MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011

V  E  C  K  A      1    (kalendervecka  35)
8.30

9.00

10.00

8.30-­‐10.15
Måndag
29-­‐aug

Samuelsson

Torsdag
01-­‐sep

13.00

14.00
13.30-­‐14.15

ANATOMI
Tobias  Karlsson

ANATOMI
Tobias  Karlsson
Skrivsalen

Skrivsalen
10.45-­‐12.30

ANATOMI
Tobias  Karlsson

Onsdag
31-­‐aug

12.00

10.45-­‐12.30

UPPROP,  INFORMATION
Jessica  Norrbom  
Skrivsalen
8.30-­‐10.15

Tisdag
30-­‐aug

11.00

ANATOMI
Tobias  Karlsson
Samuelsson

9.00-­‐11.00

12.00-­‐14.00

GRUPPÖVNING    ANATOMI
Tobias  Karlsson
Rum  607-­‐612

GRUPPÖVNING    ANATOMI
Tobias  Karlsson
Rum  601-­‐606

8.30-­‐10.15

10.45-­‐12.30

CELLBIOLOGI
Maléne  Klintberg
Gustaf  Retzius  
9.00-­‐11.30

BIOKEMI
Susanna  Wallman
Gustaf  Retzius  

Fredag
02-­‐sep

12.30-­‐15.00

GRUPPÖVNING    METABOLISM
JN,  EKS,  SW,  MK
Strix

Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt
Adresser  på  KI  Campus.    http://ki.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.pdf
Fysiologens  kursexpedition,  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen,  von  Eulers  väg  4a
Skrivsalen  -­‐  Berzelius  väg  9
Samuelsson  -­‐  Tomtebodavägen  6
Rum  607-­‐612  och  601-­‐606  -­‐  Anatomens  kurslab,  Berzelius  väg  3,  plan  6
Gustaf  Retzius  -­‐  Berzelius  väg  3
Strix  -­‐  von  Eulers  väg  4
OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider,  ändringar  mm.

GRUPPÖVNING    METAMOLISM
JN,  EKS,  SW,  MK
Strix

15.00

16.00

17.00

   http://ki.30-­‐10.30 Måndag 05-­‐sep 9.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.30 NERVSYSTEMET  -­‐  intro Bo  Rydqvist Samuelsson 8.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna. 16.00 12.  VÄTSKEBALANS  -­‐  intro Mats  Rundgren Jacob  Berzelius   Tisdag 06-­‐sep Onsdag 07-­‐sep 10.30-­‐10.15 Samuelsson 10.00 HISTOLOGI Niklas  Ivarsson HISTOLOGI Niklas  Ivarsson Samuelsson 8.30 13.00 14.30 I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.00 8.30-­‐15.15 10.  ändringar  mm.00 Torsdag 08-­‐sep 11.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      2    (kalendervecka  36)                  8.15 GENETIK Maléne  Klintberg Jacob  Berzelius   10.45-­‐12.00 .15 ͙͘&ŽƌƚƐćƚƚŶŝŶŐ HJÄRTA  &  CIRKULATION  -­‐  intro Eva-­‐Karin  Sällstedt Samuelsson RESPIRATION  -­‐  intro Jessica  Norrbom Samuelsson Fredag 09-­‐sep Samuelsson 10.00 13.  von  Eulers  väg  4a Jacob  Berzelius  -­‐  Berzelius  väg  3 Samuelsson  -­‐  Tomtebodavägen  6 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.15 BIOKEMI Susanna  Wallman Jacob  Berzelius   8.00 17.30 NJURE.pdf Fysiologens  kursexpedition.45-­‐11.30-­‐10.00 15.45-­‐12.30-­‐10.45-­‐12.

17.00 Inlämningsuppgiften  lämnas  in  på  Ping  Pong Deadline  24.00 15.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.30 DIGESTION  -­‐  intro Lydia  Bennedich  Kahn Samuelsson ENDOKRINOLOGI  -­‐  intro Maléne  Klintberg Samuelsson 13.00 .  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.00 Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.30 Måndag 12-­‐sep 9.00 8.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      3    (kalendervecka  37) 8.30-­‐10.  ändringar  mm.    http://ki.  von  Eulers  väg  4a Samuelsson  -­‐  Tomtebodavägen  6 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.00 Tisdag 13-­‐sep I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Onsdag 14-­‐sep I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Torsdag 15-­‐sep I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Fredag 16-­‐sep I            N              L              Ä              S              N              I            N              G 14.pdf Fysiologens  kursexpedition.00 12.00 16.00 10.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.45-­‐12.00 11.15 10.

se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.pdf Fysiologens  kursexpedition.00 10.45-­‐12.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      4    (kalendervecka  38) 8.00 8.30 SENSORIK.30-­‐14.30 LAB  "MEMPOT" Ansvarig:  Bo  Rydqvist/Johanna  Lanner Datasal  Space  och  Dot Datasal  Space  och  Dot Fredag 23-­‐sep I      N      L      Ä      S      N      I      N      G I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.30-­‐10.  HÖRSEL.30 12.15 SYNAPS  /  BANSYSTEM Bo  Rydqvist Andreas  Vesalius   10.30 LAB  "MEMPOT" Ansvarig:  Bo  Rydqvist/Johanna  Lanner 13.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.30 FORTLEDNING Bo  Rydqvist Andreas  Vesalius   SYNAPS Bo  Rydqvist Andreas  Vesalius   8.00 12.30 Måndag 19-­‐sep Tisdag 20-­‐sep Onsdag 21-­‐sep 9.30 MEMBRANPOTENTIAL Bo  Rydqvist Andreas  Vesalius   8.  HUDSINNE Bo  Rydqvist Samuelsson 8.00 14.30-­‐10.15 10. 16.00 13.00 11.30-­‐10.30-­‐15.00 .45-­‐12.30 Torsdag 22-­‐sep SMÄRTA Bo  Rydqvist I      N      L      Ä      S      N      I      N      G Samuelsson 10.30 13.45-­‐12.  von  Eulers  väg  4a Andreas  Vesalius    -­‐  Berzelius  väg  3 Samuelsson  -­‐  Tomtebodavägen  6 Datasal  Space  och  Dot  -­‐  Berzelius  väg  3 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.00 17.    http://ki.00 15.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.  ändringar  mm.15 AKTIONSPOTENTIAL Bo  Rydqvist Andreas  Vesalius   10.

30 9.00-­‐11.30 Onsdag 28-­‐sep 14.15 DEMO-­‐DISSEKTION Praktiska  övningar Daniel  Gillsin Anatomens  kurslab 9.00 LAB  "HÖRSEL  &  VESTIBULARIS" Ansvarig:  Alexandros  Sannergren Kurslab 9.00 Kurslab LAB  "SYN" Ansvarig:  Christian  Glaumann Kurslab I            N              L              Ä              S              N              I            N              G RESTTILLFÄLLE  -­‐  Inlämningsuppgiften   lämnas  in  på  Ping  Pong  -­‐  Deadline  24.30 SENSORIK.00 10.15 ETIK   i  samband  med dissektioner Daniel  Gillsin 13.  plan  6.00-­‐11.00 LAB  "SYN" Ansvarig:  Christian  Glaumann Kurslab Fredag 30-­‐sep 16.30-­‐15.45-­‐12.30-­‐14.00 DEMO-­‐DISSEKTION Praktiska  övningar Daniel  Gillsin Anatomens  kurslab Tisdag 27-­‐sep 11.  4  tr OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.00 12.15 DEMO-­‐DISSEKTION Praktiska  övningar Daniel  Gillsin Anatomens  kurslab LUKT  &  SMAK Peter  Århem Samuelsson 10.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.pdf Fysiologens  kursexpedition.00 13.00-­‐17.00 LAB  "HÖRSEL  &  VESTIBULARIS" Ansvarig:  Alexandros  Sannergren Samuelsson 14.    http://ki.15-­‐12.30-­‐15.  SYN Peter  Århem Samuelsson 13.30 DEMO-­‐DISSEKTION Praktiska  övningar Daniel  Gillsin Anatomens  kurslab 15. 17.00-­‐17.00 Kurslab 12.00-­‐11.15-­‐14.00 LAB  "SYN" Ansvarig:  Christian  Glaumann LAB  "HÖRSEL  &  VESTIBULARIS" Ansvarig:  Alexandros  Sannergren Kurslab 15.15 Måndag 26-­‐sep 11.  ändringar  mm.30 Torsdag 29-­‐sep 15.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      5    (kalendervecka  39) 8.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.00 10.30-­‐10.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.30-­‐15.00 8.  von  Eulers  väg  4a Samuelsson  -­‐  Tomtebodavägen  6 Anatomens  kurslab  -­‐  BZ-­‐lab.00 Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.00 .00 12.

 CORTEX Håkan  Westerblad Andreas  Vesalius   8.30 15.00-­‐17.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      6    (kalendervecka  40) 8.  MUSKEL.  CEREBELLUM.30-­‐10.45-­‐12.00 HÖGRE  CNS-­‐FUNKTIONER Johanna  Nilsson Samuelsson 12.15 15. BASALA  GANGLIER Håkan  Westerblad Andreas  Vesalius   10.30.30-­‐15.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.00 LAB  "HÖGRE  FUNKTIONER.15 CNS Johanna  Nilsson 9.  EEG" Ansvarig:  Johanna  Nilsson Kurslab Fredag 07-­‐okt 16.30-­‐10.45-­‐12.00 8.    http://ki.00 10.30 Måndag 03-­‐okt Tisdag 04-­‐okt 9.30-­‐10.30-­‐15.00 12.  MUSKEL Håkan  Westerblad Gustaf  Retzius   8.00 LAB  "HÖGRE  FUNKTIONER. I      N      L      Ä      S      N      I      N      G 17.30 INLÄRNING.00 11.00 13.00 .  ändringar  mm.15 10.30 MOTORIK.30 MOTORIK.30 MOTORIK.  von  Eulers  väg  4a Gustaf  Retzius  -­‐  Berzelius  väg  3 Andreas  Vesalius  -­‐  Berzelius  väg  3 Samuelsson  -­‐  Tomtebodavägen  6 CMB  -­‐  Berzelius  väg  21 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.14. HJÄRNSTAM   Håkan  Westerblad Gustaf  Retzius   Samuelsson Torsdag 06-­‐okt 14.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.pdf Fysiologens  kursexpedition.30-­‐10.00 13.15 MOTORIK.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.45-­‐12.  SPINAL Håkan  Westerblad Gustaf  Retzius   10.  EEG" Ansvarig:  Johanna  Nilsson Kurslab 10.00 Kurslab LAB  "HÖGRE  FUNKTIONER.15 Onsdag 05-­‐okt ANS Johanna  Lanner Samuelsson 13.00-­‐11.  EEG" Ansvarig:  Johanna  Nilsson 8.45-­‐12.15 MOTORIK.  MINNE Peter  Århem CMB EMOTIONER Katarina  Gospic CMB Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.

 ANS.30-­‐10.pdf Fysiologens  kursexpedition.00 12.30-­‐10.00 9.45-­‐12.30-­‐14.  CNS.45-­‐12.  EEG Duggaledare:  B  Rydqvist.00 . I      N      L      Ä      S      N      I      N      G 13.00 13.    http://ki.30 ENDOKRINOLOGI Christian  Glaumann CMB 8.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      7    (kalendervecka  41) 8.30-­‐15.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.  H  Westerblad.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.30-­‐10.15 10.15 ͙͘&ŽƌƚƐćƚƚŶŝŶŐ Samuelsson 16.  P  Århem.  Minne.30 9.00 Måndag 10-­‐okt D      U      G      G      A          1    -­‐    (1  1/2  timme  per  grupp) Innehåll:  Motorik.30 CA-­‐BALANS Johanna  Lanner SYMPATOADRENALA  SYSTEMET Christian  Glaumann CMB REPRODUKTION Eric  Rullman Samuelsson 8.00 14.30 Tisdag 11-­‐okt ENDOKRINOLOGI Christian  Glaumann CMB 8.45-­‐12.  Inlärning.30-­‐10.00 15.  von  Eulers  väg  4a CMB  -­‐  Berzelius  väg  21 Samuelsson  -­‐  Tomtebodavägen  6 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.  J  Nilsson Kurslab 8.15 Samuelsson 10.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.45-­‐12.00 17.00-­‐12.00 10.15 Onsdag 12-­‐okt CMB 10.15 ENDOKRINOLOGI Christian  Glaumann CMB 10.15 Torsdag 13-­‐okt Fredag 14-­‐okt ENDOKRINOLOGI Christian  Glaumann I      N      L      Ä      S      N      I      N      G 13.30 DIGESTION Lydia  Bennedich  Kahn Samuelsson DIGESTION Lydia  Bennedich  Kahn Samuelsson Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.00 11.  ändringar  mm.

00 D    E      L      T      E      N      T      A      M      E      N            II Ansvarig:  Marie-­‐Louise  Sundin.pdf Fysiologens  kursexpedition.  von  Eulers  väg  4a CMB  -­‐  Berzelius  väg  21 Anatomens  kurslab  -­‐  BZ-­‐lab.30 CMB Tisdag 18-­‐okt 13.  plan  6.00-­‐11.00-­‐13.00 DEMO-­‐DISSEKTION Inre  organ Daniel  Gillsin Anatomens  kurslab FRIVILLIG  GRUPPÖVNING    DIGESTION Lydia  Bennedich  Kahn 11.15 DEMO-­‐DISSEKTION Inre  organ Daniel  Gillsin Anatomens  kurslab Onsdag 19-­‐okt I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Torsdag 20-­‐okt I            N              L              Ä              S              N              I            N              G 9.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      8    (kalendervecka  42) 8.00 13.00 17.    http://ki.00 12.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.  Jessica  Norrbom Skrivsalen Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.00 Fredag 21-­‐okt 15.30-­‐10.30-­‐16.00 .30 DEMO-­‐DISSEKTION Inre  organ Daniel  Gillsin Anatomens  kurslab 16.00 NUTRITION Mia  Ydfors 10.15-­‐14.15-­‐12.00 8.30-­‐15.45-­‐12.30 9.  4  tr Skrivsalen  -­‐  Berzelius  väg  9 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna. 14.  ändringar  mm.00 10.00 10.30 LEVER Mia  Ydfors CMB 14.15 DEMO-­‐DISSEKTION Inre  organ Daniel  Gillsin Anatomens  kurslab Kurslab 13.15 Måndag 17-­‐okt 11.

se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.45-­‐12.30-­‐10.30 CIRKULATION Lennart  Lindbom Jacob  Berzelius   I      N      L      Ä      S      N      I      N      G Torsdag 27-­‐okt 12.45-­‐12.00-­‐11.00 .  ändringar  mm.00 15.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.30-­‐15.00-­‐17.30 I      N      L      Ä      S      N      I      N      G CIRKULATION Lennart  Lindbom Jacob  Berzelius   9.30-­‐10.30-­‐15.30 Måndag 24-­‐okt Tisdag 25-­‐okt Onsdag 26-­‐okt 9. LAB  "CIRKULATION" Ansvarig:  Joel  Rasmuson Kurslab 17.00 16.30 13.00 13.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.15 CIRKULATION Lennart  Lindbom Gustaf  Retzius   10.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      9    (kalendervecka  43) 8.00 11.00 LAB  "CIRKULATION" Ansvarig:  Joel  Rasmuson LAB  "CIRKULATION" Ansvarig:  Joel  Rasmuson Kurslab Fredag 28-­‐okt 15.00 Kurslab I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.  von  Eulers  väg  4a Jacob  Berzelius  -­‐  Berzelius  väg  3 Gustaf  Retzius  -­‐  Berzelius  väg  3 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.15 HJÄRTAT Eva-­‐Karin  Sällstedt Jacob  Berzelius   8.00 14.00 8.    http://ki.15 HJÄRTAT Eva-­‐Karin  Sällstedt Jacob  Berzelius   10.30 HJÄRTAT Eva-­‐Karin  Sällstedt Jacob  Berzelius   CIRKULATION Lennart  Lindbom Gustaf  Retzius   8.15 10.45-­‐12.00 12.00 10.pdf Fysiologens  kursexpedition.30-­‐10.

00-­‐14.00 16.30 ELEKTIV  -­‐  STRUKTUR  -­‐  FORMERA  GRUPPER Mia  Ydfors Jacob  Berzelius   12.00 9.00 14.30 Tisdag 01-­‐nov RESPIRATION Jessica  Norrbom RESPIRATION Jessica  Norrbom CMB Onsdag 02-­‐nov 13.30-­‐10.00-­‐11.45-­‐12.30 ELEKTIV  -­‐  INFORMATION Mia  Ydfors Jacob  Berzelius   9.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.  von  Eulers  väg  4a CMB  -­‐  Berzelius  väg  21 Jacob  Berzelius  -­‐  Berzelius  väg  3 Samuelsson  -­‐  Tomtebodavägen  6 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.00 10.  ändringar  mm.00 13.30-­‐10.  Peter  Lindholm Kurslab 8.pdf Fysiologens  kursexpedition.15 Fredag 04-­‐nov 15.00 .00 11.30 NJURE Mats  Rundgren Samuelsson NJURE Mats  Rundgren Samuelsson Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.00 Kurslab LAB  "RESPIRATION" Ansvarig:  Maléne  Klintberg Kurslab 10.30-­‐15.15 10.00 12.00-­‐11.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.30 9.00 Måndag 31-­‐okt D      U      G      G      A          2    -­‐    (1  1/2  timme  per  grupp) Innehåll:  Cirkulation.00 15.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.30-­‐15.45-­‐12.00 12.00-­‐12. I      N      L      Ä      S      N      I      N      G 17.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      10    (kalendervecka  44) 8.    http://ki.00 Torsdag 03-­‐nov LAB  "RESPIRATION" Ansvarig:  Maléne  Klintberg LAB  "RESPIRATION" Ansvarig:  Maléne  Klintberg Kurslab 8.15 RESPIRATION Jessica  Norrbom CMB CMB 9.  Hjärtat Duggaledare:  Lennart  Lindbom.00-­‐17.

I      N      L      Ä      S      N      I      N      G 16.30-­‐10.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.30 9.45-­‐12.00-­‐15.00 12.45-­‐12.00 Fredag 11-­‐nov 15.30 IMMUNOLOGI Susanna  Wallman Samuelsson 13.    http://ki.  von  Eulers  väg  4a Andreas  Vesalius  -­‐  Berzelius  väg  3 Strix  -­‐  von  Eulers  väg  4a Samuelsson  -­‐  Tomtebodavägen  6 Gustaf  Retzius  -­‐  Berzelius  väg  3 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.15 OMGIVNINGSFYSIOLOGI Flyg.00 8.  ändringar  mm.  SYRA-­‐BAS.15 Onsdag OMGIVNINGSFYSIOLOGI 09-­‐nov Dykning  etc Peter  Lindholm Gustaf  Retzius   8.30-­‐15.  rymd.15 IMMUNOLOGI Susanna  Wallman Samuelsson 10.  hög  höjd Peter  Lindholm Gustaf  Retzius   LÅNGTIDSEFFEKTER  AV  TRÄNING Jessica  Norrbom Gustaf  Retzius   I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.00 17.15 13.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.00 10.00 FRIVILLIG  GRUPPÖVNING  -­‐  NJURE.30 13.45-­‐12.  VÄTSKEBALANS Ansvarig:  Mats  Rundgren Strix 10.00 12.30-­‐15.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.30-­‐10.00 .30 OMGIVNINGSFYSIOLOGI Temperaturreglering Peter  Lindholm Gustaf  Retzius   10.pdf Fysiologens  kursexpedition.00 Måndag 07-­‐nov NJURE.  SYRA-­‐BAS Mats  Rundgren Andreas  Vesalius   8.00 11.15 Torsdag 10-­‐nov AKUTA  EFFEKTER  AV  TRÄNING Jessica  Norrbom Gustaf  Retzius   14.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      11    (kalendervecka  45) 8.30-­‐10.15 Tisdag ARBETSFYSIOLOGI 08-­‐nov Styrketräning  &  inaktivitet Carl  Johan  Sundberg Samuelsson 8.30-­‐10.

 Vb Duggaledare:  Peter  Lindholm.00 Kurslab Kurslab 10.00-­‐17.00 11.  ändringar  mm. 17.30 Onsdag 16-­‐nov PERINATAL  FYSIOLOGI PRESENTATIONSTEKNIK Josef  Milerad Patrik  Mehrens Andreas  Vesalius   Andreas  Vesalius   9.15 15.00 15.fysiologi.30 Tisdag 15-­‐nov 12.00 Torsdag D      U      G      G      A          2    -­‐    (1  1/2  timme  per  grupp) 17-­‐nov Innehåll:  Respiration.30-­‐15.00 LAB  "ARBETSPROV" Ansvarig:  Eva-­‐Karin  Sällstedt LAB  "ARBETSPROV" Ansvarig:  Eva-­‐Karin  Sällstedt Kurslab 8.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      12    (kalendervecka  46) 8.00-­‐11.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.00 12.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.00-­‐17.45-­‐12.00 13.  Arbets-­‐.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.  Syra-­‐bas.00 13.00 14.30-­‐10.00 .30 9.00 16.  Omgivn.  Njure.00 Måndag 14-­‐nov I      N      L      Ä      S      N      I      N      G R    E    S    T      -­‐      D    E      L      T      E      N      T      A      M      E      N            II Ansvarig:  Marie-­‐Louise  Sundin.00 Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.  Mats  Rundgren Kurslab Fredag 18-­‐nov LAB  "ARBETSPROV" Ansvarig:  Eva-­‐Karin  Sällstedt I      N      L      Ä      S      N      I      N      G I            N              L              Ä              S              N              I            N              G ELEKTIV  -­‐  Inlämning  projektbeskrivning Deadline  24.00-­‐12.  von  Eulers  väg  4a Skrivsalen  -­‐  Berzelius  väg  3 Andreas  Vesalius  -­‐  Berzelius  väg  3 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.pdf Fysiologens  kursexpedition.    http://ki.00 10.  Jessica  Norrbom Skrivsalen 9.

00 .  ändringar  mm.  von  Eulers  väg  4a Skrivsalen  -­‐  Berzelius  väg  3 Andreas  Vesalius  -­‐  Berzelius  väg  3 Rum  216  och  221  -­‐  Hus  75 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.00 10.00 12.30 9.00 Tisdag 22-­‐nov D    E      L      T      E      N      T      A      M      E      N            III Ansvarig:  Marie-­‐Louise  Sundin.00-­‐13.00-­‐11.00 16.pdf Fysiologens  kursexpedition.00 Torsdag 24-­‐nov SEMINARIEPRESENTATIONER Ansvariga:  Maléne  Klintberg  och  Eva-­‐Karin  Sällstedt Rum  216  och  221 Fredag 25-­‐nov I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.00 I            N              L              Ä              S              N              I            N              G 9.00-­‐16.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.00 SEMINARIUM Utdelning  av   uppgifter Maléne  Klintberg S      J      Ä      L      V      S      T      Ä      N      D      I      G      T              A      R      B      E      T      E              M      E      D            S      E      M      I      N      A      R      I      E      U      P      P      G      I      F      T      E      R Andreas  Vesalius   11.00 15.00 Måndag 21-­‐nov 13.00 11.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna. 17.    http://ki.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      13    (kalendervecka  47) 8.  Jessica  Norrbom Skrivsalen Onsdag 23-­‐nov 10.00 14.

00-­‐16.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      14    (kalendervecka  48) 8. 16.30 9.00 17.  Jessica  Norrbom Skrivsalen Fredag 02-­‐dec S      L      U      T      T      E      N      T      A      M      E      N      -­‐        D      E      L      2 Ansvarig:  Marie-­‐Louise  Sundin.  kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.30-­‐ca  14.30-­‐12.00 13.00 11.00 .00 Torsdag 01-­‐dec 13.00 10.30 Onsdag 30-­‐nov I      N      L      Ä      S      N      I      N      G FRÅGESTUND  INFÖR  SLUTTENTAMEN Kurslab 8.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.00 12.    http://ki.00 11.  ändringar  mm.pdf Fysiologens  kursexpedition.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.  Jessica  Norrbom Skrivsalen S          J          Ä          V          S          T          Ä          N          D          I          G            T                    A          R          B          E          T          E                    M          E          D                    E          L          E          K          T          I          V          E          T Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.00 14.30 S      L      U      T      T      E      N      T      A      M      E      N      -­‐        D      E      L      1 Ansvarig:  Marie-­‐Louise  Sundin.  von  Eulers  väg  4a Skrivsalen  -­‐  Berzelius  väg  3 OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.00 Måndag 28-­‐nov I            N              L              Ä              S              N              I            N              G Tisdag 29-­‐nov I            N              L              Ä              S              N              I            N              G 15.

00 17.00 16.00 14.00 S          J          Ä          V          S          T          Ä          N          D          I          G            T                    A          R          B          E          T          E                    M          E          D                    E          L          E          K          T          I          V          E          T 9.00 13.00 12.00 15.  Jessica  Norrbom S          J          Ä          V          S          T          Ä          N          D          I          G            T                    A          R          B          E          T          E                    M          E          D                    E          L          E          K          T          I          V          E          T S          J          Ä          V          S          T          Ä          N          D          I          G            T                    A          R          B          E          T          E                    M          E          D                    E          L          E          K          T          I          V          E          T .00 10.00 12.30 9.00 Måndag 12-­‐dec 11.00 13.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      15    (kalendervecka  49) 8.00 S          J          Ä          V          S          T          Ä          N          D          I          G            T                    A          R          B          E          T          E                    M          E          D                    E          L          E          K          T          I          V          E          T V  E  C  K  A      16    (kalendervecka  50) 8.00-­‐13.00 16.00 Måndag 05-­‐dec -­‐ Fredag 09-­‐dec 11.00 14.30 9.00 17.00 10.00 Tisdag 13-­‐dec Onsdag 14-­‐dec -­‐ Fredag 16-­‐dec R      E      S      T    -­‐      D    E      L      T      E      N      T      A      M      E      N            III Ansvarig:  Marie-­‐Louise  Sundin.00 15.

00 12.00 13.00 15.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      17-­‐19    (kalenderveckor  51.00 11.00 S          J          Ä          V          S          T          Ä          N          D          I          G            T                    A          R          B          E          T          E                    M          E          D                    E          L          E          K          T          I          V          E          T 12.00 10.00 Deadline  inlämning  elektiv J          U          L          U          P          P        E          H          Å          L            L                                        J          U          L          U          P          P        E          H          Å          L            L                                          J          U          L          U          P          P        E          H          Å          L            L 16.  53) 8.00 14.00 17.00 .  52.30 Måndag 19-­‐dec -­‐ Tisdag 20-­‐dec Onsdag 21-­‐dec 9.

 kurslab  samt  rum  21-­‐33  -­‐  FyFa  undervisningen.00 16.00 15.00  -­‐  framåt Torsdag 12-­‐jan PRESENTATION  AV  ELEKTIV Ansvarig:  Mia  Ydfors Petrén/Atrium Gråmarkerat  moment  är  obligatoriskt Adresser  på  KI  Campus.  Jessica  Norrbom Ansvarig:  Marie-­‐Louise  Sundin.00 12.  ändringar  mm.00 13.    http://ki.30 Måndag R      E      S      T    -­‐    S      L      U      T      T      E      N      T      A      M      E      N      -­‐        D      E      L      1 R      E      S      T    -­‐    S      L      U      T      T      E      N      T      A      M      E      N      -­‐        D      E      L      2 Ansvarig:  Marie-­‐Louise  Sundin.  von  Eulers  väg  4a Strix  -­‐  von  Eulers  väg  4a Petrén/Atrium  -­‐  Nobels  väg  12b OBS!  Byte  av  sal  under  en  dag  kan  förekomma.MÄNNISKANS  FYSIOLOGI  HT  2011 V  E  C  K  A      1    (kalendervecka  2) 8.00 11. 17.00 13.00-­‐16.00 14.00 .00 8.30-­‐12.  Jessica  Norrbom 09-­‐jan Strix Strix S          J          Ä          V          S          T          Ä          N          D          I          G            T                    A          R          B          E          T          E                    M          E          D                    E          L          E          K          T          I          V          E          T Tisdag 10-­‐jan -­‐ Onsdag 11-­‐jan S          J          Ä          V          S          T          Ä          N          D          I          G            T                    A          R          B          E          T          E                    M          E          D                    E          L          E          K          T          I          V          E          T 9.00 10.se/content/1/c4/26/87/text_karta_solna.pdf Fysiologens  kursexpedition.  På  kursens  Ping  Pong  sida  anslås  tider.30 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful