Soalan tugas untuk CD PBL approach(intel

)
1) Kenal pasti dan senaraikan kemahiran2 yang terdapat di dalam CD tersebut 2) Bagaimana kemahiran2 tersebut dapat membantu anda dalam melaksanakan tugastugas seperti yang ditetapkan? 3) Bagaiankah anda akan menggunakan kemahiran tersbut dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah nanti?

1) Apa itu literasi maklumat 2) Kemahiran 2 maklumat 3) Model-model literasi maklumat 4) Kepentigan literasi maklumat kepada pelajar.

9 f½½fn%° % % °f½f¾ f°¾ °fff° ¯ff°f°–  f½f ff¯.

 ¯ f¾¯f¯f % ½ °–f° f¾¯f¯f ½f f½ f©f . ¾ % f–f¯f°f ¯ff° ¾ f½f ¯ ¯ f°f° f ff¯¯ f¾f°ff°–f¾ –f¾¾ ½ f°– f½f°" % f–ff°ff° fff°¯ °––°ff° ¯ff° ¾ ff¯½¾ ¾½ °–f©ff° f° ½ ¯ f©ff° ¾ f°f°"  %½f f¾¯f¯f % ¯ff°¯f¯f %.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful