NAMA NO. KAD PENG NO MATRIK PROGRAM NAMA PENSYARAH NO.

SOALAN

: : : : : :

REBECCA A/P SANTANAM 811124 – 02 -5736 PPGBT00226/2011/1/KI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU PROFESSOR KANTHASAMY 3

menyentuh kedudukan 183 agama dan badan daripada perkara mengenai Islam. kehakiman.Ketiga pula. hak dan sebagainya.permit dan lessen . Perlembagaan merupakan satu dokumen yang menggariskan undang-undang tertinggi Negara dan prinsip-prinsip perjalanan pemerintahan sesebuah Negara. kehakiman dan eksekutif mendapat perlembagaan.Perkara 3 Islam sebagai Agama rasmi.Pertama.kedudukan. Unsur-unsur penting dalam perlembagaan berikut.Secara ringkasnya.Kedua. bahasa kebangsaan. Perlembagaan Persekutuan adalah hasil daripada persetujuan yang tercapai antara penduduk di Malaysia daripada kalangan kaum Melayu.Perkara 153 Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. perlembagaan Malaysia bidang kuasa eksekutif. Malaysia ialah seperti bertulis kuasa bahagian.Perlembagaan melambangkan kewujudan demokrasi berparlimen di Malaysia yang memberi jaminan kepada pemerintah dan juga kepada rakyat sama ada perlindungan.Terangkan konsep Perlembagaan di Malaysia dan peranan unsur-unsur ini dalam meneruskan kestabilan dan keharmonian negara.3)Sejak akhir-akhir ini unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan sering kali dicabar akan kedudukannya. legislatif. kewarganegaraan.Tidak ada satu institusi pun yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia bukan sahaja dokumen perundangan akan tetapi ia adalah kontrak sosial dan perjanjian perdamaian Perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan perundangan.pendidikan. Cina dan India. kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera di Sabah dan Sarawak dan .Perkara 152 (1) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.Perlembagaan Malaysia mengandungi 15 dan 13 jadual.Hak ini meliputi pejawatan dalam perkhidmatan awam. sebagainya.biasiswa.

Ini berlainan dengan masyarakat di negara lain yang mempunyai konflik antara kaum disebabkan kegagalan masyarakat untuk menghormati dan patuh pada kontrak sosial yang telah ditetapkan. Ia mengurangkan salah faham dan konflik kepentingan serta membolehkan setiap orang menumpukan kepada usaha meningkatkan hidup mereka dalam suasana aman dan harmoni” . budaya dan agama. Perkara 153 . Jika hubungan etnik mengalami kemerosotan. Dari segi sosial.kestabilan politik dan perpaduan etnik. Unsurunsur yang disenaraikan diatas. dalam kerajaan pihak yang secara langsung menguruskan isu perpaduan rakyat dan hubungan kaum ialah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Menurut Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Datuk Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi semasa menyampaikan ucap tema bertajuk `Cabaran Masyarakat Berbilang Agama.Meskipun kaum bumiputera telah diberi keistimewaan dan hak-hak tertentu berbanding kaum lain. bayangkan berapa banyak peruntukan yang terpaksa kerajaan gunakan bagi membetulkan semula hubungan kaum yang bermasalah.Kewujudan institusi adalah sebagai symbol kuasa. Masyarakat bukan Melayu perlu memahami kedudukan politik Melayu atau sistem .38 (4) ialah Pemerintahan Beraja. setiap tahun kerajaan memperuntukkan RM151 juta kepada jabatan itu untuk menganjurkan programprogram bagi merapatkan hubungan 26 juta rakyat negara ini yang berbilang etnik.yang keempat ialah Perkara 32. Bangsa dan Budaya‘ pada Sidang Kemuncak Media Asia 2004.Manakala. Bayangkan pula kerugian yang terpaksa ditanggung dari segi ekonomi. Beliau berkata bahawa: “Setiap masyarakat yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama perlu diikat dengan satu kontrak sosial yang menyediakan rangka untuk perhubungan politik.perniagaan. namun kaum lain turut sama dapat hidup dengan aman damai di Malaysia tanpa berasa tertindas.Kedudukan Raja-Raja Melayu dalam system pemerintahan Negara. Dalam keadaan normal. politik dan hubungan antarabangsa sekiranya persaingan etnik yang tidak terkawal membawa kepada tercetusnya keganasan dan rusuhan perkauman.dapat meneruskan kestabilan dan keharmonian Negara walaupun tradisi Perlembagaan Persekutuan sering kali dicabar. sosial dan ekonomi berdasarkan persetujuan bersama. Walaupun isu-isu kontroversi kaum di Malaysia ditangani secara komprehensif oleh pelbagai jabatan dan kementerian.

Perkara-perkara yang dibicarakan dlm Perkara 153 ini .kenegaraan Melayu dan pengaruhnya kepada negara manakala kaum bumiputera pula harus memahami hakikat masyarakat berbilang kaum yang terdapat di negara ini. agama lain boleh diamalkan dengan aman & damai di mana-mana bahagian persekutuan. mengadakan sedikit yang berpeluang . Apa yang penting ialah kedua-dua pihak harus saling memahami. Namun layanan yang adil mesti diberikan kepada setiap kaum dari segi kenaikan pangkat. tidak hairanlah pemimpin agama Kristian. gaji & kebajikan yg lain dan ini adalah rasional merezabkan bilangan orang Melayu dan bumiputera Sabah & Sarawak kerana pada masa penjajahan dan awal merdeka sangat menganggotai perkhidmatan awam. Hak orang bukan Melayu tidak boleh disangkal kerana mereka telah lama bermastautin. dalam satu isu. lahir dan membesar di Malaysia.Ekonomi dan Pendidikan. Atas sebab demikian.Dalam perlembagaan dinyatakan bahawa adalah menjadi tanggung jawab Yang Dipertua Agung untuk menentukan yang rezab bagi orang Melayu & bumiputera Sabah & Sarawak dengan memperuntukkan kadar bilangan jawatan dalam perkhidmatan awam persekutuan baginda fikirkan perlu. menyelenggara. membantu penubuhan institusi Islam & melaksanakan ajaran Islam serta mengeluarkan perbelanjaan yg diperlukan utk tujuan itu. Perkara 153 wajar digunakan untuk mencapai tujuan memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi antara orang Melayu dan bukan Melayu yang wujud kerana dasar ekonomi penjajah. Pihak kerajaan (persekutuan atau negeri) mempunyai kebebasan.walaupun Agama Islam adalah agama persekutuan. Amalan hormat-menghormati antara satu sama lain inilah yang berjaya mengukuhkan lagi kesepakatan di antara kaum di negara ini. Perkara 11(1) menyatakan.Suatu fasal imbangan juga telah diperuntukkan iaitu Perkara 11 ( Kebebasan beragama ). Dari segi Agama.Kebebasan beragama dijamin dalam perlembagaan terhadap semua agama iaitu setiap orang berhak untuk menganut & mengamalkannya tertakluk kepada Perkara 11(4).khususnya menyentuh 3 perkara iaitu Perkhidmatan Awam. kuasa dan keistimewaan untuk menubuhkan.Agamaagama lain boleh diamalkan dgn aman dan damai di mana-mana bahagian di Persekutuan.

Sebagai pemimpin dan kerajaan kepada semua kaum di negara ini. Setiap kaum mempunyai institusi pendidikan tinggi mereka seperti Melayu – UiTM.pertemuan dengan Perdana Menteri. Kerajaan berhak mengekalkan penggunaan dan pembelajaran bahasa lain dalam persekutuan. Perdana Menteri juga memberi jaminan kepada pemimpin agama Kristian itu bahawa beliau akan meneliti pandangan mereka serta masalah yang dihadapi sejajar dengan semangat Barisan Nasional (BN) yang bertindak secara adil kepada semua kaum di negara ini.Baginda juga adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan dan merupakan salah satu unsur utama daripada tiga unsur utama badan perundangan persekutuan iaitu parlimen.walaupun Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu Tiada sesiapa pun dilarang atau ditahan daripada menggunakan atau mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Hasil penerimaan sistem raja berperlembagaan. Kita menghargai jaminan mereka kepada Perdana Menteri untuk tidak mencabar kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara.Toleransi kaum juga menyebabkan pemberian diberikan kpd smua kaum menerusi PTPTN utk membiayai kos pendidikan mereka.KTAR. Yang Dipertuan Agong diberi kuasa memerintah Persekutuan tetapi sebagai raja berperlembagaan baginda dikehendaki mengikut nasihat jemaah menteri atau menteri yang diberi kuasa oleh jemaah menteri. susunan keutamaan dan hak-hak mereka untuk warisan sebagai raja negeri masing-masing tanpa persetujuan . Cina . memegang. Dari segi politik pula. India – Kolej pinjaman pendidikan Tafe. Dalam Perkara 11(3) menyatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya sendiri.Disamping itu. Dengan pengakuan itu. Datuk Seri Najib Razak . Institusi kesultanan dilindungi oleh Perlembagaan dengan cara bahawa tiada pindaan boleh dibuat terhadap peruntukan berhubung dengan Majlis Raja-Raja. segala-galanya sudah terserlah dan kita yakin kerjasama serta persefahaman masyarakat berbilang kaum di negara ini akan terus terpelihara dan dihormati. Perkara 71 Perlembagaan Persekutun membuat peruntukan bagi menjamin hak seseorang raja untuk mewarisi. menikmati dan menjalankan hak-hak keistimewaan di sisi Perlembagaan bagi seseorang raja dalam negeri itu. memberi pengakuan bahawa mereka menghormati kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara mengkut Perlembagaan Persekutuan.Menubuh dan menyelenggara institusi bagi maksud agama atau khairat dan memperolehi dan memiliki harta benda serta memegang dan mentadbirnya mengikut undang-undang Dari segi pendidikan.

Setiap warganegara diperuntukkan hak atau kebebasan asasi yang meliputi kebebasan diri. hak terhadap harta dan hak mengenai pelajaran. Ia juga merangkumi anggota perkhidmatan awam seperti yang berkhidmat untuk kementerian serta kerajaan- . salah satu bahagian yang mengandungi dalam berperlembagaan ialah Perkhidmatan Perkhidmatan Awam. Malah tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan. Perlembagaan menjamin keadilan sosial untuk semua warganegara. kemuliaan atau kebesaran mereka boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. bercakap. Semangat yang dibawa oleh perlembagaan juga mahu melahirkan keadilan sosial dalam hubungannya dengan kemajuan wilayah serta pemerataan pembangunan negeri-negeri. beragama. Di Malaysia. keluhuran perlembagaan dan pelaksanaan pemerintahan Raja Berperlembagaan dan demokrasi berparlimen telah dapat menjamin negara kita menjadi sebuab negara yang maju. Suruhanjaya Pilihanraya ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Setiap warganegara juga diberi perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuatkuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang. dapatlah diwujudkan pengagihan yang saksama dan segi pembangunan negara keseluruhannya. Justeru itu. Badan yang ditugaskan untuk menjalankan kesemua pilihan raya dan menyediakan daftar pemilih dikenali sebagai Suruhanjaya Pilihanraya. kedudukan. berhimpun dan menubuhkan persatuan. bebas daripada menjadi abdi dan melakukan kerja paksa. kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.Majlis Raja-Raja. Dengan cara itu. Dengan cara itu. Keadilan sosial ini bertujuan memelihara satu cara hidup yang demokratik dan melahirkan satu masyarakat yang adil. Bahagian ini mengenal pasti perkhidmatan awam di Malaysia. angkatan tentera dan perkhidmatan pelajaran.kita bukannya tidak boleh menyatakan hakhak kita sebagai warganegara untuk mengundi pemimpin-pemimpin kita. strategi pembangunan wilayah akan dapat mengurangkan jurang perbezaan ekonomi dan struktur antara wilayah di negara ini. aman dan makmur di rantau ini. Oleh itu. Dari segi Ekonomi. seperti jurang perbezaan yang wujud antara negeri pantai barat dengan negeri pantai timur. atau antara Semenanjung Tanah Melayu dengan Sabah dan Sarawak. termasuklah pasukan polis.

Melalui pembudayaan sikap ini . Bahagian X juga mewujudkan Pejabat Peguam Negara. kenaikan pangkat dan penamatan khidmat anggota perkhidmatan awam ditentukan oleh “Suruhanjaya–suruhanjaya” dan anggota Suruhanjaya-suruhanjaya ini secara umumnya dilantik oleh Yang diPertuan Agong. secara langsung ia dapat menghindarkan Negara Malaysia daripada berada dalam keadaan tidak stabil yang boleh merosakkan perpaduan yang sudah sedia terjalin. Kita perlu mengambil iktibar dari pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh generasi terdahulu dalam menghayati erti sedia berkorban. . Konsep Perlembagaan Persekutuan ini perlu diterima oleh semua rakyat Malaysia tanpa perlu mempersoalkannya lagi. Kesimpulannya. Pelantikan.kerajaan persekutuan dan negeri-negeri. toleransi dan rela berkongsi kuasa.

Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Osman ( 1983 ). Bhd. www. Abdul Aziz Bari. www.org/wiki/Perlembagaan_Persekutuan_Malaysia 6.aspx?catID=4&ddlID=195 7. Mohd Aris Hj.org. Bhd. 4.cpps.com/doc/49697948/a-konsep-perlembagaan .scribd. Perkembangan Perlembagaan Malaysia. Selangor : Fajar Bakti Sdn. 2. Majlis Raja – Raja: Kedudukan dan Peranan dalam Perlembagaan Malaysia. Selangor : Fajar Bakti Sdn.my/sub_page. membelaislam.com/2008/07/04/artikel-153 5.. 1. Fauziah Shaffie dan Ruslan Zainuddin ( 2001 ). 3. Siri Sejarah Fajar Bakti.RUJUKAN. wikisource.wordpress.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful