P. 1
DE VORBÃ CU CERUL SI CU MINE ÎNSUMI

DE VORBÃ CU CERUL SI CU MINE ÎNSUMI

|Views: 15|Likes:
Published by Silvana Atanasescu

More info:

Published by: Silvana Atanasescu on Sep 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

MAICUTA VERONICA Man.

Tudor Vladimirescu

-DE VORBÃ CU CERUL SI CU MINE ÎNSAMIÎnchinare: ÎN NUMELE TATÃLUI SI AL FIULUI SI AL SFÂNTULUI DUH, Amin.

Aruncã Doamne sãmânta Ta cea bunã pe brazdele sufletului meu si fã prin iubirea Ta sã cadã roua Cerului, pentru a umezi pãmântul inimii mele si încolti sãmânta Ta, sã dea roade îmbelsugate pentru mântuirea mea si a neamului meu scump. Ah, cum as vrea sã mã topesc în Dumnezeu, sã mã mistui la picioarele Preacuratei Fecioare Maria care a purtat în pântece *vesnicia* , care a adus mântuire neamului omenesc, care a scos pe toti mortii din osânda iadului si prin care au cãpãtat ca zestre Impãrãtia Cerului si fericirea neânseratã a iubirii lui Hristos! Iisuse al meu, dar Tu vezi cât de slabã sunt eu în fata încercãrilor ce-ai îngãduit sã-mi vinã de la Satana prin oamenii ispititori. Eu Te rog, Bunule, de as ajunge chiar ochii sã mi-i scoatã, ajutã-mã ca orbirea mea sã vorbeascã mai mult ca vederea; de-mi vor tãia limba, mutenia mea sã vorbeascã mai mult ca vorba mea; de mã vor omorâ, martirajul meu sã vorbeascã mai mult decât viata mea, despre Tine, Bunule Iisuse, Stãpânul meu! Ah, ce greu e! Atât de aprig mã schingiueste dorul dupã Cer! Mi-e dor de Tine Doamne! Mi-e dor de-o lume mai sincerã! Dã-mi Doamne potop de lacrimi ca sã-mi spãl pãcatele neamului meu! Iisuse, vreau sã vãd ceea ce vrea sufletul meu! Vreau luminã în mine, vreau sã simt ranele Tale pe corpul meu! Iartã-mã Bunule, dar vreau acest lucru pe care-l poti, de vrei! Oh, Iisuse Hristoase, soare scump si dulceata inimii mele, Tu care esti ocean de luminã, de bunãtate si iubire, inundã omenirea cu valuri de luminã si iubire, ca sã Te cunoascã pe Tine si sã Te cheme în inima lor. Cine lumineazã mai mult în Cer si pe pãmânt ca Iisus? Nimeni! Aceastã piatrã magnificã sã ne fie drept mãrturie; de ea s-au folosit toti martirii si toti cei dornici de Rai. Ia aminte tu care scrii si tu care citesti. În vântul rece lacrimile se fac gheatã si pe aceastã punte trece o prãpastie de nedescris... SMERENIA BIRUIE IADUL, dar smerenia demnã si sincerã, nu falsã si de moment. Orice constrângere îngãduitã de Dumnezeu, îti aminteste cã ezistã o putere superioarã de care atârni si tu. Suferinta a nãscut în omenire sentimentul religios, ideea Divinitãtii. O, ce scumpã e pentru noi suferinta, care ne apropie de Creatorul nostru Dumnezeu! 1

O, Doamne, cât sunt de dulci cãrãrile Tale! Oare cine pãsi pe ele fãrã teamã, cãci eu mã înspãimânt, vãzând cã nu fac nimic pentru dragostea ce mi-o arãti în toate lucrurile de mântuire! Ah, Iisuse, cum as vrea sã mã mistui în slujba Ta! Inima mea vrea sã se topeascã în potirul Tãu, dar nu pot sã mi-o ridic la înãltimea doritã! Iisuse, vreau sã-ti prezint durerea mea, cãci numai pe Tine Te mai am, cãruia sã-I spun slãbicuinea sufletului meu! Cui sã mã plâng? Cine mã ascultã dacã nu Tu, oh, Pãrinte, Mântuitorul meu, oh, Creatorul meu! Ah, desteptându-mã din somnul deznãdejdii, dându-mi seama cã Tu esti în inima mea, m-am plecat cu mintea la urechea inimii mele, rugându-o sã-Ti spunã Stãpâne toate luptele ce le am cu diavolul, cu lumea si cu trupul. Când sãrut icoana Maicii Preacurate, simt în inimã un foc care nu arde, ci rãcoreste, iar când sãrut picioarele Preascumpului Iisus, ce stã în bratele Preacuratei Fecioare Maria, simt inima cã-mi saltã cu o miscare neasemãnatã, încât putin de nu se înconvoaie coastele. Si cum nu ar sãri de bucurie, când se atinge de Cel ce tine Cerul si pãmântul în palmã! Am constatat cã, atunci când stai pe acest punct de vedere, cã pentru tine nu-i mai scumpã bogãtia decât sãrãcia, cinstea decât necinstea sau viata lungã decât cea scurtã; esti linistit, toate având în ochii tãi acelasi rezultat pentru slujirea si preamãrirea lui Dumnezeu. Deci, sã alegem mai bucuros, ca sãracul Hristos, sãrãcia decât bogãtia, ca sã putem avea pacea pe care bietul bogat nu poate sã o aibã din cauza avutiei lui care-l stãpâneste. Ferice de bogatul care se foloseste de bogãtia sa ca mijloc de a cãpãta Raiul. Astfel de bogat are pace în suflet si doarme fãrã grijã. Sã mergem pe drumul cu iubitul Iisus, care a primit ocarã în loc de cinste, iar pentru cã doritul nostru Hristos a fost numit nebun si stricãtor de lege, s-ar considera sã preferãm si noi a trece, bineânteles de va fi cazul, ca NEBUNE RÃTÃCITE SI IESITE DIN RÂNDUIALÃ ÎN FATA LUMII, DECÂT ÎNTELEPTE SI ORDONATE. Oh, Stãpâna mea, Preacuratã Mamã a scumpului Iisus, ajutã-ne ca în aceastã viatã de cãlãtori, scopul nostru suprem sã fie preamãrirea lui Dumnezeu si sã fim strãini ca si El, negãsind loc unde sã ne plecãm capul, decât pe coroana de spini, prin care vom primi prin mila Ta, pe cea de trandafiri. Iatã, douã lumi ne stau în fatã si o cãrare de argint cu rãstigniri tremurãtoare. Privind de pe terasa sufletului în largul lumii acesteia, care e ca o mare ce se zbate cu uriase valuri de marginile ce o înconjoarã, mã întrebam stãpânitã de o teamã nedeslusitã unde am citit sau unde am vãzut acest tablou. E începutul unei vieti de care nu-mi mai amintesc; e o chemare nostalgicã de pribegie, sau nu-i decât transpunerea verbalã insuficientã, meschinã si neputincioasã a unui spectacol al lumii acesteia ce piere ca fumul si care unul câte unul încremeneste deasupra unui pat, stând si ajutat de altii, îmbracã un pardesiu (o hainã) de scândurã, iar dincolo de aceastã mare se gãseste si usor îl poti privi, un urias ocean lin cu jaruri luminoase ce vesnic strãlucesc, pentru a poposi cei dornici de odihnã. Deasupra tuturor stã pe un Tron de Heruvimi Împãratul Milei, odihnindu-se pe brate de Serafimi si priveste cu iubire spre Maica Milostivirii care-i cu bratele ridicate, cu ochii înnecati în lacrimi, rugându-L: "Primeste în curtile vesniciei pe tot sufletul ce se roagã Mie!" Oh, iubire neânseratã de Mamã nevinovatã! Tu faci sã plouã pe omenire razã de luminã si îi reazemi în fericire. Oh, Doamnã si Fecioarã, Mamã Cereascã, goneste de la mine noaptea patimilor si lumineazã întunericul inimii mele1 Tu, care esti mai aleasã decât toate fãpturile Ceresti si pãmântesti, primeste smerita mea închinare: "Bucurã-te Maicã Pururea Fecioarã, Bucurã-te corabia lumii! Bucurã-te Biserica Domnului, cã ne-ai rãsãrit nouã, oamenilor Luminã, Preacuratã!" 2

Oh. Domnul meu. suferind chinuri grele. cât esti de dulce si rãbdãtoare. m-ai primit si pe mine sub acelasi acoperãmânt de har si mi-ai îngãduit sã Te am Mamã si Povãtuitoare prin cãlãtoria acestei vieti. Iisuse. iar de acolo în bratele lui Dumnezeu. Oh. ci cu bunãtate si milã cautã spre inima mea zdrentuitã. cât de mult te deosebesti tu de iubirea pãmânteanã a oamenilor! Iubirea Ta Dumnezeule. m-am rãzvrãtit de multe ori împotriva Ta.Oh. Oare sã fie vreun suflet cãruia sã nu-i placã un astfel de judecãtor drept? Oh. nãdejdea si bucuria noastrã. fericit vei fi când vei auzi un glas prea dulce si vei vedea cã te priveste o privire care strãbate totul! Mai poti tine oare lângã tine o plãcere de asa scurtã duratã si sã pierzi pe cea vesnicã? Nu. Dumnezeeascã Fecioarã. Fã-mã Doamne de a muri poftelor si de a învia cu dorul dupã Tine! Oh. Împãrãteasã a îngerilor. Ah. puternicã iubire a lui Iisus Hristos. biciuiri. Preacuratã! Stiu cã pe foc îl stinge apa. cu atât mai mult o înflãcãrezi si o faci a nu mai putea trãi fãrã Tine. suflete. inimã împietritã. desi ei nu te cheamã! Oh. Oh. Ah. pentru cine ai suferit toate acestea? Pentru noi cei nemultumitori si cu nãrav de fiarã? 3 . iar Tu nu Te-ai uitat cu asprime spre mine. Divinul meu Stãpân. cãci cu ajutorul harului Tãu voi fi luptãtoare pentru adevãr pânã la cea din urmã rãsuflare a mea. nu se poate! Dumnezeul iubirii stã afarã lângã usã si te asteaptã si te ia chiar în brate. pentru a ne mântui bietul nostru suflet. cu cât o vede o inimã ce arde în iubire. cer ajutorul Tãu. Te va binecuvânta. pentru cã Te-a fãcut Mamã Bisericii si neamului omenesc sã îti fie fii si fiice. fã ca vrând si nevrând sã intrãm în hora iubirii Tale prin mijloacele ce le crezi. Ah. Dumnezeule Atotputernic. Oh. câtã nerecunostintã din partea mea! Smulge Doamne sufletul meu din nebunia lui. pânã când vei sta în acest ghetar de nepãsare fatã de cãldura iubirii lui Iisus Prea Scumpul?! Ce nerecunostintã! Aflã suflete cã viata aceasta trece mai repede ca floarea câmpului. pentru a ne face fericiti si astepti cu atâta bucurie pe toti. care este vârful tuturor virtutilor. de furtunile îndoielii si a necredintei. care ne-ai rãscumpãrat cu un pret atât de mare. Cine va ascunde milostenia în sânul sãracilor si el se va ascunde în sânul îngerului pãzitor de duhurile rele. îl face fericit de pe pãmânt. Oh. iar Tu uitând totul. pentru cã el te va cunoaste atunci când te vei atinge cu degetul Tãu divin si trezându-se din amorteala pãcatelor. de a-Ti face din lacrimile mele o diademã de crini imaculati pe care sã-i astern la poala hainei Tale. în Iisus Hristos Euharistic! Oh. Cele mai îmbãtãtoare dulceti si cele mai intime mãrgãritare le-a gãsit sufletul meu în aceastã iubire care îl face nemuritor. îmi întinzi mâna si gata. mã ridici. Ti-am adus în inimã o loviturã mult mai grea ca cea de pe dealul Golgotei. binecuvântatã de Dumnezeul martirilor. nu vei gãsi odihnã decât în Acela care este odihna ta. Dumnezeule prea milostive. scuipãri si lovituri nenumãrate! Ai voit ca fruntea sã-Ti fie însângeratã prin acea cununã de spini. Bunule. scapã-mã! Nu privi cu mânie Bunule. bunãtate prea înaltã. pentru cã Tu esti iubirea întruchipatã. Dumnezeul inimii mele. prin cãderea mea în pãcate. iar pãcatele le stinge milostenia. iar Fiul Fecioarei Maria rãmâne în vesnicie. suflete. Oh.

Întinde Doamne Iisuse Hristoase bratele iubirii Tale plinã de milã si opreste sãgetile oamenilor pornite din ispita celui rãu. Eu sunt bolnavã Doamne si nu mã pãrãsi. Preacuratã Fecioarã. Iisuse! Prin razele iubirii Tale. astfel mã tem si de Tine si de oameni. Stãpân. Nu voi îngãdui sã pleci de la mine. Ah. pentru cã esti Atotputernic si vointa îti e întocmai cu putinta. fereastrã prin care sã pot privi pe Stãpânul Hristos. le-ai întins mâna. pentru a-mi rãcori sufletul de suferinta ce mã înconvoaie. nu vreau altceva. eu fãrã Tine nu am de ce sã mai trãiesc. Hranã a îngerilor! Sufletul îmi stã înghesuit ca într-o strâmtã temnitã din partea acelora pe care Tu-i stii mai bine ca mine. fereastrã imaculatã prin care toatã fãptura omeneascã priveste frumusetile Cerului. ce gust va simti limba mea atunci când deasupra ei va picura nectar divin din bratul Tãu. Dumnezeul meu. nu va putea descoperi marginile Tale. Fie-Ti milã de ei. iar dacã suferinta mã tine lângã Tine. pentru cã nu trãiesti Tu în ea. pânã când o sã lasi sã asteptãm a ne bucura de rãspunsul Tãu în fata suferintelor ce curg ca ploaia? Oare ce datorie vei da Tu celor care nu pot trãi decât a Te gusta zilnic pe Tine prin Taina Euharistiei si care fãrã de aceastã hranã nu pot avea nici o odihnã pe pãmânt? Iisuse. Tu faci ceea ce doresti. oh. cãci atunci moartea va fi doritã si frumoasã. cã nu voi tãcea. Oh. cãci nu am nici o faptã care sã-Ti vindece rãnile. cãci sã stii cã în suferintã gãsesti pe Acela care a 4 . lasã sã se facã voia Stãpânului tãu cu tine. prin care te faci fiu si mostenitor al Impãratului! Tuturor celor care Te-au strigat Stãpânã. Dumnezeul meu si Mântuitorul meu. Tu care esti viatã si luminã nouã. Stãpâne al meu. binecuvântatã sã fii Stãpâna sufletului meu. oh. Oricât se va cãzni cineva. fã sã creascã din ce în ce mai mult dorul sufletului meu dupã Tine si hrãneste-l cu iubirea Ta. Oh. nu pot face altceva. Oh. Oh. dar lasi în acel ucis mai multã viatã. gândindu-se la bucuria care îl va inunda atunci când mâna Ta se va întinde spre el si-i va întãri slãbiciunea. care-s vierme si nu om. cea de la oameni usucã oasele. Nu dori bucurie fãrã suferintã. lãsându-mã în pustia singurãtãtii? Eu nu cred. pentru cã mã bizui pe cuvântul Tãu. Oh. cã-s lucrul mâinilor Tale! Arsura fãcutã de Tine pe inima mea este balsam de iubire si leac vindecãtor de pãcate. se chinuie si nãzuieste dupã libertate. Eu. cãci de voi avea o viatã lungã si plinã de fericire pãmânteascã pe care tot Tu o rânduiesti. care-mi poate da tot ce-mi lipseste: dragostea de aproapele si credinta. când ai zis fariseilor si cãrturarilor cã nu sãnãtosilor le trebuie doctor. Preacuratã! Din fiecare cutã a mantiei Tale vor cãdea mãrgãritare pe care le voi strânge cu sârguintã prin harul Tãu. sufletul meu începe sã simtã o pace. pace si veselie neânseratã. Nu-i de folos ceea ce Te rog pentru a Te cãpãta pe veci din aceastã viatã? Fã Tu ceea ce doresti si sã nu depãrtezi nimic de la noi pentru slãvita Ta voie. Ah. Mamã si Fecioarã. pentru ca cei ce sunt sub el sã meargã bine. o viatã chinuitã. fiindcã ai ucis pãcatul. ce zi fericitã va fi aceea în care Te voi putea primi în inima mea! Vino Stãpânã si Împãrãteasã cã îmi arde sufletul de dorul Tãu! Dar sã nu vii singurã. cu mine sã fie dupã bunã plãcerea Ta. Doamnã si Fecioarã! Maicã Preacuratã. Am risipit multi ani în bezna pãcatelor iar Tu Prea Bunã Doamnã într-o clipã m-ai adus lângã Tine? Trupul se opreste în loc atunci când Tu Stãpânã îi poruncesti sã stea. sã-Ti fiu slujnicã. As vrea Stãpânã sã-Ti fiu roabã. ca sã îti pavez cãrarea spre inima mea cea atât de slabã.Iisuse. decât sã mi se mãreascã durerea inimii. ci cu Fiul Tãu scump. Oare mã vei pãrãsi Doamne al meu. fii Ppreabunã Doamnã si pentru mine nevrednica. oh. Iisus Hristos. iar celor ce Ti-au slujit le-ai dat comoarã de odihnã. dulceata inimii mele. Singura mea dorintã este sã Te iubesc si sã mã hrãnesc cu Tine. pe toate le faci cu milã si iubire. ce robie prea fericitã. gândind la toate acestea. fiindcã rãscumpãrarea noastrã Te-a costat mult. Prieten sincer si nu mã mai tem de toate adierile de vânt. Oh. Iisuse. ea nu va fi decât o viatã crudã. ci bolnavilor. suflete al meu. Când stai mereu în casa sufletului meu. stând mereu cu mine si cu toti acei ce doresc sã te aibã cu bucurie. de acest exil sub ale cãror cãtuse ne gãsim fãrã Tine. Tu îmi esti Dumnezeu. decât sã se facã voia Ta. Singurul lucru care poate linisti inima mea este de a-ti pomeni dulcele Tãu nume si al Preacuratei Tale Maici pânã voi scãpa de aceastã mizerie. Tu ucizi. iar tu slujeste Lui si numai Lui. ci în glas voi lãuda mila Ta. pentru cã Tu esti iubirea întruchipatã.

pe când smerenia este cea mai mare virtute. dar nu pot Stãpâne. Când Îl vei întâlni suflete al meu pe aceastã cale a suferintei. Doamne. 5 . Ah. Iar tu. Iisuse.suferit mai mult ca oricine pe pãmânt: pe Iisus Hristos. m-am ridicat deasupra oceanului. iar cei buni si cuviosi pierd. Iisuse. Vreau sã fiu mai ascultãtoare si mai râvnitoare. dar nu am rugãciunea care sã mã apropie de Tine. suflete. ca sã spele solzii cei grei ai pãcatelor mele. nãdejdea mea. Te zbati. pentru cã nu merg pe drumul smereniei. ce nebunie din partea mea Doamnã si Stãpânã a Cerului si a Pãmântului. Tu care stii toate. cã-I gata. eu nu vãd o gresealã sãvârsindu-se. Ocean fãrã de margini în milã si iubire. cãci de astfel de apãrare le va fi teamã sã se apropie cei ce îti vor osânda ta. oh. poate oare seca vreodatã nemãrginita Ta iubire pentru cei pãcãtosi care Te strigã în deznãdejdea lor? Nu. judecã si dã-ti sentinta. Mamã a scumpului Iisus si a omenirii întregi. nu primi Prea Sfântã în urechi aceastã cãdere a mea si cautã cu milã spre inima sfâsiatã de fiarele acestui veac si întãreste mai multã cunostintã în purtarea Ta de grijã. de acea bãuturã pe care o doresc îngerii. Calea cea mai scurtã spre Iisus. nu lãsa sã se jefuiascã casa sufletului nostru de dusmanul cel din veacuri! Oh. nu s-a vãzut acest lucru niciodatã! Ah. sfântul si dumnezeescul Sânge al lui Hristos. iar rãul din mine sã nu mã biruie. Tu. Maicã a milostivirii. de vreme ce este cel mai mare pãcat. suflete al meu. Îmi lipseste Bunule râvna de cele sfinte si vreau s-o completez cu frica de Tine. dar îmi lipseste smerenia. te muncesti în suferintã. m-am ridicat cu gândul de nemultumire asupra Maicii Preacurate. sub scutul lui Iisus Euharistic. pentru cã ei trãiesc în iubire si risipire mai mult pentru altii decât pentru ei. care-i fãrã cãdere. lumea cea desartã sã nu mã ademeneascã. cãci iubirea pentru Hristos se preface în odihnã. dar astept mila Ta. cuvintele Tale sunt cuvintele vietii în care toti muritorii îsi gãsesc odihnã. Oh. oh suflete al meu. Oh. Ajutã-mã sã scap de mândrie. de nu te scuturi de praful deznãdejdii si a neâncrederii în purtarea de grijã a Aceluia ce te-a scos din mizeria necazurilor pãmântesti! Ce voiesti? Dumnezeul tãu e IUBIRE! Hai. e cu mâna întinsã. Lasã-mã Doamne sã-mi asez sufletul meu la picioarele Tale si îngãduie sã pice peste el o lacrimã de sânge din dumnezeeasca Ta coastã. care esti cu mii de nume numitã. Stiu Doamne cã smerenia este haina care înveseleste toate faptele bune. vai de mine! Eu care sunt un fir de nisip. Si totdeauna am vãzut cã asa numitii oameni rãi si îndãrãtnici câstigã. nu-i nimic suflete al meu. care stii si cunosti inimile si intentiile noastre ale tuturor. Acele suflete tu le cunosti usor. priveste cu câtã iubire învãluie Sfântul Duh acele inimi care suferã pentru Hristos Euharistic si nu se rãzvrãtesc contra acelora care le prilejuiesc cale bunã spre Cer. Stãpânã si Usã de scãpare a sufletelor noastre. Tu Bunule. umbrândune cu Harul Tãu Divin. este suferinta împletitã cu iubirea pentru El si pentru oameni. Dulcele meu Stãpân. Doamne Dumnezeul meu. Oh. Roagã-L suflete pe Iisus si pe Mama Lui Preasfântã ca nimeni si nimic sã nu te poatã dezlipi de acea Hranã care îsi are izvorul în Cer. Oh. suflete al meu. Dumnezeul meu. ca sã-mi plâng ale mele pãcate. Oh. lingusirile sã nu mã stãpâneascã. de aceea te rog Doamne al meu ca mâna ticãlosiei sã nu mã clãtineascã. roag-L sã-ti ajute. stai sub scutul Aceluia care plânge pentru cãderile tale. trezeste-te si tresaltã de bucurie. am vãzut cã nimic nu se judecã mai fugitiv decât caracterul omului. ci sã stau mereu sub umbra Crucii Tale. pe care sã nu o fi fãcut si eu. dar nu o am. prin Tine toate se odihnesc. adu-Ti aminte de ticãlosia noastrã. ce nevoie te asteaptã suflete al meu. prin Tine ni s-au deschis portile cele încuiate ale Raiului. Chivot prea scump în care se pãstreazã mila pentru noi cei pãcãtosi! Tu. pentru cã am crezut cã m-ai pãrãsit. Creatorul meu! N-am primit Preabunule niciodatã ocarã de la oameni asa cum am primit cinstea. eu care sunt vierme si nu om.

dã-ne mânã de ajutor sã putem iubi mai mult Cerul ca pãmântul. iar unde nu mai pot eu. le dobândesti cu prisosintã. mãretia milei Tale mã umple de uimire. înnotând în noaptea pãcatelor.Si stând la picioarele Crucii. Stiu cã ai venit în lume sã cauti oaia cea pierdutã. ci si pe acei care se ostenesc sã-si mãreascã boala lor sufleteascã. Nimeni nu s-a întors gol de la Tine ci mila Ta de Mamã pentru cei pãcãtosi a învãluit si înmuiat dreptatea Dumnezeeascã a Dreptului Judecãtor. iar degetul lui Dumnezeu din ea scrie pe pãmântul inimilor noastre: "pace si fericire". ce tezaur scump are omenirea în sfânta Scripturã! Nici un om mare sau mic nu va putea birui ispitele si neputintele trupesti. ci sã grãiesc tuturor ceea ce-mi vreau mie! Oh. ci aratã-ne drumul cel drept pentru a Te întâlni. se gãsesc cuvinte asa de sublime. Carte preabãtrânã. Dumnezeule Atotputernice. încurajându-mã în aceastã luptã cuvintele Tale: "Veniti la Mine toti cei scârbiti si împovãrati si Eu vã voi usura pe voi!" Eu nu mã înteleg pe mine însumi si nu stiu ceea ce vreau. Te rog sã-mi dai Bunule o inimã înflãcãratã si o minte luminatã. umbritã de lumina acestei cãrti. Totdeauna a biruit mila Ta. Ajutã-ne sã fim îndrãznete pentru Tine si sã ne rusinãm de pãcat prin care vine sigur moartea si a sufletului odatã cu a trupului. Bunule sã strãluceascã peste noi toti îndurarea Ta! Iubeste Doamne pe cei ce nu Te iubesc si deschide usa iubirii Tale. Bunãtatea Ta. Mamã a Cerescului Împãrat. Doamne. celor ce nu bat si tãmãduieste Doamne nu numai pe cei ce se nevoiesc a-si vindeca boala sufletului lor. iar o minte luminatã fãrã o inimã înflãcãratã este tot ca un copil nãscut orb. iar eu vierme sunt si nãzuiesc spre mila Ta. Ajutã-mã Maicã Preacuratã a nu avea douã firi: una îngãduitoare pentru mine si alta severã pentru altii. tainele Tale sunt nepãtrunse. În scoartele unei cãrti simple ce se numeste sfânta Scripturã. Dumnezeule. Tu care esti jilt si chivot Împãratului Hristos. încât cu nici un pret nu se poate apropia de ea orice carte filozoficã cu toatã pompa ei. dã-mi sã mã tem mai mult de mine decât de altul! Oh. dacã nu se va strãdui sã cunoascã cuvintele lui Dumnezeu si sã trãiascã cu El Euharistic. stiu cã va birui nelegiuirile noastre. cea dintâi sunt eu! Priveste Pãrinte Ceresc cu ochii Tãi blânzi peste sudorile de sânge pe care Fiul Tãu le-a risipit pentru mântuirea neamului omenesc. dar suspinul mi-e zadarnic. hotãrâri luate de Bunul Dumnezeu. cãpãtând mântuirea. Aproape toate celelalte cãrti sunt bolnãvicioase. Cred în mila Ta. suspin mereu dupã o fericire divinã. Stãpânã Preamilostivã. cu câtã dragoste. Oh. iar sfânta Biblie ne înfãtiseazã icoana vietii omenesti si ne învatã despre întemeierea a tot ce e fãcut de Dumnezeu. bunãtate si modestie stai pe mâinile noastre spurcate! 6 . schimbându-le în iertare pentru noi oamenii cei nemultumitori. Oh. Mireasã care ai picat din soare. Dumnezeule! Fã. Oh. Iatã. cãci aceastã fericire nu se gãseste decât dincolo de portile mortii. de aceea nu Te depãrta de mine si de neamul meu. sfintenia cuvintelor Tale din sfânta Evanghelie vorbeste inimii mele cu asa cãldurã. Nu uita Pãrinte cã suntem lucrul mâinilor Tale! Nu ascunde de la noi mila Ta. stiu cã o inimã înflãcãratã fãrã o minte luminatã este ca un copil orb nãscut. nu vreau sã-mi doresc moartea. ajutã-mã Tu Doamnã si Fecioarã cea cu multe nume numitã. Ah. Oh. oh. dar vreau sã Te trãiesc în orice clipã. Iisuse. încât mã topeste complet în cuptorul dragostei divine. cãci vointa la Tine este egalã cu putinta. Sfânta Biblie este un Cer înstelat care ne lumineazã calea vietii înselatã de pãcate. Stiu Stãpânã cã toate câte le ceri de la Fiul Tãu si al nostru Dumnezeu Iisus.

Sfânta Biblie este un Soare care lumineazã totul din Dumnezeu. Inima mea fiind inundatã de lumina vederii Tale si mintea privind ca un copil ce vede numai prezentul fãcea din aceastã chemare o cetate temeinicã în care nu va putea nimeni pãtrunde si în care se va rãsfãta bucuria unui soare neapus de nimeni niciodatã. totusi cãldura gurii Tale îi nimiceste pe toti pânã la unul. sã-mi smulgã din mine încrederea unui rãsãrit de soare si tulburând pacea multor inimi. Sfintenia naste ceea ced este spre a deveni un om mântuit. unde sã strig. Aerul. în rândurile acestei Cãrti Îl va cunoaste si se va hrãni de dragostea Lui. care a topit ca o cearã. pe când martirilor este mãretia si frumusetea Cerului. apa. Ea are o virtute tainicã si o putere ce lucreazã asupra mintii. nu vreau sã se carbonizeze. adicã în Tine. Oh. gãsindu-mã în cetatea Ta. iar pe duhurile cele rele aruncându-le în iad. as putea spune cã-i o fiintã vie cu o putere ce învinge tot ce i se pune în cale. cãutând sã-mi frângã aripile nãdejdilor mele spre Cer. nebãnuitã de mine pânã atunci. Iisuse. O minte îndumnezeitã cu Iisus Euharistic si o inimã sfintitã prin lucrarea harului. strecoarã în ele agonia unei morti sigure. ea este codul adevãrului si al sfinteniei. Lumea sufletelor smerite nu poate fi tâlcuitã din afarã. A apãrut în pãpusoi cãldura gurii Tale Doamne Iisuse. Iisuse. 7 . Doamne al milei îngãdui ispitele. Tu. nu vreau sã se atingã. în fata noastrã a tuturor zac doborâte la pãmânt din cauza neiubirii ce domneste printre noi. trãgându-i pe oameni din pãcat. Prin citirea si hrãnirea duhovniceascã cu Sfânta Scripturã. Ce minune! Sfânta Biblie nu poate fi înteleasã decât de oamenii smeriti. Mã gãsesc pe drum pãrãsitã si strãinã Iisuse si se prãfuise în mine convingerea în posibilitãtile de renastere ale sufletului meu atât din pãcat cât si din strãinãtatea si suferinta ce-mi constrânge sufletul la o grea si dureroasã tãcere. iar tu poti ajunge cãlcatã în picioare. un suflet fericit chiar de pe pãmânt.Dacã cineva a pierdut pe Dumnezeu. cã are darul sã-i arate. Sfânta Scripturã nu-i o carte. la cine sã astept si sã implor credinta? Sufletele care nãzuiau odatã nãdejdile noastre spre Tine. Iisuse. Oh. începând si gustând din viata vesnicã. îmi dau seama de furia inamicului si de slugile lui fidele. Nu ne putem numi crestini dacã la temelia întregii noastre credinte si a stãrilor sufletesti nu se gãseste aceastã neasemãnatã piatrã care-i cu neputintã de lovit. Fericirea se naste dintr-o inimã cu Iisus Euharistic. Iisuse si dragostea de neam sã i-o înãbuseascã. a cãutat dusmanul de veacuri vigoarea sã i-o schimbe în uscãtura râvnei în Tine. risipitã dintre oameni si hãrtuitã de Satana. desãvârseste personalitatea unui sfânt. din strãveche vatrã a unei inimi crestine nãscutã. viata si lumina noastrã. sufletul omenesc cu toate lipsurile lui. transformând în fata mea o viatã nouã. nu fãcutã. Iubirea de Bilbie a smeritilor nu poate suferi bârfelile nebunilor ce spun cã nu-I Dumnezeu. devine o anexã a Sfintei Treimi. apoi sporeste evlavia si ne desãvârseste prin har. Oh. pãtrunzând apoi în inimã. dar sã nu ne pãrãsesti! Ani si ani de zile tot mai crâncene au trecut în pale de neguri grele deasupra sufletului meu. Firul zãmislirii sfinte ce a transformat în cea mai tainicã cutã a inimii mele. inimã si minte slabã. sã se adreseze la aceastã bãtrânã Carte. iar cine nu L-a cunoscut pe Dumnezeul iubirii. Copacul spiritualitãtii noastre crescut din pãtrunzimile vietii strãmosesti. n-ati putut sã alergati la Împãrãteasa Iubirii sã vã arate cã cetatea lui Iisus de pe pãmânt este vesnic înconjuratã de inamicul din iad cu tot felul de armãturi. hrana egoismului sunt aplauzele multimii. Ea trebuie sã fie pentru oameni oceanul prin care sã vadã pe Dumnezeu si frumusetile Raiului.

salvândumã si zicându-mi: "Iatã-mã. sã mori si sã învieezi din nou. care Te-ai fãcut cuptor pentru a ne coace Pâinea Hristos. zicându-mi: "Mergi spre izvor. Dumnezeul nostru. iatã cã a iesit din mâna iubitoare a Maicii Preacurate un izvor care m-a desteptat si m-a curãtit de solzii îndoielii care se formaserã pe sufletul meu din grija fãtarnicã a oamenilor. oricare ar fi ea. aici sunt!" Nu ma-ai chemat când nãdejdile cãdeau de la mine poposite si sleite si chiar restul vietii scãpase în vestejire. Doamnã Cereascã. cã. adicã bunãtate si fericire vesnicã pentru toti. adicã: necurãtia. toarn-o în forma milostivirii Tale. o puternicã linie de viatã spiritualã în Iisus Hristos si a fost centricã de adevãrati crestini. ce mi-o arãtau. sã înrãdãcineze viata mai adânc în idealul de trãire evanghelicã si dobândirea virtutilor crestine. vointa întocmai cu putinta si de aceea nãzuiesc spre Tine. ci priveste-ne. N-am putut sã-mi dau seama cã prin aceastã jertfã se va prãda tot iadul de sufletele ce ar fi putut ajunge în el si iatã-mã prãbusitã lângã Crucea Ta Iisuse. Preamilostivã Stãpânã! Oh. gândeam cã nu mai este leac pentru atâta durere. Eu. fã ca acest miez de foc pe care Tu din milã pentru noi l-ai aprins în viata si-n timpurile noastre. adunã strãdaniile si lacrimile noastre ca pe o recoltã coaptã. Stiu Stãpânã Cereascã cã magnetul atrage fierul. Doamne Iisuse Hristoase. Oh. pune-le Stãpânã în hambarele iubirii Tale. iar inimile noastre cele asemãnãtoare lui. de ni se va cere de cei ce-Ti tãgãduiesc puterea si existenta Ta. Mireasã Dumnezeeascã. am simtit o caldã si duioasã adiere din Cer. spre a iesi fãinã bunã si fã sã cadã peste ea ca un strop din sudoarea chinurilor Tale. Stiu cã-Ti este dat de Fiul Tãu Hristos. a iubirii si a adorãrii noastre nesfârsite. când necazurile unor zile atât de crude ce-mi cutreerã inima. care-mi aratã cã aici în cetatea ei lucreazã si hotãrãste o inimã de Mamã Sfântã care voieste sã imprime o fatã a neamului românesc si omenesc. dar nu-Ti întoarce fata de la noi. Te rog sã Te faci pentru noi oamenii magnet divin si fã sã stea inimile noastre lipite de a Ta. oh. am admirat copacul care stã drept si neclintit de toate furtunile ce vin asuprã-i. iubirea ce o ai pentru neamul omenesc. Tu care esti mai mult milã decât dreptate. vâr-o în cuptorul dragostei Fiului Tãu Iisus Hristos pentru neamul românesc si sã-Ti croim Stãpânã prin jertfa noastrã. dar niciuna nu este atât de urâtã lui Dumnezeu ca cea din sufletul omului. Tu. gãsinduse toti oamenii ca într-o baie caldã primãvãraticã de primenirea sufleteascã ca nostalgia dupã omul cel nou crescând în duh si apã. sã-i tinã ca într-o atmosferã de simtiri crestine. drum cãtre inimile tuturor celor ce Te iubesc si cãtre cei ce Te urãsc sau nu Te cunosc. Prezentându-Ti Iisuse acest copac învelit în durerea mea. Mamã a Blândului Iisus. dã-l la moara milei. spalã-ti ochii înglodati sã privesti înãltimea Vesniciei unde stau toti acei ce au suferit pentru Mine!" Strãbãtutã de acest glas al Tãu Iisuse. întoarce-Ti fata de la pãcatele noastre. încât într-atât se cuibãrise în suflet deznãdejdea. Dar tu Iisuse care colacul de salvare ai apãrut pe valurile acestei mãri furioase. cã ne zbatem pe malurile colturoase ale necredintei si lepãdãrii de Tine si hotãrãste-ne sã stãm drept sã Te iubim pe Tine si sã Te mãrturisim chiar cu pretul vietii. pentru a o înmuia si frãmântându-o cu dragostea de Mamã Cereascã. oh. vestejirea. prezentându-Ti acest copac al neamului meu din marea Grãdinã a Maicii Tale de pe glob. Preacuratã Fecioarã si Mamã! Atunci omenirea nu va mai gândi altceva decât ceea ce gândesti Tu. Înconjurând ca si cu o centurã întregul glob. acoperindu-mi ochii în spuma lacrimilor grele pentru tot ceea ce vede cã se aruncã asupra capului. Lumina sufletelor noastre. frântã. umilitã. sleitã de orice gând în posibilitãtile unor deznãdejdi de scãpare. Si din fundul singurãtãtii si al deznãdejdii ce mã frãmântã. asupra cãreia se scurge cu atâta siluire vrãjmasã de la acest leat îmbãtat de rãzbunare. Printre siroaiele izvorului divin. iar când vei crede. ce terasã minunatã mi-ai arãtat Bunule în înltimile vesnice. Credinta fiindu-mi sfãrâmatã. stiu cã Te-ai hotãrât sã vii din nou pe pãmânt ca sã pãtimesti. am strigat la Tine Iisuse. Doamnã si Fecioarã. roagã-Te cu toti sfintii la Tronul Sfintei Treimi pentru omenire! 8 . în clipe pline de veninul otrãvitor al minciunii. Dumnezeule înfricosat! Oh. care sunt cea mai netrebnicã slugã a Ta. orice fel de rãutate ce este periculoasã. putrezirea.La aceastã povarã de mâhnire în suflet.

sã cugete cele plãcute Tie si sã Te mãreascã neâncetat. care sã simtã si sã vibreze. Cel ce încãlzeste toate în Cer si pe pãmânt. nu vor muri în veci. îi va împrumuta cãldura si-i va nutri arderea dinlãuntru. Doamne Iisuse. Ah. iar acum mi-a smuls-o frica de slugile Satanei care mã amenintã cu ruperea de Tine. Dumnezeule. Oh. care cãzând pe inimã. înfãptuieste Doamne minunea sã flãmânzim dupã Tine. iar alteori Te ascunzi si ne lasi sã Te cãutãm noi. scumpã si dulce cãldurã care ne ajuti sã stãm în fata lui Dumnezeu Cel ce este Soarele lumii întregi. cât este de greu uneori! 9 . Cine se va strãdui spre a privi mereu fata lui Dumnezeu. Iisuse . Oh. trebuie sã stii cã aceastã cãldurã emanã din valurile de iubire ale Maicii Preacurate care a fost cãldurã si lui Iisus. Pe mãsurã ce Te vom privi. întinde mâna Ta cea tare peste toate fãpturile obosite si adânc îndurerate de Satana. oricât m-ar costa. Bunule când harul ne poartã si toate le întelegem si ne par usoare. sãdeste iar în inima mea dragostea de oameni pe care am avut-o altãdatã. pãtrunzând cele dinlãuntru. Dumnezeule. iar mai târziu se vor contopi cu Tine. Loveste Doamne Iisuse Hristoase cu piatra iubirii Tale în cremenea mintii mele si cred cã îndatã va scãpãra o scânteie duhovniceascã. hârb în loc de pietre scumpe. Dacã Tu Doamne Iisuse. nu ne vom clãtina din statornicie niciodatã. ce uitare plãcutã! Cei ce Te iubesc pe Tine Dumnezeule si se tem de pãcat. acela stã înaintea usilor Raiului! Acest lucru este întru tot asemãnãtor ca tinerea unui lucru mereu în soare. Ah. este continuã convorbire cu Iisus si acel om se plimbã în umbra lui Dumnezeu pe pãmânt. uitând de toate ale lor. Ei sunt convinsi cã Ochiul Tãu îi priveste si sunt îmbãtati de fericire. iar cei ce Te iubesc pe Tine. mã ridicã Milostive la rangul de om predat Tie. iatã-mã prãvãlitã la picioarele Crucii Tale! Dã-mi putere Bunule! Smulge-mã din vâltoarea nedumeririlor si a tristetii sufletesti! Doamne la Tine totul este cu putintã si din rãul în care mã gãsesc. Iisuse al meu dor. Ti-am întâlnit privirea ce cãdea spre noi din chipul rãstignit si ea mi-a dat o secundã de multumire si nãdejde. suflete al meu.Pâinea Cea Vie . Iisuse Scapã-mã! Si cât de mici si neputincioase sunt toate aceste soapte cu bucuriile lor laolaltã si cum se pierd ele ca orice durere si încercare în bucuria prezentei lui Dumnezeu. oh. Atunci cuvântul. De Te vom privi mereu pe Tine Iisuse în inimile noastre. Tu esti mereu cu noi. îl pãtrunde si-l încãlzeste. pentru cã însãsi privirea Ta ne va ocoli de ea. ridicã-mã de unde am cãzut si nu-ti întoarce fata Ta de la mine pentru putina mea credintã! Doamne. inimile noastre Te vor încãpea si se vor încãlzi. Iisuse. cum doresti tu sã aibã un copil al Tãu. asa sã ne scape si pe noi mâna Ta Doamne. privindu-Te mereu în fatã. Tu îmi doresti sufletul si viata mea! Eu îti dau Bunule. ne scapã soptindu-ne despãrtirea de fericirea vesnicã a vederii fetii Tale. dar ce îti dau? Tinã în loc de aur. Iisuse! Dãruieste-mi Stãpâne iar cãldurã si pace inimii mele obosite! Doamne. vrei aceasta si eu vreau. Te vor si vor fi plini de grijã. ale cãrui raze cãzând pe el. pentru cã Împãratul se uitã la ei ca si cum ar fi de fatã. Privind oamenii spre Tine. mintea si inima vor fi. oh. Salvatorul lumii.ca sã trãim în iubire si lumina cea adevãratã asemenea lui Petru. Te vãd pururea înaintea lor. nici mãcar mângâierea de a simti cã-i bine asa sau nu. Astfel de viatã. dar nu lãsa ca sã nu Te simtim. nu te depãrta de la noi! Oh. din rãstãlmãcirile Satanei care ne prezintã sperietoarea uriaselor valuri. care era sã se înnece în valuri. dându-le Bunule dorul dupã viata cea vesnicã! Tu fiind Acela care ne cunosti mai bine pentru cã Tu ne-ai creeat. Oh. Doamne. Când Te privim. eu doresc ca numai voia Ta cea sfântã sã se sãvârseascã cu noi! Sunt zile.Iisuse. Cu astfel de loviturã Te voi vedea Stãpâne cu ochii mintii mele lângã mine si în mine. Te si simtim Iisuse si fugim de nedreptate. ci de vointa si de lupta de dãruire totalã care nu cere pentru sine nimic. Oh.

Stiu Bunule. Iisuse Doamne de ar putea fi întreaga noastrã viatã o Liturghie! Ce fericiti am fi cã Te-am avea mereu în noi si cu noi. Atunci Iisuse. Stãpâne! Ah. pentru a o simti Iisuse! Eu consider cel mai fericit timp al meu. Oh. Oh. de se va îngãdui vreodatã sã nu avem preot. cãci toate câte le vrei. sã ni Te aducã printre noi prin Sfânta Liturghie. Pãrinte Ceresc! Dã-mi putere sã alerg cu sufletul spre pestera din Betleem ca sã întâmpin cu toate puterile sufletesti pe Printul pãcii si al slavei. dând mâna cu cei ce te-au rãstignit si care cer si azi un fel de rãstignire pentru cei ce aratã taina iubirii Tale Iisuse. decât chiar între îngerii care Te laudã si-Ti cântã mereu. care asteaptã mereu pe cei pierduti. iar Tu sã cresti în mine tot mai mare. Oh. numai atunci când stau în camerã cu Tine. eu vreau sã vãd în iubirea Ta suflet viu. cã Tu Te-ai simti tare bine între oamenii pãcãtosi care Te roagã sã stai cu ei. care esti Preotul Cel Vesnic. am adormit în postul chemãrii. si de ce? Pentru cã oamenii au mai multã nevoie decât îngerii care nu se luptã xcu nimeni. jurati de bunã voie sã fim pe veci strãjeri iubirii Lui. numai sã o vrem. Hristoase Doamne! Tu. iubirea Ta nu este cunoscutã si nici sorbitã. ca tot timpul vietii mele sã-l împãrtim asa fel. flacãrã luminoasã. S-a mistuit pe Sine din dragoste. Oh. dându-ne în dar de la Tine Împãrãtia vesnicã. îngrijorãrile s-ar preface în privire de odihnã spre noi. Doamne s-ar uni lacrimile noastre cu ale Tale si ale Preacuratei Maici. Oh. Mamã a iubirii Fiului Tãu Prea scump Iisus Dumnezeul nostru care a iubit atât de mult pe oameni si ca sã le vãdeascã iubirea. la altii le este fricã iar aceastã fricã vine pentru cã stau departe de Tine. ba chiar ne-am fãcut vânzãtori ai tainei. oferindu-ti inima mea ca pe un cadou ce pot sã ti-l dau. Iisus Hristos. pânã când vei suspina? Stiu cã inima Ta preasfântã care a sângerat pe dealul Golgotei si azi sângereazã pe toate hârtoapele tuturor dealurilor si vãilor acestei vieti dupã acele inimi împietrite pentru a le înmuia si a le câstiga.Eu mã rog Iisuse al bucuriei si al durerii. apleacã-Ti spre noi inima blândã si fã si inima noastrã asemenea cu a Ta! Dã-ne Doamne cel mai sigur mijloc de a Te urma si de a topi viata noastrã în a Ta. Ajutã-mã Stãpâne a mã osteni. nu pâraie de recunostintã pentru mijloacele ce le cãpãtãm prin Ea. Nu se predicã iubirea Ta cu urã. Dacã noi i-am aduce. si câtã nerecunostintã arãtãm noi acestei iubiri care face sã doarã mai mult decât toate durerile ce le-a suferit Preasfânta când privea la preacuratele patimi ale iubitului Sãu Fiu. Te rugãm Bunule sã ne fii Tu preot. ci numai câte un strop pe zi. Iisuse al mângâierii si al învierii. ca din lãrgimea inimii Tale sã reverse din belsug în râurile iubirii Tale Divine. iar drept recunostintã cei mai multi din noi îi arãtãm dispret si lepãdare de cele sfinte si taina iubirii. Iisuse. încât el sã fie al Tãu în întregime si asa se va îmbiba inima mea de dragostea Ta! Iisuse. Iubire. înât nu mai poate tine în sine vãpaia dragostei Sale înflãcãrate pentru a ne îmbogãti. în sufletul meu si al nostru. care-I atât de mult cuprinsã de dragoste pentru oameni. rugând pe Maica lui Preacuratã sã vinã pentru a naste pentru a 1967-a oarã pe Dumnezeescul prunc Hristos si-n inima mea. viatã vesnicã si nici un sentiment bolnãvicios. pânã când vei mai rãbda. al tuturor! Oh. multi din oameni nu Te iubesc pentru cã nu Te cunosc. deschide în inima mea izvorul rugãciunilor cãtre Tine. iar noi pâinea. ce odihnã va fi atunci pentru Tine si ce mângâiere Maicii Tale Preasfinte pentru aceastã rãzvrãtire! 10 . Oh. pe pruncul Iisus. pentru a nu mã lipsi nici o clipã de Numele Tãu prea sfânt! Ajutã-mã Iisuse sã fiu tot mai micã. stropul nostru de iubire fatã de Tine s-ar vãrsa în marele ocean al iubirii Tale. durerea noastrã ar fi vãrsatã în mâna Ta. Ceea ce-i mai dureros este cã noi îmsisi. le si poti. si cât mã gândesc la aceastã iubire care porneste din dumnezeeasca inimã de Mamã a Maicii Tale Preacurate.

ca pe un Dumnezeu Te dorim. În miere toate mustele se îneacã. O. Da. vreau sã Te avem în casa sufletului nostru ca pe un Împãrat. pentru cã Maica Ta Preasfântã stã cu mantia întinsã în fata lor si-i va orbi. Iisuse! Pânã când se va amesteca sângele lor cu al Tãu? Ah. vino la noi. doctorul meu. fã Tu ce vrei si cum vrei cu noi.Iisuse. ceea ce e mai presus de lucrurile omenesti. lucrul mâinilor Tale. ce era desfrânatã. de întoarcerea Mariei Magdalena. De aceea Te rugãm. 11 . pentru cã doresc sã fie mereu cu Tine si sã le mângâi Tu. fiind Stãpânul iubirii. pe când în otet numai cele betive. fã sã se înnece toti oamenii în Tine! Oh. cã Te vor cunoaste pânditori spurcati. sora lor. Vino la noi Iisuse. stiu Iisuse cã multi dintre noi Ti-au deschis rãni adânci. iar pe vrãjmasii sãi îi deformeazã. De aceea. Ti-au apãsat mereu cununa de spini pe capul Tãu. încât toate si toti trebuie sã se plece în fata ei. Marta din Betania. sunt si inimi sfâsiate de durere pentru Tine Iisuse. asezând ca pansament sufletele noastre. altii Te laudã ca pe o fãpturã. din tribunale. Iisuse al meu dor. ne plângem pe unii de felul în care am ajuns. dã-mi harul de a nu mai putea trãi fãrã Tine si ajutã-mã Bunule sã-Ti dau iubire pentru iubire si împãrãteste Tu peste noi cu toatã împotrivirea firii. ca pe un Stãpân. din parlamente. sã-i opresc cu darul Tãu de pe povârnisul care merg. pentru cã esti al nostru. vindecã-mi sufletul. din armatã si câteodatã chiar si din Bisericã. îmi prezint neamul meu care mai crede în Tine. care doreste sã sufere pentru Tine. Vreau Doamne Iisuse sã ne ducem viata aceasta cu Tine si mereu sã fie în ochii Tãi Iisuse toate ale noastre. vreau sã si mor pentru Tine Iisuse asa cum si Tu ai murit pentru noi. însângerându-Ti blânda frunte. ca pe un frate. Azi Iisuse peste tot esti gonit: din scoli. Furtunile urii dezlãntuite împotriva Ta. Aruncã Doamne mantia blândetii peste sufletul meu. Stiu Doamne Iisuse cã blândetea are în sine ceva divin. cã aceia vor mosteni pãmântul!" Eu as vrea sã fiu blândã pentru ca prin aceastã blândete sã Te fac pe Tine Stãpân peste pãmântul inimilor omenesti si asa toate dorurile lor le va rezolva grabnic mâna Ta. cã firea mea aprigã mi l-a sfâsiat. Sfântul Evanghelist Matei zice în Evanghelia sa: "Fericiti cei blânzi. ca pe un prieten. Oh. numai sã fie spre mântuirea noastrã a pãcãtosilor si spre rãspunsul cel bun al neamului întru Ziua cea mare în fata celorlalte neamuri si a sfintilor Tãi si a sfintilor îngeri. Te vrem sã tronezi întru noi. Tu ai murit Iisuse sã ne înviezi pe noi din moarte. Mângâie-ne Doamne si pe noi de întoarcerea celor ce Te pândesc. ca sã am darul ca la rândul meu pe cei sãraci si goi de haina blândetii si înfierati de Satana cu rãzbunare si mânie. cãci ele nu se vor rupe niciodatã. asa cum ai mângâiat pe Lazãr si pe sora lui. pentru Rai. întorcându-le inima spre bunãtate. Vreau Iisuse ca pentru sfântul Tãu Trup sfârtecat. ale tuturor care Te cheamã cu dor nestins. Iisuse. eu vreau sã mor pentru Tine ca sã înviez prin Tine în viata vesnicã. care esti mierea nemuririi. Dã-mi putere Stãpâne al meu de a primi în inima mea Raiul pentru iubirea ce ai risipit cu noi si de se poate. cirineanule milostiv. Mai stiu Bunule cã fericite sunt inimile mlãdioase. vino! Multi Te urmeazã pe drumuri si prin locasurile sfinte. Pornirile mâniei sperie si nu are putere tainicã. Te vrem ca mângâierea sufletului nostru. Tu. furiseazã-Te si vino la noi si când zic la noi. sunt furioase ca pâraiele de munte spre vale dupã ce s-a spart un nor de ploaie pe deal. ce înnecare fericitã va fi! Fã Tu Stãpâne ca toate faptele noastre sã fie prin exceptie de blândete de a câstiga inimile oamenilor pentru Tine. truditule Doamne sã Ti le legãm. sã fie casã de ajutor sufletelor noastre. Te dorim. Iisuse.

cã pierim în întuneric. pentru cã si ei doresc ca si ultimul veac sã fie ca si primele veacuri ale crestinismului. am strãbãtut drumuri grele cu pietre colturoase pentru a putea sfãrâma în mine orice ambitie ticãloasã care duce la pulbere si praf bietul meu suflet. Binecuvinteazã Doamne. Ce încântare sã fac proba sângelui. Tu care esti unda cea de aur împodobitã cu pietre scumpe. a Te ruga sã privesti spre multimea înlãcrimatã. desi nu am în mine stofa din care sã croiesti martiraj. cu toti sfintii stau cu mâinile ridicate si iatã mã trezesc si eu nevrednica. am cules impresii dureroase. Iisuse. simt o sete nepotolitã si jinduiesc dupã o viatã înflãcãratã care sã culmineze în sfintenie si care sã aducã la înflorire si deplinã rodnicie toate fortele pozitive ale sufletului meu. Bunule! Doamne. Maica Ta Preaiubitã. dar ce conteazã? Fã Tu Bunule ca prin râvna de Tine sã tâsneascã lava fierbinte de credintã ca cea a strãmosilor nostri. cãci Tu vei fi Stãpânul casei noastre. Dar eu Iisuse. Maicã Preacuratã. cã dacã voi fi pusã în fata probei. cã toate câte le ceri de la Fiul Tãu. Stiu cã vei salva suflete omenesti de fiara necredintei prin eroismul altor suflete care le vei da ca probã întâi prigonitorilor si apoi martirajului. Tu. ajutã-ne sã întronãm pe Iisus viu în inimile noastre si-n toatã tara noastrã. care subjugã si 12 . Iisuse Doamne. de primã calitate.Iisuse. pentru a simti parfumul unei convingeri supranaturale. trupul nostru trosneste din toate încheieturile de necredintã ale alunecãrii primejdioase si de permanenta smulgere din fãgasul firesc al Divinitãtii Tale. Dã-ne Tu Iisuse sfintenie activã si lucrare prin care sã se molipseascã si alte suflete si la rândul lor fiecare sã atragã ca un magnet sufletul oamenilor cãtre inima Ta. Fã Doamne. doar prin aceasta sã mi se trezeascã inima mea pe potecile întortocheate si întunecate pentru cã atunci sufletul schioapãtã. îndulceste amarul necazurilor noastre cu surâsul Tãu. îndeobste si al meu. care de atâtea ori m-am uitat în prãpastia sufletului meu. îti cer mult milostive Doamne sã-mi dai însufletire arzãtoare. cãci atunci amãrãciunile si bucuriile noastre pe toate le vom împãrti cu Tine si. cã poti. rãscolitã de focul acestei dorinte. dându-le putere aceastã actiune sã lucreze fericirea ce vine cu pasi grãbiti asupra sufletelor crude. Hristos Dumnezeul nostrru. Tu stii Iisuse Doamne. însetatã si flãmândã dupã adevãr. pe cei ce doresc sã-si amestece sângele lor cu al Tãu la urcarea pe scena mãrturisirii adevãrului. mult milostive. fii sfãtuitorul nostru. lucrarea unor suflete vulcanice de o neîntreruptã ardere internã. Bunule! Vreau sã fiu turnatã în cosul morii Tale ca pe un grâu. totusi cer sã-mi ajuti sã pot pune piciorul în cazanul cu foc al tuturor rãpirilor în duhul jertfelciciei Tale. sã nu mã lepãd de Tine. Oh. pentru cã nu am doza necesarã de curaj. Da Doamne. cu darul si cu ajutorul Tãu. iesind fãinã de se poate. dând la ivealã prin aceasta fãrã sã-si dea seama. le si iei pentru cei ce se roagã cu foc. ce bine va fi. sã gãsesti în mine obiectul sigur care sã destepte în mine dispozitia arzãtoare de a mã conserva în întregime pentru Tine si neamul meu. aureola si amurgul. Sãdeste Tu Preamilostivã în mine îndemnul care arde. ah. Pentru infirmitatea credintei mele. Toate acestea îl costã pe bietul trup. Fã Tu. prin Tine a venit Iisus între oameni pe pãmânt si S-a luptat cu ei. nu sunt stãpânã pe frânele vointei în mãsura în care sã pot încorda toate fortele sufletului meu. Maicã Preacuratã a dulcelui Iisus si a noastrã a tuturor. ca într-o bunã zi sã prezint inima mea în care sã se adune ca într-un cristal de mare pret toate curcubeele acestei lumi neînsemnate pentru preamãrirea Ta si mântuirea mea si a neamului din care mã trag. cã mai sunt si oameni din aceia care merg în rãspunsul împotrivirilor vijelioaselor furtuni. Strecoarã-le milã. stând de pe acum în umbra mortii. Hristoase al meu! Sileste Tu cum vei sti. Stãpâne sã se verse asupra sufletului meu claritatea si credinta. Oh. sãracule din Nazaret si vino si ne îmbogãteste sufletele noastre.

Tu care esti bunãtatea întruchipatã. Pe cine oare sã numesc bunã. din fuga camionului. sã intervii Tu. Preasfânta Nãscãtoare de Dumnezeu. pentru a nu strica aerul celor din camion. Stãpânã cã nu putem fi întotdeauna veseli pentru toate câte ne-ai dat. când se urcã pe o coastã. iar bolnavii nu pot sã se veseleascã. faci ca loviturile dureroase ce le are aproapele. iar pentru aceastã cãlãtorie îi vom multumi soferului când vom ajunge în gara de unde nea luat dânsul. Când ne saltã la o groapã cãdem. din bunãtate ne-ai smuls din gunoaiele lumii si ne-ai urcat în camionul iubirii Tale de Mamã si Stãpânã. restul e cu gropi si povârnisuri. Si-n felul acesta vom merge bine. asezând la volan un Arhanghel si poruncindu-i sã ne ducã în excursie. întinde prelata iubirii Tale peste camionul ce ni l-ai dat. Unele din noi avem curiozitatea sã privim ce rãmâne în urma camionului si fãrã veste. o înãltare supranaturalã si-n aceastã lectie de fericire. Tu faci ca omul singur între toate fãpturile sã simtã si o altã emotie decât a propriei sale suferinti. ajung buni si sunt fii bunãtãtii. cã se poate unele din noi sã fim subtire îmbrãcate si sã rãcim rãu. vãzãtorul inimilor omenesti o crede cã e calea cea mai bunã si duce la mântuirea chinuitului meu suflet si la îndeplinirea desãvârsitã a rostului meu pe pãmânt. Tu ne vei ierta. Stiu initatea de mãsurã a sufletului: aceea este bunãtatea. decât pe Aceea care-I bunãtatea întruchipatã. cãzând pe drum din cauza bolii. O. nu ne va reteza capul oare? Fãrã îndoialã. Oh. neavând doctorie la timp. cãci cu bunãtatea înfrumuseteazã viata si împacã toate neîntelegerile. Si ca sã fie o bunãtate veritabilã. ea înnobileazã sufletul. va mirosi si de la sine va trebui sã-l dãm deoparte. nu vedem altceva decât însusirea cea mai caracteristicã a firii noastre si trãsãturile care ne deosebesc cel mai mult de restul universului. a tuturor. a nu fi ispitite sã ridicãm capul si sã privim în urma noastrã si a ne feri de ploi si de arsita soarelui si de vânt cu praf. Tu Doamnã si Fecioarã.îmbãtrâneste sufletele în acea directie pe care El. trebuie sã fim mai buni si cu cei rãi care ne pizmuiesc si ne necãjesc sufletele noastre. Aici. sã ne miste inima si venindu-le în ajutor. Doamne al bunãtãtii. câtã glorie divinã au acele suflete mari care fac bine. iartã-mã cã Te mai întreb ceva: dar dacã la vreuna din noi îi va fi sete din cauza arsitei si prafului de pe drum si va sãri din camion fãrã sã anunte soferul. dar soferul ce ni l-ai dat ne bate în geam. fie locul unde merg cât de frumos sau nici sã ajungã la locul de veselie. în fata acestei primejdii si asa trecem fãrã pericol. sã porunceascã a veni mai repede dinamul. iar suflet de suflet se simte totdeauna aplecat spre bunãtate. iar acea bunãtate esti Tu. eu cred cã nu este sun soare decât un singur lucru înaintea cãruia trebuie sã ne închinãm: bunãtatea. deaorece aceasta stã numai în puterea si vointa noastrã. Oh. Preasfântã Mamã a lui Iisus. Ea limpezeste toate încurcãturile. o pace lãuntricã. Oh. Oh. dacã ne apropiem de tine si te privim mai de aproape. Împãrãteasã a Cerului si a pãmântului. Stãpânã. bunãtate scumpã. fãcându-ne atente sã ne dãm toate pe partea opusã. dar cãdem tot în camion. descoperim cã în sufletul nostru trebuie sã fie un fel de drum care sã aducã regiune superioarã aceleia în care se miscã ce-l înconjoarã si de care sã fie legat tot rostul fiintei noastre. ne trezim cu o plesniturã peste cap de la câte o creangã a vreunui copac pe lângã care trece camionul nostru. dar pentru cã va fi mort. Buna noastrã Doamnã la Fiul Tãu Iisus. camionul fuge tare. Mamã a bunãtãtii. Oh. Tu floare scumpã si aleasã. drumul Stãpânã e diferit. ce se va întâmpla cu ea? Desigur cã va muri în felul acesta si trupul îi va rãmâne afarã din camion. Mama Stãpânului nostru Iisus Hristos si a noastrã. usureazã greutãtile si înveseleste tristetile. cei care suferã sã simtã o mare usurare. nu cunosc alt semn al superioritãtii decât bunãtatea Ta. Milostiva Pãmântului. 13 . de vom astepta mult. iar camionul nostru va trece peste un pod. dar nu ne vei ierta pentru cã n-am fost întotdeauna buni si îngãduitori cu semenii nostri. Aceste curiozitãti apar cam des si mã întreb ce va fi atunci când vom ridica capul sã privim. ca cel putin de aici înainte sã poti fi asemenea pomilor care sã-si aducã roadele pe mãsura asteptãrilor celor din jurul meu. pavat e prea putin. care-i fãrã margini! Oamenii care fac bine. camionul este amenintat sã se rãstoarne. ajungând la capãtul excursiei noastre. da! Dar ce se va întâmpla cu trupul fãrã cap? Eu cred cã îl vom tine putin.

iar conducta s-o solidarizezi. cu noi este Dumnezeu. hrãnindu-ne cu frumusetea Ta. Vreau Doamne Iisuse. si cãlugãri si mireni care am suspinat pe cale dupã dinam. ajungând cu darul Tãu sã fim odihnã Sfântului Duh. vreau sã se facã voia Ta. vom asterne la Tronul Preasfintei Treimi si la picioarele Tale toate bucuriile noastre ca pe niste flori alese din grãdina udatã de iubirea Ta Prea Sfântã! Oh. eu vreau sã fiu conductã prin care sã curgi Tu si Te rog Bunule sã sudezi cu mâna Ta Preasfântã toate inimile laolaltã si a celor ce vor si ale celor ce nu vor. Stãpânã si Fecioarã. sã aducem toate inimile oamenilor la picioarele Sfintei Treimi si prin aceasta sã ne cãpãtãm si noi milã în fata Prea Sfintei Treimi. deoarece temelia iubirii este mereu jertfã pentru Tine Iisuse. Iisuse al meu dor. a duce o credintã intimã cu Tine pentru a-mi omorî inima mea cea egoistã si strâmtã si a mi-o da în loc pe a Ta Bunule. asa dupã buna plãcere ce o ai. umple-mi inima cu seva Euharistiei Tale. Iar acolo. Prea Sfântã Doamnã! Nãscãtoare de Dumnezeu. Iisuse. Tu care ai fãcut Cer pe pãmânt. ajutã-ne Prea Sfântã Stãpânã sã ne vedem dorinta împlinitã pentru mãrirea numelui Tãu. Si-n felul acesta vom ajunge în adevãrata viatã de Rai. Preabunã din gunoi. iar desertul sã fie bunãtatea si dulceata ochilor care ne-au urmãrit toatã viata pãmânteascã. Altii. care esti Împãrãteasã a toate. Tu poti sã-i aduci prin chemãrile pline de iubire. atât noi. Doamne. trãind viata în asa fel încât sã trãiesti Tu Iisuse în ea. sã ne încredem în Tine numai. Iisuse. sã fiu unealtã pentru a spãla cu puterea Duhului Sfânt sufletele întelenite în pãcat. Iisuse. cãci atunci când nu te rãzboiesti cu 14 . nu cade. Preasfântã! Iar dacã ne vei tine mai mult în garã. dã-mi putere sã ard în credinta pentru Tine nu numai în zilele de desfãtare sufleteascã. decât schimbându-mi pasii numai spre Tine. cât si toate acele suflete care îsi dezvoltã floarea bunãtãtii pe gunoi si între spinii lumii acesteia si care fug dupã camionul nostru sã nu-l piardã din ochi. ajutã-ne cât mergem pe cale. cãci credinta mea îmi spune cã iubirea solidã care trãieste din jertfã pentru câstigarea si sfintirea aproapelui. a Te rãspândi si a Te face sã Te pãstrezi întâi în inima mea. atrãgându-ne si vrãjindu-ne astfel la fericirea fãrã sfârsit. Dã-mi Iisuse inima credintei care sã-mi arate slãbiciunile. Cel ce Te-ai jertfit pe Cruce pentru câstigarea din pãcate a oamenilor. cãderile si pãcatele mele si-mi întinde Hristoase al meu mâna Ta plinã de bucurii divine prin care sã ajung la planul dorit al vesniciei! Oh. desi pe jos. dar pentru a ajunge unealta Ta îmi trebuie turnarea în forma iubirii Tale spre a Te întelege. si nu în oameni! Desãvârseste Tu Bunule opera Ta cu noi împotriva tuturor slãbiciunilor noastre. poti sã-l înfrângi. care-i plinã de dragoste pentru toti si-n care viclesug nu este. cele care ne-ai smuls Tu. sã ne tii Preamilostivã numai pentru a ajunge si ei de a se urca cu totii în dinamul fericirii ce va fi condus de îngeri pe tãrâmul nemuririi.Satana! Si cum oare voi ajunge sã-mi fericesc viata mea. Tu Prea Bunule. totusi se tin de el cu ajutorul Tãu. iar dacã se va ivi vre-un ispititor sã opreascã aceastã inundatie de iubire dumnezeeascã. Iisuse. pentru a vedea cei ce ne urãsc cã. spre a le face rodnice spre mãrirea Numelui Tãu si mântuirea noastrã. dar dã-ne putere sã Te iubim fãrã mãsurã! Dã-ne Doamne putere. Iisuse.Ah. fã-mã rezervorul Tãu prin care sã se reverse izvoare de apã vie peste câmpia sufletelor obstei mele si ale neamului meu. cu mila Preasfintei Treimi. cu razele tuturor sfintilor si cu osteneala îngerilor nostri pãzitori. Tu. Doamne. cum as vrea sã se termine aceastã excursie pentru a ajunge mai repede în gara mult asteptatã! Si urcându-ne în dinamul milei Tale sã putem ajunge. sã ne întinzi la fel masa. ajutã-mã ca în aceste clipe sã-mi revizuiesc sufletul care-i atât de chinuit de mãruntisurile nãscocite de îmbãtrânitul în rãutãti . ca prin aceastã mãreatã conductã sã se ude tot globul. dã ordin ochilor nostri sã priveascã mereu mãririle Tale. ca prin aceasta sã ne urcãm spre desãvârsire. a tuturor.

În momentele când mã simt dezgustatã de toate. oh. În acest fel eu sunt asiguratã de biruinta în Tine si prin Tine. El se coboarã în adâncul oceanului pentru a scoate acel suflet.Satana si slugile lui fidele de pe pãmânt. si cum sã nu-L doarã pe Iisus de acel suflet pe care l-a rãscumpãrat cu viata si sângele Sãu vãrsat pe Cruce! El pe toti si mai ales pe acei care L-a rãnit mai mult. dându-ne frumusetea Sa. am ajuns prin cãderile noastre de fiecare zi niste leprosi. Vreau Iisuse sã Te iubesc pânã la nebunie. 15 . Tu Mamã si Fecioarã. iar aceste strãdanii ale noastre sã aibã mult pret. Dacã ar fi un înger nu ne-ar întelege. ale încercãrilor si uneltirilor ce vin cu furie asupra noastrã. Doamnã si Împãrãteasã. Soare scump. poti sã faci pãmântul Cer prin sederea între noi mereu. Uneste-le Tu Bunule cu rãnile Tale si îmbibeazã-le în sângele inimii Tale care si azi curge pentru rãscumpãrarea noastrã. Dã-mi Doamne Iisuse credinta si iubirea sfintelor. ce le-a avut fatã de Tine. pentru cã numai pleoapele îi sunt închise. cu temelia credintei mele zideste sfintenia pentru a Te purta în cele dinlãuntru ale mele. cum as vrea sã mã odihnesc si sã adorm si cu mine odatã tot neamul meu pe Sfânta Ta inimã ca si iubitul Tãu ucenic Sfântul Ioan. noi privind la Iisus. e usor sã arzi si sã-ti manifesti credinta. nu ne vom înneca niciodatã. Noi. Iisuse Doamne. Cu El. dar Iisus. trãim într-o dumnezeeascã si nesfârsitã Împãrãtie Cereascã. pentru cã El nu a purtat trup de om. Ah. ne sunt folositoare pentru ca inima noastrã sã nu prindã rãdãcinã aici pe pãmânt si prin aceasta sã vedem cã numai Tu esti bun. În felul acesta avem Cerul cu noi. El întelege cãderea noastrã. iar iubirea Fiului Tãu ne strânge la brat. decât cei ce au biruit aceastã lume prin trecerea la viata vesnicã. cã ale mele sunt moarte. Doamna noastrã. Iisuse. ne întelege foarte bine. chiar de vom cãdea în barcã de loviturile ce le primeste barca de la mânia valurilor turbate. iar Tu ne esti far puternic de luminã contra întunericului acestei vieti plinã de ispite si de tentatii pãcãtoase. care a primit sã ia trup si a trãit printre oameni slãbãnogi. de Tine. Bunule. cãci mai multã nevoie avem noi cei de aici. Tu de vrei. Credinta mea îmi spune mereu cã a trãi cu Tine într-o vesnicã atingere. El se apleacã si încetisor ne întreabã: "Vã e rãu?" Chiar dacã noi ne ascundem de frica furtunii. ca orice bãtaie a inimii Tale sã fie pentru noi un suspin de dor dupã Tine. oh. El ne regãseste si ne sfãtuie sã fim tari. dupã jertfa pentru Tine. Oh. cãci stiu cã trãirea în iubirea Ta rãstoarnã hotãrârile lumii acesteia cu puterea adevãrului acestei sfinte nebunii . oh. numai un cuvânt de-al Tãu este de ajuns. sã fim mângâiati în ceasurile de dezamãgire. prin unirea muritorului meu trup cu nemuritorul si Dumnezeescul Trup si Sânge. pentru cã-l doare aceastã rupere a mlãditei Sale. Iisuse. Iisuse. dã-mi darul prin credintã sã Te simt si sã Te vãd pe Tine. Preasfântã Doamnã. nu cãdem în valuri.. când firea se sfâsie de o durere neînteleasã. îi strânge la inima Sa. tot vegheazã. chiar dacã la un moment dat acel suflet îl pãrãseste. El. luându-ne lepra de pe suflet. pentru a fi neclintitã în mãrturisirea Numelui Tãu si cu darul Tãu sã pluteascã lin barca sufletului meu pe marea furioasã a acestei lumi. cu iubirea chemãrii Sale îl cheamã. Iisuse al meu care toate cad în fata Numelui Tãu. Iisuse! Când ispitele mã fugãresc. desi orice înfrângere eu o cred aparentã. Si dacã valurile furioase rãpeste pe cineva din barca iubirii Sale. sã fiu flacãrã arzãtoare pentru Tine în zilele de înfrângere. când îmi simt povara neputintelor si a slãbiciunilor proprii. pentru cã nu existã înfrângere adevãratã când în fruntea liniei de bãtaie esti Tu! Focul pe care Tu poti a mi-l aprinde în inimã stiu cã ar avea darul si puterea de a arde orice vase ale necredintei. Prin privirea Lui se va potoli furtuna. Dar eu Te rog. care ai cunoscut lupta acestor suferinte. Doamne. ajutã-mã sã vãd pe Iisus în aceste valuri furioase pentru a mã urca în barca iubirii Sale în care chiar de doarme.

nãdejdea si dragostea. Dã-ne Iisuse Doamne. cum as vrea sã mã uit pe mine. ca sã nu se îmbolnãveascã sufletul nostru! Iisuse. dorul sã Te iubim cu sete mare. prietenul vostru. dar nu vreau sã mã arunc în adâncul deznãdejdii. Prin ce oare ne-am învrednicit noi de atâta milã. Soare scump. cã prin rãutãtile noastre Te-am condamnat mereu la moarte. câtã putere de credintã ne dau cuvintele Tale care ne spun: "Eu Sunt fratele vostru. si cum sã ne temem oare de oamenii care sunt tot atât de tari ca si noi. al milei si al dragostei neasemãnate. Ah. Oh. Eu vreau sã umplu adâncul pãcatelor voastre cu adâncul milei Mele!" Ah. Recunosc cã sunt slabã în fata inamicului de veacuri. câtã bunãtate. pentru a vedea cât praf de slãbiciune s-a asezat pe sufletul nostru. cred cã nu-Ti place sã stai în Chivot. ci eu cred cã mai plãcut îti este sã stai într-o inimã de om pãcãtos. Mãntuitorul meu scump! Oh. adicã o iubire cu totul strãbãtutã de încrederea în Tine! Tu cunosti Bunule mai bine decât noi nevrednicia noastrã. pentru cã stim cã aceastã iubire este cel mai mare sfetnic în lumea aceasta care ne duce prin momentele ei la întunericul vesniciei. fie el cât de scump. eu totusi reusesc sã Te vãd. câtã milã ne arãti prin cuvintele pline de dulceatã care ni le soptesti mereu: "Fiilor. sprijinindu-mã. nu vã temeti!" Oh. dar ajutãndu-mi Maica Ta Prea Curatã. ale tuturor. se face noapte. Oh. Oh. Mamã a milostivirii vreau sã Te bucur si sã-Ti aduc mãnunchi de flori prin luptele ce le ducem în aceastã cãlãtorie! Ajutã-ne Stãpânã sã fim rãpiti de acest Soare Dumnezeiesc Iisus Hristos si sã ne contopim cu El! Oh. când cele trei scumpe surori sunt lângã mine. din sânul Tatãlui Ceresc. Iisuse. iar Tu ne iesi mereu în cale. a scos la ivealã adâncul iubirii. fã minunea ca toate neamurile sã se întãlneascã într-o zi la Dumnezeiasca unire în Iisus Euharistic si sã nu mai putem trãi nici o clipã fãrã El. Acestea sunt: credinta.Oh. cãci pentru ele Ti-ai vãrsat sângele pe Cruce. zicându-Ti cã Ti-am dat totul: viata mea. încuiat în Chivot. Cred acum mai mult ca oricãnd în dragostea Ta pentru mine si neamul meu. mult Te-am mintit si Te mint încã în rugãciunile mele. când Împãratul Cerului si al pãmântului S-a fãcut si se face de toate nouã!? Aceastã iubire încrezãtoare în Dumnezeu. este cea mai mare putere a vietii de sfintenie. Iisuse. Oh. pentru a gândi numai la Tine! Ajutã-ne Stãpâne Doamne sã ne mãrim orizontul sfinteniei. Ajutã-mi Doamne Iisuse Hristoase si mie nevrednica sã Te iubesc si sã fac sã Fii iubit de toti oamenii pãcãtosi care sunt lucrul mâinilor Tale. Iisuse. Mântuitorul vostru. care are nevoie de Tine? 16 . sãnãtatea mea si toate lucrurile mele. viata noastrã iesitã din tãrânã. Dar pe aripile iubirii urc în bratele lui Iisus. oferindu-ne iertare. Unde Doamne Iisuse. Iisuse. Tu care ai fost mai întinsã decãt cerurile pentru a rãsãri Soarele luminii celei întunecate. ceea ce ceri Tu de la noi este asa de putin. acolo închis singur sau într-o inimã jefuitã de Satana. te simti mai bine. Iisuse. cum s-o ascundem si s-o scufundãm în Tine? Tu care Te-ai coborât în ieslea din Betleem si care Te cobori mereu pe Sfânta Masã a altarelor noastre. dar un singur lucru nu Ti-am dat: pãcatele si slãbiciunile mele. iar pe Tine Te tine singur. lumineazã întunericul vietii noastre. voi laolaltã sunteti Cerul Meu!" Stiu cã adevãrul secret al sfinteniei este sã iubim pe Dumnezeu. ca din dorul acestui voal Euharistic sã audã glasul acesta: "Pentru cã râvniti sã Mã aveti în sufletul vostru. magnetizati de Tine. fie ea cât de urâtã. Bunule! Iisuse. cã Tu o vei înfrumuseta pentru a Te apãra. adâncul pãcatelor si al fãrãdelegilor mele si ale noastre.

ci râvnit din credintã. mereu fugim dupã fericire si frumusete pe pãmânt. Tu ai zis: "Bolnavii au nevoie de doctor!" Nu stiu cum nu înteleg ei cã toatã viata Ta pe pãmânt a fost adâncã nimicire pentru a gãsi pe cel nimicit de sarpele furisat în Paradis. care Te-ai ascuns în Euharistie! Tu doresti a nu fi privit cu asprime. dar vreau sã urc pe scara iubirii Tale la Tine fãrã a mai numãra treptele. Noi. care mã sugrumã durerile ce vin de la Satana. Da. viata si bucuria lumii si ale mele. Iisuse si cât de simplu si de usor este a vorbi cu Tine. nevrednica si ticãloasa. dar se însealã. învãtând de la Tine sfânta smerenie. Iisuse! În sfânta Euharistie unde stai Tu ascuns Iisuse. meditat. taci si Te sfãrâmi. plâng cã mai pãrãsit si mai plâng de înstrãinarea pritenilor mei care eu credeam cã mã vor ajuta pe drumul chemãrii mele. ducându-mi Crucea ce mi-ai dat-o. picãturã de umilintã. iar sfintenia este frumusete. fiii Mei iubiti este de spini!" Iisuse. pentru a-i uni cu Tine si Te rog ascunde-Te si-n sãrmana mea inimã. cum as vrea sã vãd suflete goale si inimi pline de Tine Iisuse. dându-le celor pãruti apãrãtori. Iisuse. Tu care stai în voalul Euharistiei.Ah. Oh. simtim asa pentru cã trãim în epoca rãului. risipindu-Te în gunoiul sufletelor ce Te doresc. de când am pornit pe drumul cu Tine. ca sã înteleagã iubirea Ta de pãcãtosi si sã-si nimiceascã autoritatea lor. Ah. pentru cã dorim întoarcerea Ta între oameni pe pãmânt. prin slugile lui de pe pãmânt. Atunci voi putea respira aer curat în preajma sfântului Tãu Potir. Dar Tu Iisuse. oamenii. Bagã-i Doamne Iisuse. dumnezeescul Sãu Sânge. din sdâncul pãcatelor. iar Tu îi privesti cu milã. care îsi varsã si azi pe sfântul Altar. ale tuturor. discutat cu cuvinte mestesugãresti din minte. adicã pãcatele mele cele multe care ar putea sã mã împiedice. pentru cã sfintenia este o comoarã ascunsã a Împãrãtiei lãuntrice unde împãrãteste Iisus Hristos Euharistic . Tu esti sfintenia întruchipatã. potir unde sã Te odihnesti Tu cu plãcere Iisuse. 17 . mã vãd singurã si-mi zic: "Unde este Dumnezeul tãu sã te ajute acum? A. ascunde-Te si în inimile celor care Te doresc si a celor care Te prigonesc. Iisuse. pentru cã urmãrim frumusete închipuitã. zicându-ne cu glas dulce: "Coroana Mea. pe când vorbirea cu oamenii mã face atentã de a avea grijã de întocmirea cuvintelor. ca scufundatã în adâncul de cereascã luminã a Prea Sfintei Tale iubiri. Pesimistii se îndoiesc. Noi ne strãduim prin rugãciuni si nevointe sã împletim lui Iisus coroane de trandafiri pentru mântuirea noastrã iar El ne-o aseazã pe capul nostru. cã iatã. Unii oameni pretind Iisuse cã au dreptul sã Te apere. Nu vreau altceva decât sã pot a Te iubi si sã pot face sã fii iubit de tot neamul meu. lectii de smerenie si înjosire. mai mult decât spre acei care sunt buni. sã nu mai vãd si sã nu mai aud nimic. unde mã unesc prin tainã cu Tine. eu gãsesc totul: rugãciunea neântreruptã si dorul dupã jertfã pentru dragostea de Tine si de aproapele. Tu te mai ascunzi câteodatã de mine. dar este pentru cine doreste si veacul martirajului si al sfinteniei. plouã mie Mântuitorule si fã din inima mea si ale noastre. Dumnezeule. cad pe cale sub Cruce si plâng de greutatea ei. dar de cele mai multe ori ne înselãm. în inima Ta pe toti cei care pretind cã Te apãrã. m-au pãrãsit toti prietenii. vrând si nevrând prin hotãrârile Tale Divine. fiind om slab si pãcãtos. lãsându-mã sã merg singurã. de care are nevoie sãrmana lor mãretie. eu sunt o ticãloasã si toatã viata mea este o slãbiciune. cãutând pe cei care Te strigã. esti singurã!?" Eu. Oh. amãgitoare si mincinoasã. Amicii mei care nu pot vedea si simti greutatea Crucii. sã vedem noi ceai sã faci sub aceastã povarã care Te va doborî în curând.

m-au desteptat din nebunia mea si vãd frumusetea Crucii. dar te las sã mergi si singurã. care stau în umbra ta mereu. Iisuse. Da. cuvintele Tale pline de mierea nemuririi. tãcând. pentru a vã numãra si voi cu ei lângã inima Mea. Tu ai prieteni a cãror societate este plãcutã foarte mult. Da Iisuse. Doamne Iisuse. Preacuratei Fecioare Maria? Si totusi Doamne Iisuse. Si oare stii tu cine sunt acesti prieteni recomandati de Mine? Sunt sfintii Mei care au fost oameni ca si voi. Dacã ai putut crede vreodatã cã drumul Crucii poate fi parcurs cu prieteni. Mã ridic. Cãderea sub Cruced este dulce." Oh. de-i vei întreba ceva. altii prezintã frumusetea lor prin care îti risipeste gândurile si necazurile. neputând sã mã urc pe culmea rãbdãrii si sã privesc piscul iubirii Tale. în fata cãrora sã mã închin eu si cei ce Te iubesc din neamul meu! Da. le lipseste pentru cã nu o vor si aleargã dupã ea s-o sufoace. de câte ori nu mi-ai fãcut Tu parte sã vãd pe sfintii Tãi. acesti sinceri si nedespãrtiti prieteni ai tãi si ai tuturor celor ce-i cautã. eu cred cã Tu nu Te scârbesti de aceastã durere ce ti-o prezint prin lacrimi si rugã. De câte ori M-a dãrâmat pe Mine greutatea Crucii si azi Mã doboarã de multe ori. 18 . adesea uitã sã multumeascã Cerului care a fãcut atâta milã cu el pe calea necazurilor si a suferintelor. Unul. care-si privea Fiul în cuiele Crucii între doi tâlhari? Printr'al cui suflet a trecut mai simtitor nemiloasa sabie. de la diavol si de la trupul nostru. de pãrãsire si de strãinãtatea în care mã vãd câteodatã cu ochii mei de carne si de pãcat. decâtsub mâna Ta plinã de milã. ci te întãreste. si care este nedespãrtit. de câte ori. spunându-ti ce-o sã vinã peste voi. putini îmi ridicã povara de pe umerii Mei. Ei totdeauna sunt împrejurul tãu. ajutor si fericire. Cine-i? Eu sunt Iisus Hristos lângã tine si oftez cu durere si-ti zic: "Oare cum zici tu cã te-am pãrãsit? Eu sunt mai aproape de tine acum decât crezi. fiinte vii lângã mine! Oh si dacã timpul acela sar putea cuprinde. ca prin sufletul Acelei Doamne. acesta-i îngerul tãu pãzitor. decât sã-i ascultati. voi striga. ei vin. iar cei ce o primesc. Iisuse Doamne. dar este a ta! Priveste-Mã pe Mine cum o duc mereu si nu este a Mea. chemarea Numelui Tãu si al Maicii Tale Preacurate si a sfintilor Tãi mi-a spulberat totul. Ah. nu cer nici o rãsplatã. Tu stii mai bine cã cea mai mare durere pentru noi este când îti vezi iubirea rãstignitã de cei cãrora le arati iubire. Te plângi de greutatea Crucii? Oh. de durere. te-ai înselat! Iar plânsul cã ei te-au pãrãsit. ci a lumii întregi. pentru cã sufletul meu slãbãnog nu are alt refugiu pe acest pãmânt. unii te-au învãtat cum sã te pregãtesti pentru necazuri si cum sã bei chiar si paharul mortii. de-i chemi. dorul meu. este spurcat. altii ti-au spus ce se întâmplã în timpurile de fatã. eu ticãloasa m-am plâns si încã am momente de cãdere. asteptând sã fiu privit de copiii Mei. ar trebui poleit cu aur si stropit cu pietre scumpe! Ajutã-mã. Si pentru atâtea binefaceri. Doamne Iisuse Hristoase. se aude un zgomot usor din altã lume. ea nu te striveste. oh. dar alergarea lor este goanã dupã vânt. prietenii tãi sunt trecuti în celelalte tãrâmuri si sunt din toate timpurile vietii noastre. Oh. când vânturile furioase ale acestei vieti mi-au adus asupra sufletului meu supãrãri. cã altfel n-ai nici o bucurie în biruinta realizatã de Mine! Eu Te las ca Tu sã prezinti biruinta în fata Sfintei Treimi prin Mine si cu Mine. Voi spune tuturor. altii te învatã cum sã dispretuiesti dorintele inimii. ci se trãieste însusi cu Dumnezeu care-I iubire. Tu faci ca ajutorul Sfintilor Tãi sã fie pentru sufletul nostru ca apa Cerului ce a înghitit pãmântul prin care se înaltã în câmpia catifelatã. iar altii te povãtuiesc pe cãrarea virtutilor. are darul de a înlãtura plictiseala mediului în care trãim noi toti cei expusi nemiloaselor furtuni ce vin de la lume. pentru cã iubireea nu se prinde. pentru cã Eu sunt lângã tine. dar putini Mã privesc. Oare cine dintre oameni si dintre mame a suferit ca acea Mamã pe Golgota. Unii din ei ti-au vorbit. te poartã de mânã pe drumul Crucii. ei îti vor rãspunde. ei o rãstignesc pentru cã le e urâtã. în glas de trâmbitã. unii prin vitejia lor îti ofilesc inima în suferintã. ca de câte ori se va simti cineva nefericit si pentru a uita de necazurile lor. sã îngenuncheze în fata acestei prietenii divine care detine alifia binefãcãtoare de a vindeca ranele si loviturile vietii acesteia degrab trecãtoare. Iisuse ca acele timpuri sã le zugrãvesc ca icoane. a cãror biruintã contra vrãjmasilor Mei înfrumuseteazã Cerul. dar Eu. Acest mângâietor suprem ce vine de la aceastã fericitã întâlnire.Ah.

scuipãri si pietre aruncate în capul meu si al celor de lângã mine. Iisuse. iar eu nu voi simti greutatea. nu voi întâlni calvarul. este rana iubirii Tale de pãcãtosi si care nu se poate vindeca decât cu îngenunchierea lor lângã ea si prin luarea Crucii pe umerii lor. ne-ai învãtat sã risipim mila si dragostea spre rãstignitorii nostri. Iisuse al meu! Iisuse Doamne. Stiu cã pe drumul Crucii. ajutã-ne la toti cei ce nu putem trãi fãrã Tine sã gonim orice grijã pãmânteascã. Am vãzut Iisuse. armã prin care noi martirii cucerim Împãrãtia lui Dumnezeu! Întipãreste-o în sufletul meu si al întregului meu neam din care mã trag. de care nici El nu a fost scutit. iar unde Te aflii Tu. Cruce sfântã. ajutã-mi sã-mi iubesc Crucea. una mai grea ca alta. tu Cruce prea sfântã ai tine putere asupra vrãjmasilor vãzuti si nevãzuti. fie ei arhierei sau mireni. pentru ca învãluitã în inima lui Iisus care S-a întins pe Tine si toti acei care mai cad sub Tine. cã stiu cã Tu si numai Tu mi-o rânduiesti. ci ea mai vine si de la fãpturile Tale care sunt ca si noi rãzvrãtite. sã trãim mereu în bucuria nuntii cu Tine alãturi de Maica Ta Preasfântã si de toti sfintii Tãi. în neânserata bucurie a Cerului si a frumusetii vesniciei. pentru a rãmâne în grupa ostasilor lui Hristos! Ah. cã suferinta nu vine numai de la Crucea firii noastre. Si toate minciunile oamenilor vânduti celui rãu si ale dracilor cãzuti. Tu. Iisuse. Tu si sfintii Tãi. Domnul meu. Oh. Oh. Tu vei fi cu mine. îti sunt mai plãcute decât cele produse de cruci strãine de propria noastrã fire. fie ca oricum ar fi si de unde ar veni. dar îmi trebuie oblãduirea Ta Iisuse. Stiu cã eu nu sunt adusã la aceastã favorabilã priveliste decât pentru a-mi strânge hule. Te mai rog Bunule Doamne sã-mi cristalizezi toate problemele sufletului meu. cristalizându-le cu ajutorul Tãu într-un loc diamantic. as vrea sã las inima sã se bucure pentru toate câte slugile Satanei îi fac pentru a o întrista. stiind cã prin greutatea ei va iesi din trupul meu chinuit. totul se spulberã. ca astfel sã pot privi numai la ce este principal. a Maicii Tale Preacurate si a Sfintilor Tãi. Înfigemi-o. Crucea este frumoasã cã-i zugrãvitã cu sângele Tãu si poartã pecetea ranelor Tale. orice teamã de oameni care-s tot atât de slabi ca si noi. de câte ori Te-am rugat sã-mi schimbi caracterul meu ruinat. dar duse în tãcere. iar Tu m-ai lãsat sã-mi duc Crucea caracterului meu. luându-si Crucea chiar din ieslea din Betleem. cuile rãstignirii. mi-ai rãspuns cã ruinele proprii. stiind cã nu pot clãdi o iubire de Tine si de aproapele pe o astfel de ruinã.Oh. în centrul inimii mele si dã-mi putere sã mi-o duc cu iubire. Tu îi ridici si-i faci sã se bucure de mila 19 . lovituri. numai la Tine. dar îmi trebuie ajutorul Tãu. Te rog Iisuse sã-mi dai putere de a topi cu dragostea inimii Tale sufletele din jurul meu si pe toate cu care voi veni în contact de vorbã sau privire. cãci prin cruce Te vãd pe Tine Iisuse. Si aprinde Doamne Iisuse în noi focul acela de înaltã temperaturã a iubirii de Tine si de oameni. Iisuse Doamne. iar în centrul ei se vede cea mai mare ranã lãsatã de sfântul Trup Trup. cãrturari sau farisei. Toatã treptele acestea ne ajutã sã urcãm pe scara îndrãznelii spre Patria Ta Cereascã pe care s-au urcat toti prietenii nostri recomandati de Tine. Eu am plâns si Te-am rugat sã-mi vezi durerea mea. pentru cã drumul vietii acesteia pe care am trecut e presãrat cu mai multe Cruci. chiar permanent sã am pe umerii mei acea Cruce a mântuirii sufletului meu si a neamului meu scump pe care-l iubesc asa cum îmi iubesc sufletul meu. cum as vrea sã-mi rândui Bunule Doamne mai mult si de se poate. zicându-mi cã nu-s scutitã nici de acea Cruce. iar Tu m-ai linistit. Dar pentru cã eu sunt mai mult om pãcãtos. Bunule. trebuie sã le primesc pentru dragostea ce trebuie s-o am de frumusetile Cerului. te rog Iisuse. Doamne. Eu as fi vrut sã mã zdrobeascã o Cruce strãinã de firea mea.

Si eu cred prea Bunule Doamne. acea Cruce. îmbrãtisându-Te. Iisuse. nemaiavând pe cine sã înghitã. Cruce preaiubitã. ci El a avut o ranã foarte mare chiar de când a venit pe lume. Oare putem noi schimba aceastã hranã de tainã? Ea ne va rãcori sufletul.Aceluia care Te-a ridicat si pe Tine din semnul de osândã la semnul de scãpare fãcându-Te duhurilor întunericului si arãtându-i biruitori pe toti acei care Te îmbrãtiseazã cu bratele iubirii. din Betania. prin Tine avem o nesfârsitã sãrbãtoare! Fã. cãci nu mã întristez ce va zice de mine Dumnezeu de la care te-am primit pe tine si la care voi merge într-un viitor pe care numai El îl cunoaste. sã-si ducã cu iubire pentru Tine si pentru biruinta lor. de câtã favoare ne-ai învrednicit Tu pe noi prin Cruce! Mama Ta Preasfântã si Preacuratã pe care asa de mult ai iubit-o. din Ierusalim. pentru cã Te gãzduim cu toatã credinta în cãmara cea mai ascunsã a inimii noastre. Iisus. din Cer si de peste tot. pe drumul pe care se merge cu tine. Din inimile acestea zavistnice. sãrutându-Te. pietre colturoase si povârnisuri amenintãtoare. Cruce dulce! Oh. Iisuse. prin sfânta Tainã a Euharistiei. cã-i vei face într-o zi sã înseteze de Tine prin gura Maicii Tale Preacurate si prin Crucea orânduitã de Tine pe umerii sufletului lor. ca prin sfânta tainã a Euharistiei în care stai cuprins. ajungând aceastã înfiere numai prin Crucea preaiubitã. Te-a iubit. ajutându-le mila de Mamã a Fecioarei si Doamnei. nu vor sã Te aibã frate si prieten pe drumul acestei vieti care-i destul de greu.era rana iubirii pentru pãcãtosi. dilatându-ne inima picãrii în lesin si dorim sã ne trezim în Raiul Tãu. chiar ca îngerii prin aceastã împãrtãsire cu Tine. otrãvindu-i tot. cum numai Ea putea sã Te iubeascã si sã Te strângã la pieptul ei. Tu. din Palestina. Tu esti al nostru. Iisuse. Ah. Eu cred cã aceasta se va întâmpla cu neamul meu iubit. al pãcãtosilor. ca noi pãcãtosii. sã trecem cu usurintã viforul acestei ierni care au pornit-o cei care nu vor sã Te guste. Oh. dar sunt doborâtã de tâlhari. cred cã si azi spui la fel de aceste suflete care Ti-au uscat gura cu arsita trudei lor. Iar noi nu stim de câte ori suntem mai fericiti. asa cum Te mâncãm noi. din toate veacurile. Mântuitorul nostru. s-au crezut pe picior de egalitate cu Iisus. Dorul de Tine si de Cerul Tãu ne mistuie fiinta noastrã. afundându-le lor îngâmfarea care se preface în pulbere. a tâsnit mereu veninul de aproapele. Doamne Iisuse. asa cum toti care au îndrãznit spre Iisus. Ea. Cel care Te-a dus pe Tine cu atâta dragoste. trãgându-L la socotealã cã stã la masã cu vamesii si pãcãtosii si risipeste iubirea unde nu s-ar merita. El nu plângea de greutatea Ta. n-a avut atâta bucurie de Tine. tu ai fost sfintitã si cu lacrimile Lui care le-a vãrsat când Îl ducea spre locul de rãstignire. te voi sãruta. au luat mereu mila prieteniei si fericirii neînserate a iubirii lui Hristos. pur si simplu cã iartã dintr-o datã pe cei ce cer iertare pentru pãcatele lor. iatã-mã în drum spre Tine. tu nu ai fost sfintitã numai cu sângele lui Hristos. Oh. n-a fost rãnit atât de rãu de loviturile celor ce-L bãteau cu bicele si nici de loviturile Tale când cãdeai peste El în momentele de lesin. De aceea. Dumnezeule Cel bogat în milã. Tu Cel necuprins de nimeni si de nimic. pentru cã ea este una cu acea Inimã care te-a ridicat pe tine la rangul sfinteniei si sfintind pe toti cei care te iubesc pe Tine Cruce sfântã! Oh. mai sunt gropi. toate necazurile noastre au gãsit refugiu în inima ta. 20 . mâncând si având mereu în noi pe Iisus ce stã ascuns în pâine si vin. dar nu stiu dacã Te-a mâncat. agãtat în cuie cã-Ti e sete. fãcându-ne frati ai Tãi. Preacurata. iar aceastã ranã îi cuprindea întreaga inimã . vino si fã inima noastrã chivot de odihnã pentru cã suspinãm dupã Tine. mã voi scula. Cruce scumpã. fãcând iadul cu toti oamenii lui sã se tânguie cã-i seacã pântecele. si cât de putin este luatã în seamã aceastã faimã de iubire ce ne vine nouã muritorilor prin tine. Tu care ai zis când erai pe Cruce. L-au rãnit. deoarece Împãratul mãririi ne învatã cã Împãrãtia Cerurilor se ia cu asalt. ci de a face frati pe hulitorii si rãstignitorii Lui. Iisuse Doamne. iar cei obraznici. de vor cãpãta milã de la Dumnezeu nu se întorc deserti înapoi. iar oamenii din toate neamurile care nu s-au simtit pãcãtosi. Tu Cel din ieslea din Betleem. gãsindu-ne singuri. De voi mai cãdea sub tine. ceea ce îngerii nu sunt asemenea nouã.

oare cum nu vãd ei cã clevetirea omoarã trei persoane odatã si anume: întâi pe cel pe care-l clevetesti. Deci. oare cum privesti pe acea creatie a Ta care aruncã batjocori ca fulgerul. Mi-ai dat Iisuse prilej sã vãd pe drumul chemãrii mele ca din zidirile fãcute dupã chipul si asemãnarea Ta. vai. îl voi nimici!" Dar celui ce cleveteste public ce-i vei face? Oh. care au zidit altare multe si pe pãmânt si-n inima oamenilor. Doamne. în fiecare searã mã gândesc la ziua întreagã ce-a apus. cã peste putine ati fost pusi. Tu care esti bunãtatea întruchipatã. dar în Cer este cu neputintã sã se mai abtinã. ci de a auzi: "Veniti binecuvântatii Tatãlui Meu de mosteniti Împãrãtia Cerurilor. pentru a nu ne pãgubi sufletul. Dã-ne Doamne Iisuse pentru astfel de oameni iubire de a lupta împotriva clevetirii si a nu le lua în seamã slãbiciunea si a nu ne rãzboi cu ei. cu a lor voie sug sângele aproapelui sau clevetindu-l cu drept sau pe nedrept. va vorbi pentru noi odatã. Înaltã Doamne Iisuse sufletul meu asa de sus. clevetind pe aproapele lui? Oh. Doamne Iisuse. coasta. Prea Bunule Doamne. peste multe vã voi pune!" Oh. le închipuieste ochiul nostru pãtimas. va opri odatã norii atunci când va crede si va vedea cã s-a atins punctul culminant si de o parte si de alta. care este mereu înclinatã sã vadã în aproapele nostru rãul si de ar avea o sutã de însusiri frumoase. Oh. de Trupul si Sângele Tãu. Aceastã floare împrãstie un miros îmbãtãtor peste scumpa noastrã tarã si mai poartã un nume cunoscut si celor mici. ajutã sã audã aceste cuvinte tot sufletul cel viu care-i dupã chipul si asemãnarea Ta! Iisuse. Oh. care-i gãtitã diavolilor si slugilor lui!". dar cred cã sfânta Ta fatã. Dumnezeule al dreptãtii. arãtându-ne fruntea încununatã cu spini. Iisuse Doamne. dându-le semne spre pocãintã spre a se vindeca rana inimii Tale si a nu se împlini cuvântul psalmistului. iar Numele Ei este Iisus Euharistic. Iar cãldura Ta va împrãstia de pe fetele noastre îngrijorarea si deznãdejdea. mâinile si picioarele strãpunse de cuiele zavistiei si a clevetirilor. Maica Ta Preacuratã. pãzind pe chipurile noastre linistea si tãcerea Sa. îmi examinez toate vorbele si faptele. pe care o cred tristã si pentru unii si pentru altii. fãrã pãrtinire. clevetirea rãneste si ucide suflete. Preasfântã. care zice: "Pe cel ce cleveteste în ascuns pe aproapele sãu. Printre ele mai apare câte una domesticã: acesta fiind lingusitorul. rãul din noi nu ne lasã sã i le vedem decât numai pe cele urâte. sã iasã fiare sãlbatice. chiar dacã nu le are. atingând vocea patimilor trupesti si cãutând la altii virtutile. sã le acumuleze trezirea constiintei care-i vocea sufletului. dacã nu pe pãmânt. Tu care esti mai mult milos decât drept. Tu ne cunosti mai bine ca oricine firea. Iisuse Doamne.Cei mai mari sunt clevetitorii. iar cea mai primejdioasã fiarã eu cred cã-i clevetitorul. împiedicându-i cu vreo fortã. Stiu cã unde nu-i cãldurã de la 21 . întoarce-ne limba de la rãu si buzele noastre de la buze spurcate si înselãtoare pentru a nu auzi: "Duceti-vã de la Mine blestematilor în munca cea vesnicã. ce a fost rãsãditã prin pântecele Tãu. pentru cã omeneste suntem mici. eu nemernica si ticãloasa. mã strãduiesc sã nu trec nimic cu vederea. cu voia Ta si mila Ei a asezat într-o zi pe o culme Vladimiresteanã un vas în care a pus floarea care-i cea mai scumpã decât tot ce-i în Cer si pe pãmânt. sigiliul înfierii noastre cu Cerul. care de multe ori m-am fãcut vinovatã de astfel de bãtãi. Iisuse Doamne. Acest dumnezeesc parfum are darul pentru acei ce-L râvnesc. dar vai. Oh. Iar condeiul purtat de clevetitor s-a arãtat de o mie de ori mai ascutit ca o sabie. îmi vãd haina sufletului zdrentuitã de grijile vietii si focul dupã Cer stins. ca niciodatã clevetirea si lingusirea sã nu ajungã la el! Mi-a fost dat de Tine Iisuse sã vãd condeie purtate de Tine cu fricã. Oh. îi omoarã bunul nume în fata semenului. apoi pe acela cãtre care clevetesti si cel mai nenorocit este acel care poartã acea hainã de clevetitor. Dumnezeule. Te rog sã le ierti ocãrile ce ti le aduc. ce asasin este clevetitorul si ce rãutate ascunde el în inimã! Astfel de oameni. Tu stii Iisuse cã nouã ne e greu sã stãm împotriva clevetitorilor. iar pe buzele bârfitorilor va îngheta orice cuvânt. Facerea Ta care stã ascunsã în Sfântul Potir. îmi dau silinta a mã judeca drept. pângãrind totodatã în fata Cerului si a omului pe acela de la care a pornit aceastã otravã.

voia nemuritoare si cereascã. eu m-am convins cã individul nu-i nimic deasupra dobitoacelor necuvântãtoare care nu au ratiune. iar când. cum sã te pretuiesc hainã prea aleasã a sufletului meu? Vãd cã prin tine. învãtându-ne cum sã ne conducem viata pentru a ajunge la viata pãcii. De m-ar striga astfel. tu care esti instinct dumnezeesc. dacã nu ar fi întinsã mâna iubitoare a Doamnei si Fecioarei care nu a lãsat pe nimeni niciodatã din cei ce au strigat-o. prin locul rânduit prin ascultarea Ta Iisuse. la Iisus Hristos! Amin. 22 . pentru a-mi vedea gradul de iubire pentru Tine si pentru aproapele meu. constiintã scumpã troneazã Dumnezeu în om. iar eu as dori sã mã înnec în acest izvor divin. Galati. Ajutã-mã Iisuse Doamne. dezvinovotându-mã si prin mila Ta sã moarã tot rãul din mine. iar dacã focul este stins. ce e moral si plãcut Împãratului Ceresc. Vreau. cu ajutorul Tãu sã mã cunosc mai bine pe mine însumi si as vrea ca sã-mi fie cea dintâi grijã pe care întelepciunea Divinitãtii Tale le împarte oricãrui muritor: mântuirea sufletului. buruiana cea urâtã. prin porunca Ta linistea se coboarã pe pãmânt. jud. dar nici rãspundere. vreau s-o ascult cu Darul Tãu. este sigur. constiintã. îmi aratã mai multe drumuri. Ah. Mânãstirea Vladimiresti. înghetul îi ia locul. tu care esti cãlãuzã sigurã a unei fiinte nestiutoare si mãrginitã. iar trupul meu simte cã vremea de odihnã a sosit. dar cel pe care mi-l arãti tu.sine se întelege cã trebuie sã fie frig. Mãicuta Veronica. aceastã priveliste mi-ar doborâ sufletul în iadul dormirii. Cea mai folositoare constiintã pentru om. eu voi asculta pe cel mai sincer si prieten tovarãs care mã însoteste si-n viatã si dincolo. este aceea care dã ratiuni drepte si nepãrtinitoare pentru noi însine. izvorul binelui. o mie de prieteni. Viclenia. vreau sã faci din constiinta mea un Altar în care sã afli oricând un loc de odihnã. lãsând constiinta sã vorbeascã ca un martor credincios al tuturor faptelor mele. Stiu cã. constiintã floare. chiar si al celor mai mici dorinte. constiinta este o hotãrâre Dumnezeeascã care se adreseazã lumii întregi si de aceea. dar liberã. Te rog sã-mi ajuti Iisuse a-mi rezerva o clipã în care. cum oare sã te iubesc. tu care esti judecãtor fãrã pãs al binelui si al rãului. Oh. tu înnobilezi si faci sã fãptuiascã omul ce te ascultã. stiind cã de acolo tâsnesc fãrã oprire izvoare dulci. ca aceastã examinare sã nu mã însele pe mine însumi. singurã înaintea Ta sã-mi prezint bilantul activitãtii zilnice si cu darul Sfântului Duh sã pot face o constatare cu exactitate desãvârsitã. Ajutã-mã Iisuse sã pãtrund la miezul cel dulce al tainelor Tale si a nu mã opri la coaja amarã a formelor tesute de oameni. izvorul nesecat care porneste din Cerul Tãu si se întoarce tot la Tine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->