M n;pư\0—0 2006 Số 5: Dạng toán hoá học kim loại tác dụng với dung dịch hoá

học muối (T7). Số 8: _Giải bài toán dựa trên CTTQ của este (T8). _ Đề và đáp án khối A 2006 ( T17 ) Số 9: Bài tập áp dụng đinh luật BT ( T5 ). Số 10: _ Bài toán về muối ngậm nước ( T1 ). _ Các bài toán hoá học hữu cơ có phương pháp giải nhanh để làm câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.( T6 ) Số 11: _ Các bài toán hoá học hữu cơ có phương pháp giải nhanh để làm câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.( T10 ) Số 12: _ Các bài toán hoá học hữu cơ có phương pháp giải nhanh để làm câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.( T10 ) 2007 Số 1: _ Các bài toán hoá học hữu cơ có phương pháp giải nhanh để làm câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn.( T10 ) _ Một số vấn đề hoá học thường gặp trong kì thi học sinh giỏi. ( T9) Số 2 : Số 3: _ Bài toán về Số 4 : Số 5 : Số 8: _ Bài tập trắc nghiệm chương Cacbon – Silic. ( T3 ) Số 9 : _Giải bài tập hoá học theo phương pháp bảo toàn e. ( T4 ) Số 10 :_Dùng phương pháp tăng giảm khối lượng để nhẩm nhanh câu hỏi trắc nghiệm. ( T1 ) _ Hướng dẫn phương pháp giải một số bài toán hoá học theo phương pháp bảo toàn electron. ( T2 ) _ Nhẩm nhanh kết quả bài toán trắc nghiệm khách quan hoá học, Một cách rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh. ( T7 ) _ Một số bài tập trắc nghiệm nhóm nitơ 11( T…) Số 11: _ Xây dựng một số câu hỏi và bài tập về HNO3 (NO3-) nhằm rèn luyện kỹ năng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh ( T6) _ Bài tập trắc nghiệm nhóm nitơ. (T9) _ Nhẩm nhanh câu hỏi trắc nghiệm bằng phương pháp BT nguyên tử (T10) Số 12: _ Phát triển phương pháp bảo toàn e giải nhanh các bài toán với chất khử là kim loại và a xít có tính ( O ). (T7) _ Góp phần giúp học sinh TH PT giải nhanh bài tập hoá học ở dạng câu hỏi trắc nghiệm. ( T9) _ Phương pháp xác định nhanh chất tham gia phản ứng trên điện cực trong điện phân, (T11) _ Giải bài tập hoá học theo phương pháp tăng giảm khối lượng. (T13) _ Suy luận để tìm công thức CT phân tử hợp chất hữu cơ. (T14) 2008 Số 1 :_ Nhẩm nhanh câu hỏi trắc nghiệm dựa vào mối liên hệ khái quát giữa các đại lượng. (T10) _ Một số bài tập đại cương về hoá hữu cơ. (T14) Số 2: _ Góp phần giúp học sinh giải nhanh bài tập hoá học ở dạng câu hỏi trắc nghiệm về sắt. ( T5 ) _ Giải một số bài tập hoá học hữu cơ theo phương pháp trung bình. ( T9 ) _ Vận dụng phương pháp bài tập e. Tính nhanh số mol ax có tính (0) tham gia phản ứng với kim loại. (T13) _ Một số bài tập đại cương hoá học hữu cơ. (T14) _ Phương pháp bảo toàn e. (T17) Số 3 : _ Cách tính nhanh khối lượng muối tạo thành trong phản ứng (0) – khử. (T2) _ Nhẩm nhanh câu hỏi trắc nghiệm bằng phương pháp quy đổi. ( T3 ) _ Một số bài tập đại cương về hoá học hữu cơ 11. (T9) Số 4 :_ Sai lầm học sinh có thể mắc phải khi áp dụng các phương pháp giải nhanh bài tập hoá học. (T7) _ Đưa về phương trình ion để giải nhanh một số bài tập hoá học. (T8) _ Góp phần phát triển năng lực sáng tạo thông qua bài tập thực hành. (T9) _ Một số bài tập đại cương về hoá học hữu cơ 11. (T13)

Số 5: _ Tăng giảm khối lượng trong hoá học và sai lầm dễ mắc phải. (T4) _ Một số bài tập trắc nghiệm Hydrocacbon no. (T7) Số 6 : _ Giới thiệu phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan phần ancol. (T4)_ Sử dụng giá trị A ( Tổng số LKTT và vòng ) để phát triển tư duy hoá học của học sinh. (T7) _ Phương pháp tìm nhanh công thức phân tử của sắt oxit trong phản ứng nhiệt nhôm. (T14) Số 7 : _ 61 câu hỏi trắc nghiệm về Hydrocacbon No. (T5) _ Phản ứng hoá học xyar ra khi hợp kim sắt bị ăn mòn trong không khí ẩm. (T11) Số 8 :_ Giải bài toán bằng nhiều cách. Một số biện pháp nhằm phát triển năng lực tư duy và bồi dưỡng trí thông minh cho học sinh. (T1) _ Cân bằng phản ứng (0) – K bằng 2 phương pháp thăng bằng e và phân tử ion. (T5) _ Giải nhanh bài toán bằng phương pháp đồ thị. (T9) _ Đề khối A 2008. (T21) Số 9: _ Sử dụng phương pháp khảo sát đồ thị để nhẩm nhanh kết quả trong bài tập trắc nghiệm. (T3) _ Phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh bài tập hoá học. (T5) _ Dựa vào tính chất của HS CB K để giải bài toán trong CB hoá học. (T11) _ Trắc nghiệm bài tập hoá học. (T19) Số 10 : _ Phát huy ĐL BT trong giải toán. (T1) _ Phương pháp ion electron. (T4) _ Phương pháp đương chéo. (T7) _ Phương pháp chuẩn độ giảm. (T7) _ 40 bài tập điện phân. (T11) _ Phương pháp giải nhanh bài tập nhiệt khí. (T14) Số 17 : _ Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm. (T1) _ Sử dụng bài tập để phát hiện học sinh. (T4) _ Giải nhanh toán kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 gp hỗn hợp nhiều sản phẩm khí. (T6) _ Phương pháp dạy học về dãy điện hoá kim loại. (T8) _ Một số bài tập trắc nghiệm hoá học hữu cơ phần este. (T9) _ Bài toán hữu cơ nhiều cách giải. (T15) Số 12 : 1. Vận dụng định luật bảo toàn điện tích để giải nhanh một số bài toán hoá học dạng trắc nghiệm. 3. hệ thống tình huống câu hỏi có vấn đề trong chương trình hoá hữu cơ 11. 4. Một số bài tập trắc nghiệm hoá hữu cơ có phần este.(tiếp) 7. Cách xây dựng các câu trắc nghiệm có cách giải nhanh dùng để rèn luyện trí thông minh cho học sinh. 10. Phương pháp viết điện phân hiệu quả. 12. Phương pháp sơ đồ V. 18. Một số bài tập trắc nghiệm tự đánh giá kiến thức về LK phân tử. 20. Giải nhanh các bài toán trong hoá học hữu cơ theo phương pháp bảo toàn khối lượng. 21. Một số vấn đề về obitan nguyên tử và áp dụng trong giảng dạy. 2009 Số 1 :Dạy cách tư duy cho học sinh thông qua bài tập hoá học. 11. Xác định công thức phân tử chất hữu cơ dựa vào công thức TQ hoặc số LK I Số 2:1. Cách soạn thảo bài tập có thể giải nhẩm. Để làm câu trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn. 7. Phương pháp giải nhanh bài toán pha loãng dung dịch axit hay bazo có pH= a thành dung dịch có pH= b. 8. Hình thành cách giải toán hoá theo phương pháp bảo toàn khối lượng thông qua một số bài tập. 15. Trắc nghiệm tự đánh giá kiến thức về khối lượng trong mạng tinh thể. Số 3 : Kỹ thuật biên soạn câu nhiễu trong câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn môn hoá học. 8. 18 cách giải cho 1 bài toán hoá học. 15. Một số dạng toán hoá học vô cơ giải nhanh bằng phương pháp quy đổi nguyên tử. 24. Một số câu hỏi trắc nghiệm về thí nghiệm. Số 4 :1. Ứng dụng của một số đẳng thức vào giải toán hoá amin. 3. Kỹ thuật biên soạn câu nhiễu trong câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn môn hoá học. 6. Dạng toán sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

8. Kỹ thuật xử lý các bài toán tách dung dịch muối vô cơ. 9. Kỹ thuật biên soạn bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều câu lựa chọn môn hoá học.( Cao Cự Giải ) 10.Cách soạn thảo bài toán hữu cơ có thể giải nhanh để làm câu trắc nghiệm. (Nguyễn Xuân Trường ) 11. Rèn luyện tốc đọ tư duy qua việc giải nhanh các bài toán trắc nghiệm hoá học. Số 5 : 1. Các bước giải bài toán trắc nghiệm hoá học đơn giản . 2. Rèn luyện trí thông minh cho học sinh thông qua bài tập hoá học. (Nguyễn Xuân Trường ) 4 Sử dụng phần mềm CROCOOILE CHEMISTRY 605 để mô phỏng các thí nghiệm hoá học. 7. Giúp học sinh lớp 10 giải nhanh 1 số bài tập hoá học. ( Các phương pháp ) 14. bài toán vô cơ với nhiều cách giải dùng trong giảng dạy các phương pháp giải toán hoá học và phát triển tư duy logic cho học sinh. 17. Kỹ thuật biên soạn câu nhiễu trong câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn môn hoá học. 21. Tổ chức học sinh đọc SGK trong dạy học ở trường phổ thông. 23. Hướng dẫn giải bài tập liên quan đến pH của dung dịch. Số 6: 1. Áp dụng công thức trong giải toán hoá học. 3. 100 bài tập tuyển chọn củng cố kiến thức ESTE. 7. Sử dụng bài tập để hình thành một số phẩm chất và năng lực cần có của học sinh giỏi hoá học. ( Có BT trắc nghiệm ) 10. Dạy học sự điện phân ở chương trình hoá học 12. 13. Phương pháp xác định nhanh sp trong các phản ứng của hợp chất phốt pho. 16. Một số câu trắc nghiệm về este có độ khó tương đương nhau. 17. Ứng dụng của dãy điện hoá để giải bài tập trắc nghiệm. Số 7 : 2. Vận dụng quy tắc Maccopnhicop để có thể dễ nhớ nhiều phương trình phản ứng. 3. 100 bài tập trắc nghiệm ESTE.( tiếp ) 7. Cần phải xem lại các phương án nhiễu ở một số câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi tuyển sinh vào Đại học. 8. Sử dụng tỉ lệ chung giải nhanh các bài tập trắc nghiệm vô cơ. ( Minh hoạ bằng bài tập trắc nghiệm kim loại ) 16. Hướng dẫn học sinh giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần rượu. Số 8 : 2. bài tập hoá học vận dụng kiến thức vào đời sống. 4. Kỹ thuật chọn mốc so sánh để giải một số bài toán về 1 kim loại tác dụng với dung dịch chứa 2 muối. 7. Giải bài toán hoá học bằng phương pháp bảo toàn khối lượng. 9. 27 câu hỏi, bài tập về polime và vật liệu polime. 11. Điện phân dung dịch nước chất điện li. 15. Lập sơ đồ hợp thức của quá trình chuyển hoá. Tìm mối quan hệ giữa chất đầu và chất cuối. 17. Công dụng và phương pháp để giải bài tập hoá học hạt nhân. Số 9 : 2. Cách soạn thảo các câu trắc nghiệm có cùng nội dung kiến thức và mức độ khó tương đương nhau. 4. Giải nhanh toán hoá bằng phương pháp trị số trung bình. ( VC + HC ) 7. Một số câu hỏi trắc nghiệm chương các quá trinhg điện hoá học. 9. Hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm ôn tập nhanh kiến thức về bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn. 11. Bài tập trắc nghiệm khách quan về hoá học với việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. 13. Phương pháp gần đúng Slaytơ. 19. phương pháp giải toán Aminoaxit. Số 10: 1. Cách soạn thoả bài toán vô cơ có quá trình oxi hoá – khử để làm câu trắc nghiệm. 4. Bài toán điện phân bảo toàn số mol electron. 7. Rèn luyện tư duy của học sinh thông qua bài tập hoá học. 10. Biên soạn câu nhiễu trong câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hoá học hữu cơ. 11. Hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm ôn nhanh kiến thức về nguyên tử. 15. Phương pháp viết đầy đủ ĐP cấu tạo Số 11 : 1. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan về nhận biết hợp chất hữu cơ. 5. Phương pháp tăng giảm khối lượng trong giải toán hoá học. 7. Bài toán hữu cơ nhiều cách giải. 10. Một số câu hỏi trắc nghiệm về dung dịch. 20. Tính pH của một số dung dịch đặc biệt. Số 12 : 3. Cách soạn thảo câu trắc nghiệm hoá học hữu cơ có nội dung thực nghiệm. 6. 80 bài tập trắc nghiệm hoá đại cương về kim loại. 13. Một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập trắc nghiệm phần anđehit.

16. Phương pháp giải nhanh bài toán hỗn hợp kim loại Al/Zn và Na/Ba tác dụng với muối amoni trong dung dịch. Số 13: 1. Kết hợp phương pháp quy đổi với sơ đồ V. Giải một số bài toán khó. 3. Một cách giải mới cho dạng bài tập có liên quan đến tính (0) mạnh HNO3, H2SO4. 10. Hệ thống bài tập chương halogen nhằm phát triển tư duy cho học sinh 10. 15. Sản phẩm tạo thành của 1 số dạng ion : MnO4… 18. Phương pháp sử dụng giá trị trung bình để giải nhanh bài tập hữu cơ. Số 14: 2. Bài tập trắc nghiệm khách quan đùn dạy học chương DDC kim loại ? 5. Một số kỹ thuật xử lý các bài toán về kim loại tác dụng với dung dịch muối. 8. Đề thi và đáp án ĐH 2009 khối A. 13. Tìm hiểu về ddioxxin. 15. Một số vấn đề mới về phản ứng axit – bazo. 21. Cách giải nhanh bài tập hoá học = phương pháp chuyển đổi hỗn hợp. Số 15 : 2. Các nguồn điện hoá học. 4. Rèn luyện kỹ năng giải toán trắc nghiệm hoá học. 6. Vận dụng mối liên hệ khái quát giữa các đại lượng để giải nhanh bài tập trắc nghiệm hoá học. 10. Phương pháp bảo toàn electron và những điểm cần chú ý. 12. Đề và đáp án khối B 2009. 20. Ứng dụng dãy thế điểm cực chuẩn của kim loại trong 1 số bài toán hoá. Số 16 : 1. Một số tieeso cận day học bài tập anhidrit của axit 2 nấc tác dụng với dung dịch kiềm . 5. Phương pháp giải bài tập về đốt cháy hiđrocacbon. 10. Bài taapapj về phản ứng giữa Co, H2 với oxit kim loại. 12. bài tập trắc nghiệm khách quan dùng dạy học chương kim loại ? nhôm (12nc) 15. Giải bài toán kim loại tác dụng với dung dịch axit có tính (0) mạnh bằng phương pháp ion – electron. 17. Một số bài tập trắc nghiệm khách quan về kim loại nhóm A ở THPT. Số 17 : 1. Bài tập tắc nghiệm khách quan dùng dạy học chương Crom – sắt – Cu 12 nc. 4 Một số vấn đề về bài tập liên quan đến nhiệt hoá học. 6, phương pháp giải bài tập sắt và hợp chất của sắt. 8. Các phương pháp giải toán hoá vô cơ. Số 18: 2. Hình thành khái niệm ở trường PT. 5. Tính pH của 1 số dung dịch đặc biệt. 7. Một số kiến thức dễ nhầm lẫn trong bài thi tuyển sinh ĐH môn hoá. 9. Một số bài tập trắc nghiệm dùng dạy chương phân biệt 1 số chất vô cơ – chuẩn độ dung dịch 12 Ncao. 15. Phương pháp tính nhanh hiệu suất của phản ứng Crackinh. 21. Về sách bài tập hoá học nâng cao lớp 11. Số 19 : 1. Hoá vô cơ cùng ĐL bài tập kim loại và bài tập nguyên tố. 8. Xây dựng các bài toán hoá vô cơ có phương pháp giải nhanh để làm câu hỏi trắc nghiệm. 4. Một số bài tập trắc nghiệm khách quan chương đại cương về kim loại dùng bồi dưỡng HSG. Số 20 : 3. Đổi mới phương pháp CB PT phản ứng hoá học . 8. Ứng dụng của phản ứng O –K vào giải toán hoá học. 14. Vận dụng phương pháp bảo toàn vào giải bài tập toán hoá học vô cơ. 16. Phân tích số liệu trắc nghiệm khách quan giúp xây dựng ngân hàng câu hỏi hoá học vô cơ ( ban nâng cao ) ở trường THPT. Số 21 : 2. Rèn năng lực tư duy nhanh nhạy cho học sinh THPT thông qua bài tập về aminoaxit ( Quách Văn Long ). 4. Hệ thống bài tập trắc nghiệm về gluxit. 7. Một vài phương pháp giải nhanh bài tập về anđêhitxetin. 10. Một số chú ý khi giải các bài tập về ancol. (Vũ Duy Khôi ) 16. Phương pháp giải bài toán hoá học quy về hợp phần mang điện. Số 22: 2. Bài tập trắc nghiệm về bảo vệ môi trường chương Nitơ – photpho. ( Lê Văn Năm ) 4. Xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học trường THPT phần cấu tạo nguyên tử. 7. 100 câu hỏi trắc nghiệm hydrocacbon. 14. Một số bài tập về phản ứng oxi hoá – khử ( trắc nghiệm ) còn nữa. Số 23 : 1. Những lời giải hay cho bài toán khó ( Đề TS ĐH 2009 )

4. Rèn năng lực tư duy cho học sinh thồn qua giải toán hoá học bằng PPBT nguyên tố. ( 1 số bài tập vô cơ và hữu cơ ) 6. Giải đề thi toán hoá trên máy tính Casio. 10. Một số bài tập về pahrn ứng oxi háo – khử ( tiếp theo ). 14. Dựa vào tính chất của dung dịch HNO3 xây dựng bài toán đánh giá sự tạo thành muối amoni trong dung dịch . 20. Phương pháp ẩn số rèn luyện tư duy hoá học. 2010 Số 1: 1. Vận dụng các quy luật của trí nhớ vào dạy học dành cho giáo viên 8. Tiêu chuẩn định giá khái niệm phản ứng của các chất giản đồ LATIME. 10. Bài tập trắc nghiệm nhôm và hợp chất của nhôm ( 80 bài tập trắc nghiệm ) 17. Phương thức tìm nhanh công thức phân tử FexOy ( 11 bài ). 21. Sử dụng phương trình ion để giải các bài tập về kim loại tác dụng với HNO3( 9 bài ). 25. Giải nhanh bài tập hoá học bằng phương pháp ghép ẩn số. 28. Sự tổng hợp tư duy về hoá học trong luyện thi đại học ( 14 bài ). Số 2 : 1. Phương pháp giải nhanh dạng cơ bản của đề thi tuyển sinh Đại học năm 2007 và năm 2008 môn hoá học. 10. Lý thuyết – Bài tập phần điện phân dùng trong BD HSG. 17. Bài tập trắc nghiệm ESTE. 20. Kết hợp phương pháp quy đổi - trung bình – đường chéo để giải nhanh bài toán hoá học. 23. Phương pháp xây dựng các bài tập trắc nghiệm tương đương từ 1 bài toán gốc. 25. Bài tập trắc nghiệm về điện phân và điều chế kim loại. Số 3: 1. Học chương nguyên tử thông qua bài tập trắc nghiệm khách quan. 16. Nhận biết các ion trong dung dịch. 22. Một số sơ đồ phản ứng vui nhằm giúp học sinh củng cố, bổ sung những kiến thức đã học. 25. Giải nhanh bài toán về axitcacboxylic. Số 4 : 1. Cách soạn thảo câu tr nghiệm hoá vô cơ có nội dung thực nghiệm ( nguyễn Xuân Trường ). 4. Những sai lầm thường gặp khi giải bài tập về sắt. 8. xác định nguyên tố hoá học dưạ vào oxit cao nhất và hợp chất khí với hyđro. 9. Một số kỹ năng cơ bản trong phòng thí nghiệm. 12. Bài tập trắc nghiệm về hyđrôcacbon. 15. Rèn luyện kỹ năng bấm máy tính giải nhanh bài tập trắc nghiệm. 23. Giải toán khó. 25. Nguồn gốc đặt tên các nguyên tố.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful