SULIT

02/1 Bahasa Melayu Kertas 1 LTS 2006 Set 1 1 jam UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

‘LEARNING TO SCORE 2006’ PENILAIAN MENENGAH RENDAH

BAHASA MELAYU Kertas 1 1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Berfkirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak.

[Lihat sebelah SULIT

Set 1
Soalan 1 hingga Soalan 7

Bahasa Melayu 1 PMR

Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

1.

Suraya terpesona dengan suasana pagi yang __________ dan nyaman di pulau itu. A hening B jernih C bersih D nyaring Sebagai ibu bapa, mereka hendaklah mengawasi dan mengambil berat __________ anak-anak baik dari segi pergaulan mahupun perkembangan sahsiah mereka.. A tentang B terhadap C kepada D pada ___________ jenis makanan dan kuih -muih tradisional disajikan untuk tetamu yang hadir ke majlis itu. A Pelbagai-bagai B Berbagai C Pelbagai D Bagai-bagai Penduduk Kampung Selamat _____________menuju ke tapak pesta sukan rakyat untuk menyaksikan pelbagai acara yang telah disediakan. A berjujup-jujup B berlambak-lambak C berbaris-baris D berdedai-dedai Ular tedung itu _____________ di bawah akar pokok yang besar di belakang rumah Pak Abu. A membelit B menyusur C melingkari D melalui Sekumpulan ahli payung terjun ___________ di udara pada paras 4 000 meter. A terayun-ayun B terumbang -ambing C terawang-awang D terolang -aling

2.

3

4

5

6

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman

3

Set 1

Bahasa Melayu 1 PMR

7

“_______________meminta izin untuk kembali ke kampung sebentar kerana sudah dua purnama berada di sini.” Kata Hang Jebat kepada Sultan Mahmud Syah. A Hamba B Patik C Beta D Baginda

Soalan 8 hingga Soalan 14 Ayat-ayat di bawah ini mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan , kesalahan itu telah ditanda dengan A, B dan C. Tandakan sama ada A, B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan dalam ayat berkenaan. 8. Puan Solehah telah memasakkan tetamu gulai ikan keli ketika mereka A B mengunjungi rumahnya pada hari Sabtu lepas. Tiada kesalahan C D Penduduk-penduduk Kampung Teras Jernang berjuang bermati-matian demi untuk A B mempertahankan kampung mereka daripada ancaman pengganas. C Tiada kesalahan D

9.

10. Ali sering menyergah adikn ya sehingga adiknya ketakut-takutan apabila melihat Ali. A B C Tiada kesalahan D 11. Kerugian akibat kebakaran yang membabitkan sebuah pusat membeli-belah dan A B sebuah bengkel membaiki kereta ditaksirkan berjuta-juta ringgit. Tiada kesalahan C D 12. Perilaku Kamariah yang baik dan sentiasa bersopan-santun saya akan contohi. A B C Tiada kesalahan D 13. Perkampungan yang terletak di kawasan pendalaman telah mendapat pelbagai A B kemudahan asas. Tiada kesalahan C D
LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman

4

Set 1

Bahasa Melayu 1 PMR

14. Puan Zaiton telah menemui barang kemas yang dikatakan telah hilang di bawah A B C katil. Tiada kesalahan D

Soalan 15 hingga soalan 17 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai. 15. I II III IV A B C D 16. I II III IV A B C D 17. I II III IV A B C D ”Almari itu sudah saya kemas semalam,” kata Ahmad kepada gurunya. Mawi memang selalu berpakaian kemas dan bergaya. Pengantin perempuan itu memakai barang kemas pada majlis persandingannya. Penyanyi itu menyanyi dengan kemas sekali. I dan II sahaja I dan IV sahaja I, II, dan III sahaja I, II, III, dan IV Ahmad menyangkut kunci di belakang pintu rumahnya. Pandangannya menyangkut pada gadis yang manis itu. Perkara yang dibentangkan tadi menyangkut antara satu dengan yang lain. Rencana yang disiarkan itu menyangkut tentang gejala sosial dalam masyarakat. I dan II sahaja II dan III sahaja I, III, dan IV sahaja I, II, III, dan IV Hujan yang lebat telah menyebabkan Kampung Abdullah Hukum mengalami banjir kilat. Tahun ini pokok rambutan Ali berbuah lebat. Bayi perempuan itu mempunyai rambut yang lebat. Kabus yang lebat itu menghalang jarak penglihatan pemandu . I dan II sahaja II dan III sahaja I, II, dan III sahaja I, II, III dan IV.

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman

5

Set 1
Soalan 18 hingga soalan 21

Bahasa Melayu 1 PMR

Sebahagian daripada ayat berikut telah digarisi. Bahagian yang bergaris itu mungkin mangandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak. Jika anda menganggap bahawa bahagian yang bergaris itu salah dan perlu diubah, anda hendaklah menandakan A, B atau C sebagai pilihan jawapan anda. Jika tiada kesalahan tandakan D. 18. Pegawai Kebajikan itu memberikan bantuan modal perniagaan kepada segelintir orang penduduk yang termiskin. A segelintir daripada penduduk B segelintir penduduk C segelintir penduduk-penduduk D segelintir orang penduduk Kereta itu Datuk Samad beli untuk anaknya yang sedang menuntut di Mesir. A Datuk Samad membeli B dibeli oleh Datuk Samad C dibelikan oleh Datuk Samad D Datuk Samad beli Saleh memutuskan untuk menyertai PLKN yang dianjurkan oleh kerajaan . A kerajaan anjurkan B kerajaan menganjurkan C dianjuri oleh kerajaan D dianjurkan oleh kerajaan Pelajar itu menerangkan semula hal itu apabila diminta untuk berbuat demikian oleh guru disiplin. A terang hal itu semula B terangkan semula hal itu C menerangkan hal itu semula D menerangkan semula hal itu

19.

20

21

Soalan 2 2 hingga Soalan 24 Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal. 22 Penduduk kampung itu bergotong-royong mendirikan sebuah rumah untuk Nenek Pah di atas tanah pemberian Tuk Penghulu. A Sebuah rumah untuk Nenek Pah dibina secara bergotong-royong oleh penduduk kampung di atas tanah pemberian Tuk Penghulu. B Nenek Pah meminta penduduk kampung sama-sama membina rumahnya di atas tanah pemberian Tuk Penghulu. C Penduduk kampung bergotong -royong dengan Tuk Penghulu bagi mendirikan sebuah rumah untuk Nenek Pah di atas tanah pemberiannya. D Tuk Penghulu memberikan tanah kepada Nenek Pah dan mengarahkan orang kampung supaya bekerjasama mendirikan rumah untuknya.

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman

6

Set 1
23

Bahasa Melayu 1 PMR
Kementerian Pe lajaran akan memperluas penggunaan komputer di sekolah-sekolah luar bandar supaya pelajar di kawasan tersebut berpeluang menikmati era pendidikan bestari. A Pelajar luar bandar mendesak Kementerian Pe lajaran memperluas penggunaan komputer di luar bandar supaya mereka berpeluang menikmati era pendidikan bestari. B Untuk menikmati era pendidikan bestari, pelajar luar bandar harus berusaha memperdalam ilmu tentang penggunaan komputer yang disediakan oleh Kementerian Pe lajaran. C Pelajar luar bandar akan berpeluang menikmati era pendidikan bestari apabila penggunaan komputer di sekolah-sekolah mereka diperluas oleh Kementerian Pe lajaran. D Era pendidikan bestari hanya akan dapat dinikmati oleh pelajar luar bandar jika penggunaan komputer diperluas oleh pihak Kementerian Pe lajaran . Pelbagai langkah telah dilaksanakan untuk mengatasi kebejatan moral dalam kalangan remaja yang semakin serius sekarang. A Banyak usaha yang telah dilakukan untuk membendung masalah moral dalam kalangan remaja yang kini semakin parah. B Gejala tidak sihat yang menular d alam kalangan remaja pada masa sekarang harus dibanteras agar tidak menjadi parah. C Berbagai-bagai tindakan mesti dilakukan untuk menangani masalah moral yang pada masa kini dikatakan semakin serius dalam kalangan remaja. D Kejayaan mengatasi masalah sosial dalam kalangan remaja pada masa sekarang adalah suatu usaha yang murni.

24

Soalan 2 5 hingga Soalan 2 7 Pilih ayat-ayat yang betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai. 25. I II III IV A B C D 26. I II III IV A B C D Majlis persaraan pengetua itu dibuat secara besaran dan bermakna sekali. Setengah penduduk kampung menerima suntikan vaksin itu dengan percuma. Seorang lelaki terkorban dipercayai tertembak oleh rakannya ketika berburu. Alat-alat tulis yang baru sampai itu sudah kami masukkan ke dalam setor. I dan II III dan IV I, II dan III II, III dan IV Rancangan ’Bersamamu ’ itu telah mempertemukan Abu dengan isterinya. Dia berjanji akan menuntut bela atas kematian kedua -dua orang tuanya. Tendangan Rudie terlalu amat kuat dan gagal ditepis oleh penjaga gawang. Vokal Jaclyn Victor sungguh amat merdu dan memberikan hiburan kepada hadirin. I dan II III dan IV I dan III II dan IV

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman

7

Set 1
27. I

Bahasa Melayu 1 PMR
Merokok bukan sahaja membahayakan kesihatan tetapi juga membazirkan wang. II Undang-undang jalan raya yang ketat dapat menjamin akan keselamatan pengguna. III Setelah memenangi pertandingan itu, Zali kemaruk berbelanja untuk membelibelah. IV Seorang penumpang berbangsa Inggeris menjadi korban dalam kemalangan ngeri itu. A B C D I dan II I dan III II dan III II dan IV

Soalan 28 hingga Soalan 30 Pilih jawapan yang paling sesuai bagi pernyataan -pernyataan yang berkaitan dengan peribahasa di bawah ini.

28

Setelah sekian lama bertukang, Daud masih tidak mampu menyiapkan perahunya kerana dia kerap menangguhkan kerjanya. Perbuatannya itu sama seperti A bertangguh itu pencuri masa. B sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. C hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. D sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Sejak isterinya meninggal dunia tiga hari yang lepas akibat kemalangan jalan raya, rumah Pak Mahat penuh sesak dengan sanak saudara yang datang untuk menziarahinya. Situasi ini __________ A B C D ibarat perahu, tidak akan karam sebelah. ibarat bunga, se dap dipakai layu dibuang. ibarat burung, mata lepas badan terkurung. ibarat telur sesangkak, pecah sebiji pecah semua.

29

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman

8

Set 1
30

Bahasa Melayu 1 PMR
Lantaran tidak pernah pergi ke Putrajaya, Daim menjadi seperti __________ apabila tiba di sana semasa menyertai rombongan sekolahnya. A katak di bawah tempurung B anak ayam kehilangan ibu C rusa masuk kampung D cicak makan kapur

Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Maka adalah pula seorang tua sedang pertengahan umur, namanya Pak Kaduk, tinggal di tepi sungai hujung negeri itu juga. Adapun akan Pak Kaduk itu terlalulah dungu serta dengan betulnya. Maka adalah pada suatu hari Pak Kaduk berkata kepada isterinya, katanya, “Aku ini Mak Siti, ingin pula rasanya hendak pergi menyabung ke gelanggang baginda itu, kerana terlalulah suka pula aku melihatkan orang menyabung beramai-ramaian di situ, mari kita sabung ayam Biring Si Kunani kita itu, kerana ayam itu pada petuanya terlalu bertuah boleh kita taruhkan kampung kita ini kepada baginda; kalau menang kita, tentulah kita mendapat duit baginda itu.” Maka ujar isteri Pak Kaduk, “Jikalau begitu baiklah, pergilah awak menyabung bawa ayam kita itu. Maka sahut Pak Kaduk, “Jahitkanlah baju dan seluar aku dahulu dengan kertas yang baharu aku beli ini; lekaslah tinggi lagi.” Maka kata isterinya, “Bagaimana awak hendak membuatkan baju dan seluar kertas ini? Jikalau dipakai kelak tentulah carik bertelanjang di tengah gelanggang sabungan itu. Bukankah awak malu besar?” Ujar Pak Kaduk, “Tiada mengapa: Buatkan juga lekas-lekas, aku hendak pergi.” Setelah itu isteri Pak Kaduk pun segeralah mengambil gunting lalu mengguntingkan seluar dan baju itu dengan tiada berdaya lagi. Maka kata Pak Kaduk, ”Usahlah dijahit lagi, perekat sahajalah supaya bangat.” Serta lepas digunting oleh isterinya itu dengan sesungguhnya diperekatlah olehnya; apabila sudah, lalu diberikan kepada Pak Kaduk. Maka ia pun segeralah memakai pakaiannya sedondon iaitu berbunga tanjung merah, kuning,hitam, dan putih, terlalu hebat rupanya tambahan pula berkena tengkolok helang menyongsong angin. Apatah lagi? Tampaknya Pak Kaduk seperti juara yang maha faham pada sabung -menyabung. (Dipetik daripada Prosa Tradisional Pak Kaduk,Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa,Tingkatan 2)

31. Apakah yang dipertaruhkan oleh Pak Kaduk dalam pertandingan tersebut? A. Kampung halamannya. B. Ayamnya Biring Si Kunani. C. Semua harta yang dimilikinya. D. Wangnya sebanyak lima puluh rial. 32. Mengapakah Pak Kaduk menyuruh isterinya menjahit baju dan seluar kertasnya? A. Supaya kelihatan segak dan bergaya. B. Supaya dapat menunjukkan kelainan dalam berpakaian. C. Untuk memakai pakaian baharu ketika pergi bersabung ayam. D. Untuk memperagakan pakaian baharunya di gelanggang sabung ayam.

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman

9

Set 1

Bahasa Melayu 1 PMR

33. Perlakuan Pak Kaduk yang meminta isterinya melekatkan sahaja bahagian pakaian kertas yang telah siap menunjukkan beliau A. tegas dengan isterinya. B. menghargai kemahiran isterinya. C. sangat pandai mencipta pakaian. D. tidak sabar untuk menyabung ayam. 34. Apakah persoalan pokok yang cuba dikemukakan oleh pengarang dalam cerita ini? A. Orang yang terlalu lurus akan mudah tertipu walaupun dalam keadaan sedar. B. Sikap Raja yang sanggup mengambil kesempatan terhadap kelemahan rakyatnya untuk menang sabung ayam. C. Kisah lucu Pak Kaduk yang menang sorak tetapi kampung tergadai. D. Sikap tidak berhati-hati dalam pekerjaan akan menyebabkan seseorang akan mudah tertipu. 35. Kisah Pak Kaduk mengambarkan cerita ini mengandungi unsur A. protes B. kiasan C. kritikan D. sindiran.

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman 10

Set 1

Bahasa Melayu 1 PMR

Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca pantun di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Pantun Perpisahan Hari ini menugal jagung, Hari esok menugal jelai, Hari ini kita berkampung, Hari esok kita bercerai. Dari mana hendak ke mana, Tinggi rumput dari padi, Hari mana bulan mana, Dapat kita bertemu lagi. Kelip-kelip kusangka api, Kalau api di mana puntungnya, Hilang ghaib kusangka mati, Kalau mati mana kuburnya. Batang selasih permainan budak, Berdaun sehelai dimakan kuda, Bercerai kasih bertalak tidak, Seribu tahun kembali juga. Orang Acheh sedang sembahyang, Hari Jumaat tengah hari, Pergilah kasih pergilah sayang, Pandai-pandai menjaga diri. Mana Manggung mana Periaman, Mana batu kiliran taji Tinggal kampung tinggal halaman, Tinggal tepian tempat mandi Bintang barat terbit petang, Bintang timur terbit pagi, Jika tidak melarat panjang, Ada umur ketemu lagi. ( Dipetik daripada antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa,Tingkatan 2,DBP )

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman 11

Set 1

Bahasa Melayu 1 PMR

36. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada pantun ini ialah A. setiap yang hidup akan mati B. setiap pertem uan pasti ada perpisahan C. orang yang kita kasih,tidak sanggup kita tinggalkan D. kita hendaklah memohon kepada tuhan agar kita tidak berpisah 37.

Seribu tahun kembali jua Ungkapan di atas memaparkan gaya bahasa A. simbolik B. inversi C. anafora D. hiperbola

38.

Rangkap kelima pantun di atas mengandungi nilai A. kasih sayang B. menghargai persahabatan C. mengingati sahabat yang jauh D. ikatan persahabatan akan memupuk semangat kerjasama

39.

Setelah berpisah janganlah terus menghilangkan diri kerana ini akan menimbulkan tanda tanya dan salah sangka

Petikan di atas adalah maksud pantun yang terdapat dalam bait A. pertama B. kedua C. ketiga D. keempat 40. Perpisahan perlu dilakukan dengan baik kerana A. mengelakkan berlakunya pergaduhan B. kesudahannya kita akan kembali semula ke kampung C. pada masa depan mungkin kita dapat bertemu lagi D. kita tidak pasti sama ada dapat bertemu semula atau tidak

KERTAS SOALAN TAMAT

LEARNING TO SCORE UNIT KURIKULUM JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

Halaman 12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful