ANEXA 1 A Cerere de înscriere la concurs pentru cetățenii Republicii Moldova, absolvenți de liceu din Republica Moldova, sesiunea septembrie

2011 I. II. III. IV. NUME SI PRENUME: _________________________________ COD NUMERIC PERSONAL (CNP): ________________________ TARA DE DOMICILIU: ________________________ NUMĂRUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ DEPUS LA CONSULATUL ROMÂNIEI LA CHIȘINĂU/CAHUL/BALȚI __________ din data ___/08.2011 DOMENIUL FUNDAMENTAL: _____________________________

V.

Alegeți un singur domeniu fundamental din următoarele: științe exacte, științe ale naturii, științe umaniste, teologie, drept, științe sociale și politice, științe economice, arte, arhitectură, educație fizică și sport, medicină veterinară, științe inginerești și sănătate (regl. UE), conform Anexei nr. 7 din Metodologia de suplimentare. VI. UNIVERSITATEA SI SPECIALIZAREA: a. opțiunea 1_______________________ specializarea ______________ b. opțiunea 2_______________________ specializarea ______________ c. opțiunea 3_______________________ specializarea ______________ Fiecare candidat va opta pentru 3 universități și specializările (domeniul de licență) oferite de acestea puse la dispoziție, spre consultare, pe site-ul MECTS www.edu.ro, la Anexa nr. 7 a Metodologiei de suplimentare. Fiecare candidat poate completa o singură cerere, care va fi trimisă la adresa de e-mail: admitere2moldova@medu.edu.ro sau la numărul de fax: 0040-21-3126614. Perioada de transmitere a cererilor: 03

– 10 septembrie 2011.
SEMNĂTURA

Cererile transmise după acest termen nu vor fi luate in considerație. DATA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful