P. 1
_Psihološki-1

_Psihološki-1

|Views: 93|Likes:
Published by Tea Tejic Plentaj

More info:

Published by: Tea Tejic Plentaj on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

SADRŽAJ

1. SAŽETAK...........................................................................................................3 2. UVOD.................................................................................................................5 3. GLAVNI DIO.......................................................................................................7 3.1 3.2 3.3

Vrste nasilja u obitelji...............................................................................7 Uzroci nasilja u obitelji.............................................................................9 Žrtve obiteljskog nasilja...........................................................................9

3.3.1 Problem nasilja nad ženama.............................................................9 3.3.2 Nasilje nad djecom..........................................................................11

2.3.3 Zlostavljanje starijih osoba..............................................................12
3.4 3.5 3.6 3.7

Znakovi i posljedice nasilja....................................................................12 Obiteljsko nasilje- relevantni zakoni......................................................13 Uloga policije u suzbijanju nasilja u obitelji...........................................15 Analiza slučaja......................................................................................17

4. ZAKLJUČAK....................................................................................................18 5. LITERATURA...................................................................................................20

1

1. SAŽETAK

Nesumnjivo je da sva živa bića imaju pravo biti zaštićena od svakog oblika nasilja. U borbi protiv nasilja uspjehu može značajno pridonijeti ako se od početka, od vrtićke dobi pa do kraja školovanja, pozornost posveti postavljanju jasnih pravila i poučavanju odgovornosti prema sebi i drugima, njegući jasnu komunikaciju i toleranciju. Zahvaljujući angažmanu nekolicine stručnjaka, javna svijest o problemu zlostavljanja posljednjih godina je sve veća, a javnost je sve senzibilizaranija, što je dovelo do znatno većeg broja otkrivenih slučajeva. Nažalost, povećan broj otkrivenih slučaja ne slijedi i broj odgovarajućih obrazovnih stručnjaka koji bi se trebali baviti zaštitom žrtava i prevencijom zlostavljanja. Obitelj je najznačajniji segment društva u odgoju djece. Tradicionalna trogeneracijska zajednica se raspada, žene se zapošljavaju i slabe patrijarhalni utjecaji, a ratna i poratna zbivanja i našem društvu opterećuju i narušavaju obiteljske zajednice. Neizvjesna ekonomska i nesigurna socijalna situacija dovodi do pojačane napetosti i uzorokuje porast sociopatoloških pojava u obitelji. Zato ne treba čuditi što se sve više susrećemo s vijestima o počinjenim zlostavljanjima u obitelji. Osnovna škola je jedina institucija koja se sustavno bavi cjelokupnom populacijom djece te preuzima veliku odgovornost u zbrinjavanju i zaštiti djece žrtava nasilja u obitelji. Nasilje se može dogoditi svakome bez obzira na dob, spol, status, obrazovanje, rasu, nacionalnost, spolnu orijentaciju ili materijalnu situaciju. Nasilje u obitelji određujemo kao skup ponašanja čiji je cilj kontrola nad drugim osobama upotrebom sile, zastrašivanjem i manipuliranjem. Takvo određenje nasilja može se primijeniti na najčešće oblike nasilja u obiteljitjelesno, emocionalno, seksualno, materijalno ili radno iskorištavanje. U Hrvatskoj se svakih 15 minuta fizički zlostavlja jedna žena. Podaci su djelomično točni i zapravo umanjeni jer većina nasilja ostaje neregistrirana, a nasilnici su osobe svih profesija i socijalnih struktura. Iz tih razloga žene se samoorganiziraju i otvaraju skloništa za

2

Svatko od nas osobno.za njih znaju samo zlostavljač i njegova žrtva. no. zna da je zaštićeno i da postoje institucije koje će osigurati zaštitu njihovih prava. većina takvih zločina ostaje unutar četiri zida . a počinitelj je bio suprug. Crne statistike pune su slučajeva koji su prijavljeni policiji.nasilje je i jedna masnica ili uvreda. Ove je godine u Hrvatskoj ubijeno čak 16 žena. Zlostavljanje ima obilježje traumatskog događaja s mogućim kroničnim ili odgođenim posttraumatskim stresnim reakcijama. mora učiniti sve da se zlostavljanje djece svede na minimalne razmjere i da svako dijete diljem Hrvatske. partner ili bliski rođak. 3 . nevladine udruge. pa i ukupno društvo i država. bez obzira na svoju dob. no nasilje nad ženama nije samo ubojstvo ili silovanje . lokalne zajednice. nažalost.žene žrtve nasilja u obitelji. Upravo o ovim najtežim slučajevima obiteljskog nasilja najviše se i govori.

pa i običajnim determinantama. Nasilje se može dogoditi u svakoj obitelji. a ne socijalni i društveni problem. među ostalim. može se dogoditi u bilo kojoj instituciji ili ustanovi. Smisao obitelji je. i nije baš tako. a nasilje predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava u Europi. a provodile su se i mnoge međunarodne aktivnosti za suzbijanje toga problema. dob i status. Za to je zaslužan cijeli socijalno-društveni sklop koji ne motivira 4 . Obiteljski zakon propisuje kako su bračni partneri ravnopravni u svojem odnosu i kako se njihov odnos temelji na međusobnoj vjernosti.2. skrbi te osiguranje dobrobiti za sve članove obitelji. Problem nasilja nad ženama postalo je samo nasilje. bez obzira na nacionalnu. Ali unatoč zakonima te znanstvenim i stručnim pokušajima prevencije maltretiranja djece. U mnogim slučajevima to. ono i nadalje postoji. Tek tijekom 20.stoljeća moderna kaznena zakonodavstva proširuju kriminalnu zonu u cilju zaštite djece i maloljetnika i uvode nova kaznena djela kojima se djeca štite od nasilja. Uzrok tome su najčešće narušeni odnosi među roditeljima koji neposredno utječu na odnos roditelj-dijete. te se u svakodnevnici razvijaju i „novi“ oblici zapuštanja i zanemarivanja. nažalost. bez obzira na njen društveni status. rasnu i vjersku pripadnost. Nasilje u obitelji je složen pojam koji prije svega pogađa svakog člana u obitelji koji je izložen bilo kojem obliku nasilja. UVOD Obitelj kao zajednica u kojoj se odvija primarna socijalizacija. psihološkim. prisutno je u svim razvojnim fazama društva. Zlostavljana djeca i zlostavljene žene su odgovornost svih nas. Nasilje nad ženama kao izraz povijesno nejednake raspodjele moći između muškaraca i žena te povijesne neravnopravnosti spolova. a koliko je ono učestalo u nekoj određenoj sredini. Nasilje predstavlja širok raspon ugrožavajućih ponašanja koja za cilj imaju kontrolu drugih članova obitelji i zadovoljavanje svojih potreba. poštovanju i pomaganju. Korijeni nasilja nad ženama leže duboko u strukturi društva. kulturu. ovisi o različitim društveno-ekonomskim. pružanje sigurnosti. djetetu bi morala biti i mjesto materijalne sigurnosti i emocionalne topline. Žene i djevojčice diljem svijeta. psihološkog i ekonomskog zlostavljanja. seksualnog. izložene su raznim oblicima fizičkog. Radi zaštite djece i osiguravanja njihova cjelokupnoga razvoja donesene su brojne deklaracije i zakoni. religijskom.

međunarodnopravna i moralna obveza zaštiti djecu.da se govori o nasilju nad ženama. predstavlja jedan od najčešćih oblika kršenja temeljnih dječjih prava. Nasilje nad ženama je i danas najrašireniji oblik kršenja ljudskih prava jer se događa iza očiju javnosti i jer se usprkos zakonima i danas uglavnom podrazumijeva da je ono „privatna stvar”. Različite su okolnosti koje će utjecati na rješavanje problema nasilja u obitelji: individualna obilježja žrtve nasilja i njezina socijalna podrška utjecat će na donošenje osobne odluke. Vlada RH najstrože osuđuje bilo kakve oblike nasilja. 5 . žrtvama nasilja. Treba imati na umu da ne postoji jednostavno rješenje za sve situacije nasilja u obitelji. a posebice nasilje nad djecom. Nasilje nad djecom postalo je naš ozbiljni društveni problem i u svakom pojedinačnom slučaju ono. Naša je ustavna. Promovirano je kao jedan tip legitimnog ponašanja. uz nesaglediva psihička i tjelesna oštećenja i posljedice koje ostaju djetetu za cijeli život. Čvrsto smo opredijeljeni pomoći djeci. odlučni poboljšati zakonsku regulativu. što se očituje u navici fizičkog kažnjavanja djece. odlučni u kažnjavanju počinitelja. Ljubav i nasilje idu ruku pod ruku još od djetinjstva. straha i prijetnje potrebno je za ženu koja je žrtva nasilja vraćanje osjećaja sigurnosti i materijalna pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba. Zbog ekonomske ovisnosti. Legitimiran je sustav zlostavljanja koji je već ušao u sve pore našeg društva. bez obzira na to o kojoj vrsti nasilja je riječ i bez obzira na to gdje se ono događa.

Ugrožavanje psihofizičkog razvoja djece u obitelji razlikuje se u tjelesnom. Ono uključuje emocionalne patnje. postoji povećanje broja otkrivenih slučajeva spolnog zlostavljanja djece. Djevojčice su češće žrtve od dječaka.1 VRSTE NASILJA U OBITELJI Nasilništvo obuhvaća psihološko. pogrešno socijaliziranje te uskraćivanje emocionalnog odnosa. zanemarivanju i izloženosti nasilju između roditelja. ono uključuje svaku seksualnu aktivnost odrasle ili barem pet godina starije osobe s djetetom. a prisila se odnosi kako na fizičku tako i na psihičku. Strah ili opasnost od budućih napada još više pogoršavaju utjecaj nasilništva na žrtvu. teroriziranje. Ne ostavlja jasne i okom vidljive tragove. niti o njemu postoje kriminalistički podaci. GLAVNI DIO 2. psihičko kažnjavanje. 6 . manipuliranje djetetovim osjećajima. kao što su isključivanje. agresivni govor tijela i spolno uznemiravanje. Žrtva se osjeća nemoćnom i ima osjećaj da je zlostavljena. liječnika ali i drugih kompetentnih stručnjaka. od početka 90-ih do danas. emocionalno. pretjerana briga i zaštita odraslih. Najčešći je oblik zlostavljanja. U RH. socijalno ili tjelesno uznemiravanje jedne osobe od strane druge. zastrašivanje. ogovaranje. Spolno zlostavljanje odnosi se na situacije kad odrasla osoba prisiljava dijete da sudjeluje u nekoj aktivnosti kako bi zadovoljila vlastite seksualne želje. odbacivanje. Ono obuhvaća verbalno.3. Emocionalno zlostavljanje je kroničan stav ili postupanje roditelja ili skrbnika koje ometa razvoj djetetove pozitivne slike o sebi odnosno samopoštovanje i socijalne kompetencije djeteta. Presudno pitanje je stupanj tjelesne. Predstavlja destruktivno ponašanje odraslih spram djeteta. psihološke ili druge štete koju trpi žrtva. izoliranje. ponižavanje. počevši od škole. tjelesno i/ili antisocijalno ponašanje i postupke. Kod seksualno zlostavljenog djeteta uočavaju se ponašanja kod kojih je nužna stručna pomoć. spolnom i emocionalnom zlostavljanju.

šamaranje. protjerivanje iz doma i neodgovarajući nadzor nad djetetom. uskraćivanje sredstava za održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva. Prekid međugeneracijskog prijenosa zlostavljanja olakšava socijalna podrška koju osoba zlostavlja u djetinjstvu dobiva u odrasloj dobi. onemogućavanje zapošljavanja ili rada. Emocionalno zanemarivanje uključuje propust da se djetetu osigura podrška. napuštanje. socijalnih odnosa i ponašanja te mentalnog zdravlja u cjelini. odjećom. Pojava prisutna kod nekih. Roditelji koji su u izrazito netrpeljivim odnosima i koji se tjelesno obračunavaju. socioemocionalnog razvoja. namjerne tjelesne povrede. sigurnost i ohrabrenje. posebni talenti i odbacivanje stavova i vrijednosti vlastitih roditelja. prisiljavanje na ekonomsku ovisnost. Obrazovno ili razvojno zanemarivanje odnosi se na neosiguravanje iskustava odnosno intelektualnih i obrazovnih mogućnosti neophodnih za razvoj djeteta. Tjelesno zlostavljanje definira se kao nanošenje neslučajne tj. češće i surovitije kažnjavaju svoju djecu. odnosno nesposobnost uključivanja u pozitivnu emocionalnu interakciju s djetetom. a ne svih žrtava zlostavljanja. Tjelesno zanemarivanje su manjkavosti i/ili propusti u zadovoljavanju osnovnih potreba za hranom. udaranje šakama. Manifestira se na mnogo načina: guranje. čupanje. Prekidu međugeneracijskog kruga zlostavljanja pridonijet će visoka inteligencija.Zanemarivanje djeteta odnosi se na kronično propuštanje roditelja da zadovolji djetetove potrebe. nogama ili predmetima. školskog uspjeha i životnih očekivanja. grebanje. 7 . opekline. sigurnim smještajem i šire. Najčešći oblik tjelesnog zlostavljanja djece je prekoračivanje granice tjelesnog kažnjavanja u odgojne svrhe. Ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine ili zabrana odnosno onemogućavanje korištenja osobne i zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem. Tjelesno zlostavljanje djece može imati različite kratkoročne i dugoročne posljedice koje se očituju u području neurološkog i intelektualnog razvoja. griženje. za zdravstvenom njegom. Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece u obitelji jest pojava da osobe koje su u djetinjstvu doživjele zlostavljanje u obitelji u odrasloj dobi zlostavljaju vlastitu djecu. bacanje.

Nasilje u obitelji uvijek pretpostavlja zloupotrebu moći u odnosima koji se temelje na nejednakosti. te pravima djece. a što nije je važan dio javnog djelovanja u borbi protiv nasilja u obitelji. nasilje nad ženama često prolazi nezamijećeno i nedokumentirano iako postoje brojne naznake da je u porastu. ADHD djeca. bez obzira na različitost kultura.2 UZROCI NASILJA U OBITELJI Rizični faktori za zlostavljanje kod djece su: mlađa dob. Činjenice pobijaju mitove. O nasilju u obitelji postoji brojni mitovi. žena i starijih osoba u posljednja četiri desetljeća srušeni su brojni stereotipi o idealnoj obitelji. nezaposlenosti te socijalne izolacije. izrazito zahtjevna djeca kao i djeca sa poremećajima u razvoju. samohrani roditelji. Osigurati prave informacije o tome što je istina. siromaštva. Kad ljudi ne raspolažu pravim činjenicama o nekoj pojavi. S obzirom na specifičnu poratnu situaciju u Hrvatskoj prisutni su i mnogi dodatni faktori rizika za zlostavljanje poput: velikog broja oboljelih o PTSP-a. 2.2. To je 8 .) položaja žena u zemljama u tranziciji. nizak obrazovni nivo i mentalne bolesti. No tek je nedavno prepoznato kao društveni problem. uključujući i RH. 2. nastaje specifičan oblik uvjerenja-mit. Ono nije nova pojava. Najkritičnija dob za fizičko zlostavljanje je između 4 do 8 godina. Mitovi o uzrocima obiteljskog nasilja na koje nailazimo gotovo svugdje. porasta alkoholizma i drugih ovisnosti. emocionalno 6 do 8 godina. Temelje se na uvjerenju da se „takve“ stvari događaju „drugima“. žena i starije osobe. Porast nasilja u obitelji povezan je s porastom nasilja u društvu. nacija i vjera. vjerojatno postoji još od pamtivijeka. Razvojem svijesti o ljudskim pravima.3.1 PROBLEM NASILJA NAD ŽENAMA Kao što navodi opsežna UNICEF-ova analiza (1994. okrnjenih obitelji. djeca sa kronično iritabilnom temperamentom. Rizični faktori za zlostavljanje kod roditelja su: mlađa dob roditelja. Svi ovi faktori mogu utjecati na smanjenu sposobnost uspješnog roditeljstva i povećavaju vjerojatnost zlostavljanja djeteta.3 ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA Svim oblicima nasilja najčešće su izloženi u obitelji djeca. seksualno 8 do 12 godina.

to je njezin način rješavanja problema. One vjeruju muškarcu kada kaže da mu je žao i da će se promijeniti. omalovažavanja su svakodnevna pojava u obiteljima u kojima ima nasilja i djeca to svakodnevno vide. a naročito o bračnom ili izvanbračnom partneru. značajan broj ubijenih žena (45%) ubili su njihovi partneri. a na svijetu nema područja u kojem nema obiteljskog nasilja. Žene razvijaju različite mehanizme obrane i svakodnevnog preživljavanja. najmanje je svaka peta žena koja živi u vezi preživjela tjelesno nasilje barem jednom. Iako napuštanjem nasilnog supruga nasilje ne prestaje odmah. zloupotreba alkohola i droga. Dodatni problem je u tome što više od 90 posto žrtava ima i djecu pa su djeca sekundarne žrtve nasilja u obitelji. na pitanje koliko dugo traje nasilje. I ako nisu žrtve fizičkog. Karakteristično je za Hrvatsku da sustavnih praćenja položaja žene u društvu i obitelji nema. prikupljene na temelju velikog broja istraživanja pokazuju da: svakih 15 minuta je jedna žena izložena tjelesnom zlostavljanju od strane muškarca. Osnovni razlog muškog nasilja nad ženama je u pratrijarhalnosti društva u kojem vlada model neravnopravne raspodjele među spolovima. vrijeđanja. Kako pokazuju ispitivanja. onda su žrtve onog psihičkog. Nasilje i zlostavljanje može započeti razvojem neke veze. istraživanja su pokazala da se odlaskom žena ipak uspijeva spasiti. optuživanja. Mnoge žene umanjuju nasilje koje su preživjele. Kad se radi o nasilju u obitelji u žarištu zanimanja stručnjaka je nasilje nad djecom. Prema procjenama brojnih organizacija koje se bave ovim problemom. „Svađe. Muškarci koji jednom izvrše nasilje nad ženama najčešće tako i nastavljaju. Naglašeno je da su gospodarske i političke promjene donijele niz 9 . nakon udaje. 72% žena odgovara da to traje više godina te je ono svakodnevno. impresionirane su isprikama i načinom žaljenja zbog nasilja. AIDS. Prema UNIFEM-a obiteljsko nasilje se događa u jednoj od tri obitelji. potiskuju negativna iskustva i žive od sjećanja na „dobra vremena“. Žene iz brojnih razloga žele sačuvati zajednicu i spremne su povjerovati nasilniku. Svjetske statistike o obiteljskom nasilju. Ona je ovisna o muškim članova obitelji. čak i kada ga nisu direktno pretrpjela. mjesto žene u društvu je i danas – kuća. kao i pušenje. preko 80% nasilja nad ženana vrše njihovi partneri. Najmanje svaka druga žena poznaje u svojoj bližoj okolini jedan slučaj tjelesnog nasilja u vezama. Sve se češće govori da je nasilje u obitelji jedan od glavnih problema javnog zdravstva.intiman problem u koji se ne intervenira ako žena intervenciju ne traži. rođenjem prvog djeteta ili tek nakon nekoliko godina zajedničkog života.

Tada su ga na prvom skupu feministkinja Latinske Amerike u Bogoti sudionice proglasile u znak sjećanja na ubijene sestre Mirabal. godine obilježava se Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama. Djeca koja su bila izložena bilo kojoj vrsti nasilja u obitelji neposredno uključene žrtve koje kopiraju ponašanje kojima su i sami bili izloženi. Iako žene danas imaju više mogućnosti i spremnije su tražiti pomoć zbog nasilja. Odlukom Ujedinjenih naroda od 17. Tek 1979. prosinca 1999. No zanimljivo je da se o ovom problemu u svijetu počelo nedavno razmišljati. za razliku od njihovih majki. Uzrok nasilja žene nad muškarcem može se pripisati dugotrajnom iskorištavanju žene u obitelji. Kad želi poduzeti 10 . koja u najvećem broju slučajeva odgovaraju stvarnom stanju. tjelesno ili psihološko zlostavljanje. U okviru projekta „Stop nasilju protiv žena“ Centar za žene žrtve nasilja provelo je istraživanje gdje su dobiveni slijedeći rezultati: 86% ispitanika odobrava iznošenje u javnost problema nasilja nad ženom i smatra da žene nisu dovoljno zaštićene od nasilja. žene su svjesnije problema nasilja i pokazuju manje tolerancije na nasilje od muškaraca. maltretiranje kućnih ljubamaca i sli. Najčešći razlozi zbog kojih muškarci ne prijavljuju nasilje svojih partnerica jesu ovi: misle da je to sramota. no valja spomenuti i nasilje žene nad muškarcem. 2.negativnih promjena za žene. posebno u društvenoj i ekonomskoj sferi. da su sami krivi što su to partnerici dopustili ili su sami uistinu uzrokovali (isprovocirali) nasilje. Još se mnogo toga mora promijeniti u stavovima šireg okruženja i boljem povezivanju različitih sustava da bi zlostavljana žena dobila odgovarajuću pomoć.3. No. Često se smatra kako djeca žrtve obiteljskog nasilja ne žele govoriti o svojim problemima. 26% ispitanika smatra da postoje situacije u kojima je opravdano da partner udati ženu. brojna su djeca spremna stručnjacima iznijeti svoja iskustva. po svemu sudeći rat je utjecao na porast nasilja u obitelji. značajan broj ispitanika vjeruju u mitove o nasilju. ali i drugim mogućim uzrocima. Najčešći oblici su: bračno silovanje. maltretiranje djece ili nemoćnih članova obitelji. Činjenice pokazuju da je česta pojava nasilja muškarca nad ženom. preljub. smatrali „pasivnim žrtvama“. majčinih partnera ili očevih partnerica i drugih osoba).2 NASILJE NAD DJECOM Studije pokazuju da djeca koja nisu bila neposredno izložena tjelesnim napadima (očeva. godine usvojena je Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena.

podljevi. međutim. Žrtvi nasilja vrlo je teško i ponižavajuće u takvim situacijama tražiti pomoć. 2. zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta. da je to njihova stvar. socijalno izoliranija u odnosima s vršnjacima. pedagoga.3. dok su zlostavljana agresivnija. grudima. Djeca izložena maltretiranju možda ponekad i ostavljaju dojam da o svome problemu ne žele govoriti. Gotovo trećina onih koji zlostavljaju starije osobe su njihova djeca ili supružnici. Znakovi zlostavljanja žena: ozljede na licu. psihičko funkcioniranje te na razvoj socijalnih vještina i sposobnosti. zanemarivanja ili nemarnog postupanja. trbuhu. 2. povrede bubnjića. intelektualni i emocionalni razvoj.3 ZLOSTAVLJANJE STARIJIH OSOBA O zanemarivanju i zlostavljanju starijih osoba nema mnogo podataka u svijetu pa ni u Hrvatskoj iako ono nedvojbeno postoji. Sadašnji sustav više pozornosti posvećuje nasilju nad djecom i ženama. Ovaj oblik zlostavljačkog odnosa manifestira se kao nemar ili fizičko. povećan je i broj zlostavljanih starijih osoba. Zlostavljanje starijih često je rezultat stresa i frustracija onih koji se brinu o njima. Utječe na djetetovo tjelesno zdravlje. prsnom košu. ogrebotine po tijelu. Socijalni znakovi zlostavljanja: povlačenje od okoline. ali i izvan nje. a posebno o svim oblicima tjelesnog. 11 . očekuju zaštitu i pomoć. Kako pokazuju rezultati ispitivanja. Na to uostalom imaju i Ustavno pravo i pravo zajamčeno međunarodnim deklaracijama. ozljede na genitalnom području. odnosno ona to zbog osjećaja stida i straha negiraju. vidjivi tragovi gušenja na vratu. kad je nasilna osoba član obitelji. opekline različitog stupnja. Prema Obiteljskom zakonu svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava. duševnog ili spolnog nasilja. Zbog produljenja životne dobi povećao se i broj starijih osoba. psihičko ili financijsko zlostavljanje.odgovarajuće mjere zaštite zlostavljenog djeteta liječnik najčešće ostaje bez potpore i suradnje roditelja. Istraživanja provedena kod nas upućuju na porast problema maltretiranja djece. Zlostavljanje djece u bilo kojem obliku djeluje na sve aspekte djetetova razvoja. unutarnje povrede. izbijeni zubi. ona s pravom od učitelja. Zapuštena su djeca u ponašanju pasivnija. Centar je dužan odmah po primitku takve obavijesti ispitati slučaj i poduzeti mjere za zaštitu djetetovih prava. psihologa i drugih stručnjaka u školi.4 ZNAKOVI I POSLJEDICE NASILJA Posljedice izloženosti nasilju su brojne i bitno utječu na mentalno zdravlje onih koji su mu neposredno izloženi.

slabo praćenje školske nastave. osjećaj slabosti. Znakovi koji ukazuju na izloženost nasilju kod djece mogu očitovati neka od slijedećih ponašanja ovisno o stupnju i učestalosti zlostavljanja: trajne pritužbe na tjelesne boli. perfekcionizam i pretjeranu odgovornost. nemir. nespretno ponašanje. seksualne teškoće. ljubavi i pripadanjem. zlouporaba alkohola i droga. s jedne strane odlično školsko postignuće. pasivnost. osjećaj straha. poteškoće u odnosima s vršnjacima. srama i krivnje. primjenom 12 . te vrste i svrha prekršajnopravnih sankcija za počinjenje nasilja u obitelji. a s druge teškoće u koncentraciji. posttraumatski stresni poremećaj – PTSP. nisko samopoštovanje.nedostatak socijalne mreže. poremećaji spavanja. kriminalna djela poput prodaje droge ili krađe. problemi s koncentracijom. agresivnost prema sebi i drugima. povučenost. Ostali znakovi koji mogu upućivati na zlostavljanje: napetost. sankcioniranje i suzbijanje svih vrsta nasilja u obitelji. poteškoće u kognitivnom i obrazovnom funkcioniranju. Zlostavljana djeca odrastaju u obiteljima u kojima su sukobi. poremećaji prehrane. sklonost nezgodama. napadi panike. Brojna istraživanja i kliničko iskustvo pokazuju da zlostavljanje ima brojne negativne posljedice na razvoj djeteta. 2. suicidne misli i pokušaji. neprijateljstvo neposredni način odgoja i otuđenost među članovima okruženja u kojemu se zbiva tjelesno ili/i emocionalno zlostavljanje. Svrha je ovoga Zakona prevencija. osobe koje se smatraju članovima obitelji u smislu ovoga Zakona. anksioznost.RELEVANTNI ZAKONI Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji propisuje što je nasilje u obitelji. bježanje od kuće. ponašanja kojima traži odobravanje. pesimizam u pogledu zadovoljavanja temeljnih potreba za sigurnošću. Neke studije navode da čak 80% psihijatrijskih bolesnika ima povijest zlostavljanja i sličnih traumatskih iskustava iz djetinjstva. niska tolerancija na frustraciju ili beskonačna strpljivost. ispadi bijesa. smanjeno suosjećanje sa žrtvama. Mogu očitovati krajnosti u ponašanju. potpuna poslušnost.5 OBITELJSKO NASILJE. bijeg u ranu trudnoću. samozanemarivanje i gubitak samopouzdanja. rastresenost. Dugoročne posljedice nasilja su brojne. strah od odlaska u školu Znakovi i posljedice kod adolescenata: bijeg u drogu ili alkohol. učestali sukobi s braćom/sestrama i vršnjacima u razredu. dezorijentiranost. depresivnost. agresivno maltretiranje druge djece.

do 2002. psiholozi. zanemarivanja. Prekršajnopravne sankcije za zaštitu od nasilja u obitelji su zaštitne mjere. Svrha propisivanja. zlostavljanja ili izrabljivanja. I u sustavu socijalne skrbi je došlo do znatnog povećanja djece korisnika usluga zbog zlostavljanja i zanemarivanja. Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež. Iz osnovnih odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji osobito se naglašava obveza prijavljivanja nasilja u obitelji te da su zdravstveni djelatnici. zaduženo je za stručne poslove u vezi pripreme. U razdoblju od 1992. Osobe koje ne postupaju u skladu sa zadanim obvezama čine prekršaj. broj otkrivenih i prijavljenih kaznenih djela zlostavljanja i zapuštanja maloljetnika porastao je više od 8 puta. a kojim je regulirana suradnja i propisano djelovanje nadležnih tijela. poštivanje pravnog sustava te sprječavanje ponovnog počinjenja nasilja u obitelji primjerenim sankcioniranjem počinitelja prekršaja. ali i s interesom za usmjerenu skrb o djeci i u Hrvatskoj. ako ovim Zakonom nije drugačije propisano. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Posljednjih nekoliko godina nasilje u obitelji privlači sve veču pozornost stručnjaka i javnosti. te ublažavanje posljedica već počinjenog nasilja pružanjem zaštite i pomoći žrtvi nasilja.odgovarajućih mjera prema počinitelju. koordiniranja i izrade 13 . U Hrvatskoj su postignuta značajna zakonska unapređenja a povećana je i senzibilizacija stručnjaka za taj problem. socijalni radnici. u djelovanju na zaštiti prava djece intenzivno surađuje s brojnim međunarodnom organizacijama. tijelo je uz koje se djelotvorno naslanja i Vijeće za djecu. U svim postupcima vezanim za nasilje u obitelji prema ovom Zakonu primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona. socijalni pedagozi i djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova dužni prijaviti policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svoje dužnosti. novčana kazna i druge prekršajnopravne sankcije propisane Prekršajnim zakonom. majčinstva i mladeži po definiranom djelokrugu svoga rada. Snalaženje u problemu nasilja olakšat će vam Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji je donijelo Ministarstvo obitelji. Državni zavod za zaštitu obitelji. kazna zatvora. Hrvatska kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta. Jednakost u socijalnim pravima treba slijediti jednakost u temeljnim pravima svakog djeteta na zaštitu od svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja. djelatnici socijalne skrbi. kao i od uporabe sredstava ovisnosti.g. izricanja i primjene prekršajnopravnih sankcija je osobita zaštita obitelji i članova obitelji ugroženih i izloženih nasilju.

Obiteljski zakon ima nekoliko odredbi koje se odnose na nasilje u obitelji. Usmjerenje prema zaštiti djece i prava poteklo je iz Konvencije o pravima djeteta koje je RH strankom od 1991. jasno pokazali ogromno zanimanje stručne javnosti za probleme nasilja u obitelji. Kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta Hrvatska ima obvezu poduzeti „sve potrebne zakonodavne. odnosno općenito nasilja u obitelji.godine. obiteljsko pravo sustavom mjera intervencije nadležnih tijela utječe na konfliktnu situaciju. razvoju edukativnih programa za senzibilizaciju stručnjaka za rad u području nasilja nad ženom te izradu nacionalnih strateških dokumenata koji su temelj brobe protiv nasilja u obitelji. no njihovu vrijednost teško ocijeniti ako ne postoji sustavno prikupljanje podataka o učestalosti i rezultatima primjene novih propisa. upravne. Nasilje u obitelji prepoznato je kao globalni problem koji bitno narušava ljudska temeljna prava članova obitelji. razvoju zakonske regulative i inkriminiranju nasilnog ponašanja u obitelji kao kaznenog ili prekršajnog djela. 14 . Neke su mjere nove u hrvatskom pravnom sustavu. UNICEF i Vijeće Europe su razvile strateške dokumente čiji je cilj sprječavanje i zaustavljanja nasilja muškarca u obitelji. zlostavljanja ili izrabljivanja. ali i nedovoljnu suradnju među sustavima koji trebaju promicati kvalitetniju skrb za žrtve izložene nasilju. Kad su obiteljski odnosi poremećeni. Hrabri telefon i Potpora su organizacije koje su uz pokroviteljstvo Ministarstva rada i socijalne skrbi. zakonski skrbnik ili neka druga odgovorna osoba kojoj je dijete prepušteno“ (članka 19). ali ne postoji cjelovit i učinkovit sustav kratkoročne i dugoročne zaštite ugrožeih. dok o djetetu skrbi roditelj. u što je uključena i spolna zlouporaba. socijalne i obrazovne mjere zaštite od svih oblika tjelesnog ili duševnog nasilja. Funkcija je obiteljskog prava da pravnim propisima uređuje odnose između članova obitelji. Izvješće koje je RH izradila za Odbor UN za prava djeteta o primjeni Konvencije sadrži ocjenu da broj slučajeva zlostavljanja djece i žena raste. U posljednjih nekoliko godina međunarodne organizacije kao UN. To se očituje u: razvoju programa za žene žrtve nasilja. odnosno koje propisuju mjere zaštite. U hrvatskom pravnom poretku ima elemenata za pružanje pomoći žrtvama nasilja.strategija za zaštitu djece i mladih u svim područjima društvenog života. povreda ili zlouporaba. zanemarivanja ili nehajnog postupanja.

udaljavanja djece i maloljetnika iz roditeljskog doma. čiji je cilj održavanje reda i mira. Policija ima ulogu čuvara ulaznih vrata u kaznenopravni sustav. Rezultati istraživanja pokazuju da čak 66% žrtava je izjavilo da je bilo još puno situacija kada su mogle i zapravo trebale zvati policiju. točno zabilježi što se dogodilo. Policajci su obično prvi koji reagiraju na kriznu situaciju u 15 . Od policijskog djelatnika koji dolazi na intervenciju u slučajevima nasilja u obitelji očekuje se da: prekine nasilje. obavi razgovor sa svim nazočnim osobama. fizičkog i psihičkog zlostavljanja. poduzme sve što je u tako kratkom vremenu moguće da stekne povjerenje žrtve. preuzme kontrolu nad nasilnikom. priskrbi medicinsku pomoć. te istodobno i u funkciji provedbe proaktivne strategije prevencije: ubojstava. prihvati žrtvino odbijanje pomoći. Policijski službenici su oni koji prvi u ime društva reagiraju na probleme koji se pojavlju u zajednici. Cijena propuštanja prijavljivanja je ogromna: izlaže se djecu teškom tjelesnom ozljeđivanju pa čak i smrti. veliki broj kaznenih prijava biva odbačen nakon provedene istrage uslijed nedostatka dokaza. ispostavi red i mir. a da to nisu doista i učinile. spolnih delikata. nanošenja teških tjelesnih ozljeda. U situacijama nasilja u obitelji prave se treba koristiti kao potencijal. odabere odgovarajuću strategiju komunikacije. upozori počinitelja na protupravnost njegovog ponašanja. te izravno pridonijeti postizanju ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj. suprug ih je mučio još više nakon toga. S druge strane. Velik broj slučajeva ostaje neregistriran jer se žrtve plaše prijaviti.6 ULOGA POLICIJE U SUZBIJANJU NASILJA U OBITELJI Cilj protokola postupanja policije je zaštititi žrtvu od nasilja u obitelji. odnosno raditi na suzbijanju nasilja u obitelji u funkciji zaštite opstojnosti i zdravlja obitelji i sprječavanja međugeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji. Čak 43% žena je istaklo barem jednu vrstu problema koji je nastao kao rezultat interveniranja policije. suzbijanju zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti. Na žalost. samoubojstava. odnosno žrtve iz obitelji. kao i raditi na suzbijanju maloljetničke delinkvencije.2. Riječ je o mješavini te dvije vrste poslova. jačanju kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika. još smo suočeni s nedostatkom informacija o tome kako bi policija trebala obnašati važnu funkciju kao što je zaštita djece od zlostavljanja i zapuštanja u obitelji. odnosno rješavanje sukoba. Vezano uz nasilje nad ženama i djecom u obitelji u policiji postoji dilema je li to uopće pravo područje policijskog posla ili je to domena socijalnih radnika.

7 ANALIZA SLUČAJA. 2. O svom postupanju policija dostavlja izvješće nadležnom centru za socijalnu skrb kako bi se provele mjere obiteljsko-pravne zaštite.TO TI NAPRAVI 16 .obitelji.

najviši dostupan standard zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja. a to se može jedino ako se u njemu govori otvoreno imajući stalno na umu najbolji interes ljudi. ZAKLJUČAK Obiteljsko gnijezdo ispunjeno ljubavlju i pažnjom zasigurno će uroditi zdravim pojedincem. ekonomskog. Žrtva je također privedena. jednaku zaštitu pred zakonom. Žene koje prijave bilo koji oblik nasilja najčešće nailaze na potpuno nerazumijevanje službenika. a od strane suda jednako je kažnjena za obiteljsko nasilje kao i nasilnik. sigurnost. Svaki čovjek ima pravo na život. djelatnici ga se boje. a štedeći sebe od neugodnih sadržaja pogodujemo stvaranju privida „ružičaste“ situacije.4. međutim. Nasilje u obitelji postoji u mnogo oblika. verbalno. prema nasilniku se odnosi s poštovanjem. jednakost. slobodu od svih oblika diskriminacije. policiju se čeka mjesecima. privatnog i javnog. prisiljene su na mirenje s nasilnikom. voljenom i vrijednom. upravo statistike govore da je posljednjih godina sve više prijavljenih slučajeva obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama. Veliki problem je što su žrtva i nasilnik tretirani isto od strane državnih službenika. koje odrasli ili djeca koriste protiv svojih intimnih partnera. žalosna istina za zastrašujuće veliki broj osoba je činjenica da upravo dom i obitelj predstavljaju mjesto opasnog i ponižavajućeg življenja. Žrtva nasilja i nasilnik su tretirani potpuno isto. prisiljene su davati dijete na kontakt s ocem. seksualnog. od tjelesnog. drugom socijalnom krugu ili nekom drugom susjedstvu samo nas udaljava od činjenice da ono postoji. slobodu. Djecu treba podučiti da svatko ima svoj prava i da im nitko ne smije oduzeti da se osjećaju sigurnom. Govoriti o nasilju nad djecom koja svoje djetinjstvo proživljavaju u 17 . Zatvaranjem očiju pred problemom ili uvjerenje da se zlostavljanje događa u nekom drugom društvu. koja ne mobilizira na angažman i konkretnu alkciju. Nasilje u obitelji sadržaj je koji svakako ostavlja težak trag na sve koji o njemu govore. mentalnog. Osvješćivanjem svojih prava zlostavljane će žene ranije prijaviti nasilnika te napraviti sve da sebe i svoju djecu zaštite od batina i ponižavanja. Problem nasilja treba učiniti vidljivim.

pozitivna interakcija. Kako bi obitelj bila humana i sigurna sredina potrebno je: međusobna podrška i povjerenje. a time i vjera da postoje i jake strane u svakoj osobi koje joj mogu pomoći u nošenju i rješavanju problema. tolerancija. Naime. Posljedica izloženosti nasilju su mnogostruke kako za tjelesno zdravlje žrtve tako i za njezino mentalno zdravlje. više od 50 posto žena svakodnevno trpi psihičko zlostavljanje. ravnopravnosti svih članova obitelji. realna očekivanja. Osobito je narušeno samopoštovanje i samopouzdanje. tjelesna i emocionalna sigurnost u obitelji. pokazivanje ljubavi.uvjetima potpuno stranim njihovoj bezazlenoj prirodi i u okruženju razarajućem za integritet i mir njihova duha ne može ostaviti ravnodušnim nijednoga čovjeka. pravednost i poštenje prema članovima obitelji. 18 . Žalosna je činjenica to da se uz nasilje nad ženama još uvijek vežu brojni mitovi. Hrvatski podaci o nasilju nad ženama još su uvijek poražavajući. a njih 30 posto i fizičko. međusobna zainteresiranost. emocionalno topli odnosi.

2008. N. Ajduković. Zlostavljana i zanemarena djeca-obiteljsko ozračje i društvena zaštita. g. Dulčić. Usluge 6. (2003). Killen. god. Zagreb. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji. Sinapsa 9. Zagreb. gdje su dileme i kako ih možemo riješiti. Zagreb. Dijete i društvo-časopis za promicanje prava djeteta. Zloković J. za razdoblje od 2008. Naklada Slap 19 . Uloga policije u suzbijanju zlostavljanja i zapuštanja djece: što je jasno. Kocijan-Hercigonja. 8. A. Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Psihosocijalne intervencije s počiniteljima nasilja u obitelji. br. Dijete i društvočasopis za promicanje prava djeteta. Ajduković.(2000). G. Nasilje nad ženom u obitelji. God. V. Društvo za psihološku pomoć. Vlada Republike Hrvatske.1-2. LITERATURA 1. Buljan. Društvo za psihološku pomoć 2.1-2. branitelja i međugeneracijske solidarnosti . (2006).(2003). Cajner-Mraović. God. Državni zavod za zaštitu obitelji.11. Zagreb. K.3 br. Zagreb: MUP RH. Zagreb. (2001). Izdani-zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. materinstva i mladeži. Jastrebarsko. Pećnik. do 2010.1-2. God. Emocionalno zlostavljanje djece. 3.3 br.1. Dijete i društvo-časopis za promicanje prava djeteta. I. Dijete i društvo-časopis za promicanje prava djeteta. D.3 br. Fenomen maltretiranja djece-prepoznavanje i oblici pomoći obitelji i školi. Zagreb. Ministarstvo obitelji.. M. (2004). 12.(2004).5. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu.1-2. God. 10. str 1-378. M. (2001). Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. M. (2001).Flander. Ajduković.3 br..Nasilje nad djecom u obitelji (zbornik radova-preporuke stručnjaka Vladi RH za unapređenje prevencije i neposrednog rada s djecom zlostavljanom u obitelji). 4. Marko M. Bilić. Pavleković. 11. G. (2001). Naklada Ljevak 5. 7. Utjecaj zlostavljanja i zanemarivanja u obitelji na psihosocijalni razvoj djece. (2001).

2003.1-2.3 br.uredravnopravnost. Psihološko zlostavljanje djece u obitelji.zakon.Zagreb 16.hr/z/81/ Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji.NN br 116.233.http://www.hr/dokumenti/Protokolopostupanjuuslucajunasiljauobitelji 15. (2001).183. God.aspx 20 .http://64.13. Žđero. 14. Dijete i društvo-časopis za promicanje prava djeteta.hr/1127. V.104/search?q=cache:Vas4uQzFfGoJ:www.mup.http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->