KEPENTINGAN JENIS PENGANGKUTAN TERHADAP KAWASAN TEMERLOH

Muhammad Nabihan Bin Izam CM 100138 2 Al-ghazali 970404-06-5431 Puan Nor Azura Binti Ali Maktab Rendah Sains Mara Muadzam Shah

SENARAI KANDUNGAN

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Rujukan Lampiran

Perkara

Muka Surat 1

2
3 4-9 10-11 12-14 15 16 17-19

PENGHARGAAN

D

i kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan dan jutaan

terima kasih kepada ibu bapa saya kerana mereka telah banyak menyumbangkan tenaga,masa,dan lain-lain lagi.Saya juga sangat bersyukur kerana mempunyai adik-beradik yang amat memberatkan saya yang sanggup meluangkan masanya demi menyiapkan Folio Geografi ini.Guru-guru juga sangat membantu untuk menolong saya menyiapkan folio ini walaupun bukan cikgu geografi.saya juga berterima kasih kepada rakan seperjuangan saya yang memberi semangat kepada saya

PENDAHULUAN

S

emua pelajar Tingkatan dua diwajibkan untuk menyiapkan folio geografi yang telah diberikan ini. Tajuk yang diberikan ialah Kepentingan PengangkutanTerhadap Pembangunan

Kawasan Kajian.

Oleh itu, setiap pelajar diarahkan oleh guru untuk membuat kajian di kawasan pilihan masing-masing. Temerloh sememangnya mempunyai pelbagai kepentingan dalam pengangkutan bagi memajukan kawasan tersebut.

Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan pelbagai maklumat dan faedah khususnya kepada saya dan secara amnya kepada masyarakat di kawasan Temerloh .

OBJEKTIF KAJIAN

Menjelaskan konsep pengangkutan Menyenaraikan jenis pengangkutan awam di Temerloh Mengenali jenis pengangkutan awam di kawasan kajian dengan lebih mendalam Merumuskan kepentingan pengangkutan terhadap ekonomi dan sosial di kawasan kajian Mengkaji jenis pengangkutan yang dipilih

KAEDAH KAJIAN

SOAL SELIDIK: Saya teiah menyediakan 20 borang soal selidik untuk diserahkan kepada penduduk Temerloh

PEMERHATIAN: Saya telah melakukan pemerhatian di kawasan Temerloh TEMUBUAL:

Saya telah menemu bual beberapa orang pendudukTemerloh untuk memperoleh maklumat yang lebih terperinci tentang kepentingan pengangkutan di kawasan ini. Saya telah menemu bual penduduk yang telah lama menetap di sini.

RUJUKAN:

Saya telah melayari internet sebagai rujukan untuk mendapatkan maklumat tambahan.

KAWASAN KAJIAN

PETA MALAYSIA

PETA NEGERI PAHANG

HASIL KAJIAN
Jenis pengangkutan: Persendirian

Awam

PERSENDIRIAN

Penduduk di kawasan Temerloh kebanyakan menggunakan kenderaan bersendirian .Penduduk yang menggunakan kereta biasanya untuk pergi ke kerja. Manakala yang menunggang motor untuk pergi ke destinasi yang dekat sahaja. Basikal pula untuk para pelajar pergi ke sekolah. Lori pula untuk membawa barang-barang dari kilang yang berdekatan untuk diedarkan.

AWAM

Sesetengah penduduk Temerloh menggunakan perkhidmatan awam seperti bas, van, dan lain-lain lagi. Kebiasaannya penduduk di Temerloh menggunakan perkhidmatan awam untuk menghantar anak mereka pergi ke sekolah .Penduduk di kawasan Temerloh jarang menggunakan bas ekspres dan lainlain lagi keranamereka lebih menggunakan kereta kerana ia lebi mudah.

PERANAN PENGANGKUTAN KEPADA KAWASAN TEMERLOH

EKONOMI

Teksi merupakan salah satu pengangkutan yang dapat memajukan ekonomi daerah Temerloh. Bagi pekerja bujang yang ingin pergi ke kerja selalunya menaiki teksi kerana mungkin ada yang tiada lesen untuk memandu, tiada wang untuk membeli kenderaan ,lebih murah dan lain-lain lagi.Teksi sebenarnya bertujuan untuk memudahkan penduduk pergi ke bandar dan memudahkan penduduk yang tidak berkenderaan untuk pergi ke destinasi yang dituju yang berdekatan. Contohnya, bandar Temerloh, Mentakab dan banyak lagi.

SOSIAL

Para pelajar dihantar oleh ibu bapa dengan menaiki kereta ataupun motorsikal ke sekolah demi mendapat pendidikan yang bagus. Jikalau ibu bapa tidak berkesempatan untuk menghantar anak mereka dengan sendiri, mereka akan menggunakan perkhidmatan bas atau van sekolah. Pada hari Jumaat, penduduk lelaki akan menaiki kereta ataupun motorsikal dan pergi ke masjid-masjid yang berdekatan tetapi masjid yang paling kerap dikunjungi ialah Masjid Abu Bakar. Ini kerana masjid ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan.

Pengangkutan Pilihan Dari Segi Kedudukan, Perkhidmatan Dan Kekerapan
KEDUDUKAN Lokasi jaringan pengangkutan yang utama di bandar Temerloh ialah ke arah Timur Laut dari kawasan tersebut. Ini adalah kerana pusat bandar Mentakab mengarah ke Timur Laut dari kawasan bandar Temerloh. Oleh itu, kebanyakkan kenderaan di kawasan bandar Temerloh mengarah ke Timur Laut untuk ke bandar Mentakab.

PERKHIDMATAN Terdapat banyak perkhidmatan yang memberi banyak faedah kepada penduduk Temerloh. Contohnya, kereta dapat membawa penuduk Temerloh untuk pergi ke Bandar, pergi melancong bersama keluarga, atau pergi ke mana yang ingin kita pergi.Bas juga banyak perkhidmatan.Contohnya, Bas menyediakan perkhidmatan dari sesebuah negeri ke sesebuah negeri lain. Bas juga menyediakan perkhidmatan menghantar anak-anak ke sekolah jika ada ibu bapa yang tidak sempat untuk menjemput anak-anak mereka.

KEKERAPAN Kenderaan kereta ialah kenderaan yang paling kerap melalui kawasan bandar Temerloh dan motorsikal.

RUMUSAN

Sistem pengangkutan di kawasan bandar Temerloh sememangnya penting demi memajukan penduduk di kawasan ini. Sistem pengangkutan juga penting untuk memajukan ekonomi di bandar Temerloh.Ia juga dapat memudahkan lagi penduduk Temerloh.

RUJUKAN
Internet a. Google.com b. Googleimage.com

Buku teks Geografi Buku rujukan Geografi Penduduk kawasan bandar Temerloh

LAMPIRAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful