Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Tumori maksilofacijalne regije

Tumori maksilofacijalne regije

Ratings:
(0)
|Views: 7,901|Likes:
maksilofacijalna hirurgija
maksilofacijalna hirurgija

More info:

Published by: Dragana Šarović Pufahl on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
1
Maksilofacijalna hirurgijaUrednik Prof. dr Miodrag Gavric´10. Tumori maksilofacijalne regije (M. Gavric´)10.1. UvodDefinicija tumora
U širem smislu pojam "tumor" se koristi za oznacˇavanje lokalnog povec´anja volumenatkiva, bez obzira na mehanizam njegovog nastanka. U užem znacˇenju pojam "tumor" ukazujena neoplasticˇno bujanje jedne vrste tkiva. Prema modifikovanoj Borstovoj (Borst) definiciji"Tumor je lokalno, atipicˇno, autonomno, neprestano i nesvrsishodno bujanje tkiva". Uklinicˇkoj patologiji razlikuje se nekoliko vrsta tumora (sinonimi: blastom, neoplazija,neoplazma):
Benigni tumori
(tumor benignus)
su jasno ogranicˇeni, rastu sporo pri cˇemu potiskujui komprimiraju okolno tkivo. Nikada ne metastaziraju. Najcˇešc´e su ogranicˇeni kapsulom. Rastbenignih tumora ne dovodi do smrti organizma domac´ina.
Maligni tumori
(tumor malignus)
se karakterišu infiltrativnim (invazivnim) idestruktivnim rastom, pri cˇemu razaraju okolna normalna tkiva. Njeasno su ogranicˇeni premaokolini, a rastu brže od benignih tumora. Po pravilu daju metastaze
(metastasis).
U slucˇajuda se ne lecˇe, dovode do smrti organizma domac´ina.
Semimaligni tumori
(zovu se i potencijalno maligni tumori) poseduju sve morfološkekarakteristike benignih tumora. Pokazuju sklonost da daju lokalne recidive, što narocˇito dolazido izražaja posle neadekvatnog primarnog hirurškog lecˇenja (delimicˇno odstranjenje tumora).Iako retko, ovi tumori mogu i da metastaziraju. Recidivi ovih tumora mogu maligno daalterišu, a tada se ponašaju kao i svi maligni tumori. U ovu grupu tumora spadaju mikstnitumor pljuvacˇnih žlezda i ameloblastom.
Prekanceroze
su benigne lezije iz kojih mogu nastati maligni tumori. Premaverovatnoc´inastanka malignog tumora,razlikuju seobligatne prekancerozekoje cˇesto malignoalterišu
(morbus Bowen, melanosis circumscripta praeblastomatosa)
i fakultativneprekanceroze koje retko maligno alterišu (hronicˇne ulceracije kože,
leukoplakia simplex).
Intraepitelni karcinom
(carcinoma in situ)
ima sve karakteristike karcinoma, a nijeprobio bazalnu membranu.
Nomenklatura
Pri formiranju naziva za pojedine vrste tumora osnovni princip je da se iza imena tkivaod kojeg poticˇe tumor dodaje nastavak
-oma.
Tako se benigni tumori veziva nazivaju fibromi
(fibroma),
hrskavicˇnog tkiva hondromi
(chondroma),
koštanog tkiva osteomi
(osteoma),
itd.Svi benigni tumori poreklom od žlezdanog epitela nazivaju se adenomi
(adenoma).
Maligni
 
2tumori poreklom od epitelnih tkiva su karcinomi
(carcinoma),
a od mezenhimnih tkiva susarkomi
(sarcoma).
Nazivu karcinom dodaje se i naziv za histološki tip koji u isto vreme ukazuje i naepitel iz kojeg je tumor nastao. Tako se karcinomi koji su poreklom iz plocˇasto-slojevitogepitela sa ili bez orožavanja, nazivaju planocelularni karcinomi
(carcinoma planocellulare).
Maligni epitelni tumor žlezdanog epitela je adenokarcinoma
(adenocarcinom).
Nazianaplasticˇni karcinom
(carcioma anaplasticum)
koristi se kada se tkivo iz kojeg poticˇekarcinom ne može prepoznati.Nazivi za pojedine zrele sarkome formiraju se tako što se ispred recˇi sarkom dodanaziv mezenhimnog tkiva iz kojeg je nastaosarkom. Termin fibrosarkom
(fibrosarcoma)
oznacˇava sarkom poreklom od fibroznog vezivnog tkiva, liposarkom
(liposarcoma)
oznacˇavasarkom poreklom od masnog tkiva, hondrosarkom
(chondrosarcom)
oznacˇava sarkomporeklom od hrskavicˇnog tkiva, itd.Kod nezrelih sarkoma se iza imena sarkom dodaje naziv kojim se oznacˇava tip c´elijakoje dominiraju histološkom slikom. Ako na mikroskopskoj slici preovladjuju vretenastec´elije, u pitanju je
sarcoma fusocellulare,
okrugle c´elije dominiraju kod
sarcomarotundocellulare,
dok su c´elije razlicˇitog oblika karakteristika
sarcoma polymorphocellulare.
 
3
Osnovne karakteristike benignih i malignih tumora
Prema biološkom ponašanju tumori se dele na dobroc´udne ili benigne i na zloc´udneili maligne. Osnovne patoanatomske i klinicˇke karakteristike benignih i malignih tumora suprikazane u
tabeli 10.1.Tab 10.1. Osnovne patoanatomske i klinicˇke karakteristike benignih i malignihtumora
(modifikovano iz: Riede, Schaefer i Wehner, 1989)OsobineNacˇin rastaBrzina rastaKapsula tumoraTip tkivaMitozeIzgled c´elijaIzgled jedaraSadržaj DNKOdnos citoplazma/jedroUzrast pacijentaSimptomiTokMetastazeRecidiviBenigni tumorekspanzivanmalapostojihomologan(zrelo tkivo)nemaslicˇne maticˇnimmonomorfannormalaneuploidanpravilanpretežno mladjioskudnispornemanemaMaligni tumorinfiltrativandestruktivanvelikanedostajeheterologan(nezrelo tkivo)mnogobrojnerazlicˇite od maticˇnihpolimorfanpovec´ananeuploidanpromenjen u prilog jedrapretežno starijipostoje(u odmakloj fazi)brz(cˇest smrtni ishod)cˇestecˇesti
Klasifikacija tumora
Danas je opšte prihvac´en princip klasifikacije tumora prema njihovoj histogenezi,odnosno prema vrsti tkiva od kojeg poticˇu. Shodno tome, postoje dve osnovne grupe tumora:a) tumori koji su poreklom iz epitelnih tkiva; b) tumori koji su poreklom iz mezenhimnihtkiva. Tumori epitelnog porekla, pored epitelnih elemenata koji cˇine njegov parenhim, sadržei vezivno-vaskularnu stromu. Tumori mezenhimnog porekla su izgradjeni od c´elija kojenajcˇešc´e izgledaju kao i c´elije potpornog tkiva iz kojeg su nastali. Obe grupe tumora se premabiološkim i histološkim karakteristikama dele na benigne i maligne.Tumori usne duplje i orofarinksa su, prema klasifikaciji Svetske zdravstveneorganizacije (SZO), koja je bazirana na histogenetskim principima, podeljeni na sedam grupa(Vai, Koen i sar, 1971):

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Brandon Williamson liked this
Kiril Dobrusevski liked this
Jurica Raič liked this
Melinda Rožumberski liked this
SUKISU1963 liked this
kokikoki87 liked this
Katarina Ostojic liked this
Katarina Ostojic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->