1.Pelbagai reaksi penduduk Tanah Melayu apabila Malayan Union diperkenalkan.

Ramai yang tidak puas hati menentang Malayan Union a). Huraikan cara orang Melayu menentang Malayan Union ( 9 markah ) b). Terangkan sebab orang dagang dan golongan radikal melayu menyokong Malayan union ( 8 markah ) c). berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang diperlihatkan oleh orang Melayu dalam penentangan terhadap Malayan Union ( 3 markah) 1.Pelbagai reaksi penduduk Tanah Melayu apabila Malayan Union diperkenalkan. Ramai yang tidak puas hati menentang Malayan Union a). Huraikan cara orang Melayu menentang Malayan Union ( 9 markah ) b). Terangkan sebab orang dagang dan golongan radikal melayu menyokong Malayan union ( 8 markah ) c). berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang diperlihatkan oleh orang Melayu dalam penentangan terhadap Malayan Union ( 3 markah)

1.Pelbagai reaksi penduduk Tanah Melayu apabila Malayan Union diperkenalkan. Ramai yang tidak puas hati menentang Malayan Union a). Huraikan cara orang Melayu menentang Malayan Union ( 9 markah ) b). Terangkan sebab orang dagang dan golongan radikal melayu menyokong Malayan union ( 8 markah ) c). berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang diperlihatkan oleh orang Melayu dalam penentangan terhadap Malayan Union ( 3 markah)

1.Pelbagai reaksi penduduk Tanah Melayu apabila Malayan Union diperkenalkan. Ramai yang tidak puas hati menentang Malayan Union

berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Huraikan cara orang Melayu menentang Malayan Union ( 9 markah ) b). Terangkan sebab orang dagang dan golongan radikal melayu menyokong Malayan union ( 8 markah ) c).a). apakah iktibar yang diperlihatkan oleh orang Melayu dalam penentangan terhadap Malayan Union ( 3 markah) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful