You are on page 1of 2

QÜESTIONARI d'AVALUACIÓ

Si has realitzat bé les preguntes anteriors, seràs capaç de reconéixer les imatges de
les plantes que has analitzat.
A continuació tens les corresponents a les cinc possibles plantes que hauràs trobat,
tant a l'Albufera com al Túria.
Imprimix la taula i escriu a la dreta de cadascuna de les imatges el nom de la planta
en valencià i en castellà.
PLANTA NOM EN VALENCIÀ NOM EN CASTELLÀ