You are on page 1of 1

SKEMA 2 SHTATOR RROKUM HIT: PANIC AT THE DISCO - READY TO GO JAVANEWS: 1) MYSLIMANET E KOSOVES KERKOJNE RISHQYRTIMIN E LIGJIT PER

FENE IN 2) FERID AGANI TAKOHET ME HOMOLOGUN SHQIPTAR DR. PETRIT VASILI IN (VTR) 40 M (AIR) 25 M

3) SEANCA SHQYRTUESE PER SHPIFJE NDAJ KREUT TE PRISHTINES, ISA MUSTAFA (VTR) 5 MIN TOTAL: 70 MIN/1:10 PROGRAMI: 17:00 - MARKETING+ SHGSH+JAVANEWS+MARKEING+XENINI(ISA NFRON) + PROMO HAJREDIN KU CI 02.09.2011 (AIR) (SHKURT: PROMO KUCI)+ MUSIC MATTERS BLIND WILLIE JOHNSON + P ROMO KUCI + PROMO 2+ TUNA - E PARA DHE E FUNDIT + JONIDA MALIQI - FANTASTIK + PR OMO 3 + PROMO KUCI + TSHSH+(AIR) IMAM FAISAL +TSHSH+PROMO 1 + PROMO KUCI + MUSI C MATTERS THE JAM + PROMO 2 + PROMO KUCI+ 19:00 - RRHIT+SHGSH+JAVANEWS(1,3,2;NDERPREHET N19:54+XENINI(ISA NFRON) + PROMO K UCI + 20:00 - MARKETING + SHGSH+SHSONTE+(VTR) INTERVISTE ME HAJREDIN KUCI, ZV/KRYEMINI STER I KOSOVES +SHSONTE+SHGSH+MARKETING+ XENINI (STEFANOVIC) + MUSIC MATTERS SIG UR ROS + PROMO KUCI + 20:45 - SHGSH+ JAVANEWS(1,3,2)+XENINI (THACITHEBEST) + PROMO KUCI + 22:00 - MARKETING+SHGSH+ (AIR) EMISIONI MES NESH 02.09.2011+SHGSH+MARKETING+PROM O KUCI + MUSIC MATTERS THE JAM + PROMO 3 + PROMO KUCI+ 23:00 - SHGSH+SHSONTE+(VTR) INTERVISTE ME HAJREDIN KUCI, ZV/KRYEMINISTER I KOS OVES +SHSONTE+SHGSH+ XENINI(BLERANDFUSHA) + PROMO 1 + MUSIC MATTERS NICK CAVE+ 23:45 - SHGSH+JAVANEWS+XENINI(STEFANOVIC)+MUSIC MATTERS BLIND WILLIE JOHNSON + R RHIT+ 01:00 - SHG(MBYLLJA E PROGRAMIT)