LA

LEGENDE· VALAQUE
DE

,

(An~els'Serenade)

<3. BRAGA
TRANSCRIPTION POUR

"iolon oU\Violoncellet'iano e
PAR

La Meme, pour Mezzo-Soprano ou Soprano avee Violon ou Violoncelle et Piano. La Me.tne, transerite pour Piano seul par J. Rummel.

Price 2'- net SCHOTT & Co.,LTD.
4:8 GREAT MARLBOROUGH LONDON.W.l STREET

2390-\. 1018.L.
Printed in England

...~YU : l! • - :t • " . CHill'._..-:- 1~ '-' . .. 1~~ :: - 1: • :: • 1: ~. --..~~ ... .. . -7· ~ - r 1":\ - 14': 1'::\ 1. -Pi :. . -. .. .... tJ ... ~ - •• --.. ... .. ~ - it &rill jHl88tOile -. - --.. _y U . -4!"J r- i· u ~U Cf'tIIJc.. POLLITZER. I'" ... .::: ::: . J ..:. -/ ~~ .. :z .. ..:...... Sehott It OJ .: 1: • - 1) • · ~_J i!::: -4' __4- - oresc.:: t~... •• ~ • ........ 1Q18 N~ 11S~ ..... c::::-( ..._ •• -. ._. " 16 Andltntt' con moto. y .... ~ - 1: • ::: 1: • I'l~ 1 . U . 1: • ~ _ - .~ -~ 3 .. - V ~ t:'I " tJ .. ~.. ..:: ~» ~ 4 • ... . - «: ~......_ ...4 - . .- ~ »Andante con ~~.. ....BRAOA. /ltil Cl'l'sr.--.. ~. . ~ ::.. ~U ~ • · 1~ <:» .»: - ...._ ~~ ~ -~~ ')to ~:- - - r-....s-: ~ ~ ... Transcription pour VioloD ou Vio}oncelle et Piano par A.TA:) (A....~ ~ .. ... eT .. Plano... . _/ ~ <:» 1 . ... " "-. ~ . pp" ·1 ..BELS'SEBElVADE) Musique de G.....__ LEGENDE VALAQUE. Violon..c A~~~~..~ 1: • -... ~.. .s-: ._ .

"._. u.~ -. ~ ! ~ . ..._. I ~ -.. fl.."... fl. 15 =• ::::.... I ... • r .-.. cI'esc ..U·~ c_:r . ::.. . ___. ). __.. -. I '1"r~ ! ~ .. .._ ~.. "'-' 1'\ ~ -. -11"r.::: ~ I ~ 'l_ilJ crt!8C.. fj._. ."en ma1'cato i.) J I( Sr t f'& ... -... r~~ r\ r\ .... 1!! .4 It ~ ._ ·I~r~. •• . [\ . l I --..(Fe r ! f.r fT.r~ _l I '1"ill.--- "lJ...l.._ [~ ~ PI' rt.. ~.r ~ ... . l l l _-.. .~ I ~5i1r err] r77llr "~ ~ I t·... I .I..lf t • · · .. :: 1: • :: • 'l i... P?CO piu an moto [\ 1'\ ~. :: '11 • ii· ... t .. I ... __ .. .r~ • • ..JJ.! ~ ~ r- ~ .p ...lf ~- ·b~: .~. .. J I U \ .l I . I£!!2SY ~ 17 canto l ( J _....Wo 14 ~ ... " " .::: ~ '!_j1:. .

... ~- . I ~ " '--. ~ ~ 10t-empo · III "t~ I III) Irte~_ TI_ •• I -..... I I I II' .." ~' '1- r f- ~ #~~ . • • . . t. ) 'l~ . ~ ... » ::» ~~ 4 • • r'\ ...::-->- >- ~ >- III -. ~: I Q. ............ _". ..I~'· • ~(.c -.~~ rlWH'.... . . U -~- U" . .--. __ . • JJ I r-:r :r. r ..I oil j'_' r"tJp r )Jp .... · 1.. -::: r' .. ._. ~ :>- r....- " Cf'tISC. Jt r• • I -- -i ...--_ f't..... I .> -- .. J _ - r- W . l. ... >-2"' ~ ~ :! :! ~:!~ ~> . r·'~r·~'".----=::t.. - ~...../ i~~ .• ~ ::?- » » .. ~~ q~~ ._. I -- «<. :.. ~ I ._ ~ ~ ~' I .b .-.. '1. - ..411 ' ~_f I •• I. '1 -----.... f ' 'l ~:~ J! • ::.__ (:rt'... II' · rer---J! - ..:: -I .- ~ .~ >..- ".-~~ ~C. -- __. • • .l.. ~ ~ r- r-~ I"'"'T ~ ~ • ..-.. r...' - ---T...-..-:: -~ --._--... ~- ~~~~ _-----1!.J! • • . .A III • . .. -_ .~J J ....' . ... iI ~ .. . II' .. - ~. l 11' .. r 1-' 5- • J I 11 .......!t~"".'..~c. r-J4 4 I · ......1 ~ J -.n \..... --..~t...I I •• I 1018 'iiI' t ~ ~ ..j ll' ~ "I .......

r l1l"'""I""" II' if .:! :!:. J J: _L pp • . --. k~ 'l~-J.. ..J t! teml!!!__ r J ~ ". I~~ . J:---..tI- • I._ 1 ~ I :J "In . _...----. :" ») ) .J 14- . ~ l-----r--. J. 1• ..JIII A t .... -- ~t I Ill. .... . ... • I .. >_? ~ - j ~ ~~ #~ ~ r -.. ~ ~ - r • r !! ! ~ :! ~ -::: i • . ..... I• I I lOl8 N~ t . ..J."\t '1 ... -. I .. . ....... '" I.... U ·t ~ -I -I oi 11 • ~ ••••• 1• - !¥III. . . 4:J J: I -...I ~ .T ~ ~ ~ I . . ."t ... /L-:-e....... ~ I .... ' r· ....J It It .I r .~. n _n~ __ ..: >.. ...." . • C1YJ8C.... tI II le..~._ IItf' fV ~~ I- T1 I ~ .. 2 .6 AM" fII..~ L.--. t _.....f..- . ) J It l. ~ ~ roll ~~ q'~ r .j I I ...--. •• It It r . - f f ! i.- • JJ I A. .. r. ~ ~ ..

~ " ~ . 1'. f' If) a~ ~ .. n .( i_a.Acton Lane London.. . ~ ~ W . ~~ ·-"1 -if 1":\ . ......W.I • ".~ I . ~---... .. • SeIIotl 8 C\I IV .. . ~ . ..I J. --. _.....) • • .._...I "' ~ wkii1'o ~~ j L. ~. b -~: C1't!8C.. " .... . . '-'" 1':'\ Printed in England by Augener Ltd. 1':'\ ~. r""!""T -- • ~ It JJ • --r' ~~'\ D ~.i~ ~ ~ ~~ -t · · · f.... molto - • 11 - . J{frTrj -----. 11 ••••• . 1':'\ r IJ II fto IIIJIO .-... . t- .~ I Vento • ~ r r F'ltclllt~ r' • .. .-----. U I " -v . .~ 11 • It" pp ..--:: r' -"""!. ~8--- . fit • A ~» I ...J JJ ~ ~mpo .J .. • I ~ L.J .~ ~~ ~ . I l 'l I _. ~ - ~~ U • · " =i ~ -I --kd.. . IT ~. -- I ~ ~ · • 1\ . ~.. JJ i=:~ ..\ . I.n ~ .-.. ••..r 11 • ~ . 'I '1 ... .. ~ IV ~ JI II SOltllltnr6l0lnfNt'8 '" 4 ••• ?/ I ~» a tempo C1YJllC. J ZPr' 1'0/1. I ...... .--.~-.

_.BIIAGA. LEGENDE \'ALAQ [E Printed in England. .-r (AKaBLS' SEBENADE) Musique de G.

1 r·r P I L£t i£41 r:rr P II r: ' ~ pron _/Ja. r.?. Transcription pour Violon I.« P If r.srone rrfflr .~.a- Andaate I I' .BRAGA --- VALAQUE.L8' S••. ~ t ~ ~ !§ pp 8eiott IIr f9 • .-&D. PoLLITZER. COD aoto~ Violonc~lle.(~8. E·~ ~~-~ ~ f I~ r t I ee .--- . >6?t~ ou Violoncelle et Piano par A.) LEGENDE Musiqut' de G. --.) ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful