Normele de deviz pentru lucrări de vopsitorie la construcţii executate cu produse tip DEKO Professional. 1.

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual 2.Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual 3.Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior, aplicate manual 4.Protectia si decorarea fatadelor cladirilor cu vopsea pe baza de silicat de potasiu DEKO Vopsea Silicat , aplicata manual 5. Sistem compozit de termoizolare a fatadelor - DEKOTERM, aplicat in cimp continuu, pentru lucrări noi 6.Tencuieli decorative – DEKO REIBEPUTZ R 15 aplicate manual 7.Tencuieli decorative – DEKO REIBEPUTZ R 25 aplicate manual 8.Tencuieli decorative – DEKO ROLLPUTZ aplicate manual 9.Tencuieli decorative – DEKO FASSADENPUTZ aplicate manual 10.Tencuieli decorative – DEKO VOPSEA STRUCTURATA aplicate manual 11.Tencuieli decorative siliconice – DEKO SILIKONPUTZ R 15 aplicate manual 12.Tencuieli decorative siliconice – DEKO SILIKONPUTZ R 25 aplicate manual 13.Tencuieli din piatra colorata pentru socluri – DEKO BUNTSTEINPUTZ aplicate manual 14.Pardoseala epoxidica autonivelanta bicomponenta DEKO EPOXI E3111 aplicata manual NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI EXECUTATE CU MATERIALE DIN GAMA DE PRODUSE DEKO I. Prezentare generala a normelor 1.Generalitati Normele de deviz cuprind consumuri medii de resurse pentru executarea lucrarilor de vopsitorii, tencuieli si pardoseli realizate cu produse din gama DEKO. La utilizarea acestor produse se recomanda consultarea fiselor tehnice si specificatiilor producatorului Policolor. 2. Condiţii tehnice special avute în vedere la elaborarea normelor La elaborarea normelor s-a ţinut seama de prevederile următoarelor prescripţii tehnice: o C3-76 – Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii. o NP 013 – 96 Ghid privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilior la constructii in care se desfasoara activitati de productie. o SR ISO 4618 – 1993 Vopsele si lacuri. Vocabular. Partea I. Termeni generali. o NE 001 – 96 Normativ privind aplicarea tencuielilor umede, groase şi subţiri o C 107/ 0- 2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri.

1

La elaborarea normelor de consum, s-a avut în vedere că lucrările se execută pe şantier conform proiectelor, detaliilor de execuţie, normativelor şi instrucţiunilor tehnice în vigoare, inclusiv instrucţiunile tehnice specifice produselor DEKO Professional ale SC Policolor SA. Consumurile unitare de resurse cuprinse în norme au caracter orientativ, fiind destinate exclusiv pentru stabilirea costului lucrărilor.Nu au caracter de prescripţie tehnică. 3. Conţinutul normelor 3.1 Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind cantităţile medii de materiale necesare pentru executarea lucrărilor inclusiv pierderile cauzate de transportul, manipularea şi depozitarea lor. Nu a fost luat in considerare consumul de apa necesar pentru dilutia produselor. Pierderile luate în considerare au fost de 2,5 %. 3.2 Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite în ipoteza că materialele se găsesc la depozitul de lângă obiect. În consumurile de manoperă sunt cuprinse : - manipularea şi transportul materialelor de la la depozitul de lângă obiect la punctual de lucru. Distanţa medie de transport manual avută în vedere este de 50 m; - pregatirea suprafetelor pe care se aplica produsele constă din următoarele operaţii: . curatirea de praf si impuritati; . indepartarea humei, varului sau tapetului acolo unde este cazul; . efectuarea unor rectificari, dar nu mai mult de 10% din suprafata. - prepararea materialelor – diluarea si amestecarea produselor in anumite proportii conform indicatiilor din fisele tehnice. - executarea lucrărilor propriu-zise, în concordanţă cu procesele tehnologice de execuţie; - curăţirea şi întreţinerea uneltelor, sculelor şi echipamentelor; - degajarea locului de lucru de materiale şi mijloacelor de muncă şi transportarea lor în afara zonei de lucru. 3.3 Consumurile specifice de ore utilaj Utilajul mediu etalon luat în calcul in cazul executarii lucrarilor mecanizat este electrocompresorul de joasa presiune cu debitul de 2,5 – 3,9 mc/min. Utilizatorul normelor urmând a preciza în deviz tipul şi caracteristicile utilajului avut în vedere. 4. Condiţii de măsurare a lucrărilor Unitate de măsură a lucrărilor este specificată la fiecare normă. Pentru lucrările de vopsitorie, suprafaţa real vopsită rezultă prin scăderea golurilor nevopsite mai mari de 0,04mp şi adăugarea suprafaţei glafurilor, şpaleţilor, grinzilor etc.

2

II. NORME DE DEVIZ 1.Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila DEKO 1 STRAT aplicate manual, constituite din: A. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si un strat vopsea DEKO 1 STRAT, aplicate pe suprafete interioare noi, mai putin absorbante; B. Idem, aplicate pe suprafete interioare noi, foarte absorbante; C. Idem, aplicate pe suprafete interioare vopsite in prealabil. Cuprinde: - pregatirea suprafetei suport; . curatirea de praf si impuritati; . efectuarea micilor rectificari varianta C. - pregatirea produselor de aplicat (diluare, omogenizare amorsa DEKO AMORSA, omogenizare vopsea DEKO 1 STRAT); - aplicarea produselor (amorsa DEKO AMORSA si vopsea DEKO 1 STRAT) cu trafaletul. Se masoara la metru patrat. Denumirea resurselor Materiale DEKO AMORSA DEKO 1 STRAT Ipsos pentru constructii Bumbac de sters Hartie de slefuit Manopera Zugrav-vopsitor UM A Consumuri unitare specifice B C

kg kg kg kg buc ore

0,060 0,160 0,050 0,20

0,100 0,160 0,050 0,22

0,060 0,160 0,050 0,100 0,500 0,33

2.Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual, constituite din: A. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante;

B. Idem, aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var;

3

C. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4), un strat DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, nediluat, aplicate pe suprafete noi foarte absorbante; D. Un strat DEKO Grund Vopsea (pentru cresterea aderentei) si doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare . Cuprinde: pregatirea suprafetei support: . curatirea de praf si impuritati; . indepartarea humei sau varului, varianta B; . efectuarea micilor rectificari, variantele B si D. pregatirea produselor de aplicat (diluarea si omogenizare DEKO AMORSA, omogenizare DEKO Grund Vopsea si omogenizare DEKO Vopsea Lavabila pentru interior); aplicarea produselor. • Se amorseaza suprafata cu DEKO AMORSA (dilutie 1:4) cu pensula sau bidineaua • Se aplica (acolo unde este cazul) un strat de DEKO Grund Vopsea cu pensula sau bidineaua ; • Se aplica DEKO Vopsea Lavabila pentru interior cu un trafalet cu par scurt.

-

Se masoara la metru patrat Denumirea resurselor Materiale DEKO AMORSA DEKO Grund Vopsea DEKO Vopsea Lavabila pt interior Ipsos pentru constructii Bumbac de sters Hartie de slefuit Manopera Zugrav-vopsitor UM kg kg kg kg kg buc ore A 0,060 0,325 0,050 0,25 B 0,060 0,325 0,050 0,050 0,500 0,38 C 0,110 0,170 0,050 0,20 D 0,210 0,325 0,050 0,050 0,500 0,37

4

• Se impregneaza suprafata cu DEKO AMORSA (dilutie 1:4) cu pensula sau bidineaua • Se aplica (acolo unde este cazul) un strat de DEKO Grund Vopsea cu pensula sau bidineaua . indepartarea humei sau varului. .05 0. aplicate manual. - 5 . aplicarea produselor. varianta B. F. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4) si din doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul nediluat). 2.Corectii Denumirea si natura corectiei si resurse corectate Pentru vopsitorii executate mecanizat Se scade manopera Zugrav-vopsitor Se adauga utilaje Electrocompresor Corectura UM A B C D ore ore 0. Cuprinde: pregatirea suprafetei support: .05 0.03 0. pregatirea produselor de aplicat (diluarea si omogenizare DEKO AMORSA. aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var.05 0.04 0.05 3. D. . variantele B si D. efectuarea micilor rectificari. aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare . omogenizare DEKO Grund Vopsea si omogenizare DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior).05 0. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4). aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante. Idem.Vopsitorii exterioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior. aplicate pe suprafete noi foarte absorbante. • Se aplica DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior cu un trafalet cu par scurt. curatirea de praf si impuritati. E. Un strat DEKO Grund Vopsea si doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2. nediluat). nediluat. constituite din: A. un strat DEKO Grund Vopsea si un strat DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior.04 0.

efectuarea micilor rectificari varianta B. curatirea de praf si impuritati.5% apa.37 Corectii UM Denumirea si natura corectiei si resurse A corectate Pentru vopsitorii executate mecanizat Se scade manopera Zugrav-vopsitor ore 0. diluare / omogenizare DEKO Vopsea Silicat).050 0.Se masoara la metru patrat.39 Corectura B C D C 0.050 0.30 D 0.210 0. Cuprinde: pregatirea suprafetei support: .060 0. . B. Un strat DEKO Grund Silicat (impregnare) si doua straturi DEKO Vopsea Silicat (primul strat diluat cu 5% apa.050 0.04 0.25 B 0.500 0.325 0.500 0.050 0. aplicate pe suprafete noi.060 0. Un strat DEKO Grund Silicat (impregnare) si un strat DEKO Vopsea Silicat diluata cu max.025 0.325 0.05 0.050 0. pregatirea produselor de aplicat (diluare 1:1 sau 1:2 DEKO Grund Silicat. aplicate pe suprafete vopsite anterior cu vopsea silicatica.050 0.DEKO Vopsea Silicat . cu trafalet cu par scurt) - 6 .050 Manopera 0.050 0. aplicarea produselor: aplicare DEKO Grund Silicat cu rola sau cu pensula si DEKO Vopsea Silicat.17 0. constituita din: A. Denumirea resurselor DEKO AMORSA DEKO Grund Vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru exterior Ipsos pentru constructii Bumbac de sters Hartie de slefuit Zugrav-vopsitor UM kg kg kg kg kg buc ore A Materiale 0. aplicata manual.04 0.325 0.050 Se adauga utilaje Electrocompresor ore 0.110 0.05 4. Protectia si decorarea fatadelor cladirilor cu vopsea pe baza de silicat de potasiu . al doilea strat nediluat).210 0.

tencuieli decorative acrilice sau siliconice. aplicarea placilor de polistiren prin presare cu un dreptar.tratarea zonei soclului. sau grosimea placii de polistiren este mai mare de 6 cm. Norma de deviz cuprinde: prepararea adezivului masa de spaclu.100 0. Sistem compozit de termoizolare a fatadelor .adeziv cu fibre pentru lipire si armare.finisarea sistemului pentru care exista norme de deviz separate.32 UM Consumuri unitare specifice A B 5.DEKOTERM.polistiren expandat. slefuirea si curatirea placilor de polistiren cu hirtie abraziva.dibluri.plasa din fibra sticla pentru armare. aplicarea adezivului pe placa de polistiren cu un spaclu cu dinti di otel inoxidabil.24 0. ancorarea suplimentara cu dibluri si suruburi in cazul in care suprafata pe care se aplica termoizolatia are o inaltime mai mare de 6 m.050 0. .Se masoara la metru patrat/strat Denumirea resurselor Materiale DEKO Grund Silicat DEKO Vopsea Silicat Ipsos pentru constructii Bumbac de sters Hartie de slefuit Manopera Zugrav-vopsitor kg kg kg kg buc ore 0.050 0.050 0. pentru lucrări noi Componenta sistemului DEKOTERM de termoizolare a fatadelor este urmatoarea: . . prepararea masei de armare.220 0. 7 .260 0. aplicat in cimp continuu. Norma de deviz nu cuprinde: . . aplicarea masei de armare intr-un strat de 4 mm. .130 0. asezarea plasei de armare si inglobarea ei in masa de armare.500 0. .

aplicate pe suprafete cu tencuieli fragile. sau grosimea placii de polistiren mai mare de 6 cm Se adauga: Materiale Dibluri pentru polistiren. 6. Un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 15. Idem.01 1. nediluata.Tencuieli decorative – DEKO REIBEPUTZ R 15 aplicate manual. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 15. C.Se masoara la metru patrat Denumirea resurselor Materiale DEKO masa de spaclu Placi din polistiren expandat EPS F 15. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 15.mm 2) buc 6. constituite din: A. D. B. grosime ….00 Manopera Izolator termic ore 0. d=…. aplicate pe suprafete cu tapete vechi. nediluata.10 1) Se va preciza grosimea placii de polistiren. aplicate pe suprafete cu zugraveli pe baza de dispersii apoase rezistente la uzura si frecare.10 0. E. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4).50 0. aplicata pe suprafete cu zugraveli existente din var. Idem.95 UM A Corectii Denumirea si natura corectiei precum si corectate resursele UM A Pentru inaltimi mai mari de 6 m.. 8 . aplicate pe suprafete cu zugraveli existente din huma. nediluata.75 1. 2) Se vor preciza dimensiunile diblurilor. F. mm 1) Plasa din fibre de sticla Hartie de slefuit Manopera Izolator termic kg mp mp buc ore 6. Idem. aplicate pe suprafete de gips-carton. Un strat DEKO AMORSA (nediluata).

.500 E 0.050 0.100 0. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 15. H. D. • aplicarea tencuielii cu gletiera din otel.186 - 2.750 0.210 2.210 0. efectuarea micilor rectificari. • structurarea tencuielii cu drisca din plastic.750 0.060 0.750 0. foarte absorbante.050 0.500 C 0.200 0.050 0.050 F 0. variantele B. • netezirea marginilor tencuielii.050 0. pregatirea produselor de aplicat (diluare si omogenizare DEKO AMORSA.C si D.G.750 0.210 2.050 0. Denumire resurse Materiale DEKO AMORSA DEKO Grund Vopsea Proxilin DEKO REIBEPUTZ R 15 Bumbac de sters Ipsos pentru constructii Hartie de slefuit UM kg kg kg kg kg kg buc A 0. aplicate pe suprafete cu tencuieli minerale vechi.750 0.050 0. Doua straturi Proxilin.060 0. indepartarea humei.060 0. Cuprinde: pregatirea suprafetei support: .060 0. • aplicarea stratului de DEKO Grund Vopsea. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 15.210 2.210 2. variantele B. dupa caz.050 B 0. nediluata.750 0.050 - 9 . curatirea de praf si impuritati. Doua straturi DEKO AMORSA (dilutie 1:4). .750 2. nediluata. aplicate pe suprafete din placi PAL si PFL.050 0.050 G H 0. C.500 D 0.750 0. omogenizare DEKO Grund Vopsea. - Nu cuprinde refacerea tencuielii (la varianta E) Se masoara la metru patrat. aplicarea produselor: • impregnarea suprafetelor cu DEKO AMORSA sau cu Proxilin.210 2.210 0. varului sau tapetului. omogenizare Proxilin si omogenizare tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 15).210 2.

• aplicarea stratului de DEKO Grund Vopsea. Un strat DEKO AMORSA (nediluata). un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 25. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 25.Manopera Zugravvopsitor ore 0. Cuprinde: pregatirea suprafetei support . . aplicate pe suprafete cu zugraveli existente din huma.35 7. omogenizare Proxilin si omogenizare tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 25). nediluata. . aplicata pe suprafete cu zugraveli existente din var. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 25. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4). aplicate pe suprafete cu tencuieli minerale vechi. Tencuieli decorative – DEKO REIBEPUTZ R 25 aplicate manual. nediluata. B. G. aplicate pe suprafete din placi PAL si PFL. pregatirea produselor de aplicat (diluare si omogenizare DEKO AMORSA. constituite din: A. varului sau tapetului.21 0.31 0.45 0. D. nediluata. aplicate pe suprafete de gips-carton. nediluata. C si D. variantele B. variantele B. Idem. F.31 0. Idem.C si D. foarte absorbante. C.45 0. curatirea de praf si impuritati. efectuarea micilor rectificari. Doua straturi Proxilin. indepartarea humei. Un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 25. nediluata.28 0. aplicarea produselor: • impregnarea suprafetelor cu DEKO AMORSA sau cu Proxilin.46 0. dupa caz. Doua straturi DEKO AMORSA (dilutie 1:4). 10 - . aplicate pe suprafete cu zugraveli pe baza de dispersii apoase rezistente la uzura si frecare. E. aplicate pe suprafete cu tencuieli fragile. H. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO REIBEPUTZ R 25. aplicate pe suprafete cu tapete vechi. omogenizare DEKO Grund Vopsea. Idem.

Tencuieli decorative – DEKO ROLLPUTZ aplicate manual.210 3. aplicate pe suprafete cu zugraveli existente din huma. • netezirea marginilor tencuielii. B.050 B 0.060 0.500 0.060 0. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO ROLLPUTZ.100 0.30 0. aplicata pe suprafete cu zugraveli existente din var.210 3.210 3. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4).48 0.210 0.500 C 0. aplicate pe suprafete cu tencuieli fragile. Nu cuprinde refacerea tencuielii (la varianta E) Se masoara la metru patrat Denumire resurse Materiale DEKO AMORSA DEKO Grund Vopsea Proxilin DEKO REIBEPUTZ R 25 Bumbac de sters Ipsos pentru constructii Hartie de slefuit Manopera Zugravvopsitor UM kg kg kg kg kg kg buc A 0.500 3.060 0.500 0. C.210 0. constituite din: A.47 0.500 0. aplicate pe suprafete cu tapete vechi.210 3. aplicate pe suprafete de gips-carton.500 0. • structurarea tencuielii cu drisca din plastic.050 - ore 0.500 0.500 0.050 0.210 3.33 0.050 0.050 G H 0.47 0.500 D 0. Idem.186 - 3. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO ROLLPUTZ.33 0.23 0.37 8. Idem.060 0.050 0.• aplicarea tencuielii cu gletiera din otel.500 E 0.210 3. D. nediluata.050 0. Un strat DEKO AMORSA (nediluata).050 0. Idem.050 F 0.050 0. E.500 0.200 0.050 0. nediluata. 11 .

400 2. variantele B.400 0. • aplicarea stratului de DEKO Grund Vopsea. . nediluata.060 0.050 0. aplicate pe suprafete din placi PAL si PFL.aplicarea produselor: • impregnarea suprafetelor cu DEKO AMORSA sau cu Proxilin. variantele B. nediluata.060 0. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO ROLLPUTZ.400 0.500 E 0. G. H.050 0. nediluata. aplicate pe suprafete cu tencuieli minerale vechi. efectuarea micilor rectificari.400 0. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO ROLLPUTZ.050 0.pregatirea produselor de aplicat (diluare si omogenizare DEKO AMORSA. Un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO ROLLPUTZ.050 - .210 2. omogenizare Proxilin si omogenizare tencuiala DEKO ROLLPUTZ).200 - 0.500 12 D 0. • structurarea tencuielii cu rola din burete cu gauri. aplicate pe suprafete cu zugraveli pe baza de dispersii apoase rezistente la uzura si frecare.F.210 2.050 0. • Nu cuprinde refacerea tencuielii (la varianta E) Se masoara la metru patrat.210 2.400 0.400 0. • netezirea marginilor tencuielii.050 0. .050 0.210 0.050 F 0.050 G H 0. • aplicarea tencuielii cu gletiera din inox.C si D. omogenizare DEKO Grund Vopsea.050 B 0.060 0. C si D. Doua straturi DEKO AMORSA (dilutie 1:4).100 0. Doua straturi Proxilin.400 0.500 C 0.060 0. indepartarea humei.186 - 2. dupa caz.210 0. . Cuprinde: pregatirea suprafetei support: . foarte absorbante.400 0. varului sau tapetului. curatirea de praf si impuritati. Denumire UM resurse Materiale DEKO kg AMORSA DEKO Grund kg Vopsea kg Proxilin DEKO kg ROLLPUTZ Bumbac de kg sters Ipsos pentru kg constructii Hartie de buc A 0.050 0.210 2. .210 2.210 2.

• netezirea marginilor tencuielii. . Tencuieli decorative – DEKO FASSADENPUTZ aplicate manual.29 0. aplicata pe suprafete cu zugraveli existente din var. nediluata. omogenizare DEKO Grund Vopsea. • structurarea tencuielii cu drisca din plastic. nediluata.33 9. • aplicarea stratului de DEKO Grund Vopsea.44 0.43 0. variantele B. Idem. B. Un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO FASSADENPUTZ. foarte absorbante. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO FASSADENPUTZ. G. constituite din: A. Un strat DEKO AMORSA (nediluata). aplicate pe suprafete cu tencuieli minerale vechi. I. nediluata. nediluata. E. omogenizare Proxilin si omogenizare tencuiala DEKO FASSADENPUTZ). • aplicarea tencuielii cu gletiera din otel. aplicate pe suprafete cu zugraveli existente din huma. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO FASSADENPUTZ. D. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4). aplicate pe suprafete cu tencuieli fragile. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO FASSADENPUTZ. efectuarea micilor rectificari. aplicate pe suprafete cu tapete vechi.slefuit Manopera Zugravvopsitor ore 0. Idem. Doua straturi Proxilin. indepartarea humei. aplicate pe suprafete cu zugraveli pe baza de dispersii apoase rezistente la uzura si frecare. Idem. varului sau tapetului. Cuprinde: pregatirea suprafetei suport: .26 0. curatirea de praf si impuritati. aplicarea produselor: • impregnarea suprafetelor cu DEKO AMORSA sau cu Proxilin. nediluata. . F. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO FASSADENPUTZ. - 13 . C. dupa caz. variantele B. C si D.C si D.43 0.29 0. aplicate pe suprafete din placi PAL si PFL. aplicate pe suprafete de gips-carton.19 0. Doua straturi DEKO AMORSA (dilutie 1:4). pregatirea produselor de aplicat (diluare si omogenizare DEKO AMORSA.

un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO VOPSEA STRUCTURATA.050 0. nediluata. aplicata pe suprafete cu zugraveli existente din var.44 0. Idem.186 Proxilin DEKO Kg 2.060 0.050 0. Un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO VOPSEA STRUCTURATA.210 0.210 0. D.500 0.43 0.400 2.210 Kg 0.210 0.33 10. G.500 0. nediluata. aplicate pe suprafete cu zugraveli existente din huma.26 0.43 0.210 0.050 Ipsos pentru Kg 0. Un strat DEKO AMORSA (nediluata). Idem.050 0.200 0.050 0. aplicate pe suprafete de gips-carton.210 0.050 constructii Hartie de slefuit Buc 0. aplicate pe suprafete din placi PAL si PFL.400 2.100 0. Idem.Tencuieli decorative – DEKO VOPSEA STRUCTURATA aplicate manual. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4). aplicate pe suprafete cu zugraveli pe baza de dispersii apoase rezistente la uzura si frecare.500 Manopera Zugrav-vopsitor Ore 0.28 0. E. C. 14 .210 0.19 0.400 2.400 2. nediluata.29 0. Doua straturi Proxilin.210 0.400 FASSADENPUTZ Bumbac de sters Kg 0.050 0. aplicate pe suprafete cu tencuieli fragile.050 0.050 0. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO VOPSEA STRUCTURATA.400 2.060 0. F.400 2.060 0. B. constituite din: A.Nu cuprinde refacerea tencuielii (la varianta E) Se masoara la metru patrat Denumire resurse UM Materiale DEKO AMORSA DEKO Grund Vopsea Kg Kg A B C D E F G H 0. aplicate pe suprafete cu tapete vechi. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO VOPSEA STRUCTURATA.050 0.060 0.050 0.400 2. nediluata.

omogenizare Proxilin si omogenizare tencuiala DEKO VOPSEA STRUCTURATA).41 0.27 0. aplicate pe suprafete cu tencuieli minerale vechi. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO VOPSEA STRUCTURATA. . Doua straturi DEKO AMORSA (dilutie 1:4). curatirea de praf si impuritati.050 0.050 0.210 0.210 0.160 0.210 0.500 - ore 0. • structurarea tencuielii cu drisca din plastic. varului sau tapetului.17 0.160 1.186 - 1.050 0.060 0.160 1.210 0. foarte absorbante. dupa caz.160 1. variantele B.160 1.100 0. efectuarea micilor rectificari. Denumire UM A B resurse Materiale DEKO kg 0.050 0.050 0.42 0. variantele B.160 STRUCTURATA Bumbac de sters kg 0.210 Vopsea kg Proxilin DEKO VOPSEA kg 1. - Nu cuprinde refacerea tencuielii (la varianta E) Se masoara la metru patrat. pregatirea produselor de aplicat (diluare si omogenizare DEKO AMORSA. nediluata.500 Manopera Zugrav-vopsitor C D E F G H 0. omogenizare DEKO Grund Vopsea.050 Ipsos pentru kg 0. • aplicarea tencuielii cu gletiera din otel inox.H.050 constructii Hartie de slefuit buc 0.24 0.050 0.160 1.160 1. aplicarea produselor: • impregnarea suprafetelor cu DEKO AMORSA sau cu Proxilin. Cuprinde: pregatirea suprafetei suport: .060 0.210 0.060 0.41 0. .31 15 .200 0.050 0.050 0.210 0.210 0.500 0. C si D. • aplicarea stratului de DEKO Grund Vopsea. indepartarea humei.060 AMORSA DEKO Grund kg 0.050 0.C si D. • netezirea marginilor tencuielii.27 0.

315 2.11. aplicate pe suprafete de gips-carton nou si pe suprafete termoizolate. aplicate pe zugraveli vechi din var. huma sau pe tapete vechi. C. indepartarea humei. • structurarea tencuielii cu drisca din plastic. Denumire resurse Materiale DEKO GRUND SILICON DEKO GRUND . B. curatirea de praf si impuritati.050 0. Cuprinde: pregatirea suprafetei support: . aplicarea produselor: • imbibarea suprafetelor cu DEKO GRUND SILICON sau cu DEKO GRUND . dupa caz. fara termoizolatie sau pe tencuieli fragile.PS 112.39 0.750 0. termoizolate. .050 0. efectuarea micilor rectificari.31 . . omogenizare DEKO GRUND . constituite din: A. varianta B.315 2.26 0. acoperite anterior cu vopsele latex sau pe tencuieli acrilice/siliconice.PS 112 (imbibare). • netezirea marginilor tencuielii. Un strat DEKO GRUND . Idem.500 0.130 2.750 0.PS 112 si omogenizare tencuiala DEKO SILIKONPUTZ R 15). varului sau tapetului. - Se masoara la metru patrat.050 0. varianta B. pregatirea produselor de aplicat (omogenizare DEKO GRUND SILICON.050 0. un strat de fond DEKO GRUND SILICON si un strat tencuiala DEKO SILIKONPUTZ R 15.315 0. Un strat DEKO GRUND SILICON (imbibare) si un strat tencuiala DEKO SILIKONPUTZ R 15. • aplicarea stratului de fond de DEKO GRUND SILICON. acolo unde este cazul. aplicate pe suprafete cu tencuieli noi din var – nisip si beton sau pe suprafete fara termoizolatie. • aplicarea tencuielii cu gletiera din otel. acoperite anterior cu vopsele latex sau pe tencuieli acrilice/siliconice.Tencuieli decorative siliconice – DEKO SILIKONPUTZ R 15 aplicate manual.750 0.PS 112 DEKO SILIKONPUTZ R 15 Bumbac de sters Ipsos pentru constructii Hartie de slefuit Manopera Zugrav-vopsitor UM A B C kg kg kg kg kg buc ore 16 0.

pregatirea produselor de aplicat (omogenizare DEKO GRUND SILICON. omogenizare DEKO GRUND . termoizolate . acolo unde este cazul.Corectii Denumirea si natura corectiei si resurse corectate Pentru vopsitorii executate mecanizat Se scade manopera Zugrav-vopsitor Se adauga utilaje Electrocompresor UM A B C ore ore - - 0. un strat de fond DEKO GRUND SILICON si un strat tencuiala DEKO SILIKONPUTZ R 25. Denumire resurse Materiale DEKO GRUND SILICON DEKO GRUND .Tencuieli decorative siliconice – DEKO SILIKONPUTZ R 25 aplicate manual. • structurarea tencuielii cu drisca din plastic.315 - 0. Un strat DEKO GRUND SILICON (imbibare) si un strat tencuiala DEKO SILIKONPUTZ R 25. fara termoizolatie. aplicate pe suprafete de gips-carton nou si suprafete termoizolate. aplicate pe suprafete cu tencuieli noi din var – nisip si beton sau pe suprafete acoperite anterior cu latex sau pe tencuieli acrilice/siliconice. • aplicarea tencuielii cu gletiera din otel. Un strat DEKO GRUND . Cuprinde: pregatirea suprafetei suport. acoperite anterior cu vopsele latex sau pe tencuieli acrilice/siliconice. • netezirea marginilor tencuielii.130 17 .315 0. aplicarea produselor: • imbibarea suprafetelor cu DEKO GRUND SILICON sau cu DEKO GRUND .PS 112 (imbibare). B. Se masoara la metru patrat.PS 112 si omogenizare tencuiala DEKO SILIKONPUTZ R 25). dupa caz. • aplicarea stratului de fond de DEKO GRUND SILICON.PS 112 UM A B kg kg 0.05 0.03 12. constituite din: A.PS 112.

aplicate pe suprafete cu tencuieli minerale vechi. . Un strat DEKO AMORSA (nediluata). Un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO BUNTSTEINPUTZ. F. Idem. aplicate pe suprafete cu tencuieli fragile. Idem. aplicate pe suprafete cu zugraveli existente din huma. varului sau tapetului. curatirea de praf si impuritati.400 0.03 13.050 0.03 0. variantele B. nediluata. constituite din: A. Idem. C si D. indepartarea humei.050 0.31 UM A B ore ore - 0.C si D. aplicate pe suprafete cu tapete vechi. .400 0. aplicate pe suprafete de gips-carton. aplicate pe suprafete cu zugraveli pe baza de dispersii apoase rezistente la uzura si frecare. Un strat DEKO AMORSA (dilutie 1:4). B. aplicata pe suprafete cu zugraveli existente din var.DEKO SILIKONPUTZ R 25 Bumbac de sters Manopera Zugrav-vopsitor Corectii Denumirea si natura corectiei si resurse corectate Pentru vopsitorii executate mecanizat Se scade manopera Zugrav-vopsitor Se adauga utilaje Electrocompresor kg kg ore 0. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO BUNTSTEINPUTZ.26 0. Doua straturi DEKO AMORSA (dilutie 1:4). un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO BUNTSTEINPUTZ. nediluata. 18 . foarte absorbante. D. Cuprinde: pregatirea suprafetei suport: . efectuarea micilor rectificari. G. C. un strat de fond DEKO Grund Vopsea si un strat tencuiala DEKO BUNTSTEINPUTZ. Tencuieli din piatra colorata pentru socluri – DEKO BUNTSTEINPUTZ aplicate manual. E. nediluata. nediluata. variantele B.

D. Idem. • aplicarea stratului de DEKO Grund Vopsea.300 0. Doua straturi DEKO EPOXI L3000 bicomponent (DEKO EMAIL L 3000 si DEKO EPOXI I 3000) si un strat DEKO EPOXI E3111 bicomponent (DEKO EPOXI E 3111 si DEKO EPOXI I 3111). B.210 4.210 4.500 D 0. Pardoseala epoxidica autonivelanta bicomponenta DEKO EPOXI aplicata manual. Nu cuprinde refacerea tencuielii (la varianta E) Se masoara la metru patrat Denumire resurse Materiale DEKO AMORSA DEKO Grund Vopsea Proxilin DEKO BUNTSTEINPUTZ Bumbac de sters Ipsos pentru constructii Hartie de slefuit Manopera Zugrav-vopsitor UM kg kg kg kg kg kg buc A 0. constituita din: A.210 4.050 0.200 0. E.39 14.32 0.50 0.300 0. aplicate pe suprafete interioare noi din beton.050 - ore 0.- pregatirea produselor de aplicat (diluare si omogenizare DEKO AMORSA. aplicate pe suprafete din beton vechi vopsite anterior. 19 . Idem. Doua straturi DEKO EPOXI L3000 bicomponent si doua straturi DEKO EPOXI E3111 bicomponent. aplicate pe suprafete din beton vechi vopsite anterior. aplicate pe suprafete din beton vechi nevopsite anterior.050 0. aplicate pe suprafete interioare noi din beton.210 4.300 0.050 0.500 E 0.100 0.49 0.050 B 0.210 4.050 F 0.060 0.210 4.050 0.050 0.500 C 0. omogenizare DEKO Grund Vopsea.36 0.49 0.210 4.050 G 0.050 0. Idem.300 0.060 0. • aplicarea tencuielii cu gletiera din otel.300 0.300 0.25 0.060 0.300 0. aplicarea produselor: • impregnarea suprafetelor cu DEKO AMORSA. omogenizare Proxilin si omogenizare tencuiala DEKO BUNTSTEINPUTZ). C.060 0.

Denumirea resurselor Materiale DEKO L 3000 DEKO I 3000 DEKO E 3111 DEKO I 3111 Bumbac de sters Ipsos pentru constructii Hartie de slefuit Manopera Zugrav-vopsitor kg kg kg kg kg kg buc ore 0.95 20 .624 0. efectuarea micilor rectificari la variantele B. Se masoara la metru patrat.050 0.050 0.050 0.10 0.280 0.F.524 0.070 1.29 0.500 0.140 0.140 1.050 0.140 0. indepartarea vopselei vechi la variantele B si E.070 2.24 0. mm 1) Plasa din fibre de sticla Hartie de slefuit Manopera Izolator termic kg mp mp buc ore 6.01 1.050 0.500 0.262 0. Idem. • turnarea si nivelarea pardoselei bicomponente autonivelante DEKO EPOXI E3111 cu ajutorul unui pieptene special.624 0. Cuprinde: pregatirea suprafetei suport: .140 0. a unor spacluri dintate (cu inaltimea dintilor de cca.32 0.050 0.500 0.050 0.75 1.262 0.050 0. .624 0. curatirea de praf si impuritati. grosime ….262 0.37 0.312 0.280 0.070 1.3mm) sau a unor role metalice cu ace.50 0.524 0.C.140 2.42 0. aplicate pe suprafete din beton vechi nevopsite anterior.050 0.524 0.500 0.pregatirea produselor de aplicat (dozarea gravimetrica a componentelor pentru lacul DEKO EPOXI L3000 si pentru pardoseala DEKO EPOXI E3111.050 0.312 0.312 0. omogenizare). .E si F.140 0. . .aplicarea produselor: • impregnarea suprafetei cu lac bicomponent nepigmentat DEKO EPOXI L3000 cu pensula sau rola.070 2.37 UM A B Consumuri unitare specifice C D E F Materiale DEKO masa de spaclu Placi din polistiren expandat EPS F 15.

21 . d=…. 4) Se vor preciza dimensiunile diblurilor.00 Manopera Izolator termic ore 0.mm 2) buc 6. sau grosimea placii de polistiren mai mare de 6 cm Se adauga: Materiale Dibluri pentru polistiren..Corectii Denumirea si natura corectiei precum si corectate resursele UM A Pentru inaltimi mai mari de 6 m.10 3) se va preciza grosimea placii de polistiren.

NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI EXECUTATE CU MATERIALE DIN GAMA DE PRODUSE DEKO Etapa a II-a .

aplicat pe : A .vopsite in prealabil.in doua straturi. Izolarea la interior si exterior a suprafetelor verticale din beton impotriva umiditatii terenului si a infiltratiilor de apa fara presiune cu DEKO hidroizolatie – bitum cauciuc cu fibre. B . beton.Grunduirea suprafetelor din beton inaintea aplicarii vopselelor si tencuielilor acrilice sau siliconice. Pardoseli epoxidice interioare cu rezistenta medie la trafic.suprafete interioare noi din beton in 2 straturi . C .lac epoxidic bicomponent.suprafete din beton vechi (vopsite sau nu anterior) in 2 straturi . utilizat ca: A . Norme de deviz 1.suprafete din beton vechi (vopsite sau nu anterior) in 3 straturi. 3. Prezentare generala a normelor 1.Consolidarea tencuielilor exterioare din ciment. B . ipsos .suprafete interioare noi din beton in 3 straturi . D . 4.gipscarton. Condiţii de măsurare a lucrărilor II. DEKO Epoxi lac L3000 . beton. tencuiala. Condiţii tehnice special avute în vedere la elaborarea normelor 3. 5. DEKO vopsea pentru masina airless pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare din: A . 2.grund de imbibare inaintea aplicarii unei pardoseli epoxidice pe suprafete interioare noi din beton. .grund de imbibare inaintea aplicarii unei pardoseli epoxidice pe suprafete din beton vechi (vopsite sau nu anterior). B . ipsos – noi. Generalitati 2. B .intr-un strat. Grund de impregnare si consolidare pentru fatade DEKO Grund PS112 –utilizat pentru: A . aplicat: A .zidarie. C . B . Conţinutul normelor 4. tencuiala.I. C . expuse in atmosfera industriala agresiva realizate cu DEKO EPOXI E 3100 – email epoxidic medium solid.Grunduirea suprafetelor din BCA inaintea aplicarii vopselelor si tencuielilor acrilice sau siliconice.zidarie. var – ciment si var-nisip.

7. F . aplicata intr-un strat de 2.suprafete interioare noi din beton.lipirea placilor de izolare termica din polistiren pe suprafete din beton.email alchidic. B . B . faianta sau teracota la exterior. 9.suprafete din lemn grunduite/vopsite anterior. aplicat in doua straturi pe: A .placi OSB.placari cu gresie. faianta sau teracota la interior. faianta sau teracota la exterior.cu adeziv DekoMax B .suprafete din beton vechi (vopsite sau nu anterior). 8. Gletuirea peretilor interiori inainte de zugravire sau vopsire cu DEKO GLET DE PERETE 11. C .placari cu gresie.6.suprafete din metal negrunduite/nevopsite. C .suprafete din lemn negrunduite/nevopsite. Sistem compozit de izolare a fatadelor. Gletuirea fina a peretilor interiori cu DEKO GLET FIN 10. Protectia suprafetelor expuse la intemperii cu DEKO ARGINPOL. B . B .placari cu gresie. pe : A . DEKO ADEZIV pentru OSB aplicat pe: A . B .suprafete din beton negrunduite/nevopsite. 13.suprafete din beton grunduite/vopsite anterior. bca. 12. E . aplicat in cimp continuu A .suprafete din metal negrunduite/nevopsite. D .suprafete din metal grunduite/vopsite anterior. Adeziv DEKO FIX C 2 utilizat la: A .5 mm.email alchidic termorezistent. B . Pardoseala transparenta autonivelanta realizata cu DEKO EPOXI E 3112 EFECT.Adeziv DEKO FIX C 1 utilizat la: A . D .suprafete din metal grunduite/vopsite anterior. 14.lipirea placilor de izolare termica din polistiren pe suprafete din caramida. F . faianta sau teracota la interior. Protectia si finisarea decorativa a suprafetelor cu DEKO RAL. D . DEKOTERM.placari cu gresie.suprafete din beton grunduite/vopsite anterior.suprafete din beton negrunduite/nevopsite.suprafete din lemn.suprafete din lemn grunduite/vopsite anterior. C .cu Adeziv DEKOFLEX . E . aplicat in doua straturi pe: A .suprafete din lemn negrunduite/nevopsite.

DEKO HIDROIZOLATIE . Vocabular. . chituri si gleturi .lac epoxidic bicomponent .DEKO EPOXI E 3100 – email epoxidic medium solid . DEKO glet de perete.email alchidic termorezistent .DEKO ARGINPOL.Solutii pentru socluri .bitum cauciuc cu fibre.DEKO vopsea pentru airless.Solutii pentru pardoseli: .email alchidic . DekoFix C2. La utilizarea acestor produse se recomanda consultarea fiselor tehnice si specificatiilor producatorului Policolor.A Aviz tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii pentru .pardoseala epoxidica autonivelanta . Prezentare generala a normelor 1.DEKO glet fin. DEKO adeziv pentru OSB. executia si asigurarea calitatii pardoselilior la constructii in care se desfasoara activitati de productie. Agrement tehnic 016 – 04/390 – 2005 Emailuri alchidice “DEKO POLICOLOR” Elaborat de ICECON S. DekoFix C1 .DEKO RAL.DEKO grund de consolidare PS-112.DEKO EPOXI E 3111 . DEKO EPOXI E3100 . Agrement tehnic 016 – 04/401 – 2005 Produse epoxidice pentru pardoseli “DEKO POLICOLOR” Elaborat de ICECON S. • GP 013 – 96 Ghid privind proiectarea. Termeni generali.Generalitati Normele de deviz cuprind consumuri medii de resurse pentru executarea lucrarilor realizate cu produse din gama DEKO pentru: . Definiţii • SR EN 12004:2001/ A1:2003/AC:2003 Adezivi pentru plăci ceramice. • SR ISO 4618 – 1993 Vopsele si lacuri. . . Termeni şi definiţii • SR EN 12004:2001 Adezivi pentru plăci ceramice.Adezivi.DEKO ARGINPOL .Acoperiri alchidice .pardoseala transparenta autonivelanta 2.pardoseala transparenta . • SR EN 12004:2001/ A1:2003 Adezivi pentru plăci ceramice. Partea I.Sisteme de vopsitorii pentru exterior . Au fost luate in considerare urmatoarele agremente tehnice: 1. Definiţii şi specificaţii.email alchidic termorezistent.Sisteme de vopsitorii pentru interior . Definiţii şi specificaţii.lac epoxidic bicomponent . Condiţii tehnice special avute în vedere la elaborarea normelor La elaborarea normelor s-a ţinut seama de prevederile următoarelor prescripţii tehnice: • C3-76 – Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii. DEKO EPOXI E3112 EFFECT.DEKO Epoxi lac L300 . . DEKO EPOXI LAC L3000 . 2.A Aviz tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii pentru .DEKO EPOXI E 3112 EFECT .email epoxidic medium solid .NORME DE DEVIZ PENTRU LUCRARI EXECUTATE CU MATERIALE DIN GAMA DE PRODUSE DEKO I. • SR EN ISO 4618:2007 Vopsele şi lacuri.

. 3.1 Consumurile specifice de materiale Consumurile specifice de materiale cuprind cantităţile medii de materiale necesare pentru executarea lucrărilor inclusiv pierderile cauzate de transportul. . În consumurile de manoperă sunt cuprinse : . Aviz tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii pentru . efectuarea micilor rectificari care nu depasesc 10% din suprafata. Nu a fost luat in considerare consumul de apa necesar pentru dilutia produselor.3 Consumurile specifice de ore utilaj Utilajul mediu luat în calcul in cazul executarii lucrarilor mecanizat este Instalatie Airless Super Finish cu pistol AG 09 S WAGNER.A 5. Agrement tehnic 002 – 03/356 – 2005 Produs hidroizolator bitum cauciuc cu fibre .pregatirea suprafetelor pe care se aplica produsele constind in: . Consumurile din norme au un caracter exclusiv de stabilire a costului lucrărilor şi nu de prescripţie tehnică privind executarea lucrărilor. Conţinutul normelor 3.degajarea locului de lucru de materiale şi mijloacelor de muncă şi transportarea lor în afara zonei de lucru. .DEKO hidroizolatie – bitum cauciuc cu fibre La elaborarea normelor de consum. ţinând seama de instrucţiunile date de producătorul de materiale Policolor. în concordanţă cu procesele tehnologice de execuţie. indepartarea humei. . Distanţa medie de transport manual avută în vedere este de 50 m. varului sau tapetului acolo unde este cazul. .curăţirea şi întreţinerea mijloacelor de muncă. normativelor şi instrucţiunilor tehnice în vigoare.3. Condiţii de măsurare a lucrărilor Unitate de măsură a lucrărilor este specificată la fiecare normă. manipularea şi depozitarea lor.manipularea şi transportul materialelor de la la depozitul de lângă obiect la punctual de lucru.DEKO Grund PS112 –grund de impregnare si consolidare pentru fatade 4. 4. Agrement tehnic 016 – 04/439 – 2005 Produse decorative siliconice si silicatice POLICOLOR Elaborat de ICECON S. 3. curatirea de praf si impuritati.2 Consumurile specifice de manoperă Consumurile specifice de manoperă sunt stabilite în ipoteza că materialele se găsesc la depozitul de lângă obiect. utilizatorul normelor urmând a preciza în deviz tipul şi caracteristicile utilajului avut în vedere.executarea lucrărilor propriu-zise.prepararea materialelor – diluarea si amestecarea produselor in anumite proportii conform indicatiilor din fisele tehnice. .DEKO Elaborat de ICECON S. detaliilor de execuţie. s-a avut în vedere că lucrările se execută pe şantier conform proiectelor. 3. . Pierderile luate în considerare au fost de 5 %. .A pentru .

B . verificarea si pregatirea suprafetei suport. var – ciment si var-nisip.14 0.05 0.Grunduirea suprafetelor din beton inaintea aplicarii vopselelor si tencuielilor acrilice sau siliconice.Consolidarea tencuielilor exterioare din ciment.05 0.15 0.28 .05 0.05 0. NORME DE DEVIZ 1. Cuprinde: pregatirea produsului pentru utilzare – omogenizarea produsului in ambalajul original. Denumirea resurselor Materiale DEKO Grund PS112 Bumbac de sters Solvent SOLVOXOL Manopera Zugrav-vopsitor UM kg kg Kg Ore Consumuri unitare specifice A B C 0. . C . Grund de impregnare si consolidare pentru fatade .Grunduirea suprafetelor din BCA inaintea aplicarii vopselelor si tencuielilor acrilice sau siliconice.05 0. curatirea de praf si impuritati.05 0.DEKO Grund PS112 –utilizat pentru: A . Se masoara la metru patrat.30 0. Nu cuprinde: tratarea suprafetelor acoperite cu alge sau mucegaiuri cu produse corespunzatoare.25 0.II. aplicarea grundului cu pensula sau trafaletul. . curatarea echipamentului cu solvent SOLVOXOL.16 0. indepartarea urmelor de grasimi /uleiuri cu solvent SOLVOXOL.

001 0.05 0.24 0.5 0.vopsite in prealabil. Cuprinde: pregatirea produsului pentru utilzare – omogenizarea produsului in ambalajul original. razuire pentru varianta B.08 0. curatirea de praf.26 0.05 0. curatarea echipamentului cu apa Se masoara la metru patrat.22 0. B . . slefuirea usoara si aplicarea unui strat din produsul Amorsa perete.30 0.05 0. impuritati si grasimi. tencuiala. DEKO vopsea pentru masina airless pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare din: A . aplicarea produsului prin pulverizare in sistem airless.05 0.05 0. diluat 1:4 cu apa.zidarie. ipsos – noi. Denumirea resurselor Materiale DEKO VOPSEA AIRLESS Amorsa perete Hirtie abraziva fina Bumbac de sters Apa Manopera Zugrav-vopsitor Utilaje Instalatie Airless Super Finish cu pistol AG 09 S WAGNER UM kg l buc kg mc Ore ore Consumuri unitare specifice A B C 0.08 0.2. . ipsos . C .5 0. tencuiala.zidarie.10 0. beton. verificarea si pregatirea suprafetei suport: . beton.05 .30 0.001 0.gipscarton.5 0. huma) prin spalare. indepartarea straturilor vechi (var.0015 0.30 0.

curatirea de praf si impuritati. Cuprinde: verificarea si pregatirea suprafetei suport. amorsarea cu DEKO amorsa bituminoasa.05 0.050 0. armarea cu plasa din fibra de sticla.20 1.in doua straturi. aplicat: A .050 0.05 0.intr-un strat. curatarea echipamentului cu solvent SOLVOXOL.50 .80 0. . aplicarea primului strat de produs in grosime de 2mm.01 0. Izolarea la interior si exterior a suprafetelor verticale din beton impotriva umiditatii terenului si a infiltratiilor de apa fara presiune cu DEKO hidroizolatie – bitum cauciuc cu fibre.01 0.20 1.omogenizarea produsului in vederea aplicarii. Se masoara la metru patrat.35 5. aplicarea urmatorului strat de produs in grosime de 2mm pentru varianta B. B . .3. .60 0. Denumirea resurselor Materiale DEKO hidroizolatie– bitum cauciuc cu fibre DEKO amorsa bituminoasa Plasa de armare din fibra de sticla Solvent SOLVOXOL Bumbac de sters Manopera Zugrav-vopsitor UM Kg kg Mp Kg Kg Ore Consumuri unitare specifice A B 2.

06 0. curatarea echipamentului cu diluant DEKO D 309.lac epoxidic bicomponent. filtrarea produsului prin site metalice inainte de utilizare. reglarea viscozitatii cu cu diluant DEKO D 309. component I .12 0. component II .05 0.07 0.30 1000 g 500 g . .05 0. B .25 0.05 0.grund de imbibare inaintea aplicarii unei pardoseli epoxidice pe suprafete din beton vechi (vopsite sau nu anterior). DEKO Epoxi lac L3000 . Denumirea resurselor Materiale Grund epoxidic DEKO L3000 lac amorsa Intaritor DEKO EPOXI I 3000 Diluant DEKO D 309 Bumbac de sters Manopera Zugrav-vopsitor UM kg kg kg kg ore Consumuri unitare specifice A B 0.4. impuritati si grasimi. Cuprinde: pregatirea produsului: se combina si se omogenizeaza componentele sistemului respectind raportul gravimetric: . indepartarea straturilor vechi de vopsea prin sablare cu nisip pentru varianta B . verificarea si pregatirea suprafetei suport: .DEKO EPOXI I 3000 (intaritor) . utilizat ca: A . 05 0. curatirea de praf.14 0. aplicarea produsului cu pensula sau rola.grund de imbibare inaintea aplicarii unei pardoseli epoxidice pe suprafete interioare noi din beton. Se masoara la metru patrat. .DEKO EMAIL EPOXI L 3000 .

235 0.DEKO EMAIL EPOXI E 3100 . component II . filtrarea produsului prin site metalice inainte de utilizare. Pardoseli epoxidice interioare cu rezistenta medie la trafic.5. Cuprinde: pregatirea produsului: se combina si se omogenizeaza componentele sistemului respectind raportul gravimetric: .suprafete interioare noi din beton in 2 straturi . D .05 Manopera Zugrav-vopsitor Ore 0. aplicarea grundului de imbibare.08 Grund epoxidic DEKO L Kg 0.05 0. verificarea si pregatirea suprafetei suport: . curatirea de praf.065 0.06 0. impuritati si grasimi.50 1) se va preciza tipul materialului conform listei de materiale neexplicitate Deko RAL E 3100 Consumuri unitare specifice A B C 1000 g 275 g .17 0. aplicarea produsului in straturi sucesive.suprafete interioare noi din beton in 3 straturi . Denumirea resurselor UM D Materiale DEKO E 3100 RAL…1) Kg 0.06 0.35 0.09 Diluant DEKO D 309 Kg 0. C . curatarea echipamentului cu diluant DEKO D 309.16 0.DEKO EPOXI I 3100 (intaritor) . expuse in atmosfera industriala agresiva realizate cu DEKO EPOXI E 3100 – email epoxidic medium solid.05 0. .32 Intaritor DEKO EPOXI I 3000 Kg 0.05 0.07 0.38 0.11 0.40 0.suprafete din beton vechi (vopsite sau nu anterior) in 3 straturi.16 3000 lac amorsa Bumbac de sters Kg 0. B .45 0.suprafete din beton vechi (vopsite sau nu anterior) in 2 straturi .08 0. Se masoara la metru patrat.17 0. reglarea viscozitatii cu cu diluant DEKO D 309.25 0. component I . indepartarea straturilor vechi de vopsea prin sablare cu nisip pentru varianta B si D. . aplicat pe : A .

indepartarea straturilor vechi de vopsea prin sablare cu nisip pentru varianta B .90 0.suprafete din beton vechi (vopsite sau nu anterior).07 0. Cuprinde: pregatirea produsului: se combina si se omogenizeaza componentele sistemului respectind raportul gravimetric: . curatirea de praf. Pardoseala transparenta autonivelanta realizata cu DEKO EPOXI E 3112 EFECT.10 DEKO EPOXI E 3112 pardoseala kg 1. component II .14 0.80 1. B .DEKO EPOXI I 3112 (intaritor) verificarea si pregatirea suprafetei suport: . pe : A .12 Intaritor DEKO I 3000 kg 0.6.10 0.40 0.DEKO EPOXI E 3112 . dezaerarea cu rola cu ace.80 transparenta Intaritor DEKO EPOXI I 3112 kg 0.20 0.05 Manopera Zugrav-vopsitor ore 0.08 0. impuritati si grasimi. component I . aplicarea grundului de imbibare bicomponent nepigmentat (DEKO L 3000/DEKO I 3000).45 1000 g 500 g . Se masoara la metru patrat.20 IRIS CREATIVE EFECT LAZURA kg 0.06 DEKO GRUND VOPSEA kg 0. Denumirea resurselor UM Consumuri unitare specifice A B Materiale DEKO L 3000 lac amorsa Kg 0. . aplicata intr-un strat de 2. aplicarea stratului de fond – se aplica un strat de DEKO GRUND VOPSEA aplicarea IRIS creative EFECT LAZURA aplicarea pardoselii DEKO E 3112 prin turnare si nivelare cu ajutorul unei raclete cu dinti conici.90 Diluant DEKO D 309 l 0.5 mm.10 Bumbac de sters Kg 0.suprafete interioare noi din beton. curatarea echipamentului cu diluant DEKO D 309.05 0.

curatarea echipamentului cu solvent SOLVOXOL.11 DEKO grund G 5008 alchidic Kg pentru metal DEKO D 245 decapant lichid Kg Hirtie abraziva fina Buc 0.35 neexplicitate DEKO RAL .suprafete din lemn negrunduite/nevopsite.05 F 0. B: .05 0.email alchidic. Se masoara la metru patrat.12 0.suprafete din metal negrunduite/nevopsite.20 0.17 0.7. Denumirea resurselor UM Consumuri unitare specifice A B C D E 0.35 0.12 0. indepartarea urmelor de grasimi /uleiuri.11 0. Cuprinde: pregatirea produsului pentru utilizare conform fisei tehnice. Protectia si finisarea decorativa a suprafetelor cu DEKO RAL. curatirea de praf si impuritati. .20 alchidic…. F: .10 0.35 0.5 Solvent SOLVOXOL Kg 0. E: .5 0.10 0. la variantele E si F se grunduieste cu DEKO grund G 5008 alchidic aplicarea produsului in 2 straturi.11 0.suprafete din lemn grunduite/vopsite anterior. B.10 0.1) Proxilin Kg 0.30 1) se va preciza tipul materialului conform listei de materiale email alchidic 0. la variantele A. Pentru suprafetele vopsite sau grunduite anterior se indeparteaza total vopseaua/grundul. .5 0.email Kg 0.05 Materiale DEKO RAL.suprafete din beton grunduite/vopsite anterior.10 Bumbac de sters Kg 0. aplicat in doua straturi pe: A: . C: . D: .05 0.suprafete din metal grunduite/vopsite anterior.30 0. C si D se grunduieste suprafata cu PROXILIN .05 0. verificarea si pregatirea suprafetei suport.18 0.10 0.30 0.11 0.05 0.18 0.suprafete din beton negrunduite/nevopsite.05 0.05 Manopera Zugrav-vopsitor Ore 0.10 0.17 0.

35 0.05 0.05 0.04 0.email alchidic termorezistent.05 0.27 0.04 0.25 0.suprafete din beton negrunduite/nevopsite. Se masoara la metru patrat.30 0.11 0.04 0.05 0. Cuprinde: verificarea si pregatirea suprafetei suport.5 0.suprafete din lemn grunduite/vopsite anterior.05 0.5 0.suprafete din metal grunduite/vopsite anterior.35 .27 0.05 0. B. .suprafete din metal negrunduite/nevopsite.suprafete din lemn negrunduite/nevopsite. Denumirea resurselor Materiale DEKO ARGINPOL.30 0.35 0.11 0. indepartarea urmelor de grasimi /uleiuri. E . . D .email alchidic termorezistent Proxilin DEKO D 245 decapant lichid Solvent SOLVOXOL Hirtie abraziva fina Bumbac de sters Manopera Zugrav-vopsitor UM kg kg Kg Kg Buc Kg Ore Consumuri unitare specifice A B C D E 0.04 0. la variantele A. aplicarea produsului in 2 straturi. Protectia suprafetelor expuse la intemperii cu DEKO ARGINPOL. C .suprafete din beton grunduite/vopsite anterior.8.30 0. aplicat in doua straturi pe: A .11 0. F .05 0. C si D se grunduieste suprafata cu PROXILIN .27 0. B .04 0.30 F 0.30 0. curatarea echipamentului cu solvent SOLVOXOL.05 0. curatirea de praf si impuritati.11 0.5 0.04 0. Pentru suprafetele vopsite sau grunduite anterior se indeparteaza total vopseaua/grundul.

curatirea de praf si impuritati.85 0. Pregatirea produsului – dozarea si omogenizarea aplicarea produsului . curatarea echipamentului cu apa. Nu cuprinde: schela care se evalueaza separat.05 0.0005 0.25 .9. Se masoara la metru patrat. Gletuirea fina a peretilor interiori cu DEKO GLET FIN Cuprinde: verificarea si pregatirea suprafetei support . Denumirea resurselor Materiale DEKO GLET FIN Apa Bumbac de sters Manopera Zugrav-vopsitor UM Kg Mc Kg Ore Consumuri unitare specifice A 0.

10. Pregatirea produsului – dozarea si omogenizarea aplicarea produsului . curatarea echipamentului cu apa. Denumirea resurselor Materiale DEKO GLET de perete Apa Hirtie abraziva fina Bumbac de sters Manopera Zugrav-vopsitor UM Kg Mc buc Kg ore Consumuri unitare specifice A 1.05 0.curatirea de praf si impuritati.25 .05 0.0005 0. Se masoara la metru patrat.5 0. slefuirea cu hirtie abraziva fina. Nu cuprinde: schela care se evalueaza separat. Gletuirea peretilor interiori inainte de zugravire sau vopsire cu DEKO GLET DE PERETE Cuprinde: verificarea si pregatirea suprafetei support .

25 0. Cuprinde: verificarea si pregatirea suprafetei support . aplicarea placii de polistiren peste stratul de adeziv prin glisare si presare.30 .placi OSB.05 0.05 0. Se masoara la metru patrat. pentru aplicarea pe placi OSB (varianta A) se aplica adezivul diluat cu 10 % apa cu trafaletul.11. .05 0.suprafete din lemn. Denumirea resurselor Materiale DEKO ADEZIV pentru OSB Placi din polistiren EPS 801000x500x50 mm Apa Bumbac de sters Manopera Zugrav-vopsitor UM kg mc mc kg ore Consumuri unitare specifice A B 0. curatarea echipamentului cu apa.74 0. aplicarea produsului: . DEKO ADEZIV pentru OSB aplicat pe: A: .curatirea de praf si impuritati.0006 0.0005 0.05 0.63 0. B: . pentru aplicarea pe suprafete din lemn se aplica adezivul nediluat cu fierul de glet cu dinti.

curatarea echipamentului cu apa.22 –0. Cuprinde: verificarea si pregatirea suprafetei support . Se masoara la metru patrat. Denumirea resurselor Materiale Adeziv DEKO FIX C 1 Apa Bumbac de sters Manopera Zugrav-vopsitor UM kg mc kg ore Consumuri unitare specifice A B 2.35 . pregatirea produsului . faianta sau teracota la interior. B .curatirea de praf si impuritati. omogenizarea aplicarea produsului pe stratul suport .5 0.05 0.12.30 3.0015 0.placari cu gresie. dozarea 0.5 0.001 0.05 0.placari cu gresie. faianta sau teracota la exterior.24 l apa/kg adeziv .Adeziv DEKO FIX C 1 utilizat la: A .

Se masoara la metru patrat. Cuprinde: verificarea si pregatirea suprafetei support . dozarea 0. Adeziv DEKO FIX C 2 utilizat la: A .0015 0. faianta sau teracota la interior.30 3.22 –0.placari cu gresie. curatarea echipamentului cu apa.placari cu gresie. B . faianta sau teracota la exterior.05 0.001 0.05 0. pregatirea produsului .5 0.curatirea de praf si impuritati.5 0.35 .24 l apa/kg adeziv . omogenizarea aplicarea produsului . Denumirea resurselor Materiale Adeziv DEKO FIX C 2 Apa Bumbac de sters Manopera Zugrav-vopsitor UM kg mc kg ore Consumuri unitare specifice A B 2.13.

DEKOTERM. Norma de deviz cuprinde: prepararea adezivului. Norma de deviz nu cuprinde: tratarea zonei soclului. Se masoara la metru patrat . aplicarea placilor de polistiren prin presare cu un dreptar. finisarea sistemului pentru care exista norme de deviz separate. aplicarea masei de armare intr-un strat de 4 mm. adeziv DekoMax/ Adeziv DEKOFLEX.cu Adeziv DEKOFLEX Componenta sistemului DEKOTERM de termoizolare a fatadelor este urmatoarea: polistiren expandat. Sistem compozit de izolare a fatadelor. plasa din fibra sticla pentru armare. prepararea masei de armare. sau grosimea placii de polistiren este mai mare de 6 cm. ancorarea suplimentara cu dibluri si suruburi in cazul in care suprafata pe care se aplica termoizolatia are o inaltime mai mare de 6 m. tencuieli decorative acrilice sau siliconice. asezarea plasei de armare si inglobarea ei in masa de armare.cu adeziv DekoMax B . aplicarea adezivului pe placa de polistiren cu un spaclu cu dinti di otel inoxidabil.14. slefuirea si curatirea placilor de polistiren cu hirtie abraziva. aplicat in cimp continuu A .

7 1.00 Manopera Muncitor calificat Ore 0.00 6. grosime ….10 0.mm 2) buc 6.50 0.7 1.10 0. . d=…..01 1.95 4.10 1) se va preciza grosimea placii de polistiren.002 0.95 Corectii Denumirea si natura corectiei precum si UM A B resursele corectate Pentru inaltimi mai mari de 6 m. sau grosimea placii de polistiren mai mare de 6 cm Se adauga: Materiale Dibluri pentru polistiren.01 1. 2) Se vor preciza dimensiunile diblurilor.002 0.Denumirea resurselor Materiale Adeziv DekoMax Adeziv DEKOFLEX Placi din polistiren expandat EPS F 15. mm 1) Plasa din fibre de sticla Apa Hartie de slefuit Manopera Muncitor calificat UM kg mp mp mc buc ore Consumuri unitare specifice A B 4.10 0.50 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful