening kun kunne få tildelt tider i svømmehallen, hvis disse
tider blev anvendt til regulær undervisning i svømning.
Os ”hyggesvømmere” var der ikke plads til mere, da vi var en konkur-
rent til den offentlige svømning. Tider i svømmehallen vil fremover kun
kunne tilbydes foreninger med svømning som primære aktivitet. Ja
det er ikke nemt for en breddeforening som os at opfylde disse krav –
32
og nogen gange er det en svær kamp som forening imod Haderslev
kommune.
Det afførte en masse debat frem og tilbage og for at gøre en meget
lang historie kort, så har Sommersted IF - i samarbejde med Simmer-
sted og Vedsted - fremover lejet svømmehallen på markedsvilkår. Det
vil sige at den pris vi som foreninger skal betale i svømmehallen er
noget større end hidtil.
Men vigtigst af alt – vi kan også i kommende sæson tilbyde svømning
hver torsdag fra kl. 18 – 20 som hidtil. Vi er nu bare meget afhængige
af at få solgt alle pladser for at få økonomien til at løbe rundt. Ligele-
des har vi været nødt til at hæve priserne til 50kr. person for en sæ-
son.
Så vi håber på stor opbakning fra alle aldersgrupper til vores svøm-
ning fremover. Se mere andet sted i dette blad.
På bestyrelsens vegne
Peter Henningsen


Zumba nyt!
Igen er der i år Zumba Fitness hver torsdag fra
kl. 19-20 i hallen.
Vi begynder den 1.september.
De 2 første torsdage er prøvetimer, hvor alle er
velkomne til at deltage gratis. Disse 2 prøvetimer
vil være sådan, at jeg imellem hver sang, stopper
musikken og viser de trin vi skal igang med.
Håber du kommer!
Der vil komme, 1 eller måske 2 ekstra hold - nemlig et Zumba Gold
som er uden hop og vrid og et Zumba toning hvor træning er med
vægte, men i skrivende stund er der endnu ikke fastlagt noget om-
kring haltider. Følg med i dagspressen.
Zumba Dumba hilsen
Lone
33
Sommersted Sogns Lokalhistoriske Forening
Så er sommerferien slut og vi er så småt gået i gang igen,
vi holder stadig åbent den første mandag i hver måned fra
kl. 19 til 21, hvor alle er hjertelig velkommen til at kigge forbi.
Som noget nyt begynder vi at holde ”arbejdsaften” hver anden uge,
dvs. at vi er i Arkivet, onsdag i lige uger fra kl. 19.00, (første gang den
24. august) og skulle der være nogle som har tid og lyst til at give en
hjælpende hånd, skal I være meget velkommen. Vi har en del sorte-
rings arbejde der skal gøres og registreringsarbejde der skal laves, så
alle kan være med.
Vi skulle have haft en historie med i dette blad, men pga. og at vi hav-
de rigtig meget materiale til personen vi ville skrive om, og synes det
var svært at få det hele med. Da vi har planer om at lave et årsskrift
som vil komme ud til vores medlemmer, må I vente med den historie.
Som sagt skal vi i gang med at lave et årsskrift, så skulle der være
nogle der ligger inde med et eller andet, oplyser/billeder osv. angåen-
de Nicolai Christian Nielsen, præst i Sommersted 1888-1906 eller om
Thea Martensen, Korn og Foderstof-forretning fra 1939 – 1969, så vil
vi meget gerne låne det.
I kan altid kontakte os på mail sslf@mail.dk eller tlf. 74 50 41 42 (hvis
vi ikke er der, kan I lægge en besked med navn og nummer og vi
vender tilbage til jer.) eller ved at henvende jer til en fra bestyrelsen.
Så er du ikke medlem endnu, kan det nås endnu, ved at henvende
dig til Jørgen Skovrup tlf. 74 50 43 90.
På vegne af SSLF
Anette Schultz og Ulla S. Jensen
Høstgudstjeneste i Over Lerte Kirke

Onsdag den 14.september kl. 19:30.
Prædikant Anne Lise Bock
organist Ida Dall
34
Aktivitetskalender
Dato Kl. Forening Aktivitet Sted
18.08. 17:00 Vennekredsen
Grillfest
Karl Erik underholder
fortællinger og sang
Aktivitetscentret
21.08. 10:00
Sommersted
sogn
Radiogudstjeneste
Kom og fyld kirken
Sommersted
kirke
28.08. 10:30
Oksenvad
sogn
Friluftsgudstjeneste
Præsteskoven
Oksenvad
01.09. 19:00 SIF Zumba Fitness starter Hallen
03.-
04.09.
- ROOR Fjord Syd Revsø Rideskole
06.09. 14:30 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
06.09. 19:00 SIF Tilmelding badminton Hallen
07.09. 09:00
Sommersted
sogn
Udflugt til Vestslesvig
Afgang fra
Kirkepladsen
08.09. 18:00 SIF Svømning for alle starter
Vojens Svømme-
hal
09.09. 20:00 Banehuset Dirty Guns Banehuset
14.09. 19:30 Klokkemuseet Høstgudstjeneste O.Lerte kirke
20.09. 14:30 Brugerrådet Modeopvisning Aktivitetscentret
24.09. - ROOR Den jyske hest Revsø Rideskole
01.10. 18:30
Hotellet – SIF
og Banehuset
En hyggelig efterårsfest
Hotellet og
Banehuset
01.-
02.10.
- ROOR C-stævne pony dressur Revsø Rideskole
04.10. 14:30 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
21.10. 20:00 Banehuset Mike Tramp Banehuset
25.10. 18-22 Brugerrådet Løvfaldsfest Aktivitetscentret
01.11. 19:30 Sognene
Sogneaften
Foredrag Maria M Knudsen
Psykisk sygdom og tro
Sognehuset på
Kirkevej 15
01.11. 14:30 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
12.11. 20:00 Banehuset Kings of Rock Banehuset
19.11. 14:30 Brugerrådet Julebazar Aktivitetscentret
27.11. 13:00
Kirken og
SIF
Vi vækker julemanden

35
Jels Afdeling Afdeling
Jels Søndergade 5b[ad:postnr]
[ad:by]
Telefon 45121780
Jels Afdeling
Jels Søndergade 5b
6630 Rødding
Telefon 45121780

V/ TOM GILDHOFF
REVSØGÅRDVEJ 13 t6560 SOMMERSTED
TLF. 4059 0499
36

Blomstertanken
v/ Marianne og Søren
Storegade 25
6560 Sommersted
Bestilling modtages på
tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk
Sommersted
Kirsten & Linda
74 50 42 00
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG KL. 8.00 - 19.00
– OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG