You are on page 1of 16
KEMDISINI EDITOR ILAN EDEN AMIN YAZISI Cimleten selam. Bu sayryt tam da segim ayina ve hatta son rétuslannin secim gintine denk get- irmeyi amaslasaydim, eminim basaramazdim. Neyse ki doaclama diye bir sey lik sayidan bu yana amacladigimrz éncelikl i, konulan-temalan-imgeleri ve sBylemlerihligelerden olabildigince kurtarmaku. Kadro manugina dayanmayan birolusumun, bunu bir anda basaramayacagini biliyordum tabi neyse ki yavag ‘yavas da olsa oluyor. Bu sayimin konusu olan “Yasak" imgesi igin de aynt seyi tasarlamigtim. Yazar arkadaslanm da bu tasanya kendiliklerinden kauldilar. Gincel anlamdaki ‘yasaklann her birinden haberdartz. Kaygiyla idiyor ve olabildigince yiksek