You are on page 1of 6

R I S D A

(PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH)

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALAN DALAM NEGERI

BAGI : BULAN SEPTEMBER 2008


MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA (Huruf Besar) : ZAKMAN B RAFLIS

No. Kad Pengenalan : 821017-02-5019

Gred/Kategori/
Kumpulan (*) : G 17 / SOKONGAN

Jawatan : PEMBANTU PERTANIAN G 17

PENDAPATAN Gaji : RM 1,174.28


Elaun : RM 495.00
Jumlah : RM 1,669.28

Jenis/Model : HONDA EX5 C1004-MA


KENDERAAN No Pendaftaran : KBS 6194
Kuasa (C.C ) : 97 S.P
Kelas Tuntutan : E
Pemilik Kenderaan : ZAKMAN B RAFLIS
No.Rujukan Kelulusan : (77)dlm.A.0/9770.01Klt.7
Tarikh : 01 Oktober 2007

ALAMAT PEJABAT Pejabat RISDA Stesen Beruas,


No. 5, Jalan Kolam Air,Taman Anggerik,
32700 Beruas, Perak.

No.23 Laluan Anggerik 6


ALAMAT RUMAH Taman Anggerik 32700
Beruas,Perak.
TARIKH WAKTU TUJUAN/TEMPAT JARAK
Pergi Sampai (KM)
25/09/2008 09.00 pg 12.30 tgh Dari Stesen Beruas ke PRD Manjung menhantar memopos
Bil(68)dlm.A.1/9835.08 bertarikh 25/09/2008 dan balik ke 74
Stesen Beruas.

29/09/2008 02.30 ptg 03.30 ptg Dari stesen Beruas ke Paya Besar menjalankan lawatan
pemeriksaan kedua di lot 5129 (080201/003325/2008/L) 10
dan balik ke Stesen Beruas.

JUMLAH 84
TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Bagi :
500 km pertama 451 km X .. .0. 40 sen/km RM 180.40
501 km sehingga 1,000 km ……...km X : . .0. sen/km RM
1,001 km selepas 1,700 km ... …...km X :....0. sen/km RM
1,701 km dan seterusnya .......... km X :....0. sen/km RM

451 KM Jumlah RM 180.40

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM

Teksi (Resit....................................................................................) : RM
Bas (Resit....................................................................................) RM
Keretapi (Resit....................................................................................) RM
Feri (Resit.…………………………….......................................) RM
Lain-lain RM

Jumlah RM
TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN

… Hari X Elaun Makan sebanyak RM…….. ./ hari RM

..... Hari ..X Elaun Makan (Mesyuarat )sebanyak 60% RM ……/ hari RM -

… hari .X Elaun Harian sebanyak …………… RM ………/ hari RM

Jumlah RM
TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) ELAUN LOJING

................... X BSH sebanyak RM …………………………….............../hari RM.


(Resit...No................................................................................ .....)
........................... X BSH (Kursus) sebanyak RM .........................…...../hari RM
(Resit...No................................................................................................... ....)
Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan RM
….... Hari.… .. X Elaun lojing sebanyak RM ……./hari RM
……… X Elaun lojing (Kursus ) sebanyak RM......…......../hari RM

JUMLAH RM
TUNTUTAN PELBAGAI

Tol ……………….. (Resit .... Disertakan……………....................................) RM -


Tempat letak kereta (Resit : ……...…………….x RM...................................) RM -
Dobi (Resit :......................................................................................................) RM -
Pos (Resit :.....................................................................................................) RM -
Telefon, Teleks, Faxs (Resit: .............................................................................) RM -
(Kerugian pertukaran matawang asing @ 3% bagi Singapura, Selatan Thailand,
Kalimantan dan Brunei Darulssalam sahaja)
Jumlah RM -
Jumlah Besar RM 180.40
PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa :
(a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan resmi:
(b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan dibawah
peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan / atau pegawai yang berkursus
yang berkuatkuasa semasa:
(c) Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM...... telah sebenar
dilakukan dan dibayar oleh saya.
(d) Panggilan telefon sebanyak RM.........tiada............................dibuat atas urusan resmi.
(e) Butir butir seperti yang dinyatakan diatas adalah benar dan saya bertanggungjawab
terhadapnya.

Tarikh: 07/10/2008
..............................................
(Tandatangan)

PENGESAHAN
Adalah disahkan bahawa perjalan tersebut adalah atas urusan resmi

Tarikh :............................. ..................................................


(Tandatangan)

....................................................
( Nama )

.......................................................
( Jawatan )
Ketua Pusat Tanggung Jawab

PENDAHULUAN DIRI (Jika ada)


Pendahuluan diri diberi RM -
Tolak Tuntutan sekarang RM -
Baki dituntut / baki dibayar balik RM -
Catatan:
(*) - Jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB
(**) - Potong mana yang tidak berkenaan
Pusat Tanggungjawab: PEJABAT RISDA DAERAH MANJUNG, SITIAWAN.

CADANGAN BETUGAS DI LUAR PEJABAT


BAGI BULAN SEPTEMBER 2008

Kepada: PRD Manjung.


Kebenaran tuan dipohon kerana saya ingin menjalankan tugas rasmi di luar pejabat pada tarikh dan atas
tujuan yang dijelaskan berikut:-

Tarikh Tempat Ditujui Dan Tugas Rasmi Yang Dijalankan

- Seperti di lampiran –

Perjalanan tersebut akan dilakukan dengan:


* Kenderaan sendiri kerana : Kenderaan tidak disediakan.
* Kemudahan pengangkutan :
Anggaran jumlah perbelanjaan yang akan dilakukan adalah:

Makan (Elaun makan/harian) : RM


Penginapan (Mengikut Sewa Hotel) : RM
Perjalanan dan perbelanjaan lain : RM 180.40
Jumlah : RM 180.40

Disahkan bahawa peruntukan kew.


* Mencukupi/tidak mencukupi untuk …………………………………………
menampung perbelanjaan perjalanan Tandatangan
yang ingin dilakukan.
Kakitangan yang memohon
……………………. Nama : ZAKMAN B RAFLIS
Tandatangan Jawatan : PEMBANTU PERTANIAN G 17
Penjaga Peruntukan Kew. Tarikh : 07/10/2008
Tarikh: ……………………

Perakuan Ketua Pusat Tanggungjawab


Cadangan bertugas di luar pejabat * diluluskan / tidak diluluskan perjalanan dengan kereta sendiri boleh
menuntut tambang gantian / elaun perjalanan kenderaan.

…………………………………..
Tandatangan
Tarikh: ………………………. Ketua Pusat Tanggungjawab
CADANGAN BERTUGAS LUAR PEJABAT
BAGI BULAN SEPTEMBER 2008

NAMA : ZAKMAN B RAFLIS


PEJABAT : PEJABAT RISDA STESEN BERUAS

TARIKH TEMPAT TUJUAN

02/09/2008 Kg Ulu Lichin Aktiviti Pengembangan dan Tunjuk Ajar

03/09/2008 Kg Kota Aktiviti Pengembangan dan Tunjuk Ajar

04/09/2008 Kg Paya Lima Menyelia Bekalan Benih

05/09/2008 PRD Manjung Menghantar Memo pos Stesen Beruas

05/09/2008 Kg Dendang Lawatan Pemeriksaan Kebun

08/09/2008 Kg Changkat Aktiviti Pengembangan dan Tunjuk Ajar

09/09/2008 PRD Manjung Mesyuarat 2P Bulanan

10/09/2008 Kg Matang Acheh Aktiviti Pengembangan dan Tunjuk Ajar

11/09/2008 Kg Tualang Menyelia Bekalan Benih

12/09/2008 Kg Tengah Aktiviti Pengembangan dan Tunjuk Ajar

15/09/2008 Kg Gelong Pepuyu Aktiviti Pengembangan dan Tunjuk Ajar

16/09/2008 PRD Manjung Mesyuarat 3:3:1:3

18/09/2008 Kg Pulau Kabong Aktiviti Pengembangan dan Tunjuk Ajar

25/09/2008 PRD Manjung Meghantar memopos Stesen Beruas

29/09/2008 Paya Besar Lawatan Pemeriksaan Kebun

Tandatangan :……………………………………………….