You are on page 1of 1
_Artitato og” Sour Lepingu eritingimused ‘teniomedece nogirasace EPEC OVH- (rd B ea eee PERIOLO! | 7 Be | lo Ir je AUDE KASKUS. fs ZO pr oe ele. OF: peer — Z ee Cf FRESH ani Kaas thing Ee, a eee oes = ee oes paar las | «Eger: = ue eaten Wl. LOL, EC Rubrik: A295 —__Andmebaasia - Ts Registite ja Infosistee thee {90st Tatina 20 BRI wwvi aadress nime ja aadressivahel — wwwwrikee 30 BR* Lisatelefoni rida Airegistr ja Kinnistusraametu tasuline 900 1010 -] infotelefon (12kr/min-+vkt) 40 BR* Lisatelefoni rida « kasutajatugl (Miendilepingud) 680 3160 4 50 BR Uisatelefoni rida kiendi infotelefon 680 3165 60 Be* E-post aadress rikinfo@just.ee fal 70 BR Lsatelefoni rida sekretar 683 7551 80 BR* Usatelefoni rida faks 646 0165 90 BE E-post aadress rik@just.ee al 100 BK Inforida kursivis avatud E-R 9-16.30 ‘el 110 BK* Inforida kursiivis Ariregister. Mittetulundusihingute ja 4120 BK* Inforida kursivis sitasutuste register, Ariregistr Bl 130 BK* Inforida kursivis Ettevétjaportaal. EMTAK. Kommertspandid. se 140 Bk Inforida kursivis Arikeeldude andmestik. Elektrooniline 150 BK* Inforida kursivis kinnistusraamat. Majendusaasta aruanded, 7 160 Bk* Inforida korsivis rmajandusaasta aruennete toétiemine. esl 170 Bk* Inforida kursivis Euroopa hriregister (EBR)- informatsioon 180 BK* Inforida kursivis Euroopa éridhingute kohta. Abieluvara- rae 190 BK* Inforida kursivis regist sisujuht. Laevakinnistusraamat. 200 Bk* Inforida kursivis Giguskaitse infosiisteemid. Elektroonliste 210 BK* Inforida kursivis dokumentide esitamine registile. ri al 220 BK Tnforida kursivis Infostisteemide arendamine ja haldamine, 500K _ wera kuti Side- ja infotehnoloogiaalaste teenuste espa nea pes Soto tnt sive ional ot WS pron va ayeass Ne arigy se kas {Shins inaraa Geneva v0? ahnegea aru suman pve ‘Spy ising esd Reese nin SOU von fll coer kor Lepingupootte kintused ja allied: ‘na asap soioal Lai eran Tine iss tar, on alae ssnateogu Tel rel SeievaLeprg tia ing ac oo eons Sessoms ahah tna nee css ar raatseg knsinalengs ena ened EAsAS oa Torsen laure vanaat cn 0 2-Onal rr, ot ang tae aur ‘set ou veh "eaptnginas eon unten nafs nonsense fal le