Bilaga 5.

3 till revisionsinstruktion för partnerorganisation /Giltig sedan 1 januari 2005 (reviderad i juni 2007)

Checklista vid bedömning av partnerorganisationens revisor
1. Kontrollera revisorns licenser och certifikat och skaffa kunskap om vad de motsvarar enligt internationell standard 2. Kontrollera revisorns utbildningsnivå 3. Kontrollera vilken erfarenhet revisorn har 4. Kontrollera vilken erfarenhet revisorn har av liknande uppdrag (NGO) 5. Kontrollera referenser 6. Kontrollera om revisorn är medlem i något internationellt nätverk 7. Kontrollera om revisorn är medlem i någon branschorganisation 8. Gå igenom revisionsinstruktionen med partnerorganisationens revisor och säkerställ att han/hon förstått dess innebörd 9. Stäm av ovanstående punkter med medlemsorganisationens revisor

Kompetenskrav för kvalificerad revisor i Sverige
För att få avlägga prov för revisorsexamen (godkänd revisor) krävs att sökanden har genomgått teoretisk och praktisk utbildning vilket i stort innebär 1. teoretisk examen omfattande minst 120 p (3 år) vid svenskt universitet eller högskola med viss ämnesinriktning och poängfördelning 2. praktisk utbildning under minst tre år För att få avlägga prov för högre revisorsexamen (auktoriserad revisor) krävs att sökanden har genomgått teoretisk och praktisk utbildning vilket i stort innebär 1. teoretisk examen omfattande minst 160 p (4 år) vid svenskt universitet eller högskola varav 120 p med viss ämnesinriktning och poängfördelning samt 40 p inom valfritt ämnesområde 2. praktisk utbildning under minst fem år

1 (1)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful