P. 1
A Kerteszkedes Fortelyai

A Kerteszkedes Fortelyai

|Views: 155|Likes:
Published by capsaicinponthu

More info:

Published by: capsaicinponthu on Sep 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

".

LL' K E z m~
KOrn'vtU'

NI YVY'
----

REW MIKOLA]SKI

Oz

z

ii,
z -c

i

----

A

KERTESZKEDES •..• ··.T··E/LVA>\!-•·R. FO·.••••
.. ---, j_
j .

· ___- :rew -.···.-ik- - ··lal·.-. - ki ' And···. .. M-_·. -~O~-•.lsi.· ...

HO'LL6 ES TARSA

A.~

Iiol1dfGis az

ahibbi k~

.Az

angot kbdasban, k»uemiikOdtek=

alapjru-:l k~snllh

Bob Gordon; Helen Parker, Melanie M,cDoweU.

Mlcha ,I SpiU~ng,

J!;I'b.drew .MIkohlj5ki: The Busy Gardener's
llPFob]en\l Copyrlighl

N~ldine Ba~~l[r,Peter

Solver
MarShall Bdnons Developments UtI.

Anderson, Steve Wo()~ter, K<':1.reiil Ga vi n, Anne Yelland, Helen Sp nee •. Eli :,
11 Dupont,

Bevezeto TALAJGONDOZAS
..a ••••••• A~a •••
~j

Dave

Goodman, Nikki Ingram, M1Ila Palllt:l[Li..

ES ··tTETES
·A~~

•••••••••••

•••••••••

fennrarrva. A kiadY:~lny eID~ell n resze sem reprociuk::,tlhatO semmUyen
Mind.
fi jog

elektronlkus

'va,gy mechaatkus modszerrel,
it

~s

Talalvizsgalat A tala] javftasa.
Vede.kezes a gyomok ellen Novenyek es ultetesuk A novenyek gondozasa

10

12
14

nern natlzn51hiat6 fel
enge:d~]ye n6Jk,ij].

I-::i:l1.d6e16zete.s f'ros'be-U

16· 18
.20

M.~gyarorsz~gon ki~ldja a - lolld es Tarsa
K6nyvkiad6
Fele]{~

Mulcsozas
Kerti komposztalas

22

e 2DOOflQU6 es Tat"S~l
kiHd6: ~1H:oIl6 es T{ursa GgyvezeL(jj(! Pordftom~: T6f'(j'n(! Toth K:uaHn

GiHsztatenyeszet

24

Szerkesztett -: Dr, u's~.Y Gyorgy
MlisZH II: i sl.erkeszto: ]-BN

Csere Tamas

GYJ!FEK ..
~~~

%3 9305 89 8

ES E,GYEB TALA]TAKAROI. .. ~.~ . ~~~.~ ....•••..... ~~.~.~ 26 Pelszereles
Gyep letesttese A gyep nyfr-asa

28

30
rutinmunkal

A gyepgondozas
Viragos gyepek

32
.34

Kovezetek

Kavics
Paburkolat

36 38

Optikal sulypontok
Szegelyezes o.

40 42

44

CSERJ ~K,
•••••••• ~.~

FAK Es
•••••••••

KUSZ,6'N(~)vENYEK
~ •••••••••• ~~~ •• M ••• ~ •••••••••

_
~

' '~k' Cserje •..

1 Rozsak fal{ Kulonleges hatasok

48
5!0 52

Sbvenyek
Kdsz6novenyek

Kuszonovenyek megtamasztasa - 1'I ".& Kedve 1 suszonoverrye k. Altahinos novenygondozas Karok, kotozoanyagok
<'0 ...

54 56 58

60

62
64

KARTEVOK

ES BETEGSEGEK

BEVEZETES
66
68

Megelczes
Gyakori gondok

Allatok megtelepedesenek serkentese

72

NbVENYNEVELES vlragladak

EDENYBEN 76
78

80 82 84 86 88 90

ivel problemamenres kerle:.,z~edes nem leteztk, nil s~kat agg6dunk kertunkkel kapcsolatban, kulonosen, hogy rohan6 eleronkben mtlyen keves idoc tudunk szaknant gondozasara. Ilyenkor erdemes szem el6tt tartani azt, hogy a novenyek rermeszetes kornyezerukben, bamufele kerteszen beavatkozas nelkul is szepen rudnak fejl6clni. A novenyek novekedeser befolyasoio tenyezok kozul sokat mi nem is rudunk ellenonzni. Az idojardsi renyezck - a szel, a hideg, a szarazsag vagy az esozes - merteke [elentosen valtozhat evrcl eyre. Sok cserje egy ferro, szaraz «tcszakban hervad, am a kovetkezo evben annal tobb vtragor hoz. Ezzel ellenkezcleg, egy csapadekos nyar utan az ujonnan etulteteu novenyek kertunket dus, buja kanaanna varazsolhatjak. Mrvel kozulunk csak nehanyan tudnak hosszu orakat elrolteni kedvenc a kerteszkedessel, nem art. ha ovaknrlatiasar
fogunk hozza a mtvel

M

tessel is meg tudunk oldani.

92

Ez ,IZI n novcny<::kt61 van szuksege ahhoz, hogy cgeszsegescn feil6uion. A legrobb hamar megtanulja, hogy novenyei rrnlyen !ai:ti! kedvelnek. A kertl talajkomplex anyag, zozon kovet, homokot, cs olyan szerves unyagokar tartalmaz, melyek megtartjak a vtaer es a tapanyagokat, es emelleu a gerinctelen el61cny<::knek es a baktertumoknak is elohelyet btzrosn. Al. elsa fcjezctben ;1 tala] szerkezeterol CSosszetetclerol szerezhetunk alapvetd tsmereekcr. Segnseger kapunk nbban, hogyan valasszuk ki a tulajnak mcgfelel6 novenyeket, melvek apolasat ezutan mar egyszenjen
taljra elvegezherjuk

9.:::}:~~ ~.~::~~ ..~~. ..:~.r::-:~~.9::
A gyep akkor megfelel6, ha mindig nyugalrnas es vonzo feluler a kertben, meg akkor is, ha egese even at, nap mini nap hasznaljuk, es akkor is, ha csak nyaron, napozaskor feksztlnk ki. A gyepnek a kertben kozponu szerepe van. J61es6 erzes tcttson el benniinket, akar a hnzbol, akar a ken mas reszerol plllaruunk cl_ Am ne csak szemet gyonyorkodtetdlarvany legyen - szrvesen lepjDnk is cl A gyep konnyen valhat elhanyagolna. a fa hamar kikopik nzokon a reszeken, ahol mlgy lgenybevetelnek van kneve. Az eveld gyomok es a rnohak szinten krmeleuen ellensegnek szarrutanak Szercncsere rna mar szamos olyan termek e, tetszereles kaphato, keneszek

.

KARTEv6K

ES

BETEGSEGEK

Kanevok es betegsegek meg a leggondozoltabb kenekben is elcfordulnak, am nem okoznak fejfajast, ha megtanuljuk fellsmemt CS kezelni a velnk kupcsolatos problemakat. Ha kepesek vagyunk felismerni a probleoun - v:lgy jobb esetben megel6zni a ktalakulasar -, k6nnycbben ki tudjuk v.:ilaszt;tni lIZ adon feltetelek kozou is j61 fejl&16 novenyfajtdkat. Gombas megbetegedesek ahalaban nyirkos, zan kertekben fordulnak et6 Ilyen esetben pafntnyokar (amylfhomokat) Cs mas olyan fajokat ultessunk, mclyek a havas, nyirkos, .tmyekos helveket kedvelik, ne olyanokat, umelyek eppen csak megelnenek ilyen korulmenyek kozon. Ugy.uugy, a forr6, szaraz terulet a mecuterran novenyeknek kedvez - olvnnoknak, melyek j61 erztk magukat nz eras nnpsuresben. es nem szrtmdnak el a homersekler emelkedesevel. Ha minden crcfcsznesunk ellenere is

juthntunk

hozzri.

NbVENYNEVELES
A dezsakba,

EDEJ\ryBEN

vimgl:\<lakba, fogg6 k.rspokba cnere« novenvck nyaranta szemer latvanyr nydjtltnak. Azok szarnara, akiknek kovezeu udvaruk, erkelyuk, vagy tetdkertjuk van, cgyedul. megoldnsnuk ~zamft a novenyek ez a fajta unetese. Vimgl;\d;lkban olyan novenyek is fejl6dhctnek, umelyek szamara nem mcgfe1el6 kertunk urulkodo rala]a. Dezsakban meg
gyony6rhldtet6

~:~.~J.~~!.~. ~~~ ~.~~~.<?~~~.~~~ ..~ .
Csenek, kuszonovenyek es fak segrtsegevet kertunk egesz evben pornpazhat. Ezeknek a novenyeknek a tobbsege keyes gondoztst tgenyel, mluran rnegeredt - kulonosen azok a [ajtak, amelyeket rttkan vagy ncm kell metszent. Az a keves merszes

akar

cserjeket

es fakar

is nevelherunk.

Ha kovetjuk a fejezetbeo lerrtakat, konnyiI lgunk le:;z ;lZ edcnyben nevelt novenyek

NbVENYMUTAT6 Sok id6t es energiat takarflhatunk meg. ha rudtuk, rmlyen novenyekct lehet kcrtunkbe ulretru. Peleslegcs aggodalmaktol menekulunk meg, ha nem kelt krserlereznunk veluk. A novenyck megfelekj vrszonyok kozon gyorsan fejl6dnek, rovtd i<l6n beliil elborttjak a talajt, elzarva ezzel gyornnovenyek utj,jt. fgy a m.--dveS!:icg sem tud a talajbol elpdrologm, ,1Il1!azt eredruenvezt, hogy a novenvek egeszsegesen fcjl6dhetnek, es kepesek lesznek eucnaltnt a kartevoknek. Akmek nines elegend6 ideje kerteszkedni, jobb, ha nem bajlodik a cscdaszep, am nagy gondozasr igenyl6

TALAJGONDOzAs

,I

ES ULTETES

egzonkus Novenyek

»oveovek

tanasaval nagy valasztckban

btbeteucn

hatarozok

tobbsege a megfelel6 novenyek konyv urolso feiezercben olyan, mar ktprobah lcgrobb kenbcn bevaltnk. Fejl6deSiik renclszenm problernamerues, n6nek es erosodnek, megfclelo gondozo mellen csupiln nagyobb figyelmel. Drszcs, dekorauv novenvek, sok vtragor tobb lombkoronat ncveszi, szroe-, rermeseket A fejezctben novekedesukhoz sZlikseg(;:s fetrerct\ felxorolt novenyek szele.~ lehet oket beszcreznt.

Valamennyi kerti noueny a talajban Jejl6dik. Ha meg6rizzuk a talaj termehenyseget, a nouenyee dusan virdgoznak, es egeszsegesen. n6vekednek. Az er6s nooenyee ellendll6ak a betegsegeeeel szemben, tulelik a kdrtev6k tamadasait, 561,r6vid idcn belid a gyomnoienyeket is elnyomjdk. Cs6kkenthetjuk a keneszeti probtemae sordt - soeat k6zuliik aear meg is szuruethetune -, ha keli6Jigyeimet Jorditunk a talaj minosegere. rJj kert epiiesenel erdemes etoegernune a talaj vizsgdlatdt, melynek sordn eneees informdcioeat szerezbetune arrol, milyen nooenyelees uuessune. Az ultetes utani rendszeres komposztdlds kovetkezteben a talaj folyamatosan termeeeny marad, mely biztositja a nooenyek er6teljes fejlcdeset.

10

T"LA]GONDQZtiS

lls C1.n~r~s

11

TALA]VIZSGALAT
" E
rdemes idoLszentelm a kertunkben levo lesleges rdct, Iyeknek az adou talaiviszonvok
csak tala]

IDOT KfMELO OTLETEK megtsmeresere. Sokan fenevelesere, meo Konnyen rnegtudhetluk, ajunk-es hogymilyen milyen

trpuso e kertital

novenyekalkalmasakOltetesre-ha megfigyeljOk,hogyszomszedsagunkban hogyanfejlodnekat16venyek.JegyezzOk terejotes a rosezuuejooc raokat

elvegzesere

o Telennejarjunkazagyagoslalajuagyakon,mivelazagyagosfoldkonnyenossze lomorOdik,esnehezleszfelasni.Rakjunk

Ie kertrjaroreooaat.vegy

egytadeszkat

ralajnak alralaban

rOSSl

a vreelvczeto

foklnck

~:dim(L

12

T"I.AJGOND01-Ii~

~s Orn:I'ES

13

A

A
herjuk,

TALA] ]AvfTASA
tala] szerkezetet jelentos mertekben lehet javftani nehany egyszern es hogy novenyeink minimalls gondozas mellen is szepen fejl&ljenek,

gyorsan elvegezhero modszer segttsegevel. A kezdeu rdoszakban elvegzen munkaval ertekes orakat takanrhatunk meg a kescbbtek folyaman. Elera beteleprten fajok szamar is

sOl, novelhequk

SZERVES

AtNAGOK

ADAGOLASA

• AUati tn'igyak
IIlvnnyiSl'gh"n t:llajhoz kcvemt,

AII:Ui lr:lgy:ll
lntr h:iH~lnyaival

n:ll-'>' is sz;i-

Ir:\gy:il kdppcn

hnxxn.llunk

- foruos.

hogy

kdll)-

• Kerti komposzt
anyagokbol kepz6do

A korhadr
kumPOSZI

novcnyi magaa

Ah:lI:1ban

magus

a kemhatast

('rliL'nll"S

:1 la~.a .v.<:rkt·l.L"lu

molnunk kell. A trdgya vanoxo mennyt. segbcn tartalmaz raoanyagok.u, rriadasul
gyomnovenyek magvat is ralalhatok

crcu dllapoui h-gyc-n, nliL"i611 a lalajl);1 kevcrjuk. 1"1:1 jl frtss a [I~igy:l, u kazalba kell raknt, nug le nern botulik. A bornlast folyamm A egy evtg is eltauhat.

ne h:tsznjljuk

:1 savas

benne. l.ehctoseg szennt 16trllgy:1t .tlknlmazzunk kertunk lal:Lj:1nakjavll:1s;lhoz, mrvc! lazabb, szdrazabb :111:lgu. A baromfi magus t.lpanyngtartalomrnal
am ktegena fraral

• Talajjavit6k eredenj tr:igy,lb6]
Iebornlon

talajjavftokar :111:l[i :1l1fij:1k cl6, de mar
formdbnn

taparryagtanalma miatt kiv:"il6 laloijj:lv(16. Bar az osszes kern novenvhez sxnkseges mennyrseget nehez d&111(wni, eb'Y komposzthalom V:lgy komposzrlada hasznos eszkoz a kertt hulladekok fels7_'Imol:1s:kl • Gombakomposzt gornbaterrnesztoknjl Combnkornposzror szcrezhenlnk be

novenyekhez,
erosen luges

tlfeive a mar amngy is
kemhatasu talajhoz.

• K&egkomposzt
kereskedelmt

Keregkomposzt kaphato. Laza

forgajombnn

es koncenlr:ih

Iehet vele dolgozm, am hasonloan keves tapanyagor rartalmaz
a lornbtragyahoz

anyag, konnyen

denj tnlgyahoz

kepest

j6val

egyszeujbb

I

SZERVETLEN

TALAJJAVfTOK

lOOT KIMELO OTLETEK
• A tragyat es a tatejavrtct csszef. a m~g

Aszervetlentalajjavrt6kkozetartozohomok hasznos adalekenyegnek blzonyul a kifeje-

megmtJveletlentalajraerdemeselterrteni Igyakovetkez6tavasszalmarbelehet

a rcrooe asra.
• Egyszenlbb es gyorsabb. ha a k~zi novenyeknelalkalmazzuk,ellenorizzOk, hOg)tnemmeszkozOzaleK-€.Nehasznal junkeplloanyag·telepenkaphat6kavicsot. asashelyettgepitalajmtJveloeszkozt hasznalunk (k6lcs6nz6kbol napi tenener isk6Icsonozhetok).

TALAjGONDOzAs

Es OLTETES

ViiOU,E;:Es

1\

GYOMOK ELLEN

15

VEDEKEZES A GYOMOK ELLEN

H

a kertunkben gvomnovenyek talalhatok, az annak a termekeny. A gyomnovenyekkel szembent vedekezes Ha
mar

jele,

• Talajba juttatva hetasos gyornirto szerek Ezek a talajban fejuk kr mergezo hatasukat. A kikelcs elcnt iddszakban sza-

kezdetben reszunk ovrntezkedeseket, knrtasaval [aro l« atrol, hogy mekkora merteku a

akkkco::'I;::~:~;:~:;~~:~·

• Felsziv6d6 hatasu (szisztenzikus) gyomirto szerek Ezeket mtndcnfcle lagyszanl hateko-

• Pas szaru gyomnovcnyck Pas szaru gvomnovenyck Fokent elhanyagolr teruieteken vannak [elen. Ezek koze tartozik a bodza es a szeder

16

N

[~e.~'t!pe(t 'ni, ha mar elonevelt egyedek arolunk kerteszetekben, falskolakban, barkacsaruhazakb m, Bizonyo kilt '2> te,kb01 postal utan is rendelh tunk. 11;.,;1.116 _' L rr b'_ 1 n-, " l[ n,ovny k 1 sz rz n " ~VI 1 ~dt sporolhatunk m.g, htsz jI6fof1111.n annikor ,did!tethetjiik Oket kiveve azt az idr5szai,{.ot, amw!~o:r agyos 9" fold. f
S;!)
I'

N OvENYEK ES ULTETESUK !fI K tva
'~rtunk.N[ tJ,,gY."lJdjuk a h:g .1'11bb n .~oveny'el'kel

kozul. Hogy a ,gyoker sertetlen maradjon ZS;,1kv'a'~z{)nbat h~~6balragy'dr6tl'ti,:[6b'1, \-1',31 E1I cs "m:ago1" ~..
."Ii:: • lEI~'n:If'- ",!!ii .' ..!a~~I~"gumOS' . '" -~.

A :k~glfHb n(j'~nylrtavasszal v3,gy Osszel~
enyhe, nyirkos ld6ben a ]eg]lobb e~i1ltetnt, A tart6ede:nybelll nevelt novenyeke barmlkor ~(~ltethetjuk kivev' 11. fagyO<Ii" m L l lUll szarnz id&zukot. K~ 'iU),nk ,ela. '~rliJtet ahos a a nO v6nyt be szeretnenk ultetni. T1vo~:i;ls11k d a gyorn'I ..

novmye_;;.
"

A hagymas-gum'
I

Doveny ker :lhal~ban

nyuga_mll tlli'lapo ban arulj~k.' y~-krlaU~ag,gytlkrte: n novtnyekrUl '\I':rJJrlI sz6. OIY-d.n' gyedek'et ' ri]11sszunk ~u::llIe~yek-

l

nek leli'~ , n~tgy 11l1gymlll.ja, van;
Jne,g; azt, amillyiknet

fie

vegyillk

~1baIDrm;li,ja

puha,

'1"~~H~lJ~ fOf1l11yadtvagy AI

oleos

• 'Tanded D' - II :n --; -II nov/or 'k legtobh no¥, ny mar U!JJ~esen kilfejlell
L_

fulimii.beUl., tlr~6ede:nyben kaphato,
a,

Olyan 'fr'k, cserlf!i t~rtloln'~_klb a c cportbs , mlle~ytdu~tszal ad fo~db rII v h k, s '"[1 nYUW1~mi ~llapo[ukban~ kero 6sztru tel

I. 'Csupasz gytikerii noveu,ck

a.ldto· a :luct at, tnFl!i.rJl a mek kora u ~illlt )edeny ~vagya, ,gyokedabda merere, VegyOk 11;;1 nov,enyt a mr£oede'rnybol 3J. 'ugy, hog . a i -iSha; a' til lt3rtjuk. a. ':ydk~ ret

novenyekel. es;1SQvm:1'val egy klc it la1.n5U~ :f I ~t talL~Jt, Assl1nk l<:e~"zer

z ilyen na,'ljr,eny,ek vas1rM. amU

'11 ~uij,k

meg" ho~~ a gyoLc'r rknek vnn- _.. elegendO' ht!,tytU az "lny n. '2; es t~ g en eiolhrdu16 gyomnov'~nyd{ nem okoznak prOb~elnal, am ha IInahal M~~Uunk: a talaj fd5zinell az ~2~ i lezh(;!lti, hagy a 'n6v~nyt It\lllonIQzt~l(. Cselrjl!kl"t~1ellenorffizzli.k hogya gyok,_'rhezkepcsl
j

veg,eig '~or~eno 3'fUStr-Jsu.k o~lii<'l,b6I, emekek U {Soc t, Ez,eket a h eszerz .:s utan m,jne~ hama '~,ll ke'~1 Uh-~nt Ha uz mnal nem mdjiuk Ok ,- Iulr 'Lnffil,:t gyok srn;!,~

p dig k 'zi vtllaval nL_g~am~u':;:z.!tiuk,. Hely,ezl.u'k:.:a. no'Venyt a. g,odc)( kOiepebe. TfShsut vtssza a ldasott ralajt" melyet
kertl komposzttal '~5 em' keves la an ol,d6dd ltip 6. al g,-'zrnnk [1 ._iY'o kerl"ly.akn·!i~ nyo<fn~'.djllIk meg gyki ·S],[ a t..iajtmajd . laposan onto·zzu,k be hogy 3. I h t6 ~ gjobb kezdet t bizto ctsunk f'Cjl6Jcscnek.

kelt ii:unenetil~g h-~yel.zU.k sek.el:y godo,r-

be, a lornh'ja. L(nllboz~u~~ m€!g~~~el.. lden ,diigaz() ~et~n, ne asztmrnetrlkus,
artnyos-e

e~s,z,6rjunk

rJjuk egy keyes ned. es

fo·ldel~ hO,~y ne szirudjar:nk

ld (verm "1~s,).

f

• FoJdlabdas
k'oZll,k

nD1V'l~ek lE·' e fa~~1!t!k~

A

OVENYEK ELHELYEZEsE
N~wFf!.NY.uT.u
&iA.~U~D01T

~l,al,- '-h:i- k, gy6k' dl~.5 0.["m:lxm ka]h:a.~O:k:) ~UllW ,ZI' I Iilf ~hogy :a f6kLel nem l3.V0h1,otU'ik el a ,gyo"k rek

A leltObb n oveny a nepes, te 'eg6s Ih,elye't lkedveli. Ii\rleha.ny faJa a, felamy.ekot kedv,eli
I(a IIpmbtlltJUat6 'fak arn:yeldib'Cfn,
1

'. 'Vi~nk magunlkkall egJ' j'o kerteszeti kezfkonytmt ,a Ikert,E§szet~ be., Ifgy mi:el:ott megv.-ell"llilen'k. a novffilJt. e'lienor,l~etjuk.hogy az megml'el=e az oHhonii 'leTm5ffiil~ nek e 5, m: elY'6b 'felttt~l:eknelf,(. neveU novenyek ie'veles es 'wira~6 ,a[l apollti,;;m v,as&ro'lh 1t6k m:£i!g;rgy amnnall ~athaljll!k hogy Imilyen n6vsn)1, vasarohJnlk.

,al 'luze IFlap~en,Y'ol v,cte,tt he~yet),. Vis;zonyl,~' '~js nc;v 6ny' frll jril. m,aga~ az arflryel~os het)!eken. A.legWbb nfiveny a napos es a felamyekos helyeken egyamnt meget ArnyekDs hellyefll gyengibben vj~ag!O!ll:ak a·m a viragok wvjlJb megmarad'nak, $ ,9zinllket jiobban megtarijiak.

vau

NOvi!NY

e

L

ii,

A si§rgt:ll Ilevehl esa tarka ItDvinyeknElk

na,pfe1nlyre' vain sz;(iik~e,gOk.ahhaz, hogy
szfnesedJenek, deaz eros n~p9ugarzas me,gegetheti a leveleket. ., A UII'a e}'s a wid tevemu nownye'k sZilnesebbel~~ valna'k er,Os napfenyben.
I)

meprzselt
(eveJelc

meste;:s(gesen ('Qn~" $1M

• A tar,oetienyben

,fg.es2se,es bi~ik

HelyeWinlku~:teto~6~eg~t tragyal m ij lrt:etDgijdome. segllve' ,flzzel ,e noveny' novekedeset
I

es

A,~~g_tijb(;jlold Ilomb'~,n

Ilel)ren ~sszepen fejladl k.,

18

TIII.AJ(;ONI)QZ'\S

us (j1.'I"ETlls

19

.

A

A

NOvENYEK
novenyek ban nem jeleru nil nagy

GONDOzAsA
bizonyos foku gondozast. sem, aktknek segnsegevel

TApANYAGELLATAS

ulretes utan is Jgenyelnek

Ez azon-

terher

azok

szamara

nines elegena tala]t j6 mind-

d6 tdejuk a keneszkedesre.

Az alabbt tanacsok

segben ludjuk tarrant, ami btztosrna, fordnas mellen is kepesek eroreljesen

bogy novenyetnk fejlodm

minimal is energtara-

A novcnyek egeszscges fCjl6cl6chcz harom alapvet6 elem sznkseges. nitrogen (N), mely etas, eros tevetzercr eredmenyez, kalium (K), mely elosegn: a vtragzasr es a termest, valarulnt :1 fas szarak meger6sooeset; foszfor (1'), rnely a gyokeresedeshea fomos. Egyeb elemek tobbek kozt a magnezturu (Mg), ktsebb menrryrscgben sznksegesek a novenyek fetlodesehez Alt61

• PoralakU es granuWt mutr:igylik A poralaku mutragyak kounyen feloldodnak ;1 talajban, ha azt a noveny korul :1 fellaziquk A lassan 01d6d6 rm1tr:lgyiik:tt frlmreteg verna korul, mely lcbomlik, ha a talaj ndott homersekletre melegszik. Nehnnyuk harasa harem horoptg. masoke hosszabb tdefg is elmrt

• Vizben old6d6 mlitnigyak A vrzbcn old6d6 miI\r,'igyak:u gyokerhez minel kozelebb kell ontenunk, his? a noveny fgy jut leghnmarabb hozzajuk. A tapoklat egy resze azonban a vrzzel cgynu ,I tala] melyebb retegetbe sz.varog

,I

Figyelem!
AmOtragyakhasznalatanalmindig kOvessukagy<'irt6kutasitasait.Kulono. sen nagyligyelmetfordilsunkaz sukra.Atapoldatokttlladagolasaano. venyesre keros natassetvan adsgore-

• Ha a tomlot

tapoldathigll6

keszulekhez

csallakoztatjuk,ugyatapanyagol
konnyebbenkijuttathatjuk.

TA1.i\JGONDOZAS

ES ()I:JEn~S

MUILSOZAS

21

Mutcsozxs
A
mules olyan - alralaban szerves - anyag, arnelyet a novenyek kore, a tala] fetszrnere terrtunk. Megakadalyozza, hogy a talajbol a nedvesseg elparologjon, fgy kevesebb vizet kell hasznalnunk az omozeshez, valammt
csokken a gyomnovenyek csrrazasa is.

F6LlATAKARAS ............................................................................. A Fekete rmlanyag foltavnl vegzeu talaj(bisd 15. oldal) elnvoruja ;[ gyomokar, es rnegvedi a talajt a ktszaradast61. Letezik egy dragabb, perforalt folia is, mely esozeskor atereszu n vrzer. EZI laza szerkezetc ralatoknal erdcmes hasznalnunk, melyek meg f6lia alan is hamar kiszaradnak. Terltsuk Ie ;[ f61i:"i1
takaras

a teruletre, melyet meg akarunk tisztftani. A f6lia szeletre rakjunk koveker Feiszfnere szorjunk apntott fakerget, rgy szebben fog mutauu. Miutan a terulet
gyommenresse vult, a fouar felszedhet-

IDOT

KIMELO OTLETEK
erterrtese eiott

jtlk. Tnlajtakarokent akar on is hagyhatjuk, kessel pedig vaghatunk r:t nyilasokat, uhova beulrethetjuk a novenyeket.

• Ogyeljlinkara,hogyatalajnectves tegsen a rnutcsanyag

• K6rlilbelul

5-8 em vastagsagu

mines-

retegetkeszilsunkanovenyekkCire. Azennelvekonyabbtalajtakar6nemeleg hetekony .

• Szerves mulcsok
mulcskem 1611en6

A szerves rragyak
Felhasznalnsa javnja

a tala] min6.~get. Az ereu kornposzt, akarcsak az :'illati ercdetn tragya, kivalo mulcsanyag, bornlrtsukkal a talajba trlpanyagot [uuatnak. Kezelesuk azonban
nem nil egysacot, kozou rmvel nehez ehernent a noveoyek

• Mestersegcs mnJ.csok A keneszerekben kaphato zsakba csomngoh, mesterseges mulcsanyagokat k6nnyu sztllnant es kezelnt. xozntnk a ket legkedvehcbb fajm az aprnou f:Jkereg es a voroscsbarna sZlnu knkanhe] • Durva szemcseja
vfzelvezetest mulcsreteget igenyl6 erdemes

kavics
noveoyck terttenl

A

gyors
kure

Eles kessel, olloval vagy merszoonoval vagjunk X alaku nytl.lsokar a foltaba. Tiirjuk befele 11 fulcket, hogy negyzet aluktl UIICI61yuk;lkat kapjunk

1

Assunk a noveny h'Yii~erla1xt:ijan;il nagyobb mereul godrot. Ovarosan sZI....Jji.ikzet ;1 gy6kerekct, es helvezzuk s a novenyr a godorbe. A ktason folddel tcmessuk be a godror, es nyomkodjuk le

2

durva szemcsepj

kaviccsal

kevert

• Akavies

arreuett.hogyjot

fed, dekcratrv

isegyben.Akavicstakar6gyorsanelvezeti

keozcdesetis

rnegneheartl

.

• Akavicstal<ljtakarobauitetetttorpe termetilevelok-peldaulatengerparti gyep5zegfQ(Armeriamaritima)-ide~lis an6venyekkavicstakar6baulteteshez. Ezekazor6kzoideveICikasoknapsOtest esajovlzelvezetesOtalajtkedvelik.

22

KERTI KOMPOSZTALAs

.....................................
KOMPOSZTLADAK gyfljljDk, mely labjaNehany
Kornposztalasr erdemes specialis korn-

K
A

tvalo komposztot lebomlas

kapunk,

ha a kern hulladekot anyagga medon konnyeden, taplalja

halomba.

utan gazdag,

termekeny gyorsan, felesleges

valtozva

javft]a a ken

nak mmoseget, alapvet6 hasznosrthanuk

es komyezetknnelo az

novenyeinket.

szabrtly berartasava!

keyes energfabefekteressel

amugy

kerti hulladekot.

KEirn

KOMPOSZT

TARTALMA

poszrladakban vegeznr, mfvel (gy gyorsabban lebomlanak a hulladekok, es a kertunk sem fog elhanyagoh allapontnak kitszam. E celra szrimos f.'y:lrtm:"lny kapharo. fabol k6zolt, mGanyag, osszeszerefbero, tnetve mar clcrc osszentnou fajta. Olyan ladat vrtlusszunk, amelyet kiinnyG osszerakn! Nezzuk meg

KOMPOSZTKEszfTES .....................................

• Haztartdsi hulladekok
min6sega komposztot

Kiv:l16
ereu

kesznhettjnk

gesen

• Lehet6seg szertnt <1:(. apr6bb es a 11:1gyobb darabos reszeket kcverve, retehalmozzuk Fel a hulladekot • A lebomkist folyamar gyorslla5a crdekeben szorjunk - uz uunuunct bemrtv.r-. komposztaktivalot :1 retegek koze. Prtss allah tnlgyliv:ti hasonlo eredmenyr erherunk el • Ha a lada megtelt, takarjuk Ie, hogy a meleg ne szokjon ki, es ne essen bele lIZ .:~6. Hrirom-hat h6napon .it hagyjuk Igy (a lebomlas nyaron gvorsabb, mint te!cn).

gyumolcsok
kelerkezen

es zoklsegek
maradekokbol,

ttsztrtasakor
realevelbol,

6ri'l[t krtvebol, osszezuzon rojashejbol, valaminta h:lzidllmokhelyenek ukarrtasakor keletkezo maradvanyokbol. • Gazd'lSugi udvarb61 szarmazo hulladckok Az dll~l1i redecr tdg)"'J kiv;\!6 e :myag. Egy keveset relhaszrutthatunk a reg: sz:tim:1b61 es az alornbol is. • xomposztalasra
anyagok

:lkliviz<'l16

nem aIkalmas
- tnbbek kozr

A Futonovenvek

az aproszuldk es a rarackbuzn <es a vaslag karogyokenj novenyek - mint a pitypang - nem alkalmasnk kornposzcilasra, mivel ezek a komposztrllas! folyamat sor::in·alwhiban nem bomlanak le. A mal rnagjukat hull.uo gyomokm se hasznaljuk fer. Ne kevequnk be f611 erelrnaradekokat scm, vagy barmi olyan elelt, arnely tejtermeketvagyhliSltanalmaz,mivelezek a fergeket csalogauak. KcrOljGk a f:"i:; arryagokat is, rnert lebornkisuk nil sokafg tart

·Szamosj6minosegO.keszkomposzt-

alapanyagiskaphat6.llyenekatozeg, a k6kuszrost es az aprrtott Iekereg

nelkul hagynunk

24

T"'Ii\JGONDOzAS DtTET~.s t~~

GILISZTATENYESZET H
atalakrtasa legegyszerqbben gtltsztarenyeszer SZOHGOS Gihszratenyeszresre olvnn mrtanyag edenv alkahuas, melyben spectalts kornposztalo gilisztak a szerves any:Lgokat j6 minosegu, rapanyagoklxm gazdag komposzurl dolgozzak fel. A menektermekkem keletkezo foryadekor lcszrvat-

LETESfTESE
segnsegevel vegezheto el.

akerti.lnk ktcsi, valoszrnttleg nines helvunk, Hletve nines eleg alapanyagunk nagyobb adag kornposzr kesznesehez, Ilyenkor a szerves anyagok

GYEPEK ES EGYEB TALAJTAKAR6K
Sok kertesz sxdmara a gyep a ken elmaradbatatlan. resze-: z6ldelld ji1szdnyeg, mely a diszesebb nooenyek szamara is kivdl6 alapot kepez. A funyiras es a szegelyezes azonban rendkiviU iddigenyes lehet, ha nem ismerunk nebany gyOl'San es egyszeraen alkalmazhat6 modszert. Ez a fejezet segitseget nyujt ahban, hogyan udljon magcetessel vagy gyeptegldb61 kesziteu gyep a lebeui legbamarabb hertuni: diszeue. Ha ugy gondoljuk, nines eleg iddnk egy gyep gondozdsdra, szamos mas dekorativ, alig muneaigenyes kertdiszit6 m6dszert ismerbetune meg, t6bbek k6zt a k6vezet, a deszkaburkolat, illetue a hauicstaearo kesziteset,

FERGEK .............................................................................
• A gntsaa-reuveszcctcoy alptra, indite anyagkent ternsnnk 7 em vascrgsagu keru kornposztreteget. Erre helyezauk r.'i a giliszt:lk:rt

ereu

2

rcndeles acelra

szerezhetjuk

h~zilag is. AZ tin. tigrisgilisZl,lkLI postal tit jan, Hletve horgaszbohokban be. A foldi giliS7.l:lk erre
nern alkalmasak.

• A giliszta-tenyeszedcny szltaljuk ,11;1 komposztot, nem bomlon anyagok Ezeket es kenlljenek. - egy

kiuritesekor

Minden anyag, ann kornposzntlasru alkalmas, a gjltszratenyeszteshez is felbasznalhato (lasd 22-23. oldaf) Ehhez tehettlnk hdsI6f611 eteleker

hogy a meg le a giliSZIlik kulon
keves komposzr-

is

tal egvun - tcgyuk vtssza az edenybe, hogya folynrnm ujb61 elkezdodjon.

A GILlSZTATENY~SZ£T TAPtAtAsA CSa~akkorSl.6rjunkujabb.etegkonyMihullaoekot a giliSl.ta<\gyra. amikor a gilis1;l~k m~r erkezdtek feldolgozniazedenybenlevoanyago!

Figye.em! Agmszteegy eknvrtesa terenrerassut
Agilisztakatugyvedhetjlikahidegtol, hogyazedenyOketletakarvatartjuk.es olyanhe~evissziikbe-feszerbe. iivegtl1!izba-.aholah6mersekletnemesik

Iagypont ala,

FELSZERELES

A
I

megfeleto

eszkozok

hasznalataval feladat.

a gyep es a tobbi munkankat

tal~jtakar6

gon.doz'ikerti szermerererol

sa j6val egyszernbb

Szamos,

megkonnyrto fiigg a kertunk

szam kaphato, az, hogy koznluk milyet vasaroljunk, es sulusuol - es persze penzrarcanktol.

12
I
I

FONYIH6 GEPEK
• Benzinmotoros ffinyu-ok A benzinnel mukod6 fanyfr6k olyan mgyobb gyepek gondozasara is alkalmaxak, uhol nines csauakozast vezeteknck. Ezek a

2

II
I I

• Elcktromos ffiny{r6k Az elekrromos kiinnyuek, hasznnl.nuk egyszenl. hozz.tjuk kupcsolodo elekrromos vezerck uzonban tgencsnk lehet. Kaphatok rnelyek
h~szn:1I;ll:ivallnegeJ6zheljOk, :1 hogy

zsinora kesek aid kertlljon. fiinyirok Az akkufUny(r6k eseteben

• Legparn:is ffinyir6k Ezekkel a gepekkel gyorsan osszeszedhctjuk a lehullott faleveleket. Kulonoscn hnsznos felszercIesek ;1 nehezen hozzaferheto szegletek

• Akkumulator-os
mulatorral muk6<-i6

nem kelt a vezetekkel lxrjlodnunk. Ezek a gepek azonban nchezebbek, az akkumukttorukar JX'<lig tohenr kell. Egy tonessel csak korlatozott reruleten

KERTI SZERSZAMOK ..................................... A kerti szerszamok kozon lcteznck ktzamlag gyepgondozasra ktfejlesztett
eszkozok, rarrasara de sokat mas felulerek rend ben is lehet hasznrtlru. 1-Ia nem hasznaljuk rendszeresen a szerszamokat, erdemesebb kolcsonozm 6kcl

tisz\l1;b;ira • OntozOrcndszerek Ahhoz, hogy kertunk meg szarazsag idejen is zoklelljen, husznaljunk sz6r6fejes tonuot

Dfszkerteknel erdemes ontozorendszert ktalukuaru. 1-Ia vrszonr nem szeretnenk nil sokar bajlodni a gyep omozesevel, egyszertjen csak hagytuk - a kovetkezc es6 utan
fog zoklcllnt, bar

gyengOlni fog

Figyelem! ktegyengernt a saegelyeker.
uestromos kerti gepeken a serOlesek

es ez erernutes euermese
oket nedves m nyfrasara!

eroexeoen

• Gyepgereblyek Kisebb gyepekr61 egy rugalmas fogazaru gereblye segnsegevel is konnyen es gyorsan usszegyOjl-

mindiglegyenmegszakit6.Nehasznilljuk

29

GYEP

LETESfTESE

!:..~l~~?~:~
A teglalap alakora lcrakott gyep szelernek kerekneser a kovetkezd lepesekben vegezherjuk el. Mindossze egy kfs hoegy

_
mokra. zsmorra, egy egy mrlanvag Fclhold

.
poharra,
alaku

a gyep tobb gondozasr fgenyel, mint mas ralapakarok, megen ;1 faradozast. II frf megnyugrato larvany szamunkra. Puha, akar meznlab is nyugodtan lepkedhetunk rajta. vtragatnk, novenyetnk termeszetes ktegeszraf l6je. Oyepreglak lerakasaval rovrd Idon betel gyonyorc gyephez juthatunk.

B

fndarabkara,

szegelvvagcra

es asora lesz szuksegunk.

GYEPTEGLA

VAGY FUMAG?

2
1
GYEPTEGLALERAKASA Egyenesvonalbantenlsiikleagyept~alekefcsel. Acsikokateltoltelrer.dezesbenhelyezzUkszorQsan egym~smelteesmtige. hogyalehe\Q iegjobball usszealfjanak

minl"l allaglOOx30 cu-es, hrlrom reszbc osszehajton reglalapokbnn k.rphatok (nalunk a klscbb mereta gycph~gl;'[k terjedtek d) A magrol neveh gyeptegla kivaloan alkalmas kent gyep keszrlesdre, dr:iga mivel tgen j6 lllin6segu rtnt Hosszu - vtszom mint tekercsben is. Rendszev;1110z<l1.

~~~r;~~z~,t,:(~~~~~~·:i.l: ::~~re~l~.:~~mG,l11yag meg A poharat [eloljuk 161lSok

vegel rogzrtsuk egy lyukas
poharhoz.

hornokkal.

Huzzuk ki feszesrc a zsrnon,
ki uz rver

es a homokkal

vekonyabb,

a mezet kaphmo.

~.. :::::!:?~~. ~ ~!:~~.~~.S.~
A
gyeptegla az 6sz, tocben

_. . __
:1 lerak.ist, a
Gereblye kijdoll

.
fedjOk

lerakasanak
am enyhe

legaikalmasnbb
teli vagy kora Figyd-

szeteket is
dongoljunk

le

iUeje ravaszt

fejevel

meg

is elvegezhetjtlk.

II

junk ana, hogy a gyeptegla napon belul megtortenjen, ben tonkremegy.

sz::11111::1s;1 ker inert kOl6n-

nnnden egves tegkit, es rakjuk le rfket szorosan egymas melle

I:

• Az osszeeresztesekhez • Padnrabkaval es zsmorral a reruleret. Ha szabalytalan szeretnenk lerakni a gyepteglat,
junk kent tcmlor a kijeloleshez. ki

sz6rjunk keves

II

hasznalA gyep-

tegla halomhoz

kozclt reszen kezdluk

30

GYEI'EK

I\S

EGYl111

TIIlAjTIIKII1(6K

A GYEI'NYflt~SI\

31

A A

GYEP NYfRASA
t61,

• 'rdpanyag-cljatas, Figyelem! nyfrjuk, FOgg a trpusatol, az id6jaras bozontos, cgycnetlen gvepet is .mantknrozott" gyepet szeretne h11Ha a fiJnyiro keser ala k1ivek,gallyak kerOlnek,amelyekmegakadalyom\k amOkiideset,kapcso[jukkiagepet (elektromosfiJnyfr6mllaramtalani\sunk is),mielijttkiszedjOkabeszorult tujlladekot A tdpanyugok javftjak

ontozes
a

z, bogy gyepunket mil~.en gyakran es persze saj<'it rzlesonkrol. Van,
mfg mas egesz nyaron gondosan

akt a

elvtselt,

ni maga kortll.

12 I
I

FONVfRAs
• !.assan novo ffifelek Lereznek olyan CWnyrr6 gepckkel a 26. oldulon

geL, hatasukra gyorsabban Hasznalatukat azcrt ne vtgyuk njlzasba, men nzt vonja maga utan, hogy meg gyakrabban kell Iavet nyrmunk A mvasszal alkalmnzou, lassan old6d6 tapanyagok fokozatosabbnn, hosszabb ideig harnak. Szaraz, nyan id6ben ourozes hatasara szmten gyorsabban n6 ~l fa, bar ;IZ ontozes gyakran felesleges. A az eso. • SzegelynyU-.is A szelek nyfulsahoz kl~Waljunk sorvezerc szalagot

2

I
I
CSiKOSRA NviRT GYEP Hengerkesesf(inyrr6seg.~g~velkl~ss<:ikus, dekorativcsi'kok<llnyirh<llunk.

FUNViRASI

TANACSOK

• OriaSi kOlonbsegetjelent,ha

el egy forgokeses

frlnyrrovnl, mini egy

maradhar a gyepen
• Nyinisi alralaban ern-net

a gyep szeleits A

rendezettek

rnagassag
nem erdemes

ro vet
2,5

Hogynekelljenannyit hajladozni,hasznaljunk hosszunyeiOszegelyvag6t vagy rnotoros szegelynyirot

kisebbre

vagnunk

fgy meg zold marad, eS a kopdsr isjol bfrja

naso 27.

nidal).

• AfUnyfr6keseilegyenek elesek.Atornpa kesek nern vagnakegyenletesen,csak teptk e tuvet.errmes kevetkezteben a gy6kerekesa serulnek szarek

• Ne nyf~uk le tul r6vidre

a fuvet.puszten ezert.
hogy ne kelfjen vagni otyen surun - ezzet csak alegyengult ezt e~Ok fu

efhogy jednek

foltokbankikopik,eselter" a gyomnovenyek

32

GYEI'EK ,;S EGY(,B 'l'ilLAJIi\Ii:AHOK

A GYEPGONDOzAs
A
dekorattv gyep gondozasava! TAVASZI MUNKA.K

RUTINMllNKAI
eltoltenunk. Sok, kerte-

NyA.RI

MUNKAK

nem kell orakat

szetr ktadasokban kulon-kulon lefrt, tdorakarekos eljtrast egyuuesen is alkalmazharunk. Ezek kozul is a legalapvetobb a gyep nyrrasa.

• Fiinylris Nyfrjuk renoszeresen a fuvet - amfg a levcgou fudarabok kicsik, nern szukseges osszeszednt,
a pazsiton lehet hagyni. Ne v:igjuk

a fuver 2,5 em-riel alacsonyabbra. • Onlmes Leherdleg meg szaraz icl6szakban se onrozzunk. Ha megts szuk-

2

• Ffinyiras Ahogy a fa clen az 5 cm-es roagassagcr, megkezdheuuk nvrrasar A fD"nyfr6 kcscn 4 em magass.tgra allrtsuk

,I

hcsszu nyehf gyomlrtloval szedjuk ki (Hazankban a kerti gyepeken gyomrretsra kiz,1r61ag a Calcurea granuhtturn engedelyezen.)

seger

erezzuk,

hasznaljunk

sz6r6fejes

ontozdrendszert. Ugy alhtsuk be, hogy a leheto legtobb helyet erjen a vra. Az onrozest estenkera vegezzuk.

OSZI

MUNKAK nyfrjuk a fuvct,

• Ffinyfras nnkaobn» nunt nyaron. • Gyomnj)vcnyirt:1s
(nem fafele) gyomnovenymo szene!

A szeles revelo pusztult mohar gereblyezzuk ossze, Nagyobb gyepen eZI erdcmes morcros gereblyevel vegeznt. zs«, osszefGgg6 ferllleteken a mohas fa min6scgcI ugy javfthatjuk, hogy vnsvtllaval fellazitjuk a talajt

•A

fulevelek

osszcszcdese

A lehullott

gyornnovenveker

tudjuk ni :1 pazsitbol. Hn az egesz terulet gYOIllOS, hogy icl61 sporoljuuk, erdemes rapoldarot C~ gyomirt6t kornbtnaltan tartalmazo szert hasznrtlnunk. Ha csak keyes gyom wl:llhal6 a rUben, azokat

• Taparryagellatas Meg a j6 min6segu gyepteglanak is j6t tesz a rapanyag, am fontos, hogy kjzarolag cssze! alkalmazhate fajrat hasznaljunk. Meg a min6"s6gi gyep novekedese is rnegugrtk, ha - iJ61 is megtakantva - t6zeg, homok es terrnofold keverekevel szorjuk meg.

TEU

MUNKA.K is

• Fiinyinis Enyhe tett idoszakban saakseges neha-neha lenyfrnunk Probaljuk 4 em rnagasra a rnvet

ezaltal

a gyep

min6seget

is javfljuk

NE LEPJ
Fagyosid6bennejarjunkafuvon.mert al;'ibnyomokhelyenafiivetletapossuk, esottelpusztulnakaf(isz;'ilak.LehetOseg szerintes6sid6benselepjOnkagyepreacipOtalpararagadttermOfOldetelhordva csOkkenafOfejl6desenekeselye.

• A ffinyCrO karbantartasa a
heteker varharunk, mrelott

xesc

vlsszakapjuk

VIRAGOS GYEI'EK

35

VIRAGOS GYEPEK

G
gokkal

yepunk csupan

egesz evben mrrumalfs gyep

pompaztk,

ha vtragbagymakar telik. Csodalatos gyors evben es egyszerc. noveny tovabb

ultetunk larvany Utana

bele. Ez egy vitapedtg mar ulan

id6be

es energtaba

tel: ravaszi a dolgunk,

- megvalosrtasa es minden

• Problemak Ha a vtragok fCjl6dese nem ktelegno, elofordulhat, hogy virus ramadta meg a hagymakat. Assuk kr, es semrntsftsuk meg 6ket. Arra a helyre ne ultessunk ugyanolyan npusu hagymakat, men ujb61 Ielhukkanhar a beregseg. • Ovatosan nyirjuk a fuver A hagyrnas novenyek elvir.igz<'isa uran nyolc helen <"II ne rryirjuk le fuvet. Hagyjuk, hogy a hagymak elegend6 rapanyagot gyujlkoverkezo
Ha azok

HAGYMAs-GUMOs
ChlonOOo/Ca luciliae Crocus chrysanthuses

NOYENYEK
viragzasu)

I

Anemoneblanda(tavasziviragzasu) (tavaszi

Colchicum(os<:iviragzasu) hibridjei(kora C. ffavuses viragzasu); tavasziviragzasu}; hibridjei (tavaszi

konnyrf

htsz a legtobb

fajra hagymas

megeredes

meghonosodtk

a pazsnban,

szaporodik

C. nudifforus{6sziviragz<'isu); C. specioslls(6szi c. tommasinianus viragzasu); (tavaszi viragzasu·);

2

VmACHAGYMAK

MEGHONOSfTASA

A GYEPBEN

C.

vemuseshibridjei(kes6tavaszi,

koranyariviragzasu); Eranthishyemalis(teliviragzasu) Erythroniumdens-canis viragzasu) Fritillariameleagris(akotOtttalajtkedveli) leucojumaestivum(akot6tttalajtkedveli) NarcIssus (korai t6rpefajtak) umbel/atum (kora nyari (tavaszi

2

TAVASZl VIRAGSZONYEG Ezek a acem illirsafranj'Qk(Crocus fommasinial1us) a kora tavaszr idoszakban szines fogadlat~sban reszeeuk a kerti padon megpihen6kel. novcnyek

Omitho/agum viragzasu)

Sc/llas/berica(tavasziviragzasu)

• TelepitCs A hagymris-gumos nove»yeker napfenves helyre es lombhullato
Elk ala egyaranr ;1 k:het ultetru, nuvel

mulasaval mdr nem vlragoznak, csak leveleket hoznnk, v,116szfnuleg
tulszaporodtak ki a csomor, mokat, az adon szedjtlk ultcssuk et helyen. F.mdjOk saer a hagymagu-

a novenyek
kifejl6dese

eron

Ink teljes lombozautnak befejeztk teljes noveke-

e,

6kCt ujra.

Nag~obb bagymak elu.ltetesekor szorjuk szet 6kcl a teruleten ugy, hogy ne erjenek egymashoz.

1

Ol.lel?-kall<'il1aI1ss,~nk klil6n1116 kts godmket. Helvezzuk bele a hagymakar a [avasolt melvsegben, maid remessuk vtssza a folder.

2

K6wZETFK

37

KOVEZETEK

A
vezer

IDOT KiMELO burkolarok mindenkeppen,
- ha egyszer mtndenfele lerakasra tdojarasban sokfele format strlusu iddr megrakarno csekely karA k6OTLETEK
• Agyart6k eere altai mar es

pazsnhoz

kepest

a

szilard

megoldasoknak lgenyelnek, lehet igen nepszenf,

szamnanak raadasul

kerultek, anyagbol,

bantartast formakban egyszeruen,

hasznalhatok.

tdotallo

talajtakaro, Sok modern

melyet

valtOL1.(OS

meretezett

formazottlapoi<b6! bonsotunebb koroketis weket egyszeroen es

megeprter».

rna mar vtszonylag

mi magunk

is rnegeprtherunk.

2

kirakhatunk.Ezekaformak megtoruc a negyobb.

ANYAGYALASZTAS

buncnattarenatott
letekegyhangusc\gat, elkeszrtesukpedigcsak rrurumens monkatfge-

terc

2

nyel,eserdekeslatvanyt nyujt

gunk lesz eh'Y lupvtbratoros • K6Iapok
fonnrlkban k6lapokkal

lom6rfl6gepre.

A kulonfelc szfnekben,
es mererekbcn gyorsan kaphato lefedhetjOk

a teruletet. Hatranyuk az. hogy sulyuk miatt nehez veluk banni.

• Kovezer-kompoztciok Tegl:ikb61 es terkovekbol nagy id6r<'lford(tasS:11 luurtsos kotesrntntakat (sejtkotes, halszalkrts kales) leher ktalaknam. Olyan lapok is kaphatok, melyek a burkolt fcluleten olyan harasuak, mintha sck klsebb merenj burkol6elemb61 keszuh volna.

A

BUHKOLAT

LERAlcASA
• A gyors stker erdekeben olyan nunrar vabsswnk, melyhez keyes lapor kell vrlgni. vnlarnennyr vrgas azert elkerulne(ellen, de rneggyorstthatjuk, ha beszerzunk egy kofurago vesOt vagy cgy sarokcslszolot. Munka kozben vtseljunk szem-

~~~--'~_'~~1

• Burkolat aki Jegjobb, ha a ktemeh tukor aljtral O em vaslagsagd visszatohott es romontett folder es arm 5 em vastagsagu eles homokot ternnnk. A7.nlapozas nelkulozhetd, ha ,I talnjnak j6 :1 vrzelvezeto kepessege. A teruler legyen elsinutva, a vrzelvezetes lilian eh'Y ktsse lejtsen • Ha kulonbozo mcreur vagy sz(mi munka

es fulveddt, valarntru legaomasakor. • A lapokar iIlesszOk szorosan egymas
melle. Munka kozben hasznaljunk

vrzmencket.

A tartos, srk reruler elerese-

A burkolt lgezan stllusu

termetet

a szegelyezes

tesn

befejezette.Bzarnos szegelyezes tve ategtaszegelytls

kifbnfele

kozulvalaszthe-

tunkbeleer

OlyatvalasS1unk,amelyet k6nnyenletudunkrakni.

KAVIcsAGY

BURKOL6ANYAGOK tdealts burkoloanyaga a kavics, anyagokkal mrnrakat ~1I~i raadasul forma]u egyun is kaphatunk

KOMBlNALASA

S

zabalytalan olcso,

alaku

terulerek

gyorsan

es egyszernen egyarant tdeaus.

elkesznhero. keverve

A koterlen latvanyos

es a kotott

kertek sulusahoz kalmazhato Gondozasa

Mas felulenakaro neua-neha

al-

- koburkolaual, mtndossze abbol

teglaval all, hogy

ki kell gyomlalni.

2

A

rELULET

EL6KEszfTESE

lOOT

KiMELO

OTLETEK

A kavicsor mas burkoloanyagokkal ktvaloan lehet vegyesen hnsznalnt. A kombmatassal megtorhetjuk a nagy tertueur szilard talajtakar6 feluletek durva es uralkodo hantsn. Rakjunk Ie kolapokat szabalyos ulakzarban, de egym:lsl61 kulonalloan, k6zejuk sz6rjunk kavrcsot. A k61apok akar lep6k6vekkeru is szolgalhatnak a k;IViCC&11Iesz6rt ulan. A kavicsot igen lntvanyosan leher deszkava! is kornbtnalrn, mrruha :1 deszkak

·Alesz1lllrtottkavicsotalegmegfeleIObb helyrerakjukle,hogynekelljentul messziroltalicskaznialeburkoland6

o Akavicsszetsz6r6dasanakeikerOiese eruekeben
o

keszrtscnk

ercs

szegelyt

A2apr6,kerekkavicsoknemragadnak e ccotetoebe.es kermnek e

ennare

ekasba.rnot

az eies kovek gyomirt6szerrel

o Tavaeszefkezefjukle

• A tala] elOkeszitese A kavi<.:sagy lcgyen szilard, de j6 vrzelvezetesij. xcsznsunk 8 em vastagsdgtl alapozoreteget rcstah kavtcsbol, majd hengereljiik Ie. Ez a rereg segn megakadrilyozn! a gyornnovenyek eI6tOrC~t. A kavtcsfetntet szetere eros tegb- vagy cserepszegclyezes sznkseges, hogy aZI egyben tansa O:isd 37. oldal).
alnpja

• A kavics ehernese Cereblyezzuk el egyenletesen a kavtcsor kornlbclnl 2,5 em vastagsagban. Ekkora V(lst;lgsaggal egy 20 negyzermeteres rerulerhez 0,7 negyzetmetemyl kavtcsra van sznkseg

<40

GYEI'J:K

rs

I".GY~11

TIlI.A,ITIIKflI!6K

FABUI!KOI.AT

41

FABURKOLAT

KlEMELT

DESZKATERASZ Az arkok a beronfalazo-blokkoknal lcgvenek 2,5 cm-rel szelesebbek es melyebbek

S

ok

kertesz .reszes(~iel6nyben a meleg, termeszete~ hatasu faburkolato~. Deszkakkal es fatorzsszeletekkel puhabb harasu feluletet alakriharunk ki,
Erdemes kisebb nagyon udvarok burkolasara Kevesbe hasznalvoros drags reroletekhez a korhadassal kezeh till draga puhafakat lenne. Legjobb valaszthatunk. valasztas a nyugati

Alapozas celjab61 assunk ker, egyrnas16145 em tavolsagban parhuzamosan elhelyezkedd arkor

mint k6- vagy teglaburkolaual. ni - nagyobb oldaskem

cedrusfa. melt

szemben

ellenallo.

meg-

telttessel

ANYAGOK

2
mokra

vissza

:,'

_
a Ioldct,

es j61 dongoljuk

~~~'A,
•i""

~ -~

:~ .....
le

.

"""" iiC_..-

'.,..

-~

4

Fttrjunk lyukakat a betonb.lokkQkba es a gerendakba. Helyezzuk be a tiphkct, majd csavarozzuk Ie a gerendakat

lOOT KiMELO OTLETEK
o Afaburkolatkarbantartasaegykisse idOigenyesebbaterk6burkolatenal Mindentavasszal kerosodott-e korhadni. ellen6riznOnkkell,hogy nem keacett-e kencserei a ta.vegy

Ha szckseges.jc

nOnkezeketazelemeket.Afaburl\olat elettartamatmeghosszabbllhaijuk.ha evenlefavedoszerrelkezeIjOk-ezlpermeterokeszOlekkelgyorsanelvegezheijOk.

kdkat.

OI'I"IKAI

SULYI'O,,'fOK

43

OPTIKAI SULYPONTOK

ARCHITEKTONIKUS

HATAsIi.
avium

SZOUTER

NOYENYEK
FENYOFELEK Chamaecyparis lawsoniana lawsoniana (sun]

E

GY, a gyepbe,

burkolatba

ulreren

fa, cserje

kulonleges fgy a
f(j

larva ny,

a kenben es ned-

sznue gyrijtopcntkent

vonja magara a flgyelmer. be a reruleter,

A gyepbe

ulteren lomb-

Nehaf"ly,formaranyirhat6 orokzoro cseqe es tcroe

Padus

(tavasszal

feherviragok) Prunus 'Amonagawa'. P. 5eTrula(tavasszalcseszealaku,halvanyr6zsaszinviragok) Robinia hispada (nyaron

hullato

fak kevesbe amyekoljak

eleg fenyhez

feny6felekival6szoliter novenykorlatozoUmereW kenekhez

'Stewartii' Chamaecyparis 'Ellwood's Gold'

vesseghez jut kora tavasszal, anukor a fakon meg nines level. Az crokzoldek sulypontos helyre ulretesre ugyancsak alkalmasak, mert osszel nem hullatjak le a leveletket.

levelzet,felaIl6agak) Plcea Ikupos PUllgens 'Koster' kcrcnahavas

FAK Acergillllala(6sszel uasvercsiomoozan Acerpalmatumesfajtiii (kes6

r6zsaszfmlvir;!igok) Salix caprea 'Kilmarnock' (er6senb6koI6hajtasok,tavasszatbolybos Sorbus barkskat hczj

~~~~~"~'~.l~ .I~:~.~~.

~:.~!~~~ .. ~9.~ ~ ~::~~~

.

ezilstszurkelevelzet) Taxus baccata Aurea' (oszrocos 'Fastigiata novekeoe-

Egy rnucuos fn nhctes ulan kevesebh

nyaron

broorvcros

borbfisii(tavasszal

2

lombozat) Catalpa viragzat) Cercis viragok) Crataegus laevigata (kes6 siliquastrum bignoniodes es (tevasszalelenklomtozet

feht!rvir;!igok,iiss.zels6tet-

sO,kihajtaskoraranysarga)

(blborv6r6s-r6zsaszfnes

tevasszarerer
termesek

es rczsasze

nerencss;!irg;!ik)

viragok,melyetv6ros eovetnee)

FraxinllSom~s(tavasszal feh€rviragok) Koetventena mctatos Magnolia" stellata, retos paniculata CSERJEK M.

(nyaronsargaviragok.iisszel terrnesekj S{}ulallgeana, M, .. Ioehnerl nep-

(maganosannyn6,csoda.

vnegaik mtatt

szenlekl

SpIraea minima

cantoniensis

lrs

(kecsestermet,nyar elejenfeherviragok) Vlburnumcarlcephaalum

nmelyek

(tevassealrczsasteber.
illatosviragok) AZONNALFELHfVJA MAGARAA FIGYELMET Ezavadcseresmye(Prunusavium)leher l'inlgaival, nescs gyilmiilcseivel pampas szcnter ta ebben a kertben Welgelafforlda(nyarelejen pirosI6,majdr6zsas.zinO viragok)

44_

GYEI'EK

I~S I'.GYI~I\

'Ii\L'\lTIIKlIll6K

SZEGELYEZES

A

gyepek tcbbsege neha-neha elnycunek, elhasznaltnak
nagy lgenybevetetnek a gyepnek. van kneve. A gondozon Szerencsere a tonkrement

ntntk,

f61eg, ha
gyorsan ra.

szegelyezes rendezettebb szegelyeker es idol fordnanunk

hatasr kolcscnoz

ki lehet [avrtani, es urana sem kell nil sok munkar

CSERJEK, FAK ES KDSZ6NOVENYEK
Az

Az

EGYENETLEN HOZASA
korinyen

SZEGE,LY

2
II

RENDBE

egvenetlcnne

110z,1.-;a egyszeru

feladat

• Haladjunk vegjg az egesz terulercn, majd vegul szortuk be ujb61 fllll1:1ggal. A vegeredmeny: rendezett, egyenes szegety.

elfoglalt eenesz szanuira idediis, cseeely gondozcist igenyl6 cserjek, jdk es tzuszonooenyee egesz eoben szinpompas reszei eertunenee. Ultetes utan gyakorlatilag gondoskodnak magukr61, jolyamatosan jejl6dnek evr61 we aneleul, hogy az tul sok ercfesxitesuneoe eerulne. A nouenyek megfelel6 6sszevdlogatdsdval kertiink az eo minden h6napjdban szines es erdeees lehet. Alakjuk, lombozatuk, virdgaik es terrnesue reuen.Jolyamatosan szemet gy6ny6rk6dtet6 ldtvdnyt kindlnak szdmunkra. Szepseguk mellett a cserjee, a jdk es a leuszonooenyek praktikus oldala is jelentcs, hiszen sze/fog6kent,

3

teretoatasxtoleeru,

leentesleent

A

FO!\ryfHAST

MEGKONNyfT6

SZEGELY ELKESzfTEsE

vagy souenyeeru egyardnt j6 szolgdlatot tesznek.

Gyorsabb es egyszerrlbb a fGnyfr:ls, ha van s/.egely a gyep meruen, es ngyep szelenek gyakori kiignMsiit is
elkerulherjuk

igen

egvszcrtt. Alkalmazhatunk szegelyczolapoknt, vagv elnkre allrion hosszabb beronelemeket.

T6lts~'lk me.~ meszkovel, Ugyeljunk arra, hogy szintje a gyep sziruje alaumaradjon egy klcsivel, hogy f(inyCr;tskor ne

2

savor

szedjuk fel a kavrcsokn

CSEHJI~K

47

CSERJEK

~.. ~~!.~~. ~ ~~~.~~0.~~
a helvuket. Az ev els6 feleben vuagzo cserjek vtntgalknr az e16z6 evt vesszckon hozzak,

.

A

z elfoglah kerresz szamara a cserjek tdealts novenyek, m~n .!6val kevesebb gondozasr tgenyelnek, mtntha evelo vagy egynyart novenyekbcl ulretnenk szegelvagyazatot. vtragzo es tobbszrnn csertek osszevalogarasaval kertunk egesz cvben sztnes es vairozatos
N6VENYEK KIVAI..ASZTASA

;;,;,~~~;; ~;;;::~;:,~; :;~;>~~,;;,:
amelvnek algal a tala] kczcleben
vazat kepeznek. nuutt Lehet orokzokl

rartos
vagy

.ol"'II-METSZEsI
FORMARA Buxus Puszpeog METSZHETO Phillyrea Prunus Prunus Dome' Portugal Taxus laurocerasus lusitanica caner meggy Babermeggy

lornbhullato,
rermeset dLlsszunk,

es levelel, vir:1g:li wgy ultetjuk. Qlyan cserjet
hosszo tavon dfszfLi

UTMUTATO
Cistus Szuhat Convolvulus Corylopsis Daphne Hamamelis

arnely

kenunket
• OrokzOldek A7.. orokzoldek nem le lcve-

'Ooatus Aurora'
'Rubel/a'

CS :1

Sleimmia japonica

Elaeagnus Hebe 'Boughton Heteromeles Karacsonyibogy6 /lex Magyal Lavandula Levendula alevettelen Ligustrum Fagyal tne vagluk viasza tes reezeklgj

even :1t kertunk alapd(SZei
El6nyDk, hogy huUajlj;\k

leiket. A tarka levelrj fajtak etenk szfneikkel az egyhangu [eli napokat is hangulatossa teszlk. Erre j6 pelda
tobbek kozt az t:1I0IlYIIIIISj{l/X)IIiCIiS

• lombhuUat6 csccjck Az osszel Jevetetket lehullato fajl:ik az evszakokkal
egyurt kCpCL vanozva Sok vari:llj;1k kertunk 055Zkozntuk pomprls szfnekben masok

ttszara
MINIMALlS Callistemon Kefevirag Calycanthus Ceanothus Chimonanthus thyrsiflorus METSZEsT

verazsrrogsoro
Hippophae Kalmia Magnolia Babardzsa PIHosporum Prunusavium(lombhullat6) Cseresznve Rhododendron Sophora Japenekac Stachyurus EvENKENrI VlSSZAMETSZEsT IGENYLOCSERJEK Srugmansia Angyaltrombita SuddJeja Nyariorgona Caryopteris Ceratostigma Cestrum Fuchsia Hydrangea Jndigofera Lavateraarborea Papsajtfa Perovskia Phygelius paniculata davidi

3

IGENVLti CSERJEK

tundokollornbhuliatas

clou,

csu-

AlAKiT6METSZES Sz~moscserjetazevmeghatarozottidoszak~ban megkell metszeniinkahhoz, hogyakOvetkezO~vben gazdagon vir~gozzek

• Dfszcs termesu cscrjck A novenyek kesc nyartol egeszeo tebg hoznak latvanyos terrneseket. E cserjek koze tartozrk a Ptracantha 'Orange Glow: a Viburnum t!avidii es a Cotoneaster conspicuus 'oecorus'.

R6zsAK

49

R6zsAK
!

GONDOZASA .....................................

A R6zsAK

A
A

II
I

nnak ellenere, hogy a rozsak a legtsmertebb es legnepszernbb kerti n6venyek koze tartoznak, elterjedt roluk az a nem eppen vales hogy nehez 6ket nevelni. A rozsanevelesben elert eredmenyek segrttk
Mtndenescrre, kormyen ha valaszrunk, a rozsak
vtssza. Tavassznl

czr az elotteletet.

csaknem ugyanolyan
R6zSAK

mas cserje.

KIVALASZTASA

rozsa-rapoldatot. A es betegsegekkel szemben hasznaljunk spray-r Az elhervadt viragok etetvotnasava!
el6segflhetjOk a vlragz ..nsr

es ellcnall

a k;inevQ

rovaroknak

ROZSAFAJTAK
TObbslaztermeszetesr6lsafajletezik,es megszamoshibrid.Az,hogymilyenfait<\t v<llasszunk.fOggkertCln~61,esazid6t61. amtt rejuk tudunk • Reg! kerti fcrdnanl. rozsafajok Ezek • Teahibridek(nagyviraguak) Egyenes

• aeregsegekket szembeni cuenauokepesseg A fabreas levelfonossag es a ltszrharmar gyakori gornbas betegsegek, melyek egy-egy idoszakban meguzedelhetik novenyetnket. A beregsegekkel szernben ellenallo fajt<'iknal kisebb a val6szfnu-

szaruak.nyaronesosszelt6bbsz6rhoznak nagymeretuvirc\gokat ·F1oribundaEgyenesszar(i,t6bbszorviragz6cserjek.Viragzasukatear6zsahibridekmll folyamatosabb,viragaik viragzatokbannynnak. • Patio-es Miniatur-rozsiik Afloribundaknagy

3

rozsakes

segeennek. Ha kezeles,

atobbnyiregazdagonelagaz6.bogas viragzatOr6zsaknyarkozepenhajtanakki. AregikertirozsakattObbszorkelimetszeni, am

oozes

gondozasuk

egyszeru.

hoz hasontoakem

tobb gorcozast

• Vir.igzasi id6szak Sok regi tipusd rozsa mmdossze csak egyszer, nyar kozepen hoz gyonyorrl, am rovid ideig
ny!16 vtragokat. Ezeknel rna mar eneke-

igenyelnek.Kishelyekre,viragladakba tntetesre

negyon

elkelmasek

·TalajtakarorOzsakAlacsonyn6vesu, k(isz6vagyszetterOI6agurOzsak.Szegely

sebbek az egesz nyaron tsmerlodoen viragz6 Fajtak
• R6zsafajtak A

szerere cnetesre
·Parl<.r6zsiik

ascamesas. vauozetos
csooort.

aaaaoen

nagyobbtermetUek,t6bbsegilkismetl6doen viragzik • Climber·r6zsak Merev, feltele nov6 kusz6-

rozsafajtak elter6 gondozast A parkrozsak altalaban ncm semrnffele gondozast, csupan vagy gyenge hajtasok lemerszese saakseges. A talajrakaro rozsafapakar a gyornnovenvek vrsszarartasa vegett erdemes vtragagyakbau nevelnt, mfg az alacsony patto-rozsak szepen mutatoak vtragladakba ulterve, valamtnt vegyes vtragokbol <'1116 szegelyekbe is ktvrllok

r6zsak.T6bbsegiikismetIOdoenviragzik,

Figyelem!
Alemetszettr6zsaagakat-akarbetegtor61 v<'igtukle,ak<lrnem-mindigegessOkel. Nehasznaljukfel6ketkomposztnak,mert taptalajtbiztosftanakabetegsegeknek.

rwaron

es csszel. £r6teljes.hajlekonyagu

• RambieHOzsak

kUsz6r6zsak,nagyviragokkal.Nehany fajt6jukcsakegyszer,t6bbsegClkviswnt ismetloo6enviragzik

KIFEJLm FtJZFA METSZESE Ajllzf~tegeSlSegesformajanakmegtarta5S

A

fak - magassagukkal, kepvtselhernek

allandosagukkal Elultetesuk

es lombozarukkal-. utan sztnte

valodi erteket

~:~~':~

~gvag6 ol16vat Vag)' metsasousver

altg kell foglalkozni veluk. Mrndenesetre fomos, hogy megfelelc merenl es formaju [aka! vrtlasszunk
kertunkben. kertunkbe. Gondosan ki kell valaszranunk a megfelel6 helyet is a fanak - egy
A mar meggyokerezett fak tobbnylre

rossz helyre ulteteu fa kesobb sok felesleges munkar okozhar.
ALAK ES MI~]{ET .............................................................................
Ha

problemamentesek, csupan neha szukseges idot szukrrant gondozasukra
uhhoz, hogy egeszsegesen fejl6djenek

nogy

levehf,

vir.'igzatdes

• Orokzold vagy lombhullat6 fa] A lombhulkuo fak osszc! ktsebh kelleA rnagas r~k l(il.'~gos:ln j:lk:l kertet, elvonvn a CS a nedvesseget a Kdrok.u okozh.unak a kozel: hriznkbnn, Id_'IIOn(i.';I;:Il, ha ngvagos
(Be/ula), uucssuok koronajtl scm. hoz fak.u sCirLi levehl (pdlddul orokekkora

segOk

3

A
pekkiul a ny(rf;1 azonlxm ncrn okoznak
gondor

FAK

OLTETESE

• T6rott vezerhajtasok ktcserelese vezerhajtasa konnyen hot. 1-1aeltcrik, deformalodik
A f:ik fornxl]a. A seruh vezerhajtast vagjuk

3

zoldcket t:s gyorsnovesrl,
Problemamenres al. lll:1bbi fdk

szeles lombfCizf:1t, nydrfat) vafasztasavegyOk • tntetes don kesznsuk el6 kerti a

tulajdonsrigokat

figyelembe.

• vegrcgcs
meghnmroznl,

magassag
hogy

egy

m<lg:lss:iga mekkora
u novekedeser

Nehez pontosan Fa reljes !esz, htszen ez
feherelektol

a gcdor aljara szorjunk vagy talajj:lvft6 szert. • A ladakban kell neveh

talajt; komposztot

Vi:;:;Z(1I legkozclebbi elo h:ljt:isig, ~ arncly u kfvrim iranyban no. A labbi kozelben levo, a vezerhajtassal vetelkedo hajtasr ntvolnsuk el. EI6fordulhat az is, hogy az tl] vezerhajtrls melle rbgzftenOnk kell egy nadpdlcat, mely egyenesen tartja. Ha a hajtds mar megerdsodotr, a paldt etvehequk
is mell61e.

fakar

alul

es felul

meghatarozo fOgg.

meg

tamasztanunk,

mig

le nem el karovul,

nagymertekbcn ban nzonbnn
esv fa

A legtobb Faiskolahogv

gy6kereznek. hogy rnegtarlsa

Az uj 1";11 lassuk a toraser, A

mfg (I n6v'::ny knrot a fa Ioldbe, hogy ne

• Az elszaradr vagy mcgbetegedeu agak lemetszesc Metsz60!l6val vagy :igv:1g6 Icresszel vagjunk le minden elszarudt vugv beteg agar a farol

serrsuk

rneg

a

fa

gy6kereil.

Figyelem! fa, mely robb szempombol is erdekes. Igazan megerl a r:"iszam Ioldrernfetet a kenben • Habituskcp
Egy olyan Nagyon sokfele, vahozaros alaku, szfnes Akertekbenelbkifejlettfakesetleg vedelemalattiillnak.Habiirmilyen jellegualakllastakarunkvegezrlirajtuk, vagykiakarjuk5ketviigni,eli:itteahelyi uretekes kernunk hatosegnelengecefvt keu

52

KOIONI_EGES

HATASOK

53

KULONLEGES

HATASOK
arra roreksztk, az alabbt is van. kr hogy a lehet6 legkevesebb eljarasokkal elvegeznf. Ha peldau! megts hihetetlenullatEnnek azonban gyaksomfat (Comus) metmtvel rovasara

B
azok

NYIRHATO
Acer negundo B.

CSERJEK
'Flamingo'

Es

FAK

.....................................
CSONKOLAS A csonkolas a tarra metszeshez hasonlo eljartls, de in a noveny torzset ttsznljuk meg az agaktol. Ez a techmka kivaloan alkalrnas peldaul a Catalpa, az Eucalyptus es nehany fuzfa] (Sali.\') forrrsnasara A csonkotrshoz fiatal fat vasaroljunk, melynek torzse csupasz, lombkoronajat
pedig csupan A sok ag alkotja. ;lmfg metszest Ker renyeszjddszarajta

<if a legtobb merszesr

elfoglalt tudunk

kertesz

kelljen el6nye,

elvegeznte, de hatranya fejlodnek

vanyos

alaknast
ViSSZll,

btzonyos novenyeken

Berberis. 'Aurea', Carpinus Catalpa ·Comus Cory/us

ottawensis,

B. thunberg;; Glow' (koronecsookores C. is

t.

'Rose

ran nemcsak

betu/us bignoniodes alba,

szunk

uj hapasok nehezen

n6nek, s ez a vtragok

megy,

az id6s reszeken

letetsegesj
C. sanguinea, (biborpiros

st%nifera
fajt<jk) is

(a hejtaskepzes maxima Eucalyptus

serkenteserel

levelll

kon at, vagy
keyes

be nem gyokerezett,
vegezzunk

gunnii(koronacsonKolas

retetseges)
Rubuscockbumianus, Salix Sambucus canadensis 'Acutiloba'

vagas
rrnlyen

meg,

megjeleoesu legyen a fa kOI~1tavasszal ;1 lombkorona

legalacso-

13
I

olyan

ametyeker
vlraguk vagy rermesuk nuau nevelunk

3
leveteknel.

metszese peldaul frtss, fiatal levelek fejl6deset eredmenyezt, melyek a legtobb kenesz szerint szebbek a regi megnyult,
A'I. /;·lIcaIYPllIsgllllllfitarr.J fenyrclen

maonyos csenek eseteben (nevezeresen a comus es a kutms fajoknal) a [arm metszes cl6segfti a fckrrnceo szrnes Fiatal
hajtasok novckedeser. Ezek a cserjek ELENKSZfNUTERMESEK Azeh'ink.narancsvorasalmatermesthoz6 Pyracanrha ·OrangeGlow··tracshozerOsftvefalra futtathaljuk

tclcn, csupasz agalkkal mutatnak legtnkabb, anukor a kertben nines tul
sok lamtvnlo.

• Az

eJjar.is

Az els6 ket evben hagyjuk, novekedjen

masodtk

evben

csak a kel eves hajtasokat el Nagyobb novenyek esereben ketharem eveokenr vegezzuk el a metsaea, es csak a regebbt hajutsokat tavotnsuk el

ovennyel hatasos tervalasztokat ~s szegelyeket hozhatunk lerre, rnerr ugyabb, es sokszor mutatosabb IS egy falnal vagy kerrtesnel. A soveny gondozasa sokszor Igen idd- es rnunkaigenyes feladat, de leteznek mtntmabs
karbanrartas tgenylo novenvek is SOvENY-ALTERNATfvAK ............................................................................. • nacs
A

S

A

SbVENYNOVENY

KIVALASZTASA

kerttesnel rovidebb eleuartaA

3
KEYEs GONDOzAsT IGENYLO sOVENYFAlTAK
FORMARA NviRT SOVENYEK Azidiislevelek NviRATLAN, Berberis VIRAGZO SOVENYEK resees.

3
A SOvE]\.TY GONDOZASA .............................................................................
A sovenvr rendszercsen kell nyrrnunk abboz, hogy megonzze formajdt. A vagas rnerteke a noveny upusatol 6 :1 krvam barasro! fugg • Ha uurcsonyra hagyjuk a sovenyt, nem kell letr1.t hasznalnunk nytraskor. Ezzel egvsaerobb lesz a feladat
Carpinllsbetu/us(gyertyan) darwini;(Darwin-borbola) tavasszallehullanak;nyirasnyarvegen Fagus sotet nak: sylvat/ca biborpiros

zotdleveek

egesz evtert

tevasszet

(bOkk) Lc'igy,l(lldvagy
tevetek tavasszallehulla-

aranysargaviragzat:nyfrasviragzasutan. Escalloniamacrantha(nagymc'ijuk6tOr6cserje] Kis. kerek, OrOkzOld tevetek, kora

IDOT KIMELO OTLETEK

nyfrasnyarvegen. /aurocer8SUS tevelek egesz (baber) evoen:

Prunus Sbtetzold

nyfrastavasszal

Prunus kovetoen

spinosa termest

(kok!'iny) hoza telen r6zsa) viregok. me_Agyorsannov6sovenynovenyeketmint a Leyland-ciprus-€ventet6bbsz6r meg kellnylmi. Ha nmcs tul sokldcok nyrrando novenyek is Ielesieges

rovrses egakon teher vlregokezt
tOlevelek;nyfras nyarvegen. Thujsplicats hejtasok Rosa ettavolrtesa rugosa

ijapc'in

Pires vegyteher gy6k kovetnek~ hejtasok

soo.ese.
orokzOldtillevelil; nyirc'istavasszal

Iyeketelenkvoroscsipkebo. a reesreges tevasszal. • Metsz601l6 helyett erdemes rnotoros enevcmase

a sovenynyfr6t hasznalnunk. galeserek etkerulese vegett mindig k:gyen megszakft6 a gepen

kerteszkedesre.jobb.haezek,valamint ktsebb karbentartastigenylo

a rnagas.Tormera nelyett

keritestvagytegiafalatletesitonk

CSEHJEK, I'AK

Es

Kusz6NOV~NYEK

Kuszoacvssve-;

57

Kusz6NOvENYEK
falak

.... _
kepzeletet szolgalo felulmuloan kerttesek, valtozaes

K0sz6NOvENYEK

OLTEmE

.

E

zek a hihetetlenGl

sokoldalu

novenyek

tossa teszfk kertunker.

A

tamaszrekkenr szrnetkkel,

rnenren kuszo novenyek

szerkezerukkel

j::i k kertunk

osszkepet. VALASZTASA

K0sz6NOvEl\1YEK

A kuszonovenyek etc fuggonykciu szolgalnnk egyhangu garazsfalak, kopasz teglafalak es kernesek takarasahoz. Hatasosan alkalrnazha-

• Kacsokkal kapaszk0d6 novenyek Ezek a krlszonovenyek kaccsa modosuu levelnyelekkelOszalag),levelkekkel (S7.-1g0Slednek), iIIetve agakkal (golgotaVir:"ig)kapaszkodnak szorosan a tamasztek kore

• I.eggyokerekkel vagy tapad6korongokkal ktisz6 novenyek Bizonyos novenyek, mint a borosryanok es a rapado vadsz616 tcggvokerekket vagy tapadokorongokkal kapaszkodnak • Csavarod6 szarral kapaszk0d6 kuszonovenyek A ltlaakachoz es lonchoz hnsonlo kuszonovenyek racsavarodnak a ramasztekra • Kamp6s rovtsek A murvafurt es nehany mas noveny kampos tovtsekket akaszkodik bele a gaadanovenv kergebe. Osszehuzoll
haj[asok

A n6venyl a faltol 30 em l<'ivols:igr.1 ultessnk. A hajtasok csocsa a fal gyokcrek a ken fete rranyuljargy a noverry elegend6 nedvesseghez jut

1

koze rarroznak olyan elhajlo szaru fnjok mint a teli jazmin es neh<"inyiszalag. KUSZONOVENYEK VEZETESE

• Haml6vafJ;ltazavakoiatufalhozne ultessOnkleggyokerekkelv8f!;jtapad6ko rongokkalkusz6nbvenyeket,mertafal tovabbrongal6dik. • Afiatalkuszon6venyekszaraitteritsOk szet,hogyaszamukrakijelollegesz remletet betecjek.

• Ha nern ekarunk

sckrcot

a heltesok

tamasztekhozvezeteseveltolteni, valasszunkieggyOkerekkeivagytapad6korongckkalkuszd felokat.

• Leckeretrer6gzilenracs(lasd58.

oldellseOnt6zzok meg j61 a m:okerlalxl;11, rnajd temessuk be az ullet6goor6t A leger6sebb hajlas melle helyezzunk karot, es rogzftsuk hozza a hajtast Hasznaljunk hozza kern zsineget

gilsegevelkorlatozhaljuk.anovenykuszasat • Ne veiesszuok rrefyet sokezcr olyen kuszonovenyt. keunamt.hogy

2

abu~anzasatmegakadal)'Ozzuk

SZABADON

ALL6

TAMASZTEKOK

A

tamaszrek

formaja

hatarozza a kertben.

meg a novenv A kolonallo,

ncvekedesenek dekorauv

iranyat. Ra-

csok, halok segnsegevel alcazm tudjuk a csupasz falakat, vagy a nem
- peldaul obeltszk, sokfele szrm es rnaforrnajri - tamaszrekokra kuszo novenyekkel

tgazan mutates targyakat indiansator

• Obeliszk es wigwam Ezek a szegely;'\gyakb;tn, bels6 udvarokban hasznalt tamasztekok legmkabb a gyeogebb hajtasd kuszonovenyeknek felelnek meg, mini amllyen nehany lszalaglubrtd, V;Lgy az egynvart szagos lednek • Gazdaf;ik Mtndenfele bealh fill hnsznalhatunk

gassagot vihetunk a szegelyagyba vagy a patioba. valasszunk olyan tamasztekot, mely megfelel a tervezetr kuszonoveny npusanak.

I-\IA-

A m<lzga!ha!6katxsoJ6elemel< segrlsege",'akerrtJenvalO elhelyezestinekmegteleliien wfIfozta!ha!jul<8labelisd< mag~~!~ kileljedeser-

3
teherjuk, ha szrnes fHV~16 szcrrcl kenjuk Ie. • Hal6k J-t:116ka nagy teherbrrasrucl kezdve a konnya ml1anyagig szeles vrtlnsztekban kaphatok. A 11:116 tvrtloan k

3

A LECRACS ROGZlTEsE
• Rogzlls0nklegali'ibb5cmvastagsagu kereslldeszkakatafalhoz.Erosi1:slik hozzajukaracsotugy,hogyafales aIecek kozott rnaracjon hely. Ezaltal a szencaes. leveg6 ckozta

a noveny m6g6tt rgy csckkenthetjtjk

is cetostctt ez allot!

gomMsmegbetegedesekel6forduiasarlak

• Szemes csavarok Falba rogznen szemes csavarok vagy kamp6szegek koze muanyag borrtasn droror feszfthetunk kr, robb sorban, es r:\juk kuszonovenyeker vezerhetcnk.

eselyet.
o Aracs restett tairs torteno rogntese erctttessuk et e Ielet.hogyne a racs

telrakasa

utan

kefjen

vele bajlodnonk

szerusegnek orvendtek, de nem szabad elhanyagolnunk a gondozast nem tgenylo, megbrzhatc lombhullato fajtakat sem, melyek kerteszetekben beszerezhetok

G

ondos valogarassal a kutonfele kuszonovenyek egesz even
larntvaloval szolgalnak kertunkben. A vtragzo fajtak mindig

at erdekes

is nagy nep-

VIRAGz6

KUSZ6NOvENYEK
uuin az tdos hajrasokat szukseg szertru
megruktthatjuk

• rszalag (Clematis) lcvelnyclkacsaival
dtk meg. Megeredes

A
utdn nem

megramasztant okct. Az eros novekedEslI tfpusok, rnint a Clematis ilIOn/ana, hamar beternrk uz epGlelek es a garazsok fulan, kiscbb teruletekhez viszont lui bunanzoak. ,\ nagy vtragu lubrtdek lassabbun nenek, am kOlOnleges merszesr elj:iclsi tgenyeluek. A novenyek kiv:llasztils<'in:1.1 melyik nezzuk meg, hogy 11 jchablrtn

merszesr csoport Slama szcrepel. Aki nem tud sok idoL szannt a kertre, valassza az t-es csoponba urtozo kuszonovenyeket, rnelyeker sznkseg eseten kell csak vlragzas uun Ezek a novenyek tavasszal ide tartoznak a Ca/pilla, a C macropetato es a C
A iszalagjait

• jazmin A csavarodo szaru feher jazmin (fasminnm. officiI/ale) leveler eros Illatu, feher vtragal tolcser alakuak. veden helyen fejl6dik rnegfeleloen. A ten jazmln (f. nndijlol1lm) falra kusztk. Level nclku1i zold hajtasokat fejleszt, elenk sl'irga viragai relen es kora uvassza! nyrlnak Hogy rendezett latvanyt nydjtson, a szaratt erdemes felkotoznunk a ful
szarnyalrak, memen

• Li1aak:ic Llrvanyos, csavarodo
kuszonoveny, hatalmas hogy vinlgozzon, kekeslfla furtokben csungenek. fejl6d6

szdnl

pillangosviragai Ahhoz,

Blzonyos levelokkel dfszita kuszonovenyek - koztuk a borostyan - orokzoldek, a kertet egesz evben drszmk. Nagy levetrt fajokat vdlasszunk, melyek hamar
elbornfttk df:;zit6 a feluleret. fajok M;ls leveltlkkel eseueg tarka lornbhullatok,

krlszonoveny kell. A Hlaak.icot deli tekvesn helyre uhessuk, hogy a leheto legtobb napfeny erhessc.
metszenunk A IV.jfoll'bullda fejl6deset konnyebb

ez a dusan

szabalyozru, mint a W'_ ssnensssa. Az oldalhajrasokat nyar kozepen 15 em hosszusagdra v:igjuk v.ssza.

levehjek, es ravasztol Oszig mutatosak. Nehdnyuk, peldaul a rapado vadsz6l6, kaprazatos szfnekben pompaztk ossael, anukor Ievelet roavoros sztnore valtanak A lornbhullato fajUik levelen 6sszel assze kell gyujtenunk

LEVEWKKEL DfszfrO Kusz6NDVENYEK
ActinidiakolomiktaFeher-r6zsasz(ncsfkos levelek HederaHelix terka

es terer-tarkalevelek
lupulus

'Glacier'

(borosty<'in)Zold·

• Loncok Ezek az Illatos, cscvestotcseres viragokat fejleszt6 kuszonovenyek rendkfvul kedvehek. A tonicera periclymenum. 'Belsica'nyar elejen, a L p. 'Scrotil1a'nyar vegen nyflik. vnagzas

Humulus lornbozat

'Aureus'

(komI6)

Harszold

Parthenoc/ssus szolo) osszel CtE'!A17S 'ROUGE
CAROINAL'

trlcuspldata tenyes,

Gap<'invad·

nerencsveresreveiex

krALANos

NOvENYGONDOZAs
szabad aramlasat. Megfelel6 szersza-

RUTINFELADATOK Szamos kisebb, rendszeresen elvegzendd munka ukad a fak, a cserjek es ~l kuszonovenyek csucsfomutban urtasa soran Ez persze nem jelenti aZI, hogy id6nk nagy reszer ezekkel a munkakkal kellene rolrenunk
• Qntozes

A

legtobb cserje~,hit es, kusz6nbv~nyt neha,-ne~a,meg kell met~zenlink ahhoz, hogy ktegyensulyozott, boseges vrragzasu, egeszseges novenyek \egyenek. A merszest rnindig ugv vegezzuk, hogy a novenv agrendszere nyrlt
maradjon, amely leherove teszt a leveg6

mokka! a metszesr gyorsabban es egyszerobben elvegezhettuk

A ftatal

es a frissen

eluheten

at ez eeset sen elezztik

hasznaet

uten.

Rendszereplszkos

rneg oket. sozsoas.

szerszammalnemtudunkrendesen rnetszemcsak felszekitjuk a kulso reteget.osszezumrs a hajtasokat,ezaltal

3

8i1Ovenyerzekenyebbenreagalabeteg·

• Kcsztyii 'ruskes 1llz(ovi~-, valumuu a bdrt tcjnedvet kjbocs.tto kuly:llejfelek metszescncl sznkscgunk lehet vasrag kesaynre

segekre.Atlsztavegesok torrnak ossze

gycrsebban

3
• 'Inpanyagelletas magus krthum-tartalmu :1 vidgz6 novenyeinknek.
Azelszaradtviragokeltavolftasaegyszeru, de egjben munka. nelkutozhetetlen rnetszesl Azid(isviri§gok ieszeoesevet segu talajon el6 cserjek d6.o;eg((i uz evszakonkenr Rossz egyszer min6adult novekedeset is anovenyt_ujakkepzesereserkentjiik. Azeljarassalmegel6zhetjiikaparazita gombak,peldaul a 8otrytiscinerea, [lasd 70. oldal) egy eros hajtasig

metszesi munkdhuok resaet metszoollovaltudjuk A vastagabb h;ljtasokat uxonban ne probaljuk aZ7"11eit:lvolrt:mi, men azon krvul, hogy nem tudjuk reudesen
• Metsz60U6 A levagnl az agakat, meg a szersz:'imot

tonkretehetjuk • HosszUnyelfi <lJ:,'Vag6 oU6 A hozzaferhetetlen cserjeket cs a magasan lev6 ;1gakal hosszunyeld ;1gv,lg6 oll6val tudjuk megmetszeru. sara cserjek belsejehez is konnyebben uozznferhetunk vele
• S6vcnynyir6 A sevenvek alakft:is:lm

lassan old6d6 tapanyag-granulatum. Ennel rendszeresebben nem sznkseges a tapany~lgeHa(as. • Mulcsoz:is A uedves
talajra

megtelepeoeset viragokat.

ravasszal

Metsz60116valtavolflsukelahervad6 A kocsanyt

vagjukvissza. kezzelis

A lagy szaru viragokat

lecsipkedhefjuk.

• Gyomirtas el ~I

Rendszeresen

ravolusuk

le minden elpuszrulr uz egeszseges frts reszig, a beregsegek lerjedeset

A

magas novenyek - kulonosen a nagy teruletre ran ktegeszrtc tamasztekot Igenyelnek, hogy ossze ne
megfelel6 tamasztekor ken keresnunk, fejlddeset.

N6-

venyetnkhez

olyat, amely nem korla-

tozza a hajtasok

KARTEVOK ES BETEGSEGEK
Kdttev6k es betegsegek meg a legnagyobb odaadassal gondozott kertben is [ellepbetnee. 00rs beaoateozassal azonban altaldban elkerulbetjule, hogy a helyzet krtueussa udljon. A legtobb kertesz nem szivesen hasznal vegyszereket, pedig rendszerint nagyon batasosak, es helyi aiealmazasueeal bosszu tavu kdrosodeisokat eerulbetune el. Ha egy-egyfoltos vagy kdttev6k altai megtdmadon virdg, level vagy termes tatuanyaual kibekulunk, az ,,<ilni, es elni hagyni" bozzddllds is elfogadhat6. El6nye, hogy eertune egeszseges <issokreta bioeertte udhk: amety e/6segiti a hasznos ragadoz6 rovarok es
az azokat vonz6

SZUKSEGES

FELSZERELES
keszftsunk

KOTOZES
• Kertlzsineggelnyclcas aleku hurkot

• xerreszen dr6t Szemes csavarokkal egycu hasznalva falakra, kerrresckrc felfuto novenyek megramasztasara szolgal • Kerti zsineg A legtobb kotozesi murikara alkalmas, crosebb a rantnru. • Fakowto zsfncg FiaWI frik karohoz kotozeserc ulkalmas. A zstneget a Fa novekedese soran folvamatosan lazttsuk, nehogy megsE!ri.iljona novenv.

a saar es a palca kor~, hogy ne

dOrzsOIOdjOnkianovenyszara. ·Amuanyagbori"tastldr6tokerOsek

es evesen a
ra es

tertanek.Jeneorek

feler6sitesehez,vezet6drotokra,racsokpalcakegym~shoz

rogzrtesenez is

hasznalhatok • A ktlsz6novenyeketnovenyragaszt6 szalaggalrOgzitsOkatiimasztekukhoz.

3

masszjvabbak, es nagyobb az elcnartamuk • Gyiiriik A noveny szara kcre konnven illeszthet6 gyGn.ikct kisebb tamasztekok kcsznesene! haszrullhatjuk.

00

~

nooenyee elszaporoddsdt. Megfelel6 kerti bigienidual es ellenallo noienyee ulteteseuel a legtobb kdrtev6 esparazita gomba dltal okozott problema elherulbeto.

4

66

MEGEl.6Z~S

67

MEGELOZES

A

HULLADEKOK

ELTAKARITASA

K

Iitgtcnraval csok.kenthet6 a betegsegek ktalakulasanak es tovabbrerjedesenek Mtnel tcbbfele novenyt nevelunk, annal nagyobb egyensulyt terenuunk a es rerrneszeres ragadozotk kozott
ffogasralan kelt! oldal). Ncrn kell a problemakkal kesobb, ha mar

Sokanugyvelik,hogy bizonyos no~E!nyek egyiitteselQltetese

Chisel 72-73.

eaeeaeeeeeetoereeeoc
fejl6desOketeredmenyezi

most megteszunk ellenuk nehanv egyszeru
KEnT!
Mindig

tzt ezonten
delem szennt

eleg nehez
a hagyrna

bebizonYllani.Ak6zhie-

HIGIENlA
eros,

novenveket

fejlett 6 egeszseges vasaroljunk. Ellen6rizziik aZI noveny megfelel-e ada, :11101':1
j6J lenni, ftgyelcmbe
<l

hely merell~l. Gondosau unessnnk, keszasuk d6;1 labjt. /\ »ovenyek
gyokerelr uncteskor oldal) rernsuk

e1611e

{val6szinUlegszur6s szega miatt) a leveltetveket t61.A tavoltarija a r6zsak-

szer (lasd

III

veve

16-17. :\116

rododenoronok

:1 wlaj lllin6segel es

rendclkezesre

agyiiszOviraggalegyOtt iiltetvealllt61agszebben fejl6dnek.

SZERVES

AlAPANYAGU

NOVENYVE06 SZEREK .....................................

4
lDOT KIMELO OTLETEK
o A ktirtev6k,betegsegekellenazonnal lepjOnkfel, mihelyteszleltOkazokat, hogykes6bb sulyos fgy megeli:\zheljOk, gondokat okczzanak mindig nezzOk meg, hogy novenyta cserepbcf.

4

o V~s~rl~skor

• Tapanyagcll;Uas Tapoldatozzuk megfdel6en novenyeinket nhhoz, hogy
cr6sen fejl6djcnck. Nyar vegen ne

egeszseges-eakivalasztottnoveny.6v& tosanemeljOkkia hogymegvizsgalhassukagy6kerzetet. ElienoriZZlik o A keszen a levelek kaphal6, fonakjat htgnott is

rapoldarozzunk, mivel eZ;1 I;igy hajrasok fejlooesehez vezet, amelyek tel d611 nem tudnak teljesen beerm, es a betegsegekkel szemben serulekenyebbe valnak

nijvenyveoo
a koncent-

szerek hasznatate returrokenal.

egyszerctc

GYAKORI

GONDOK
korai fehsmeresevel A koverkezo melyekt61 hasznalaraval gyorsan oldalon es eredmenyesen a legeherjedtebb ovtruezkedemegszabaVinighagyma-vaks8g Aviragotnemhoz6

NDYEKEDEsI ZAYAROK Es BETEGSEGEK
Gombak
Bizonyosf(ivesteriileten gyiirOalakbanfejl6dnek atalajban.Ezaztlgynevezettboszorkanygy(irOevr61evrenovekszik.esaf(i elszfnezOdesE!tokozza RizoktOniis patantadOIes

A

kartevok tudunk

es betegsegek megoldasr es kartevokrol es novenyvedc

talalnt ellennk. szerek

betegsegekrcl sek megtetelevel dulharunk.

olvasharunk,

mege16z6 rendszertnr

es

a dugvanyethahis

hajtasokat.vakhajtasok· nak"nevezzOk.leggyakrabban a n6vekedesi iddszak-

Amagb6lfejl5doszikleveles vagynehi.inylombleveles palantakszartovevizenyOsQ.. dik,majdelvtlkonyodik,meg. barnules majd necvesen rotheo. cssze-

banfellep6vfzhiany,vagykiilonosenasarganarciszok eseteten e novenyek

VEGYSZERES

VEDEKEZES

BIOL6GIAI

VEDEKEZES

c

tct

Blzcnyos nesekor Keze/es: hatascs

gombek agyunlt

megieleszeles.

drctszenlen

stlrtl allasa okozza Kezelr'is:OgyeljOnkarra,

szarad.Anovenyekkidolnek, tokozetosan elhervadnak reszem es bermegszeraonak.Adugvenyok tala]alerintkezo nasvorcs gombaszovedek

sCit~tz6Idf(jovezi. Nincs igazan vedekezes e

Hatasuk azormal liz lin. szfsztenukus rovarold fclszfvrxlnak a novenyekt.lpl.llkozo k.htevdket rovartretst

hogy a hegyrnak vlzhez

elegendc

jussanak.Atulzautclt

gomb;jkelien.MegjelenesOkkorelterjedesOk cje

kepzodik,majdadugvany

er.

megelozese eros kefevel

ertfekeben tavolitsukel

csszetocoed.rencosoca.es

Levelfoltossiig

6ket,megmielottelsz6rnak sp6raikat.HaaterOletet bOsE!gesenellatjuk ltipanyaggal.azegeszgyep altalanoselenkz6ldjet61 agyiiriiszinesemkiilonOI sok gazdanbvenyrl vedekezes:Sz6rjuk a magokattartsunk higieniat,esneontozziiktul anovenyeket.Sterilkomoosztot es vezetekes etzet gomoa. ritkan szgoru

• vegyszcrck cltavolit:isa A megmaradt vcgyszeroldmot nem szubad csatorndba, We-be, mosogatoba
szeres vrzforntsokba oment

AbaKteriumokesgombak okoztabeme ovens aleveiek vegy tekete. toltok jelennek termer vegykerek felszfhen

aZI kocsibehajtora, a kavicsutra vagy mas, novenyekt61 mentes helyre ontjuk ki Ha n:lgy Illennyi~g(j felhasznalatlun vegyszert akarunk elravolrrunl, lepjunk kapcsolatba a helyi hatosagokkal.

meg. A folt koriili neha BlZTONSIiGOSTAROLiis A poterICi~lis~n veSO!~lyes vegy5rereket -l<6ztilk a rovarirl6kal-agyermekekesa k01:Vetlennapl~ny el6lerdemesegykertifeszelbenelz~ml. A sargare

szmezootk btzonsos

euenuno moccn.

rozsaset es

hasznaljunk.Abetegseg eszieresekor a tatejt blszgom-

gyumolcstermobokrokat tamadjamegleginkabbez a betegseg. Kialakulasa

rntto-kerbonat-tanamu baoloszerrelontozziikbe.

4

a tenyesadoszskoen kialakul6koriilmenyekt61 fiigg,mertekeevr61evre valtozik.A tosssg legtbbbleveltolRo~sda Nyirkos. macan.A nylre szlml pang6vizOtalajban forlevelekenfobbnarancsjelenatakulklalegsulyosabb

4

nem okoz sulycsabb oiyan

problemat.Dsak

e fonalqokon spcratelepek

novenyekenterjednekel,

sargabama nek meg.

vegy bezs Abeteglevetek

erszereonakietwuenae.
erueketen a beteg reszeket Vedekezes:SzedjiikIe vagjukvisszaespusztrtsuk el.Permetezziinkmancoceb, btszomo-cerbonat vegy Ne permetezzuk vizzele

tenomlttertalrnu
szerrel. falskclekben enenano

gombaotd

torroozetot.Hesznehunk
biszdltjc-karbcnat-tartalmu gombaol6szert,apermetezest egy-ket netenkent

Kerteszetekben, kapnatunk novenyfajtakat is.

tevertoitcssaggerszemben

rsmetefjck

meg.

BETEGSEGEK
PeneazelHKl6s Aporszerc, feh~rvagysziirSziirke Sok penesz (Botrytis) erre Virusfertozes Szamosvirustamadhaya meganiivenyeket,melyek rassu ncvekeoest. a levelek Le-veHetvek Ateveltetvek tobb teja karosftjaakertin6venyeket. Azallatokszuro.sziv6szajszervukkelanavenyinedveketszivogaijak,esszc'imos nii.:.enytmegtamadnak. karteAfiatal hejtasck eltcrzuinak.

KARTEV6K
fonallergekalkalmaz<'isc'ival biol6giaiegyensulytteremt·

enencnzzak.hogy

omcse-

nnveny

erzekeny

nek-elarvakagy6kerzeten

kessziniigombaaszarakon. alevelekenesavirc'igriigy6n (amielherved eslebullikj el Apeneszrendszerintforr6, szarazidoszakban,nyarvege felefordulelo.Kialakulasa osszefiiggesben szarelnal lev6allott, all a nClv~ny paras

a gornbas

megbetegeces-

tetcra.oer

ez a mooszer

uaso ee-es.croeu
vedekezes:Parazita fonalfergek(Steinernema vagyHeterorhabciitis) tenyesztesevelbiotogteilag cs6kkenthetjiikak8rtev6k

re.kiil6n6senalagyszaru fajtak.Elmos6dott,halvany-

csakacsigakellennyt1jt

ronosocasat

ee ersanezo-

veoermetatoveceremnex
szamll,haaniivenyk6re zuzotttojashejat,k6port vagyhamutsz6runk,am ennek azelj<'lrasnak a hate-

szcoe
jelennek

oeneszronok mega leveleken

deset,anClvE!nyektorzul~ satokozhatjak.Avirusokat leveltettlk es egyeb

es e wregokcn.Aroaok

sermszovetes snnteeneske vemek, novenyek majd elhalnak. kcreten tordct Oveghazakban.tUlzsufolt

v6kterjesztik.melyeketha

es meggyengulnek.fgy a rovarok ercsen csckkent-

szemet.roszrortertemc
rovardln szereketis alkalmazhatunk.(Megjegy-

xootroreratt tertunx.
csokken a megbetegeoesekel6fordulasanakesE!lye (iasd71.oldal).ARosacae

konysaga

nem tcr nagy.

leveg6veLR6zsak,iszalagok, es mas kusz6novenyek koreben eitenect betegseg

Fiilbenuisz6
AlUibemasz6kel6szeretettei tizedellk

zes:avincellerbogarnalunk nemjelentcs kartevd.)

el6leggyakrabban,ahol nem megtelelo vegjuk a szelldzes Ie. Javrtsuk Kezeles:Afert6zott reszeket

Keze/es:AmegfeleI6szellQ.-

csetacba tertozo rovenyex
vlrusckraigen Kezeles: sflk Assuk erzekenyek. ki, es egesegyedejelenlete aleveltetvek Hazatlan a betelis esetenusokkentlk szamet

meg

sok ncveny, Hemyok Alepkeklarvai,aherny6k, szebelytalanbukeket ragnek areveiekeo.vegy

aeee eroekerenrretsszok
vtssza agait.A ~agjuk a tulzsufoltn6veny beteg natasokat el

kUl6Msenakrizantemok, nerctszok tletetIevelelt mcrcveree eslszeragok

a szeuozest

a novenykorOI

ela fertozbtt

es vtragalt
szerrei

re. es egessOk

A betegseg altel megtamadt reszeket szonnal egessOkel.Lagyszaru n6venyekesetentavoli'tsuk

ket. A virus kockezatat

terjeoesenek csokkeroetluk.

Yedekezes;Foszfortartal·

AnClvenytezutanJ61OntozzOk meg, rest. ala szcrjunk Dmccap talajtaka· ~agy triforin

ievetsoorocast
osszeIehet

oscmak

ba a szerszernckat resa
nalatutanmegtisztitjuk. Egyesvirusokatalajban kelnek elefre.fgy

kordabantudjuktartani a fOibemasz6kszamat K6rnyezetbaratmegoldas· k~nt az erzekeny es navenyek

VE!dekezes:Aherny6kat gytlltenikezzel,

tartelrrui hatasosen a

vegyszerekkells kezelretjjk

eta

peneszesleveleket,

hIizas csiglik
hazeuan

de Bacillusthuringiensis alkalmazastivalbiol6giai UtonszabalyozhatjukjelenletOket.Szamosmegfelel6 rovarot6szeriskaphat6,ezek

a n6venytpedigpermetez-

Alegc'iltalanosabbkartev6k koze tertczo hazascsigaksoknovenyfaj fiatalhajtasaittamadjak meg.F6kentejszaka,es nyirkosidiibenaktivak. vedekezes; kezzeres Hatasos granulatom. GylijtsOk tevotnsck ellenszer essze etoket. a csjgaclo e folye-

teteg

peloenyoxat.

cartemaam tertelma gombeoto szerrer.
zOkIe Asnvosentertczert navenyeketegessiikel

gesked6navenyekhelyere ellen<'i1l6fajt<'itOltessimk. Igazoltanvirusmentes n6venyeketvasaroljunk. An6venyekk6z6ttleteznek a vlrusckkelszemben jobbanellenall6fajtak.

k6rehelyezztinkfOlbemasz6kellenicsapdakat Vineellerbog,Br Avir8gladabannevelt novenyeketgyakran tamadjakmegavincellerbogarak.Akifejlettegyedek es atavak egyarent kart

A7,l>7.A''''O

HGYl!Sp,,_n:.\, ''I'.NI!s1.f_'EDl':5Rt:

4

""J''''Ma;''K''

t6bbekkiiz6ttpirimikkarb, otmetost.ferutronon hat6anyaguaklehetnek

4
fcldeld specie-

Vakond A kertben kupacukat veszepeldavakundok Kezeles: fetlelhetd a fcld okozzek Hasznellunk

vetarmot

rothacl8s A vir<'igagyi n6~enyek sen erzekenyek baraAievelek kiilono. erre a gomelszaradnek

konymetaldehidis.Parazita

okoznak a rovenyten.
az utobbiek lyesebbek.A azooban klfejtett

aiatt

nyoklevelekkelti:'iplalkoznak. es kezzeleltavolfthatdk. A larvakmegtamadjak agyOkereket.Atalajban aktrvak,jelenletiiketsokszor csakakkoreszleljOk,amikor rnar sufyos a n6v~nyben. karokat ckoztek Aliiltetesnel

ns vekondtogot.be
ujrasok szarna az ettacnk

a vakoroha-

megsargulnak,agyokerek es neha a szart6 feketedik tenedesenek nedves Vtidekezes:Abetegseg a hideg, stern is meg-

mer nurnegy

ertogadnato

es elrothad.

taron.Hatekorwek
tck vatemmt

a fustoertst

ez ember

id6 kedvez.

talejkevereket

es vezetekes

hiedelem

szennt

a nagy

vizethasznaljunk.Tavolit· suk eres a fenozctt sernmlsnsck nevenyeket. rneg
HA1 ....,1 ... N CS'G~ ..I',TAl

sarfO(EuphortJia/athyris) nev(in6venytavoltartja a vakondokat.

KAl<OSfTo"TO>'EOS"F.RMUM

AUATOK

MEGTELEPEDESE
~1I~~tvilagnak kotou formaA rovarok nyemkre, sulyozon nagy resze rtrtalmarlan noveS61, hozzajarulnak elcvuag kmlakulasahoz a kiegyen-

E

&'Y gondosan rnegtervezert, a !6tekony harasu rermeszetes helyet acto vad kelt kevesbe tgenyel figyelmet, mint egy kfalaknon kelt.

rendben

BARAT

VAGY

ELLENSEC?

kertunkben. Sok rovnr hasznos, szorgalmazzuk rehat jelenletuket kertunkben. Tartsunk rmneltobb fajta novenyt, rovarok egesz evben taldljnnak boven utplalckor. A nyitott Nrcouana, Sruchys es hasznosak.

A herny6k sz<"im:lraidealls raplalekszerzesi forrasnak sztrnrranak a hosszu szalu fofelek 6 a csalfn, nug a babbol kfbujt pillang6k az tllaros, nekrarban gnd:lg vtrdgokat kedvelik, mint amtlyenek :1 Bnddlcja davidii-n fejl6dnek • Mcgmuveletlen foldteriilet A keltben hagyjuk a fold egy reszer megmuveleuenul. vatoszrnrrleg ellcptk rnajd cvomnovenvek. arntk vrszoru ruagukhasznos rcvart.
her-

mcllyel drszruk szamos alig 1:1111a(6
karosodasr okoznuk sok vrrugos novenv-

Figyelem!
jobban Sok,madarakaitaifogyasztottbogy6es mag az ernberre mergezc natassat van OgyeljOnkezertarra,hogyamadarak szamaraOltetettn(ivenyekhezgyerekek

net, de emeljen hasznos ragadozok is, melyek elptlSZlllj:lk a leveltetveker es
a rovarok es varangyok tojtsan. A scnok, a cickanyok karrevokkel

A

MADARAK

MEGTELEPEDESI~NEK

talajban do

t<'ipl<'llkoZ!lak

SERKENTESE

fenu a szaporoddsi szervelkhez. Uhcssunk hdt ilyenfele vudnovenyckct is a vtragagyakba, V:lgy szegely:lgyakba. A ptllangoknak eletuk sorrtn l:lpl:"ilk07_1sukhoz szamos novenyre van sznksegnk.

ne terhessenek hozze.

NOVENYEK A VADVILAG SzAMARA
MADARAK SlAMARA 8erberisfajok csrex elata

4

Cotoneasterfajok Crataegusfajok Dipsacus Helianthus fullonum annuus

/Iex(noivaruegyedek) Ligustrum Lonicera vulgare periclymenum Geraniumfajok Lavandu/afajok fajok vulgaris fajok opulus Polemonium Scabiosafajok Veronica longlfolia caeruleum

Pyracanthafajok Rosacanina Sambucus Senecio

A helyi rerrneszervedelmt hat6s:lgn;11 rnegtudakolhatjuk, hogy komyekunket mely madarak latogatptk saran

Sorbus

Viburnum

KERT[
Kerti valik

TAVAK
[etesl1escvcl nerncsak kertunk SEKElYPARTSZEGElYRE Acorus Carex gramineus elata'Aurea'

tavak

nuuarosabba,

de a vrz szamos

hasznos alhnot is odavonz - madarakat, varangyokat, bekdkar, rovarokat. A 16 nagyrnertekben novel! tutelesr eselyeiket,
szaporodnsra serkenrve 6kel. Meg

N 6VENYNEVELES
EDENYBEN
Sokjele noueny: ultethetune virdgldddkba, melyekkel meg az apr6 udvarokat, az ereetyeket es a tet6tereket is disziteni tudjuk. A virdgldddkba, jugg6 kaspoebaulteteu nooenyee a bax bomiokzatdt uardzsoljae szebbe, mig a lepcsckre helyezett cserepes muskdtlik mediterrdn tegk6rt teremtenek. Egy hatalmas, pazarul beulteteu dezsa bdrmilyen k6rnyezetben a luxus erzetet kepes kelteni. Olyan nooenyeeet is neveibetunk edenyben, amelyek nem j61fejlodnenee kertben, mivei nem birjdk az adott talajt, vagy eppen csak eltengcdnenee rajta. Az edenyben neueles kulesa, bogy oiyan nooenyeket uuessune, ameiyek ilyen eorulmenyee eozot: isj61jejl6dnek. Annak ellenere, bogy az edenyeebe ultetett nouenyee gondozdsa a junyirdshoz vagy a gyomldldsboz kepest t6bb munkdnkba eerul, odltozatossaguk es pampas szineik miatt erdemes vesz6dniink veliik.

Iris ensata Juncuseffusus Peftandra alba Typha minima MEt.YPARTSZEGELYRE Acoruscalamus Butomus umbellatus Iris pseudacolus MYliophyllumaquatlcum Ranunculus Typha lingua 'Grandiflora' angustifolia NOVENYEK morsUS-lanae peltata

halakat scm szukseges tarrant :1 toban. mtvel azok megeszik uz ebthnlnkm A varangyok es :1 bekrtk a 16 koruli nagyobb kovek

MElyvfZI Hidrocharis NOVENYEKKELBEOLTETmKERTIT6 Nymphaea

Nympholdes Trapa natans

EDENYFAJTAK

ONTOZZUNK
Mivel

KORULTEKINT6EN

ELRENDEZEsI
o

OTLETEK

H
nyen tatnak

a edenvt szerernenk legyen

vasarolunk, bele. hangsuly.

v~gy(jk A hatalmas, pafranyok,

ftgvelembe drszes

a noveny

fgenyen, egyszenl

arnit nhemt lev6 novenomulevelzem

Dontsuk

el, hogy az edenyen, vtragladak borosryanok)

vagy a benne sokasagaval

venyek

(uj-zelandi-len, legjobban

bealtetve

a virJghid<1kba csak korlrhozou mennyisegu iihet6kozeg fer, az gyorsan ktszaradhat, ezen fomos a rendszeres ontozes. $7..'Im05 modszer letezik azonban ami, hogyan csokkentsuk
;1 kfvant VIZ mennylseger

Ateljesvir8gi'asbanhMinoveny tegsek olyen helyre, ahol

cserepet

leginkabbtudunkgyony6rkOdnibennCik UtanahelyezzCikazedenycsoporth8tso reszebe,vagyforditsukkevesbefelt(in6 helyzetbe

Az

EDI~NYEK ANYAGA

• Ne vegyOnk szeles es alacsony edenyeket, mlvel azok hamarabb kiszaradnak. A szuksegesnel mindig nagyobb edenyt hasznrlljunk

o

Megfelel66sszkepelereseerdekeben tertoba (peldaul kernenytnldale-

egytorma

kokba) helyezzuk
o

a novenyeket

Haaztkivanjuk,hogyaterrakotta-

vagyk6edenyekfalaramoh8keszuzm6k teiepedjenek,idonkentkenjOkat

resznet

vszer

kaspok anyag,

keszmk.

• Ujmfclhaszn{lIt papfr A fligg6 kaspok es a fali 1~lesel tobbnylre ujrnfelhasznalt papfrbol Iklr k61l1lYli es biol6gi:lilag leboml6
nell) l:u1ja meg j6l a vrzet, ezen rendszeresen

• Az

omoz6vfz

csokkemesc erdekeben vrzmegrarto agy;lg-gr:lllUhloldal). Az i.litel6kozeg
kavjcsoinnu a nedvesseger umclleu, is Inegl:ll1ja

tetejere hogy

tcntsunk muenos,

a navenyt

kell

ontozm

K~MtNYTOLDALEKOKB6L6SSZE!\LLiTOn VIRAGSAROK Termeszetesosszhalaselo§resehezakemeny· loldalekokatk(i16nb<.'i>:omagassilgilravagjukle El~elrendelesbilrmilyensl~usilkertnek karakleresdiszelehet

• Terrakotta A terrakoua edenyek altalrilxm drrtgrtbbak es nehezebbek, mint a nutanyag edenyck. Alkalmagas vagy nehez novenyek, peldau! «ncvem vagy orokzold cserjck nueresere, nnvel nem d6lnek fel konnyen. A terrakotta szfvacsos szerkczerrr ;lnY;lg, mely ezert ne nhessunk bele nedves 0,,"""'000''''0'''''''' Ha
masak

5

5

A

z edenybe~ ne.~elt n?venyek fejl6des.ehez megfelel6 ulrerokozeg szokseges. Kulonbozo novenyekhez kulonbozc kozegek felelnek meg. A

• Hangefelekbdl keszitett tiltctOKOZcg A hangafelekbol elonllitott, alacsony pH ertekn kozeger :1 meszes rnlajr nem turo novenyfajok (ertkak, rododendronok) uheresehez erdemcs hasznalnunk • Viraghagymarost A kts ktszerelesben kaphato vtraghagymarosr hagyrnas (tobbnyire kora tavuszt vtragzas celj:ib61 hajtatott) uovenyck better! nevetesehez hasznalhato. A vfzelvezetd nyrlasok nelkutt

hagyomanyos keru talaj nem alkalmas, mlvel a vtraglada zartsagaban sokszor osszetomorodtk, mcgsavanyodtk es karos bakrertumok kepzcdnck benne. Ha stertl, gyomnovenymentes ulrerokozeger hasznalunk, a novenygondozas saran ertekes id6t sporolhatunk meg.

edenyekhe tOriena uftereshcz alkaln'ms kozeg bfzonyos mennytsegben savanvodts g:i116 fuszent ts tartalmaz. • Specialis
novenyek,

SoKJ-l'.LF.

CF.LM

\!A'V.NAIJI~T6,

TAI.AJALwli[;L"rE"n5Kc"lZI:G

A:z

ULTET6KOZEGEK

TfpUSAI • Talajrnentes kategonaba
bot, vagy

iiltet0K6zeg
larloz6 kozegek Tohb.';~g(ik

A'l ebbe
minden lozegkokusz-

osszetetem
valarmm

iiltet6ko7.cgek

A huvast
k6-

a kaktuszok

sz~m:ll~l osszertlrtou

a

celra

megfelclnek.

ultetdkozegek tapanyagban saegenvek, zuzalek uutalmuk vtszoru el6segiti ,I

t6zeghelyellcsit6

rOSlokb61,\II,

r6ZEG "EI.KiilJ, KOTEKNO Akerts6I1!lszeglelellmegt!lt!nkithelj(ikegy p'nsg<\sokkalt!seveI6n~nyekkellele(illelett massz(vkOedt!onyel

TA1AJ"i:rm~

• Durva szemcsejfl kavics A v(~.elvezetes [avnasa, es az esetJeges unncdvcscdcs ctkcrtuese erdckeben a komposzr egyharmadar helvcnesnsnk durva szerucsepr kavtccsal, kulonoscn a hagymas, valanunr a mediterran ~zolg,il, nyeknek, novenyek kiegeszi{a mint esereben. sLiiyt A kavlcs nehezekkenr levelzetCi is

[n.l1iTOKOZIX",

ad a nehez
a rateveluek

nover:\k

peldaul

es a tombos

A

kavtcs

konnyrj alternatlvai a perlit es a vermtkulu

5

I HASZNA.UUK
Ha felbontunk Oitetokozeget,minel hamarabb tel.mlvele levegovet hasznahuk

FEll

I

5

egy zsak

teoenyegok
enotkezve

gyorsanlebomlanak

ULTETES

EDENYEKBE
tndulasr

ULTETEsI

TANACSOK
iiltetesekorlegfeljebb

kedvenc novenyunket tudjuk bezsufolnr egy vtragladaba, s azokbol szrnpompas kompozrcror gyonmn, egyszeruen 6sszeallftani

G

ondos ultetessel a novenyeknek megfelelo
hogy a leheto legszebben Fejlodjenek.

btztosnunk ahboz,
hany

Magunk

is meglepodunk,

o Hagym~kedenybe

ketretegetrakjunkegymasrabelijliik. Azals6reteget15cmmelyenalakllsukki. UltessOkahagymakatszorosanegymas melle. ligy. hogy cseknem enntkezzenek egymessel. Feligtaka~ukbe6ket

ECYETLEN NOVEl\ry ULTETESE Ha csak egyetlen novenyt - peklaul egy csertet vagy egy kiscbb fat - nucrnuk at, :1'- uj edenynek kerszer nugyobbnak kell
lennie a regmel, hogy egy-ker eVig is

BEULTETES

Oltet6kozeggel,majdhelyezzOnkmeg hagymakatazel6zoretegbenlev6 hag)'mak nyakanal megmerect helyekre TOltsOkmegOltetokozeggelazedenyt
o

Aterrakottaesak6edenyekpor6zus

znvartalanul fejlddhessen

benne

szer1\ezetGek,avizetgyorsanatengedik. Akomposztkiszaradasanakmegakadalyozasaerdekebeniiltetesel6ttaztassukbe azokat.

stagn.ll, es ez karos bakrenumok kepzddesehez vezer.
A novenycket oldal), fokozatosun nagyobb

vir:1g1adab:1 kell ultetru (lasd 88-89 egeszen adchg, mig el nem erik a kjvdnt nagysagot. Ezuran a eserjeket
mar csak

zek eeljab61 belelJuk ki torott agyagcserep-tormelekkel. 'ronsnk meg O!tet6kozeggel h;'!romnegy(,-'{.Ieig a de7.:;al

1

Az edeny

alj;'!t

vrz.:lvez.ett~s.es

nehe-

saeuutetnt

kelJ

Vegyes

uhetes

A

edenyeket ugy rudjuk megtnlteni, ha klsebb eveloket es furonoveuyekct ultetunk bele, melyek rovid id6n belul nilndnek a peremen

Argyranthemum

5

lOOT KIMELO
o

OTLETEK

Az(iltetiik6zeghezkeverjiinklassan

old6d6mtltragya-granlllatumot,fgyegesz nyaron,tovabbitapanyagutanp6tlasnelkiil is szepen
o

5
a novenyt a cserepcbdl, majd ujjatnkkal ovarcsan szechuk saer a gvokeretr.

fugnak

rnutetnlnovenyelrtk.

AzontozesmegkonnYileseerdekeben es a fold rerszme xozen

ez edens oereme

h~unkkOrGlbeliil2,5cmmelysegil

ontozoteret.

2

Kozepre valasszunk magas, felfe~e
novekvc novenyt. Csusaassuk ki

juk meg feluhdl a novenyeket. Ez, arnellett, bogy segnt
a rnegeredesuket, valamint felfrissfti 6ket,

lemossa a rajuk kerch ultetokozeg reszeket

FUGGO

KASP6K
sz~gletet gyors~II1._ es egyszercen a kaspor teljes egeszeben megelenkrthertuk, berakarta ha a rengeteg

A

kert egyuangu

~osszucsovrtk~nmjwl toltsunk annyi V1Ze( a tolt6cs6be, hogy az also
vegen is kirhatova vrlljon

3

kiakasztunk egy vtragokkat tell fugg6 kaspot. A legtokeletesebb hatas
el, ha nvaron

ugy erherjuk

A vrz tobbt resze a tarolo-

vtrag. Ez csupan egy keyes, dare atgondolt tervezest tgenyel.

~.;.~??~. ~~~!).?~. ~:-!7:~:
A legrobb fUgg6 kaspo muanyag bevonant dr61b61 keszm, amely tehetcve
kozon Iiltethcssunk, (ezeker

.
mivel az cbbe eluheren novenyek mlnirnalts gondozrist igenyelnek

ralrtlnutny

:IZ

elfoglah

tdealts kcneszszamara,

DLTETI~S
spectalts csigrlt is

haszruilhatunk, mellyel a magasan fO.gg6 kuspot
lejjebb A rudjuk szimjet ereszteru minden 4.

viz

5
Begonia Bidens Felicia koruh reszbe uncssunk atacsony nbvEs(i rszamos ferulifolia'" amelloides fajta) Fuchsia(s~amosfajta) Gazania rigens a vtzet.

FUTONOVENYEK
Hedera helix Petunla(szamosfajta) Thunbergia Trafiescantia alata fluminensis

5
'Variegata'

Lobellaerlnus Lotusberthe/otii Mlmulusaurantiacus Pelargonium

furonovenyeker. csovet

Ezek eltakarjdk ;1 IC'llt6-

VIRAGLADAK

AZ ABLAKBAN
el6tt gy6z6djUn~.meg arrol,
a hktat. hogy az ablakhoz Ultetes utan mar ablakbol

A

blakba helyezheto
megfeleloen

viragl~C!,~ be~ltetese rogzneru

tudjuk-e

esetleges elhelyezes! hibakat komgalnt, raadasul nehez is az kffele hajolgarva, vagy lell"an allva a sulyos ladaval man6verezni.
kesc az

NVARI

Az ublakba helyezett vtraglada unos drszncelem leher, akrir egesa evben
mutatos novenyekkel. valogassunk

VIHAGLAOAK .............................................................................

olyan orokzoldeket, amelyek a kfunetes ranos alapjat fogj:ik kepeznt. Ezeker
helyezzuk eloszor a f6 helvekre

ossze

A cserept6rmeleky{zelvezeUisffi €snehezekken!5zcIgJI -

-

4
,

!-I,I

stkeruh

(I

krvdnr

elrendezest

megva!6sftant, a novenyeker vegyuk cserepeikb61, es ulhtsuk 6ket az uheujkozegbe. Az tdoszakos noveki a nyeket csereppel egycn helyezzuk

:~

a Hdaba, (gy kormyebben kiemelbetok, arulkor mas novenyekkel potoljuk Oket

vfztartalyt

teherunk.

ULTETEsI OTLETEK

5

• Teliviragladakkeszitesehezhasznaljunk kisebbcserjeket,pEildaulhangafeleket, derbabert,torpetiilevel(leket.tObbszfn(l borostyanteskecskerag6t.Nehtinytelen viragz6arvacska,esakoratavasszalnyn6 hagyrnas·gumosn6venyek,mintah6virag, anarci5z,azJrisreficulataesazJ.da~ fordiae,vidamszfneketkolcSOn6znek aviragladanak.

• Haaviragilldabakisebbcserepekbe Oitetettnovenyeketallitunk,mohavaltbltsuk kiahezagokat,estakarjukleazultet6k6zeg felszfnet,ezmegakadalyozzaazOltet6kozeg

5
nyomkodjuk meg. Alaposun ontozzuk meg az osszeatlrusr finorn sz6r6feju kannaval, hogy (I leveleket megtisztftsuk ,I torrnelektdl. A ladal szorosan rogzjtsuk
lIZ ablakba.

kiszaradasat
• KisebbhavasinovenyekOitetesere kival6analkalmasakaviragl&lak,mertnagy figyelmetigenyl66nt6resiikfgyegyszeruen megoldhat6

5 :~~ts:~kd~~r~~~:~iit~~;:~~~;~~'s 6

AminI elnyl1tak az 6na116 cse~~)ekben :'Ill6 novenyek, ktemelhetjuk

oket (I Mdab61 anelkul, hogy a hosszu elenartanur novenyeket megbolygatnank. Az elnyilottakat helyettesnsuk az evszaknuk megfeleld, vtragzo novenyekkel

ZOLDSEGEK ES GYUMOLCSOK

TERMESZTES

.....................................
Nem rrnndegyik zoldsegfele es gyiinoveny nlkalmas tartoedenyben nevelesre. Meglep6 azonbnn, hogy hany fajukat tudjuk erreodunk erdckes
molcsrermo es ertekes klegeszftdikent rermeszrent

IDOT KfMEU)

OTLETEK

A

modosnort genallomanyu novenyek, a rovarclc szerek es a mrtrragyak hasznalaranak mezcgazdasagban vale fokozodo elterjedese mtan sok kertesz dent usv, hogy maga termelt meg taplalekanak egy reszet. Ez meg
keves tdovel es krs helyen is megoldhato. talajban onrozes napos hogy Az ehero kepzodo rermenyek tudjuk, tanoedenyben

• Az61dsegfelekdezsastermesztesevel megszabadulunkagyomlalast61,amitnytlt

termeten erxenene vegeznnok
• Magr6ltermesztesselval6kfserletez,

nevelesenek rnegvan az az elcnve, hogy bizrosan
nem ramadja ulretckozeget engedhetetlen, meg semmilyen hasznalunk. ha azt akarjuk, A helyes

hogy a tennenyt
mivel azonbnn stertl elLeg-

beregseg, szepen

• Gytimolcs6k Fakon
venyeken term6 tenneszmetunk edenyben.

es l:"igy szaru
A fakon

no-

getesekhelyetttavasszaivasaroljunk palantakat,esazokatOltessOkel

es rapanyag-ellaras

gyOm6k:soket

egyurant

termenyetnk

fejl6djenek.

nagy,

robbjuk szamara az eros szelt61 vedeu,

hely felel meg.

A

TEIUv[ESZT~:S

J-IELYE

tobb ehetc

ncvennyele

fuszer.es

gy6gyn6venyeknek

nines nagyti!lpanyag·

igenyuk,ezertcsakannyitkel16nt6znies tapoldatoznioket,mintatobbiedenyben

lehct uevelru. • Termes:aozsakok
lermesZlen kokbau zoldsegcker is nevelherunk.

nevertettresc

90.

oldal).

• Ameditem'ingy6gyn6venyek,peld<!ul

'rcnuesuk

mutt

a levendulaesarozmaring,j6vizelvezetesi.i.kavicsosi.iltet6kozegt>enerzikj61 magukat nyekre, Ilasd 79. oldal). Akozegre

- burgonyat, Az egyszenfbb

uborkrlt, tokot, cukktnn - lllu;lnyagzsaamazes erdekeben v,lgjuk le egy 111llanyag Hakon alj<"iI,:1 nyakrlt lvukasszuk ki tobb helyen.
forduva nyorruuk

teneu kactcs ctsszaverta keozooeset.

not e nce-

ami n6ve1i azntetenyegok

be, a rovabbiaklxm ezen keresztnl
oruczhetnnk.

5
• rntet6kozcg Mind a tala] alapu, mind a talajmenres iiltet6kazegek megfelelnek zoldsegtermeszresre. A talu] alapu fajtak
azonban jobban megtartjak a vizet

5

88

NoVrN\'NI:VI:I.I~S Icl)t\NVIIEN

NOvENYEK

MEGFlATALITAsA
az ulterokozeg egy re-

A

z..edeny~n
fugg. A

nevelt, novenyek tapanyage~l;itasa teljes mertekben tclnnk ncveny feilodesevel az ultetokozegben levo tapanyag keszler
vagy eros esczes kovetkezteben

felarnvekos

kimerulher.

Omozes

sze kimos6dik. A novenyeket ezen par evente at kell tiltetntink, ktveve a lassan novo fajtakat (crckzoldek, fagyongyok), valamint a sztgoru metszes alan rtlfo sun] ncvenyeket (formam nyesett novenyek, baber). A:ruLTETES

helyre, hogy gyorsan magahoz terje». Tovabbra is a megszokon vra- es tapanyagmennytseget adjuk

3

Az atOheles! k6v~t&n
herre alhisuk a novenyr

neh:iny

TOosZTAs
Azevel6novenyekatiil·

tetese soranrenetosegiinknyHikat6osltasra. Az eioregecett.rner fejl6d6fasreszeket tacojtsuk nem

el.a megrnareot reszeket peog
urtessuk csoportosen visszaazel6z6 cserepbe.vegy egyedenkent cserepekbe klsebb

~~~:.~~:~.0.s
srthetjuk

.
feltnski

OltetOkOzeget hogy :1 novenyt kettene vennunk az edenyebot.
Fejtr:lgy-.:i7iissal az anelkul, a novenyekne! erdernes

edenybe
inkabb minden

IOrten6 atuhetes helyett
vegezztlnk tavusszal fejtr:lgyaZ<ls!. a cserepes modszerret fels6 Evente novenyekcr

Azoknal

frrssnsuk fel ezzel a
Az ultetokozeg

alkalmaznunk, amelyek mar elertek teljes nagysagukat. Ha nem akurjuk, hogy a noveny tovabb n6j6n, nagyobb

2,5 em melysegben anyaggal

releget legulabb csereljuk ki frtss

(

5
I

kormven kjemelhessuk beldle. A cserepet brflentsuk oldalrn, majd laznsuk meg a gyokereker. Ha ugyannbba a cserepbc ultetjuk vrssza 11 novenyt, a gYOkerlalxM.r6lverjGnkleegykeveSl:1lajl,vagjukviSSza :1 gvokereket, mnjd :1 csereper mossuk ki

1 csercp
A egy

bels6 nyela

szelen kesr,

huzzunk hogy

vegtg

5
majd egy reteg kompO~ZI01. A novenvr helyezzuk az edeny kozepere, majd :1 gyokerek koze rohsunk uhetdkozeger Llgy, hogy

hosszu

n novenvr

"",p'l";"b~b'

vrzelvezetonek

egy 2,5 em mely 6nloz61er maradjon az edeny peremetg.

1

D6~ISi.ik a :serepet az ol~al:lr:a, ujjainkkal finomnn kaparjuk le felso rereget.

majd

az ulterokozeg

Ogyelji.ink

arm, hogy a gyokercker

ne sensuk meg

felszrnre megeldzzuk
II

2

Toltsunk frtss Iiltetokozeger
tr:1gya granuhtrurnot rernsunk kavrcsor,

es Ill.ahogy

az edcnybe

az ultetdkozeg

ktszaradasat.

ALTAIANOS

NOvENYGONDOZAs
rendszeres onrozest es rapoldatozast szabaly rgenyeles egeszsegesen novekedjenek. alapvet6 A gondozasukra betartasaval. csokkenrheqok nehany

E

clenyben

nevelr nOven!'eink sokaig

nek ah1102, hogy

N6VENYMUTAT6
Olyan herteszee szdmdra, akik nem tudnak elegend6 id6t jorditani kertjiikre, a legmegfelel6bb nouenyee azok, melyek problemamentesen jejl6dnek, soefele talajban es eorulmeny koxou j61 botdogulnae, valamint nem igenyelnee specidlis gondozdst. A k6vetkez6 iitmutat6 a legmegbizhat6bb notenyek leirasdt tartalmazza, nebtiny nepszera egyeoenleeru nevelhet6, fagyerzekeny noueny eioeteleoe! t6bbsegiik teli, es fds szdrii jaj, illetoefajta. Ezen kiviil azonban meg szdmos, ugyanilyen ertehes nouenyt beiybiany miatt el kellett bagynunk. Az iumutato tajeeoztasds! ad a nocenyee magassagdr61, adott esetben eiterjedesuerol, bar ezeket a mereteeet mindig az adott k6riitmenyek batdrozzae meg.

fordrtandc

id6t azonban

Orrrozes

TApANYAG-EU.ATAS

nncres Ulan hat hertel kezdhetjtlk a tapoldatozdst, s folvtathatjuk egeszen addtg, nug a lloveny n6. Leteznek specullis, edenyben neveh novenyekhez haszrettbaro I11Utr:lgy:lk, melyek ahal.lban mennytscgben tnrmlmazzak n6vd6 kriliumot O:lsd 19. Az uherdkozegbe egy kezt villa
A"f.

segnsegevet

finoman betckevernnk pol alakit vagy grnnulalt m(ilmgy<'lt. A 1<'11'01datok ;1 gyokercken kcreszntlbnmarabb [uttatpik a novenyeket t:iranyagh07., Ix1r egy reszuk karba vesz, rnert ktfolytk uz ectewbot. Oyorsan hat6 lombtmgvakat kizarolag szelcsendes Iddben
permetezhetOnk a novenyetnkrc.

5

TARTSUK
o Ha kcnoyen

NEDVESEN

METSZES Surli lombozat ktalakulasa crdekebcn

klszaradotertcedeoyt

hasznalunk,c'itOlteteseI6ttaztas5ukbe egyvOdbrvlzbe, -At6zeg·vagyk6kuszrostalapuQltet6k6zeget,melyos5zez5ugorodott,eselvaltacserepszelet61.ugynedvesllheljukujrabe, haavfzhezadunkneht!inycseppfolyekony mos6szertafelszfvooasgyorsitasavegett

a
metszenr,

melveket nem szcrencscs
mivel nem regencntlodnak

A lombhullat6 cserjek meszeset nyugnlrni tddszakukban vegezzuk. Az orokzoldeket tavasz elejen v:\f:,'Y kozvenenul vtragzas ulan rnetsszuk meg

6

NDVENYEK
ACER
Lombhullat6cse~ekvagy Uik,Iombozatuk6sszei elszinezOdik.Szelt61...edett. felarnyekos a nedvea helyeket. es

ALLIUM
Felall6 szeu. hagymas

"_.
szlklaker

ANTIRRHINUM OroszlanszaJ
Kecses,ajakosviragai hossz(if[irt6kbennYllnak, s

BEGONIA
narencsserga vogyevelo

sozsaszo.wemsnnn.rener.
vagy voros novenyek. rertos viragu,nemtelaIl6,egyeves viragzasuaksokfajtaja alkalmasviragagyoaes tertoedenybe Dltetesre. Afelarnyekoshelyeket, a termekeny,j6vizelvezelesutalajtkedvelik.Agum6s begcnlak gumciattelelnek.

BERBERIS
6011>olya Or6kziildvagylombhullat6 cse~ek,f6Iegszeplombjuk miattOltetikoket,denehanyuktavasszalmulat6s virAgokatesszinesbogy6terrneseket hoz. Atul nedveskivetelevelmindenfele talaj megtelelszamukra A lombhullat6 az6r6kz61deka nelyet kedvetlk. fajok a napes. feiarnyekos

BUDDLEJA
Gyorsnovesi.i,ivbenhajI6 agu6rokz61dvagy tomomnlato cserjek. Nyaron iIIatosviragokathoznak A naposhelyet, vzefvezetesu kedvelik B. altemifolia tombhuuato Malyvaszinu, csene rortosren euo es ajc

evelok,viragaikg6mbaiakLi erny6viragzatbannyaron nyllnak,Vegyesvagyevelo szegelyagybana mages

a rozseszro.e vo-cs. beor.e sarga. a nerancsserga es a reher mtncen arnyalataban.J6ltilri

talelt

keovelik. 'Vitifolium'

tatelt

termetcekgazen
A, japonlcum Vi'irosviragujuhar Apr6viirOsviragok.Osszel sak;azalacsonyabbfajok

stnueo-

az esosdoterastNacos.
j6vfzelltezelesuhelyen neveljOk A. Coronettesorozat Sck'szlnben szeroben elotordulc, enensuc rajtek magas,dzidOjarasSal

tek szep diszeiletcbbnyire peldaul

hetnek.Leveteik csfp(isek.Nehany,

aleveletnerancssargera snnezecnek
MAGAssAG:5meler KITERJEO~S:3 meter A. negundo 'Ramlngo'

azAsaU\Il!m(fokhagyma) esazA.schoenoprasum (meterctegyrnaretkezesre alkalmas.A vzervezetesc napos,j6 befveket

na a nomerseuet nern
fagypcnt

viri'igaitnyarelejenhozza MAGAssAG/KITERJEOt$:2,4 meter Sovenynek B. davidilesvaltozatai Illatos

sutlyed

a'a
B. darwlnll Elenkf'laranessargaviragu, Or6kz61d csene. kivc'i16.

B. Cocktailsorozat

V;'lgottviragrlakidealisak. MAGA5sAG:65cm mkegyszeru

Anateueveex szee rener es rozsaszmreren ken
metszeni. MAGIIssAG: 12 meter K1rERJEO~S:9 meter A, palmatum 'Bloodgood'

kedveu.
A, glganteum Nyeron cslllag forrnelu.jllaswragokat hoz

vlregaik

egesz

MAGAssAG:l,5meler S2~LESS~G: 1,2 meter B •• ottawensls 'Superba' MAGIISSAG/KITERJEDB:l,5 meter B. 'Lochincll' Z6m6ktermetu,lombhullato csene. Nyllr vegen kekes-lilasviragokdfszitik. MA(W;5AG,IIUT£RlEO~s:2meter

f'lyaronnyilf'lak A. Sonnetsorozat Bronz,r6zsaszin,tQzv6r6s, fehervagyburgundiszinu viragok. n6vef'ly. Koraiviragzllsil Vilgasra idealis. B. 'Illumination orange' MAwssAG:15em

rozsaszines

MAGIIssAG: 1,5 meter AviirosesblborSzinillevelek

syn, B .•

o. 'Purpurea'

compas tennerenceserga
virllgokatfejleszt6gum6s fut6beg6nia WlGIISsAG: 60 em

GOmbOlydedalaku,

rorrenutteto csede.ovens.
biborszff'luleltelekkel,hal· vaf'lysargavirilgfiirt6kkel MAGASsAG,IIUT£RJEo£s:l,5 meter

esszerskenaoorcsre
valtoznak. MAGAssAG: 5 meter KITERJE06:3meter

Jenegzetesen
kekesz6ld,eiliptikus leveleketfejleszt

szethallo.

MAGAssA<;,60cm KITERJEOES:30em

MAGASSAG:15-20cm

6

6

NOVENYEK CAMPANULA
Harangvirag Nyaronvirclgz6evelok. harangalak(i,feher, r6zsaszinvagyibolyaKek szin(jviragokkal.A napos

CEANOTHUS
Taskavirag NapotkedVeloorokzoldvagy lombbutletc nyilnak.A csenek. termekenyjo tetejtes roobnyirekekviragaiknyaron vuefvezeteso helyetkedvelik C. 'Autumnal szfmi Blue'

CHOISYA
Mex;k6inarancsviragfa GombOlydedalaku, or6kz6ldcserje,mutat6s, elenkzOld,tenyeresen tagoltlevelekkel,melyek szetrrcrzsofvematosae. Feher,csiliagalaKuviragai

CLEMATIS
OrOKz61dvagylombhullat6 kusz6novenyek(neMnyfaj lagyszarueveI6).B6sege-

C. armand;; Er6snOveKedesli,6r6Kz61d kusz6noveny,CSillagalaKu, iIIatosfehervir<lgaiKora tavasszaln)'l1naK.Aszelt61

CONVALLARIA
GyOngyvifilg Alacsonynavesli, gyOkt6rzsil.evelonoveny, kival6analkalmasarnyekos teretetek ezonoenanoi takarasaracsek ejkermss naterok uoze oiyanteutetekre euszo

sen wregoznekkescbb
megjelen6.altalaban ezcstszcrke.ezcres termestomegetkls crszesek. Tavaszt61 egeszen

veoett neiyet keceen.
MAGAssAG:5meter C.montanaesfajtai Er6s

vagy@arnyekoshelyet,es
a termeKeny,j6vfzelvezetesOtalajtKedvelik. C. each/earl/folia Ez e tevendula

a nepcsszeltotvedett

tavasszartomegesenmsjo
nyaronelvetvenyRnak. A vlszonsteg helyeket.es vedett ajc veelveze-

6szigviragoznakfeher.

noveseoeso

ven szontva.rrrvetercsen KUszOn(i. terjeszkedik.Lombhullat6 Uikalattt6keletes

vlragtl.

Or6kz61dcserje,egszfnkek viragaijuliust6lszeptemberignyllnak, MAGASSAGjKITERJEDEs:l,5 meter C.~ deHleanus Versailles' 'Gloire de

sergarozseszrn.vorosesrczsaszro.teorvcros es

veny.feheresr6zsaszfn viragaitavaszvegen

talsjtekerokeot szoganiet.
C.majalis ElliptikuS,hegyes, kozeozotd Kusz6noIrlok.Bokclo feher szjnulevelet harang elaku

terjed6Wvtifaj,sziKIa-

tesuteiejtkecven
C.temata Zornoktermenl feher,narancsviraghoz hasonlo. illatos cserje, vir~gokkal.

tomegesen

nynnek.

kertekldeatls
MAIlIISMG:8cm

novenye.

MAGASSJIG: 10meterig C. 'Nelly Moser'

KITERJED~S:50 em C.lactlflora'Loddon Anna' Felal16szaruszegelyagyba val6n(1veny,lilas-r6zsasziniJ vlregokkal. MAGAssAG:lmeter KlTERJEOEs:60cm C, portenschlaglana IbolyakeKviragu,gyepes noveKedesQsziKlaKertl noveny. MA~:15cm KlTERJEoEs:50cm

ZOmOK termetu karminv6r6scslkozasu viragainyarelejen C, a/p;naesfajtai fejl6dneK.

veny.nagyr6zsaszrnes,

vlragaikarcsd

MAGASSAG: 2,4 meter KITERJEDES:2,4 meter C,'Aztec Heromot Pearl' szeetce tegolt

t.orrotcuato kcszonovenvektevasszerneraog
alakufeher,kekvagy bjborrczseszjh Jolciseljk id6jarasuhelyekel. MAGASsAG: 3 meter vlregokkal.

MAGASsfi.G:3 meterig de nevetesuk C. 'The President' egyszerli.A vannak,esmagas, roousztus AC. mfga szehktefjes viragai termetu noveny hoz, m. HorePleno'fodros viregokat Hibridfajta.Nyarelejen hatalmas,egyszerO. biborszfnOviragokdfszllik MAGAsSJIG:3meterig nem 'Fortin'sGiant'

ieven.rozsaszrorer
futeton.negyteter vir<lgoKatfejleszt6hibrid ZomoKtermetu,oroKzold navel'ly.sotetkek,Keson nyl16vir<lgokKal MAGASSAGfI\ITEIUEOIOS:1,5 meter
CU'.ANOlllI)S

fajtanaknagyobbviragai

a szelscseges

fejta. MAGAsSJlGjl<ITERJEW;l,5 meter

C. mroseavaltozat sotetrczsaszn
megjelenesd

arnyalatuak.Az.egyik legvonzcbb fajtaaC. iranyban

m.

'Variegata'. hcssz-

rnelyneklevelem sargacsikokhuz6dnak MAGASsA(;:20cm KITERJEO~S:venozo

keskenyerany-

6

6

96

NOVI~NYMUTAT6

NbVENYEK

97

NOYENYEK
CORNUS scm
F6leglombhullat6f<1kes cse~ek,melyekettavaszi viragzasuk,lombozatukes

NOYENYEK
CROCUS
K6kusz Hagymagum6sn6venyek. vegy

COTONEASTER
Mad~r1);rs Megbfzhat66r6kz61dvagy lornobullato kisebbf~k.Apr6, n(i.fehercseszeformajO viragaiknyaronnyllnak, legfelWnobbdfszeiszfnes, cserjek kremszf-

DIANTHUS
Szegf(l

ELAEAGNUS
Az6r6kzoldfajoksziv6sak. alegtebb helyen kennyen

ERICA
Erika,hanga T6bbnyirealacsonyn6ves[i 6r6kz61d cserjek. Tart6s

rejosten

gaaoeg nemaet-

serteg eteka.jererkremszfn[i,sarga,ibolyas·kekes biborszinuviragaikmiaU kedvelik.TobbsegOktavasszalviragzik,nehanyuk martelvegen,egy.ketfaj pedig6sszelhozzaviragait A hagymagum6katvegyes vagyevel6szegelyagyels6 soraite nrtessuk vegy gyeote csoportosen. ajo vlzelvezetenaoteoyt

segiJ,tagjaif6kentnyaron nyJ16,t6bbnyireiliatos evel6k. Viragaikfeherek, s<'irg<'ik,r6zsa-,lazae-es malyvaszinilek-gyakran

nevelhet6k.Atermekeny, j6vfzelvezet6talajt kedvelik,napos,arnyekos helyenegyan!intj61 boldogulnak.Atarkaleve· liijajtaknaposhelyen szrnezcdnek boo E, pungens'Maculata' S6tetzold,elenkaranysargatarkateveju.bckros elegszeb-

tevefzetek es Ieher,
r6zsaszfnvagybiborszfn[i viragaikmiattkedvelt n6venyek. kemhetasu fejl6dnekszepen E, carnea tel veget61 rczsesan bfborvcrosre MAGAssAG:15em K1TERJEDtS,25 em 'Ann Sparkes' cser]e, hozza Napos helyen, j6vizelvezetesil,savas telejben

sanes veeszcn nuatt
Qltetnek.Anapos,felarnye. koshelyeket,valamint a termekeny.jc tesc veeweze-

esnterrnesetx
tetejoen

nnnecves
naoos

kcneasztos sznsonooacio-

tetejt

keoveltk,

talajkivetelevelbarmilyen megelneke vagyfelamyekoshelyet

C. alba rorrnas

'SIb/rlca' cserje. Ievelel

6sszelelenkvl)r6sre snnezoonek. raen voros vesszovet crszn.
MAGAssAG:l,5rneter C. altern/folia Feher fejleszt6,emeletes <'igrendszeriicserjevagyfa. MAGAssAG,6meter

Alacscny.terebelyes

C, dammeri Hevero szeu, viragokkalesv6r6s 6rokzold

Anevenyek

sU,viszonylagj6min6segu tarsjt es a teijes kedvellk.

csene.feher rven 'Argentea'
termessekkel. talajtakar6 MAI?O.SsAG:20cm K1TERJEO.S:2 meter C. horizontalis roeans

csene.metce.rener.
harangalakllviragai osszelnvnnek D,armeria MAGAssAG:3meter K1TERJEO~S: meter 3 szecee eeegto

tevesng

vnegertAhfoeg valtozik.

bekoszontevellevelzete

szehlleveleket

C, banatlcu5 Lila viragaiosszelnylnek MAGAss.ii.G:l0cm KITERJEO~S:5cm

Elen~ cseresznyepiros. egyszeruvlragetnagy tomegben nsnnax MI\GAssAG: 30 em

C.'Eddie'sWhiteWonder' Kupformajllfa,tllmegesen nyMfeherviragokkal Mi\llIISsAG:2,4meter Krt1:lll€O£S: 1,5 meter

Heverc szaru csene.e tet mellett feltelels vezethetd. cczsasznes vregeit.vorcs
termesek w.GASSAG: srneeoesa.s kovettk 1 meter rreter

S. cartwright/anus Egy-{)t, iIIatos, bltor erezenl lilavagyfehiervir3gothoz 6sszelvagytelelejen. MAGASs.ii.G:l0cm KlTERJEo~s:4 em

K1TERJEDES: 5 em 4 D. 'Golden Teliviragli, idealls MAGASSAG:45cm K1TERJEDES: 0 em 4 tel D. 'Gran's Favourite' Teliviragaifeherek, Cross' ereok sarge

szegffi,szegelyagyakba

C. stoloflffera'FIaviramea'
Er6snOvekedes(icse1e. melynekvesszOitelenelenk, sargasz6ldszfnuek. MAGAss.AG:l.5meter C. 'Rothsehildianus' SargatermesO.fel6r6kz6ld

C.

chrysanthus

A hagymagum6b61 kr6kuszokakarnegyillatos vir<'igotishoznak.Hibrid

csene.
MAI?O.ssfi.G/KlTERJEDES: meter 5

vegen,tavaszelejenviragz6

rozseszn csnozesuak.

fajt<'iikagazdagkremsz(nu viragO C.'Cream8eaury', C. 'Snow C. KITERJEDES:40 em afeherviragli 8unting',valaminta 'ZwanenburgBronze', amelyneksargaviragai klils6oldalukonblboros bronzszfnflek. MAGAss.ii.G:5em KITERJED~:4em

D,

gratianopo/itanus

Punkosdiszegfli R6zsaszfn,illatos,egyszeril viragLl,gyepesn6vekedesu faj. MAGASSAG:15cm KITERJEDES:30 em

I

16

6

NOYENYEK FUCHSIA
Lorronctlato cserjek. dekorativ,harangalaku, F. magellanlca biborszinuviragokkal. 'Variegata'

NOYENYEK GALANTHUS
H6virag Evelo.torpetermetG, szeluek. hagymilsnovenyek,kedves, b6kol6harangalaku viragokkal,melyekfebruarF. 'Mrs Popple' Tel<'l116faJla,v6r6ses blborszinuviragokkal MAGASsAG;K1fERJEO~S:1 meter F. 'Swingtlme' Agyengefagytur6,bokor termetu viragokkal. MA(;ASSAG:60cm KITERJED£s:45cm helyen F.'Thalia' Fel<'l1l6sz<'lrun6veny, bOvenfejlodonarancssargaszinuviri3gainagy b<'lrsonyosleveleikozotl nYllnak.
MAGAssAG!SZ~LESSEG:

GERANIUM
Igenytelenszegely<'lgyi noveny,neh<'lnyfaja szlklekertekbeis

HEBE
6r5kz61d, bokrcs novekeoesu cserjek.mutatostevelekkel,r6zsaszin,feher,lilavagy tnborszfull furtvlregzattal. alkalmeveelvezeFagy· Akisebbfajokesfajtaksziklaker tbe ultetesre sax.Anaoos.jo

tersuc tate, voros es vegy
Leveleikremfeher

teher.rorsaszn.voros
biborszfnuviragokkal, melyeknyart616szig nynrlak.Atelall6sag vanozo. szemos kespokoe afajtakmeretet61 hefyre szojter eshabitust6lfDgg6en
c

MAGAssAG!sZ~LESS~G: 60 em

neto.

Feher,

mtetrozsaszo.

bjborszfruf

vegy kek vlra-

marciusben

nyilnak.Bzaruk

gaitavaszveget61nyar elejeignjlllnak.Anapos, felarnyekoshelyet,es ajovizelvezetes(ltalajt kedveli.

enateoen
szfhekis

re cm ncsszu
tarki\hatjak

Aviragokfeherek,dem<'ls A legtobbh6virageroleljes novekedesu,eskonnyen

tesc

helyetkedvelik.

tliresOkmjlunkv<'lltoz6. H. cupreSS(}ides

nOwnynekagyakba,rugg6
c

mtethetok,

A termekeny,j6vfzelvezetes(italajl,esafelarnyekcs helyeket kedvehk. AmersekeltenfagytOro esafagyerzekenyfajtak is

nevemetc.vrszcovteg
nsoces.oe jo veeivezeteeu helyen talejban.fetamyekos fejll'idneklegszebben G. e/wesil Karcsli,kekeslevelUfaj, mezillatuviragaiakikeleti h6vir<'igenalkorabban fejl6dnek MAGASSAG:20cm K1TERJEDEs:8em 1 meter

G. cinereum sctet

'Ballerina'

'Boughton Kupola amely alakii ritkan

Dome' torpecsede, vlregzlk,

rejta retairnes.

ViragaibiooH6zsaszfnliek. tnbor erezette' MAGAssAG:15cm KITERJEDEs:30cm G. 'Johnson's Terebelyes njillnak
~KlTERJEOIOS

vcres es rener szrou.ten

MAGAssAG:60cm KITERJED~S:1 meter Blue' H. 'Great Orme'

nevemetck

a nyari

idoszekban.jtapos aszabadban. F. 'la Campanella' Gazdagon megjelenesu.Feherszelu zbld levelei osszel olykor viragz6fut6nMnY,kekes-bibores feherviragokkal.
MAGASSAG;KITl'RJEDEs:45cm

nevekedesf

rsomb elekc cserie.tetaimas r6zsaszinviragokkal.melyek feherrehalvanyodnak.
MAGASsAG;mERJED($:l,2

evel5,kekvir<'lgainyaron

30cm

meter

rozsasnn
viOilnak.

ernsalatuva

MAGASsAG:30·90cm KITERJEDts:60-150cm

E.japonicus'Ovatus
Aureus' Z6moktermet(i,viszonylag

tassd ncvekeoesu tesa.
leveleiszabalytalansarga csi'kozils\lak.KOlonosenj61 mutat a kertben telen

Leverzete napos newen
szroezeonce MAGASsAG: 1,2 legszebben.

meter

KITEflJEDts:90cm

6

6

100

NOVENYMlJli\TC

NOVENYEK

101

NOVENYEK HEDERA
Borostyiln Qrokz6ld, kapaszkcdoleggy6kerekkelkusz6n6venyek Kival6analkalmasarnyekos

HELLEBORUS
Hunyor Robusztus evelek.csesze alakuvagycsOves.feher, kremsziniJ,z6ldesbiborszinuviragokkal,melyek

H. foetldus Biidoshunyor Telennyn6,zold.barnaszelO,harangformajO ~ir<\gai buzcsek M.AGllSsAG:75cm KITERJE~s:60em H.orientalls

HEMEROCALUS
Silsliliom csooortosen n6v6evel6k, liliomszerusarga,kremszfnu,

HYDRANGEA
Mutat6slombhullat6vaw 6rokz6ldcsetjekeskusz6n6venyek,melyeketr6zsasnhkek re]vagy feher szfml. Ti:ibbseguk A n6ivaruegyedeken dekoratfvv6rosvar!:fsarga bogy6kfejl6dnekosszeles telelejen.Mersekelt metszestlgenyelnek. Barmllyen H. macrophylla Pasquier' Lorobnuneto 'Ami nevelhetok csene.nyeron hoz. I,"altaclarens/s 'Camelliifolia' Nagy, kup elaku, cserje. n6ivaru nagymeret(iz6ld kek vtregot

eaeurorzsorca

rarek tetuttatasaratarejtekeresre.es tertoedeovte

narancssarga.voros rozsasnnvregelk
li:idnek.Amutat6sviragok csakegynapignyilnak.de

vagy
nyeron

kesi:inyaronnyil6viragai· kert nevelnek. a savas

teren es tevasszarnynnek
Arecves kedvelik. H. argutifforus roskes szauieveieueiett nyn6almazoldviragai tarem.nepos vagyfeiarnyekoshelyeket

Aneoves.oe hatasu

cnetesee. TobbsegOk5 meteres msgassagcra nd jo vzenezeteteteltes a nepos,

kerroetaeu.neoves

egymasutantovabbiakfejloo nek.T6bbfajesfajtaalkal·

talajt.anaposvagytelarnye. koshelyeketkedveli.Szoli-

sli,lehetoleglllgoskem.felarnyl!koshelyetkedvelik H. algerlensls Marengo' Erosentarka, kremfeher H_ colchka Variugata' Lagy,z6ldszinii.kremszin nelszegelyezettlevelek H. helix levelelelenk szinuek. levelei zold 'Gloire de

vatoeetce,
szfnvagy

reter, rozsebiborszinu

masvegyesvagyevel6noye. nyekb6IaIl6szegel~gyba. Aj6vrzelvezetesli,denemliJi szaraz telejt.e naoos vegy telarnyekoshelyetkedvelik, H.'Corky' Zomck termetagszdegon viragz6orokzoldfajta,sarga

ter

csenekentis

mutat6-

sak,decsetjeszegelyagy. baisOltetheljOkoket.

viragok,amelyeknehany fajl<\n<\lfeltunorajzolatUak vagyfollosak, MAGIISSAG/KITERJEO~S 45cm

tateiu

napos.

tevesszertejoooek
MAGIISsAG:lmeter KITERJED~S:60 em

felarnyekoshelyen

es

szlndlevelek. 'Dentata

szsmos

aatatkorecen

szoteno-

vir<'igokkal.Anaposhelyet

venykentisnevelhet6. MAGJIS.S.o\G:l,5meter KlTERJEDES:2 meter H. pet/olaris

«ecven
MAGASsAG:85 em KIlER.IEO~S: H. 'Stella alaktiak. MAGllSsAG:30cm KITERJEOEs:45cm

eo em
de Oro'

levelekkel.esskarlatv6r6s OOgy6termessel. MAGASSAG:5meter KJfERJEO~S:3 meter I." aqulfDIium'Golden Queen'

es

fajtiii aranyserga

Leggy6kerekkelkOsz6faj. feherviragai lapos,erny&

H. h. '8uttercup'fajtaapro H. h. 'Glacier' herornszog elakoek,

Elenksargaviragaicsillag

szenl vregzatban altnek.
MAGllSsAG/KlTERJEOES:15 meter

ezOstszOrMk,feherszelUek AH.h'Manda'sCreSfed

I. aquifolium FructuLuteo' Kupalaku,

'Pyramidalis nclvaru cserje.

sargabogy6terrnessel. MAGJIS.S.o\G: meter 5 KITERJEO~S:1,2 meter I." meservae'Blue Lassu novesu.kekes levelii,vorosbogy6termesii Angel'

tens
MAGAssAG:2meter KlTERJEO~:1meter

6

6

102

N6VENYMUTATO

103

NOVENYEK IRIS
A hagymasvagygyokertorzsesevel6novenyek-fajt61 fUgg6en-sziklakertbe, I. pseudacorus J. pfitzeriana mocsan m~jus. szetteruo 'Old Gold'

NOVENYEK LATHYRUS

evee.

Eros n6vekedesLi sargavir~gai

rovekedesu,

rener.rceeesnnvoros,
biborszrn(ivagyibolyasMk viragukllsz6novenyek A termekeny,j6vizelvezete. sutalaJt,esanaposvagy fEHarnyekoshelyeket

L1L1UM
Llliom Hagymasevel6 minden szlnben novenyek. el6fordul viragaikakekkivetelevel

LON/CERA
Lone Lombhullatovagyorokz61d

z6m6khabitusLi,t6rpe fajta.Leveleibronzos arnyalal(i, szinuek. MAGASSAG:90em aranyserga

jLiniusbannynnak. MAGAS$AG: 1 meter

szegelyagybaesmocsarker tbe tlltethetok. sokszor jgenlatvanyos smee.

csenek kLisz6n6venyek. metos.toicser ereui
viragaik menett f61eg nyaron vezemetok terrrekeny ultetbetdk. tataba. fejI6dnek.Falak,kenlesek Berrnllyenvdelehetdseg

nekercsnretuaktcicser.
csesze.fromottavsgy turMnalakllak,r1yaroo nynnak.Atermekeny.j6 vfzelvezetesu fajtajaa a oeoos talajt (nehany

JUNIPERUS
Sor6xa A nemzetsegben szamcs

«neuecear.z J.
scopu/orum

meter 'Skyrocket'

kedvelik L./atHoJius Nagyviragillednek

viragaikfeher,sarga,kek vagyblborszinuek-neha ketvagyt6bbSzfnegyOttesen jefentkeztk. Tel

szennt

ertekes,konnyennevelheto fajesfajtatal~lhat6,amelyektiJ.-vagypikketyleveluek. Aheverd szaru es a kuszo fajokt6lamagas,karcsil n6\lekedes(iigmindente!e formabanel6fordulnak Levelzetukkek,Sz(irke,z6Id

veget61

karcsu.kesesszurss WlevelUfajta,amely

seves

teem.ee

rener.reesesanvagy
biborszin(ivirc\gzatlieveI6. MAGASsAl>: 3 meter KITERJED~S:1 meter L.odoratusesfajtai seegcs letlnek EgynyMfaj,valtozatos evekbe

es

napos

vagy fel~rnyo§kos

vegytereroyekcs

helyre

nyarignyllnak.AnaposvagJ felamyekoshelyeketkedvelik. Termekeny, talajba j6 veeiveaeteso a szegelyOltessek

szlklakertbe roeens. soon
meretelnek telik MAGASSAG:2meter ~ITERJEOi!s:30cm elerese

helyeketkedvelik

L." americana
L. regale Kiralyiiliom Kozepes vir~gai a nyar pirosek. Necos meretuntlorn. rener kremszrrul. L. nltlda Gold' Aranys~rga levelLi 6r6kz61d nem '8aggesen's kivOl rczsaszro. torkuk vagy telamyekos toiceeres.juetcs Lomhullat6,csavarod6 szaruklisz6noveny. Nyari v6ros

tigybaesasziklakertbe alkalmasru':iszirmokat.vizes

telaiba a mocsert tejokat
I.bucharlca Er6teljeSgyOkt6rzsllfaj, tav8sszallegfeljebbhat, aranyeargatora Sziklakerti alkalmas. MAGASSAG:20cm KITERJED~S:12 I. gram/ne8 Gy6kt6rzsesfaj, metes. blbor-ibolyaszfnOviragai tavaszvegenfejlOdnek. Szegely~gyakbaalkalmas. MAGAssAG:20cm I. 'Katharine Hodgkin' feherig terjed6szimlviragotfejleszt. nnetesre

vagy

aranys~rga

teret

J. squamata

'Blue Star'

netos. serge vir~gait bogyoterrnee koven
MAG.llSSAG: 7 meter

A k(iIOnfelefajtakk6z6ttta· rejtekero ee ureikoocnetasc n6venyekegyar;;inttal;;ilhat6k.

Z6m6k,alacsonY,bokros n6veny.leveleifemesen fenyl6sz(irkeskekszin(iek, tuskes hegyrlek. MAGASsAG:50cm

szrnu, nates
MAGASsAG:

vir~gai

elsofelebennynnak 2 meter I\lTERJEO~S: 1 meter

ten kertben

helyre(iltess(ik. MAGASSiiG: 2 meter

is mutat6s

J. communis rcrpe Z6m6k. zoldlevelu.

'Compressa'

K1TERJEOES: em 60

csene.
lehet.

Formaranyirni

termetuszurkes-

MAGASS~G:1,5meter L." purpusii'Winter

em

lelall6.

Beauty'
Fo§I6r6kz6IdeserJe,apr6, negyonuetos nyrlnak. MAGASSJiI>:1,5 meter 'Graham reher vlregal telvEigen,koratavasszal

L. perlclymenum Thomas' lIIatosfehervirclgaisarga

Er6teljes,gyokt6rzses n6veny,kekviragaikekes s~rga

amyatetuva vaitcznek
MAGASSJiI>:4 meter Szegelyl.

reizotatuek

agybaultelesrealkalmas. MAGASSAG:12cm 1.lael'lgata Gy6ktorzsesmocs~rl nbveny,koranyaronfejl6d6 vir;;igaielenklilaskek szinLiek.

"tel/manniana
csacerooc szaru virege ny~r

Fasszarll,

kusz6noveny,rez·narancsserge.nemutetce tevesz veget61 k6repeigfejloonek MAGASsAI>:4meter

6

MAGASSAG:80cm

6

104

N6Vf_'1YMUTATO

NOVt){YEK

105

NOVENYEK MAGNOLIA
Orokzold,vagylombhullat6 cserjekvagykisebbfak, Hatalmas,viaszos, vin;igaikattavasszalhou;'ik Sok rejt nef-ez nevetrs.moer erzekeoyek a kifmara, e tatejre. mutates

NOVENYEK NARCISSUS OSMANTHUS
Telall6vagymersekelten fagylur66r6kz61dcserjek napos vagy telemyekos. csesze szerepuk vanJdealis elaku.feher, es broorszou meg.

MAHONIA
(Jrokzold csenek. Sok k6z010kszeplevelzetO,de f6legillatos,sarga viragaikertOItetik6ket A termekeny,j6vfzelvez€'

PACHYSANDRA

PAPAVER

Narctsz

Tevasszelvtregzc hagymas
n6venyek.Sargavagyfeher viragaikraak6zeps6

szeitorveoett heiyen.es
csaknemb8rmilyen,j6 vlzelvezetesil szepen 0.)( talejben n6venyekfakalatti burkwoodii termetu.jessu tejlodoek.

sokszor megnyatt.csesze
vagyttllcseralakumellek-

tesu tetenes
de kedvelik M, argutffolius

a repos

rozsasnn.vcros.eerge.
narercsserge viragokf6legtavaslvegen, nyar erejenjerernek AkismeretuegyEivesfajok is szrklakertlIlltetesre alkalmasak.Aj6vfzelvez€' tesu tatenes hetyeket evesek p, terminalis Atacsony terrnetuorokp, orientale White' EveI6.feh€rviragaitbeliil feketesvor6sfoltokdiszitik. MAGASsAG:1meter KlTERJEDIOs:60cm p, rhoeasShir1ey Series voros, szem 'Black and z6ldkusz6noveny. telejbenls rossz e nepos Azegy· rnlrosega kedvelik.

a

fekvesre,

vagyfelarnyekoshelyet

leperjeuemzc.Areoves,
termekeny,j6 talajt,esanaposvagy

ezekrolkerteszetekben kaphatunkfelvil8gositast,

veewezetesu

termetek oemetesere
Kedvelikanyitkostalajt, bar a szaraz talajokat elviselik.Ameszestalaj

'Orange

fel<'irnyekoshelyeket kedvellk.

zomok

M.5te/lata GOmbalaku.lassunovesu cserje sufypont vagy alacsony, kepzesere optikai klvalo ta

Flame'

n6vekedesQ,b6rszeru, setetzoioreverc.fgenInatos feherviragun6veny.

eczsoeszmcnerancssarga.
netaneveieueien szfnezOdnek. talajtakar6 MAGAssAG:60cm KITERJEOES: ,2 meter 1 M. ~ media felall6 'Charity' Kival6 vorosre Asargamelleklepel rerencsserga szetu.eiepet feher,aviragokillatosak MAGASSAG;45cm

azoroan atkamattae
szernukra

tevesszelviragznc MAGASsAG

Lombhullat6,agaitalevelek

megerenese erott sok tener cemag ereko.uratce. keskeny szjrrml vlrag borffja etSzemos nemesjtett fajtaja kaphat6; a M. s.
'Royal

t.e meter
atenu

K1TERJEOES;1,2meter

rregetnek.

O.
Elenk.citromsargaviragu.

delavayi

sreres a

N, 'FebrllaryGold' Ercs novekedesu narctszfajta.koratavasszaln)ll16 aranys<'irgaviragokkal. MA~G:18cm

G6mb61yded

cserje.

szeres.vsszas-aoozsas.
weszes ieverer csooortosen ela rovid helyezkednek

Leveieeprokselyem fenyilek,sotetzoldek

cscceukon

'WaterUly'

saaru cseqe.

fajtaknagyobbesmutato.

MII.GASSAG:3meter I<mRJEO£S: 1,2 meter

csoves.jener.matos
vir8gaitavasszalnyOnak. A viszonylagvedelt heiyeket kecven. MAGASSAG;1.8 meter KITERJEDEs:1,8meter

sebb weguekmmt
azalapfaj. MAGASsAG: 1,5 meter KITERJEDES: ,8 meter 1 M.Hosarhibridek KozepesmeretUcserjek vagy kls fek.fozsaszfn biborarnyalatuvirc1gokkal. Tulajdonsagaiksok tekintetbenmegegyeznek azM.steJlanafajtaival. vagy

szerex csccsan. Az aoro.fener fezerviragzatokkoranyaron jelennek serge meg. AP. szehlek

t.

EgyszerQ

vagytelt,

'Variegata'fajtalevelei MAGASSJ\G,15cm

sargarozsaszrn vegy narercssarga vlregutejte
MAGASSAG:90cm

E;:(j51"05-F"H~" KOI<)lVJ,Zi'I'liil

A seresjeoeiemoen
hibridek

kaonetc es

kozOI a 'Betty', a'Pinkie'

asusanemaretc
MAGASSAG:2 meter KITERJED~S:1,2-1,8

aJane'.

meter

6

6

N6w.r-.'YEK

107

PELARGONIUM
Musk<ltli Fagyerzekefly,zommel

PENSTEMON
F6kentevel6k.nyaron nyll6feher,viirOS,rozsaszfn vagybiborszinCiviri3gokkaL AnagyobblaJokszegely· vegy rebettegybs tejok t6k,mfgkisebbek sziklaker tekbe elkalmasek vagy Aj6v{zelvezetesOtalajt, es a vedett.nepcs fUgg6 1i§larnyekoshelyeket kedvellk

P. 'Apple

Blossom'

PETUNIA
Felemelked6vagyhever6 szaru.egyevesvagyevel6 novenyek.Tolcseralakll, r6zsaszin. serge.ute Vbl6s, es reher halvany sztna

Apro,cs6vesr6zsaszrn viragainyart6loszignYllnak. MAGIISsAG:45cm KITERJEO~S:30cm

PHLOX
Hatejmas gQ (csupen reprezenteuv evelc nemzetsenehanyfaj szegelyagy-

POTENTILLA
Pimp6 Igenytelenlombhullat6 eserjekvagyevelok. rrelyeket csesze elaku,

egyeves vagy evelc
novenyek,nyaronnyn6 feher,r6zsaszfnvagyvoros viregokkel.Blzonyos illatos levehlek. Arnuskatlik

egyeves).Bizonyoslajok novenyek,masokfut6novenyekvagysziklakertbe,

mtetteP. 'Stapleford Nagyleveltl lilasbiborviragainyar k6zepet6losziglathat6k. MAGASsAG:80cm KlTERJED~S:30cm Gem' novenv,

rozsasnnu.feher.sarga
esvor6sszffl(iviri3gaik miattGltetnek.Aj6

vir<igaikkes6tavaszt616sz elejeigflynnak. csoportbaoszthat6k a Grandiftoratfpusllak nagyobbviraguak.de szenctesotcrkarosoohat. nak,inkabbfUgg6kasp6ba vagyviragladabaval6k A Multiftoratfpusuaktobb, kisebbviragothoznak,j61 visenk Afajtak

tartoecewekben Ie
nevelhetok,afut6n6veke-

ket

szaraz

falekra

es szegetyek

urtetesere

uesu

fajt~kat

Oltessuk

oamas nceesecesc
n6venyek.Atermekeny, j6vfzelvezetesiJtalajt.es anaposvagyfelarnyekos helyeket kedveltk

eikalmas,

vrzeivezeteeuteoerwegban nem tct gazdagtalajt, es a nepcs kedvelik. P.frut/cosa 'Abbotswood' zemok es setet termembosros vlregokkel kekeszold helyeket

kaspobe.

Anapos

vegy

felarnyekos.szelvedett helyu,j6v{zelvezetesutalajt kedvelik.

P.

'Bird

Dancer'

P'douglasii'Boothman's Variety' parnatkepez6.or6kz6ld fajta,melylilas-r6zsaszfn, sotetszem(iviragokathoz MA(OAssAG:20cm KJTERJEDEs:30cm

Garnela-r6zsaszfnviragu, torpe mueketn.tena. MAGi\SSAG:25cm KITERJEDES;20em P. crispum 'Variegatum'

ez escslucjarast.

cserjafeher

a rosszminoseg(italajt. ViragagybaGltetesre alkalmasak. P. Carpetsorourt

levelekkel.Tart6san viragz6fajta,mely szegelyagybaesalacsony s6verlynekegyarant kival6. MAGASsAG:75cm KlTERJEOCS:1,2 P. 'Gibson's meter Scarlet'

Felal16szarunoveny.sarga szo!!luleveleicitromiliattiak. Halvany eroyoszenl nYllnak. MAGASSAG:75cm KITERJEO~s:60cm malyvaszfrui viragzatban vlragal

oemrask.vcros es
narancsszfnOviragokkal. Idealistalajtakar6k. MIIGAsslIG:25em KfJ£R.IEO£S:90 cm P.Flashsorozat Orencttlora

Multiflora

tfpusu

tuto P. maculata 'Alpha' Felall6szanlevel6,mely r6zsaszfn,s6tetk6zepQ viragokkal. MAGAssAG:

80

em

Csooortos ncvesu evelc.
ragyog6vorosviragokkaL MAGAssAG:45cm KlTERJEocs:60cm P.recta Cseszealjformajti.halvany· sargaviraguevelo MAGASSAG:60 cm KIT£RJEDts; 45 em

KiTERJEOEs:1meter npusu.xore P.nana'Fujiyama' lomhullat6,evel6 fut6n6veny. Nyart616szig blborsz{n(i

P.

'Dolly

Varden' egyszerc.

krernsztnnelterkitott Ievelek.Az skarlatvorosviragok erny6szeruviragzatban nYilnak. MAGASSAG:45 em KlTERJEDEs:60cm P. 'L'Elegante' EzGstos-szOrke,borostyan levelhez hasontolevelek,

viragzasufajtak.nagy, kGlonMz6arnyalatil

rozsasnn.voros
viragokkaLldealistalaj takero. MAGASsAG;40cm KlTERJEoEs:90cm P.Prlmetimesorourt

es kek

eck rozsaszjn.

vagyfeho!irviri3gotkepez MIIGASSAG: 1.2 meter KlT£RJEOCs:1meter

Amultinorapetuniakkozul alegszelesebb sorozat.Avalasztek24 kOlonbOzoszfnfajtat,es6t szfnskalakl

saarazon tenva csmeg araju
viragok_A60cmmagassagot is eferhetl MAGAssAG:25 cm-ig KITERJEDEs:20crn·ig

ennkevereket tertalmaz.
MllGASsAG:35cm K1T£RJE01Os:90cm

I

6

I't:ll,l"!A
1i)G(;6 K.~~I'6IW.

6

I

108

N6vt:NYMlJfIlTO

NOV£NYI'K

109

NOvENYEK PRIMULCS
Mutat6sviragaikmiatt nevett evelckszarnos felhasznelastlehetcseggel. Akoranvir~z6fajokat viragagyba,masokat sziklakertekbe,vagy

PRUNUS

tornoncnatc es oroszoic

PYRACANTHA
TojztOviS Toviseshajtasu,(ir6kz6Id csenek.fombozatck viragaikestermeseikmiatl kozkedveltek. Gyakran nevellk cket fal erstt. mig

ROSA
Rozsa Lornbbullate cserjek es kOsz6novenyek,Nyaron szfnes,gyakranillatos, egyszenl vagytelt viregckat kertten r6zsak szegelyagyba recska hoznak.Ajegtcbb

mocsartnovenyeent
QltethetjiiK.Azalabbifajok. fajlaKmindegyiketavasszal vagynyarelejenviragzik AnyirMS,semlegesvarY/ savas a nacos kemhataslltalajt, vegy tetanwekos es

isk6zkedveltek,szoliter kerlidislkentismegalljak helyiiket.Azorokz6ldeket nemlehetformaranyirni. Atermekeny,nyir\los,j6 vfzelvezett'!sO a neoos helyeketkedvelik OROKZOLDEK: P.laurocerasus 'Otto talajt. es vegy tetemyekos

masfajtaikg6mbalaktl,

nevett

talte

bono eredete.

szateoon all6 cserjek.
Villasszunkbetegseggel ezemben enenaao tejteket.

Fajtat6lfUgg6ena szolltern6venykent, sOvenykent, ii!tetvevagykusz6noveny. keru es sorcnas

KisvagykozepesmeretU csene.kremreher.juntusban nyi16 viragokkal. fUrtokbenallOnarancssarge szrnu termeeelez tolyaman setetednek MAGASsAG: 3 meter eres

tormaaben

egyarant
helyiiket(lasd

helyeketkedvelik

ronert

megalljaka

p,

eo-sr.oaeu.
R. 'Orange zcmok.rmntanlr

dentlculata kank~lin

G6mb6s

Sunblaze' rozse, Robusltus,ismetI6d6en viragz6,noribunda oerkrozse.Ferer kozepil,lagyr6zsasZln viragai fejl6dnek, MAGASsAG!KlTERJED~S'1,2 meter nagy

roieverrczsas.retano
evel6,g6mbalakOfejecskeben nyllri blborszfnf viragokkal. A

szarc

Luyken' SOrOnagas,b6rszerii revetu cserje.feher gyertyaalakufelall6 fiirtOkbennyllnak MAGASSAG:1 meter KJTERJEDI!s:l,5meter wege

Siirii<'igrendszeru, viragaielenknarancs· v6rosek. IMGASSAG/KITERlEDrs:30cm R. 'Sweet peto Dream' berack-

KlTERJED~S: 1,5 meter P. 'SaphoRed' Er6snovekedesii,feher viragzatuvaltozat.Viragait ragyog6vtirostermesek kovetik, MAGASSAG:3meter KITERJED~S:1,5 meter

savas

kemhatasutalajtkedveli. MAGASSAGjKlfERJEDES:45 em

saaru climber

rozsatajta.

lIIatos,aranysargaviragai elnyil6bankremsargara halvanyulnak,nagy szembanteiroonek MAGAS5ilG/KITERJEDES:2,4 meter

p,

florindaz P,lusitanica Portu~lbaMrmeggy SOrOnagas,ovalislevelO

BokrOS,merev,felaI16<'igu rozse.etenk sZlnOviragokkal, MAGAS5ilG: 40 em

szamoen

csene.csesze
viragaiillatosak,

areku teher p,
'Shawnee' betegsegekkel Kozepesmeretii,teljeszkedo csene.

MIlGASSAG: 8 meter p. 'Inverewe' roieverrozsas evelc. vfzben lOMBHUUATOK: P. 'Amanogawa' talajt Fel(i1l6torzsO alaku, fa, csesee virakagyl6r6zsaszfn b6koI6,elenkv6rosviragai ernytiviragwtbannyilnak Savas igenyel MAGASsAG:75em KITERJEO~S 60 em P.'Wanda' Eleter6s,tart6sanviragz6 orokzold n6veny, aorvoros es szfn(Jvir~aiernyoviragzatbao nynnekAnecoe a felarnyekoshelyeket egyarantj6tOri. MAGO.SsAG:10cm P. 'Shirofugen' rerebefyeslombu iuatos.fett.feher fiirtokbenallnak.Bronzveresreveierosszei narancsvorosek MAGASSAG:8meter KITERJE~s:10meter ta. vlregai semnateso KITt:RJED.::5:10 meter

szerroeo enenano. reveesrettomegesen
feherviragaitsargavagy havany termesek narancsserga. kovettk meter nosszu eiettetemc MAGASSAG:4,5

nyno.

gaitomottfUrtokbennYllnak, MAGAS5ilG:8meter KITERJEO~S:4 meter

KITERJED~S:4 meter

p,

'Teton' toro cserje. aero.

Er6teljesnovekedes(J, felfele selyrnes es eerga fenydlevelekkel, vegy narercssztou

termesekkel. MA.GAssAG:4,5meter KITERJED~:3meter

6

KIl"ERJED'Es:30em

6

110

NOVB..'Y~11Jl"AT6

NOV~NYEK

111

NDVENYEK SEDUM
Varjuh<\j Hesoa.pozsgasleveteik vonzo ultetett viragzatuk evetc rniatt noveoyek es

NDVENYEK TULIPA
TlIlip~n

SYRINGA Orgona
Lornbhulteto tavasszalftjr cserjek. tckben nyilc

VIBURNUM
Lombhullat6vagy6r6kz61d csenek. nehany faj illatos legtobb szegelvegyviragu,esjvagydekoratfv

VINCA
Met~ng Eleter6s,kivi:'i16talajtakar66r6kz61devel6k Azarnyekosesafelamyekoshelyeketkedvelik, esj6min6segutalajt igenyelnek. bunenzesre hevero KedVez6 hajlamusak. korOImenyekk6z6tt vegy fetemelkedd

VIOLA
Az.egyevesarvttcski:'ikE!s azevel6ibolyakviragai ncvenyek kiultetesre.A vizelvezetesu a nepos helyetkedvelik V.comuta Tavaszt61(iszigvira~6, terjed6tovilevelii;viragai fajt<it61 fUgg5en szinileklehetnek. MAGAs$AG:15cm KITERJEDts: 40 em Y.'Jackanapes' Viragaisargaesbarna szfnuek. MAGAssAG:12cm KITERJED~S:30cm tobb V. rlvlnlana 'Putpurea' Blborszfn(llevel(i,apr6iboMAGASSAG:8cm ktiliinbiizQ

Tavasszalviragz6hagymas nCivenyek,szines,

meu sozkeovenea.tceeus
tartoecenvbe, nyirkOS,j6 talajt, es sziklakertiesszegelyagyi

utetos.feher.rozsasnn.ura vagyblborszinuviragokkal Onall6kertidiSlkent ugyanugy megalljak a helyOket.mintcserjeszegelyagyakban.Aj6vfzelvezeteSU,lehet(\leglugostalajt, nepos helyet kedvellk.

amyalato+ben
serleg alaku kedvelikRabatt Anapos kedvelik.

gazceg.
vlragaik
c.

bogy6termes(i.A rniatt voumcm csene ba,eserd6skertbekival6

Atelal16fajokatsziklakertbe lehetOltetni,mfgafagyerzekenyekszobanovenynek alkalmasak.A szabadf61di fajokanaposhelyetesaj6

es

szegelyagyakbakival6k. helyet es ajc vizelvezetesutalajt

Az.Or6kz"oldeknyfrhat6k. A termekenyje felemyekos kedvelik. vrzeivezetehelyeket sOtalajt,esanaposvagy

vegy felemyekos

vaefvezetesc
S. 'Autumn Lapos.

teren keovenk.
Joy' ny~6,

szi'iraikaesom6kon legyokereznek.

T.
S.meyeri'Palibin'

'Giuseppe es serga

Verdi'

emyoten

Sziklakertekbealkalmas voros vtragu

V. "

bodnantense

'Dawn' V. major
SelymesfenyO,s6Uitzoldleveleiszfvestojasdadok,ragyog6 kekviri'igaitavasszal nyilnak. 'Anne viragai Y.minor Akrs rneteognek fajtajaisvan,vattozatos szinOviragokkalE!starka levelekkel MAGASsAG15cm MAGAssM>: 30 em KITERJEOES:vi:iltoz6

tessu novesuepro.teveodula-r6zsaszfnviri:igokkal. MAGA$$AG/KITERJED~S:1,2 meter

Lombhullat6fajta,erosen illatos,telennyn6,r6zsaszfnviri:igokkal. MAI;il<$$AG:3 meter

T.
S. spathulifolium S. vulgaris fajta. MAGASSAG/KITERJEDES:3.5 meter S. vulgaris bugekban 'Mme nyifnek Lemoine' 'Charles Joty'

praestans

'Fusilier'

K1TERJEDES: meter 2 V. " burkwoodll Russell' ross metu. feher tavasszatnyilnak. MAGAssAG:1m~ter KlTERJED£s:1.2meter

sotet broorszrnuten

vrragn

Gyepbenval6elszaporrtasrats szniuek MAGASsAG:30cm etkelmas. Viragaielenkv6r6s

T.

tarda

Teliviragaitomott MAGASSAGjKITERJEDES:3,5

AlacsonytermetUwj. cSiliagalaku,feher,z6Id csikozasuviragokkal

6

TARGYMUTAT6
A".A
Agyag granulannn 79 Atliheres 88

I
Indtansrtror 59

N
uv,ellyek. M-17, 92-.[U - cse.rj~ 31 46-47,

'I
Tnl.ajj"a.vft6k
- keregkomposz[ 13

B
Betegsegek

Jaf'Ohlpok 11

J

48 69

Biz,tQfls~g 27, 31

K
I(,lr6k

cs
C::.""'e~'ept~n'il.6 hiba!k. 90
]F'

64

53 - elheiyez€-s n - fa'k 4:3, 50-51, 59 - f ny61elek 4,3
- fll.lt6 83
- hagYln~bl~gl,il:m6s

- meszk,6zoz~ilek 13, 7'9
-Iombw~lgya 79
- [f~b'JH\ i2

- gombakornpcszt

66, 70-71 Kavi,cs 38-39
K~htevak

K.erff,Cs 5;-),
Kelti kOfl''1po..'>zt

13

j

F~lbllr.kOla t 0-4·1-

22-23
Kerri Kerti
Kelti
iSZ

('ill 55 Fejfr~gy.lz~s 89 Ft:nyafe:l'el{ 43 f!Oggo Imsp6k 82=83
Fu.lbemas.z6 66

"'r-sz:i!!llOk

11, :;;4-35 - kllsw 46-47, 60-61 - I,evciukkd dis:zftOk

1.3- keni kompos:zt 1.3 22-23,_
TaJ;jLjmin6~eg-vi.l.s;g<l16

eszk5zok 10
'11IAo-i,jtfpusok
- ~i~.y<]gOS 1!li

2(j....27

61
- 1·6z.<>iik ,.8-49 - sDveny'-k 5"-''1-55
==

ravak 74 uta k 36-3 '53

Konyhai hu,llad6[';;;{)'K23 Kor(ln~1cson kolas

M..olncr'ek 2

=homok It -vtilyog n Talajvi7,;SigaJat 100H

- I.h~(tisil.67

G,GY'
O,Ii....t.trL[t:,lfIy'5zet 2

"ye:r

.L lE!cr~kso:k55, 58-59
Lli1icgos .kemhat~s 10
. M

o
Olit62J~s 18, 32-33, 6.3,

TIima3Z1,ekok 58-59,. ,64 T~lpanya,gell:lt:1i,S 19, 32-33, 63., 66, '90
Tarra metszes 52 T:,ut6ed~nye:k 76-77, 80-tU TI!!(\elv:lll~sz.n1s5; 1;e:rm~zl;;tes ~ll.la'fViJ;a,g 72-73

- alak (("~sa 29 - fUllyfr()k. 261, 30 - gooclozaS'J 32-3,3 - letes iltse 28-29
- nyfr'.'is:a 30--3J" 44

66 , rt 9-0 I
I

P
P~ldik 64

,~lada~.i!lk 72F""73

Mets:z~ 42:, 47 ~ 67
Mu lcsanyagok

- vi.n1gos 34-3 "
GyQmnov.tnyek 14-1;,

R
[k)zs{M:k'~

- dekoranv 21
- durva szemcses kavtcs .20 - kereskede Inti

10
Ulteto"kOze,gek 78-79

32, 63
._ gyoOilh'lu szerek

s~sz
Savas 1!:~(,hrillatas 10

14-15 .== k~i gyomJ~l'Ls i;' Gyl~.[[l6k,'l51'8(~7

V
\~ gysz rek 14=-1:),68
V.i'rjgl~dak - abhl~~oon 84-8,

forgalomban

levUk:

:S6v~nyek 54-55
Szeg~iye'k 37" 44 Szemes csavar 58, M 'zersz:lirnok 27, 3lli, 62

20
- InCianYOlg f6li,.a 21 -szerves .JO

H

H'.I8ym~s-gun16s

Mulcso,zas 63
Ma:tragy~.k 19

Z
79
Wldsl!gek 86-87

novltnyek 17, 34-35 H~16k58

!(OSZONETNYILVANITAS
12. 0.= Sleven Woo:sl:er/cteslgrtl:r G€ofrr,ey \t1ih.iWIl; 15. o.: Stcven\V,oosrer/Aldennastofi ;]lad Wn-sing film. SocleU)'j lot no.: Sleven \'(foo-5tl:r/Junes, Ale-~~nder·andair; 26. 0.: '(~!!,enWoo~terlD.avidEdrnonds; 28, 0.: Sle'fen WoosterfCeoffrt;-y Whiten; 29" 0.: Ste\ren \'Vo(>:>"'te:i'; 34. 35. 42, 45. 0·,: Steven \\"I(:JQs~er; 46. 0.: Sleven \'(/'oosler/whil'Clilcstel" Wo()(I; 54:.0.; .Peter Mellor; ~& 0 .• S[CvenWt·XI.lilef; ~:Sb, 60, 61, ,63. ().1 Peter Mol·loy; 68, 70, 0.: John m:r'\o1Bi~ 71, 73. 0.: Steven \'fuo:sretY' rlc:ldadc' Garden I:;lub; 75. 0.1 Sl~vcn \WOQ'$Eer/Cherida. Seago; Ji6, n, '9, 00, aI, 90. 92, 93. 94:, 95, 96. st. 103, 1M, 10-5, ]06, 10 ; 108, Jl09, ] W. 111 Peter McHoy. l\;iiltill li;Osz!)'ne[ a. k{>vetikez:6kn.ek: tjm Sl<irJsflekl; O:.YlIlntry {}"lrd:t.":fls, Tri_O~;jane ft.lley·Ptlrsey es a Solesbrjd~ M:iIJI ater GHI'(lensmutl!lmt:t~~li; Choneywoo!J; Spear snd jackson, W

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->