You are on page 1of 3

Wal-Mart em li iu g tt cho chu ?

Khng c g nghi ng v vic Wal-Mart l mt huyn thoi kinh doanh, nhng mt gc nhn khc, y l mt ch chuyn tn dng nhn cng gi r v dn cc nh cung cp n ph sn. Di y l lc dch bi vit ca tc gi Greg Rushford, ng trn tp ch Kinh t Vin ng (FEER) phn tch Wal-Mart di kha cnh ny. Cu chuyn v Wal-Mart bt u khi mt doanh nhn m ca hng h gi min nam nc M. Gi y, sau 45 nm, WalMart tr thnh mt ch hng mnh vi mng li ca hng trn ton th gii.

M, Wal-Mart c tng cng1,4 triu nhn vin lm vic tikhong 4.000 chi nhnh. Doanh thu ca Wal-Mart trong mt nm bng GDP ca c Hng Kng v Malaysia cng li. Nm ngoi, lng hng ho Wal-Mart nhp khu t Trung Quc c tng tr gi ln ti 27 t USD, bng tng xut khu ca Trung Quc sang Singapore. Ti Trung Quc, Wal-Mart c 192 siu th ti 34 thnh ph. Ti Nht Bn, Wal-Mart kim sot 394 siu th Seyu.Nm 2008, Wal-Mart d kin s chnh thc c mt ti th trng n . Khi nhn vo Wal-Mart, trc tin l mt thin ng mua sm ca ngi tiu dng. y, khch hng c la chn, t hng ha bnh dn n cao cp, v c bit l vigilun thp hn nhiu ni khc. Wal-Mart lun bit cch khin cc nh cung cp phibn hng vi gi r nht. Cc nh cung cp ca Wal-Mart ch c hai la chn: chp nhn gi Wal-Mart a ra, d ch c lirtt, hoc khng nhn c n t hng. Nhiu hng phi ph sn khi mun i ngc mong mun ca Wal-Mart, trong ni ting nht c th k ti cu chuyn h da mui mt galong gi 2,97USD ca Vlasic. Gn y, Wal-Mart lin tc b ch trch v vic bc lt hng trm nghn cng nhn cc nc ngho, c bit l cc nc chu nh Trung Quc, Bangladesh v Phillippines. Tnh trng bc lt lao ng ca Wal-Mart nghim trng n mc tr thnh mt ti tranh ci trong gii chnh khch M. Mt s chnh tr gia thuc ng Dn ch gy thanh th bng vic vn ng u tranh chng li Wal-Mart v ch ngha ton cu ha m hng l mt biu tng. Vy tht s nhng iu m ngi ta ch trch v Wal-Mart, iu no l ng v sai? Cu tr li l tt c nhng iu trn gn nh ng hon ton. S tht v Wal-Mart

Wal-Mart - cng c vut ve d lun ca cc chnh tr gia.

Trc n nay, Wal-Mart lun b ch trch v ci m ngi ta gi l c quyn mua, vt kit cc nh cung cp cho n khi h ph sn. Tr li cu chuyn cp trn, hng Vlasic ng cung cp loi hda mui mt galong cho Wal-Mart vi gi 2,97 USD. Sau , khi iu kin kinh doanh kh khn hn v li trn mi sn phm qu thp, Vlasic ngh tng gi ln 3,46 USD, do khng th gnh ni chi ph.Tuy nhin, Wal-Mart ra ti hu th cho Vlasic, hoctip tc cung cp, hoc ct hp ng. Khng th ct hp ng v s ph sn, Vlasic tip tc cung cp cho Wal-Mart thm hai nm ri. Sau , cng ty ct hp ng vi Wal-Mart nnli nhun xung dc,n mckhng lu sauh tuyn b ph sn. Cu chuyn ny cho thy cch lm n bt chp quy lut cung cu v cnh tranh ca Wal-Mart. V vic bc lt lao ng, cc chuyn gia ch trch Wal-Mart gim gihng ha bng vic bc lt nhn cng thm t, c bit l cng nhn chu sn xut qun b. Wal-Mart p cc nh cung cp h ti a gi thnh bng cc bin php khc nghit, nht chi tr mc lng c bn, yu cu lm thm gi qu mc, ngm thu tr em lm vic vi mc lng r mt v bt chp cc iu lut lao ng c bn. Ngay c nhng ngi ng h t do thng mi nhit tnh nht cng cho rng kh c th chp nhn vic lm ny ca Wal-Mart. Tuy nhin, Wal-Martlun tuyn b h l nh t thin hng u nc M. H cho bit dnh 300 triuUSD cho khong 6.700 cng ng dn c trn th gii. Ngoi ra cn nhiu hot ng t thin khc. Khi b cht vn v tnh trngbc lt nhn cng, ngi pht ngn ca hng khng nh rng Wal-Mart khng bao gi chp nhn chuyn bc lt lao ng. Ngay sau , h t chi khng cung cp thm bt k thng tin no. u nm nay ti Hn Quc, bo gii a tin v hng lot v vic bc lt lao ng cng ty thi trang Chong Won -nh cung cp o thun v qun o tr em cho Wal-Mart. Khi n tm hiu thng tin ti y, tc gi bi vit ny lin tc vp phi s bng bt thng tin. Khi tm hiu k hn, thc t ti cng ty ny tht ng bun. Mt cng nhnphi mt khong 40-50 nm c tng thm 1 USD/ngy cng. Thm vo , cng ty ch k hp ng thi hn 5 thng vi cng nhn. V cng ging nh ti Philippins, cc cng ty s ct hp ng lao ng ca cng nhn trc thi hn6 thng khng phi ng cc khon phc linh bo him y t. Trn thc t, cng nhn nh my rt c gng ci thin tnh hnh. H thnh lp t chc cng on u tranh cho quyn li ca mnh, nhng mi n lc u b ban gim cnh my cn tr, nnhu nh khng mang li hiu qu. Thm ch nunh cng, hs lp tc b sa thi. Hin nay, trong cuc vn ng tranh c Tng thng M nm 2008, mt s chnh tr gia ch trch Wal-Mart v vic cung cp qu nhiu vic lm cho lao ng chu . Trong s ny c thng ngh s Hillary Clinton, ngi ku gi hn ch nhp khu, c bit l t

Trung Quc. Trong cc cuc vn ng tranh c ca mnh, thng ngh sBarack Obama tranh th l phiu ca cc nghip onbng tuyn b:"ngi ta s chng mun muamt chic o thun gi r nubit rng h c nguy c mt vic cc hngc th tung ra th trng nhng chic o nh vy". Pht biu ti New York, ng cho rng cng nhn M ang phi cnh tranh vi thiu nin ginh c mtcng vic vi mc lng ti thiu tiWal-Mart, v tp on ny chuynht cc nh my sn xut hng ra nc ngoi tn dng ngun nhn cng gi r. Tuy nhin, d ni g i na, cc chnh tr gia cng ri voth h ming mc quai. Bn thn b Clinton l cu gim c ca Wal-Mart,cnv ng Obama cng tng lm vic ti mt cng ty cungng sn phm cho Wal-Mart. C v nh Wal-Mart ch l mt cng c cc chnh tr gia "vut ve" ngi dn, vi tham vng tr thnh ngi ng u cng quc hng mnh nht th gii.