Hol van Európa ?

- avagy gondolatok egy évezredes Európa térkép kapcsán:
Hol van Európa ? Ha nem tudjuk HOL van Európa, akkor nem tudjuk azt sem, hogy másoknak és magunknak tulajdonképpen hova is kellene tartania, Tartoznia. Kicsit több, mint ezer éve az esztergomi első templomban egy életfa előtt lépő oroszlánt vittek a falra, a leendő 'Feltámadás' színtereként. Életfájának dőlésszöge 19,5 fokkal hajlik el a függőleges síkjától. Ennek megfelelően a fenti ábrán 19,5 fokkal van elforgatva a függőleges síktól, s látható körének középpontja, az az Esztergom, ahol az ábrázolást falra vitték ! Mit látunk ekkor az ős kép által ? Európát. Hiszen Franciaország északi partvonal ívére pontosan rásimul az életfa hullámzó kinövése; hasonlóan Írország északi partvidékét is ismeri a falfestés. A Skandináv-félszigetre sem 'barbár' módra hatol be az életfa-inda, hanem mesterien fentről és lentről rásimul. Ismeri. A Dánia félszigetét jobbról és balról körbeöleli a kettő életfakinövés, melynek hosszúsága pont akkora, mint szárazulatjának földje. Az oroszlán szája egy tó (víz), s ennek megfelelően tengerként jelenik meg a szájüreg, mely e formában hajlik be a Test belseje felé. De ugyanúgy a gerincvelő-agyvelő íve is nyomon követhető. S még csak az ábrázolás igen kis részét kísértük végig, de a végtelen egészében is ezt találjuk: egy térkép Európáról ! Az oroszlános kör nyugati oldalról a portugál partokat, északról a Skandináv-félsziget északi részét, keletről az Urál hegyvonulatot érinti úgy, hogy a Közel-Kelet (Szentföld) térségén is áthalad. De hiszen ez a földrajzi- és a kulturális Európa meghatározása is ! Hol van hát e Környező világnak, a körnek a középpontja ? Esztergomban, ahol ezt az ábrát falra vitték ! Hol van hát Európa ? Hol van hát Európa közepe, ahova a magyarnak tartania kéne, ahova másnak is tartoznia kéne ?! EZ a mi Hazánk. EZ a mi Európánk.