BÀI THẢO LUẬN VĂN HÓA KINH DOANH

TỔ 3 NHÓM 2 KẾ TOÁN 2A3

DANH SÁCH NHÓM
• • • • • • • • • Trần Thu Nga Nguyễn Huyền Ly Vũ Mộng Ngân Đào Thị Nhanh Phan Thị Thìn Lưu Thị Bích Phương Mẫn Thị Hồng Nhung Lưu Thị Thùy Vũ Thị Lan Hương

TÌNH HUỐNG 1 HAI LẦN SUY BẠI CỦA CÔNG TY ÔTÔ GM .

Câu 1: Tình huống trên nói đến biểu hiện của loại văn hóa ứng xử nào trong nội bộ doanh nghiệp Biểu hiện của văn hóa ứng xử trong tình huống trên: 1. bổ nhiệm và sử dụng nhân viên + Durand lạnh nhạt với hội đồng quản trị.Cơ chế tuyển chọn. làm cho họ có cũng như không => việc làm này không những không phát huy được tài năng của họ mà còn triệt tiêu những tài năng đó. hứng thú đối với công việc của công ty . Văn hóa ứng xử của cấp trên đối với cấp dưới . khiến họ không còn say mê.

Cách làm này gây mất nhiều thời gian vào việc đi lại và làm công việc kém hiệu quả + Do sự quản lý tập quyền của Durand mà công ty lâm vào khủng hoảng và 11 thành viên của hội đồng trị sự buộc phải về hưu. kế toán. Họ bị mất đi những quyền lợi đáng nhẽ ra được hưởng . cố vấn pháp luật và để 3 người ấy đi lại liên tục giữa Mitkyan và Newyork báo cáo tình hình sản xuất và truyền đạt quyết định của Durand.+ Ông chỉ định ra ban quản lý gồm 3 người tài vụ.

mọi việc lớn nhỏ mà không quan tâm đến ý kiến của hội đồng quản trị. hội đồng trị sự + Ông đề ra các chế độ mà công nhân viên trong công ty phải tuân theo ông cũng không cần tham khảo..Sự quan tâm đến thông tin phản hồi từ phía nhân viên + Ông đặt ra mọi kế hoạch. xem xét sự phù hợp của các chế độ đó đối với nhân viên của mình xem họ có thỏa mãn với công việc và chế độ được hưởng không .

Xử lý những tình huống căng thẳng Đối với các bộ môn với nhau: ông không thể khống chế và quản lý hiệu quả các bộ môn kinh doanh này.Sự quan tâm đến cuộc sống riêng của nhân viên ông hoàn toàn không có .. Các bộ môn không thể hợp tác chung được .

Tôn trọng và cư xử đúng mực với cấp trên: các bộ môn tự làm lấy việc của mình và không nghe theo sự chỉ đạo của tổng bộ công ty .2. vay vốn với lãi suất cao. Văn hóa ứng xử của cấp dưới với cấp trên . căn cứ nhu cầu của mình.Làm tốt nhu cầu của mình: các bộ môn tự làm theo ý của mình.Sự thể hiện vai trò của mình với cấp trên: Hội đồng quản trị chưa thể hiện được vai trò của mình với Durand vì vậy mà Durand có thái độ lạnh nhạt với họ . mua vật liệu và bán thành phẩm với giá cao từ đó tạo lãng phí lớn gây thiệt hại cho công ty .

tình đồng nghiệp .Văn hóa ứng xử với công việc: Các nhân viên của các bộ môn chưa có thái độ làm việc tích cực và có trách nhiệm thực hiện công việc chậm..Văn hóa ứng xử giữa các đồng nghiệp: các nhân viên trong công ty không có sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc không chú trọng xây dựng tình bạn. không đúng tiến độ và làm việc kém hiệu quả .Lòng nhiệt tình: Các nhân viên làm việc tách biệt. thiếu sự hợp tác chung và lòng nhiệt tình với công việc .

Chưa có thái độ và cách ứng xử đúng mực với nhân viên dưới quyền .Chưa có sự quan tâm và biện pháp xử lý mâu thuẫn giữa các thành viên trong công ty .Không coi trọng sự có mặt của vai trò của nhân viên cũng như ban quản trị trong việc quản lý và điều hành công ty .Tập trung quyền hành quá lớn vào mình .Câu 2: Phân tích cách ứng xử của hai nhà lãnh đạo công ty Durand và Stone 1. Cách ứng xử của Durand .

Tạo được niềm tin và lòng nhiệt tình với công việc ở nhân viên . đúng kế hoạch và thực sự hiệu quả .Giữa mỗi bộ môn có một bộ chỉ huy trực tuyến. phân tán kinh doanh. Điều này đảm bảo các bộ môn thực hiện công việc của mình đúng tiến độ.Tập trung quản lý. Cách ứng xử của Stone .2. Tức là trao quyền chỉ huy xuống bộ môn sản xuất => phát huy vai trò và năng lực của mỗi bộ môn .

Dựa vào kết quả đó mà ta có thể thấy được cách ứng xử của Stone mới là cách ứng xử phù hợp với một công ty quản lý sản xuất lớn xã hội hóa và công ty đại công nghiệp cận đại .Kết luận: Hai cách ứng xử trên hoàn toàn trái ngược và mỗi cách ứng xử lại dẫn đến một kết quả trong hoạt động của công ty.

Câu 3: Bài học rút ra về văn hóa ứng xử của cấp lãnh đạo công ty trong các công ty sản xuất và công nghiệp lớn xuyên quốc gia • Không được quá tập trung quyền hành vào người lãnh đạo • Phân tán quyền lực cho các bộ phận cấp dưới để họ phát huy được năng lực và thấy được vai trò. giúp đỡ lẫn nhau giữa các bộ phận • Quan tâm đến thông tin phản hồi từ nhân viên . trách nhiệm của mình với công việc • Sử dụng người đúng mục đích • Tạo được không khí làm việc thân thiện cởi mở.

TÌNH HUỐNG 2 CUỘC THƯƠNG LƯỢNG Ở CÔNG TY BẢO VIỆT .

không trả lời một cách trực tiếp vào câu hỏi của người nhân viên mà nêu ra những gợi ý và hướng những câu trả lời đến mục đích của mình .Đặt những câu hỏi đi thẳng. Ông T: .Ông T có cách trả lời rất khôn khéo. . trực tiếp vào vấn đề mình muốn biết.Câu 1: Phân tích những biểu hiện về văn hóa ứng xử của ông T và đại diện công ty Bảo Việt trong cuộc đàm phán? Tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của hai bên tham gia đàm phán Những biểu hiện về văn hóa ứng xử của ông T và đại diện công ty Bảo Việt được thể hiện qua cách đặt câu hỏi và trả lời của 2 bên 1.

Đây là điểm rất khéo léo của ông nhắc nhở nhân viên công ty Bảo Việt phải có chế độ trả bảo hiểm cao hơn. hợp lý hơn cho ông . Ông cũng tỏ thái độ cứng rắn khi nhắc đến tòa án nhưng ngay lập tức lại làm giảm bớt căng thẳng cuộc đàm phán và đề nghị xem xét lại vấn đề.Ông đưa ra được những dẫn chứng về chiếc xe giống mình để làm căn cứ so sánh..

Về phía nhân viên của công ty Bảo Việt .Hỏi rất thẳng thắn.2.Đưa ra những câu trả lời rất dứt khoát và có ý cương quyết với mức giá mình đưa ra. Chỉ sau khi ông T yêu cầu anh ta đưa ra các căn cứ để xác nhận số tiền ông T được hưởng và ở lần gặp mặt thứ 2 anh ra mới nói nhượng bộ . vào mục đích ý muốn của ông T . trực tiếp.

Mạnh: là bên nắm thế chủ động khi tham gia đàm phán .Yếu: Ông T là bên bị động khi tham gia đàm phán Điểm mạnh. điểm yếu của nhân viên Bảo Việt .Mạnh: ông T có có sự tìm hiểu.Điểm mạnh.thu thập thông tin trước khi đàm phán.Yếu: .có dẫn chứng thực tế. điểm yếu của ông T: . lý luận khôn khéo. ông lại biết lấy chỗ dựa là tòa án .

nhân viên bảo hiểm đã có cung cách ứng xử nhẹ nhàng hơn.Câu 2: Phép ứng xử trong đàm phán đã tác động như thế nào tới kết quả đàm phán? Bài học rút ra cho cả hai bên khi tham gia đàm phán hợp đồng bảo hiểm? Tác động của phép ứng xử đến kết quả của việc đàm phán Sau cuộc gặp mặt thứ nhất. từ đó mà đàm phán đã thành công tốt đẹp . anh ta đã tìm kiếm thêm thông tin cho cuộc đàm phán và không khí đàm phán không còn căng thẳng như trước.

Nhân viên của công ty bảo hiểm cần phải biết lắng nghe khách hàng .Bài học rút ra: .Đôi bên cần bình tĩnh. có sự chuẩn bị trước về lý lẽ của mình để cuộc đàm phán có hiệu quả .

hn°– nff° @½°–°g°h°g¯° .

f°° °– n°g g°n´°– .° ´°–n°–¾ n¯nffnf °i°y°n°–°..fnh gnhn°– °– ¯n°i°y° .

.fn¾ f°i¯g °½h½ ¯i°–fnhng°y°°–n´°– .

 .

n°¯°g°–°° n´°–n °i°y° .hn°– nf° @½°–° ½i°h°° f° @ngf°n °– ¯´°¾° ½hfg °m°–nnf¯ ¯´° f¯ ¯´°n¯ n n° °g ¯ nhn ¯´°n°n´°–nnf¯° °–°  °– ngn ¾ @ .

ng¯nhn°– ° °¯ °– °–nf n´°– fg ¯gfn  .nnhn°– nf° ¯gnhn°– ½½¯ n´°–°¾°°jf gn´°– n´°–°–½n° .° fnhn°– y°g°g° h°–.

.

f°i¯ °´°–°½° °i°y° .n f hn°¯nf¯°n´°–n W °–°–.i gnf m°f°– nfn½j° n´°–°–nhnn´°–¾°gn´°– °–½°y°n–f W ´°– .nh½°–°g°g °–.  ½h . °–¯n n W @ .j° W 9i°h°°nnnhn ½°n½ .n°m°–ng .n´°–g¯ni°°n ¯ –½ °°f–fnhn ½° W .

@-D- .

D.

@..-.- .

- @ I@ .

.

°i°y°¯g °yf°°––g.°–°°–ni ° ¯n nnf¯° .i 9i°n°°– ° m°f°– nf´°–@g °n´°– I°–nn g¯½h°"@¯f ¯¯°g ¯nff y°f¯–f g¯½h° -°– ° m°f°– nf´°–@g °n´°– I .n °fnhn nig nf y° °–@ °°–ni °– n½g° ¯°¯°  °–@nnhn ´°x ´°– ¯ nhnn½gninf°–.

°n´°– .n°°– °n°– nn –°–¯° g¯nm°n ¾ ¾h° °–n°– h n°–° °n °fh°°.°–°–f½ ng¯–¯ nm°–°–nn g¯½h°g °– ¯x° ig ¯xxnf´°– °n° °i°y°n´°– I ½nn  ¯nf.°– .ff .° ½.

 I ½f°i°y°nfn´°– I °–° n½ g¯n n¯°nf´°–@ .ff .°–¯n–h¯° ..ff°°–ni h gnn.

ffnhnnm°n hn°°¾ °´°–@ . ¾f´°–@ynf° f .°–g °–½ ¯ f°f¯°°.°– .n.

° ´°–@nn¾ ¯ ½ ´°–°.n g¯½h° n ° n°–n °´°x ´°– n fgfh° °–@g y° °–f¯–f g¯½h° ¯¯° ¯nf°i°y° I .° g y°°¯ n °–f¯ –f g¯½h°  .¯¯° ¯nf´°–@ .

.

.n ¯g g¯½h° jg°n´°– ½ . °g g¯½h°" gnfnn f y°f¯–f g¯½h°½ °– ¯" @hn °–nf½x½°– ° nfn g¯½h° fnn–½¯ ° °i°y° ¯ jnn°–nhn°– ° °g°–.i 9x½°– °– g¯½h° jhn °–°.° f°f j¯¯ y¯´°–°nnn g¯½h° g´°– g¯½h°´°–n° nm°–°–°.

gnf ´ y°n° °¡° n¾ n° .n  nf¯° nn g¯½h°n -i°y°nfn´°– ¯n°½ °–°– hng°– .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful