JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA

DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

OLEH

AZIZAN ZAINAL ABIDIN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SKOP SUKATAN PTK (TUMPUAN)

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI
• PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN ORGANISASI • PENGURUSAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI • PENGURUSAN KAWALAN RAHSIA KERAJAAN • PENGURUSAN KECEKAPAN PERKHIDMATAN PELANGGAN • PEMULIHAN PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN ORGANISASI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

APA ITU ORGANISASI????

ORGANISASI MERUPAKAN JENTERA YANG MENGEMBELING TENAGA MANUSIA DAN KERJA UNTUK MENCAPAI SESUATU MATLAMAT

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

CIRI-CIRI ORGANISASI

• KUMPULAN TENAGA MANUSIA •STRUKTUR KUASA •OBJEKTIF/MATLAMAT YANG PERLU DICAPAI •KUMUNIKASI BERHUBUNGAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

APA ITU STRUKTUR ORGANISASI ?? MERUPAKAN SUATU PENGSTRUKTURAN ATAU PENYUSUNAN KEDUDUKAN SUMBER MANUSIA MENGIKUT BAHAGIAN/JABATAN/UNIT DI DALAM ORGANISASI MERUPAKAN SUATU PERATURAN STRUKTUR RASMI (FORMAT STRUCTURE) YANG DI WUJUDKAN ANTARA MANUSIA DI DALAM ORGANISASI SUPAYA MEREKA DAPAT BEKERJASAMA UNTUK MENCAPAI SESUATU MATLAMAT

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

CIRI-CIRI STRUKTUR ORGANISASI • MERUPAKAN SISTEM/CARA PEMBAHAGIAN DAN PENYUSUNAN KERJA YANG DIGAMBARKAN DALAM BENTUK CARTA ORGANISASI • STRUKTUR ORGANISASI MENUNJUKKAN HUBUNGKAIT DI ANTARA SATU BAHAGIAN, UNIT ATAU JAWATAN DENGAN YANG LAIN DALAM ORGANISASI • STRUKTUR ORGANISASI TIDAK “STANDARD” DAN BERBEZA MENGIKUT SAIZ DAN FUNGSI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI

-O- OBJECTIVE -S- SPECIALIZATION (PENGKHUSUSAN) -C- COORDINATION (PENYELARASAN) -A- AUTHORITY (KUASA) -R- RESPONSIBILITY (TANGGUNGJAWAB)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PERSEKITARAN ORGANISASI
PERSEKITARAN DALAMAN:
PROSES KERJA, PENGUMPULAN MAKLUMAT, PENGURUSAN KUALITI, KOMUNIKASI, PENTADBIRAN ORGANISASI DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

ORGANISASI:
OBJEKTIF, DASAR, STRATEGI, PROGRAM, PENTDBIRAN

PERSEKITARAN KERJA:
KETUA ORGANISASI, KERAJAAN, PELANGGAN, PESAING, PEMBEKAL

PERSEKITARAN MASYARAKAT:
SOSIAL/BUDAYA, POLITIK & PERUNDANGAN, TEKNOLOGI, EKONOMI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

APA DIA PENGURUSAN???

MERUPAKAN PROSES MELAKUKAN SESUATU AKTIVITI MELALUI SUMBER MANUSIA BAGI MENCAPAI MATLAMAT DALAM ALAM PERSEKITARAN YANG BERUBAH-UBAH

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

FUNGSI PENGURUSAN

PERANCANGAN (PLANNING) • PENGELOLAAN (ORGANIZING) • PENGARAHAN (DIRECTING) • PENGAWALAN (CONTROLLING)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PERANCANGAN
•TINDAKAN MENCAPAI OBJEKTIF •PROSES PENYEDIAAN •CARA DAN PROSEDUR •KAWALAN KECEKAPAN/KUALITI •PERUBAHAN PERSEKITARAN •SUMBER TERHAD •KAWALAN

SISTEM DAN PROSEDUR

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PENGOLAAN (ORGANIZING)
•STRUKTUR ORGANISASI •PENGURUSAN SUMBER MANUSIA •PEMBAHAGIAN KERJA •BIDANG TUGAS •PENYELARASAN •KAWALAN ANTARA BAHGIAN/UNIT

FORMAT ORGANISASI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PENGARAHAN
•KEPIMPINAN •PERHUBUNGAN MANUSIA •MOTIVASI •PENYELIAAN

PEKERJA DAN PRODUKTIVITI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PENGAWALAN
•KAWALAN KOS •KAWALAN KUALITI •AKAUNTABILITI •PENAMBAHBAIKAN •PRODUKTIVITI

SUMBER DAN PRESTASI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PERANAN PENGURUSAN
• STRATEGI • PERANCANGAN MASA HADAPAN • PEMBAHAGIAN SUMBER • • • • MERANCANG KEJAYAAN TEKNIK-TEKNIK BARU R&D MENTERJEMAH STRATEGI KEPADA TINDAKAN

PENGURUSAN ATASAN

PENGURUSAN PERTENGAHAN

• MENETAPKAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI • BERTINDAK (REACTIVE)

PENGURUSAN PERINGKAT PERTAMA

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ????? 1.Kejayaan sesebuah organisasi adalah bergantung kepada persekitaran organisasi yang berkesan. Huraikan. 2.Apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan dan fungsi pengurusan dalam sesebuah organisasi? 3.Perancangan merupakan tindakan yang diambil bagi mencapai objektif sesebuah Jabatan. Jelaskan dalam konteks pengurusan organisasi. 4.Yang manakah berikut merupakan fungsi pengurusan organisasi? a) perancangan, penyelidikan, kepimpinan, matlamat b) perancangan, pengelolaan, pengarahan, pengawalan c) perancangan, sumber manusia, kewangan, matlamat

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PENGURUSAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KONSEP KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM • KECEMERLANGAN DAN
KEUNGGULAN • MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN • MEMATUHI SPESIFIKASI YANG DITETAPKAN • KEBOLEHPERCAYAAN, KETAHANAN • MEMBERI NILAI YANG SEIMBANG DENGAN BAYARAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PERKHIDMATAN BERKUALITI
• PERKHIDMATAN TERUS KEPADA PELANGGAN: KESOPANAN, KETETAPAN MASA, KEPEKAAN DAN KESELESAAN • PENGHASILAN KELUARAN: KEBOLEHPERCAYAAN, KETAHANAN, KETEPATAN KEPADA STANDARD YANG DITENTUKAN, DAN KESELAMATAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PRINSIP-PRINSIP UTAMA KUALITI
•PENINGKATAN KUALITI SEBAGAI SATU PROSES BERTERUSAN •KEPUASAN HATI PELANGGAN •KUALITI MELALUI PENCEGAHAN •“DP IT RIGHT AT FIRST TIME” •TQM, ISO, BENCHMARKING dll

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ?????

1.Apakah yang dimaksudkan dengan perkhidmatan berkualiti? 3.Kepastian kualiti adalah proses yang berterusan. Jelaskan berdasarkan prinsipprinsip kualiti.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

perkhidmatan kaunter berkualiti KONSEP PERKHIDMATAN KAUNTER PERKHIDMATAN KAUNTER ADALAH SALAH SATU CARA ATAU KAEDAH YANG DISEDIAKAN OLEH KERAJAAN KEPADA PELANGGAN YANG INGIN BERURUSAN MENGENAI SESUATU PERKARA

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

perkhidmatan kaunter berkualiti CARA?? • PERKHIDMATAN BERTATASUSILA • MEMPUNYAI KESELESAAN TEMPAT BERURUSAN • MEMENUHI CITARASA DAN KEHENDAK PELANGGAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

perkhidmatan kaunter berkualiti PETUGAS KAUNTER
• PERSEDIAAN MEMULAKAN TUGAS HARIAN • MELAYANI PELANGGAN DENGAN SOPAN • MEMBERI PERKHIDMATAN DENGAN CEKAP • MENGAKHIRI URUSAN DENGAN MESRA

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

perkhidmatan kaunter berkualiti TINDAKAN PENGURUSAN
PERKHIDMATAN KAUNTER YANG BERKESAN • MENYEDIAKAN STANDARD PRESTASI, PENGAWASAN DAN PENYELIAAN • PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN MENEKANKAN KUALITI DIRI •PEMBAIKAN SISTEM DAN PROSIDUR BERDASARKAN MAKLUMBALAS

• MENYEDIAKAN STRATEGI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

perkhidmatan kaunter berkualiti KUALITI PETUGAS KAUNTER • PERSONALITI:
IMEJ DIRI, KETERAMPILAN, KOMUNIKASI, MUDAH MESRA, KESOPANANAN, RASIONAL

• SIKAP:
BERTANGGUNGJAWAB, TIDAK EMOSIONAL, ADIL, BEKERJASAMA, TIDAK PANIK, YAKIN DIRI, DISPLIN, BERMINAT, CEPAT DAN TEPAT

• KEMAHIRAN:
BERKELAYAKAN, BIDANG TUGAS, PEKA KEHENDAK PELANGGAN, BERPENGETAHUAN MENGENAI ORGANISASI, KHIDMAT NASIHAT, PENYELESAIAN MASALAH

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

perkhidmatan kaunter berkualiti KOMPONEN PERKHIDMATAN KAUNTER • PAPAN TANDA/ TUNJUK ARAH • KAUNTER PERTANYAAN • TEMPAT MENUNGGU • SISTEM GILIRAN • KEMUDAHAN LAIN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ?????

2.Kecekapan perkhidmatan kaunter mencerminkan kualiti perkhidmatan sesebuah Jabatan. Jelaskan berdasarkan konsep perkhidmatan kaunter yang berkualiti.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KUALITI URUSAN MELALUI TELEFON CARA??
• layanan yang sopan dan bertanggunjawab • ciri suara yang baik: ramah, jelas dan terang, berotonasi, tekanan suara lembut • senyum semasa bercakap • Sentiasa ingat nama pemanggil • jangan biarkan pemanggil menunggu • Mohon maaf jika berlaku kesilapan • Pupuk semangat ingin membantu • Mengambil pesanan dengan sempurna • berpengetahuan

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

CIRI-DIRI PENTING PERHUBUNGAN TELEFON
• SOPAN SANTUN DAN BERBUDI BAHASA • FAHAM STRUKTUR ORGANISASI • MENGIKUTI AKTIVITI DAN PERKEMBANGAN SEMASA ORGANISASI • PATUH KEPADA PERATURAN • MENGUTAMAKAN PEMANGGIL • MENGIKUTI PERKEMBANGAN TELEFON TERKINI • MAHIR KAEDAH TELEFON • BERSEDIA MENDENGAR • TERLATIH • “EMPATY” (PERIHATIN)

KUALITI URUSAN MELALUI TELEFON

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ?????

2.Nyatakan 5 ciri penting dalam perhubungan telefon yang berkualiti perlu diamalkan oleh seseorang anggota perkhidmatan awam semasa memberi perkhidmatan kepada pelanggan.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KUMPULAN MENINGKATKAN MUTU KERJA (KMK) TAFSIRAN KMK ADALAH SEKUMPULAN KECIL PEKERJAPEKERJA (6-10 ORANG) DARIPADA UNIT KERJA YANG SAMA, BERMESYUARAT SECARA TETAP UNTUK MENGENALPASTI DAN MENGANALISA MASALAH YANG BERKAITAN DNEGAN KERJA MEREKA. KEMUDIANNYA MENGEMUKAKAN CADANGAN PENYELESAIAN KEPADA PIHAK PENGURUSAN UNTUK PERTIMBANGAN. JIKA DILULUSKAN MEREKA AKAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN TERSEBUT. KONSEP KMK MENGAMBIL KIRA SETIAP PEKERJA TANPA MENGIRA KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI PERLU DIBERI PELUANG UNTUK MEMBERIKAN SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KUMPULAN MENINGKATKAN MUTU KERJA (KMK) FOKUS KMK

KMK MEMBERI PENEKANAN KEPADA PENGLIBATAN PEKERJA DALAM PROSES PENYELESAIAN MASALAH DEMI MENINGKATKAN KUALITI DAN PRODUKTIVITI ORGANISASI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KUMPULAN MENINGKATKAN MUTU KERJA (KMK) TUJUAN

MEMPERBAIKI, MEMPERTINGKATKAN SERTA MENAMBAH: -DAYA PENGELUARAN
-MUTU/KECEKAPAN -DORONGAN -MUTU KEHIDUPAN BEKERJA

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KUMPULAN MENINGKATKAN MUTU KERJA (KMK) FAEDAH KMK

• DAYA PENGELUARAN BERTAMBAH • MUTU PERKHIDMATAN MENINGKAT • HUBUNGAN PEKERJA & PENGURUSAN MENINGKAT • RASA BANGGA DENGAN PENGHASILAN KUMPULAN KERJA • KEPUASAN BEKERJA • MENINGKAKAN MOTIVASI • MEMBERI KEYAKINAN TERHADAP KEBOLEHAN DIRI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KUMPULAN MENINGKATKAN MUTU KERJA (KMK) MATLAMAT • MENGGALAKKAN KEBOLEHAN MENYELESAIKAN MASALAH • MEMUPUK SIKAP SENTIASA MAHU MEMPERBAIKI MUTU KERJA • SEMANGAT BERKUMPULAN • MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN YANG “SUPPORTIVE” • GALAKKAN PENYESUAIAN KEPADA PERUBAHAN • PENINGKATAN PRODUKTIVITI • MEMBENTUK MINAT DAN BAKAT PEKERJA • PENINGKATAN MUTU • PENINGKATAN SIKAP DAN KOMUNIKASI • KESEDARAN BERKHIDMAT TERHADAP KEPENTINGAN ORGANISASI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ?????

1. Matlamat KMK adalah untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti Jabatan. Sila jelaskan. 2. Nyatakan 5 faedah yang boleh diperolehi dari KMK. 3. Yang mana satau jawapan dibawah tepat mengenai KMK? a) KMK adalah proses berterusan dalam meningkatkan kualiti dan produktiviti b) KMK adalah meleibatkan penyelesaian masalah Jabatan c) KMK adalah perbincangan mengenai matlamat kualiti dan produktiviti d) KMK adalah proses penyelesaian masalah bagi meningkatkan kualiti dan

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

KONSEP

MERUPAKAN SATU PROSES KUALITI YANG BERORENTASIKAN PELANGGAN SECARA BERTERUSAN YANG BERTUJUAN MEMBAWA PERUBAHAN MENYELURUH KE ARAH ORGANISASI YANG CEMERLANG. SUATU PROSES TRANSFORMASI (PERUBAHAN) BUDAYA, SIKAP DAN NILAI, SISTEM DAN PROSEDUR, AMALAN-AMALAN OPERASI, STRUKTUR ORGANISASI DAN SEBAGAINYA.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

TAFSIRAN KONSEP

TQM BERMAKSUD MEMBAWA ORGANISASI MENCAPAI KUALITI MENYELURUH ATAU “TOTAL QUALITY” DALAM SEMUA ASPEK OPERASI BUKAN SAHAJA KEPADA KELUARAN ATAU PERKHIDMATAN TETAPI JUGA KEPADA KECEKAPAN PENGURUSAN, KEBOLEHAN KAKITANGAN, KEEFISYENAN SISTEM-SISTEM OPERASI (CONTOH SISTEM FAIL) DLL.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

MATLAMAT

MEMBERI KEPUASAN KEPADA PELANGGAN DENGAN CARA MENGHASILKAN OUTPUT-OUTPUT YANG MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN DIMANA TIDAK MEMPUNYAI KECACATAN (ZERO DEFECT) ATAU KESILAPAN (ERROR FREE). OLEH YANG DEMIKIAN TQM MEMBERI FOKUS KEPADA PEMBANGUNAN SISTEM DAN PROSES KERJA BERKUALITI DAN TINDAKAN PENAMBAIKAN YANG BERTERUSAN.

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

CIRI-CIRI PENGURUSAN TQM
•MATLAMAT: -kepuasan hati pelanggan -output tanpa cacat -output sentiasa tepat •FOKUS: -sistem dan proses -budaya organisasi -pelanggan/pembekal •STRATEGI: -pembaikan berterusan/jangkapanjang -penglibatan seluruh organisasi -pengawalan kualiti dan kos kualiti -pencegahan dan penyelesaian masalah •PELAKSANA: -pengurusan atasan -seluruh kakitangan -pasukan kerja

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ????? • TQM adalah untuk membangunkan sistem dan proses kerja berkualiti dan tindakan penambahbaikan yang berterusan. Bagaimana anda dapat menjelaskan kenyataan ini melalui ciri-ciri pengurusan TQM yang efisyen?.

TQM menjelaskan?
a) proses memupuk semangat memperbaiki kualiti perkhidmatan pelanggan secara menyeluruh b) proses penambahbaikan kualiti di peringkat pengurusan dan pekerja c) proses kualiti berorentasikan pelanggan yang bertujuan membawa perubahan menyeluruh kepada organisasi d) proses memberi kepuasan kepada pelanggan melalui penambaikan kualiti

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA KONSEP MERUPAKAN DOKUMEN RUJUKAN RESMI ORGANISASI YANG MENGANDUNGI FUNGSI DAN OBJEKTIF, PROSEDURPROSEDUR YANG PERLU DIPATUHI BAGI KESELURUHAN AKTIVITI DAN OPERASI ORGANISASI BERKENAAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA KONSEP RINGKAS • DOKUMEN RESMI
JABATAN/PEJABAT • MEMBERI GAMBARAJAH MENYELURUH JABATAN/PEJABAT • MEREKODKAN CARA BEKERJA SECARA SISTEMATIK • SATU MPK UNTUK SATU JABATAN/PEJABAT

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA
KANDUNGAN MPK • • • • • • • •
am a

LATARBELAKANG ut ra a OBJEKTIF rk pe CARTA ORGANISASI 8 FUNGSI UTAMA AKTIVITI BAGI FUNGSI UTAMA PROSES KERJA AKTIVITI UTAMA CARTA ALIRAN KERJA AKTIVITI UTAMA SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR KERJA KEBAIKAN MPK
• • • • DOKUMEN RESMI YANG PERLU ADA DALAM SESEBUAH JABATAN/PEJABAT MENYUMBANG KEPADA PENINGKATAN PRODUKTIVITI DAN KUALITI GAMBARAN GRAFIK KEATAS TINDAKAN YANG TERLIBAT DALAM SESUATU AKTIVITI MEMPERLIHATKAN DENGAN JELAS SETIAP LANGKAH DAN TINDAKAN KERJA MENGIKUT TURUTAN YANG BETUL MEMPERLIHATKAN PERINGKAT PERMULAAN DAN SELESAI SESUATU AKTIVITI SECARA RINGKAS MEMBERI KEFAHAMAN KEPADA STAFF MENGENAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING

• •

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

FAIL MEJA KONSEP MERUPAKAN DOKUMEN YANG MENGANDUNGI PERATURAN DAN MAKLUMAT LENGKAP DAN TERPERINCI MENGENAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI SESUATU JAWATAN @ INDIVIDU YANG MENJALANKAN TUGAS

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

FAIL MEJA KONSEP RINGKAS
• • • • DOKUMEN RUJUKAN DIPERINGKAT INDIVIDU/JAWATAN BERASASKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB INDIVIDU SATU FM SATU JAWATAN MENGANDUNGI MAKLUMAT @ PANDUAN UNTUK MENGENDALIKAN TUGAS YANG DITETAPKAN BAGI SATU-SATU JAWATAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

FAIL MEJA
KANDUNGAN FM ….(1)
• • • • • • • OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT OBJEKTIF BAHAGIAN/UNIT
14

er p

a ar k

ut

am

a

CARTA ORGANISASI JABATAN/PEJABAT & PIAGAM PELANGGAN CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN PROSES KERJA

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

FAIL MEJA
KANDUNGAN FM ….(1)
8. 9. • • CARTA ALIRAN KERJA SENARAI SEMAK / CHECKLIST SENARAI UNDANG-UNDANG/PERATURAN SENARAI JAWATANKUASA YANG DI ANGGOTAI (JIKA ADA)
14

er p

r ka

a

ut

am

a

12. SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 13. NORMA KERJA 14. SENARAI TUAS HARIAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

FAIL MEJA
KEBAIKAN FM
1. 2. 3. 4. 5. 6. MENUNJUKKAN ALIRAN KERJA SECARA JELAS MEMUDAHKAN PEKERJA MENJALANKAN TUGAS MENJADI GARISPANDUAN KEPADA BIDANG TUGAS MENGURANGKAN KESILAPAN TUGAS TIDAK PERLU ARAHAN LISAN KURANGKAN KOS / PENDIK MASA LATIHAN PEKERJA BARU

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

MPK DAN FAIL MEJA PERBEZAAN MPK DAN FAIL MEJA MEMPUNYAI TUJUAN DAN FOKUS YANG BERBEZA. MPK FOKUS KEPADA JABATAN/PEJABAT MANAKALA FM FOKUS KHUSUS KEPADA INDIVIDU YANG MENJALANKAN TUGAS

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

MPK DAN FAIL MEJA
FAEDAH PENYEDIAAN MPK DAN FM

2. MEREKOD SEMUA PROSEDUR DAN PERATURAN KERJA

MEWUJUD KESERAGAMAN DALAM CARA MENJALANKAN TUGAS 3. MENENTUKAN PERATURAN JABATAN/PEJABAT DI PATUHI 4. MENGURANGKAN KESILAPAN OPERASI 5. MEMENDIKKAN MASA LATIHAN

6. MEMEUDAHKAN PERTUKARAN PEGAWAI DARI SATU JABATAN KE JABATAN LAIN • • MENYENANGKAN KAJIAN KEATAS SISTEM KERJA DAN MEMUDAHKAN PENAMBAHBAIKAN

MENGURANGKAN ARAHAN LISAN MENGENAI CARA MENJALANKAN KERJA • MENJELASKAN KUASA DAN HUBUNGAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ????? 1. Nyatakan perbezaan MPK dan FM serta kebaikannya. 2. Yang mana satu tidak termasuk dalam MPK? a) carta organisi b) proses kerja c) norma kerja d) carta aliran kerja 7. Kebaikan FM kecuali berikut?. a) memudahkan pekerja menjalankan tugas b) memberi kefahaman kepada pekerja mengenai proses kerja c) menjelaskan proses kerja dan kuasa pegawai d) menjadi garispanduan kepada bidang tugas

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KAWALAN RAHSIA KERAJAAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KENAPA PERLU??? KERANA ADA NYA ANCAMAN DALAM BENTUK….

•SABOTAJ •ESPIONAJ •SUBVERSIF •PELAMPAU

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SABOTAJ
.. satu perbuatan atau omitan bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal untuk kepentingankepentingan sesebuah kuasa asing atau sesuatu tujuan politik yang subversif

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

ESPIONAJ
…kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah disisi undang-undang bagi tujuan-tujuan yang memudaratkan keselamatan dan kepentingan Negara

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SUBVERSIF
…kegiatan yang dijalankan oleh pertubuhan-pertubuhan atau orang perseorangan di dalam atau di luar Malaysia yang tidak sampai kepada perbuatan peperangan yang bermaksud menghancur dan membinasakan ketenteraman yang ada dengan cara-cara yang salah di sisi undang-undang atau yang bertentangan dengan perlembagaan

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PELAMPAU
…Kegiatan tindakan/perbuatan oleh seseorang atau kumpulan yang melebihi sesuatu nilai biasa dan bertentangan dengan undang-undang serta perlembagaan Negara. .. Kegiatan yang boleh menimbulkan masalah kepada keselamatan ataupun mengganggu gugat kesetabilan ketenteraman awam &

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KENAPA WUJUD ELEMEN ANCAMAN??? KELEMAHAN MANUSIA ADALAH PENDORONG KEPADA FAKTOR ANCAMAN

• KEINGINAN MENUNJUK-NUNJUK • KECUAIAN MEMATUHI ARAHAN KESELAMATAN • TIDAK TELITI APABILA BERCAKAP SAMADA MELALUI TELEFON ATAU DI TEMPAT AWAM • KECUAIAN AKIBAT SIKAP NEGATIF SEPERTI MABUK DAN KETAGIHAN DADAH

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KONSEP PENCEGAHAN PERLU ADANYA KESELAMATAN PERLINDUNGAN

….. MERUJUK KEPADA APA-APA LANGKAH UNTUK KAWALAN MAKLUMAT TERPERINGKAT DARIPADA KEBOCORAN TERMASUK JUGA LANGKAHLANGKAH KAWALAN BANGUNAN ATAU PEPASANGAN DARIPADA KEROSAKAN FIZIKAL (SABOTAJ) ATAU MELINDUNGI ORANG DARIPADA SERANGAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

LANGKAH KESELAMATAN

• TUMPUAN KEPADA ORANG YANG MUNGKIN MEMBAHAYAKAN PERKARAPERKARA TREPERINGKAT • MENYEDIAKAN PERATURAN MENGECUALIKAN MEREKA DARIPADA MELIHAT PERKARA TERPERINGKAT • MENGHALANG SESIAPA YANG TIDAK DIBERI KEBENARAN MELIHAT PERKARA TERPERINGKAT • MENGHALANG BAHAYA DARI PERBUATAN CUAI DAN KELAKUAN TIDAK BIJAKSANA • PRINSIP “NEED TO KNOW”

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KESELAMATAN FIZIKAL

…… MEMASTIKAN

KESELAMATAN PREMIS ATAU TEMPAT TERMASUK YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN PERKARAPERKARA TERPERINGKAT DAN SENSITIF

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

TUJUAN KESELAMATAN FIZIKAL

• MENGAWAL EKSES SUPAYA TERHAD KEPADA MEREKA YANG PUNYA KEBENARAN • MENGHALANG EKSES KEPADA DOKUMEN RASMI KERAJAAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL

• MENCEGAH (DEFER) • MENGESAN (DETECT) • MELENGAH (DELAY) • MENGAMBIL TINDAKAN (RESPONSE)

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PERANCANGAN KESELAMATAN FIZIKAL

• KETUA JABATAN KAJI KEPERLUAN KESELAMATAN • RUJUK KEPADA PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA • MERUJUK AKTA: AKTA KAWASAN DAN TEMPAT LARANGAN 1959 DAN AKTA RAHSIA RASMI 1972(1986) • MENGKAJI BENTUK, SUSUNATUR, LOKASI, TEMPAT DAN STRUKTUR BANGUNAN/PEJABAT • MENGKAJI TINDAKAN YANG BERKAITAN SEPERTI UBAHSUAIAN BANGUNAN, PEMBELIAN PERALATAN, DAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL (…1)

• HADKAN JALAN/PINTU KELUAR MASUK • SEDIAKAN KUNCI KESELAMATAN, PINTU DAN TINGKAP/DINDING YANG KUKUH • PASANG ALANG PENGGERA BUNYI PENCEROBOHAN DAN KEBAKARAN • SEDIAKAN TEMPAT ATAU BILIK KHAS PELAWAT • ADAKAN PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

LANGKAH KESELAMATAN FIZIKAL (…2)

• SEDIAKAN LAMPU DAN PAGAR KESELAMATAN • ADAKAN PAPAN KENYATAAN DITEMPAT YANG SESUAI • MENGADAKAN PETI-PETI KESELAMATAN TERMASUK BILIK KEBAL, PETI BESI, KABINET DAN ALMARI BRKUNCI • WUJUD PAS KESELAMATAN • KAWALAN PENGGUNAAN KOMPUTER

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PENGURUSAN DOKUMEN TERPERINGKAT

• MWUJUDKAN SISTEM MENERIMA, MEMPROSES, MENYIMPAN DAN MENGHANTAR YANG BERASINGAN • DILAKSANAKAN OLEH INDIVIDU/UNIT/BAHAGIAN YANG BERASINGAN • ADAKAN JAWATAN KHUSUS ATAU STAFF KHUSUS SEBAGAI PENDAFTAR RAHSIA

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PERINGKAT & PENYIMPANAN DOKUMEN TERPERINGKAT

• RAHSIA BESAR • RAHSIA • SULIT • TERHAD

BILIK KEBAL ATAU PETI BESI ATAU KABINET KELULI BERPALANG DAN BERKUNCI

KABINET KELULI BERPALANG DAN BERKUNCI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KAWALAN PEMUSNAHAN DOKUMEN TERPERINGKAT

• IKUT ARAHAN KERAJAAN KECUALI ADA ARAHAN KHAS DI DOKUMEN • SIJIL PEMUSNAHAN DIHANTAR KEPADA PEMULA (DI MANA DOKUMEN DIWUJUDKAN) • PENURUNAN TARAF OLEH PEMULA • RUJUK KEPADA PEJABAT KETUA KESELAMATAN KERAJAAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

TINDAKAN PEMUSNAHAN DOKUMEN TERPERINGKAT

• GUNA MESIN PERINCIH ATAU KOYAK SEKECILNYA • BAKAR IKUT PERATURAN YANG SELAMAT DIBAWAH SELIAAN DAN ABUNYA DIHANCURKAN • DITANAM DENGAN BUANGAN SECARA TERPERINGKAT SEHINGGA DIMUSNAHKAN • RUJUK KEPADA PEJABAT KETUA KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA JIKA ADA CADANGAN CARA LAIN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KONSEP KESELAMATAN PERIBADI

…. MEMASTIKAN PENJAWAT AWAM ADALAH BERSIH DARIPADA KESALAHAN JENAYAH ATAU MEMPUNYAI KAITAN DAN HUBUNGAN SECARA LANGSUNG MAHUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN AGEN-AGEN NEGARA ASING ATAU PERTUBUHAN SUBVERSIF SERTA SEDAR AKAN TANGGUNGJAWAB MEREKA APABILA BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

TUJUAN KESELAMATAN PERIBADI

• MEMPASTIKAN SESEORANG YANG DIRAGUI KESETIAANNYA KEPADA NEGARA TIDAK DILANTIK DALAM PERKHIDMATAN KERAJAAN • JIKA TELAH DILANTIK TUGASNYA DI UBAH KEPADA TUGAS YANG TIDAK MENGENDALIKAN URUSAN RAHSIA RASMI

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

1. 2. 3. 4.

SOALAN ????? Sebagai pegawai awam, anda terdedah kepada ancaman-ancaman yang meibatkan rahsia Kerajaan. Huraikan. Kelemahan individu mendorong kepada berlakunya ancaman kerahsiaan Kerajaan. Apakah langkah keselamatan yang perlu diambil bagi mengelakkan berlakunya kebocoran rahsia Kerajaan. Kenyataan manakah bukan berkaitan dengan keselamatan fizikal? a) menyediakan jalan/pintu keluar masuk b) menyediakaan kunci keselamatan c) menyediakan bilik khas pelawat d) menyediakan pegawal keselamatan

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ????? 1. Apakah cara terbaik sesuatu dokumen terperingkat dimusnahkan? a) penurunan taraf oleh pemula b) bakar ikut peraturan dan musnahkan abunya c) ditanam dan dibuang d) menggunakan teknologi moden 5. Cara untuk mempastikan keselamatan peribadi anggota perkhidmatan Kerajaan? a) mempastikan kepatuhan kepada arahan keselamatan b) membuat tapisan keselamatan c) menyediakan keselamatan perlindungan d) menghindar dari menjalankan tugas rahsia

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PENGURUSAN KECEKAPAN PERKHIDMATAN PELANGGAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN

DEFINISI
MERUPAKAN SATU KOMITMEN BERTULIS JABATAN/AGENSI TERHADAP PENYAMPAIAN KELUARAN ATAU PERKHIDMATANNYA KEPADA PELANGGAN (TERMASUK STAKE HOLDERS). IA JUGA MERUPAKAN JAMINAN UNTUK MENYAMPAIKAN KELUARAN ATAU PERKHIDMATAN MENGIKUT STANDARD KUALITI YANG

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN

APA ADA DALAM PIAGAM PELANGGAN (CLIENT’S CHARTER) ??? menerangkan kepada pelanggan mengenai jenis-jenis perkhidmatan/keluaran yang akan diberikan dengan tempoh masa mendapat/memperolehi sesuatu perkhidmatan/keluaran

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN

TINDAKAN PENYEDIAAN 1. Mengenal pasti pelanggan dan kehendak mereka 2. Mengenalpasti keluaran atau perkhidmatan utama Jabatan 3. Menentukan standard keluaran/ perkhidmatan 4. Menyediakan piagam pelanggan

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN

FOKUS KEPADA PELANGGAN • Penerima perkhidmatan/ keluaran • Perlu kualiti sesuai dengan hak sebagai pembayar cukai • Perlu perkhidmatan yang cekap, cepat, tepat, selamat, boleh dipercayai, mudah, mesra dan perihatin

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN

FOKUS KEPADA STANDARD • Penerima perkhidmatan/ keluaran • Perlu kualiti sesuai dengan hak sebagai pembayar cukai • Perlu perkhidmatan yang cekap, cepat, tepat, selamat, boleh dipercayai, mudah, mesra dan perihatin

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN

FOKUS KEPADA SIKAP • Melahirkan anggota perkhidmatan awam yang berdisiplin, beretika, bertanggungjawab dan perihatin • Menguatkan kepercayaan dan pelanggan sebagai penerima perkhidmatan/keluaran

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN

CIRI-CIRI • JELAS • SENANG DISEBAR • KEBOLEHPERCAYAAN • PRAKTIKAL • KHUSUS • BOLEH DITAMBAHBAIK

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ????? 1. Piagam pelanggan (clients charter) merupakan jaminan menyampaikan perkhidmatan mengikut standard kualiti yang ditetapkan. Sila jelaskan. 3. Ciri-ciri yang sepatutnya ada pada piagam pelanggan. i) jelas dan khusus ii) kebolehpercayaan iii) berkualiti dan ringkas iv) boleh diubahsuai v) praktikal dan senang disebar a) i, ii, iii, iv b) i, ii, iv, v c) i, ii, iii, v

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PENGENDALIAN PENGADUAN AWAM

DEFINISI

MERUPAKAN PENGADUANPENGADUAN PELANGGAN ATAU ORANG RAMAI MENGENAI KETIDAKPUASAN MEREKA TERHADAP SEBARANG TINDAKAN PENTADBIRAN KERAJAAN YANG DIRASAI TIDAK ADIL, TIDAK MEMATUHI UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN TERMASUK SALAHLAKU, PENYELEWENGAN, SALAHGUNA KUASA ATAU SALAH

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

• MENERIMA ADUAN

PERANAN BIRO PENGADUAN AWAM

PENGENDALIAN PENGADUAN AWAM

• MENYIASAT ADUAN • MELAPOR DAN MEMPERAKU KEPADA JAWATANKUASA TETAP PENGADUAN AWAM • MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN JAWATANKAUSA • ARAHAN KEPADA JABATAN/AGENSI UNTUK TINDAKAN PEMBETULAN • MENGESAN DAN MENGAWASI TINDAKAN PEMBETULAN YANG DI AMBIL

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PERANAN JABATAN/AGENSI
• • • • • • • • MENERIMA ADUAN DAN KELUAR SURAT AKUAN TERIMA ADUAN MENYIASAT ADUAN DAN MEMBERI JAWAPAN KEPADA PENGADU HANTAR JAWAPAN SEMENTARA JIKA ADUA MASIH DALAM SIASATAN MEMBERI KERJASAMA DALAM SIASATAN MENGAMBIL TINDAKAN PEMBETULAN MENYIMPAN REKOD ADUAN MENJADIKAN PENGADUAN AWAM SEBAGAI AGENDA TETAP DALAM MESYUARAT MELANTIK PEGAWAI PENGAWAL ATAU PEGAWAI PERHUBUNGAN AWAM UNTUK TUGAS PENGURUSAN ADUAN

PENGENDALIAN PENGADUAN AWAM

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ????? 1. Nyatakan peranan Jabatan dalam menguruskan sesuatu pengaduan awam? 3. Nyatakan tindakan pertama yang diambil apabila menguruskan aduan awam? a) menjalankan siasatan b) mendapatkan maklumat pengadu c) mengeluarkan akuan terima pengaduan d) menyemak surat aduan

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

PELAKSANAAN SISTEM PEMULIHAN PERKHIDMATAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

RASIONAL • KERAJAAN KOMITED MEMBENTUK PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI • MENGADAKAN BERBAGAI GARISPANDUAN PERKHIDMATAN • SELARAS DENGAN FALSAFAH KUALITI, PRODUKTIVITI DAN ‘CUSTOMER ORIENTED’ • BERLAKUNYA KELEMAHANKELEMAHAN DALAM MEMBERI PERKHIDMATAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

TAKRIF SATU PROSES YANG MENGANDUNGI RANGKAIAN TINDAKAN YANG DIRANCANG DENGAN TELITI BAGI MEMULIHKAN KEPUASAN HATI PELANGGAN YANG TREJEJAS AKIBAT DARIPADA KEGAGALAN PERKHIDMATAN DAN SETERUSNYA MENGEKALKAN KEYAKINAN MEREKA TERHADAP PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

TUJUAN • BERKESAN MEMULIHKAN KELEMAHAN DALAM MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN • MEMBERBAIKI KUALITI DAN PRODUKTIVITI PERKHIDMATAN • MENGUKUH HUBUNGAN JABATAN DENGAN PELANGGAN • MEMBEZAKAN PENCAPAI ORGANIZAI YANG CEMERLANG ATAU SEBALIKNYA

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

KEBAIKAN
• • • • MEMPERKUKUHKAN KEYAKINAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN KERAJAAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN KOMITMEN JABATAN MENGUTAMAKAN KUALITI DALAM MEMENUHI KEPAUSAN PELANGGAN MEMUDAHKAN MENGUKUR PRESTASI DAN MENGENALPASTI PELUANG-PELUANG PENAMBAHBAIKAN MENGUKUHKAN SEMANGAT KERJA BERPASUKAN DAN MOTIVASI DIKALANGAN PEKERJA KERANA PROSES INI MELIBATKAN SEMUA PEKERJA DISETIAP PERINGKAT MENGENALPASTI PUNCA MASALAH DAN MENGATUR LANGKAH PEMBAIKAN MENGUKUHKAN SIKAP MENYELESAIKAN KERJA DENGAN SERTAMERTA DIKALANGAN PEKERJA

• •

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

TINDAKAN PEMULIHAN
1. MENENTUKAN JENIS TINDAKAN PEMULIHAN PERKHIDMATAN YANG SESUAI 2. MENETAPKAN STANDARD PEMULIHAN PERKHIDMATAN 3. MEWUJUDKAN MEKANISME PERLAKSANAAN 4. MEWUJUDKAN SISTEM PENGENDALIAN ADUAN 5. MENGAWASI PROSES-PROSES KERJA YANG KRITIKAL 6. MEMBERI LATIHAN DAN KUASA BERTINDAK SEPADA DENGAN TANGGUNJAWAB KEPADA ABGGOTA ORGANISASI DI BAHAGIAN HADAPAN 7. MENJALANKAN PENAMBAHBAIKAN YANG

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

1. MENENTUKAN JENIS TINDAKAN PEMULIHAN PERKHIDMATAN YANG SESUAI 1.

• Tidak mengakibatkan kerajaan kehilangan hasil dan perbelanjaan tambahan • Tidak mendedahkan Kerajaan kepada risiko tindakan undang-undang • Bersesuaian dengan kemampuan agensi

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

2. MENETAPKAN STANDARD-STANDARD PEMULIHAN PERKHIDMATAN

Standard hendaklah jelas, spesifik dan praktikal dari segi masa, kos, kualiti dan kuantiti

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

3. MEWUJUDKAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMULIHAN PERKHIDMATAN

• MEWUJUDKAN STRUKTUR PELAKSANAAN: menubuhkan Jawatankuasa tertentu • MEWUJUDKAN SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN: bidang kuasa, asas membuat keputusan, standard kualiti, persiapan tindakan, prosedur bertindak

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

4. MEWUJUDKAN SISTEM PENGENDALIAN ADUAN PELANGGAN

• PENERIMAAN ADUAN PELANGGAN • MENGAMBIL TINDAKAN KE ATAS ADUAN • PENILAIAN DAN SUSULAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

5. MENGAWASI PROSES-PROSES KERJA YANG KRITIKAL

• MENYEMAK PROSES KERJA YANG KRITIKAL • MENGADAKAN PENGAWASAN KE ATAS PROSES KERJA KRITIKAL • TINDAKAN PEMBETULAN

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

6. MEMBERI LATIHAN DAN KUASA BERTINDAK YANG SEPADAN KEPADA ANGGOTA ORGANISASI DI BARISAN HADAPAN

• LATIHAN DAN KEMAHIRAN DALAM BIDANG PERHUBUNGAN PELANGGAN, KOMUNIKASI, PENGURUSAN KRISIS, CARA BUAT KEPUTUSAN • PUSINGAN KERJA LAIN SUPAYA MEREKA MEMAHAMI KESELURUHAN PROSES KERJA YANG BERKAITAN DALAM SISTEM PERKHIDMATAN • “EMPOWERMENT” ATAU MENINGKATKAN KUASA DAN KEUPAYAAN BERTINDAK ANGGOTA KETIKA MENJALANKAN TUGAS

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

7. MENJALANKAN PENAMBAIKAN BERTERUSAN KE ATAS PROSES KERJA
• ………PERANCANGAN: kenalpasti masalah, analisa persekitaran proses kerja, kenalpasti halangan, menyediakan carta kawalan ………PELAKSANAAN: menggunakan input yang lebih baik, memperkemaskan sistem dan prosedur kerja, memansuhkan yang tidak sesuai ………PENYEMAKAN: mengesan dan menilai keberkesanan tindakan penambahbaikan ………TINDAKAN: menyeragamkan pelaksanaan untuk dijadikan prosedur kerja

• •

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA
DEPARTMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MALAYSIA

SOALAN ????? 1. Nyatakan konsep perlaksanaan sistem pemulihan perkhidmatan dan tujuannya. 2. Tindakan pemulihan kepada sistem perkhidmatan Kerajaan adalah perlu bagi meningkatkan keyakinan pelanggan dan memperbaiki kualiti dan produktiviti perkhidmatan. Berikan 5 tindakan yang perlu serta huraian mengenainya.

AN AL SO TK P

SEKIAN TERIMA KASIH

semuga berjaya dalam PTK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful