"Este scris: "Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.


Mat. 21:13pp

Viziunea
"Tu eşti născut cu totul în păcat", i-au răspuns ei, "şi vrei să ne înveţi pe noi?" şi l-au dat afară.
Ioan 9:34

Viziunea…
“Apoi Isus a zis: "Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd, să vadă, şi cei ce văd, vadă să ajungă orbi." Unii din Fariseii care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, I-au zis: "Doar n-om fi şi noi orbi!" "Dacă aţi fi orbi", le-a răspuns Isus, "n-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: "Vedem." Tocmai de aceea, păcatul vostru rămâne."
Ioan 9:39-40

Viziunea…
"Aici este mirarea", le-a răspuns omul acela, "că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi, El mi-a deschis ochii.”
Ioan 9:30

Şi nu şti…
nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol,
Apoc 3:17 “…şi

Viziunea… Ce?
Şansa de a fi CONLUCRĂTORII Săi!

Viziunea… Motivaţia
Să fiu martor al Domnului Hristos la procesul Său!

Viziunea…
Cum arată un misionar?
Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
Coloseni 1:26-27

Viziunea…
…ca Histos! Cum era El? Cum a biruit?

Viziunea…
…ca Hristos, în pruncie!
 Curtenitor  Cunoscător al Cuvântului  Ţinta: A trăi pt fericirea celorlalţi!  un Puternic în rugaciune  Sărac şi harnic, deci la adăpost!  Revelând permanent caracterul Tatălui

Viziunea…
…ca Hristos,
ca tânăr!

Incepe cu finalul in minte!
“Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El,

vom fi ca El;

pentru că Îl vom vedea aşa cum este.”
1 Ioan 3:2

Pasiunea…
“Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.” Dumnezeu
2 Corinteni 4:3-4

Pasiunea…
“De aceea, noi

nu cădem de

oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se
trece, totuşi omul nostru din lăuntru se înnoieşte din zi în zi. Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice. veşnice
2 Corinteni 4:16

Pasiunea…
“Căci, dacă este cineva în Hristos, Hristos este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele nouă vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”
2 Corinteni 5:17

Pasiunea...
“În adevăr, dacă ne-am ieşit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieşit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.”
2 Corinteni 5:14

Pasiunea!…
“Căci noi suntem împreună

lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi Dumnezeu
ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 3:9

Pasiunea!…

“Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, împreună ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Dumnezeu Duhul.”
Efeseni 2:22

Prieten al Lui, câştigător de suflete,
 Ales personal  Chemat personal  Invatat personal  Hirotonisit personal  Trimis

personal  Imputernicit personal

Mai lipseşte însă lucrul fundamental!!

Prieten al Lui, câştigător de suflete,
"Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, - zice Domnul oştirilor! Zaharia 4:6

Prieten al Lui, câştigător de suflete,
“Fiindcă atât de mult Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Ioan 3:16

a iubit

AGHAPE – iubirea care triumfă!
“Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că

Dumnezeu este dragoste.”
1 Ioan 4:8