P. 1
Swedish Action Verbs Glossary

Swedish Action Verbs Glossary

|Views: 153|Likes:
Published by VeronicaGelfgren
Swedish action verbs glossary in Swedish, Finnsih, English and Russian
Swedish action verbs glossary in Swedish, Finnsih, English and Russian

More info:

Published by: VeronicaGelfgren on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

Ordlista för handlingsverb

från svenska till engelska, ryska och finska

www.vardsvenska.fi Swedish for Health Care Personnel

Ordlista för handlingsverb Svenska
ackumulering, ansamling administrera, förvalta, sköta adressera ägna aktivera allokera analysera ändra, modifiera anföra, leda anpassa anpassa anpassa sig ansluta sig anställa anta använda arkivera arrangera, ordna artikulera assistera åstadkomma, utföra återfå, gottgöra återge

Engelska
accumulate administer address devote activate allocate analyze amend head accommodate adjust adapt join employ assume use file arrange articulate assist effect retrieve narrate

Finska

Ryska

koota, kerätä, kasaantua, накапливать kerääntyä hallinnoida osoittaa jllk omistaa aktivoida kohdentaa analysoida tehdä muutoksia, muuttaa, korjata johtaa, suunnata sovittaa, mukautua, majoittaa mukauttaa, säädellä sopeutua liittyä palkata olettaa käyttää arkistoida, kirjata järjestää, järjestellä artikuloida avustaa vaikuttaa palautta, noutaa, saada takaisin kertoa, selostaa управлять адресовать посвятить активизировать предназначать проанализировать улучшать возглавлять размещать приспособлять адаптироваться присоединяться нанимать допускать использовать регистрировать классифицировать артикулировать помогать влиять восстанавливать рассказывать

2 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
återge, framställa återställa, rekonstruera

Engelska
render restore

Finska
tehdä (joksikin) palauttaa (ennalleen), entisöidä piristää, antaa uutta eloa valtuuttaa automatisoida sovitella estää, kääntää pois toimittaa (nopeasti) paljastaa lopettaa, päättää erottaa, vapauttaa paljastaa tehdä sopimus tavoitella, anoa, yrittää lahjoa arvioida välittää, ilmaista, toimittaa, kuljettaa hallita, taitaa, voittaa varmistaa palkita rikastuttaa kuvailla ratkaista, päättää päättää

Ryska
воздавать восстанавливать оживлять уполномочить автоматизировать рассудить спорящих отвести отправлять по назначению открывать завершать рассчитывать раскрывать заключать договор настойчиво просить давать оценку перевозить овладевать подтверждать награждать обогащать описывать решать решать

återuppliva, vitalisera revitalize auktorisera automatisera avdöma, medla avleda, avvärja avsända, expediera avslöja, yppa avsluta, avbryta avsöndra, utsöndra avtäcka, premiärvisa avtala genom kontrakt be om, kräva bedöma befordra, transportera behärska bekräfta belöna berika beskriva besluta sig; lösa upp besluta, avgöra authorize automate arbitrate avert dispatch reveal terminate discharge unveil contract solicit assess convey master confirm award enrich describe resolve decide

3 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
besöka beställa betjäna betona, understryka bevara, bibehålla bevilja bevittna bidra, samverka bilda, utarbeta blotta, avslöja blotta, yppa bredda budgetera bygga bygga upp centralisera citera, nämna debattera definiera dela delegera delta demonstrera diagnostisera

Engelska
visit order service emphasize preserve grant witness contribute compose uncover disclose widen budget build construct centralize quote debate define share delegate participate demonstrate diagnose

Finska
vierailla tilata palvella korostaa säilyttää, suojata myöntää todistaa antaa osuus, avustaa säveltää, koota yhteen paljastaa paljastaa, tuoda esiin laajentua, leventyä budjetoida rakentaa rakentaa, koota keskittää lainata, siteerata väitellä määritellä jakaa jakaa (valtaa, vastuuta) osallistua näyttää, havainnollistaa, todistaa määrittää, diagnosoida

Ryska
посетить заказать обслуживать подчёркивать сохранять допускать давать показания делать вклад создавать снимать, открыть разглашать расширять составлять бюджет строить создавать сосредоточиваться цитировать обсуждать давать определение делить уполномочивать участвовать демонстрировать диагностировать

4 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
differentiera diskriminera diskutera distribuera diversifiera dokumentera döma dra slutsatser, resonera dra till sig, attrahera dra tillbaka editera eliminera ena, förena erinra sig, påminna om ersätta etablera, grunda, inrätta evaluera expediera, uträtta experimentera extrahera extrapolera fabricera fånga, erövra

Engelska
differentiate discriminate discuss distribute diversify document judge reason attract withdraw edit eliminate unify recall replace establish evaluate expedite experiment extract extrapolate fabricate capture

Finska
eriytyä, erottaa syrjiä keskustella, pohtia jakaa, levittää, toimittaa

Ryska
разграничивать относиться с предрассудком обсуждать распостранять

monipuolistaa, laajentaa разнообразить dokumentoida, kirjata tuomita, arvioida järkeillä vetää puoleensa vetääntyä, peräytyä, nostaa muokata, muuttaa, editoida poistaa, tuhota, eliminoida yhdistää muistaa, muistella, palauttaa mieleen korvata vakiinnuttaa, perustaa, vahvistaa arvioida, määrittää arvo nopeuttaa, kiirehtiä kokeilla документировать судить доказывать привлекать забирать, аннулировать редактировать исключить объединять вспоминать заменять основывать оценивать ускорять экспериментировать

poimia, uuttaa, ottaa ulos выбирать yleistää, arvioida, ekstrapoloida sepittää, väärentää предпологать сочинять

vallata, kaapata, vangita, захватить

5 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska Engelska Finska
siepata fastställa felsöka, korrigera, avlägsna filtrera finjustera finslipa, förfina fixa fokusera fondera, kapitalisera föra, leda förbättra förbereda förbinda, förena föreläsa förenkla föreslå föreslå företa, ta sig an förevisa, ställa ut författa förflytta, överföra förhandla förhindra, förebygga determine debug filter fine-tune refine fix focus fund conduct improve prepare connect lecture simplify propose suggest undertake display author transfer negotiate prevent määritellä, määrätä, päättää poistaa virheet suodattaa hienosäätää jalostaa, puhdistaa korjata keskittyä, keskittää rahoittaa johtaa, menetellä, käyttäytyä parantua, parantaa valmistautua yhdistää, liittää luennoida, saarnata yksinkertaistaa ehdottaa ehdottaa ryhtyä, ottaa tehtäväkseen asettaa esille, näyttää luoda siirtää neuvotella estää решать корректировать фильтровать точно регулировать улучшать устанавливать сосредоточивать финансировать руководить улычшать приготавливать соединять читать лекцию упрощать предлагать советовать предпринимать, брать на себя демонстрировать быть автором перемещать вести переговоры предотвращать

Ryska

6 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
förhöja, stärka, förbättra förklara förlänga forma forma, avpassa formulera förnya förpacka, packa försäkra forska försona, förlika förstärka förstärka förstärka förstora försvara försvara, rättfärdiga förutsäga förutse förutspå förvandla, ombilda förvärva, skaffa förvissa sig om

Engelska
enhance explain extend shape fashion formulate renew package insure research reconcile fortify reinforce strengthen enlarge defend justify predict anticipate forecast transform acquire ascertain

Finska
parantaa, kohentaa selittää, selvittää jatkaa, ulottaa, laajentaa muokata, muotoilla tehdä, rakentaa muodostaa, muotoilla uusia, uudistaa, toistaa pakata, paketoida vakuuttaa, taata tutkia sovitella, saada aikaan sovinto vahvistaa, linnoittaa vahvistaa voimistaa, vahvistaa suurentaa puolustaa perustella, puolustaa, oikeuttaa ennustaa ennakoida ennustaa, ennakoida muuttaa, muuntaa, muuntua saada, hankkia varmistaa, todeta

Ryska
усиливать объяснять расширять придавать форму формировать формулировать обновлять упаковать страховать, гарантировать исследовать уладить усиливать, поддержать усиливать усиливать увеличить защищаться оправдывать предсказывать предвидеть прогнозировать изменять получать выяснять

7 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
fostra, uppfostra fotografera

Engelska
nurture photograph

Finska
hoivata, hoitaa valokuvata korostaa

Ryska
воспитывать фотографировать освещать

framhäva, accentuera highlight främja främja: befordra främja; vidarebefordra frige, befria frivilligt anmäla (erbjuda) sig fullända, finslipa fullborda, avsluta, slutföra gå in: ange ge råd ge råd generera genomgå godkänna göra affärer, bedriva handel göra bekant, införa göra ett diagram göra ett utkast göra reklam göra sig en föreställning om gradera, sortera promote further forward release volunteer perfect finalize enter advise counsel generate overhaul approve trade familiarize diagram draft advertise conceptualize grade

ylentää, tukea, kannattaa продвигать edistää, edesauttaa välittää, lähettää eteenpäin, edistää vapauttaa, julkistaa tarjoutua, ehdottaa kehittää, viimeistellä viimeistellä saapua, tulla sisään neuvoa antaa neuvoja luoda, aikaansaada huoltaa, kunnostaa, tarkistaa hyväksyä vaihtaa, tehdä kauppaa tutustuttaa, perehdyttää selostaa kaaviossa laatia luonnos mainostaa hahmottaa arvostella, luokitella содействовать пересылать освобождать идти добровольцем улучшать завершать входить советовать советовать генерировать осматривать одобрять торговать, обмениваться ознакомить составлять диаграмму набрасывать черновик рекламировать составлять концепцию сортировать

8 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
granska, gå igenom granska, undersöka, inspektera granska, undersöka, inspektera hålla kvar, behålla hälsa handla handleda handleda, träna, coacha handleda, undervisa hantera hantera, sköta, leda hänvisa

Engelska
review survey view retain greet act mentor coach tutor handle manage refer

Finska
selostaa, käydä läpi valvoa, tarkkailla katsella, tarkastella säilyttää, pitää tervehtiä toimia, näytellä opastaa, ohjata valmentaa valmentaa, opastaa, holhota käsitellä johtaa, hoitaa, käsitellä, hallita osoittaa, opastaa, viitata alkaa, saada alkunsa, syntyä auttaa auttaa, avustaa palkata, vuokrata tunnistaa, havaita, identifioida selvittää, kuvittaa

Ryska
рассматривать обследовать смотреть на удерживать приветствовать действовать курировать тренировать обучать регулировать управлять ссылаться давать начало помогать помогать нанимать определять иллюстрировать

härstamma, utgå från originate hjälpa hjälpa, bistå, stödja hyra identifiera illustrera implementera importera improvisera indexera individualisera help aid hire identify illustrate implement import improvise index individualize

toteuttaa, panna toimeen осуществлять tuoda (maahan), merkitä означать improvisoida luetteloida yksilöllistää, yksilöidä, eriyttää импровизировать нумеровать индивидуализирова ть

9 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
införa nyheter informera inkorporera inleda, börja, starta inleda, börja, starta inrätta, grunda inskränka, begränsa inspektera inspirera installera instruera integrera intervenera, ingripa intervjua introducera inventera involvera jämföra kalkylera, beräkna känna igen kartlägga katalogisera kategorisera

Engelska
innovate inform incorporate begin commence institute restrict inspect inspire install instruct integrate intervene interview introduce inventory involve compare calculate recognize map out catalog categorize

Finska
keksiä, innovoida tiedottaa, ilmoittaa sisällyttää, sisältää, yhdistää aloittaa aloittaa perustaa, aloittaa, asettaa, saattaa voimaan rajoittaa, rajoittua tutkia, tarkastaa, suorittaa tarkastus innostaa asentaa

Ryska
делать нововведения информировать соединить начинать приступить основывать, начинать ограчивать инспектировать вдохновлять устанавливать

ohjata, ohjeistaa, инструктировать opastaa, opettaa yhdistää, kotouttaa, интегрировать integroida puuttua, sekaantua, tulla происходить väliin haastatella esitellä inventoida käsittää, sisältää, pitää sisällään verrata laskea tunnistaa kartoittaa luetteloida luokitella брать интервью представлять инвентаризировать включать сравнивать подсчитывать узнавать планировать вносить в каталог классифицировать

10 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
klarlägga, förtydliga klassificera kombinera kommunicera kondensera konferera konservera konsolidera konsultera kontakta kontrollera konvertera köpa köpa kopiera korrelera korrespondera kritisera kvalificera kvantifiera lägga fram, framställa; samla ihop; uppföra lägga till, öka

Engelska
clarify classify combine communicate condense confer conserve consolidate consult contact control convert buy purchase copy correlate correspond critique qualify quantify raise add

Finska
selventää luokitella yhdistää kommunikoida, viestiä tiivistää neuvotella, keskustella säilyttää keskittää, vahvistaa, lujittaa kysyä neuvoa, konsultoida ottaa yhteyttä hallita, kontrolloida muuttaa, muuntaa, käännyttää ostaa ostaa, hankkia kopioida korreloida vastata jtkn, olla kirjeenvaihdossa kritisoida pätevöidä, olla sovelias, määritellä ilmaista määrällisesti, määrittää nostaa, korottaa lisätä

Ryska
разъяснять классифицировать объединять разъяснять уплотнить сопоставлять хранить укреплять советоваться связаться контролировать перестраивать покупать покупать копировать сопоставлять переписываться критиковать квалифицировать определять количество поднимать добавлять

11 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
lära sig läsa lätta leda leda leverera leverera licensiera likvidera lista, ta upp på en lista lobba

Engelska
learn read lighten direct lead cater deliver license liquidate list lobby

Finska
oppia lukea keventää ohjata johtaa ottaa huomioon toimittaa antaa lupa lakkauttaa, teloittaa, hävittää listata, luetella ajaa jtk asiaa paljastaa, saada esiin kirjata paikantaa, paikallistaa, lokalisoida paikantaa, sijoittaa, asuttaa ratkaista ohjata, ajaa kuunnella luokitella, nimetä, merkitä markkinoida seuloa, tutkia mitata maksimoida

Ryska
учить читать освещать направлять вести обслуживать доставлять разрешать ликвидировать перечислить лоббировать установить записывать информацию локализовать определять место решать управлять слушать наклеивать продавать экранизировать измерять максимально увеличивать

locka fram, framkalla elicit logga lokalisera, begränsa lokalisera, spåra upp lösa lotsa, leda, pilotera lyssna märka, beteckna marknadsföra massundersöka mäta maximera log localize locate solve pilot listen label market screen measure maximize

12 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
medla medla mellan, förena mekanisera minimera minska minska mobilisera moderera, mildra modernisera modifiera möjliggöra motivera närvara navigera nedvärdera nyskapa, återupprätta observera odla, bilda offentliggöra öka, höja omforma, ombilda omorganisera

Engelska
mediate conciliate mechanize minimize decrease reduce mobilize moderate modernize modify enable motivate attend navigate depreciated recreate observe cultivate publicize increase remodel reorganize

Finska
välittää, sovitella sovitella, lepyttää mekanisoida minimoida vähentää, vähentyä, pienentyä vähentää, vähentyä mobilisoida, panna liikkeelle säädellä, valvoa, tasoittaa nykyaikaistaa, ajanmukaistaa muunnella, muuntaa, muokata mahdollistaa, tehdä mahdolliseksi motivoida, innostaa olla läsnä suunnistaa laskea, väheksyä, alentaa arvoa luoda uudestaan, kunnostaa tarkkailla, havaita, havainnoida viljellä mainostaa lisätä, kasvaa, lisääntyä uusia uusia, järjestellä uudelleen

Ryska
посредничать согласовывать механизировать уменьшать уменьшаться уменьшать мобилизировать умерять модернизировать изменять дать возможность мотивировать посещать управлять обесценивать восстанавливать силы наблюдать культивировать предавать гласности увеличиться переделывать реорганизовывать

13 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
operera ordna, klara upp organisera orientera orkestrera orsaka överföra, meddela översätta överträffa övertyga övertyga, övertala överväga övervaka övervaka påbörja, inleda påskynda

Engelska
operate settle organize orientate orchestrate cause impart translate surpass convince persuade consider monitor supervise initiate accelerate

Finska
toimia, harjoittaa, käyttää sopia, tyytyä, asettua järjestää, organisoida suunnistaa, orientoida järjestää, organisoida aiheuttaa välittää jtkn kääntää ylittää, voittaa, kumota vakuuttaa taivutella, suostutella harkita tarkkailla, seurata

Ryska
действовать осесть организовывать ориентироваться оркестровать быть причиной делиться переводить опережать убеждать убеждать обдумывать советовать приступить, положить начало ускорять быть связанным влиять классифицировать планировать практиковать подробно рассказывать присутствовать

valvoa, tarkkailla, ohjata руководить aloittaa, panna alulle kiihdyttää liittää, liittyä, yhdistää jhk vaikuttaa arvottaa suunnitella harjoitella selittää tarkasti, tarkentaa esittää

passa ihop, samordna interface påverka placera, rangordna planera praktisera precisera presentera influence rank plan practice detail present

14 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
presidera presidera prioritera processa, tvista om processera producera programmera projektera publicera räkna upp rapportera räta ut, reda upp rationalisera, effektivera rätta till, korrigera rätta, korrigera reagera registrera registrera reglera, avpassa rehabilitera rekommendera rekommendera, förespråka

Engelska
chair preside prioritize litigate process produce program project publish enumerate report straighten streamline rectify correct respond record register regulate rehabilitate recommend advocate

Finska
toimia puheenjohtajana

Ryska

председательствова ть председательствова hallita, johtaa, isännöidä ть asettaa оказывать tärkeysjärjestykseen предпочтение käräjöidä, käydä oikeutta судиться käsitellä, prosessoida tuottaa ohjelmoida heijastaa, projektoida, projisoida julkaista listata, luetella raportoida, ilmoittaa, selvittää suoristaa modernisoida, virtaviivaistaa oikaista, korjata korjata vastata äänittää, nauhoittaa, tallentaa, kirjata rekisteröidä, kirjata, merkitä, ilmoittautua säädellä, säännellä kuntouttaa suositella обрабатывать предъявлять составлять программу проектировать публиковать переписывать докладывать выправлять упрощать исправлять исправлять отвечать записывать регистрировать регулировать реабилитировать рекомендовать

tukea, ajaa asiaa, puoltaa защищать

15 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
rekrytera relatera, berätta reparera representera resa reservera revidera, ändra revidera, granska säkra, säkerställa samarbeta samarbeta samarbeta samla samla in samla, montera sammanfatta

Engelska
recruit relate repair represent travel reserve revise audit secure co-operate collaborate cooperate gather collect assemble summarize

Finska
värvätä, rekrytoida suhtautua, samastua, liittyä korjata edustaa, kuvata matkustaa varata korjata, kerrata tarkastaa turvata, varmistaa tehdä yhteistyötä tehdä yhteistyötä, liittoutua tehdä yhteistyötä koota, kerätä kerätä koota, kerätä, asentaa tiivistää sekoittaa, yhdistää, yhdistyä kasata, koota koordinoida alistua, jättää (esim. hakemus) erottaa (toisistaan) laukaista, käynnistää perustaa, asentaa

Ryska
брать на работу иметь отношение исправлять представлять путешествовать бронировать проверять проверять охранять сотрудничать работать совместно сотрудничать собирать собирать формировать подводить итог соединиться составлять координировать представлять на рассмотрение различать начинать класть

sammanslå, fusionera merge sammanställa samordna, koordinera sända, skicka särskilja sätta igång, starta sätta upp compile coordinate submit distinguish launch set up

16 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
sätta upp, organisera se till, övervaka segmentera simulera

Engelska
stage oversee segment simulate

Finska
lavastaa, esittää valvoa, tarkkailla segmentoida simuloida, jäljitellä

Ryska
организовать наблюдать делить на части симулировать

skaffa, tillhandahålla provide skanna skapa, bilda skärskåda, pröva skildra, teckna skissera skissera, göra ett utkast skjuta upp sköta om, vårda sköta, vårda skräddarsy skriva skriva (manus) slå ett slag för sluta sig till slutföra slutföra, avsluta söka sondera, utforska sortera scan create scrutinize depict outline sketch defer care nurse customize write script boost deduce complete conclude search probe sort

välittää, tarjota, varustaa предоставлять skannata, selata, tutkia luoda tutkia tarkasti kuvata, kuvailla piirtää, hahmotella, luonnostella laatia, luonnostella lykätä huolehtia hoivata, hoitaa sovittaa, räätälöidä kirjoittaa käsikirjoittaa tehostaa päätellä saada valmiiksi, suorittaa viedä loppuun, päättää etsiä tutkailla, tiedustella lajitella, luokitella сканировать создавать изучать иллюстрировать высветить делать набросок откладывать заботиться быть сиделкой приспосабливать писать писать сценарий продвигать делать вывод завершать делать вывод искать исследовать сортировать

17 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
spara spåra spåra specialisera specificera sprida, breda ut ställa upp mål standardisera starta, börja, inleda stimulera stödja strategisera strukturera studera styra, regera, leda substituera svara symbolisera systematisera systematisera ta itu med ta/ge prov tabellera

Engelska
save trace track specialize specify disseminate set goals standardize start stimulate support strategize structure study govern substitute answer symbolize methodize systematize dealt with sample tabulate

Finska
tallentaa jäljittää, seurata, huomata jäljittää, seurata erikoistua määritellä, eritellä jakaa, levittää asettaa tavoitteita yhdenmukaistaa, standardisoida aloittaa stimuloida, kiihdyttää, virkistää tukea suunnitella, strategioida järjestää, jäsentää opiskella hallita korvata vastata merkitä, symboloida järjestää systematisoida hoitaa, käsitellä kokeilla taulukoida

Ryska
скопить установить следить специализировать определять распостранять поставить цели стандартизировать начинать стимулировать поддерживать вырабатывать стратегию структурировать изучать руководить заменять отвечать символизировать систематизировать систематизировать касаться пробовать давать в виде таблице

18 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
tala tänka ut, göra upp tänka ut, uppfinna teckna, rita teorisera testa tidtabell, tidsplan tillägna tillämpa tillåta; upprätthålla: godkänna tillförsäkra, garantera tillhandahålla, erbjuda tillkännage, kungöra tillverka tjäna tjänstgöra tolka träna träna, utbilda sig till transkribera transportera tredubbla trösta

Engelska
speak conceive devise draw theorize test schedule dedicate apply upheld ensure supply notify manufacture earn officiate interpret exercise train transcribe transport triple comfort

Finska
puhua laittaa alulle laatia piirtää teorisoida kokeilla, testata ajoittaa, suunnitella

Ryska
говорить постичь изобретать рисовать создать теорию тестировать составлять расписание обращаться утверждать гарантировать поставлять уведомлять производить зарабатывать исполнять обязанности интерпретировать упражняться обучать транскрибировать, переписывать перевозить утраивать успокоить

omistaa jllkn, omistautua посвятить soveltaa, soveltua kannattaa, puolustaa taata, varmistaa, turvata välittää, toimittaa ilmoittaa, tiedottaa valmistaa hankkia, ansaita toimittaa, toimia jnak tulkita harjoitella kouluttaa litteroida, kirjoittaa puhtaaksi kuljettaa kolminkertaistaa lohduttaa

19 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
trycka underhålla underlätta undersöka undersöka, utreda understödja, upprätthålla undervisa uppdatera uppfatta, förnimma uppfinna uppgradera upplysa uppmuntra uppnå uppnå uppnå uppnå, förvärva upprätthålla upprätthålla, driva igenom uppskatta uppskatta, värdera, taxera uppställa som mål upptäcka

Engelska
print entertain facilitate examine investigate sustain teach update perceive invent upgrade enlighten encourage accomplish achieve obtain attain maintain enforce estimate rate target detect

Finska
tulostaa,painaa, tekstata viihdyttää helpottaa tutkia tutkia ylläpitää opettaa päivittää huomata, havaita, huomioida, ymmärtää keksiä päivittää, parantaa valaista, valistaa rohkaista saavuttaa saavuttaa, onnistua

Ryska
печатать развлечь способствовать проверять изучать поддержать обучать обновлять воспринимать изобретать дорабатывать осведомлять воодушевлять осуществить достичь

saada, hankkia, saavuttaa получать saavuttaa, hankkia ylläpitää, säilyttää добиваться сохранять

valvoa, asettaa voimaan, заставлять toimeenpanna arvioida arvioida, arvostella tähdätä havaita определить оценивать намечать обнаружыть

20 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
upptäcka uppträda uppvisa, förevisa utbilda utforma utforma, planera utforska, undersöka

Engelska
discover perform exhibit educate design model explore

Finska

Ryska

löytää, huomata, havaita открывать esittää, suorittaa представлять

osoittaa, esitellä, näyttää показывать opettaa suunnitella mallintaa, esitellä, muodostaa tutkia hyödyntää, käyttää hyväkseen lisätä, suurentaa, laajentaa laajentaa varustaa määrätä, nimetä, asettaa nimittää ilmaista kehittyä laajentaa, leventää punnita, painaa opastaa, ohjata vahvistaa, saattaa voimaan valita ajoittaa, ottaa aikaa valita isännöidä, juontaa обучать разрабатывать моделировать изучать утилизировать увеличивать расширять оборудовать поручить назначать выражать совершенствовать расширять взвешивать вести утверждать отбирать выбирать время выбирать принимать гостей

utnyttja, dra nytta av utilize utöka, intensifiera utöka, utvidga utrusta utse utse, utnämna uttrycka utveckla utvidga väga vägleda, guida validera välja välja tid, tidslägga välja, utse vara värd augment expand equip assign appoint express develop broaden weigh guide validate select time elect host

21 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

Ordlista för handlingsverb Svenska
vårda, behandla vårda, sköta värdera, uppskatta värdera, uppskatta värva växelverka, interagera växla, byta verifiera verkställa vidarebefordra, överlämna vinna visa visualisera vitalisera

Engelska
treat tend appraise value enlist interact exchange verify execute transmit win show visualize vitalize

Finska
kohdella, käsitellä vahtia, hoitaa, olla taipumusta jhk arvioida arvostaa värvätä vuorovaikuttaa, olla vuorovaikutuksessa vaihtaa varmistaa, vahvistaa toteuttaa, suorittaa välittää voittaa näyttää kuvitella elävöittää, piristää

Ryska
оброщаться иметь тенденцию оценивать оценивать заручаться взаимодействовать обменивать проверять исполнять переслать писать показывать мысленно видеть оживлять

22 / 23 www.vardvenska.fi © Learnwell Oy

A project developed by:

With the support of:

www.learnwell.fi

www.vardsvenska.fi www.vardsvenska.fi Swedish for Health Care Personnel Swedish for Health Care Personnel

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->