Teritorii de inervaţie senzitivă şi motorie ale membrelor inferioare.

Plexul lombar şi sacral Plexul lombar
Plexul lombar se formează prin anastomoza ramurilor anterioare ale primilor trei perechi de nervi spinali lombari (L 1, L 2, L 3) şi parţial T12 şi L4. Prin ramurile sale asigură inervaţia unor teritorii voluntare, făcând parte din plexurile somatice. După anastomoza ramurilor anterioare menţionate, plexul capătă o formă triunghiulară cu o margine medială în raport cu corpurile vertebrelor lombare, de pe marginile laterală şi inferioară desprinzându-se ramurile colaterale (lungi şi scurte), precum şi cele două ramuri terminale. Este situat anterior de procesele costiforme, între fasciculele musculare ale psoasului mare, o parte din ramurile acestui plex se identifică în raport de acest muşchi, astfel: pe faţa anterioară a muşchiului se află nervul genitofemural; medial nervul obturator; lateral- nervul illiohipogastric, ilioinghinal, femural cutanat lateral şi nervul femural. Modul de constituire al plexului este următorul: ramurile anterioare ale nervilor spinali T12-L1 formează un trunchi care se va împărţi într-o ramură superioară din care va pleca nervul iliohipogastric şi nervul ilioinghinal şi o ramură inferioară care, împreună cu ramura superioară a lui L2, va forma nervul genitofemural n. cutanat femoral lateral (L1-L3). Ramura inferioară a lui L2, împreună cu ramurile anterioare ale lui L3 şi parţial L4 vor forma un trunchi din a cărei diviziune anterioară se formează nervul nervul obturator, iar din diviziunea posterioară se constituie nervul femural şi nervul femural cutanat lateral. Nervul L4 participă şi la formarea plexului sacral prin ramura care o trimite la L5 formând trunchiul lombosacral, fiind denumit “ nerv în furcă”.Ramurile plexului lombar sunt legate de lanţul simpatic prin ramurile comunicante care trec printre arcadele muşchiului psoas. Ramurile plexului lombar sunt colaterale şi terminale. Ramurile colaterale ale plexului lombar sunt scurte reprezentate de mici ramuri musculare pentru muşchii: intertransversari lungi, pătrat al lombelor, psoas şi lungi reprezentate de nervul iliohipogastric, nervul ilioinghinal, nervul genitofemoral şi nervul cutanat femural lateral. Ramurile terminale sunt: nervul obturator şi nervul femural.

1

respectiv a labiilor mari. La femeie însoţeşte ligamentul rotund al uterului prin canalul inghinal. inervează tegumentul scrotului şi a rădăcinii penisului la bărbat. pentru pielea porţiunii supero-mediale a coapsei iar prin nervii scrotali (labiali) anteriori. . Teritoriul motor este reprezentat de muşchiul oblic intern şi transvers abdominal. După ce iese din pelvis în regiunea anterioară a coapsei. trece în canalul inghinal prin inelul inghinal profund. Nervul ilioinghinal (T 12-L1). nervul femural cutanat lateral drept vine în raport cu peritoneul. La acest nivel este încrucişat de vasele circumflexe iliace profunde(ramuri din artera iliacă externă) şi poate schimba ramuri cu nervul femural. coboară posterior de polul inferior al rinichiului pe muşchiul pătrat al lombelor. având superior nervii iliohipogastric şi ilioinghinal. inervînd motor muşchiul cremaster şi senzitiv tegumentul scrotului la bărbat. în unghiul lateral al trigonului femural este încrucişat de vasele circumflexe iliace superficiale (ramuri din artera femurală). inervând senzitiv tegumentul muntelui pubelui.ramura cutanată laterală se distribuie tegumentului porţiunii antero-laterale a peretelui abdominal şi porţiunea postero-laterală a regiunii gluteale .ramura genitală. Prin intermediul fasciei muşchiului iliac.ramura femurală trece prin lacuna vasculară. împreună cu nervul ilioinghinal apare pe marginea laterală a muşchiului psoas. Inervează senzitiv 2 . iar cel stâng cu colonul sigmoid. Nervul genitofemural (L1 –L2) perforează muşchiul psoas şi coboară pe faţa anterioară a acestuia şi prezintă 2 ramuri terminale: . Nervul cutanat femural lateral (L2-L3) de pe marginea laterală a muşchiului psoas . Trimite 2 ramuri cutanate (superior de creasta iliacă): . lateral de artera femurală şi trimite o ramură senzitivă pentru tegumentul peretelui superior al trigonului femural.L1).ramuri terminale cutanate.ramura cutanată anterioară se distribuie tegumentului regiunii pubiene. se îndreaptă spre incizura situată sub spina iliacă anterosuperioară fiind aşezat pe muşchiul iliac. . posterior de funiculul spermatic.ramuri colaterale motorii care sunt destinate muşchiului transvers abdominal şi muşchiului oblic intern abdominal. dă următoarele ramuri: .Nervul iliohipogastric (T 12. cecul şi apendicele. respectiv tegumentelor labiilor mari şi al muntelui pubelui la femeie.

adductor lung. devine evidenţiabil la marginea laterală a muşchiului psoas. separată de aceasta prin arcul iliopectineu. deservesc muşchiul iliopsoas. Este încrucişat anterior la distanţă de canalul deferent la bărbat sau de ligamentul rotund la femeie. adductor scurt şi obturator extern. a doua ramură terminală a plexului şi cea mai voluminoasă. lateral de artera femurală. muşchii pectineu şi adductor lung. Ramurile terminale sunt următoarele: . Coboară apoi în şanţul dintre cele două corpuri musculare (psoas şi iliac). acoperit de fascia cribroasă. din ea se desprind ramurile musculare pentru muşchii obturator extern. fie de bifurcaţia vaselor iliace comune. . La coapsă se află în trigonul femural. venind în raport la dreapta cu cecul şi apendicele. adductor scurt şi gracilis şi ramuri senzitive pentru tegumentul feţei mediale a coapsei în 2/3 inferioare. fiind acoperit de peritoneul parietal şi de fascia iliacă. nervul fiind situat în partea supero-laterală a acesteia. venind în raport medial cu trunchiul lombosacral. fiind cel mai superior element al mănunchiului vasculonervos omonim. acoperit anterior. mezoul acestuia şi cu arterele sigmoidiene. Ajunge astfel în canalul obturator.tegumentul regiunii antero-laterale a coapsei pînă la nivelul genunchiului şi tegumentul porţiunii supero-laterale al coapsei şi regiunii gluteale. Traiect şi raporturi: se formează în profunzimea muşchiului psoas.ramuri articulare pentru articulaţia şoldului Nervul femural (L2—L4). trece prin aria fosei ovariene. . respectiv. iar la stânga cu colonul sigmoid. Nervul obturator (L2-L4). Coboară anterior de articulaţia sacroiliacă. Trece apoi prin lacuna musculară. cu excepţia teritoriului inervat de nervii genitofemural şi obturator 3 .ramura anterioară.ramuri cutanate anterioare şi intermediare inervează tegumentul feţelor antero-mediale ale coapsei.ramura posterioară este ramura musculară pentru muşchii adductor mare. pectineu. fie de cea a vaselor iliace interne. iar vasele inferior. După formarea sa printre fasciculele musculare ale psoasului. situată între muşchii obturator extern şi adductor scurt şi. ajungând pe partea medială a muşchiului. Ramurile colaterale motorii. La acest nivel dă următoarele ramuri: . Împreună cu vasele obturatoare. venind în raport cu artera obturatoare. ramură terminală medială a plexului lombar.

coboară pe faţa medială a gambei şi piciorului pînă în apropierea halucelui. . gambei şi părţii posterioare a marginii mediale a piciorului.ramuri articulare pentru articulaţia şoldului şi a genunchiului . Ramurile plexului sacral se îndreaptă lateral spre marea incizură ischiadică. Traiect şi raporturi: se află în teaca vaselor femurale.motor – muşchiul iliopsoas. venind în raport cu vasele fesiere inferioare. . unindu-se cu ramura superioară a lui S4. în spirală artera femurală.senzitiv . devenind posterior muşchiului croitor. articulaţia şoldului şi a Plexul sacral Se formează prin unirea trunchiului lombosacral (L4) şi a ramurii anterioare a ultimului nerv spinal lombar (L5). înconjurând anterior. cu ramurile anterioare ale primilor trei nervi spinali sacrali (S1-S 3). cvadriceps femural. Prezintă ramuri infrapatelare pentru tegumentul regiunii anterioare a genunchiului. Ramura anterioară a lui S3 apare la marginea inferioară a muşchiului piriform. Ramura anterioară a lui S2 se află printre fasciculele muşchiului piriform şi se împarte într-o ramură superioară care se uneşte cu S1 şi o ramură inferioară care se uneşte cu S3. cvadriceps femural şi pectineu.tegumentul părţii antero-mediale al coapsei.. faţă de care iniţial este lateral apoi medial.nervul safen. Modul de constituire este următorul: ramura anterioară a primului nerv sacral se află pe marginea superioară a muşchiului piriform şi se uneşte la nivelul marii incizuri ischiadice cu trunchiul lombosacral. adductor lung. precum şi ramuri cutanate crurale mediale pentru tegumentul feţei mediale a gambei şi regiunii talocrurale. Pătrunde cu aceasta în canalul adductorilor pe care însă îl părăseşte.ramuri musculare se distribuie muşchiului croitor(sartorius). genunchiului. croitor. Teritoriul de distribuţie al nervului femural este: . pectineu. singura ramură care însoţeşte vasele femurale. aflându-se în raport cu vasele fesiere superioare. dînd plexului aspectul unui triunghi cu baza medial 4 . perforând membrana vastoadductorie împreună cu artera descendentă a genunchiului. el este nervul flexiei coapsei pe pelvis şi al extensiei gambei pe coapsă. anastomozându-se cu ramura medială a nervului peronier superficial. pur senzitiv. Apoi perforează fascia gambei şi devine satelit venei safene mari. genunchiului. Ramura anterioară a lui S4 se împarte într-o ramură superioară ce se uneşte cu S3 şi într-o ramură inferioară ce participă la formarea nervului coccigian..

spre foramenele sacrale anterioare. Trece prin foramen suprapiriform. Nervii muşchilor pătrat femural şi gemen inferior: trunchiul lombosacrat împreună cu ramura sacrală anterioară S1 inervează muşchii pătrat femural. S1 şi S2. trece prin foramen infrapiriform şi inervează motor muşchiul gluteu mare. Ramuri colaterale lungi : Nervul gluteal superior format din unirea ramurii anterioare din L 4. marginea inferioară ramurii anterioare lui S3. trece prin foramen infrapiriform şi emite ramuri cutanate gluteale inferioare (nervii clunium inferiori). În regiunea fesieră trece peste tricepsul coxal (format de muşchii gemeni şi obturator intern).S3. Inervează tegumentul feţei posterioare a coapsei până la nivelul genunchiului. Nervul ischiadic se formează din trunchiul lombosacral L4-L5 şi ramurile anterioare a nervilor spinali sacrali S1. culcat pe muşchiul pătrat femural. Nervul gluteal inferior conţine ramurile anterioare ale nervilor spinali L5. nervul femural cutanat posterior. Dă o ramură superioară pentru muşchiul gluteu mijlociu şi gluteu mic şi o ramură inferioară pentru muşchiul tensor al fasciei lata. labiilor mari. respectiv. gemen inferior. Reprezintă singura ramură terminală a plexului sacral şi în acelaşi timp cel mai voluminos nerv al organismului. iar la femeie cu excavaţia rectouterină. acoperit de muşchiul gluteu mare. nervul ruşinos.S1. între muşchiul gluteu mijlociu şi mic.S2. La ieşirea din pelvis medial de el se află vasele fesiere inferioare şi mănunchiul vascular ruşinos intern. Nervul femural cutanat posterior (S1-S3).L5 şi S1 . Ramurile colaterale scurte sunt: Nervul muşchiului piriform ( S1-S3) inervează muşchiul piriform. iar cea superioară trunchiului lombosacral. până la muşchiul tensor al fasciei lata. precum şi ramuri perineale pentru tegumentul scrotului şi. iar posterior. Raporturi şi traiect: Trece prin foramen infrapiriform. acoperit de muşchiul fesier mare. acoperit de fascia acestuia şi de peritoneul parietal prin intermediul căreia vine în raport cu rectul. ce inervează tegumentul regiunii sacrale şi gluteale.S2) inervează muşchii obturatori intern şi gemen superior. precum şi articulaţia şoldului. anse intestinale. Plexul sacral este aşezat pe peretele posterior al pelvisului venind în raport cu muşchiul piriform. vârful foramenului infrapiriform ce se continuă cu nervul ischiadic. 5 . Nervul muşchiului obturator intern (L5. Ramurile colaterale ale plexului sacral sunt ramuri scurte pentru muşchii învecinaţi şi ramuri lungi.

Lateral vine în raport cu muşchiul vast lateral.În regiunea posterioară a coapsei. Traiect şi raporturi: în regiunea poplitee este superficial. vasele poplitee. fiind încrucişat posterior de capul lung al muşchiului biceps femural. Ramurile colaterale senzitive sunt: . se desprinde din nervul peronier comun în grosimea muşchiului peronier lung. înconjoară capul fibulei. pentru articulaţia coxofemurală şi a genunchiului. Trece apoi între tendonul muşchiului biceps femural şi capul lateral al muşchiului gastronemian. trece apoi între cei doi muşchi peronieri. În jumătatea inferioară a regiunii poplitee devine superficial.nervul sural cutanat lateral pentru tegumentul feţei laterale a genunchiului şi antero-laterală a gambei. între muşchii semimembranos şi biceps femural. care este muşchiul său satelit. fiind aşezat între os şi originea muşchiului peronier lung. Ramurile sale colaterale sunt fie senzitive articulare. având anterior şi medial. capul scurt al muşchiului biceps femural. iar medial cu muşchii semitendinos şi semimembranos. la nivelul colului chirurgical. Reprezintă nervul extensiei coapsei pe pelvis şi al flexiei gambei pe coapsă. cel mai adesea. îl perforează şi pătrunde în regiunea anterioară unde se împarte în ramurile sale. Ramurile terminale sunt: a) nervul peronier superficial . medial de muşchiul biceps femural. fie musculare pentru muşchiul biceps femural (capul lung şi scurt). semitendinos. cu arterele perforante. Ramurile terminale ale nervului ischiadic sunt: 1) Nervul peronier comun (L4-S2) reprezintă ramura terminală laterală a nervului ischiadic. care trece dinspre medial spre lateral. se împarte în cele două ramuri terminale: nervul fibular(peronier) comun şi nervul tibial. Ajuns în dreptul septului intermuscular al gambei. iar în treimea inferioară a gambei perforează fascia crurală . adductor mare. apoi trece în axul longitudinal. formând nervul sural şi inervând senzitiv tegumentul feţei postero-laterale a gambei şi a piciorului. . iniţial se află medial. La acest nivel. semimembranos. devenind superficial şi se împarte în ramurile sale terminale: ramuri musculare pentru muşchiul peronier lung şi muşchiul peronier scurt 6 .ramura comunicantă peronieră care se anastomozează cu nervul cutanat sural medial în partea inferioară a gambei.

În regiunea posterioară a gambei se află între muşchiul triceps sural şi muşchii profunzi. Traiect şi raporturi: este nervul care continuă direcţia nervului ischiadic în axul fosei poplitee. ramuri din nervul tibial). se desprinde din nervul peronier comun. apoi se aşează între membrana interosoasă şi muşchiul lung extensor al degetelor. extensor lung al degetelor. Teritoriul de inervaţie al nervului peronier comun: .motor: muşchii din loja antero-laterală a gambei şi muşchiul extensor scurt al degetelor. extensor lung al halucelui. formînd împreună cu vena tibială anterioară mănunchiul vasculonervos anterior al gambei. situat cel mai lateral şi superficial element al mănunchiului vesculonervos popliteu. menţine concavitatea boltei plantare. pe sub muşchiul popliteu şi apoi pe sub arcada muşchiului solear. -senzitiv: tegumentul regiunii antero-laterale a gambei şi feţei dorsale a piciorului (cu excepţia marginii laterale inervat de nervul sural.II) - nervul cutanat dorsal medial care emite trei ramuri digitale dorsale pentru faţa medială a halucelui şi pentru feţele care se privesc ale degetelor II şi III (spaţiul nervul cutanat dorsal intermediar din care se desprind nervii digitali dorsali pentru feţele care se privesc ale degetelor III-IV ( adiacente spaţiilor interdigitale III şi IV) b)nervul peronier profund. iar în treimea inferioară a gambei ajunge medial şi pătrunde în şanţul retromaleolar medial unde se împarte în cele două ramuri terminale: nervii plantar medial şi lateral. precum şi ramuri senzitive prin nervul digital dorsal al feţei laterale a halucelui şi nervul digital dorsal al feţei mediale a degetului II. între muşchiul lung peronier şi fibulă. 2) Nervul tibial (L4 -S 3). reprezintă ramura de bifurcaţie medială a nervului ischiadic. Trece apoi printre cele două capete ale muşchiului gastrocnemian. Ramurile colaterale sunt: 7 . În traiectul său dă ramuri musculare pentru muşchii tibial anterior. Prezintă ramuri colaterale şi terminale. peronier al treilea şi extensor scurt al degetelor. precum şi a ultimei falange a degetelor inervate de nervii digitali plantari. este nervul extensiei dorsale a piciorului pe gambă şi extensor al degetelor. fiind acoperit de fascia gambei. Însoţeşte artera tibială anterioară.

împreună cu ramurile calcaneene mediale. formează nervul sural. inervează tegumentul porţiunii laterale. ce emite nervul digital dorsal pentru marginea laterală a degetului mic. 8 IV interdigital şi marginii laterale a degetului mic şi o anastomoză pentru al treilea nerv . flexor scurt al degetului mic..ramuri senzitive: trei nervi digitali plantari comuni. ramuri directe din nervul tibial. Dă următoarele ramuri: . Din nervul sural se desprind ramuri calcaneene laterale care. din care se desprind nervii digitali plantari proprii (IV) destinate tegumentului feţei plantare a degetelor adiacente primelor trei spaţii interdigitale şi un nerv digital plantar propriu pentru marginea medială plantară a halucelui. Ramurile terminale sunt: a) nervul plantar medial însoţeşte vasele omonime până la baza primului metatarsian.ramuri musculare pentru muşchii abductor al halucelui. care însă se desprinde direct din nervul plantar medial b) nervul plantar lateral însoţeşte de asemenea vasele omonime până la tuberozitatea metatarsianului V. Din ramura profundă se desprind ramurile musculare pentru muşchiul pătrat plantar. Acesta se împarte într-o ramură superficială şi una profundă. tibial posterior. flexor lung al degetelor şi flexor lung al halucelui . unindu-se în treimea superioară a gambei cu ramura comunicată peronieră. adductor al halucelui. respectiv mediale. Din ramura superficială se desprind ramurile senzitive reprezentate de doi nervi digitali plantari comuni pentru tegumentul feţei plantare a degetelor adiacente spaţiului digital plantar comun. abductor al degetului mic. solear. popliteu.nervul interosos al gambei se află pe membrana interosoasă pe care o inervează alături de ramuri pentru articulaţiile tibiofibulară şi talocrurală şi faţa posterioară a tibiei -nervul cutanat sural medial care. a regiunii calcaneene.musculare pentru muşchii gastrocnemian. flexor scurt al halucelui. ce trece posterior de maleola laterală împreună cu vena safenă mică ce se găseşte lateral. . Nervul tibial se distribuie muşchilor plantari ai piciorului şi flexori ai degetelor. continuându-se pe marginea laterală a piciorului cu nervul cutanat dorsal lateral. . flexor scurt al degetelor şi lombricali mediali I-II. lombricalii laterali III-IV şi interosoşii plantari şi dorsali.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful