You are on page 1of 1

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne)

………………………… adresinde faaliyet göstermekte olan …


………………………………isimli şirketimiz bünyesinde 5188 Sayılı
Kanunun Uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 23. maddesine
istinaden Alarm Merkezi kurulmasına karar verilmiş olup, konu gereği
istenilen belgeler hazırlanarak ekte sunulmuştur. Gerekli incelemeler
yapıldıktan sonra “Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi” nin
düzenlenerek tarafımıza verilmesi hususunun gereğini;

Saygılarımızla arz ederiz. …../…./200…

KURUM KAŞESİ
YETKİLİ İSİM VE İMZA