урбана рециклажа – рефлексије и везе

доц. мр. Александра Ђукић
сарадник Милица Димитријевић арх.
студио 13

– модел. конфликата у простору и опис потенцијала и одабир уже локације † brain storming. заједнички модел целине † концепт решења – добија се преклапањем различитих лејера – опција – кроз време . путања. макете... часописи.на вежбама концепт † истраживање литературе.или простор. претрага по интернету. и други доступни медији † моделовање – покушај примене конкретних моделе из праксе на подручје – технике – 3д модели. инсталације. инсталација – јавна дискусија на нивоу сале † решење – разрада концепта - † одбрана рада . цртежи. цртеж. скице.програм † обилазак терена и кратка анализа маркера..

......који треба да помире или потврде противуречности две обале . ..рециклажа запуштених и девастираних локација (објеката и отворених простора)................... рефлексија – одрази ..локација ..

.....истраживања .... .....континуитет..

контекст...истраживања ..... ........

....истраживања ..........обликовање..

концепт .

концепт .

решење .

студентски рад анализе .

студентски рад одабир уже локације и концепт .

студентски рад решење .

студентски рад решење .